iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 12. 2019
12:40 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
8646
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Země plná glyfosátu

Nadměrné užívání pesticidů jako globální problém, který vylučuje šetrné hospodaření v krajině.

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Nedej se - Země plná glyfosátu

 • 00:00:34 -Děkuji, pane předsedo.
 • 00:00:35 Výrobci glyfosátu kdysi tvrdili,
 • 00:00:38 že po jeho použití
  nezůstávají rezidua.
 • 00:00:40 Byla to lež.
 • 00:00:41 Reziduí je plné
  naše životní prostředí,
 • 00:00:43 potraviny i my sami.
 • 00:00:45 V USA začne letos
  úřad pro kontrolu potravin
 • 00:00:48 testovat obsah
  glyfosátu v potravinách.
 • 00:00:50 Naše rezoluce vyzývá
  Evropskou komisi k následování zájmu
 • 00:00:54 bezpečnosti evropských občanů.
 • 00:00:56 Jsme podobně přesvědčováni,
  že glyfosát není nebezpečný
 • 00:00:59 pro lidské zdraví.
 • 00:01:00 Evropský úřad pro bezpečnost potravin
  své doporučení zakládá
 • 00:01:03 na několika tzv. "klíčových",
 • 00:01:05 ale utajovaných studií
  financovaných průmyslem.
 • 00:01:12 -Název znají mnozí zahrádkáři ?
  Roundup.
 • 00:01:15 Jeden z nejdéle používaných
  herbicidů nejen v ČR.
 • 00:01:18 Loni se kolem něj strhla
  velká diskuze v EU
 • 00:01:21 a letos se toto téma
  otevřelo znovu.
 • 00:01:23 -V ČR, respektive v celé EU,
 • 00:01:25 je možné herbicid
  používat minimálně do roku 2022.
 • 00:01:28 -Proti glyfosátu se staví
 • 00:01:30 např. Francie
  a Rada ekologických organizací.
 • 00:01:33 Za pravděpodobně karcinogenní
  ho označuje
 • 00:01:35 Mezinárodní agentura
  pro výzkum rakoviny.
 • 00:01:46 -Glyfosát je totální herbicid
  neboli herbicid,
 • 00:01:51 který likviduje vše zelené.
 • 00:01:54 Princip účinku je,
  že působí systémově,
 • 00:01:59 proniká přes list do rostliny,
  až do kořene
 • 00:02:04 a způsobuje pozvolný
  rozklad rostliny.
 • 00:02:08 Když to nastříkáme,
  tak rostlina neodumře hned,
 • 00:02:11 ale rozklad trvá 7-10 dní.
 • 00:02:17 -Na poli vidíme pole
  po aplikaci glyfosátu.
 • 00:02:22 K aplikaci došlo začátkem srpna.
 • 00:02:25 Dává se 3 litry na 1 hektar.
 • 00:02:29 Na 40hektarové pole
  přišlo asi 120 litrů glyfosátu.
 • 00:02:36 Pole se likvidovalo
  od vytrvalých plevelů širokolistých,
 • 00:02:40 byly tady šťovíky a pcháče,
  a po pýru plazivém.
 • 00:02:50 Na poli vidíme postřikovač,
  který aplikuje
 • 00:02:53 na podmítnuté strniště glyfosát
  v dávce 2,5 litru na hektar.
 • 00:03:00 Po aplikace dojde k odumření
  veškeré zelené části,
 • 00:03:04 které se na poli vyskytují.
 • 00:03:06 Veškeré zelené rostliny
  postřik zlikviduje.
 • 00:03:09 A pole je čisté
  a připravené pro další zpracování.
 • 00:03:16 Pěstujeme obiloviny,
  řepku, kukuřici,
 • 00:03:20 k tomu máme živočišnou výrobu.
 • 00:03:22 Používáme hlavně herbicidy,
 • 00:03:25 nějaký fungicid
  a nejnutnější insekticidy.
 • 00:03:41 -Jsme soukromá zemědělská společnost,
 • 00:03:43 která obhospodařuje
  zhruba 2 tisíce hektarů.
 • 00:03:47 Zabýváme se rostlinnou výrobou
  a provozujeme bio plynovou stanici.
 • 00:03:55 Děláme 19 plodin
  včetně zeleniny, brambor,
 • 00:03:58 množíme trávy, hořčici.
 • 00:04:07 Je to náročná práce,
  hodně různorodá.
 • 00:04:10 Musíte umět od chemie,
  klasické agrotechniky, obchodu,
 • 00:04:14 od všeho kus.
 • 00:04:16 Záleží, jak dobře děláte
  všechen komplex dohromady.
 • 00:04:20 Podle toho, jak se vám to daří,
  tak máte výsledky.
 • 00:04:29 Glyfosáty používáme,
  v dnešní době je to nenahraditelné,
 • 00:04:34 respektive nahraditelné,
 • 00:04:35 ale vždycky jen dražším,
  nebo míň šetrným přípravkem.
 • 00:04:44 -Člověk si musí projít
  všechna pole,
 • 00:04:47 podívat se,
  co na nich roste,
 • 00:04:49 jaké tam jsou plevelem,
  choroby a škůdci
 • 00:04:51 a podle toho volit chemický postřik
  a hnojivo.
 • 00:04:57 Glyfosát je ožehavé téma.
 • 00:05:00 U nás se jako herbicid
  se látka glyfosát používá
 • 00:05:05 od roku 1974, což je 45 let.
 • 00:05:10 Je to jeden z nejprozkoumanějších
  produktů na světě.
 • 00:05:15 Ale všechny studie se neshodují.
 • 00:05:19 Některé tvrdí,
  že glyfosát je škodlivý,
 • 00:05:22 některé naopak.
 • 00:05:24 Řadí se do kategorie
  pravděpodobně karcinogenních,
 • 00:05:27 ale tam spadají např. i noční směny
  nebo hovory z mobilu.
 • 00:05:32 Nikde jsem neviděl žádné petice
  proti nočním směnám nebo mobilům.
 • 00:05:41 -Glyfosát je totální herbicid.
 • 00:05:44 Totální herbicid funguje tak,
 • 00:05:46 že neselektivně usmrtí
  veškeré rostliny i bakterie.
 • 00:05:53 Funguje tak,
 • 00:05:55 že zablokuje jednu dráhu
  tvorby bílkovin v rostlině
 • 00:06:01 a následně rozvrátí
  celý metabolismus
 • 00:06:05 a rostlina hyne.
 • 00:06:07 Lidi dráhu tvorbu
  aminokyselin nemají,
 • 00:06:12 tak to účinek na lidi nemá.
 • 00:06:21 Tím, že má všechny
  tyhle vlastnosti i to,
 • 00:06:23 že může zabíjet bakterie,
  mikroorganismy,
 • 00:06:27 naše flora ve střevech
  je převážně z bakterií,
 • 00:06:33 tak může oslabovat organismus
  a díky tomu umožnit,
 • 00:06:38 že jsme náchylnější
  k celé řadě jiných nemocí,
 • 00:06:41 od cukrovky přes autismus atd.
 • 00:06:48 -Glyfosát je na českých polích
  velmi rozšířený.
 • 00:06:51 V současnosti se ho používá
  3x tolik než v 90. letech.
 • 00:06:56 A to už jsme dneska
  na sestupné linii,
 • 00:06:59 nejvíc se ho používalo
  kolem roku 2010.
 • 00:07:02 To bylo asi 10x víc
  než v 90 letech.
 • 00:07:07 Primárně se používal
  na hubení plevelů.
 • 00:07:10 K tomu byl původně určen.
 • 00:07:12 Ale ukázalo se,
 • 00:07:14 že zemědělcům vyhovuje
  začít ho používat
 • 00:07:16 jako běžný postup
  agrotechnických postupů.
 • 00:07:20 Glyfosát se stále používá
  na hubení plevelů,
 • 00:07:24 ale současně se používá
 • 00:07:26 na tzv. předsklizňovou desikaci
  nejrůznějších zemědělských plodin,
 • 00:07:30 tzn., že těsně předtím,
  než plodiny dozrají,
 • 00:07:33 se postříkají glyfosátem
  a ony umřou, uschnou.
 • 00:07:37 A uschnou stejnorodě.
 • 00:07:39 Zemědělcům se pak pole
  daleko líp sklízejí,
 • 00:07:42 všechno mají stejně uschlé.
 • 00:07:52 -U nás v podniku glyfosát
  používáme
 • 00:07:55 hlavně k předsklizňové
  úpravě slunečnice,
 • 00:08:01 protože slunečnice
  v našich podmínkách
 • 00:08:03 bez předsklizňové úpravy
  není možno vypěstovat.
 • 00:08:07 To je možné ve Středozemí.
 • 00:08:11 -Další věc,
  na kterou se glyfosát používá,
 • 00:08:14 je tzv. posklizňová desikace,
  kdy na podzim,
 • 00:08:17 jak v srpnu,
  tak v září místo toho,
 • 00:08:20 aby pole orali
  nebo mechanicky zpracovávali,
 • 00:08:24 tak je postříkají glyfosátem.
 • 00:08:27 Pak je velmi jemně zpracují
  diskovačem
 • 00:08:30 a rovnou do toho sejí.
 • 00:08:32 Tzn., že půdu
  mechanicky neobracejí,
 • 00:08:35 nepřevracejí a ušetří tím
  spoustu peněz a nákladů.
 • 00:08:40 Ale tím pádem
  se do životního prostředí
 • 00:08:43 dostává daleko víc chemikálií.
 • 00:08:49 -Někteří lidé tvrdí,
  že by se místo glyfosátu
 • 00:08:52 měla dělat na podzim orba,
  ale tak to není,
 • 00:08:55 protože si člověk
  musí spočítat náklady.
 • 00:08:58 Např. spotřeba nafty
  u 1 hektaru při postřiku
 • 00:09:01 je u taženého postřikovače 250 Kč
 • 00:09:05 a u orby to může být
  až 1 300 Kč na hektar.
 • 00:09:10 Takové jsou rozdíly.
 • 00:09:20 -V suchých podmínkách,
  jako máme my,
 • 00:09:23 tak si nemůžeme dovolit hýbat
  s půdou na jaře.
 • 00:09:27 Jestli si chcete připravit půdu,
 • 00:09:30 abyste mohli na jaře
  do ní rovnou zasít
 • 00:09:33 a nevysušit si ji
  v jarních měsících tím,
 • 00:09:36 že s ní hýbnete,
  tak musíte používat glyfosát.
 • 00:09:40 V posledních letech
  nebyla zima moc prudká,
 • 00:09:45 tak vám plevele vždycky narostou.
 • 00:09:48 Plevele se musí
  vždycky nějak vyřešit.
 • 00:09:51 Musí se řešit buď agrotechnicky,
  tzn., že s půdou hýbnete,
 • 00:09:54 80 % plevelů zničíte,
  ale vysušíte si půdu.
 • 00:10:02 To řeší glyfosát.
 • 00:10:03 Můžeme si připravit půdu na podzim,
  na jaře s ním nehýbeme,
 • 00:10:08 vodu tam udržíme
 • 00:10:09 a glyfosát ničí všechno,
  ale šetrným způsobem.
 • 00:10:37 -To je stará louka se starou trávou
  plná nekulturních rostlin, plevelů
 • 00:10:42 a kulturní tráva se v ní ztrácí.
 • 00:10:45 Na druhé louce byl loni
  použit glyfosát
 • 00:10:51 k likvidaci starých trav
  a nekulturních rostlin,
 • 00:10:58 veškerých širokolistých plevelů
  i jednoděložných plevelů.
 • 00:11:04 A výsledek je nový,
  kvalitní porost,
 • 00:11:09 který se nechá použít
  v krmivařině způsobem minimálním
 • 00:11:14 a málo invazivním ošetřováním,
 • 00:11:18 tzn. pouze glyfosát,
  lehké kypření
 • 00:11:22 a přímé setí trávy.
 • 00:11:34 -Symbolem dnešního zemědělství
  je postřikovač.
 • 00:11:38 V zemědělství dneska pracuje
  10 % pracovní síly
 • 00:11:44 v porovnání
  s 80 lety.
 • 00:11:46 Nahrazují spoustu operací,
  které byly mechanické,
 • 00:11:50 že se oralo, plečkovalo,
  to se dneska nedělá.
 • 00:11:55 A všechno se to nahrazuje
  aplikací celoplošnou, chemickou,
 • 00:12:00 protože pak s jedním chlapem
  a jedním postřikovačem
 • 00:12:03 "vyřešíte" desítky,
  stovky hektarů denně.
 • 00:12:07 Což je úplně
  jiný styl zemědělství,
 • 00:12:10 než který se provozoval
  do půlky 90. let.
 • 00:12:13 Dneska máme velmi efektivní
  chemické zemědělství.
 • 00:12:20 -Velké dávky glyfosátu hubí
  v krajině přírodu.
 • 00:12:24 Existuje vážné podezření,
  že je škodlivý pro žížaly,
 • 00:12:28 které jsou velmi důležité
  pro úrodnost půdy
 • 00:12:31 a navíc tím,
 • 00:12:32 že systematicky plošně hubí
  všechny divoké rostliny v krajině,
 • 00:12:37 tak vytlačuje přírodu
  z venkovské krajiny,
 • 00:12:41 a tím způsobuje,
 • 00:12:42 že např. ptáci nebo včely
  tam nemají potravu.
 • 00:12:49 -Používáme ho tolik,
  že je všudypřítomný.
 • 00:12:53 Kdykoliv se odebere moč,
 • 00:12:56 tak se v nějakém vzorku
  najde glyfosát.
 • 00:12:59 V pivu, jídle i ve vodě.
 • 00:13:05 Jsme mu dlouhodobě vystavení,
 • 00:13:08 tak takhle kombinace
  z něj dělá závažné riziko.
 • 00:13:13 -Děkuji, paní předsedkyně.
 • 00:13:15 Kolik let už to tady řešíme,
  5 i víc?
 • 00:13:17 A celou dobu jsou Evropani
  vystaveni vlivu chemikálií,
 • 00:13:21 které způsobují rakovinu,
  ovlivňují psychiku,
 • 00:13:23 způsobují potraty, teratogenezi,
  neplodnost, cukrovku.
 • 00:13:27 To zdaleka není všechno.
 • 00:13:28 To, pane komisaři,
  víte daleko lépe než já,
 • 00:13:30 protože jste lékař.
 • 00:13:31 Co si pamatuji,
  tak jsem o tom problému
 • 00:13:34 mluvil s irským předsednictvím,
  litevským, řeckým,
 • 00:13:36 italským, lotyšským,
  lucemburským.
 • 00:13:38 Zbývá pár otázek.
 • 00:13:39 Co je pravý důvod,
 • 00:13:41 že komise po léta nerespektuje
  parlament, evropské občany,
 • 00:13:45 vědeckou veřejnost
 • 00:13:46 a teď dokonce nerespektuje
  ani Evropský soud.
 • 00:13:49 Ať je to,
  co je to,
 • 00:13:50 selhala komise,
 • 00:13:51 selhal jste vy osobně,
  a to je mi líto,
 • 00:13:53 protože jsem vám věřil.
 • 00:13:55 Místo kritérií dostaneme
  autorizaci glyfosátu
 • 00:13:57 na dalších 15 let, díky.
 • 00:13:59 A jestli se ptáte,
  co ve všech ohledech
 • 00:14:02 ničí důvěru evropské společnosti,
  EU,
 • 00:14:05 tak jsou to případy,
  jako tento.
 • 00:14:07 Napravte to hned!
 • 00:14:10 Nikdy jsem se neúčastnil
  adresného tažení ke konkrétní látce,
 • 00:14:16 protože to pokládám za nesmysl.
 • 00:14:19 Co mě vždycky zajímalo,
  byl systém povolování.
 • 00:14:23 To co potřebujeme, je,
  aby systém povolování látek,
 • 00:14:28 autorizace, byl tak robustní,
 • 00:14:30 že nepustí do našeho
  potravinového řetězce nic,
 • 00:14:33 co je nebezpečné.
 • 00:14:36 Námitky se podávaly primárně
  z toho důvodu,
 • 00:14:41 že se nám nelíbilo,
  jakým způsobem byla látka posuzovaná,
 • 00:14:46 jak se k ní orgány,
  instituce,
 • 00:14:50 Evropský úřad pro bezpečnost
  potravin, Evropská komise
 • 00:14:53 a další zúčastnění
  v povolovací proceduře,
 • 00:14:56 jak se k tomu chovají.
 • 00:15:01 -Další bitva ve válce
  o hubení plevele.
 • 00:15:03 EU dál zvažuje,
 • 00:15:05 jestli zakázat v přípravcích
  látku glyfosát.
 • 00:15:08 Členské země
  se na tom opět neshodly.
 • 00:15:10 Stávající povolení vyprší
  v půlce prosince.
 • 00:15:12 Prodloužení o dalších 5 let
  podporuje 14 zemí včetně ČR.
 • 00:15:16 Naopak 9 států je proti.
 • 00:15:19 -ČR od ledna zakáže
  plošné užívání glyfosátu,
 • 00:15:22 tedy látky k ošetření plodin
  před sklizní
 • 00:15:24 a k hubení plevele.
 • 00:15:26 Podle části odborníků
  je zřejmě karcinogenní.
 • 00:15:29 Ministerstvo zemědělství
  chce spotřebu omezit.
 • 00:16:11 -Loni na začátku podzimu
  někdy v září velmi překvapivě
 • 00:16:14 pan ministr Toman vyhlásil,
 • 00:16:16 že od roku 2019 zakáže
  kompletně používat glyfosát.
 • 00:16:20 To bylo velmi překvapivé i pro mě.
 • 00:16:23 Ale asi za 2 měsíce otočil a řekl,
  že glyfosát nezakáže plošně,
 • 00:16:30 ale že jediná aplikace,
  která nebude povolená,
 • 00:16:33 je předsklizňová desikace
  potravinářských plodin,
 • 00:16:36 což bude 20-30 % spotřeby
  ročně glyfosátu.
 • 00:16:41 Podlehl tlaku agrární lobby,
 • 00:16:43 která bez toho dneska
  neumí pracovat.
 • 00:16:50 -Byl jsem sám konfrontovaný
  s agresivní rétorikou,
 • 00:16:55 specificky agrární,
  ze strany Agrární komory a tuším,
 • 00:17:00 že i se Zemědělským svazem
  jsme vedli nějaké diskuze na to téma.
 • 00:17:04 My kvůli vám a kvůli tomu,
  že chcete glyfosát zakázat,
 • 00:17:09 tak tady všichni umřeme hlady
  a nevypěstujeme vůbec nic,
 • 00:17:13 nebude žádné zemědělství,
  zchudneme.
 • 00:17:22 -Kdyby se zakázal glyfosát,
 • 00:17:24 tak by to mělo dopad
  na pěstování některých plodin.
 • 00:17:27 Některé plodiny
  bez používání glyfosátu
 • 00:17:30 by v našich podmínkách
  přirozeně nedozrály,
 • 00:17:33 jako např. slunečnice
  nebo semenné porosty.
 • 00:17:36 Vojtěšky, jetele či svazenky.
 • 00:17:41 Když by se glyfosát měl zrušit,
 • 00:17:44 tak by se měla najít
  nějaká vhodná alternativa.
 • 00:17:47 Probíhají různé výzkumy,
  ale zatím tu nic takového není.
 • 00:17:56 -Musíme si říct,
  co je lepší.
 • 00:17:58 Buď se vrátit zpátky
  k jiným účinným látkám,
 • 00:18:02 horším účinným látkám,
  podle mě i odborníkům.
 • 00:18:06 K rezistečnějším účinným látkám,
  nebo k mechanickému hýbání půdy,
 • 00:18:12 k většímu utužení půdy,
  k vysušování půdy.
 • 00:18:16 K energetické náročnosti.
 • 00:18:18 Podmítnout, nebo zorat hektar půdy
  je něco jiného,
 • 00:18:22 než ho postříkat.
 • 00:18:29 -Při zakázání glyfosátu první,
  co napadne člověka, je,
 • 00:18:34 že bez toho nemůžeme vyrábět.
 • 00:18:38 Nebo jak glyfosát nahradit,
 • 00:18:44 a jestli se nevrátit
  o 30-40 let zpátky.
 • 00:18:56 -Problémem není glyfosát,
  stejně tak,
 • 00:18:58 jak problémem našeho zemědělství
  není řepka nebo kukuřice,
 • 00:19:02 která způsobuje
  velkou erozi půdy.
 • 00:19:04 Problémem našeho zemědělství
  je orientace
 • 00:19:07 na velmi intenzivní produkci,
 • 00:19:08 která vyžaduje velké dávky pesticidů
  a průmyslových hnojiv,
 • 00:19:13 ona se bez nich neobejde.
 • 00:19:15 Potřebujeme proměnit
  model českého zemědělství
 • 00:19:18 založený na velkoprodukci,
  masivní, intenzivní výrobě
 • 00:19:22 bez ohledu na následky,
 • 00:19:24 které to má na půdu
  nebo okolní krajinu.
 • 00:19:33 -Nepůjde to ze dne na den.
 • 00:19:37 Zemědělci mají tolik starostí
  se vším ostatním,
 • 00:19:41 ať už je to sucho,
  obrovský tlak na hektarové výnosy.
 • 00:19:45 Řada z nich nepěstuje,
  co chce,
 • 00:19:49 ale to, co jim vydělává.
 • 00:19:54 Dotační politika není úplně ideální.
 • 00:19:57 I když si myslím,
  že používá glyfosátu
 • 00:20:02 by se mělo razantně omezit,
  tak je třeba říct,
 • 00:20:06 že chápu a systém
  je už tak nastavený,
 • 00:20:08 začarované kolo
 • 00:20:10 a dostat se z něj
  bude docela těžké.
 • 00:20:22 -Na první pohled začátek
  klasického úklidu ulic,
 • 00:20:25 centrum Znojma
  ale navíc halí do páry.
 • 00:20:29 -Veřejná zeleň města Brna,
 • 00:20:30 která spravuje
  největší brněnské parky
 • 00:20:33 přestala glyfosáty používat úplně,
  před 2 lety.
 • 00:20:38 -Na výstupu je asi 100 stupňů.
 • 00:20:40 -Spálí to kořínek?
 • 00:20:42 -Opaří to nadzemní část
  a dostane se to i ke kořínkům.
 • 00:20:48 -Pálení horkou vodou
  je jednou z alternativních metod.
 • 00:20:51 Toto je další možnost,
  jak s plevelem bojovat, ručně.
 • 00:21:01 -Některá města v ČR se rozhodla,
 • 00:21:03 že glyfosát přestanou
  úplně používat
 • 00:21:06 ve svých vlastních
  městských podnicích,
 • 00:21:09 což je důležité,
  protože to je místo,
 • 00:21:11 kde se tento herbicid
 • 00:21:13 používá přímo na chodnících,
  v parcích,
 • 00:21:15 v místech,
  kudy chodí každý den tisíce lidí.
 • 00:21:22 -Loni v září jsme zaregistrovali
  záměr Ministerstva zemědělství
 • 00:21:25 zakázat v budoucnu použití
  přípravku s obsahem glyfosátu
 • 00:21:29 v rámci zemědělské výroby.
 • 00:21:31 Věděli jsme, že i naši zákazníci
  tuto skutečnost
 • 00:21:34 registrují přes média.
 • 00:21:35 V našem sortimentu
  tyto látky tehdy byly,
 • 00:21:38 byly to přípravky pro hobby,
  použití na zahradách,
 • 00:21:41 zejména to byl Roundup
  a další formy,
 • 00:21:43 proto jsme se rozhodli
  z principu předběžné opatrnosti
 • 00:21:46 tyto přípravky okamžitě vylistovat
 • 00:21:49 a jednat s dodavateli
  o náhradě těchto látek.
 • 00:21:56 -Nebojuji pro absolutní zákaz
  pesticidů v zemědělství.
 • 00:22:00 To dneska nejde.
 • 00:22:02 Ale o to, aby se s nimi
  zacházelo velmi s rozmyslem
 • 00:22:06 a opatrně a aby se na spoustu
  operací v zemědělství nepoužívaly.
 • 00:22:11 Aby se nenahrazovaly
  podzimní práce stříkáním herbicidy.
 • 00:22:16 Ať se podzimní práce
  udělají mechanicky,
 • 00:22:19 jak se dělaly dřív.
 • 00:22:20 Bude to možná trochu dražší,
  ale prospěje to jak krajině,
 • 00:22:24 tak lidskému zdraví, biodiverzitě
  i vlastnímu stavu půdy.
 • 00:22:36 -Co můžou vědět,
  když v tom nedělají?
 • 00:22:39 Sám se učím,
  dělám v tom 15 let,
 • 00:22:42 mám to vystudované,
  ale člověk se učí každým rokem.
 • 00:22:47 Za 5 let si myslíte,
  že něco víte,
 • 00:22:50 a za dalších 5 let zjistíte,
  že jste nevěděl nic.
 • 00:22:53 Mění se podmínky,
 • 00:22:55 ani sami zemědělci
  nemůžou vědět všechno.
 • 00:23:00 Mění se legislativa,
  administrativní náročnost,
 • 00:23:04 celosvětové podmínky.
 • 00:23:06 Není to žádný med,
 • 00:23:11 proto zemědělství nedělá
  ani 1 % lidí.
 • 00:23:15 Kdyby to byl med,
  tak to dělá spousta lidí.
 • 00:23:17 Lidi radí,
  ale nikdo to nechce dělat.
 • 00:23:24 -Ekologové si brání svou parketu,
  mají do určité míry pravdu,
 • 00:23:29 ale my musíme vyrábět
 • 00:23:33 a musíme vyrábět v nějakých penězích
 • 00:23:36 a těžko vždy najdeme
  společnou řeč s ekology.
 • 00:23:51 -Mrzí mě, že v současnosti
  považují některé sdělovací prostředky
 • 00:23:55 představitelé velkých
  zemědělských podniků
 • 00:23:59 nebo je to označováno
  jako průmyslové zemědělství.
 • 00:24:02 Máme celou řadu zaměstnanců,
  nebo většinu zaměstnanců,
 • 00:24:06 kteří mají kořeny v zemědělství,
  vyrostli na vesnici
 • 00:24:10 a vystudovali zemědělské školy.
 • 00:24:12 Pocházím ze zemědělského rodu,
 • 00:24:15 který podle matrik prokazatelně
  tady v Luštěnicích je od Bílé hory,
 • 00:24:20 a všichni předkové
  pracovali v zemědělství.
 • 00:24:27 -Zemědělce strašně obdivuji.
 • 00:24:29 Je to práce,
  kterou by byl schopný málokdo dělat,
 • 00:24:33 a rozumím argumentaci.
 • 00:24:35 Ale musíme si vybrat,
  jestli chceme,
 • 00:24:38 aby krajina byla zdravá,
  aby půda byla zdravá,
 • 00:24:43 nebo to bude hydroponie,
  která bude odkázaná jen na to,
 • 00:24:46 kolik se do toho nalije chemie
  a umělé výživy.
 • 00:24:50 To si musíme vybrat.
 • 00:24:52 Společenský zájem je,
 • 00:24:54 abychom měli zdravé ekosystémy
  i zemědělské systémy.
 • 00:25:02 Zemědělská krajina,
 • 00:25:04 aby byla co nejzdravější,
  nejodolnější,
 • 00:25:07 nebo jestli chceme
  maximální intenzitu produkce.
 • 00:25:11 Pak je to o chemii.
 • 00:25:14 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2019

Související