iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 9. 2009
17:40 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
1877
zhlédnutí

Chcete mě?

Nové možnosti ustájení prasnic — Soutěž o nejlepší příběh ze života se zvířaty

13 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Chcete mě?

 • 00:00:02 ZNĚLKA
  ZPÍVÁ MARTA KUBIŠOVÁ
 • 00:00:04 Někde musí být ráj
  Lidí zvířat a snů
 • 00:00:08 Někde daleko za duhou krásnou,
  vlídnou, malovanou
 • 00:00:16 Někde musí být ráj
  Lidí zvířat a snů...
 • 00:00:20 Zdravím všechny přátele zvířat.
 • 00:00:22 Za nabídkou jsme se dnes rozjeli
  do útulku ve Znojmě - Přímětcích.
 • 00:00:27 Zde budete také svědky
  vyhlášení výsledků soutěže
 • 00:00:31 o nejlepší příběh
  na téma "život se zvířatyŞ.
 • 00:00:34 Nebude chybět ani seriál
  o ochraně volně žijících živočichů.
 • 00:00:39 V 1. reportáži
  vás však pozveme na seminář
 • 00:00:41 o lepším životě pro prasnice.
 • 00:00:44 O klecovém ustájení prasnic
  jsme vás v minulosti informovali.
 • 00:00:49 Je totiž smutně proslulé
  svou nehumánností.
 • 00:00:52 Po dobu celých 4 týdnů kolem porodu
  nemá zvíře možnost
 • 00:00:56 v kleci se obrátit
  či stavět si hnízdo tak,
 • 00:00:59 jak mu velí instinkt.
 • 00:01:00 A o kontaktu s novorozenými selaty
  také nemůže být ani řeč.
 • 00:01:04 Proto je seminář,
  který se na toto téma uskutečnil
 • 00:01:07 ve Výzkumném ústavu
  živočišné výroby v Uhříněvsi
 • 00:01:11 v polovině září,
  dobrou zprávou pro všechny,
 • 00:01:14 které zajímá lepší život
  hospodářských zvířat.
 • 00:01:17 Leckde v zahraničí
  už totiž našli vhodné řešení.
 • 00:01:24 Důležité ve volném ustájení
  je péče o zvířata.
 • 00:01:29 A v tomto smyslu je třeba
  zvířatům věnovat větší péči
 • 00:01:33 než v klecovém ustájení,
  protože je také větší rozdílnost,
 • 00:01:37 variabilita jejich chování.
 • 00:01:39 Vyskytují se obavy,
  že úmrtnost selat
 • 00:01:41 ve volném ustájení bude vyšší,
  ale to není pravda.
 • 00:01:45 Dá se to zvládnout
  právě patřičnou péčí
 • 00:01:48 a volbou typu toho ustájení.
 • 00:01:50 HOVOŘÍ ANGLICKY
 • 00:01:54 Jak jste dosáhli
  změny ve vaší zemi?
 • 00:01:56 Tedy přechodu z klecového
  na volné ustájení?
 • 00:02:06 Před tím, než zákon byl formulován,
  došlo k široké diskuzi,
 • 00:02:11 kde se sešli odborníci, farmáři,
  zástupci organizací
 • 00:02:15 na ochranu zvířat
  a dosáhli v zájemné diskuzi
 • 00:02:18 kompromisu, který pak byl uplatněn
  v tom zákoně.
 • 00:02:23 Máte oporu v legislativě?
 • 00:02:30 Zákon v Norsku říká,
  že březí prasnice
 • 00:02:34 nesmějí být vůbec omezeny
  v pohybu v kleci.
 • 00:02:38 A také laktující prasnice
  nesmějí být omezeny.
 • 00:02:41 Kromě výjimečných případů.
 • 00:02:43 Dále platí, že všechny prasnice
  musí mít podestýlku
 • 00:02:47 z materiálu ke stavění hnízda.
 • 00:02:52 Má tato pozitivní změna
  pro život hospodářských zvířat
 • 00:02:55 naději i jinde v Evropě?
 • 00:02:59 Určitě ano.
  Možná to není otázka zítřka
 • 00:03:02 nebo pozítří, ale celkově
  ten trend a zájem veřejnosti
 • 00:03:06 na změně v tomto smyslu je velký.
  Takže předpokládám,
 • 00:03:10 že postupně budou evropské krajiny
 • 00:03:12 přecházet k těmto
  alternativním systémům.
 • 00:03:16 Má volné ustájení prasnic
  naději proniknout v dohledné době
 • 00:03:20 i do české
  intenzivní živočišné výroby?
 • 00:03:23 Domnívám se, že ano.
  Bude to spočívat
 • 00:03:26 i v zájmu spotřebitelů,
  protože snaha bude produkovat
 • 00:03:30 maso daleko méně tučné atd.
 • 00:03:32 Čili to odpovídá
  spíš chovu přirozenému.
 • 00:03:36 Výhod je celá řada.
  Kromě toho, že ta zvířata
 • 00:03:40 jsou podstatně méně náchylná
  na onemocnění,
 • 00:03:44 takže farmář prokazatelně
  uspoří na veterinárních výdajích,
 • 00:03:49 tak navíc je tam ta výhoda
  lepšího začlenění
 • 00:03:54 těch odstavených selat
  a té skupiny následně výkrmové
 • 00:03:59 a mají lepší start do toho výkrmu.
 • 00:04:02 Takže ta zvířata např. více a lépe
  přijímají krmivo.
 • 00:04:08 Co brání jeho rozšíření?
 • 00:04:10 Myslím si,
  že obecně malý zájem veřejnosti
 • 00:04:14 o welfare způsoby chovu zvířat.
  Protože pokud tady není
 • 00:04:18 obecná poptávka po produktech
  z welfare chovů,
 • 00:04:23 tak na druhé straně
  ani nemůže být zájem zemědělců
 • 00:04:26 toto dělat.
  Protože pro zemědělce
 • 00:04:29 je jakákoliv změna
  ohrožením jejich existence.
 • 00:04:32 A pokud nemají na druhé straně
  i ten ekonomický přínos,
 • 00:04:35 Tak do toho nepůjdou.
 • 00:04:40 Projekty druhové ochrany.
 • 00:04:42 Pod tímto poměrně složitým názvem
  si lze představit
 • 00:04:45 konkrétní, praktická terénní
  opatření zabraňující poraňování
 • 00:04:48 volně žijících živočichů
 • 00:04:50 přímo venku v přírodě,
  ale i ochranu jejich biotopu,
 • 00:04:53 míst výskytu a nejrůznější
  vědecky zaměřené výzkumy.
 • 00:04:56 Je to vše, co pomáhá předcházet
  zraňování volně žijících živočichů.
 • 00:05:01 Přesněji řečeno je to vše,
  co se snažíme zrealizovat
 • 00:05:03 přímo venku, v terénu,
  s cílem řešit do budoucna
 • 00:05:06 co nejméně pacientů.
  Pod preventivními
 • 00:05:09 ochrannými opatřeními
  si lze představit
 • 00:05:11 např. zabezpečování sloupů
  elektrického vedení
 • 00:05:14 proti popálení ptáků,
  zabezpečování skleněných
 • 00:05:17 a zrcadlových ploch
  proti nárazům ptáků,
 • 00:05:20 instalace ochranných plotů
  zabraňujících přístupu zvěře
 • 00:05:24 na rychlostní komunikace
  či spolupráce se stavebními firmami
 • 00:05:28 při zateplování panelových domů.
 • 00:05:30 Patří sem i úklidy černých skládek
  a likvidace odpadů z přírody atd.
 • 00:05:35 Do druhové ochrany
  však patří i ochrana biotopů
 • 00:05:38 a zkvalitňování životního prostředí
  pro samotné živočichy.
 • 00:05:41 Např., vyvěšování ptačích budek,
  vytváření hnízdních prostor,
 • 00:05:45 údržba a rekonstrukce čapích hnízd,
  bagrování tůněk pro obojživelníky,
 • 00:05:51 vysazování keřů,
  křovisek a bobulovin,
 • 00:05:53 zadržování vody v krajině,
  ochrana lesů a dřevin,
 • 00:05:57 vyhlašování rezervací,
  přechodně chráněných ploch
 • 00:06:00 a biotopů.
  Může to být např. i jedna budka
 • 00:06:03 pro sýkorky či přírodní jezírko
  pro obojživelníky,
 • 00:06:06 nebo skalka na vaší zahrádce
  kde najdou úkryt třeba ještěrky.
 • 00:06:10 Posledním a neméně důležitým bodem
  druhové ochrany
 • 00:06:13 jsou vědecky zaměřené projekty.
  Sem se řadí kroužkování
 • 00:06:17 volně žijícího ptactva,
  telemetrie, monitoring výskytu
 • 00:06:21 jednotlivých druhů,
  výzkumné projekty
 • 00:06:23 a vše co nám pomáhá živočichy
  lépe poznávat
 • 00:06:26 a následně je efektivněji chránit.
 • 00:06:28 Do projektu druhové ochrany
  se může zapojit každý.
 • 00:06:31 Nechcete se přidat i vy?
 • 00:06:36 Pamatujete se ještě
  na soutěž o nejlepší příběh
 • 00:06:39 ze života se zvířaty?
 • 00:06:41 Před mnoha měsíci ji vyhlásil
  Spolek na ochranu opuštěných
 • 00:06:45 a týraných zvířat
  ve Znojmě - Příměticích
 • 00:06:48 společně s Nadací na ochranu
  zvířat, Znojemským deníkem
 • 00:06:52 a pořadem Chcete mě?.
 • 00:06:54 A my dnes chceme
  vyhlásit její vítěze.
 • 00:06:58 Kolik příspěvků přišlo do soutěže
  a jaká byla jejich úroveň?
 • 00:07:02 Do soutěže přišlo
  kolem 50 příspěvků.
 • 00:07:04 Některé byly velice dobře napsané,
  některé byly samozřejmě horší.
 • 00:07:08 Ale všechny byly srdceryvné
  a většinou s dobrým koncem.
 • 00:07:12 O jakých zvířatech
  se nejčastěji psalo?
 • 00:07:15 Psalo se bohužel
  jenom o psech a kočkách.
 • 00:07:17 Žádný jiný příběh jsme nedostali.
 • 00:07:20 Chystáte v budoucnu
  nějakou podobnou soutěž?
 • 00:07:23 Ano, samozřejmě chystáme,
  protože tato soutěž se nám líbila
 • 00:07:27 a mám pocit, že má všem lidem,
  kteří mají rádi zvířata, co říci.
 • 00:07:32 A chytáme soutěž s názvem:
  Jak nám zvíře změnilo život.
 • 00:07:37 Můžete nám tedy představit vítěze
 • 00:07:40 a říct,
  proč právě tyto příběhy vyhrály?
 • 00:07:43 Samozřejmě.
  Vítěze máme 4.
 • 00:07:45 Na 1. místě se umístil příběh
  o fence SCHNAPI,
 • 00:07:49 která byla dovezena z Řecka,
  od p. Marcely Havlíčkové.
 • 00:07:53 Na 2. místě PUNTÍK
  od Anny Ludvíkové.
 • 00:07:57 Na 3. místě ZTRACENÉ KOTĚ
  od Veroniky Hyblerové.
 • 00:08:00 Je to dětský příběh.
 • 00:08:02 A speciální cena...
 • 00:08:04 Paní doktorka Kamila Bártlová
  nám poslala celou knihu,
 • 00:08:07 kterou vám chce věnovat.
 • 00:08:09 Můžu se zeptat, co pro vás
  znamená život se zvířetem?
 • 00:08:13 No, život se zvířetem
  pro nás znamenal starost,
 • 00:08:16 ale i velkou radost.
 • 00:08:18 U nás v domě se objevil pes tak,
  že ho syn
 • 00:08:21 přivezl v tašce od vysavače.
  Děda nechtěl psa v chalupě.
 • 00:08:26 Ale potom byli spolu
  velcí kamarádi.
 • 00:08:28 Dokonce ten pes
  zachránil dědovi život.
 • 00:08:31 A byl to tento vlčák CÉZAR.
  Tak ho syn nazval.
 • 00:08:36 Takže tam jsou různé příběhy,
  které jsme s ním prožili a zažili.
 • 00:08:40 A vždycky to bylo hezké.
 • 00:08:42 Každému doporučuji, aby si pejska
  také pořídil. Pro radost.
 • 00:08:46 A pro vás?
 • 00:08:48 Pro mě?
  Pro mě jsou to kamarádi.
 • 00:08:51 Zvířata mě provázejí
  odmalička celým životem.
 • 00:08:54 Nedovedu si představit,
  že bych byla bez zvířat.
 • 00:08:57 Některé dny i z dovolené
  jsou takové,
 • 00:09:00 že se po nich poohlížíme
  a pak to dopadne tak,
 • 00:09:03 že dovezu pejska ze zahraničí.
 • 00:09:06 -A slečno?
  -Já mám zvířátka hrozně moc ráda.
 • 00:09:10 Když jsem byla malá,
  tak jsme měli doma i koně.
 • 00:09:13 Ale tady mám obrázek.
  Máme teď nového pejska.
 • 00:09:18 Jmenuje se ŠMUDLA
  a je to něco jakoby knírač.
 • 00:09:22 Také jsme měli tady toho kocourka
  a o něm jsem napsal příběh.
 • 00:09:26 Ale ten se nám ztratil
  a teď máme tady toho.
 • 00:09:29 A všechny je mám moc ráda.
 • 00:09:34 Také pejsci z útulku
  ve Znojmě - Přímětcích
 • 00:09:37 mají své
  mnohdy velmi pohnuté osudy.
 • 00:09:40 Stále však touží po novém životě
  po boku hodného člověka.
 • 00:09:44 Zvídavý a milý kříženec KIM
  s největší pravděpodobností
 • 00:09:47 vyrůstal u člověka,
  který se mu věnoval jen málo.
 • 00:09:50 První dny v útulku
  se proto 2letý kastrovaný pejsek
 • 00:09:53 choval velice plaše.
  Potřebuje rodinu,
 • 00:09:56 která pochopí jeho povahu
  a zajistí ho proti případném útěku.
 • 00:10:02 Tříletý kříženec OSKAR
  je k lidem hodný,
 • 00:10:05 vděčný za každé pohlazení.
 • 00:10:07 Je dost temperamentní,
  byl by tedy ideálním společníkem
 • 00:10:10 pro sportovně založeného člověka.
 • 00:10:13 OSKAR je velice dobrý hlídač,
 • 00:10:15 žádný plot
  pro něj však není překážkou.
 • 00:10:17 Nelze jej doporučit k jiným psům.
 • 00:10:21 Rok a půl stará kříženka XENA
  je temperamentní a hravá,
 • 00:10:25 k lidem však velice hodná
  a mazlivá.
 • 00:10:28 Nelze ji doporučit do domácnosti,
  kde již žije jiná fena.
 • 00:10:31 Byla by úžasnou parťačkou
  pro sportovně založeného páníčka.
 • 00:10:35 Má velmi ráda pohyb
  a lidskou společnost.
 • 00:10:39 Ročního křížence TOBBYHO
  někdo přivázal u brány útulku.
 • 00:10:43 Díky své veselé povaze
  a velkým nárokům na pohyb
 • 00:10:46 i pozornost pravděpodobně přerostl
  bývalým majitelům přes hlavu.
 • 00:10:51 TOBBY žil v bytě,
  je v dobré kondici,
 • 00:10:53 a zvyklý chodit na vodíku.
  S ostatními psy vychází dobře.
 • 00:10:59 Půlroční kříženka jezevčíka
  MALÁ CÉZARKA se narodila v útulku.
 • 00:11:03 Ráda si hraje a mazlí se.
 • 00:11:06 Po své mamince
  však zdědila plachost.
 • 00:11:08 Je tedy nejvyšší čas,
  aby nalezla nový domov
 • 00:11:11 a hodného páníčka.
 • 00:11:14 CÉZARKA je stále ještě štěně,
 • 00:11:16 takže je třeba trpělivosti
  a shovívavosti.
 • 00:11:19 Čtyřletého křížence ALANA
  a jedenáctiletého AMORA
 • 00:11:22 Přivedli do útulku jejich majitelé.
 • 00:11:25 Přestěhovali se
  a psy nemohli vzít s sebou.
 • 00:11:27 Oba pejsci jsou na sebe fixovaní
  a tak hledáme člověka,
 • 00:11:31 který by se ujal obou.
  Jsou hodní a klidní,
 • 00:11:34 rádi se mazlí,
  a za svými páníčky velice teskní.
 • 00:11:40 Asi 7leté fenky
  francouzského buldočka
 • 00:11:42 MILUŠKA a BETYNKA
  přišly od množitele,
 • 00:11:46 který se jich chtěl zbavit.
 • 00:11:48 Věkem a vyčerpaností
  fenky přestaly rodit štěňata
 • 00:11:51 a tak se staly
  pro majitele bezcennými.
 • 00:11:54 Do útulku byly přijaty
  ve špatném stavu.
 • 00:11:57 U jedné bude nutné provést
  ještě operaci poškozeného oka.
 • 00:12:01 Nabízíme je POUZE do bytu.
 • 00:12:03 Jsou milé, přátelské,
  vděčné za pohlazení a pozornost.
 • 00:12:08 Nabídku pejsků netradičně zakončí
  2letý, kastrovaný kocourek VOJTA.
 • 00:12:12 Opuštěný kocour zde našel pomoc,
  ale potřebuje patřit do rodiny.
 • 00:12:17 Je hodný, mazlivý a čistotný.
 • 00:12:21 Nabídka je za námi a já doufám,
  že pejskové z Přimětic měli úspěch.
 • 00:12:26 Informace čekají na telefonním
  čísle:
 • 00:12:32 Mám tu i číslo konta pro vás,
  kteří pomáháte finančně:
 • 00:12:42 Děkujeme za pomoc zvířatům v nouzi.
 • 00:12:44 A nezapomeňte, že náš pořad
  můžete sledovat také na:
 • 00:12:51 Před koncem vás tu čeká
  ještě pozvánka
 • 00:12:53 na Kolínské alíkoviny.
 • 00:12:56 Majitelé šikovných psů
  mohou 3. října
 • 00:12:59 prožít v kolínské Kaštanové aleji
  se svými zvířaty
 • 00:13:02 odpoledne plné her a soutěží.
 • 00:13:05 V programu se objeví
  i Zdeněk Srstka.
 • 00:13:07 Tak určitě přijďte.
 • 00:13:11 Víte, že topení koťat
 • 00:13:13 je podle Zákona na ochranu zvířat
  proti týrání trestným činem?
 • 00:13:17 Více se dozvíte příští týden
  od Zdeňka Srstky.
 • 00:13:21 Na shledanou.
 • 00:13:22 Skryté titulky: Zbyněk Baránek
  Česká televize, 2009

Související