iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 3. 2007
22:25 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
1636
zhlédnutí

Třistatřicettři

Péče o jazyk

Zábavná literární revue

52 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Třistatřicettři

 • 00:00:07 Ano, slyším.
 • 00:00:16 Tak já to nějakým způsobem zkusím.
  Zdravím vás a držíme palce.
 • 00:00:19 Děkuji, na shledanou.
 • 00:00:21 To byl pan Schmid, dneska tady
  nebude, zradilo ho zdraví,
 • 00:00:25 budete to muset vydržet
  jenom se mnou.
 • 00:00:30 LITERÁRNÍ REVUE 333, březen,
  číslo 90.
 • 00:00:34 Tyhle knížky, to je naše téma.
  To je výběr knížek o jazyce.
 • 00:00:38 To jsme si ještě s panem Schmidem
  takhle připravili.
 • 00:00:42 Budeme se tentokrát zajímat o to,
  jak čteme, jak píšeme, jak mluvíme,
 • 00:00:48 taky o to, jak češtinu rozvíjíme
  nebo jak ji taky przníme.
 • 00:00:52 A nejdřív náš HOST.
 • 00:00:57 Bohumil Hrabal:
  Obsluhoval jsem anglického krále.
 • 00:01:00 Čte Miroslav Masopust.
  Nahrávka vznikla v r. 1973-4,
 • 00:01:05 to je už víc než 30 let.
 • 00:01:07 Já se tomu taky divím,
  že se to odněkud vyhráblo,
 • 00:01:11 ale bylo tenkrát velice zajímavé.
 • 00:01:15 A jak se to stalo?
 • 00:01:16 Dalo by se říct, že trochu náhodou
  a trochu to bylo určené osudem.
 • 00:01:20 Moje žena, akademická malířka
  Daniela Havlíčková, měla tenkrát
 • 00:01:23 ateliér v Argentinské ulici.
 • 00:01:25 A já díky ní jsem se dostal
  mezi výtvarníky.
 • 00:01:28 Mám tam spoustu kamarádů.
  Mj. to byl Jiří Anderle.
 • 00:01:33 To byl veliký přítel
  s panem B. Hrabalem,
 • 00:01:37 chodili spolu k Tygrovi na pivo.
 • 00:01:40 A on nám tenkrát půjčil
  Obsluhoval jsem anglického krále
 • 00:01:43 ještě jenom ve strojopise.
 • 00:01:46 Tak jsem si říkal, že bych zkusil
  udělat si soukromou nahrávku.
 • 00:01:52 Bez záměru, jenom že se mi to
  strašně líbilo. A Daně taky,
 • 00:01:57 takže jen tak jako pro sebe,
  z čisté radosti a z toho,
 • 00:02:00 že se mi to líbilo.
 • 00:02:03 - UKÁZKA -
 • 00:02:04 A ve tmě jsem tak stál opřený,
  zasněný a poprvé jsem se dozvěděl,
 • 00:02:07 co se děje v těch krásných domech,
  kde jsou slečny. Ale řekl jsem si,
 • 00:02:11 máš za vyučenou.
 • 00:02:15 Potom Jirka Anderle měl nějaké
  výročí a já jsem mu tohle dal
 • 00:02:18 jako dárek. Ono se mu to líbilo.
 • 00:02:22 A k němu do ateliéru chodí spousta
  výtvarníků, kteří si to pouštěli.
 • 00:02:27 Přepisovali si to, takže se to
  rozlítlo mezi výtvarníky.
 • 00:02:31 Dokonce se to dostalo
  i k panu Jiřímu Menzlovi.
 • 00:02:34 A teď, po 30 letech,
  to je skoro jako podle Hrabala,
 • 00:02:39 jak neuvěřitelné se stalo skutkem,
  že mě oslovili,
 • 00:02:43 že by to chtěli vydat jako desku.
 • 00:02:45 To vydal Prostor spolu s Mladou
  Frontou, Aleš Lederer se angažoval.
 • 00:02:51 Teď je to součástí krásného vydání
  s ilustracemi M. Machata,
 • 00:02:56 jak se vám to líbí?
 • 00:03:02 Jsou velice zajímavé, mně se líbí.
 • 00:03:05 Ty jsou úplně jiné, než by si
  k Hrabalovi člověk představoval.
 • 00:03:09 Právě.
 • 00:03:11 Ale nicméně jako herec máte určitě
  vytříbený sluch pro jazyk, pro to,
 • 00:03:15 jak se dneska mluví.
 • 00:03:17 Jak se vám líbí,
  jak se dnešní čeština vyvíjí?
 • 00:03:21 Ta dnešní generace
  už je počítačová.
 • 00:03:24 Ale je to škoda, protože když
  člověk čte, tak rozvíjí fantazii.
 • 00:03:29 To si přečtete, ale ještě k tomu
  si člověk představuje.
 • 00:03:34 Rozvíjí se představivost.
 • 00:03:38 A to teď mladým lidem i dětem
  dost chybí.
 • 00:03:45 A teď TRŽIŠTĚ.
 • 00:03:49 Dneska budeme jenom vzpomínat.
 • 00:03:51 A 3 z těch vzpomínek se vztahují
  k zvláštnímu datu 13. března.
 • 00:03:55 Před třiceti lety 13. 3. 1977
  zemřeli 2 tak rozdílní lidé
 • 00:04:01 jako filozof Jan Patočka a zároveň
  herec-neherec Josef Šebánek.
 • 00:04:08 Známý představitel Homolků
  a taky hasičů z filmu M. Formana.
 • 00:04:12 A pak 13. března 1997 zemřel
  český Solženicyn Karel Pecka.
 • 00:04:19 Neměl to označení rád, ale čím déle
  tu mezi námi není, tak je myslím
 • 00:04:24 to označení příznačnější.
  To bylo před 10 lety.
 • 00:04:29 A osmdesáti let by se letos
  v březnu dožil spisovatel
 • 00:04:34 a esejista Josef Jedlička.
 • 00:04:36 Připomíná nám ho jeho korespondence
  Milý pane Wilde,
 • 00:04:40 dopisy z let 1954-65.
 • 00:04:43 Velmi hutná sonda do situace
  spisovatele v té době.
 • 00:04:48 A taky úvahy o tom,
  jaké je postavení člověka
 • 00:04:52 v totalitním systému.
 • 00:04:58 Šafaříkova 15, AGITE/FRA.
 • 00:05:05 AGITE vzniklo z nouze,
  kdy jsme vydávali jen poezii,
 • 00:05:08 ale chtěli jsme vydávat
  i něco jiného.
 • 00:05:11 Nechtěli jsme to spojovat
  se značkou FRA, která už byla
 • 00:05:16 zavedená na překladovou poezii.
  a na lidská práva.
 • 00:05:18 Tak jsme chtěli udělat něco jiného,
  ale nakonec jsme se sloučili
 • 00:05:22 do AGITE/FRA a vydáváme věci,
  které nejsou komerční.
 • 00:05:29 Měl jsem různorodou zkušenost
  s různými nakladateli jako grafik.
 • 00:05:33 Říkal jsem si, proč to nezkusit
  sám, protože ta zkušenost nebyla
 • 00:05:40 vždy nejlepší, a zdálo se mi,
  že to má i smysl, dělat to sám.
 • 00:05:43 A obsahově jste se posléze zaměřili
  na jaký typ literatury?
 • 00:05:47 Ten výběr je vyloženě osobní.
 • 00:05:49 Podle mě, podle Michala a podle
  našeho spolupracovníka P. Zavadila
 • 00:05:55 jsou to vyloženě věci, které jsou
  venku na Západě brány jako zásadní,
 • 00:06:00 a u nás nikdy nevyšly.
  Většinou ani časopisecky ne.
 • 00:06:04 Ona to není literatura příliš
  komerčně zhodnotitelná,
 • 00:06:08 tak jak to je finančně?
 • 00:06:11 Ty knížky by nemohly vycházet
  bez podpory ministerstva kultury,
 • 00:06:15 a Litfondu. Nemůžeme si stěžovat,
  že se poezie neprodává,
 • 00:06:19 nepočítali jsme s vysokými náklady,
  ale těch 400 - 500 kusů
 • 00:06:24 se do 2 let prodá.
 • 00:06:27 Pak tady máte ještě jiné tipy.
 • 00:06:29 Pak tady máme ještě jednu řadu.
 • 00:06:32 My tomu říkáme lidská práva
  a literatura.
 • 00:06:36 Ta je věnovaná autorům,
  kteří nemůžou vycházet v zemi,
 • 00:06:39 kde se narodili.
 • 00:06:40 Jsou to většinou Kubánci, autoři ze
  Severní Koreje, Maroka...
 • 00:06:44 A co dál?
 • 00:06:46 Tady máme edici českých autorů,
  které jsme trošku zanedbávali,
 • 00:06:51 ale chtěli bychom si udělat okruh
  autorů, kteří by pro nás psali
 • 00:06:56 a vydávali u nás.
 • 00:07:01 Jasný už je Petr Borkovec
  a Viola Fišerová,
 • 00:07:03 kniha, která vyjde do měsíce.
 • 00:07:06 Alena Nádvorníková a Petr Mikeš.
 • 00:07:10 Víceméně subedice, kde vydáváme
  bilingvi, opak toho,
 • 00:07:13 že nepřekládáme z cizích jazyků,
  ale vydáváme české autory
 • 00:07:16 ve světových jazycích.
 • 00:07:18 Někdy se snažíme ty knížky
  distribuovat v západní Evropě.
 • 00:07:22 A co tady Petr Král?
 • 00:07:23 To je další edice, kterou s námi
  začal připravovat Honza Šulc.
 • 00:07:27 Edice české prózy,
  kterou on si edituje.
 • 00:07:30 První svazek byl Petr Král,
  bude následovat Karel Milota,
 • 00:07:33 František Kautman atd.
 • 00:07:37 Ještě tahle hromádka,
  o té jsme se nezmínili.
 • 00:07:40 To už je část AGITE, knížky,
  které jsou věnovány mladému
 • 00:07:43 výtvarnému umění.
 • 00:07:49 Teď budeme vydávat Rafany
  a sborník textů věnovaný
 • 00:07:51 kurátorům v Čechách.
 • 00:07:54 Jsou to nezmapované oblasti
  a úspěch není vždy zajištěn.
 • 00:07:59 My jsme to chtěli odlišit
  a vydáváme se do oblastí,
 • 00:08:02 které nejsou probádané.
 • 00:08:05 Kolik knížek ročně, třeba
  za loňský rok, jste vydali?
 • 00:08:10 Loňský rok byl přelomový,
  protože loni jsme se spojili
 • 00:08:14 a začali jsme to vydávat
  pod novou značkou.
 • 00:08:16 Ale do té doby jsme vydali
  asi 20 - 30 titulů.
 • 00:08:19 Teď počítáme tak 40 titulů ročně.
 • 00:08:22 Teď se bude dělat o hodně víc knih
  než doposud.
 • 00:08:26 Přibíráme i překladovou prózu,
  budeme víc dělat i knihy,
 • 00:08:29 jako je Roland Barthes.
 • 00:08:34 A ještě nějaké knihy, které
  pro tu edici vybírá K. Císař.
 • 00:08:37 To jsou velké plány, ale za 2 roky
  vás navštívíme a jestli vás
 • 00:08:41 zastihneme ještě živé,
  tak se na to docela těším.
 • 00:08:57 Dobrý den.
 • 00:08:58 Dobrý den, pěkně vítám.
 • 00:08:59 To jsem rád, že jsem tady,
  ale slyším tady nějaké zvuky?
 • 00:09:06 Tady je taneční škola.
 • 00:09:09 Celé dopoledne se tu line
  doprovodná hudba k nácviku baletu.
 • 00:09:17 A když se zeptám na obsah nápisu
  "psychologické a personální
 • 00:09:20 poradenství", tak komu radíte?
 • 00:09:28 Základním posláním této firmy
  je psychologická diagnostika
 • 00:09:32 a výběr manažerů na základě
  výsledků psychologického vyšetření
 • 00:09:37 uchazečů o nejrůznější povolání.
 • 00:09:41 My se snažíme zvýšit
  pravděpodobnost správného výběru
 • 00:09:45 manažerů tím, že vybíráme
  na základě výsledků
 • 00:09:49 jejich testů ty nejlepší.
 • 00:09:52 A tam se operuje s jazykem,
  to je naše téma,
 • 00:09:55 tak když k vám přicházejí
  vaši klienti a mluví svým způsobem,
 • 00:10:02 co ten jejich jazyk vypovídá o nich
  a o společnosti, ve které žijeme?
 • 00:10:08 Já se nezabývám jen výběrem
  manažerů, ale jsem i soudní znalec
 • 00:10:13 a také podobnými metodami testuji
  pachatele nejzávažnějších tr. činů.
 • 00:10:19 Takže já se pohybuji ve dvou
  různých jazykových okruzích.
 • 00:10:25 V tom světě manažerů, ve světě,
  který je dnes zaplněn angličtinou.
 • 00:10:33 Tuhle mi někdo zavolal a ptal se
  stylem: My bychom potřebovali,
 • 00:10:39 jestli bychom nemohli u vás
  objednat "ausorsování koučníku"
 • 00:10:44 pro našeho "eič ára".
 • 00:10:47 Ježišmarjá, tomu bych vůbec
  nerozuměl.
 • 00:10:50 Já jsem tomu potom porozuměl.
 • 00:10:53 Znamenalo to, že jejich
  personalista má nějaké osobní
 • 00:10:56 problémy, chtěl by se přijít
  poradit, ale platila by to firma.
 • 00:11:00 Snad to nespletu, ale jedna vaše
  studie nese název: "Mladí úspěšní
 • 00:11:05 podnikatelé a námezdní vrazi".
 • 00:11:08 Takže vy se vlastně zabýváte
  dvěma naprosto odlišnými skupinami
 • 00:11:13 klientů, a možná že každá z nich má
  svůj způsob řeči, mluvy,
 • 00:11:19 svoji terminologii.
 • 00:11:22 Kdybychom se podívali na slovník
  kriminální populace,
 • 00:11:27 tak byste možná taky občas
  nerozuměl.
 • 00:11:30 Když vám ten obviněný řekne,
  že nejdřív byl souzený
 • 00:11:34 jen za nějaké "nedbalky",
  potom za nějaké "mařenky",
 • 00:11:38 a až potom to bylo "elpaso".
 • 00:11:41 To vám sděluje, že nejdřív byl
  trestaný za nedbalostní tr. činy,
 • 00:11:46 potom za maření výkonu úředního
  rozhodnutí a až nakonec to byla
 • 00:11:49 loupežná přepadení.
 • 00:11:53 V té práci, co jste citoval,
  mě fascinovalo, že úplně stejně
 • 00:11:59 staří, většinou pražští mladí lidé,
  kteří mohli klidně sedět
 • 00:12:04 na základní škole v jedné lavici,
  tak dopadnou tak odlišně.
 • 00:12:10 A mě zajímá, v čem je rozdíl
  mezi těmito lidmi.
 • 00:12:15 A když se psychologicky vyšetří,
  tak se zjistí, že v těch základních
 • 00:12:20 charakteristikách velký rozdíl
  není. Ale zcela zásadní rozdíl
 • 00:12:24 je v hodnotové orientaci, kterou si
  přinesli z původních rodin.
 • 00:12:34 Kdybych to měl říct zjednodušeně,
  tak základní rozdíl je ve vztahu
 • 00:12:39 k hodnotám vzdělání,
  kultury a umění.
 • 00:12:45 Mezi nimi kulturního člověka
  nebo člověka, který by se zajímal
 • 00:12:49 o umění nebo četl něco kvalitního,
  prakticky nenajdete.
 • 00:12:53 Na druhou stranu z kandidátů, kteří
  se hlásí na manažerské pozice,
 • 00:12:57 mám opravdu velkou radost.
 • 00:13:00 Jsou to lidé nejen tvůrčí,
  ale taky velice vtipní,
 • 00:13:05 velice informovaní o nejrůznějších
  typech umění, zcestovalí
 • 00:13:11 a jejich život je velice kvalitní.
 • 00:13:19 Protože tomu, aby využili čas
  produktivně,
 • 00:13:24 věnují hodně velkou pozornost.
 • 00:13:27 Vašima rukama prošlo asi 100 vrahů,
  to je určitě náročná situace.
 • 00:13:34 Jak vy se odreagováváte z kontaktu
  s těmito lidmi?
 • 00:13:38 Máte pravdu, že když odcházím
  z té vazby, tak si říkám,
 • 00:13:42 co udělám teď pro své duševní
  zdraví? Co udělám pro to,
 • 00:13:46 abych si udělal radost,
  když jsem slyšel ošklivé věci.
 • 00:13:50 O tom přemýšlím celou cestu
  a koupím si buď rybičku do akvária
 • 00:13:54 nebo kaktus, ale nejspíš knížku.
 • 00:13:57 A mám potom radost z toho,
  že jsem se odměnil za nějakou
 • 00:14:02 třeba docela dobře udělanou práci.
 • 00:14:05 A co si kupujete za knížky,
  jaká je vůbec vaše četba.
 • 00:14:10 Já čtu hodně. Čtu každý den
  nejmíň hodinu.
 • 00:14:14 V poslední době mě opravdu nadchla
  korespondence
 • 00:14:19 mezi Voskovcem a Werichem.
  To čtu s velikou radostí.
 • 00:14:25 Korespondence Voskovce a Wericha,
  to je jistě pěkný příklad toho,
 • 00:14:29 jak čeština může být různobarevná
  a opravdu pěkná.
 • 00:14:36 Myslím si, že ten jazyk je odrazem
  doby, ve které žijeme.
 • 00:14:45 Měli bychom se snažit o něj
  pečovat. Napadá mě to často tady,
 • 00:14:49 v domě, kde se odehrály první roky
  národního obrození.
 • 00:14:54 Myslím si, že bychom měli mít
  k tomu jazyku větší úctu.
 • 00:15:00 Tak a teď řízneme do živého.
 • 00:15:03 Podíváme se, kdo je kdo.
 • 00:15:05 Ovšem jak se tady rozhodnout?
 • 00:15:09 Abych neurazil. Tak.
 • 00:15:13 František Čermák, ředitel Ústavu
  českého národního korpusu.
 • 00:15:20 Pane profesore, nejdřív se zeptám,
  co to vlastně je český národní
 • 00:15:23 korpus a ústav,
  jehož jste ředitelem?
 • 00:15:33 Je to pokus poprvé systematicky
  v dějinách ve velkém měřítku
 • 00:15:37 pomocí počítače zmapovat češtinu.
  Zatím především současnou,
 • 00:15:41 ale snažíme se vrátit
  co nejvíc do minulosti.
 • 00:15:45 Takže postupně i tu celou
  minulou češtinu.
 • 00:15:48 Máme přístup také k nářečím apod.
 • 00:15:54 A můžu si to představit
  jako nějaký obrovský slovník?
 • 00:15:58 Ne, je to obrovský soubor pečlivě
  vybraných a zpracovaných textů.
 • 00:16:03 Každé slovo vyhledáme
  jednak podle tvaru,
 • 00:16:07 jednak podle tzv. "lematu",
  třeba podle 1. pádu
 • 00:16:11 a pádů následujících.
 • 00:16:16 Ale důležité je, můžete si k tomu
  vybrat neomezený kontext.
 • 00:16:22 Zjistíte přes různě velký kontext,
  jak se to slovo skutečně používá.
 • 00:16:29 A dá se nějak kvantifikovat,
  kolik údajů v tom korpusu dnes je?
 • 00:16:35 Český národní korpus dnes patří
  k jedněm z největších.
 • 00:16:38 Já to říkám nerad, protože jsem
  jedním ze spolutvůrců, ale také
 • 00:16:43 jedním z nejlepších v Evropě.
 • 00:16:46 My nabízíme pro kohokoli zdarma -
  pro širokou veřejnost,
 • 00:16:50 pro profesionály - 200 milionů
  slov, které jsou pečlivě
 • 00:16:54 jazykově zpracovány.
 • 00:17:04 Na přelomu roku jsme dali dalších
  300 milionů novinářských textů.
 • 00:17:09 Čili půl miliardy slov
  už je venku, ale zpracovávají se
 • 00:17:13 další stamiliony.
 • 00:17:14 Jak vidíte budoucnost češtiny
  v dnešním světě,
 • 00:17:17 který se tak propojuje, určité
  jazyky získávají hegemonii.
 • 00:17:28 Neměl ten Schauer na konci
  19. století pravdu,
 • 00:17:30 že bychom bývali byli udělali lépe,
  kdybychom se přimknuli k němčině
 • 00:17:35 a dneska bychom měli
  k tomu světu blíž?
 • 00:17:39 Vy ode mě chcete jednoznačnou
  odpověď.
 • 00:17:41 Nechci.
 • 00:17:43 Tak výborně. Já řeknu, že nevím.
 • 00:17:45 Já myslím, že Schauer měl
  částečně pravdu. Samozřejmě.
 • 00:17:48 Vplynout do většího kulturního
  pozadí znamená,
 • 00:17:52 že spousta věcí je ulehčených.
 • 00:17:54 Myslet si, že očistíme jazyk
  od všeho tenkrát německého,
 • 00:17:59 že to je ten hlavní cíl
  nebo správná snaha,
 • 00:18:03 je naprosto scestné.
 • 00:18:06 Já to řeknu takhle - jestli se
  nemýlím, mně se dostaly do rukou
 • 00:18:10 záznamy z českého parlamentu
  z první republiky.
 • 00:18:14 K mému překvapení, to se nikdy
  v poslední době neventilovalo,
 • 00:18:20 ty záznamy byly v 9 jazycích.
 • 00:18:23 Takže představa jeden stát,
  jeden jazyk je naprosto hloupá
 • 00:18:28 a v dnešní době nemožná.
 • 00:18:30 Možná na nějakém izolovaném
  ostrově. Ale my nejsme na ostrově.
 • 00:18:35 To je jeden pohled, ti sousedi,
  ten druhý pohled už jsem naznačil.
 • 00:18:39 Globalizace vede k tomu,
  že pochopitelně ten hlavní jazyk,
 • 00:18:43 což je především angličtina,
  ten vliv má.
 • 00:18:48 Ale každý vědec, každý odborník
  vám řekne, že to je nesmírná
 • 00:18:54 výhoda, že je jeden
  komunikační jazyk.
 • 00:18:58 To je třeba říct těm lidem,
  kteří to nedomýšlejí.
 • 00:19:02 Angličtina tuto roli přijala
  a já myslím, že je to v pořádku.
 • 00:19:11 Ještě dodám, že nejpřirozenější
  věcí na světě je bilingvismus
 • 00:19:15 nebo trilingvismus.
 • 00:19:18 Afrika, Indie, Čína jsou plné
  trilingvismu, trojjazyčnosti.
 • 00:19:22 A monolingvismus, to, že Češi umějí
  jenom jeden jazyk, je něco naprosto
 • 00:19:28 primitivního a docela škodlivého.
 • 00:19:32 Když znáte jenom jeden jazyk,
  tak spoustu věcí ztrácíte.
 • 00:19:40 Vy byste asi nesdílel názor
  Ivana Diviše, který tenhle slovník
 • 00:19:44 "Nová slova v češtině" dokonce
  odnesl do popelnice,
 • 00:19:47 demonstrativně ho vyhodil
  do odpadků.
 • 00:19:51 Ne, to bych asi nesdílel.
  Nová slova jsou a budou.
 • 00:19:55 To je jenom otázka toho,
  jak je ten slovník udělán.
 • 00:19:58 Když tady třeba čtu
  "multimediální",
 • 00:20:01 je pro to nějaký český ekvivalent?
 • 00:20:04 Samozřejmě, že není.
  A nemá cenu to hledat.
 • 00:20:07 To už je v praxi zaběhnuté slovo.
 • 00:20:10 Samozřejmě. To bychom se zrovna tak
  mohli ptát, proč používáme slovo
 • 00:20:15 "motor" - protože ti lidé před námi
  nechtěli vymyslet něco českého.
 • 00:20:19 A teď, pane profesore,
  co nám ukážete z knížek,
 • 00:20:22 na kterých vy jste se podílel
  nebo které jste napsal?
 • 00:20:26 Mohl byste nám charakterizovat
  jednou větou každou z nich?
 • 00:20:33 Tohle je předposlední díl "Slovníku
  české frazeologie a idiomatiky",
 • 00:20:38 kde jsem členem týmu.
  Teď se připravuje 4. díl.
 • 00:20:42 Myslím nejzajímavější, kde budou
  poprvé zveřejněny výrazy,
 • 00:20:48 které jsou podoby větné.
  Tedy nejen přísloví,
 • 00:20:54 ale výrazy jako: "To se říká
  kdo ví, jestli", "jen aby"
 • 00:20:58 a spoustu dalších věcí.
 • 00:21:00 Tohle je kniha, kterou jsem původně
  napsal pro studenty,
 • 00:21:04 a dneska je to dost používaný
  přehled do jazykovědy.
 • 00:21:11 Čili to je jakoby úvod
  do studia jazykovědy?
 • 00:21:14 Vlastně ano, ale spíš je to
  pro doktoranty,
 • 00:21:17 je to už na pokročilejší úrovni.
 • 00:21:19 Tady se už dostáváme
  k cizím jazykům.
 • 00:21:23 Tohle je jedna z mých specializací,
  holandština.
 • 00:21:28 Tohle je 2. vydání u nás největšího
  holandsko-českého slovníku.
 • 00:21:34 Je tam i gramatika,
  kdyby někdo měl velký zájem.
 • 00:21:38 A tahle poslední knížka?
 • 00:21:40 Já jsem byl 1 ze 2 vedoucích týmů,
  s Michalem Křenem.
 • 00:21:44 To je 1. velmi praktický produkt
  českého národního korpusu.
 • 00:21:51 Je to ve světové literatuře
  ojedinělá věc.
 • 00:21:55 Na 100milionovém korpusu založený
  1. velký, skutečně objektivní,
 • 00:21:59 slovník češtiny.
 • 00:22:01 Je u toho CD, dají se z toho
  kopírovat data. Jen pro představu:
 • 00:22:04 Kdybyste chtěl psát slovník,
  který by měl 20 000 slov,
 • 00:22:08 tak si z toho CD vyměříte,
  co potřebujete, okopírujete
 • 00:22:12 a máte základ.
 • 00:22:14 Tak to je dobrá výzva.
  Děkuji vám.
 • 00:22:16 Prosím.
 • 00:22:19 ENCYKLOPEDICKÉ HESLO!
 • 00:22:22 JAZYK: Jazyk je za prvé svalnatý
  pohyblivý orgán v dutině ústní.
 • 00:22:28 2. Co se jazyku podobá:
  např. jazyky ohně, jazyky světla.
 • 00:22:36 3. Soustava vyjadřovacích
  a sdělovacích prostředků
 • 00:22:39 vlastních určitému společenství.
 • 00:22:42 4. Jiné soustavy znaků sloužících
  k vyjadřování a sdělování.
 • 00:22:51 Pozor, teď malá odbočka.
 • 00:23:01 Schválně se teď podíváme,
  co všechno je o jazyce k dispozici
 • 00:23:04 v takovém velkém nakladatelství
  a knihkupectví, jako je Academia.
 • 00:23:08 A začneme tlustopisem: "Český
  jazykový atlas, 5. svazek".
 • 00:23:14 To je monumentální dílo,
  které vychází už několik desetiletí
 • 00:23:18 a mapuje nespisovnou češtinu.
 • 00:23:22 Tak to je teda kniha pro odborníky.
 • 00:23:25 Ale myslím si, že i úplný laik
  by se tady docela ukojil,
 • 00:23:29 protože tady najde např.:
  "Pravidla českého pravopisu",
 • 00:23:33 "Příruční mluvnici češtiny",
  tady si vytáhne:
 • 00:23:38 "Nový akademický slovník
  cizích slov".
 • 00:23:41 Tady hned vedle je "Slovník
  nespisovné češtiny".
 • 00:23:45 Nebo z esejistiky: V. Just,
  "Slovníky floskulí".
 • 00:23:50 A hned vedle je knížka
  V. Klemperera "Jazyk třetí".
 • 00:23:54 To je docela výborná inspirace.
 • 00:23:58 "Neverbální a verbální komunikace",
  výběr z prací českých
 • 00:24:02 a slovenských autorů".
 • 00:24:05 Pak tu máme celou přihrádku
  pro cizince,
 • 00:24:09 jak si nastudovat češtinu.
 • 00:24:12 A pak se třeba ponoříme
  do "Velké knihy lochecu".
 • 00:24:17 Máme tu třeba "Štatl",
  to už je úplně neodborná knížka
 • 00:24:21 o brněnském hantecu.
 • 00:24:28 A zase "Encyklopedický slovník
  češtiny", to je nádherná knížka,
 • 00:24:31 kde toho najdete spoustu o jazyce.
 • 00:24:34 Vychází toho dost,
  ale pořád je toho málo na to,
 • 00:24:38 abychom mluvili správně.
 • 00:24:43 "Slovník floskulí" V. Justa
  už má 2 díly.
 • 00:24:46 Vladimír Just je tady.
  Co to je vlastně floskule?
 • 00:24:49 Já jsem chtěl nejdřív použít
  "fráze", ale fráze je ušlechtilá
 • 00:24:53 věc, když se učíš slovíčka
  z cizího jazyka.
 • 00:24:58 "Floskule" je pro mě fascinující,
  že tam je to zdobivé "flos",
 • 00:25:01 "floris" - květina, ornament,
  něco navíc, co něco zakrývá,
 • 00:25:06 něco, co zdobí a je to zbytečný,
  a někdy to i lže.
 • 00:25:10 Tady máš podtitul: "Malá
  encyklopedie polistopadového
 • 00:25:14 newspeaku", které jsou tady
  vyjmenované: klišé, slogany, tiky,
 • 00:25:20 partiové metafory, slovní smogy...
 • 00:25:23 Na tom bych si akorát trval,
  na těch slovních smozích,
 • 00:25:28 smogách, smogech, protože to
  ostatní, to je takový důvod,
 • 00:25:34 proč jsem změnil podtitul
  té 2. knížky.
 • 00:25:37 Spíš mám ten slovní smog
  a pak tam mám taky paslova.
 • 00:25:48 V podstatě moji vzorové jsou tři:
  Poláček, Kraus a Čapek.
 • 00:25:53 A oni všichni tři dělali,
  aniž bych se chtěl srovnávat
 • 00:25:57 s jejich literárním dílem,
  vlastně podobnou práci,
 • 00:26:00 kterou jeden můj kritik nazval
  "antivirový program".
 • 00:26:04 Já si myslím, že každý,
  kdo obcuje se slovem,
 • 00:26:06 by si měl napsat vlastní slovník
  svých floskulí,
 • 00:26:09 aby se sám z toho léčil.
  Ona je to nakažlivá věc.
 • 00:26:12 To je jako droga. Pak zvyšuješ
  dávky,
 • 00:26:14 pak ta floskule v podstatě
  mluví za tebe.
 • 00:26:17 Řekni mi nějaký příklad.
 • 00:26:19 Zeptáš se mě třeba,
  kdy napíšu 3. díl.
 • 00:26:22 A já říkám, v takovém středně
  až krátkodobém horizontu.
 • 00:26:26 Co to je horizont? To je obzor,
  který jak jdeš, tak se vzdaluje.
 • 00:26:30 To není nikdy. Kdybych ti řekl
  do 2 let, tak to není floskule.
 • 00:26:34 Nebo za autem najdeš lísteček:
  "Došlo k instalování zařízení
 • 00:26:39 k omezení, k zamezení opuštění
  místa nedovoleného parkování".
 • 00:26:45 Kdyby napsali: "Dostal jste
  botičku, protože jste špatně
 • 00:26:47 parkoval", tak to není floskule.
 • 00:26:50 To slovo "botička" je jadrné,
  krásné, metafora, přesné.
 • 00:26:53 Ale "omezení", "opuštění" atd.,
  to je pajazyk.
 • 00:26:58 A když tím mluví policajt,
  tak je to asi v pořádku.
 • 00:27:01 Ale když tím mluví často i vrcholný
  politik, který reprezentuje stát
 • 00:27:06 navenek, a "o tom" je jedna
  báseň... Volby jsou "o tom",
 • 00:27:11 minulé byly "o tom"...
 • 00:27:13 Tak to mi vadí a to je důvod,
  proč chrlím ty slovníky.
 • 00:27:17 A ty se snažíš taky analyzovat,
  z čeho to všechno vzniká,
 • 00:27:21 kde je ta porucha,
  která plodí tyhle patvary?
 • 00:27:26 Ta porucha je od takových nevinných
  tiků, jak já říkám.
 • 00:27:30 Co je tik?
 • 00:27:33 Tik je třeba "nicméně".
  Někdo říká "pravda",
 • 00:27:36 někdo "vlastně", někdo "prostě":
  Já "prostě" rád atd.
 • 00:27:40 Ale pak jsou závažnější věci.
 • 00:27:43 "Transformační náklady privatizace
  byly nenulové."
 • 00:27:48 Místo aby se řeklo,
  že se kradlo...
 • 00:27:52 Dokonce víme autora.
  "Nenulovaný náklad"...
 • 00:27:56 Ano. Nebo "opoziční smlouva byla
  o tlačení pravice levicí někam".
 • 00:28:02 To je doslovný citát místopředsedy
  jedné velké strany.
 • 00:28:07 A to je ten mediální pajazyk,
  kdy se mluví a mluví,
 • 00:28:10 nic se neřekne, ale vypadá to
  vysoce korektně, nikoho se
 • 00:28:13 vlastně nedotkneš,
  a ten redaktor to přejímá.
 • 00:28:17 Jak souvisí ten dnešní jazyk
  s tím předlistopadovým?
 • 00:28:21 Je tam nějaká souvislost
  nebo je to zase jiná móda?
 • 00:28:26 Já si myslím, že floskule byly
  vždycky. Dřív z nich kapala krev:
 • 00:28:31 "Protistátní spiklenecká skupina"
  a tak dále. Dneska z nich nekape
 • 00:28:36 krev, dneska z nich kape blbost,
  zakrývání nějaké prázdnoty,
 • 00:28:42 zoufalá snaha být opravdu módní,
  mluvit tím jazykem tak,
 • 00:28:47 jak se obecně mluví.
 • 00:28:49 Snaha nepřipustit nějakou
  neznalost.
 • 00:28:54 Je jiná doba v tom, že poměry
  jsou víc komické, víc absurdní.
 • 00:29:03 Já si myslím, že to je někde
  trošku jinde, nezakrývá to
 • 00:29:08 dejme tomu vraždy a tu politickou
  objednávku.
 • 00:29:12 Neudělal sis trošku sám na sebe
  past? Protože teď se musíš hlídat,
 • 00:29:18 aby jsi sám ty floskule nepoužíval?
 • 00:29:23 Je to pořád lepší, než být blbej
  a nevědět o tom.
 • 00:29:27 Tak děkuju.
 • 00:29:32 Pojďte dál?
 • 00:29:33 -Kam to mám postavit.
  -Tady někam.
 • 00:29:36 To je váha.
 • 00:29:40 Vy tady máte úplně prázdnou
  knihovnu, tak jako první
 • 00:29:43 si sem dáme vaši novou knížku.
 • 00:29:47 Jen jestli sem bude pasovat
  formátem?
 • 00:29:50 Krásně, podívejte se.
 • 00:29:52 Řekněte nám něco o tom,
  jak ta knížka vznikla?
 • 00:29:56 "Zahrada ochočených slov".
 • 00:30:02 Ta knížka vznikala strašně dlouho
  jako Jazykové koutky pro Vesmír.
 • 00:30:07 Celé to vzniklo na Ústavu
  pro jazyk český.
 • 00:30:12 Pan prof. Daneš, starý
  a po revoluci obnovený ředitel,
 • 00:30:16 onemocněl, dostal infarkt myokardu.
  Najednou nebylo do Vesmíru co dát.
 • 00:30:22 Tak já jsem říkala,
  já něco spáchám, to už nikoho
 • 00:30:25 nestačíme objednat.
 • 00:30:28 Tak jsem vzala Naši řeč a tam jsem
  glosovala jednu jejich zajímavou,
 • 00:30:31 asi pětistránkovou věc.
 • 00:30:36 Z toho jsem udělala asi 10 řádek
  a dala jsem to tam
 • 00:30:38 jako Jazykový koutek.
 • 00:30:40 Kde se vůbec vzala ta dispozice
  psát o jazyce vytrvale sloupky?
 • 00:30:44 Mně se vždycky líbily knížky,
  které si hrají se slovy,
 • 00:30:48 a nejsou to češtináři,
  kdo je napsal. Spíš jsou to lidé,
 • 00:30:52 kteří si s jazykem hrají
  jen tak okrajově.
 • 00:30:57 Třeba mám na mysli hudebního
  skladatele pana Ilju Hurníka.
 • 00:31:02 Ten píše a má k jazyku vztah.
 • 00:31:06 Pořád tam ten jazyk je,
  je tam smysl pro humor.
 • 00:31:14 Když se ta vaše knížka jmenuje
  "Zahrada ochočených slov",
 • 00:31:17 tak jak si ta slova nejlíp
  ochočíme? Jakým způsobem?
 • 00:31:21 Je známé přísloví, bujný oř
  je mluva naše...
 • 00:31:26 Já si myslím, že ta slova
  by měla být ochočená jen tak napůl.
 • 00:31:30 Neměla by být úplně zkrocená,
  úplně drezírovaná, ale že by měla
 • 00:31:35 jen tak sama dobrovolně
  přicházet blíž a blíž.
 • 00:31:42 A co byste poradila tomu,
  kdo se nechce hrabat v nějakých
 • 00:31:46 příručkách, ale chtěl by získat
  takovou základní jistotu.
 • 00:31:50 Získá ji třeba četbou. Co by měl
  číst? Třeba tuhle vaši knihu?
 • 00:31:56 Ne, spíš je to takový návod
  na hru s jazykem, způsob
 • 00:32:00 určitého přístupu a vlastně návod
  na hru a rozvíjení jazyka.
 • 00:32:06 Spíš na pozorování, vnímání.
 • 00:32:14 Přibude k téhle knížce ještě nějaká
  další na jazykové téma?
 • 00:32:24 Já jsem teď odevzdala
  jednu knížku do tisku.
 • 00:32:28 Ta bude pro náctileté děti.
  V Albatrosu.
 • 00:32:32 A jmenovat se bude?
 • 00:32:34 To je otázka.
 • 00:32:36 Oni si přejí, aby se jmenovala
  "S češtinou na vodítku".
 • 00:32:40 A mně to trošičku vadí,
  protože nejsem přítelem vodítek
 • 00:32:43 za každou cenu.
  I když ta vodítka jsou nezbytná.
 • 00:32:47 Ale neměla by být tou podstatou.
  Ono je to důležité i bez něj.
 • 00:32:59 Pozor, teď jsme v Karlíně
  a jdeme k Miroslavu Huptychovi.
 • 00:33:03 To je básník a kolážista.
 • 00:33:06 Škoda, že tu není pan Schmid.
  Ten by koukal na ty koláže.
 • 00:33:09 "Kdo pije vlčí mlíko aneb jak se
  léčilo za starodávna".
 • 00:33:14 To je tvoje poslední editorsky
  připravená knížka.
 • 00:33:18 Co to je za titul?
 • 00:33:20 To jsou nasbírané léčebné návody
  od 15. - 19. století.
 • 00:33:30 Takže jsem prošel asi 80 titulů
  lékařských knížek nebo knížek,
 • 00:33:37 které nasbírali národopisci
  19. století,
 • 00:33:40 a je tam asi 300 článků věnovaných
  lidovému léčení.
 • 00:33:44 A když tady čtu třeba: "Pocení
  a smrduté tělo", tak ty návody,
 • 00:33:48 které jsou tu na léčbu neduhů,
  se dají brát vážně,
 • 00:33:53 nebo tě na tom přitahovalo,
  že to je jazykově zajímavé?
 • 00:33:58 Určitě nic z toho bych
  nedoporučoval brát vážně.
 • 00:34:03 To, proč jsem to začal sbírat,
  bylo proto, že mě to zaujalo
 • 00:34:08 spíš z básnického hlediska.
 • 00:34:11 Oslovily mě návody nebo lidové
  pověry právě svojí metaforou,
 • 00:34:17 imaginaci - tak kvůli tomu jsem
  začal prohledávat staré časopisy,
 • 00:34:23 jako Světozor, Zlatá Praha.
 • 00:34:29 Pak národopisné časopisy,
  jako byl Český lid,
 • 00:34:31 který vydával Čeněk Zíbrt.
 • 00:34:34 A ještě z knížek mlynářů
  a babek kořenářek,
 • 00:34:38 které sbírali národopisci
  19. století a přepisovali to.
 • 00:34:44 Já jsem si říkal, je to vůbec
  možné, to je neuvěřitelné,
 • 00:34:48 to je bláznivina.
 • 00:34:50 Opravdu ten jazyk, i s gramatickými
  chybami těch lidových zapisovatelů,
 • 00:34:54 má nějaké zvláštní kouzlo.
 • 00:34:57 Zdá se ti, že ten tehdejší jazyk
  byl bohatší? Srovnáváš si to nějak?
 • 00:35:04 Jako autor?
 • 00:35:09 Já myslím, že vůbec jazyk
  19. století byl košatější.
 • 00:35:14 Lidi měli daleko víc času.
  I časopisy jinak vypadají.
 • 00:35:18 Světozor, Zlatá Praha - to jsou
  velké formáty,
 • 00:35:21 i ty povídky a básně jsou
  strašně jakoby rozvleklé.
 • 00:35:25 Ale zároveň bohaté jazykem,
  rozkošatělé. Nebyly internety,
 • 00:35:30 televize, rádia... I těch knih
  a časopisů bylo málo.
 • 00:35:38 Tak když už to měli,
  tak si to užili.
 • 00:35:41 Tahle sbírka je provázena
  tvými kolážemi.
 • 00:35:45 Mně se zdá, že určitá kolážovitost
  funguje i v poetice básnické.
 • 00:35:55 Báseň se často taky skládá
  z mnoha obrazů.
 • 00:35:59 Aby i báseň měla nějakou dynamiku,
  je nutné škrtat.
 • 00:36:05 A to je takový střih.
 • 00:36:08 "Názorný přírodopis tajnokřídlých".
 • 00:36:10 Tak už z toho názvu čiší
  taková archaičnost.
 • 00:36:14 Ty teď se necháváš tím starým
  jazykem inspirovat
 • 00:36:18 třeba i pro vlastní poezii?
 • 00:36:21 To je pravda, protože v téhle
  knížce veršů jsem si zvolil
 • 00:36:26 ke každé básni motor z Brehmova
  "Světa zvířat".
 • 00:36:32 Je tam asi 60 básní, z nichž každá
  báseň má název nějakého ptáka,
 • 00:36:37 třeba "Noh šedohlavý"...
 • 00:36:40 Tady je třeba "Křepelka".
 • 00:36:42 Vybral jsem si oddíly ptáků
  a tam jsem našel nějaký citát.
 • 00:36:49 Líbil se mi ten archaický jazyk,
  který mě na tu básničku
 • 00:36:53 nastartoval, takže to byl startér.
 • 00:36:56 Tady máš spoustu kalendářů,
  které ty koláže zužitkují.
 • 00:37:00 Co to je za segment
  z té tvojí tvorby?
 • 00:37:10 Těch kalendářů jsem už vydal 19.
 • 00:37:13 Jsou to kalendáře,
  které dělám pro firmy.
 • 00:37:16 Snad jediný kalendář vydalo
  nakladatelství pro trh.
 • 00:37:20 Je to takový vedlejší produkt sběru
  léčebných návodů.
 • 00:37:26 Všechny kalendáře jsou vždycky
  doplněné textovou částí.
 • 00:37:37 Tady jsem dělal dokonce Loď bláznů,
  což je historie psychiatrie.
 • 00:37:41 Tak to je trošku téma, které se
  vztahuje k tvojí profesi.
 • 00:37:45 Ty jsi také působil
  jako arte-terapeut.
 • 00:37:48 Co to je za profesi?
 • 00:37:50 Skrze malování se pacienti
  něco dozvídají o sobě.
 • 00:37:57 Tam se nepředpokládá, že ten člověk
  vládne nějakým výtvarným talentem?
 • 00:38:02 Ne, tam není vůbec zapotřebí
  umět malovat.
 • 00:38:05 Naopak výtvarníci to mají těžší,
  pakliže jsou klienty,
 • 00:38:09 protože mají navyklé své řemeslo,
  svůj styl, a těžko se
 • 00:38:14 přes to dostávají.
 • 00:38:18 Pro arte-terapii je dobře
  neumět malovat.
 • 00:38:21 Ty zároveň děláš knižní obálky,
  které koláží využívají.
 • 00:38:26 Jana Štroblová: "Šlágr o lásce",
  Jiří Žáček: "Lyrická sezona"...
 • 00:38:32 A tohle je co za knížky?
 • 00:38:34 To jsou psychologické knížky,
  pan Václavek.
 • 00:38:38 "Všechno dobré k něčemu zlé"
  a "Úvod do neštěstí".
 • 00:38:42 Tohle jsou knížky, které jsem
  ilustroval kolážemi, fotomontážemi.
 • 00:38:53 Takže teď už se nevystřihuje,
  nelepí, ale všechno na počítači?
 • 00:38:59 Ano, všechno na počítači.
 • 00:39:01 A to je přesednutí z kola
  do rakety. Navíc všechno fotím.
 • 00:39:05 Dřív jsem do svého fotoarchivu
  nafotil 70 000 fotek.
 • 00:39:09 Pořád jsem někde hledal, stříhal,
  prohraboval časopisy a svůj archiv,
 • 00:39:14 a teď třemi kliky jsem u toho,
  co potřebuji. Vytáhnu si to
 • 00:39:17 a můžu si s tím na obrazovce
  dělat čáry a kouzla.
 • 00:39:23 ČTEME A DOPORUČUJEME.
 • 00:39:25 To je hromádka pana Schmida,
  ale začnu u té svojí.
 • 00:39:29 "Býkárna" - to je kolektivní
  básnická sbírka autorů:
 • 00:39:33 M. Ohniska, M. Šandy
  a I. Wernische.
 • 00:39:38 Kolektivní proto, že básně
  nejsou označeny podle autorů.
 • 00:39:43 Je to velká hra s jazykem
  a taky s jazykovými nesmysly.
 • 00:39:47 Jenom abyste měli představu,
  tak vám přečtu 4 verše:
 • 00:39:51 "Takovou mám náhle tušeň,
  svět je nos a já v něm šušeň."
 • 00:39:57 "Nahá žena", to je knížka
  anglického zoologa filozofa
 • 00:40:01 D. Morrise, a je to nesmírně
  zajímavé mapování ženského těla
 • 00:40:06 doslova od hlavy až k patě.
  Přitom je to zároveň průvodce
 • 00:40:10 po dějinách nejrůznějších kultur.
 • 00:40:17 V tom smyslu, jak ženské tělo
  tyhle kultury zkrášlovaly,
 • 00:40:20 ale současně taky mnohokrát
  velmi poškozovaly.
 • 00:40:24 Doporučuji opravdu k četbě.
 • 00:40:27 "Otisky Dušana Šlosara",
  to je 3. část jeho sloupků
 • 00:40:31 o jazyce, které vycházely
  např. v brněnském Hostu.
 • 00:40:35 Třeba narazíte na termín
  "zábavný hudební pořad"
 • 00:40:40 a co označoval v dějinách.
 • 00:40:43 Tak nejdřív se tomu říkalo
  "ting tangl", potom "kabaret",
 • 00:40:46 pak to byla "estráda"
  a dneska je to "show".
 • 00:40:50 Takhle označují naši REVUE
  v novinách, tak vidíte,
 • 00:40:53 že to je holý nesmysl.
 • 00:40:55 A teď tady mám jedno číslo časopisu
  "Obrácená strana Měsíce".
 • 00:40:59 Je monotematické, je celé věnované
  Petru Kabešovi, básníkovi,
 • 00:41:04 který zemřel v r. 2005.
 • 00:41:09 Výběr z jeho textů připravila
  jeho manželka Anna Kareninová.
 • 00:41:13 A doslov, nebo takovou studii
  o básnících 60. let,
 • 00:41:17 kdy mu napsal Petr Hruška.
 • 00:41:23 Jaroslav Riedel:
  "Kritik bez konzervatoře",
 • 00:41:26 rozhovor s Jiřím Černým.
 • 00:41:28 Jiří Černý byl a je dosud pro mnoho
  z nás velkým publicistickým vzorem.
 • 00:41:32 Ta knížka je plná věcných faktů
  a je to zajímavá procházka nejméně
 • 00:41:38 40 lety, ale spíš 50 lety české
  publicistiky. A nejen té hudební.
 • 00:41:48 A nakonec "Industria", fotografická
  publikace fotografa a malíře
 • 00:41:52 Václava Jiráska.
 • 00:41:55 Jsou to nádherné, malířsky pojaté
  fotografie ze starých zanikajících
 • 00:42:00 továren a sléváren.
 • 00:42:02 Svědectví o rozpadu něčeho,
  v čem jsme dost dlouho žili.
 • 00:42:08 Taky svědectví o lidech,
  kteří v těch provozech pracovali,
 • 00:42:13 a možná ještě někde pracují.
 • 00:42:16 Ale hlavně si člověk nad tou
  knihou, která působí neobyčejně
 • 00:42:20 sugestivně, klade otázku,
  kam vlastně zmizeli
 • 00:42:24 všichni ti dělníci, kterých byla
  česká literatura v minulých
 • 00:42:28 desetiletích tak plná?
 • 00:42:33 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:42:45 Za ranního jitra, když třes se vřes
  a vrže strom a rosa se třpytí
 • 00:42:50 v krajině pravd, když právě
  z průrvy se odkrojí tma,
 • 00:42:54 trpělivě pozoruj skřípavý obraz.
 • 00:42:58 To je pohádka skřípavá,
  každý asi pochopí, proč skřípavá?
 • 00:43:04 Ono by bylo půvabné,
  kdyby to četl někdo, kdo ráčkuje.
 • 00:43:09 To by bylo ještě lepší.
 • 00:43:11 Je to jedna z pohádek téhle knížky,
  z níž každá je postavena
 • 00:43:15 na jazykovém vtipu
  nebo jazykové události.
 • 00:43:25 Taky se to jmenuje
  "Lingvistické pohádky",
 • 00:43:28 na jakém dalším principu
  jsou ty pohádky založeny?
 • 00:43:32 Buď sledují zvukomalebnost jazyka.
 • 00:43:36 Třeba se tam hojně vyskytuje S
  nebo jsou to samé měkké souhlásky
 • 00:43:42 nebo samohlásky. Jedna pohádka
  je složena z vět holých.
 • 00:43:47 On je to vlastně rakový rapp.
  Já ji rád zpívám na koncertech.
 • 00:43:52 Tak zapějte.
 • 00:43:55 Byla žaba, byla holá.
 • 00:43:57 Padly sněhy.
  Žabu zebe.
 • 00:44:00 Vidí plže:
  "Milý plži.
 • 00:44:03 Nemáš něco?"
 • 00:44:05 "Nemám, žabo.
  Taky zebe.
 • 00:44:08 Lížu ledy.
  Kloužu holý."
 • 00:44:11 A tak dál. Samozřejmě příběhovost
  je chabá, spíše jde
 • 00:44:16 o ten zvukomalebný pocit.
 • 00:44:22 Pak jsou tam některé,
  kde je nějaký minipříběh.
 • 00:44:25 Pak jsou tam některé až skoro
  grafické,
 • 00:44:29 jako třeba Zdlouhavá pohádka.
 • 00:44:36 To se nedá dětem ani číst.
  Nebo jste jim četl tuhle pohádku?
 • 00:44:40 To si musíte číst takhle.
 • 00:44:42 Jak se to teda dá číst?
 • 00:44:44 Zkuste to.
 • 00:44:48 Jedna stonožka přebíhala z listu
  na list a zzzzzzzzaaaaaakopla...
 • 00:44:55 No vidíte, já jsem potřeboval
  docílit toho pocitu,
 • 00:44:58 že strašně obtížně stonožka
  zakopává.
 • 00:45:01 Protože ta první noha zakopne
  o druhou, ta druhá o třetí atd.
 • 00:45:04 Takže to strašně dlouho trvá.
 • 00:45:06 To je vlastně taková grafická
  poezie, v téhle podobě.
 • 00:45:11 Já bych se chránil toho slova
  na to P, to nevím.
 • 00:45:15 To vzniklo náhodou.
 • 00:45:20 Že se mi jednou zasekl stroj.
 • 00:45:23 Když si člověk takhle píše
  a náhodně udělá shluky písmenek,
 • 00:45:28 tak objeví v tom jazyce
  zase další možnosti.
 • 00:45:35 Většinou každá chyba může být
  velmi inspirativní.
 • 00:45:40 Z toho slova se stane náhodně
  zase novotvar a šoupne
 • 00:45:43 ta další slova zase někam dál.
 • 00:45:47 Ale zároveň je v tom taky nějaký
  váš svět vizuální.
 • 00:45:50 Ilustrace to všechno doslovují
  nebo ještě posouvají někam jinam.
 • 00:45:58 Tak to určitě zase vychází
  z nějaké vaší další
 • 00:46:01 vizuální představivosti,
  ten svět pohádek.
 • 00:46:05 Já všechny ty knížky dělám
  tím způsobem, že ty ilustrace
 • 00:46:10 jakoby neilustrují vyloženě text,
  ale můžou stát samy o sobě.
 • 00:46:18 A ta knížka je jenom souhrnem
  těch pokusů slovních
 • 00:46:21 s těmi pokusy vizuálními.
 • 00:46:24 A tahle knížka je pro mě zvláštní
  tím, že ten text je starý 13 let,
 • 00:46:28 kdežto ty ilustrace jsou
  z loňského roku.
 • 00:46:32 Měl jsem u toho ilustrování
  zvláštní pocit takového odstupu,
 • 00:46:36 jako bych ilustroval někoho jiného.
 • 00:46:44 Protože už je to dávno.
 • 00:46:48 Jak tahle knížka, která je už třetí
  v nakladatelství Meander,
 • 00:46:52 určená pro děti v edici Modrý slon,
  jak to souvisí s vaší ostatní
 • 00:46:57 tvorbou, která je mnohotvárná.
  Týká se výtvarného umění
 • 00:47:01 nebo taky něčeho,
  co by se dalo nazvat happening.
 • 00:47:10 Jak se vlastně ty vaše hudební
  produkce dají nazvat?
 • 00:47:17 To si musí každý nazvat sám.
 • 00:47:20 - UKÁZKA -
 • 00:47:33 Já se pohybuji pořád v jednom
  svém obsahu.
 • 00:47:36 To jsou všechno autorské práce,
  ne práce na zakázku.
 • 00:47:44 Dá se říct, že ať už je to komorní
  věc nebo obrovská interaktivní
 • 00:47:49 výstava, tak ta podstata je stejná.
  Já se nemusím příliš přepínat.
 • 00:48:00 Kdybychom se bavili o téhle knížce,
  tak je možné najít nějaké inspirace
 • 00:48:05 u nás v 60. letech u Ludvíka
  Aškenaziho "Praštěné pohádky"
 • 00:48:10 nebo "Básně" Emanuela Frynty
  nebo "Živočichopis" L. Macourka.
 • 00:48:17 Je to vlastně nonsensová
  absurdní linie.
 • 00:48:25 Tady jste vytvořil malinký
  artefakt, co to je za pozvánku?
 • 00:48:33 To je další taková velká výstava
  v té řadě interaktivních
 • 00:48:37 herních expozic.
 • 00:48:47 Se 13 dalšími autory zaplňujeme
  prostor Českého muzea hudby
 • 00:48:53 v Karmelitské ulici.
 • 00:48:56 Bude tam spoustu objektů, nástrojů,
  jednak na zvuk, jednak na optické
 • 00:49:01 klamy, věci na pohyb.
 • 00:49:07 Návštěvníci mohou sami
  s těmi nástroji aktivně hrát.
 • 00:49:13 Uzavřeme to nakonec tím,
  přečtěte nám ještě kousek
 • 00:49:17 z "Mlžné pohádky".
 • 00:49:24 Zmlk vlk a ztichl vzduch.
 • 00:49:28 Sto slz steklo z obloh mlh.
  Uvnitř ticha však je duch.
 • 00:49:34 Mlžno vlevo, mlžno vpravo,
  v duchu tuš.
 • 00:49:37 Mokvavě kdes líže mlhu smrž.
 • 00:49:40 Pak ještě když člověk chce mít
  vysvětlení, tak musí tu knížku
 • 00:49:44 postavit na hlavu a přečíst si,
  že "Mlžná pohádka" je,
 • 00:49:48 když se přečte šeptem.
 • 00:49:51 (ŠEPTÁ) Ale tady jsem to nechtěl
  číst šeptem,
 • 00:49:54 protože by to nebylo slyšet.
 • 00:49:56 (ŠEPTÁ) Tak jo, tak děkujem.
 • 00:49:58 Děkuju.
 • 00:50:09 ŠOTEK, HÁDANKA, DOBRÁ ZPRÁVA.
 • 00:50:11 ŠOTKA řeknu místo pana Schmida.
 • 00:50:14 Je to jedno z lidových řčení
  J. Zaorálka a zní:
 • 00:50:17 Zle je, když utíká jazyk
  před rozumem.
 • 00:50:21 To se týká samozřejmě těch,
  co příliš mnoho mluví nebo žvaní.
 • 00:50:26 HÁDANKA.
 • 00:50:28 Jsou to jako obvykle 2 přesmyčky
  skrývající jména
 • 00:50:31 2 českých spisovatelů.
  Jejich autorkou je L. Tršická.
 • 00:50:55 Správné odpovědi zasílejte
  do konce měsíce na adresu:
 • 00:51:11 Vylosovaní luštitelé dostanou knihu
  z nakladatelství AGITE/FRA.
 • 00:51:16 A nakonec DOBRÁ ZPRÁVA.
 • 00:51:20 A DOBRÁ ZPRÁVA je, že příští díl
  naší REVUE se vysílá 14. dubna,
 • 00:51:24 bude to už číslo 91 a podíváme
  se v něm, jak vypadá současná
 • 00:51:28 česká typografie.
 • 00:51:32 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2007

Související