iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 2. 2016
09:50 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
5591
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Hráz v Beskydech

Bitva o přírodu pokračuje

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Nedej se - Hráz v Beskydech

 • 00:00:09 Jak je zelený stožár
  elektrického vedení,
 • 00:00:14 tak od něho nalevo
  je pevný bod se žlutou čepičkou.
 • 00:00:19 Tady je vytvořená síť pevných bodů
  a na nich se jednou za rok
 • 00:00:24 nasadí speciální přístroje,
 • 00:00:27 a s přesností na milimetry
  určí pohyby hráze.
 • 00:00:34 Hráz je pod obrovským
  kontrolním systémem ručních měření,
 • 00:00:39 automatických měření,
  která jsou kontinuálně vyhodnocována.
 • 00:00:44 Některé hodnoty jsou měřeny denně,
  jiné týdně, měsíčně, ale i ročně,
 • 00:00:49 jak třeba ten posuv.
 • 00:00:52 -Z jakého důvodu?
 • 00:00:54 -Abychom měli hráz pod kontrolou,
  jestli je v dobrém technickém stavu.
 • 00:01:24 Přímo proti lomu bylo nádraží.
 • 00:01:34 Asi rok jsme bydleli na nádraží
  a pak jsme byli přestěhováni
 • 00:01:39 o kousek dál od lomu.
 • 00:01:43 Ale jen za řeku,
  přímo k lomu.
 • 00:01:48 Tam se bral materiál na přehradu.
 • 00:02:00 Menší odstřely se prováděly
  i v noci.
 • 00:02:05 Zatroubila trubka
  a začalo lítat kamení,
 • 00:02:12 na střechu, do zahrádky, na dvorek.
 • 00:02:17 Bylo to veselé.
 • 00:02:34 -Pamatuji si moment, kdy se rozhodlo,
  že se bude stavět přehrada,
 • 00:02:40 a budeme muset opustit dům.
 • 00:02:44 Jako kluk jsem vnímal,
  jak tam babička mnohokrát brečela,
 • 00:02:49 že tam chodily komise, velcí páni,
  kteří připravovali vylidnění,
 • 00:02:56 a babička se před nimi
  dokonce zamykala.
 • 00:03:00 Její otec, můj praděda,
  to velice těžce nesl.
 • 00:03:05 Byl tady odsun do Frýdlantu.
 • 00:03:11 Z toho nádherného prostředí
  se najednou posunuli dolů
 • 00:03:16 do činžovního domů,
  kde měli 2 pokojíčky, žádný dvorek.
 • 00:03:27 To pro ně bylo velice tristní,
  špatné a děda už to nepřežil.
 • 00:03:39 ZVUK SBÍJEČKY
 • 00:03:50 Teď jdeme po místě, kde se vyskytla
  porucha v těsnícím jádře.
 • 00:03:57 A tuto poruchu jsme opravovali
  ještě předtím,
 • 00:04:00 než byla zahájena velká rekonstrukce
  vodního díla.
 • 00:04:04 Možná by to stačilo.
 • 00:04:08 Možná kousek dál,
  aby byl vidět portál.
 • 00:04:20 Tady dochází k tomu,
  že se bude rozšiřovat
 • 00:04:24 bezpečnostní přeliv.
 • 00:04:26 Bude se prodlužovat,
  aby měl větší kapacitu.
 • 00:04:30 Spadiště, kterým dolů proudí voda,
  se bude rozšiřovat do šířky,
 • 00:04:34 aby bylo schopno převést vodu.
 • 00:04:37 A bude se rozšiřovat tento skluz
  dolů, o jednu polovinu,
 • 00:04:41 aby byl schopen opět převést vodu.
 • 00:04:52 Je to technické dílo
  a každé technické dílo stárne
 • 00:04:56 a po určité době
  potřebuje rekonstrukci.
 • 00:05:01 Toto je běžná rutina,
  která čeká každé vodní dílo.
 • 00:05:08 ZPĚV PTÁKŮ
 • 00:05:31 Dostal se mi do rukou materiál
 • 00:05:34 "Vodní dílo Šance,
  převedení extrémních podvodní".
 • 00:05:38 V něm se píše:
 • 00:05:41 "Za nevyhovující jsou označeny
  zejména následující faktory.
 • 00:05:46 Nízká bezpečnost proti přelití hráze
  při povodních,
 • 00:05:52 nevhodně provedená koruna hráze.
 • 00:05:56 Nízká stabilita vzdušního líce hráze
  a možnost jeho sesuvu.
 • 00:06:02 Ohrožení přelitím hráze vlnou
  od svahového sesuvu Řečica
 • 00:06:07 z masivu Lysé hory.
 • 00:06:10 Sedání hráze s možným ohrožením
  těsnícího jádra.
 • 00:06:15 Stav díla je značným
  potencionálním rizikem
 • 00:06:21 pro území pod ním,
  jenž je téměř souvisle
 • 00:06:26 a velice hustě osídleno,
  a nacházejí se v něm
 • 00:06:30 také velké průmyslové podniky
  i nadregionální infrastruktura,
 • 00:06:35 dálnice, železniční koridor."
 • 00:06:39 Tolik píše Povodí Odry.
 • 00:06:42 Odůvodnění veřejné zakázky,
  vodní dílo Šance,
 • 00:06:46 převedení extrémních povodní.
 • 00:06:53 Můžu se zařadit mezi pamětníky.
 • 00:06:56 Člověk, který byl u vzniku
  tohoto vodního díla,
 • 00:07:02 i když jsem byl mladík, 14 let,
  a zažil jsem i období předtím,
 • 00:07:09 kdy se to rozhodovalo.
 • 00:07:12 A potom, když se to budovalo
  a dobudovalo.
 • 00:07:16 Je to velice mladé dílo.
 • 00:07:23 Ve faktech najednou vidíme,
  že to je v katastrofálním stavu.
 • 00:07:31 Jsou to velmi vážné věci,
 • 00:07:33 které použilo k argumentaci
  Povodí Odry.
 • 00:07:56 -Taková hlína byla kolem nás,
  když to vozili.
 • 00:08:02 Byl pořád prach a bláto.
 • 00:08:18 Měla už jsem druhého chlapce,
  tak jsem musela
 • 00:08:22 ty 2 děti vzít a odejít.
 • 00:08:25 Musela se otevřít okna, dveře,
  uhasit oheň.
 • 00:08:30 Museli jsme odejít až dolů,
  kde je dnešní hráz,
 • 00:08:35 ještě kousek pod ní.
 • 00:08:40 Tam jsme stáli na cestě
  a čekali jsme, až to bouchne.
 • 00:08:48 Když to bouchlo,
  tak jsme mohli jít domů.
 • 00:08:53 Když jsem přišla domů,
  tak jsem měla v obýváku
 • 00:08:56 hromadu hlíny, kamení.
 • 00:08:59 A všechny místnosti
  měly rozestouplé rohy.
 • 00:09:11 -Roku 1958 to začalo,
  to byly předběžné studie.
 • 00:09:15 V roce 1964 začala stavba.
 • 00:09:20 Proti betonové hrázi byla námitka,
  že je velká spotřeba cementu,
 • 00:09:24 který byl tehdy úzkoprofilový.
 • 00:09:27 Kdežto sypaná hráz
  byla z místního materiálu.
 • 00:09:31 Předtím se tak velká sypaná přehrada
  u nás nestavěla,
 • 00:09:36 proto to bylo zvláštní.
 • 00:09:39 Měli jsme plno hutnících pokusů,
  zkoušeli jsme hutnit hlíny, štěrky,
 • 00:09:45 kamenité materiály.
 • 00:09:48 Dělalo se hodně průzkumných
  a hutnících pokusů.
 • 00:09:52 Bylo to trošku průkopnické.
 • 00:09:59 V té době to byla nejvyšší
  sypaná přehrada v republice.
 • 00:10:03 Byla to kamenitá hráz.
 • 00:10:05 -Pane inženýre,
  to jste vymyslel vy?
 • 00:10:08 -Myslíte metody?
 • 00:10:10 To nebylo jen z mé hlavy.
 • 00:10:12 Tam se muselo prostudovat
  spoustu literatury.
 • 00:10:16 -Tyhle Vysoké Šance
  byla jediná varianta?
 • 00:10:19 -Bylo tam hodně variant,
  Vysoké Šance, Šance Přísob,
 • 00:10:24 Šance Řečice, menší přehrada Šance
  a nějaké další přehrady okolo.
 • 00:10:29 Čeladná, Ostravice.
 • 00:10:32 Daleko nejvýhodnější
  vyšly tzv. Vysoké Šance,
 • 00:10:35 což jsou ty,
  které tam stojí.
 • 00:10:44 -Při přípravě stavby Velkých Šancí
  se tam objevil jeden problém,
 • 00:10:49 který je tam dodnes
  a to je v údolí Řečice - sesuv.
 • 00:10:53 -Ano, sesuvů se objevilo hodně,
  ale hlavní byl v Řečici.
 • 00:10:58 Bylo na rozhodnutí buď udělat
  v Řečici velkou štolu
 • 00:11:04 a přesypat údolí,
  aby průtok mohl jít pod přesypáním.
 • 00:11:09 Nebo to sledovat,
  co to udělá.
 • 00:11:14 -Rozuměl jsem vám dobře,
  že tam byla nějaká varianta,
 • 00:11:18 jak vyřešit sesuv?
 • 00:11:21 -Právě říkám,
  že udělat v údolí štolu,
 • 00:11:26 kterou se provede průtok
  a Řečice by se zasypala.
 • 00:11:30 V případě sesuvu
  by byl přísyp materiálu,
 • 00:11:37 který by se odtěžil nahoře.
 • 00:11:40 -A proč jste nepřistoupili
  k tomuto řešení?
 • 00:11:43 -Bylo to 30 mil. Kč,
  což tehdy bylo hodně peněz.
 • 00:11:47 A také tam tak bezprostředně
  nehrozilo nebezpečí,
 • 00:11:51 sesuv byl relativně pomalý.
 • 00:11:58 V rámci rekonstrukce
  tady bude vytvořená
 • 00:12:01 přitěžovací lavice,
  která sníží sklon vzdušního svahu,
 • 00:12:05 tím pádem bude dosaženo
  vyšší stability hráze.
 • 00:12:09 -Jak to uděláte?
 • 00:12:12 -Jak je to betonové křídlo,
  tak od jeho začátku
 • 00:12:16 bude postupně naváženo kamenivo,
  které se bude těžit
 • 00:12:21 ze svážného území na Řečice.
 • 00:12:24 Bude tady přisypáváno, válcováno,
  postupně ve sklonu,
 • 00:12:28 až po vrchol hráze
  bude svah doplňován.
 • 00:12:31 Naváženo, hutněno, urovnáváno.
 • 00:12:36 -Pak tam přijela obrovská
  nákladní auta,
 • 00:12:40 říkalo se jim Gagariny.
 • 00:12:43 Na nich vozili kamení z lomu.
 • 00:12:51 Byl tam ještě drtící stroj,
  který drtil to kamení.
 • 00:12:59 Gagariny jezdily
  z lomu kolem domu.
 • 00:13:04 Domek se vždycky houpal,
  jak Gagariny jely.
 • 00:13:11 To byly takové otřesy.
 • 00:13:21 -Jedná se
  o 100 tisíc kubíků kameniva.
 • 00:13:25 Bude se to těžit na svážném území
  Řečice, v jeho horní části.
 • 00:13:29 Tím dojde k odlehčení
  sesuvného území na Řečici,
 • 00:13:35 že se odlehčí horní část.
 • 00:13:37 Materiál se bude třídit, na materiál,
  který je vhodný na násyp
 • 00:13:42 a který není vhodný.
 • 00:13:44 Vhodný se bude dopravovat sem,
  navážet a hutnit.
 • 00:13:48 Nevhodný materiál se bude ukládat
  dole pod svážné území.
 • 00:13:52 Vytvoří se tam přitěžovcí lavice,
  která zajistí větší stabilitu
 • 00:13:57 sesuvného území.
 • 00:14:04 -Je absurdní, že přísná,
  ochrana, první hygienické pásmo,
 • 00:14:09 zákaz vstupu
  a teď najednou další extrém,
 • 00:14:12 další odtěžení tisíců kubíků,
  zeminy, materiálu, kameniva.
 • 00:14:21 Všechno se má transportovat pryč
  z tohoto území.
 • 00:14:25 Jsou to představy,
  které mě vůbec nenaplňují
 • 00:14:30 a znepokojují,
  že na tomto území budou radlice,
 • 00:14:34 bagry a těžká auta budou odvážet
  zeminu a materiál pryč.
 • 00:14:41 To je příšerná představa.
 • 00:14:48 Jsou to věci,
  kterým už vůbec nevěřím.
 • 00:14:51 Je to potvrzení toho,
  že jsme se toho obávali,
 • 00:14:58 že to tak jednou může skončit.
 • 00:15:03 Nikdo nechtěl, aby byla přehrada
  budována v takových dimenzích,
 • 00:15:08 v jakých byla a dodnes je.
 • 00:15:22 "Vodní dílo Šance,
  převedení extrémních povodní".
 • 00:15:26 Tak zní oficiální název.
 • 00:15:28 Na rekonstrukci dostáváme dotaci
  z Ministerstva zemědělství.
 • 00:15:33 Původní rozpočet rekonstrukce
  podle projektanta byl 730mil. Kč.
 • 00:15:41 Loni probíhalo výběrové řízení,
  tím se dosáhlo
 • 00:15:45 snížení ceny rekonstrukce,
  která je 440 mil. Kč.
 • 00:15:52 Rekonstrukce byla započata
  v září 2015 a měla by trvat 3 roky.
 • 00:15:59 -Co říkátechnickobezpečnostním
  dohled o současném stavu Šancí?
 • 00:16:04 -Dílo je v technickém
  a bezpečném stavu.
 • 00:16:07 Nemůžeme si dovolit provozovat dílo,
  které by nemělo toto potvrzení.
 • 00:16:24 -"Stav vodního díla
  je průběžně vyhodnocován
 • 00:16:28 technickobezpečnostními prohlídkami.
 • 00:16:30 Stav díla je značným
  potenciálním rizikem
 • 00:16:33 pro území pod ním,
  jenže je téměř souvislé
 • 00:16:37 a velice hustě osídleno".
 • 00:16:39 Tohle je zdůvodnění veřejné zakázky
  ze 14.6.2014,
 • 00:16:44 kterými Ministerstvo zemědělství
  ve vládě zdůvodňovalo,
 • 00:16:48 proč je investice nutná.
 • 00:16:51 -Tady je to napsáno
  velice jednoduchými strohými větami,
 • 00:16:58 aby to vláda pochopila.
 • 00:17:04 Problém je daleko košatější.
 • 00:17:07 Tady z toho textu to vypadá,
  že vodní dílo je na spadnutí,
 • 00:17:11 ale to není pravda.
 • 00:17:17 -Ministerstvo zemědělství předložilo
  vládě zdůvodnění veřejné zakázky,
 • 00:17:23 které je napsáno tak,
  aby to vypadalo,
 • 00:17:25 že vodní dílo je na spadnutí,
  aby vláda přiklepla 750 mil. Kč?
 • 00:17:30 -To je zajímavá logika.
 • 00:17:44 V každém případě to vodní dílo
  potřebuje rekonstrukci
 • 00:17:48 z důvodu převedení
  desetitisícileté vody.
 • 00:17:52 To je hlavní důvod.
 • 00:17:54 Ten tam je zmíněn.
 • 00:17:56 Ostatní jsou jen doprovodné,
  podpůrné.
 • 00:18:09 Nevím, jak mám odpovědět.
 • 00:18:13 -"Stav díla je značným
  potenciálním rizikem
 • 00:18:16 pro území pod ním,
  jenže je téměř souvislé
 • 00:18:19 a velice hustě osídleno".
 • 00:18:21 Jak tomu mám, jako jeden z těch,
  který v tom území žije, rozumět?
 • 00:18:28 -když potřebujete
  někde získat peníze,
 • 00:18:31 tak to vždycky trošku přibarvíte.
 • 00:18:33 Asi tak bych to řekl.
 • 00:18:37 Tak to zdůvodnění
  trošičku přibarvíte.
 • 00:19:02 Tady by někde měla být studna.
 • 00:19:06 Podle pámelníku jsem poznal,
  že tu kdysi byla naše zahrada.
 • 00:19:12 Byl tu nádherný dvorek,
  všechnovysečené, stodola,
 • 00:19:20 dědova světnička, velká chodba,
  byl tady krásný barák.
 • 00:19:30 Tady někde šla původní cesta,
  byly tady další baráky,
 • 00:19:35 Gistingerovi, Poštulkovi.
 • 00:19:42 Centrum Hamer
  bylo tady dole pod námi.
 • 00:19:46 Tam bylo naše pole, rýsuje se,
  poznávám ho.
 • 00:19:50 Tam jsme sušili seno.
 • 00:19:52 Oblouk je tam pořád,
  byly tam obrovští lipani,
 • 00:19:56 nádherné tůně.
 • 00:19:58 Tam jsme s dědou jezdili
  přes ten most.
 • 00:20:01 Byla tady hospoda U Dužího.
 • 00:20:10 -Tady bydleli Chasákovi,
  měli kousek pole.
 • 00:20:18 Kousek dál byly rodinné domky,
  dozadu do Řečice.
 • 00:20:25 Jak je cesta,
  tak to byla náhradní silnice.
 • 00:20:34 Jak zrušili vlak,
  tak začaly jezdit autobusy
 • 00:20:37 a ty jezdily touhle cestou,
  pak sjížděly dolů na normální cestu
 • 00:20:44 a jelo se dál do Hamer.
 • 00:20:54 Je mi líto, že z našeho domku nic
  nezůstalo.
 • 00:20:59 Ani základy.
 • 00:21:01 Buď je vyvezli do hráze,
 • 00:21:04 nebo si to někdo odvezl
  na vlastní stavbu.
 • 00:21:17 -Nejlepší období bylo,
  když se to projektovalo a stavělo.
 • 00:21:22 Byl to tvůrčí pocit.
 • 00:21:25 To jsem se cítil vytížený
  a odborně mě to moc bavilo.
 • 00:21:31 -Mám tady materiál,
  který vypracovalo Povodí Odry
 • 00:21:35 a jmenuje se "Vodní dílo Šance,
  převedení extrémních podvodní".
 • 00:21:41 Odůvodnění veřejné zakázky.
 • 00:21:44 Za nevyhovující jsou označeny zejména
  následující faktory.
 • 00:21:49 "Nízká bezpečnost proti přelití hráze
  při povodních,
 • 00:21:53 nedostatečná kapacita přelivu,
  spadiště, skluzu a vývaru.
 • 00:21:57 Nevhodně provedená koruna hráze.
 • 00:22:00 Nízká stabilita vzdušního líce hráze
  a možnost jeho sesuvu."
 • 00:22:05 Každé dílo potřebuje nějakou údržbu
  a musí se doplňovat.
 • 00:22:10 Doplňovala se injekční clona,
  když se ukázalo,
 • 00:22:14 že to někde víc prosakuje.
 • 00:22:16 Ale v zásadě přehrada fungovala
  50 let bez větších problémů.
 • 00:22:25 Když při 40. výročí,
  na rozdíl od této zprávy,
 • 00:22:29 tam všichni přehradu
  nemohli vynachválit.
 • 00:22:39 -Zjistilo se,
  že hráz je navržená velice odvážně.
 • 00:22:47 Z pohledu bezpečnosti by bylo lepší,
  kdyby vzdušní strana byla přitížena.
 • 00:22:53 Je tam hraniční moment,
  koeficient 1,5 stability.
 • 00:22:59 A Šance to mají pod 1,5.
 • 00:23:03 -Teď se vás zeptám.
  Je to vodní dílo postaveno špatně?
 • 00:23:09 -Špatně postaveno není.
 • 00:23:12 Vždycky máte rozmezí,
  ve kterém se můžete pohybovat
 • 00:23:16 a projektant to navrhl velmi odvážně.
 • 00:23:20 -Co si mám pod tím představit?
 • 00:23:23 -Nejsou tam velké rezervy
  v bezpečnosti, stabilitě hráze.
 • 00:23:30 Všechno v pořádku?
 • 00:23:32 Jak je ten vrt hluboký?
 • 00:23:34 Hladina je 57 m,
  tak to je asi daleko víc.
 • 00:23:39 Hlavně, že je všechno v pořádku.
 • 00:23:48 ODBÍJENÍ ZVONŮ
 • 00:23:53 Tady je louka, kde se sklízí seno.
 • 00:23:55 Není tady žádná přehrada,
  vysídlení moji předkové.
 • 00:24:01 Tady není žádná voda,
  tu se sklízí seno.
 • 00:24:08 To není ani na seno.
 • 00:24:13 Je tady nějaká rákosina.
 • 00:24:15 A po vodě ani stopy.
 • 00:24:19 Kde ta voda je?
 • 00:24:23 Něco asi je v původním řečišti.
 • 00:24:26 Přehrada tady vůbec nemusela být.
 • 00:24:30 V tom konci tady nemusela být,
  mohla končit níž,
 • 00:24:36 nemuseli ji tak předimenzovávat
  a udělat tak velkou přehradu,
 • 00:24:41 se kterou jsou jen problémy.
 • 00:24:45 Ne, muselo se to udělat giganticky,
  obrovská přehrada,
 • 00:24:50 zlikvidovat celé Hamry.
 • 00:24:53 To mě dráždí a s tím se
  do konce života nesrovnám.
 • 00:25:00 ODBÍJENÍ ZVONŮ
 • 00:25:02 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2016

Související