iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 12. 2019
12:10 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
3495
zhlédnutí

Chcete mě?

Proč je tak těžké řešit případy týrání zvířat? — Na slovíčko s výtvarnicí — Nabídka psů z Děčína — Deset nejčastějších problémů koček

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Chcete mě?

 • 00:00:00 Někde musí být ráj
  lidí zvířat a snů,
 • 00:00:07 někde daleko za duhou krásnou,
  vlídnou, malovanou.
 • 00:00:15 Někde musí být ráj...
 • 00:00:20 Dobrý den. Proč je záchrana
  týraných zvířat tak pomalá
 • 00:00:24 a mnohdy případy nejsou dotaženy
  do konce
 • 00:00:26 a viníci nejsou potrestáni?
 • 00:00:30 Velmi závažné, avšak také stále
  aktuální téma
 • 00:00:33 se pokusí rozkrýt doktor veteriny
  Jiří Žák.
 • 00:00:36 Těšit se můžete samozřejmě také
  na oblíbenou nabídku zvířat,
 • 00:00:40 tentokrát z útulku v Děčíně.
 • 00:00:50 *Jiří Žák se o zvířátka zajímal
  už od dětství.
 • 00:00:53 Péče o ně pro něj nekončí
  za dveřmi ordinace,
 • 00:00:56 ale ochraně zvířat se věnuje
  i ve svém volném čase.*
 • 00:01:01 -Já vlastně působím jako soukromý
  veterinární lékař
 • 00:01:02 tady v Havlíčkově Brodě,
 • 00:01:04 ale už jako studenta,
  respektive malého kluka,
 • 00:01:07 mě velice psychicky drásalo,
 • 00:01:10 když jsem viděl nějaká
  týraná zvířata.
 • 00:01:13 Prostě je to nějakým způsobem
  ve mně,
 • 00:01:15 že mi to není příjemné, toto
  sledovat, nechat to jen tak být,
 • 00:01:18 a už jako malý kluk jsem vlastně
  hlásil na veterinární správu
 • 00:01:22 různá týrání zvířat a vím,
 • 00:01:25 že i některé ty případy se opravdu
  řešily a zjistilo se týrání,
 • 00:01:28 takže to mi dodalo takový pocit
  jakoby té důležitosti,
 • 00:01:32 že opravdu ten jedinec může
  něco změnit.
 • 00:01:35 A i proto jsem se vydal
 • 00:01:37 tou dráhou veterinárního lékaře
  pomáhat zvířatům,
 • 00:01:40 ale přesto ta problematika týraných
  zvířat a opuštěných zvířat
 • 00:01:46 vlastně má mé hluboké sympatie
 • 00:01:49 a snažím se v téhle oblasti
  nadále vzdělávat.
 • 00:01:54 A hlavně jsem chtěl zjistit,
  proč v té naší republice
 • 00:01:59 je tak velký problém
  těm týraným zvířatům pomoct,
 • 00:02:03 tudíž vlastně jsem začal
  navštěvovat útulky,
 • 00:02:06 ptal jsem se jich na to,
  proč je tolik psů v útulcích,
 • 00:02:09 začal jsem se ptát těch úředních
  veterinárních lékařů,
 • 00:02:12 v čem je ten problém ta zvířata
  odebrat,
 • 00:02:15 a navštěvoval jsem i ty úředníky.
 • 00:02:17 Mluvil jsem s policisty,
  se státními zástupci
 • 00:02:20 a vlastně získal jsem takový
  širší pojem o tom,
 • 00:02:24 jak celý ten systém funguje,
  respektive proč nefunguje.
 • 00:02:30 *Pokusme se tedy pohledem
  Jiřího Žáka
 • 00:02:32 nahlédnout do složité problematiky
  ochrany zvířat v České republice.
 • 00:02:36 Porozumění celému systému vyžaduje
 • 00:02:40 větší trpělivost i zvýšenou
  pozornost.*
 • 00:02:44 -Bohužel v posledních letech
 • 00:02:46 se s případy týrání zvířat
  setkáváme často.
 • 00:02:48 Obecně mi přijde,
 • 00:02:49 že vůbec v České republice
  těch případů přibývá.
 • 00:02:53 Já bych řekla, že je to tím,
 • 00:02:55 že vlastně psa nebo respektive
  zvíře
 • 00:02:56 si může pořídit dneska kdekdo,
  ať jsou to lidé z různých vrstev,
 • 00:02:59 a všeobecně si i myslím,
 • 00:03:01 že lidi jsou docela agresivnější
  a jsou i nezodpovědní.
 • 00:03:08 -No ty jsi šikovný!
 • 00:03:12 -Většinou tím úvodním impulsem
 • 00:03:13 k řešení týrání zvířat
  nebo nějakého případu
 • 00:03:15 je například podnět od nějakého
  souseda nebo kolemjdoucího,
 • 00:03:20 který si vlastně všimne,
  že nějaká zvířata jsou zanedbaná,
 • 00:03:23 nebo zdá se mu, že jsou týraná,
  a tudíž kontaktuje...
 • 00:03:28 Oni ti lidé většinou neví,
  koho přesně mají kontaktovat,
 • 00:03:31 ale třeba zavolají městskou policii
  a ta městská policie poté následně
 • 00:03:34 kontaktuje tu Státní veterinární
  správu, která vlastně řeší,
 • 00:03:38 jestli opravdu ta zvířata týraná
  jsou nebo ne.
 • 00:03:48 -My jsme dozorový orgán,
  to znamená,
 • 00:03:50 my pak začínáme řešit
  ten vlastní případ,
 • 00:03:55 to znamená vždy na základě podnětu
  provedeme šetření na místě,
 • 00:04:00 sepíšeme o tom protokol,
 • 00:04:04 a pokud zjistíme, že došlo
  k porušení legislativy,
 • 00:04:08 tak v některých případech
  to řešíme my sami,
 • 00:04:11 to znamená podle veterinárního
  zákona,
 • 00:04:14 v případě, že se jedná o porušení
  zákona
 • 00:04:16 na ochranu zvířat proti týrání,
 • 00:04:18 tak dáváme odborné vyjádření obci
  s rozšířenou působností
 • 00:04:22 a ta sama vede už správní řízení
  i ukládá sankce.
 • 00:04:27 -Státní veterinární správa vlastně
  pouze rozhoduje o tom,
 • 00:04:31 zdali je nějaké zvíře týráno
  nebo ne.
 • 00:04:34 Jsou to vystudovaní veterinární
  lékaři, kvalifikovaní na to,
 • 00:04:39 aby posoudili, jestli nějaké zvíře
  je týráno nebo ne.
 • 00:04:42 Nemají tu pravomoc rozhodovat
 • 00:04:46 o odebírání zvířat
  nebo udělovat pokuty,
 • 00:04:49 ale můžou navrhnout tomu obecnímu
  úřadu s rozšířenou působností
 • 00:04:55 například odebrání zvířat,
 • 00:04:56 že v tomto konkrétním případě
  by ten úředník
 • 00:04:59 měl rozhodnout o odebrání zvířete.
 • 00:05:02 Ale to, jestli se tak stane,
 • 00:05:03 už není na Státní veterinární
  správě,
 • 00:05:05 ale na tom úředníkovi na obci.
 • 00:05:10 -Chtělo by to určitě v maximální
  míře používat
 • 00:05:12 prakticky nastavená pravidla,
 • 00:05:14 v případě trestných činů
  opravdu dávat nepodmíněné tresty,
 • 00:05:18 nejenom prostě nějaký podmínky,
  peněžitý tresty.
 • 00:05:21 V případě podezření, že opravdu
  dochází k týrání,
 • 00:05:24 aby byla možnost prolomit
  vstup do bytu.
 • 00:05:27 Nám se občas stává, že řešíme
  případy týrání,
 • 00:05:29 nemáme možnost se dostat do bytu,
 • 00:05:30 protože samozřejmě to může
  jenom policie
 • 00:05:33 na základě soudního příkazu,
 • 00:05:35 a pokud je tam jenom podezření
  na nějaký týrání,
 • 00:05:37 tak většinou ti soudci ten příkaz
  nechtějí vydat.
 • 00:05:39 Takže v tom by chtělo trošku
  udělat pořádek.
 • 00:05:43 -Veřejnost volá po tom, abychom
  mohli vstupovat zejména k občanům,
 • 00:05:47 což na jedné straně vypadá
  jako dobré,
 • 00:05:51 ale zase když si vezmu pravomoc
  pro vlastní inspektory,
 • 00:05:54 že by mohli sami otevírat
  nějaké byty, někam vstupovat...
 • 00:05:59 Protože samozřejmě na základě
  podnětů máme více zjištění,
 • 00:06:02 než třeba na základě akcí
  plánovaných,
 • 00:06:06 které jsou na základě analýzy
  rizika,
 • 00:06:08 ale i přesto, že těch podnětů
 • 00:06:10 třeba podle zjištění porušení,
  týrání,
 • 00:06:13 je někde na úrovni řekněme
  26-30 procent,
 • 00:06:17 tak stále je tam 70 procent toho,
  kdy nedošlo k porušení toho zákona,
 • 00:06:22 a pak kdybychom použili
  nějaké násilí z hlediska vstupu,
 • 00:06:27 myslím ne vůči těm lidem,
 • 00:06:28 ale z hlediska vstupu
  do toho objektu,
 • 00:06:30 tak bychom zase mohli mít problémy
  s tím, že to bylo neoprávněné.
 • 00:06:38 *Úřední veterinární lékaři,
 • 00:06:39 zaměstnanci Státní veterinární
  správy,
 • 00:06:42 tedy nemohou bez povolení vstupovat
  do soukromého prostoru,
 • 00:06:45 ani není v jejich pravomoci
  zvířata odebírat.*
 • 00:06:50 -Řešení by bylo v tom,
 • 00:06:52 aby Státní veterinární správa
  nebyla,
 • 00:06:54 nebo ti úřední veterinární lékaři
 • 00:06:55 nebyli tolik zatíženi
  tou byrokracií, tím hlášením
 • 00:06:59 a různými zápisy do různých,
  já nevím, registrů a tak dále,
 • 00:07:02 a mohli se víc soustředit
  na tu práci v terénu
 • 00:07:05 a opravdu těm zvířatům pomáhat.
 • 00:07:07 Další věc je, že sami ti úřední
  veterinární lékaři
 • 00:07:11 jsou frustrovaní z toho,
 • 00:07:12 že vlastně nemají tu pravomoc
  odebrat zvíře.
 • 00:07:15 Oni vlastně zjistí: "Ano, dochází
  tady k brutálnímu týrání zvířat.
 • 00:07:19 Je potřeba zasáhnout!" a oni
  ten podnět předají na tu obec
 • 00:07:22 a teď oni musí čekat, než vlastně
  ten úředník na obci rozhodne.
 • 00:07:27 Ale zas tak snadné ani pro toho
  úředníka to není, aby rozhodnul,
 • 00:07:31 a často se stane to, že ten případ
  vlastně se nedořeší,
 • 00:07:34 ta zvířata se neodeberou,
 • 00:07:36 a ti úřední veterinární lékaři
  tam jdou znova,
 • 00:07:39 znova řeší ten stejný případ
  a znova zjistí to týrání
 • 00:07:42 a jsou frustrovaní z toho,
  že se vlastně nic nestalo.
 • 00:07:48 -Pokud my zjistíme nějaký týrání
  zvířete,
 • 00:07:50 tak to okamžitě vlastně řešíme.
 • 00:07:52 Předáváme to na náš odbor životního
  prostředí,
 • 00:07:54 na Krajskou veterinární správu,
 • 00:07:56 s tím, že samozřejmě na útulek
  dávají i sami občani podněty,
 • 00:07:59 když mají podezření na týrání
  zvířat,
 • 00:08:02 tak to všechno okamžitě převádíme
  na patřičná místa,
 • 00:08:05 která to potom řeší.
 • 00:08:07 Jinak pokud se i k nám do útulku
  dostanou zubožený zvířata,
 • 00:08:10 řešíme to třeba i tak,
  že kooperujeme velice dobře
 • 00:08:14 s naší Krajskou veterinární
  správou.
 • 00:08:16 Přijede sem inspektorka,
  zvíře prohlédne,
 • 00:08:18 může vydat i předběžné opatření,
 • 00:08:19 aby se případně ani majiteli
  to zvíře nevrátilo.
 • 00:08:25 *Odebrání zvířat z důvodu týrání
 • 00:08:27 může tedy přikázat pouze příslušný
  úředník
 • 00:08:30 obce z rozšířenou působností.*
 • 00:08:34 -Teď si vemte, ten případ vlastně
  týraného zvířete.
 • 00:08:36 Veterinární správa zjistí,
  že je týrané zvíře
 • 00:08:39 a předá to té obci s rozšířenou
  působností.
 • 00:08:42 A teď si vemte, že na starosti
  celou tu agendu,
 • 00:08:44 nejenom třeba týrání zvířat,
  ale i vodohospodářství,
 • 00:08:48 odpadového hospodářství na obci
  má jeden jediný úředník na obci!
 • 00:08:54 A teď si vemte, že je nějaký
  případ, já nevím, 50 týraných psů
 • 00:08:58 a ten 1 úředník musí zajistit,
  kdo ta zvířata odebere,
 • 00:09:02 kam se umístí, kdo to všechno
  zaplatí.
 • 00:09:05 Takže ten úředník mu dá nějakou
  nízkou pokutu
 • 00:09:08 a tím ten případ vlastně uzavře,
 • 00:09:10 ale nedojde k tomu faktickému
  odebrání zvířat,
 • 00:09:13 přestěhování těch zvířat
  do nějakých vhodnějších podmínek,
 • 00:09:16 protože tomu úředníkovi vlastně
  nikdo nedal tu volnou ruku v tom,
 • 00:09:19 aby to mohl udělat.
 • 00:09:23 -Bohužel někdy jsou to takový
  stavy,
 • 00:09:25 že to vlastně hraničí i se smrtí,
 • 00:09:27 máme co dělat, abysme ty zvířata
  dali dohromady.
 • 00:09:29 Přicházejí k nám podvyživený,
  zablešený, nemocný.
 • 00:09:32 Lidi jsou schopní vyhodit zvíře
  se zlámanejma nohama
 • 00:09:36 a je to občas problém
  i docela to ustát.
 • 00:09:41 Takový nejhorší případy, co si
  pamatuju za poslední dobu,
 • 00:09:43 tak to byl Rony, kterýho chtěl
  majitel umlátit k smrti,
 • 00:09:46 kočka, která měla v hlavě
  5 diabolek,
 • 00:09:48 kdy ji asi majitel chtěl zabít
  vědomě.
 • 00:09:50 Pak to byl pes, kterýho chtěl
  taky majitel zastřelit,
 • 00:09:53 měl 2 vstřely v hlavě.
 • 00:09:55 Bohužel jsou to docela brutální
  případy.
 • 00:09:58 *Oznámení o podezření na závažné
  týrání zvířat
 • 00:10:01 podávají lidé poměrně často.
 • 00:10:03 Do boje za záchranu trpících
  i o potrestání pachatelů
 • 00:10:07 tady vstupuje další subjekt,
  kterým je policie České republiky.*
 • 00:10:12 -Policie České republiky vlastně
  řeší také týrání zvířat
 • 00:10:16 a to je také poměrně velký kámen
  úrazu,
 • 00:10:19 že vlastně máme hned několik
  institucí státních,
 • 00:10:22 které řeší to týrání.
 • 00:10:24 A oni si často ty případy přehazují
  jako horký brambor.
 • 00:10:28 Většinou to je ale tak,
 • 00:10:30 že policie předává ta týrání zvířat
  obcím s rozšířenou působností,
 • 00:10:35 aby se to řešilo jako přestupek
  a ne jako trestný čin, to znamená,
 • 00:10:39 Policie České republiky řeší týrání
  zvířat jako trestný čin,
 • 00:10:43 což mají být opravdu nějaké
  brutální případy.
 • 00:10:45 Problém je v tom, že nikdo pořádně
  neví, ani veterinární lékaři,
 • 00:10:50 co je už brutální týrání
  a co ještě není brutální týrání.
 • 00:10:56 -To, jestli ten způsob byl vedený
  zvlášť surovým,
 • 00:10:59 nebo zvlášť trýznivým způsobem,
  vyhodnocuje policejní orgán
 • 00:11:04 na základě informací většinou
  orgánu Státní veterinární správy,
 • 00:11:07 kteří jsou ve 100 procentech
  případů přibíráni jako konzultanti,
 • 00:11:13 případně jsou vyzváni k odbornému
  vyjádření
 • 00:11:15 a vyjadřují se právě k tomu,
  jakým způsobem to zvíře trpělo,
 • 00:11:19 jakým způsobem ten pachatel jednal,
 • 00:11:22 a to samotné vyhodnocení je
  už potom na policejním orgánu.
 • 00:11:27 -V tom trestním zákoně to není
  přesně ohraničeno
 • 00:11:30 a díky tomu vlastně ti policisté,
 • 00:11:32 a ve výsledku i ten státní
  zástupce, ale i soudce,
 • 00:11:36 se může takzvaně vymlouvat na to,
 • 00:11:39 že to ještě není jakoby to brutální
  týrání,
 • 00:11:42 které by se mělo řešit těmi tresty
  odnětí svobody,
 • 00:11:45 ale že to je jenom přestupek.
 • 00:11:47 Protože máme vlastně 2 instituce,
  které řeší týrání zvířat,
 • 00:11:50 a 2 zákony, které řeší týrání
  zvířat,
 • 00:11:54 a ta hranice, co je už trestný čin
  a má řešit policie
 • 00:11:58 a co je přestupek a má řešit
  Státní veterinární správa
 • 00:12:00 a obec s rozšířenou působností,
  není jasná.
 • 00:12:04 -Za zvlášť surový způsob jednání
  pachatele označujeme jednání,
 • 00:12:08 kdy pachatel působí na to zvíře
  extrémně vysokou mírou brutality,
 • 00:12:15 která se podstatně vymyká
 • 00:12:17 z toho běžného rámce případů
  týrání zvířat.
 • 00:12:21 U toho zvlášť trýznivého způsobu
 • 00:12:23 za zvlášť trýznivý způsob jednání
  považujeme jednání pachatele,
 • 00:12:28 který vystavuje zvíře bolestem
  na hranici snesitelnosti,
 • 00:12:32 a které potom citelně dále
  zasahuje
 • 00:12:35 a ovlivňuje jeho další vývoj
  a zdravotní stav.
 • 00:12:39 -Já si třeba myslím, že by určitě
  pomohlo,
 • 00:12:42 kdyby třeba Policie České republiky
 • 00:12:44 vytvořila nějaký specializovaný
  tým,
 • 00:12:47 který by po celé republice řešil
  vyloženě jenom to týrání zvířat.
 • 00:12:52 -Já si nejsem vědom toho,
 • 00:12:54 že by v okolních státech existovala
  nějaká policejní jednotka,
 • 00:12:58 která by se zabývala pouze
  problematikou týrání zvířat.
 • 00:13:01 Policie České republiky jde cestou
  vytvoření specialistů,
 • 00:13:05 kteří se zabývají environmentální
  kriminalitou,
 • 00:13:09 kam týrání zvířat spadá.
 • 00:13:11 Ti policisté, ti specialisté
  na tuto problematiku,
 • 00:13:14 jsou průběžně školeni,
  potom je vyhodnocujeme
 • 00:13:17 a to trestní řízení bylo úspěšně
  dovedeno do konce.
 • 00:13:24 -Já si myslím, že pokud někdo ví,
  že dochází někde k týrání zvířat,
 • 00:13:27 neměl by mlčet, neměl by to
  přehlížet.
 • 00:13:29 Může to vlastně oznámit i anonymní
  formou,
 • 00:13:32 nemusí se bát, že bude prostě
  nějakej postih z toho,
 • 00:13:36 že se mu někdo bude mstít.
  Ale prostě chce to jenom se nebát.
 • 00:13:40 Myslím si, že lidi, který jsou
  v tomhle směru -
 • 00:13:41 jak já říkám statečný, tak mnohdy
  zachrání život hodně zvířatům.
 • 00:13:46 *Pokusili jsme se v krátkosti
  rekapitulovat
 • 00:13:48 složitou problematiku kolem případů
  týrání zvířat.
 • 00:13:52 Proces jejich ochrany před tyrany
  je pomalý a komplikovaný
 • 00:13:56 a zvíře se často ani záchrany
  a lepší péče nedožije.*
 • 00:14:01 -Co bych tedy doporučil
  té veřejnosti je,
 • 00:14:04 ne aby nadávali na ty úředníky
  a podobně,
 • 00:14:07 protože ten problém je trošku
  někde jinde,
 • 00:14:10 ale aby spíše apelovali
  na své politiky,
 • 00:14:13 aby ti politici ten systém
  změnili tak,
 • 00:14:17 aby ti úředníci mohli tu svou práci
  vykonávat efektivně, rychle
 • 00:14:21 a těm zvířatům co nejrychleji
  pomoct,
 • 00:14:23 protože ten systém tohle
  v současné době neumožňuje.
 • 00:14:31 -Když nastal letní čas a zrovna
  jsem byla mimo Prahu,
 • 00:14:35 tak jsem moc ráda vycházela
  do plenéru
 • 00:14:37 i se svýma plátnama, barvama,
  stojanem.
 • 00:14:44 A v takové chvíli, kdy byl teplý
  pěkný letní den,
 • 00:14:48 jsem malovala rybníky.
 • 00:14:51 No a jednou, jak se začínal ohřívat
  vzduch, protože slunce pálilo,
 • 00:14:56 tak začali létat komáři a ovádi.
 • 00:15:00 Jeden z těch ovádů si mě zvlášť
  oblíbil.
 • 00:15:03 Vždycky si mi někam sed a strašně
  bolestivě mě štípnul
 • 00:15:07 a ještě navíc už si zvyk,
  že se nemůžu bránit,
 • 00:15:11 protože v jedný ruce jsem měla
  paletu, v druhý štětec s barvou,
 • 00:15:15 malovala jsem, a on se mi úplně
  přisál na nohu, na stehno,
 • 00:15:21 a teďko to nešlo vydržet.
 • 00:15:24 A já jsem zrovna si dávala
  z tuby barvu na paletu,
 • 00:15:28 když tenhle ovád zase přiletěl
  a used,
 • 00:15:32 a já jsem se rozzuřila
  a plácla jsem ho.
 • 00:15:38 Jenže jsem ho plácla tou rukou,
  v který jsem držela tubu s indigem.
 • 00:15:42 Indigo je taková tmavomodrá barva.
 • 00:15:46 No a já vám jsem byla úplně
  zmalovaná, jak indián před bojem.
 • 00:15:51 A tak jsem viděla, že už to takhle
  nejde.
 • 00:15:56 Domalovala jsem obraz,
  složila jsem barvy
 • 00:15:59 a rozhodla jsem se,
  že se půjdu vykoupat.
 • 00:16:04 Tak jsem šla ke stavidlům.
  Ovšem když jsem stoupla do vody,
 • 00:16:07 tak jsem si všimla, že je spousta
  pijavic,
 • 00:16:10 což na jedný straně je příjemný,
 • 00:16:12 protože to znamená,
  že je čistá voda,
 • 00:16:15 na druhý straně je to nepříjemný,
 • 00:16:18 protože můžou vás taky jak ten ovád
  připravit o doušek krve,
 • 00:16:23 a tak jsem plavala radši
  na druhou stranu.
 • 00:16:28 A vtom jsem si všimla, jak se ze
  břehu dolů sesmykla užovka,
 • 00:16:34 pořádně dlouhá, užovka obojková,
 • 00:16:38 která je u nás velice rozšířená
  a miluje vodu,
 • 00:16:42 a ta se spustila na vodu
  a začala plavat mým směrem.
 • 00:16:49 No a vypadalo to,
  jako že mě chce dohonit.
 • 00:16:52 Ona sice není jedovatá,
  kousnout prý umí,
 • 00:16:57 to jsem nevyzkoušela naštěstí,
  ale tedy bylo mi to nepříjemný.
 • 00:17:01 Tak jsem honem dělala rychlý tempa,
  ale čím jsem zrychlovala víc tempa,
 • 00:17:06 tím pomaleji jsem se dostávala
  kupředu,
 • 00:17:10 takže zase jsem tempa prodloužila,
  plavala jsem trochu rychleji.
 • 00:17:16 Připadalo mi, že jsem jak závodník,
  ale užovka byla rychlejší.
 • 00:17:21 Představte si, že ta užovka
  se rozhodla,
 • 00:17:23 že se mi sveze na zádech,
 • 00:17:26 no a ať jsem dělala, co jsem
  dělala,
 • 00:17:28 neříkám, že jsem byla nadšená
  jejím seznamováním,
 • 00:17:32 opravdu mi vlezla na záda
 • 00:17:35 a mezi lopatkama se svezla
  až ke břehu.
 • 00:17:40 Takže já jsem měla nechtěného
  cestovatele,
 • 00:17:43 ovšem musím vám říct,
  že to byl zážitek,
 • 00:17:48 na který nikdy nezapomenu.
 • 00:17:50 Já jsem mnohokrát pak malovala
  užovky i zmije,
 • 00:17:54 protože užovka, ta klade vajíčka,
  zmije rodí živorodá mláďata,
 • 00:18:01 pro různé atlasy a encyklopedie
  jsem je vytvářela,
 • 00:18:07 taky jejich potravu - žáby, ryby
  a hmyz,
 • 00:18:13 ale na tuhle užovku nezapomenu
  nikdy.
 • 00:18:24 -Pokud kočka zvrací, tak by určitě
  měla
 • 00:18:26 co nejdříve navštívit veterináře,
  aby se nedehydratovala,
 • 00:18:31 nebo aby se to nerozvinulo
  v něco horšího.
 • 00:18:33 Pokud chceme zjistit,
  jestli je kočka dehydratovaná,
 • 00:18:35 musíme zkontrolovat sliznice.
 • 00:18:37 Měly by být růžové, hezky lesklé
 • 00:18:39 a takzvaný "capillary refill time"
  je to, že se zmáčkne
 • 00:18:43 a zase hnedka zrůžoví do 2 vteřin.
 • 00:18:46 Pokud je to delší, tak ta kočka
  má problém, že ta krev je hustší
 • 00:18:50 a pomaleji se ta kapilára naplňuje.
 • 00:18:53 Další věcí, jak můžeme
  zkontrolovat,
 • 00:18:55 jestli je dehydratovaná je,
 • 00:18:57 že se vezme kožní řasa
  a takhle se pustí.
 • 00:19:01 Mělo by se to hned vrátit.
  Pokud se to vrací pomalu,
 • 00:19:04 to znamená, že když vezmu tu řasu
  a ta se vrací velmi pomalu,
 • 00:19:09 tak to znamená, že ta kočka
  má problém zdravotní,
 • 00:19:11 že je dehydratovaná,
 • 00:19:13 že má z nějakého důvodu zhoršenou
  elasticitu kůže.
 • 00:19:16 Když jí promačkávám bříško,
  tak by neměla vůbec nějak reagovat,
 • 00:19:19 jako tady Atrej.
 • 00:19:21 Hluboko mu prohmatávám bříško,
  zkoumám, jestli ho někde něco bolí.
 • 00:19:24 Kočka, kterou bolí slinivka,
  se může otočit,
 • 00:19:27 může na mě zasyčet, může vrčet.
 • 00:19:29 Potom musíme poslechnout,
  jestli se střeva hýbou.
 • 00:19:33 Další věc, která se sleduje potom,
 • 00:19:35 když je ta kočka parazitologicky
  negativní, tak je krev,
 • 00:19:38 případně se dělá pořádné vyšetření
  bříška sonem.
 • 00:19:41 Určitě se hledá příčina třeba
  i v problému se slinivkou.
 • 00:19:45 Je určitě lepší zachytit to včas
  a přijít na kontrolu ve fázi,
 • 00:19:50 kdy ta kočka má průjem řešitelný
  třeba dietou nebo probiotiky,
 • 00:19:53 protože čím déle ten problém má,
  tím hůře se potom řeší.
 • 00:20:01 -Chcete čtyřnohého kamaráda
  do nepohody?
 • 00:20:04 Pejsci z útulku v Děčíně
  jsou pro to jako stvoření.
 • 00:20:09 Smouky je 5 let starý kříženec
  pitbula a bandoga.
 • 00:20:13 Osud si s ním nepěkně zahrál.
 • 00:20:15 Smouky zůstal opuštěný v areálu,
  který pečlivě střežil.
 • 00:20:19 Naštěstí se dostal do útulku,
  kde je nyní o něj postaráno.
 • 00:20:22 Smouky se rád mazlí a je vděčný
  za pozornost.
 • 00:20:26 Cizí psy moc nemusí,
  a pokud nějakého potká,
 • 00:20:30 tak to není ten typ, který chce
  za každou cenu vyvolat konflikt.
 • 00:20:33 Rád si hraje a miluje pohyb.
 • 00:20:36 Má velkou sílu, potřebuje fyzicky
  zdatného páníčka,
 • 00:20:40 který má s těmito plemeny
  již zkušenosti.
 • 00:20:43 Hodí se do rodiny bez dětí,
  klidně i do bytu.
 • 00:20:46 Je velmi čistotný.
 • 00:20:49 Dva roky starý kříženec Mark
  je veselý,
 • 00:20:51 temperamentní a hravý pes.
 • 00:20:53 Zatím se na něj štěstí v podobě
  nového domova neusmálo.
 • 00:20:58 Mark bude ideální do rodiny
  s domečkem
 • 00:21:00 a velkou oplocenou zahradou,
  nebo do bytu k aktivnímu člověku.
 • 00:21:05 Byl by ideálním společníkem na túry
  a hodil by se na nějaký psí sport.
 • 00:21:10 Agar je 4 roky starý kříženec
  německého ovčáka.
 • 00:21:14 Je to statný a temperamentní pes.
 • 00:21:17 Bude vděčný za pobyt v domku
  se zahradou.
 • 00:21:20 Potřebuje hodně pohybu
  a dům vám bezvadně ohlídá.
 • 00:21:24 Psí konkurenci moc nemusí.
 • 00:21:27 Z lidí preferuje ženy,
  s těmi si rozumí moc dobře.
 • 00:21:30 Doporučujeme ho spíše k odrostlým
  dětem.
 • 00:21:34 Elyn je 4 roky stará fenečka
  křížence ovčáka.
 • 00:21:38 Elyn je velmi, opravdu velmi
  temperamentní a akční fenka.
 • 00:21:43 Potřebuje i akčního majitele,
  který ji nenechá zahálet.
 • 00:21:46 Když se nudí, tak provádí neplechu.
 • 00:21:49 K lidem je milá, hodná,
  chce být s nimi.
 • 00:21:52 Bude ideální k domku se zahradou,
  klidně i ke psímu kamarádovi.
 • 00:21:57 Je kastrovaná,
 • 00:21:58 nehodí se ale k ostatním domácím
  zvířatům.
 • 00:22:02 Takže pokud chcete správného
  akčního psa, Elyn na vás čeká.
 • 00:22:07 Sam je statný krásný kříženec
  leonbergera.
 • 00:22:11 Je to pohodový, velmi milý
  a rozvážný mazel.
 • 00:22:16 Bude velmi rád v domečku
  s velkou zahradou.
 • 00:22:19 Vůči ostatním pejskům
  je tolerantní,
 • 00:22:22 obzvlášť s malými nemá problém.
 • 00:22:25 Pokud chcete krásného majestátního
  pejska, který bude mazel,
 • 00:22:29 ale bude zároveň i budit respekt,
  je Sam ten pravý pro vás.
 • 00:22:35 Tříletý kříženec Max je opravdový
  živel.
 • 00:22:38 Je to velký statný hyperaktivní
  pes, který velmi dobře hlídá
 • 00:22:42 a nemusí psí konkurenci.
 • 00:22:44 Byl by ideální k člověku,
 • 00:22:46 který mu poskytne dostatek pohybu
  a výcvik.
 • 00:22:50 Max toho zatím totiž moc neumí,
  zato je to velký mazel.
 • 00:22:54 Maxíkovi by se nejvíc líbilo
  v domečku s velkou zahradou
 • 00:22:58 a někým, kdo se mu bude věnovat,
  nejlépe jako jedináčkovi.
 • 00:23:04 Je kastrovaný.
 • 00:23:07 Agga je 2 roky stará fenka
  křížence středoasiata.
 • 00:23:10 Je to psí dáma, která se zpočátku
  chová obezřetně.
 • 00:23:14 Lidi si vybírá, některé typy
  nemusí.
 • 00:23:17 Agga nepatří ke psům, kteří vám
  budou skákat při vítání po hlavě,
 • 00:23:21 je to rozvážný pes a jeho přízeň
  si musíte zasloužit.
 • 00:23:25 Pak otevře své srdce
 • 00:23:27 a bude jedinečná společnice,
  která bude střežit váš spánek.
 • 00:23:32 Agga se ráda mazlí.
  Byla by ideální k domu
 • 00:23:35 s velkou dobře zabezpečenou
  zahradou, kterou výtečně ohlídá.
 • 00:23:40 Jedenáctiletý kříženec ovčáka
  a dobrmana Sorbon
 • 00:23:44 neměl na růžích ustláno.
 • 00:23:45 Žil na řetězu u boudy
  a nikdo se s ním moc nezabýval.
 • 00:23:49 Díky všímavosti lidí se začal
  jeho neutěšený život měnit
 • 00:23:53 a Sorbon byl majiteli odebrán.
 • 00:23:56 První dny se mu v útulku
  moc nelíbilo,
 • 00:23:58 svoji nevoli dával najevo vrčením.
 • 00:24:01 Pak se zjistilo, že trochu hůře
  vidí a špatně slyší.
 • 00:24:05 Je to prostě už starší pán,
  který má rád svůj klid.
 • 00:24:09 Je vhodný pro člověka,
 • 00:24:10 který chce pomoci nějakému pejskovi
  důstojně dožít,
 • 00:24:14 poskytnout mu kousek místa
  na zahrádce,
 • 00:24:16 spánek v teple a dobrou baštu,
 • 00:24:19 ať si Sorbon na stará kolena
  užije poklidu volnosti
 • 00:24:23 a pohody bez tíhy řetězu na krku.
 • 00:24:27 Tak jak se vám líbili?
  Pejsků v útulku je daleko víc,
 • 00:24:30 ale můžete se přijít podívat
  a neváhejte!
 • 00:24:34 *Více informací o vybraném pejskovi
  vám rádi podají na telefonním čísle
 • 00:24:39 Městského útulku v Děčíně.
 • 00:24:42 A pokud se rozhodnete podpořit
  zdejší obyvatele i finančně,
 • 00:24:45 zde je útulkové číslo účtu.
 • 00:24:48 Za jakoukoliv pomoc zvířatům,
  která to potřebují,
 • 00:24:51 předem děkujeme.
 • 00:24:52 A nezapomeňte, že náš pořad můžete
  sledovat
 • 00:24:55 i na webovém vysílání
  České televize!*
 • 00:25:05 -Individuální pach se nikdy nemění.
 • 00:25:08 Seznámíme vás s trenérem Lubomírem
  Satorou,
 • 00:25:12 který na tomto principu cvičí
  psy pro vyhledávání pohřešovaných.
 • 00:25:17 To a ještě mnohem víc jsme
  pro vás připravili
 • 00:25:19 v dalším vydání pořadu Chcete mě?,
  příští týden s Petrem Rajchertem.
 • 00:25:23 Mějte se moc pěkně, na shledanou.
 • 00:25:27 Skryté titulky: Barbora Valentová
  Česká televize 2019

Související