iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 12. 2016
11:05 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
2705
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Má tetřev naději?

Dokument o budoucnosti u nás kdysi hojně rozšířeného hrabavého ptáka.

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se - Má tetřev naději?

 • 00:00:35 -Tady u těchto kamenných rozvalin
  na úpatí Čertova mlýna
 • 00:00:40 jsem měl v roce 1971
  první a jediné setkání
 • 00:00:43 s tetřevem v Beskydech.
 • 00:00:46 Tehdy ještě ten les
  nebyl tak vzrostlý,
 • 00:00:49 už zdálky jsem zaslechl,
  jak zarachotila křídla
 • 00:00:53 a tady za tou kamennou stavbou
  vyletěl obrovský pták, tetřev hlušec.
 • 00:00:58 To byl obrovský zážitek.
 • 00:01:00 Tenkrát jsme s kamarády
  slyšeli jeleny,
 • 00:01:03 šli jsme na Čertův mlýn
  a najednou tohle.
 • 00:01:07 Tady to bylo.
 • 00:01:14 Tady v roce 1999 se z opačné strany
  Čertova mlýna
 • 00:01:20 v zimě narazil na stopy tetřeva.
 • 00:01:25 To jsem si tehdy poznamenal,
  konkrétně to bylo 11. 12.,
 • 00:01:29 ve sněhu byly velké stopy,
  když jsem to všechno proměřil,
 • 00:01:33 tak měly 10-12 cm.
 • 00:01:35 Setkala ses ve volné přírodě
  s tetřevem?
 • 00:01:39 -Setkala jsem se v této oblasti
  taky se stopami,
 • 00:01:43 v roce 1979 nedaleko radhošťské kaple
  na zbytku sněhu
 • 00:01:49 byly přesně takové stopy.
 • 00:01:51 To jsem věděla,
  že tam ještě ojediněle je tetřev.
 • 00:01:55 Asi v roce 1982-1983 jsem tetřeva
  kohouta viděla na Travném
 • 00:02:01 a slepici na Smrku.
 • 00:02:04 Potom mám nejhezčí zážitek s tetřevy
  z Roháčů, kdy jsme šli chodníčkem,
 • 00:02:10 kolem nás byla spousta borůvčí,
  všelijaké padlé kmeny
 • 00:02:14 a tam nám vyletěl tetřeví kohout
  a dvě slepice.
 • 00:02:18 Ale to byl biotop,
 • 00:02:19 jaký bohužel ani tady v Beskydech
  už nenajdeme.
 • 00:02:22 -To je paráda, ale přesto,
  zkusíme najít nějaké pobytové znaky?
 • 00:02:26 -Dobře.
 • 00:02:27 -Pojďme se podívat do porostu,
  jestli tu není ještě teď.
 • 00:02:45 -Projekt Tetřev je velmi zajímavá
  věc, myšlenka je hodně stará.
 • 00:02:51 Úplně na začátku byly snahy ochranářů
  zachránit a pomoct tetřevovi.
 • 00:02:56 Veliká příležitost vznikla,
  když ve Wisle, v Polsku,
 • 00:03:03 začala fungovat odchovna tetřevů
  a Lesy ČR se nadchly.
 • 00:03:07 Pro tetřeva se dá něco udělat,
  když vlastník pozemku
 • 00:03:11 je ochotný chránit tetřeva,
  tak je větší šance toho využít.
 • 00:03:17 Tak vznikl jeden projekt,
  který dělají Lesy ČR.
 • 00:03:21 Druhá věc je tetřevy nejen odchovat
  a vypustit,
 • 00:03:25 ale připravit jim tady podmínky,
  aby mohli v přírodě zůstat.
 • 00:03:30 Vznikl ještě druhý projekt,
  který dělá naše agentura
 • 00:03:34 a ten se zabývá hlavně zmapováním
  prostředí a navržením opatření
 • 00:03:40 v co největší části Beskyd tak,
  aby tetřev tady mohl zůstat
 • 00:03:45 a měl tady optimální podmínky.
 • 00:03:52 -Pojďte dál.
 • 00:03:54 Jděte, holky.
 • 00:03:55 Nebojte se!
 • 00:03:57 Neboj!
 • 00:03:58 Nebojte se!
  Toničko, pojď honem!
 • 00:04:03 Pojď, neboj se!
 • 00:04:05 Toničko, pojď!
 • 00:04:12 -Nad myšlenkou odchovů tetřevů
  přemýšleli lesníci
 • 00:04:17 více jak 10 let zpátky,
  protože tetřev je přirozený druh
 • 00:04:21 zdejších hor a vlivem různých zásahů,
  shod náhod, událostí, okolností,
 • 00:04:28 z přírody vymizel.
 • 00:04:30 Dneska jsme se dostali do stavu,
  kdy máme celou řadu
 • 00:04:35 velmi kvalitních biotopů pro tetřeva.
 • 00:04:37 I na základě zkušeností,
  zejména z polských státních lesů,
 • 00:04:42 kde chovají tetřevy,
  a jejich výsledků,
 • 00:04:45 jsme došli k závěru,
 • 00:04:46 že je možnost tento druh
  zase vrátit do přírody.
 • 00:04:54 Na krajském ředitelství
 • 00:04:55 jsme měli druhou odchovnu tetřevů
  v Jeseníkách, ve Vidlích.
 • 00:05:00 Podmínky tam byly hodně zastaralé
  a neodpovídaly moderním trendům,
 • 00:05:05 které ukazovaly,
  že chov tetřevů
 • 00:05:07 a jeho vypouštění do přírody
  má význam.
 • 00:05:11 Domluvilo se,
  že se tam odchovna zruší
 • 00:05:14 a postaví se tady na základě
  nových poznatků moderní odchovna,
 • 00:05:19 která by měla plnit
  naše lesy tetřevy.
 • 00:05:25 -Holky!
 • 00:05:27 Vidíte, že slepička,
  která byla v levém rohu,
 • 00:05:30 už je pryč, protože nás zblýskla
  a potřebuje se někam uklidit.
 • 00:05:35 Malá, popojdi, ať tě vidíme!
 • 00:05:38 Jdi!
 • 00:05:39 Nebudu to pokoušet.
 • 00:05:44 Pocházím z Jindřichohradecka,
  kde byla silná populace tetřívka,
 • 00:05:49 tak jsem původně
  chtěl začít s tetřívkem.
 • 00:05:52 To bylo v roce 1999,
 • 00:05:58 kdy jsem se nemohl dostat
  k žádnému tetřívkovi,
 • 00:06:01 ale dostal jsem se k tetřevům.
 • 00:06:04 Tak jsem si pořídil tetřevy.
 • 00:06:06 Vstoupil jsem do jednání
  s městskými lesy Domažlice,
 • 00:06:10 kde jsem vypouštěl své první tetřevy.
 • 00:06:13 Pak jsem se dozvěděl,
  že je tady výběrové řízení
 • 00:06:17 na chov tetřeva.
 • 00:06:19 Zúčastnil jsem se výběrového řízení
  a dostal jsem se tady.
 • 00:06:24 Je to srdeční záležitost,
 • 00:06:26 být 500 km od baráků
  není nic jednoduchého.
 • 00:06:30 Mým cílem je dostat tetřeva hlušce
  zpět do přírody.
 • 00:07:03 -Co všechno musí lesníci respektovat,
  když chtějí chovat a vrátit tetřeva?
 • 00:07:08 -Musí si vybrat tetřevy,
  kteří sem patří,
 • 00:07:12 tzn. západo-karpatské populace.
 • 00:07:16 Nesmí to být tetřevi ze Švédska.
 • 00:07:19 A v tom chovu musí dodržet
  všechny podmínky,
 • 00:07:23 které tetřev vyžaduje.
 • 00:07:25 Musí mít veterinární péči.
 • 00:07:27 A tetřevi musí žít tak,
  aby nebyli zvyklí na člověka,
 • 00:07:31 aby měli svou divokost,
  když se budou vracet do přírody.
 • 00:07:35 Počítá se s tím,
  že z vypouštěných tetřevů
 • 00:07:38 by deset mělo být označeno
  telemetricky, aby se mohlo sledovat,
 • 00:07:42 na jakou vzdálenost
  se od odchovny dostali.
 • 00:07:45 Nebo kde se pohybují
  a jak se jim daří.
 • 00:07:54 -Jsou názory, že to není úplně vhodné
  místo, jsme tady u cesty,
 • 00:07:59 kde je dopravní ruch.
 • 00:08:01 Lidé tady jezdí na Lysou horu,
  o víkendech je tady rušno,
 • 00:08:05 což pro ptáka tetřeva hlušce,
  který potřebuje klid,
 • 00:08:09 není úplně optimální.
 • 00:08:11 Na druhou stranu je potřeba
  si uvědomit,
 • 00:08:14 že potřebujeme vychovat ptáky,
 • 00:08:16 kteří budou schopní žít
  v reálné krajině.
 • 00:08:19 Dneska máme lesy plné lidé, techniky,
 • 00:08:22 vychovat tetřeva
  ve sterilním prostředí,
 • 00:08:24 který potom bude vypuštěn
  do volné přírody
 • 00:08:27 a setká se s věcmi,
  které ho strašně vystresují
 • 00:08:30 a můžou způsobit jeho úhyn,
  si myslím, že není úplně optimální.
 • 00:08:36 -Ty jsi pracovník Správy CHKO Beskydy
  a ta úpravy lesa sama neprovozuje.
 • 00:08:43 Musíte spolupracovat s lesníky,
 • 00:08:45 kteří taky mají zájem
  o návrat tetřeva.
 • 00:08:48 Jak spolupráce vypadá?
 • 00:08:50 -Bez spolupráce
  s lesními hospodáři se nepohneme.
 • 00:08:55 V rezervaci se řídíme plány péče.
 • 00:09:01 To jsou dokumenty na dobu 10 let,
  jsou s lesnickým provozem projednány.
 • 00:09:06 Rámcově tam jsou popsány zásahy
  a během 10 let se realizují.
 • 00:09:14 Úsilí je zaměřeno na přeměnu
  zatím nevhodných porostů,
 • 00:09:22 které se snažíme dostat
  za mnoho desítek let
 • 00:09:26 do takového stavu,
  který je za námi.
 • 00:09:36 -Za posledních 20 let
  tady došlo k obrovskému nárůstu
 • 00:09:40 výměry přírodních rezervací,
  k výrazné změně režimu hospodaření
 • 00:09:45 velké části rezervací,
  nejen národních přírodních,
 • 00:09:49 ale i normálně přírodní rezervací
  jsou dneska bezzásahové.
 • 00:09:51 Mrtvá hmota, která do lesa patří,
  tak přibyla v rezervacích,
 • 00:09:55 což jsou i velmi vhodné biotopy
  pro hlušce.
 • 00:09:58 Má tam úkryty,
  jsou to nejvyšší polohy Beskyd.
 • 00:10:02 Na to navazují i nějaké úpravy
  v hospodářských lesích,
 • 00:10:06 které provádíme více než 10 let
  ve spolupráci CHKO Beskydy.
 • 00:10:10 Na to navazoval
  i projekt na dotace z EU,
 • 00:10:14 proto je tam součástí výstavby
  odchovny 340 hektarů úprav biotopů.
 • 00:10:21 Porosty jsme vybírali
  ve spolupráci s CHKO.
 • 00:10:32 -Tetřevy jsme přivezli 29. října
  z nadlesnictva Wisla
 • 00:10:39 v počtu 12 ptáků.
 • 00:10:44 Měli jsme 4 kohouty a 8 slepic.
 • 00:10:47 Připouštěli jsme větší pohyb
  v odchovně.
 • 00:10:50 Jeden kohout byl tak stresovaný,
  že se nám zabil.
 • 00:10:54 Momentálně máme 3 kohouty,
  jednoho 2letého, dva roční
 • 00:10:58 a 8 slepiček.
 • 00:11:04 Voliéry jsou čtyři,
 • 00:11:06 ve voliérách
  máme udělaná umělá hnízda.
 • 00:11:11 Jen přiblížení přírodě,
  aby měla slepička klid.
 • 00:11:17 Už máme v hnízdě druhé vajíčko,
  tak doufám, že to nezakřiknu.
 • 00:11:23 Slepička je pečlivá,
  máme to natočeno,
 • 00:11:30 jak opouští hnízdo
  a zakrývá si vejce.
 • 00:11:35 Jsme domluvení s paní veterinářkou
  a jsem tomu rád,
 • 00:11:40 že letos nebudeme zasahovat
  do hnízdění nebo do chodu
 • 00:11:48 ve velkých voliérách.
 • 00:11:51 Pouze pokud slepičky
  snesou vejce mimo hnízdo,
 • 00:11:55 tak máme připravenou líheň
  a budeme líhnout v líhni.
 • 00:12:00 Tetřeví kuřata se líhnou
  kolem 28. dne,
 • 00:12:03 4 dny před vylíhnutím se dávají
  do líhně.
 • 00:12:08 Je tam jiná vlhkost,
  vajíčka se neotáčí.
 • 00:12:12 Tohle je umělá kvočna,
  když se kuřata vylíhnou,
 • 00:12:16 tak dole je speciální umělá kvočna,
  pod kterou hřeje desky,
 • 00:12:21 a ptáci se pod tím hřejí.
 • 00:12:24 Nahrazuje to kvočnu.
 • 00:12:29 -Dano, co potřebuje tetřev
  ke svému životu?
 • 00:12:32 -Tetřev je konzervativní pták
 • 00:12:34 a potřebuje
  původní přírodní prostředí
 • 00:12:37 s pralesovitými porosty,
 • 00:12:39 s porosty borůvčí,
  potřebuje svůj klid,
 • 00:12:41 velké plochy lesů.
 • 00:12:43 Zrovna v takové lokalitě jsme,
  v pralese uprostřed Kněhyně.
 • 00:12:51 Právě borůvčí je pro něj
  velmi důležité jako potrava,
 • 00:12:55 protože když na podzim zrají borůvky,
  tak tetřevi přechází
 • 00:12:59 na potravu z bobulí.
 • 00:13:01 Kde jsou brusinky,
  tam se živí i brusinkami.
 • 00:13:04 V zimě, když je sníh,
  tak využívají toho,
 • 00:13:07 že jsou v jehličnatých porostech
  a živí se jehličím.
 • 00:13:16 -Nejsem pro, aby se krmilo
  granulemi a umělým krmivem.
 • 00:13:22 Po dohodě
  s paní doktorkou veterinářkou,
 • 00:13:26 která má nad tím dohled,
  jsme se domluvili,
 • 00:13:29 že k tomu budeme přistupovat
  jako k divokému ptáku,
 • 00:13:33 s úctou a pokorou.
 • 00:13:35 Dáváme mu čistě stravu,
  kterou nalezne v lese.
 • 00:13:41 Máme dostatek borůvek, brusinek,
  jeřabiny, bezinky.
 • 00:13:46 Dovážíme větve, ať jsou jehličnaté,
  borovice, smrk, jedle.
 • 00:13:55 Tohle je mrazicí box na borůvky,
  brusinky, lesní ovoce.
 • 00:14:12 To jsou maliny.
 • 00:14:14 Tetřev je pták z doby ledové
 • 00:14:17 a má nejdelší tlusté střevo
  ze všech ptáků.
 • 00:14:21 Když mu začnete podávat
  jenom jednostranné krmivo,
 • 00:14:26 ať už kuřatům
  nebo dospívajícímu ptáku,
 • 00:14:32 tak se mu střevo zkracuje
 • 00:14:35 a doba životnosti se zkracuje
  i tomu ptáku.
 • 00:14:47 -Tome, donesl jsi mapu tokanišť 1959,
  konec 50. let.
 • 00:14:52 Hledám naše místo,
  kde jsme teď.
 • 00:14:56 Tady je Smrk.
 • 00:14:57 -Budeme na sedmičce, nebo osmičce.
 • 00:15:02 Je to mapa historických tokanišť
 • 00:15:06 zakreslených na základě hlášení
  lesnického provozu v té době.
 • 00:15:13 Vidíme, že nejvyšší beskydské
  vrcholy, Kněhyně, Smrk, Lysá hora,
 • 00:15:21 Travný, tady dál Ropice,
  Velký Polom, malý Polom,
 • 00:15:26 to jsou místa,
  kde tetřevi byli vždycky doma.
 • 00:15:33 Pokud má cenu někde něco pro tetřeva
  dělat, tak je to právě tady.
 • 00:15:40 -Co způsobilo, že tetřev začal mizet
  z beskydské přírody?
 • 00:15:44 -To už se nám nechce dneska věřit,
  že v minulém nebo předminulém století
 • 00:15:50 byly Beskydy významnou
  tetřeví oblastí
 • 00:15:52 a že tady byly stovky tetřevů,
  kteří se běžně lovili.
 • 00:15:56 Od 50. let minulého století
  se zaznamenal docela radikální pokles
 • 00:16:01 a souvisí to se změnou technologie
  lesnického hospodaření,
 • 00:16:05 kdy se zpřístupnil každý kout,
  kácely se staré porosty,
 • 00:16:10 které tetřevi využívali
  jako tokaniště.
 • 00:16:13 Byly další vlivy jako příliv turistů,
  přibývalo lesních ces a ruchu v lese.
 • 00:16:20 Smutné je, že před několika lety,
  když sledujeme,
 • 00:16:23 jaké jsou zápisy zvěře,
  tak tetřevů není uváděno ani 25 kusů,
 • 00:16:29 to už je úplně zbyteček.
 • 00:16:31 Pokles za několik desetiletí
  nastal o více než 95 %.
 • 00:16:36 To, co tady přežívá,
  tak jen ostrůvkovitě a jsme rádi,
 • 00:16:41 že se tady zachovali původní tetřevi,
  protože víme,
 • 00:16:45 že tlak na Beskydy
  je v posledních letech obrovský.
 • 00:16:55 -Osobně jsem ho neviděl.
 • 00:16:57 Od kolegů, kteří jsou revírníci,
  vím, že se jim to
 • 00:17:01 na některých místech občas povede,
  což svědčí o tom,
 • 00:17:05 že tetřevi tady pořád jsou.
 • 00:17:07 Viděl jsem několikrát jeřábky,
  i tady v oblasti Lysé hory,
 • 00:17:11 zejména na Smrku, na Travném,
  kde je kůrovitý typ,
 • 00:17:15 který potřebuje zvláštní biotopy.
 • 00:17:18 To nám dává indicii,
  že tady pořád jsou vhodné biotopy.
 • 00:17:23 Snažíme se to na to navázat,
  zlepšovat prostředí
 • 00:17:27 a rozšiřovat množství
  vhodných biotopů.
 • 00:17:30 -Tome, teď jsme v krásném místě
  nad loveckou chatou Klínskou,
 • 00:17:35 v úbočí Smrku,
  druhé nejvyšší beskydské hory.
 • 00:17:39 Tohle místo mi vždycky připadalo
  jako ideální porost k životu tetřeva.
 • 00:17:45 Našli bychom v Beskydech
  takových míst více?
 • 00:17:49 -Takových míst v Beskydech
  mnoho není.
 • 00:17:52 Kdybychom se měli podívat
  na mapu Beskyd
 • 00:17:55 a zkusit nalézt podobná místa,
 • 00:17:58 tak by to bylo jen
  na nejvyšších beskydských vrcholech,
 • 00:18:02 na Kněhyni, Čertově mlýně,
  na Lysé hoře,
 • 00:18:05 ale tam už je to hodně fragmentované.
 • 00:18:09 Podobná místa,
  ale v menším rozsahu,
 • 00:18:12 jsou na Velkém Polomu, Ropici,
  Malém Polomu.
 • 00:18:17 -Starých porostů
  se do dnešních dní zachovalo jen pár.
 • 00:18:21 Jsou mozaikovitě rozmístěné
  od Jablunkova po Frenštát.
 • 00:18:24 Do budoucna se snažíme rozšířit
  vhodné porosty,
 • 00:18:29 protože když se zapojí
  takový mladý porost,
 • 00:18:32 tak je pro tetřevovité
  naprosto sterilní.
 • 00:18:35 Z tohoto důvodů
  i na základě odborných studií
 • 00:18:39 ve spolupráci
  se Správnou CHKO Beskydy,
 • 00:18:41 jsme přistoupili k úpravě biotopů
  v nejmladších porostech do 40 let,
 • 00:18:46 které jsou převážně smrkové.
 • 00:18:48 V těchto porostech
  se snažíme podporovat další dřeviny,
 • 00:18:51 které tady rostou.
 • 00:18:53 Možná při běžném hospodaření
  by se přednostně možná vyřezávaly,
 • 00:18:57 jako např. bříza, jeřáb, jíva.
 • 00:18:59 Tady můžete vidět jedli,
  která tady je. To jsou dřeviny,
 • 00:19:03 které se tady snažíme prosadit
  na úkor smrku.
 • 00:19:06 Aby to bylo
  pro kůrovité atraktivnější,
 • 00:19:09 ať se zvýší potravní nabídka,
  ať mají trošku prostor,
 • 00:19:13 protože tetřev je velký pták,
 • 00:19:15 který potřebuje
  i nějaký manévrovací prostor,
 • 00:19:18 aby tam mohl přistát,
  tak děláme takové světliny,
 • 00:19:22 kde se vyřezávaly smrky,
  které tam rostly a vynášely se ven.
 • 00:19:29 -Oblast severu Beskyd
  je vyhlášená jako ptačí oblast.
 • 00:19:37 Je to území, které má punc
  evropsky významného území,
 • 00:19:43 kde se nějakým způsobem
  mají chránit lesní druhy ptáků.
 • 00:19:50 V našich podmínkách to je 10 druhů
  a jeden z nich je tetřev.
 • 00:19:54 Když vezmeme celou ptačí oblast
  Beskydy,
 • 00:19:58 tam to prostředí je různorodé,
  pro tetřeva ne všude optimální.
 • 00:20:03 To, co třeba vyhovuje
  datlíkovi tříprstému,
 • 00:20:06 to nemusí vyhovovat tetřevovi,
  takže z celé oblasti,
 • 00:20:10 která má asi 600 km,
 • 00:20:12 nám zůstane 100-150 km
  toho nejlepšího,
 • 00:20:15 co je dobré pro tetřeva.
 • 00:20:17 Území je více,
  jsou nějakým způsobem roztříštěny,
 • 00:20:21 jsou to ostrovy v mořích
  hospodářských lesů
 • 00:20:25 a my si budeme přát
 • 00:20:27 a snažit se s lesy
  najít společnou řeč
 • 00:20:30 a ostrovy propojit tak,
  aby zvířata mohla přecházet.
 • 00:20:35 -Předpokládáme, že tetřevy,
  které tady vypustíme,
 • 00:20:39 tak budou bez problémů
 • 00:20:41 schopni doletět
  na Smrk nebo na Kněhyni.
 • 00:20:47 Je to důležité
  pro jakoukoliv populaci,
 • 00:20:50 aby jedinci mezi sebou komunikovali,
  aby se občas potkali
 • 00:20:55 a neměli hloupé děti.
 • 00:21:01 -Ptáky chceme odmalička připravit
  na to,
 • 00:21:07 aby byli co nejvíc zvyklí
  na přírodu.
 • 00:21:10 Aby věděli, co je tam čeká.
 • 00:21:13 Nevíme, s jakým to bude úspěchem,
  máme několik opatření.
 • 00:21:17 Pokud slepička vysedí kuřata,
 • 00:21:21 tak ji v nejkratší době odchytneme
  i s kuřaty,
 • 00:21:26 máme připravené venkovní voliéry,
  ona je naučí proti predátorům,
 • 00:21:32 jak řadovat, co má sbírat,
 • 00:21:34 co je a co není vhodné
  pro jejich potravu.
 • 00:21:38 Až se hejno oddělní od slepičky,
  tak slepičku přivezeme zpátky.
 • 00:21:45 -Díky zkušenostem,
  které jsou v Polsku,
 • 00:21:48 tak když to začneme dodržovat,
  jak oni,
 • 00:21:51 tak se v dalších letech bude dařit
  a budeme schopni vypustit do přírody
 • 00:21:56 pár desítek tetřevů.
 • 00:22:24 -Jedem za kuřaty.
 • 00:22:27 Malinká, nesmíš se bát.
 • 00:22:29 Můžeme.
 • 00:22:33 Tok nebyl nijak zvláštní.
 • 00:22:36 Je to dáno tím, že máme mladé ptáky,
  máme roční slepice,
 • 00:22:41 jednoho 2letého kohouta,
  zbytek je roční.
 • 00:22:45 O populaci se nám postaral
  nejstarší tetřev,
 • 00:22:49 jedna slepice snesla vejce,
  zasedla na hnízdo, vyvedla kuřata.
 • 00:22:57 Posléze kuřata uhynula.
 • 00:23:01 Co byly vejce nalezeny mimo hnízdo,
  těch bylo pět,
 • 00:23:07 tak jsme je dali do líhně,
  jedno se vůbec nevyvinulo,
 • 00:23:11 druhé bylo neoplozené
  a tři kuřata se vylíhla,
 • 00:23:17 z toho jedno kuře uhynulo,
  dvě kuřata zůstala.
 • 00:23:20 Takže máme slepičku a kohouta
  z letošního chovu.
 • 00:23:27 Tím, že začínáme a máme mladé ptáky,
  tak je to průměrné.
 • 00:23:34 Pokud to srovnám v procentech,
  tak počet vajec,
 • 00:23:40 vylíhlých kuřat a odchovaných kuřat,
  tak se to pohybuje v normálu.
 • 00:23:47 Kuřata jsme si nechali
  do vlastního chovu.
 • 00:23:50 Byla vylíhnutá v umělé líhni,
  což by dělalo problém při vypouštění
 • 00:23:58 a potřebujeme,
  abychom do budoucna měli náhrady
 • 00:24:03 za ptáky, kteří uhynou,
  nebo budou staří.
 • 00:24:07 Budeme vyřazovat z chovu,
  tak si necháme tyto ptáky do chovu.
 • 00:24:11 Teď jsou jim 3,5 měsíce.
 • 00:24:20 -Jak to vidíš do budoucna?
 • 00:24:22 -Těší mě, že jsou snahy,
  které si uvědomují,
 • 00:24:26 že by bylo škoda ztratit tetřeva.
 • 00:24:30 Je to nejen součást přírody,
  ale i kulturní památka,
 • 00:24:34 je to součást různých mysliveckých
  písní, myslivecké literatury.
 • 00:24:41 V tom je i jeho hodnota.
 • 00:24:43 Je to i velmi zajímavý pták,
  tak by měl zůstat zachovaný.
 • 00:24:47 -Taky se říká,
  že to je deštníkový druh, co to je?
 • 00:24:50 -Je deštníkový druh
  stejně jako medvěd, tzn.,
 • 00:24:54 že má tak velké požadavky
  na své prostředí,
 • 00:24:57 že to prostředí
  musí být natolik kvalitní,
 • 00:25:00 že v něm dokáží přežít i ostatní,
  méně náročné druhy.
 • 00:25:03 Tam, kde žije tetřev nebo medvěd,
  tam žije i cokoliv jiného,
 • 00:25:07 co patří do přírody.
 • 00:25:08 -Co bys přála tetřevovi?
 • 00:25:10 -Přála bych mu,
 • 00:25:12 aby se u nás stal častým obyvatelem
  horských lesů v Beskydech
 • 00:25:20 a aby nebyl ohrožen,
  aby se mu dařilo.
 • 00:25:25 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2016

Související