iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 5. 2013
16:25 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
3401
zhlédnutí

Klíč

Sto let Jedličkova ústavu

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Klíč

 • 00:00:24 Dobrý den, milí diváci.
  Jistě poznáváte,
 • 00:00:26 že tentokrát jsme zavítali
  na pražský Vyšehrad.
 • 00:00:29 Důvod je jednoduchý.
  S tímto památným místem
 • 00:00:32 je neodmyslitelně spjat
  Jedličkův ústav a školy,
 • 00:00:35 který letos slaví
  100 let od svého založení.
 • 00:00:47 Ohlédneme se tedy trochu
  do historie nejstaršího českého
 • 00:00:49 zařízení pro lidi
  s tělesným postižením.
 • 00:00:52 Zároveň - a to především - si také
  ukážeme Jedličkův ústav a školy
 • 00:00:56 dneška. Jak tedy říkají místní
  studenti: Vítejte v Jedli!
 • 00:01:00 A samozřejmě odstartujeme tam,
  kde to všechno začalo.
 • 00:01:02 Stará budova Jedličkova ústavu
  na adrese V Pevnosti 4.
 • 00:01:08 -Proč vznikl?
  -Byla tady potřeba, aby vznikl.
 • 00:01:11 Byla to potřeba dlouho nenaplněná.
  Takže v roce 1908
 • 00:01:15 vznikl spolek, který si dal
  za úkol založení tohoto ústavu.
 • 00:01:22 A s jistým zpožděním v roce 1913
  ten ústav opravdu vznikl.
 • 00:01:27 Jak to tady vypadalo úplně
  na začátku v Jedličkově ústavu?
 • 00:01:30 Kolik tady bylo dětí
  a co všechno dělaly?
 • 00:01:33 Ty úplné počátky,
 • 00:01:35 to byl opravdu
  zlomek té současné instituce.
 • 00:01:38 Existovala
  jedna malá přízemní budova.
 • 00:01:43 Dnes pořád je součástí ústavu.
 • 00:01:45 A v téhle malé budově
  se sešlo v dubnu 1913
 • 00:01:49 prvních 10 - 12 dětí,
  které vytvořily to jádro,
 • 00:01:53 ten korpus
  budoucího Jedličkova ústavu.
 • 00:01:56 Byli to vesměs chlapci,
  teprve později se ujaly dívky,
 • 00:02:00 ve věku školním,
  tudíž byli to žáci.
 • 00:02:04 Byla tady okamžitě otevřena
  nejdříve jednotřídní škola,
 • 00:02:08 později vznikla druhá
  a nakonec i třetí třída.
 • 00:02:11 Jaké diagnózy se mezi dětmi,
  které sem tehdy chodily,
 • 00:02:15 objevovaly nejčastěji?
  Lišily se nějak od těch dnešních?
 • 00:02:18 Lišily se vcelku výrazně.
 • 00:02:21 Na prvních místech
  převládala takzvaná křivice,
 • 00:02:25 také označovaná jako rachitida.
 • 00:02:27 Vyskytovaly se
  vrozené vývojové vady.
 • 00:02:30 To vlastně nacházíme i dnes.
 • 00:02:32 Vcelku výrazné zastoupení
  měla různá zranění.
 • 00:02:38 Později na konci 30.let
  a ve 40.letech
 • 00:02:42 se objevuje infekční obrna,
  polyomyelitida.
 • 00:02:49 Když vypukla druhá světová válka,
  tak Jedličkův ústav
 • 00:02:52 byl nucen vystěhovat se
  z této nové budovy školy.
 • 00:02:57 Přestěhoval se do prostor zámečku
  v Lochovicích ve středních Čechách.
 • 00:03:02 Ty prostory v Praze
  byly zabrány lazaretem SS.
 • 00:03:06 V roce 1945
  stálo nemalé finanční prostředky
 • 00:03:11 znovuotevření Jedličkova ústavu.
  Náročná byla rekonstrukce.
 • 00:03:16 Takže když o tři roky později
  došlo ke znárodnění,
 • 00:03:20 tak svým způsobem
  to Jedličkův ústav přivítal.
 • 00:03:23 Léta totality,
  to je takové menší období temna.
 • 00:03:27 Neradi se k němu hlásíme.
  Bylo to období postupné stagnace.
 • 00:03:31 Na druhou stranu i to byla doba,
  která nebyla zcela černá.
 • 00:03:37 Jedličkův ústav začal spolupracovat
  s předními odborníky
 • 00:03:40 z oblasti rehabilitace,
  z oblasti neurologie.
 • 00:03:45 Probíhala i spolupráce
  s pedagogickou fakultou.
 • 00:03:49 Nicméně uzavřenost toho
  ústavního prostředí byla zřejmá.
 • 00:03:59 Ahoj!
 • 00:04:00 -Má to nějaký šťastný konec?
  -Má to šťastný konec.
 • 00:04:03 Po roce 1989 změna zřizovatele.
 • 00:04:08 Sloučení dříve separátních částí
  do jednoho celku.
 • 00:04:12 Otevření se ústavu veřejnosti
  a nastoupení moderního trendu.
 • 00:04:18 Trendu, který je nastolen
  a funguje až do teď.
 • 00:04:25 Pane řediteli, jak navazuje
  dnešní Jedle na tradice z počátku?
 • 00:04:33 Pořád se snažíme,
  aby tím cílem bylo
 • 00:04:36 dostat naše absolventy - mladé lidi
  co nejvíc do běžné společnosti.
 • 00:04:42 V tom asi ty cíle jsou podobný,
  i když se mění ty cestičky
 • 00:04:46 nebo ty prostředky.
  No a zase si myslím,
 • 00:04:49 že tak jako na začátku
  i dneska Jedle se snaží,
 • 00:04:53 aby byla co nejvíc otevřená,
  aby služeb tady bylo co nejvíc,
 • 00:04:56 aby byly komplexní,
  takové široké spektrum,
 • 00:04:59 abychom vlastně dokázali uspokojit
  nejrůznější zájemce o naše služby.
 • 00:05:06 Když mluvíme o službách, tak co
  všechno svým studentům nabízíte?
 • 00:05:10 V první řadě je to vzdělávání.
  To je taky nejvíc vidět.
 • 00:05:15 To máme i v názvu.
  Jedličkův ústav a školy.
 • 00:05:18 Nabízíme vzdělávání v základní
  škole a ve středních školách.
 • 00:05:22 Dokonce několik posledních let
  je k nám připojena i mateřská škola
 • 00:05:26 pro děti, které mají problémy
  s vývojem řeči.
 • 00:05:29 To vzdělávání nabízíme dneska
  většině našich žáků a studentů,
 • 00:05:35 co sem přicházejí.
  Pak teda nabízíme další služby,
 • 00:05:38 které to buď doplňují,
  nebo dokonce navazují.
 • 00:05:42 Jsou to služby
  především z oblasti rehabilitace,
 • 00:05:45 ergoterapie a různé aktivity,
  které mají směřovat k tomu,
 • 00:05:50 aby naši studenti
  se co nejvíc učili být samostatní
 • 00:05:54 a zvládali, až odsud odejdou,
  život v běžné společnosti.
 • 00:05:58 Nabízíme řadu sportovních aktivit,
  nabízíme řadu mimoškolních aktivit.
 • 00:06:04 No a díky těm dalším subjektům,
  které u nás působí
 • 00:06:08 v rámci toho centra,
  jsme schopni nabízet dokonce
 • 00:06:11 takové služby, jako je
  doprava po Praze pro člověka,
 • 00:06:16 který se nemůže spolehnout
  na městskou hromadnou dopravu.
 • 00:06:20 Nabízíme
  možnost asistenčních služeb.
 • 00:06:23 Velmi důležitý
  je pro nás tranzitní program,
 • 00:06:27 který dělá asistence
  spolu s našimi učiteli
 • 00:06:30 a je určen žákům v posledních
  letech, než od nás odcházejí.
 • 00:06:34 Některé z těchto sdružení
  provozuje kavárnu,
 • 00:06:37 provozuje obchůdek.
  V poslední době dokonce
 • 00:06:41 tady máme
  takové malé grafické studio,
 • 00:06:45 takže jsme schopni si vyrábět
  i různé pozvánky, plakáty.
 • 00:06:48 Ale co je důležité,
  že asi tři subjekty
 • 00:06:53 dokonce nabízí místa pro takové
  tréninkové pracovní pozice,
 • 00:06:57 kdy si mohou ať už naši absolventi,
  nebo další, kteří sem přijdou
 • 00:07:02 vlastně trénovat, jaké to je
  skutečně naostro chodit do práce,
 • 00:07:06 byť v prostředí, které
  je pro ně trošku přátelštější
 • 00:07:10 a něco občas ještě toleruje.
 • 00:07:13 Kdo jsou
  studenti Jedličkova ústavu?
 • 00:07:15 Jaká je to cílová skupina?
 • 00:07:18 No tak od začátku
  vlastně až do teď Jedličkův ústav
 • 00:07:21 slouží mladým lidem
  s tělesným postižením.
 • 00:07:24 A pochopitelně
  jak se proměňuje skladba klientů
 • 00:07:29 z hlediska jejich diagnóz
  nebo postižení,
 • 00:07:33 tak nám v poslední době
  sem přichází víc lidí
 • 00:07:36 s velmi výrazným
  tělesným postižením,
 • 00:07:38 kteří by třeba nezvládli
  docházku do běžných škol,
 • 00:07:42 nebo musí kolem sebe
  mít pořád zdravotní jištění,
 • 00:07:46 No a zároveň
  ale vlastně sem přicházejí děti,
 • 00:07:50 které kromě toho tělesného
  postižení mají i různé trampoty
 • 00:07:53 právě v průběhu vzdělávání,
  protože jejich postižení
 • 00:07:58 se projevuje i v horším fungování
  centrálního nervové soustavy,
 • 00:08:03 takže tady máme děti, které mají
  trošku problémy s pozorností,
 • 00:08:08 se schopností přijímat učivo
  takovým běžným způsobem,
 • 00:08:13 potřebují trošku víc času,
  jsou v některých věcech pomalejší,
 • 00:08:17 proto tady máme to,
  co dřív bývalo zvláštní škola,
 • 00:08:20 to znamená
  základní školu praktickou,
 • 00:08:23 máme tady praktické školy na úrovni
  středních škol právě pro děcka,
 • 00:08:27 která jsou trošku slabší.
 • 00:08:29 Proč by měl někdo do Jedličkova
  ústavu a škol přijít studovat?
 • 00:08:34 My dneska říkáme celkem uvědoměle,
  že si myslíme,
 • 00:08:40 že vlastně
  naše školy jsou sice speciální,
 • 00:08:44 ale vlastně
  jsou to ty nejlepší školy,
 • 00:08:48 které dokážou připravit dítě
  do běžného prostředí,
 • 00:08:52 vlastně pomoct mu,
  aby se dobře integrovalo,
 • 00:08:55 protože tady se nestane, že by
  nějaké dítě zůstalo na okraji,
 • 00:08:59 nebo že by se některých aktivit
  nemohlo zúčastnit
 • 00:09:02 kvůli svému postižení.
  Takže obecně si myslím,
 • 00:09:06 že připravujeme děcka dobře.
  A pak naše velká deviza je,
 • 00:09:11 že je tady spousta služeb
  vlastně na jednom místě.
 • 00:09:14 Takže to, co některé rodiče,
  některé rodiny a některé děti
 • 00:09:17 vlastně nezvládnou zkoordinovat,
  zařídit, tak to my tady nabízíme.
 • 00:09:30 Dnešní Jedle,
  to je především speciální škola.
 • 00:09:33 Vedle doplňkových komplexních
  služeb nabízí především vzdělávání
 • 00:09:37 od mateřské školy až po maturitu.
  Já sám jsem sem chodil jako student
 • 00:09:41 a dnes tady působím
  už desátým rokem jako učitel.
 • 00:09:46 Práce klinického lingvisty
  je unikátní a jedinečná.
 • 00:09:49 V rámci Jedličkova ústavu a škol na
  této pozici působí Radka Majerová.
 • 00:09:53 Je jediná v České republice,
  která se této problematice věnuje.
 • 00:10:00 Radko, ty pracuješ v Jedli
  jako klinická lingvistka.
 • 00:10:03 V čem spočívá
  tahle unikátní profese?
 • 00:10:07 Ta spočívá
  v podpoře terapie jazyka u lidí,
 • 00:10:12 kteří třeba vůbec nemluví,
  anebo mají problémy
 • 00:10:16 s fungováním jazyka
  v mozkových strukturách.
 • 00:10:18 Je to takové doplnění k logopedii
  nebo ke speciální pedagogice.
 • 00:10:21 Všichni spolupracujeme společně.
 • 00:10:32 Jonáš slyší, ale nemluví.
 • 00:10:35 A je pro něj trošku složitý
  naučit se psát,
 • 00:10:39 protože to, že slyšíš,
  neznamená,
 • 00:10:42 že vlastně si vybuduješ jazyk,
  stavbu slov a slovosled
 • 00:10:49 tak dobře, aby potom
  psaní bylo pro tebe snadný.
 • 00:10:53 Hodně jejich představ o stavbě věty
  je postavených na vnitřní melodii
 • 00:11:00 a hodně jich stojí na písmenkách,
  protože jim se špatně představuje,
 • 00:11:05 jak vypadá zvuk toho slova.
 • 00:11:26 Modernost nejnovější z budov
  Jedličkova ústavu a škol
 • 00:11:30 se projevuje mimo jiné originálním
  řešením tohoto prostoru.
 • 00:11:33 Nájezdová rampa,
  která supluje schodiště,
 • 00:11:36 může fungovat
  i jako únikový východ.
 • 00:11:39 Jedličkův ústav a školy poskytuje
  své služby lidem s postižením,
 • 00:11:42 kteří studují někde jinde.
 • 00:11:48 Součástí Jedličkova ústavu a škol
  je i speciálně pedagogické centrum.
 • 00:11:52 Jaké služby poskytuje?
 • 00:11:55 Speciálně pedagogické centrum
  vzniklo někdy počátkem 90.let.
 • 00:11:58 Skládá se z ambulantní části
  a z takzvané školní části.
 • 00:12:04 Je to naše interní rozdělení.
 • 00:12:06 Ambulantní část
  poskytuje služby dětem,
 • 00:12:10 které se vzdělávají
  v běžných školách,
 • 00:12:13 to znamená,
  jsou to děti v integraci.
 • 00:12:16 A školní část poskytuje služby
  dětem a mladým lidem,
 • 00:12:21 kteří se vzdělávají v Jedličkově
  ústavu a školách přímo.
 • 00:12:25 Co musí člověk udělat pro to,
  když chce,
 • 00:12:28 aby jeho dítě
  chodilo do Jedličkova ústavu?
 • 00:12:31 Musí kontaktovat
  naši sociální pracovnici
 • 00:12:34 a v podstatě
  musí projít takovým kolečkem.
 • 00:12:40 Kromě klasického vzdělávání,
  mohu-li to takhle říct,
 • 00:12:44 nabízíme ještě programy,
  které jsou něčím specifické.
 • 00:12:50 A to buď program
  bydlení pro externisty,
 • 00:12:54 to jsou naši bývalí klienti,
  absolventi,
 • 00:13:00 kteří prošli sítí našich škol
  a nyní se vzdělávají
 • 00:13:05 někde v Praze v běžných školách,
  přitom v Praze nebydlí,
 • 00:13:09 takže potřebují nějaké
  v uvozovkách "internátní ubytování"
 • 00:13:14 bezbariérového typu.
 • 00:13:18 Tak tady je to moje království.
  Je to větší garsonka,
 • 00:13:22 kde bydlím vlastně rok a půl,
  od září roku 2011.
 • 00:13:28 A kde si vlastně zkouším,
  jaké je to bydlet samostatně.
 • 00:13:35 Tady odsud jezdím do zaměstnání.
 • 00:13:39 Taky je možnost využívat dopravu
  tady z Jedličkova ústavu.
 • 00:13:49 Když chci, tak mě vždycky odvezou,
  kam potřebuju.
 • 00:14:03 Tomáš k nám přišel pracovat
  do tranzitního programu,
 • 00:14:07 to znamená, že u nás půl roku
  pracoval na pozici grafika.
 • 00:14:10 Učil se grafické dovednosti.
  Teď by měl být dobrý grafik.
 • 00:14:14 Tak jsme se potkali.
 • 00:14:16 Takhle je to běžné,
  že k vám prostě někdo přijde
 • 00:14:18 a stane se
  po nějakých měsících grafikem?
 • 00:14:21 U nás je to tak, že po dobu
  půl roku jsou u nás zaměstnaní
 • 00:14:24 čtyři lidi na půl úvazku
  a tu grafiku se učí.
 • 00:14:27 Maturus sídlí v prostorách
  Jedličkova ústavu a pracují zde
 • 00:14:31 lidé, kteří často navštěvovali
  školy Jedličkova ústavu.
 • 00:14:35 -Ale neplatí to bezvýhradně.
  -Ne, ne, ne.
 • 00:14:38 Naši zaměstnanci můžou být
  absolventy Jedličkova ústavu
 • 00:14:41 a škol, ale zaměstnáváme i lidi
  po úrazu mozku, zaměstnáváme lidi
 • 00:14:44 z venku s handicapem.
  Může se k nám přihlásit kdokoliv.
 • 00:14:53 Do Maturu jsem nastoupil hned,
  co jsem skončil tady v kavárně.
 • 00:14:58 Nastoupil jsem na půl roku.
  A co mi to dalo?
 • 00:15:02 Určitě spoustu nových
  zkušeností pracovních.
 • 00:15:07 A hlavně jsem se naučil
  v těch grafických programech.
 • 00:15:11 Myslím si, že bych
  se mohl uplatnit jako grafik
 • 00:15:14 někde na trhu práce,
  kdybych chtěl.
 • 00:15:32 Práce v té kavárně, to byla vlastně
  moje první pracovní zkušenost.
 • 00:15:38 Takže tohle všechno
  před Jedlí nebylo?
 • 00:15:42 Nic z toho před Jedlí nebylo.
 • 00:15:44 To bylo všechno přes známosti,
  které jsem potkal tady v kavárně.
 • 00:15:48 Díky nim
  jsem vyzkoušel spoustu sportů,
 • 00:15:52 adrenalinových sportů, zážitků.
 • 00:15:56 Mám spoustu zážitků,
  které jsem za celý život neměl.
 • 00:16:02 Jaký je smysl té kavárny?
 • 00:16:04 Ta kavárna je pracoviště
  pro lidi s tělesným postižením,
 • 00:16:09 takže základní smysl
  je umožnit lidem,
 • 00:16:13 kteří mají handicap
  a nemají žádné pracovní zkušenosti,
 • 00:16:17 vyzkoušet si na omezenou dobu
  10 měsíců pracovat.
 • 00:16:23 Takovým tím nejzákladnějším smyslem
  je umožnit jim potom pokračovat.
 • 00:16:40 Nejnovější z budov Jedličkova
  ústavu a škol je tzv. rehapavilon.
 • 00:16:43 Zde se odehrávají rehabilitace, ale
  sídlí zde například i školní klub,
 • 00:16:47 který funguje jako družina pro ty,
  kteří dojíždí každý den.
 • 00:16:50 My se teď podíváme
  na pracoviště fyzioterapie.
 • 00:16:58 Našimi klienty
  jsou vlastně žáci a studenti
 • 00:17:01 všech škol Jedličkova ústavu.
 • 00:17:05 Ordinaci fyzioterapie
  nám předepisuje
 • 00:17:08 náš rehabilitační lékař
  pan profesor Pfeiffer.
 • 00:17:11 Frekvence fyzioterapie?
 • 00:17:14 Obvykle probíhá
  jednou až třikrát týdně.
 • 00:17:17 U každého dítěte jsme schopni
  zajistit intenzivnější rehabilitaci
 • 00:17:23 v případech, kdy je to nutné.
  Naše děti se svými diagnózami
 • 00:17:27 často podstupují různé
  korekční ortopedické operace,
 • 00:17:31 takže my jsme schopni pak následně
  zajistit tu péči intenzivnější.
 • 00:17:39 Takovou stěžejní metodikou
  je Vojtova reflexní lokomoce.
 • 00:17:44 Ale není to samozřejmě
  jediná metodika.
 • 00:17:47 Další metodiky například Bobathův
  koncept, Kabatova metoda,
 • 00:17:51 synergická reflexní terapie.
  Děti cvičí aktivně, pasivně.
 • 00:17:57 Děti často také vertikalizujeme
  a nacvičujeme chůzi.
 • 00:18:07 Přes dlaně až k zápěstí...
 • 00:18:09 Ergoterapie je léčebný obor,
 • 00:18:12 jehož hlavním cílem je
  optimální dosažení soběstačnosti
 • 00:18:15 ve všech oblastech
  běžného denního života.
 • 00:18:19 Co nejčastěji s dětmi
  v rámci ergoterapie děláte?
 • 00:18:22 Nejčastěji s dětmi nacvičujeme
  běžné denní činnosti,
 • 00:18:25 jako je jedení,
  oblékání, hygiena, přesuny.
 • 00:18:29 Jde nám o to, aby dítě bylo
  co nejvíce soběstačné,
 • 00:18:32 aby si samo dokázalo
  udělat co nejvíce věcí.
 • 00:18:37 Kromě těch základních činností
  také nacvičujeme
 • 00:18:41 přípravu jídla
  nebo manipulace s předměty.
 • 00:18:46 Zaměřujeme se taky
  na jemnou a hrubou motoriku.
 • 00:18:50 Děti si tady mohou vyzkoušet
  různé kompenzační pomůcky
 • 00:18:54 spolu s rodiči. A podle toho,
  co jim nejvíce vyhovuje,
 • 00:18:58 jim pak ve spolupráci s lékařem
  pomůcky předepisujeme.
 • 00:19:04 Honzu, sundej si stranu.
  Sundej si z té kostky stranu.
 • 00:19:08 Míšo, jak dlouho učíš
  v Jedličkově ústavu a školách?
 • 00:19:11 Letos je to třetí rok.
 • 00:19:13 -A v jaké třídě?
  -Teď už je to 7. - 8.třída.
 • 00:19:18 -Kolik dětí máš na starosti?
  -6 dětí.
 • 00:19:22 Jsi na to sama,
  nebo máš asistenta pedagoga?
 • 00:19:25 Sama bych to nemohla zvládat,
  takže je tady stabilně
 • 00:19:28 jeden asistent pedagoga.
  A jsem hrozně ráda za to,
 • 00:19:32 že chodí dobrovolníci. Většinou
  každý den jeden dobrovolník.
 • 00:19:35 To mi hrozně pomůže.
 • 00:19:37 Měli bychom zmínit, že ty sama
 • 00:19:40 jsi do škol
  v Jedličkově ústavu chodila.
 • 00:19:42 Chodila jsem na střední školu,
  na sociálně správní.
 • 00:19:47 Jaké to je přijít v nové roli?
 • 00:19:51 Je to zajímavá zkušenost v tom,
  že si pamatuju, že jako studenti
 • 00:19:54 jsme na spoustu věcí nadávali.
  Říkali jsme:
 • 00:19:57 Jak to, že je to takhle?
  Oni nám tohle nepřipravili atd.
 • 00:20:01 Tak teď vidím,
  že za tím je spousta lidí,
 • 00:20:07 kteří se tomu musí
  intenzivně věnovat,
 • 00:20:10 aby ten proces vůbec mohl probíhat
 • 00:20:12 a by tady byl ten servis,
  který děti mají.
 • 00:20:14 My jsme s Míšou
  došli hodně dalekou cestu,
 • 00:20:18 tak máme ji moc rádi.
 • 00:20:21 Ve škole nejvíc?
  Tak kamarádi a nějaký to učení.
 • 00:20:29 Tady je to lepší,
  protože tady mám jako spoustu dětí,
 • 00:20:38 který jsou stejný jako já.
  A tam v tý základce
 • 00:20:41 si mě moc děti všímaly,
  ale ne tolik jako tady.
 • 00:20:45 Na tý základce jsem měla
  chodící paní učitelku
 • 00:20:50 a prostě teď najednou
  v Jedličkárně
 • 00:20:54 paní učitelku na vozíku.
 • 00:20:57 To prostě mě úplně jako překvapilo.
 • 00:21:00 A dneska to vnímáš jak?
 • 00:21:02 Dneska už to vnímám
  jako normální běžnou věc.
 • 00:21:07 Jirka totiž píše to,
  co nám chce říct.
 • 00:21:12 Má k tomu moderní techniku.
 • 00:21:16 Jirka už nám napsal,
  že paní učitelka je hrozně hodná.
 • 00:21:20 Míšo, proč sis
  vybrala studium v Jedli?
 • 00:21:23 Já jsem vlastně chtěla
  na nějakou sociální školu.
 • 00:21:26 To byl původní cíl,
  proč jsem začala hledat.
 • 00:21:30 A potom jsi jednou přišel ty
  a na tréninku jsi mi řekl,
 • 00:21:34 že tenhle obor tady je. Já jsem
  se o to začala víc zajímat
 • 00:21:39 a tak nějak jsem přišla na to,
  že v Praze by to pro mě bylo lepší
 • 00:21:43 a že bych sem chtěla,
  tak proto jsem se sem přihlásila.
 • 00:21:46 -Takže kombinace
  studijního oboru a sportu? -Ano.
 • 00:21:51 Teď jsme u tebe na pokoji
  na intru na Tapkách.
 • 00:21:55 Jak tady funguješ?
 • 00:21:59 Tak tady vlastně bydlím přes týden.
  Na víkendy jezdím domů.
 • 00:22:04 Přijíždím v neděli večer.
  Normálně tady přespávám
 • 00:22:08 a chodím odsud do školy.
  -Máš to daleko?
 • 00:22:11 Nemám. Necelých 5 minut.
  Je to hned naproti.
 • 00:22:15 To je odsud do školy.
  A odsud domů?
 • 00:22:18 Domů to mám hodně daleko.
  Přes 150 kilometrů.
 • 00:22:23 Co tak děláte odpoledne,
  když končí škola?
 • 00:22:27 Teď se hlavně učím,
  protože mě čeká za měsíc maturita.
 • 00:22:31 Ale jinak tady máme spoustu různých
  kroužků, na který můžeme chodit.
 • 00:22:34 Například vaření.
  Na to chodím ráda.
 • 00:22:37 Nebo minulý rok jsme tady měli
  filmový kroužek. Ten byl zajímavej.
 • 00:22:40 Když jsi zmínila ty sporty, kvůli
  kterým jsi sem také trochu šla,
 • 00:22:44 čemu se věnuješ? -Tak šla
  jsem sem hlavně kvůli curlingu,
 • 00:22:48 kterému jsem se věnovala
  už předtím na základce.
 • 00:22:51 A potom tady jsem si našla další
  sport - electric wheelchair hockey.
 • 00:22:55 Vlastně je to florbal
  na elektrických vozíkách.
 • 00:23:06 Honzo, my teď spolu
  sedíme ve školním klubu.
 • 00:23:09 Co je tohle za část
  Jedličkova ústavu? Jak funguje?
 • 00:23:12 Školní klub funguje v odpoledních
  hodinách od pondělka do pátku.
 • 00:23:17 Vlastně do školního klubu
  chodí děti,
 • 00:23:20 které jsou externí,
  to znamená děti,
 • 00:23:24 které mají odpolední program,
  navštěvují kroužky ve školním klubu
 • 00:23:30 a hrají si. Je spoustu zábav,
  které pro ně vytváříme.
 • 00:23:37 Komu a jak pomáhá
  Nadace Jedličkova ústavu?
 • 00:23:41 Nadace Jedličkova ústavu,
  jak už z názvu je patrné,
 • 00:23:45 pomáhá především
  rozvoji Jedličkova ústavu
 • 00:23:48 a škol, jak říkáme Jedle.
  V minulých asi 11 letech
 • 00:23:53 přispěla přibližně částkou
  kolem 25 milionů.
 • 00:23:56 My tady spolu sedíme u takového
  pěkného autobusu. Co je to zač?
 • 00:24:02 Tenhle autobus je kasička,
  která reprezentuje spíš stav
 • 00:24:05 toho současného,
  který máme v Jedličkově ústavu.
 • 00:24:09 Souvisí s naší sbírkou, kterou
  jsme založili v loňském roce.
 • 00:24:13 Snažíme se vybrat významnou
  část peněz na koupi nového,
 • 00:24:17 protože ten náš už v podstatě...
  Ne že by dosluhoval,
 • 00:24:20 ale už na něj není úplný spoleh.
  Tak aby mohlo zůstat to,
 • 00:24:23 že naši mladí mohou jezdit do světa
  i po České republice bez obav,
 • 00:24:28 tak nadace se snaží
  vybrat co nejvíc peněz.
 • 00:24:33 Takový je alespoň v kostce
  dnešní Jedličkův ústav a školy.
 • 00:24:37 A co by mu popřáli samotní žáci?
 • 00:24:40 Já přeju Jedličkově ústavu
  všechno nejlepší,
 • 00:24:44 aby byl pořád prima.
 • 00:24:50 Já přeju Jedličkovu ústavu
  k narozeninám,
 • 00:24:54 aby byl prima a fajn.
 • 00:25:01 Já přeju Jedličkovu ústavu úspěchy,
  aby ho měly děti rády.
 • 00:25:08 Já mu přeju,
  aby byl šťastný a veselý.
 • 00:25:14 Já přeju Jedličkovu ústavu k
  narozeninám, aby měli hodně peněz.
 • 00:25:22 Ježiš! Já všechno přeju
  Jedličkovu ústavu,
 • 00:25:25 aby všichni to tady měli rádi.
 • 00:25:28 Já přeju Jedličkovu ústavu,
  aby se měli každej rád.
 • 00:25:35 Já přeju Jedličkovu ústavu,
  ať má hodný děti a hodně lásky.
 • 00:26:00 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2010

Související