iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 6. 2021
11:25 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
4806
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se plus)

Příliš krátký krok správným směrem

Jaká je chystaná protierozní vyhláška?

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se plus

 • 00:00:07 Velké širé, rodné lány,
  jak jste krásny na vše strany.
 • 00:00:12 Možná by se Josef Václav Sládek
  divil, kdyby viděl,
 • 00:00:15 že dnes by na mnohých vesnicích
  recitátora nejspíše vypískali.
 • 00:00:19 Lány, které byly
  v 50.letech opěvovány,
 • 00:00:22 jsou dnes zatracovány.
 • 00:00:25 Především kvůli obrovským erozím,
 • 00:00:27 odplavování kvalitní ornice z polí
  a ničení majetku občanů.
 • 00:00:37 My jsme jedna ze zemí, kde problém
  s erozí máme jeden z největších.
 • 00:00:41 A podobný problém řeší právě země,
  které hospodaří podobným způsobem,
 • 00:00:46 to znamená
  ty bývalé komunistické země.
 • 00:00:51 Například Slovensko má velmi
  podobnou neblahou strukturu.
 • 00:00:54 Část Německa, bývalého NDR,
  to znamená například Sasko.
 • 00:00:58 A tady se na tom
  vlastně jasně ukazuje,
 • 00:01:01 že změna způsobu
 • 00:01:05 zemědělského hospodaření
  by velmi tomu pomohla.
 • 00:01:09 Toto je mapka těch půdních bloků,
  jak jsou velké.
 • 00:01:13 A čím sytější barva, tím větší
  ten půdní blok a monokultura
 • 00:01:17 a nápadně se nám to
  propojuje s mapkami
 • 00:01:20 zachycené té vodní eroze.
  Tady je to vidět.
 • 00:01:24 Čím sytější barva,
  tak tím dochází k vyšší míře eroze
 • 00:01:29 způsobené vodou. A ta větrná
  je úplně signifikantní.
 • 00:01:35 Tak eroze tady jsou dlouhou dobu.
 • 00:01:41 Já tady mám záznamy
  za léta 1978, 1982,
 • 00:01:46 1992, 1996, 2002, 2003,
 • 00:01:48 2005, 2006, 2008, 2012.
  Pak i trošku 2016.
 • 00:01:53 A vždycky to bylo tak,
  že byla na kopci kukuřice.
 • 00:01:57 Období květen - červen,
  kdy vlastně to pole není olistěné,
 • 00:02:02 ty kapky dopadají přímo
  vlastně na tu ornici.
 • 00:02:06 Tam ji rozmělňují a samozřejmě
  podle intenzity potom stéká
 • 00:02:10 ta ornice směrem dolů.
  Kdo neměl to jemný blátíčko
 • 00:02:14 doma ve skříni,
  tak ten fakt neví, o čem je řeč.
 • 00:02:18 Podle nejnovějších údajů se roční
  ztráty té nejkvalitnější ornice
 • 00:02:22 odhadují na 21 milionů tun
  v hodnotě minimálně
 • 00:02:26 4 miliardy korun.
  Už 10 let se připravuje takzvaná
 • 00:02:30 protierozní vyhláška, která
  by umožňovala účinně zemědělce
 • 00:02:34 postihovat za tyto nevratné ztráty
  v důsledku jejich hospodaření.
 • 00:02:39 Eroze není
  naprosto nepřirozený jev.
 • 00:02:42 Eroze je přirozený jev,
  ale nadměrná eroze je ten problém.
 • 00:02:47 Proto my musíme
  vždy uvažovat v těch relacích,
 • 00:02:50 že i kdyby se na té půdě
  nepodařilo, tak vždycky k nějaké
 • 00:02:54 erozi v daném území,
  v dané lokalitě docházet bude.
 • 00:02:58 Ale my chceme bránit tomu, aby
  v důsledku zemědělského hospodaření
 • 00:03:02 docházelo k té nadměrné erozi,
  a proto se nikdy
 • 00:03:05 nemůžeme dostat na tu nulu,
  ale musíme hledat nějakou
 • 00:03:10 ještě přijatelnou úroveň
  toho smyvu.
 • 00:03:14 A tu jsme se teď snažili
  výrazně snížit v téhle vyhlášce.
 • 00:03:19 Případů, kdy lijáky utrhnou ornici,
 • 00:03:22 a ta zničí
  obecní i soukromý majetek,
 • 00:03:24 se každý rok stanou stovky
  v celé České republice.
 • 00:03:28 Proto také především obce
  čekaly na protierozní vyhlášku
 • 00:03:31 jako na smilování.
  O její znění se ale vedl ostrý boj
 • 00:03:35 a od roku 2017
  byla již třikrát odložena.
 • 00:03:42 Ta situace, že měla být přijata,
  tady byla v roce 2017.
 • 00:03:45 To nedopadlo. Tak jestli
  opravdu bude přijata a kdy.
 • 00:03:48 Protože ta situace
  tady byla před 3 lety,
 • 00:03:51 a nic se od té doby nestalo.
 • 00:03:53 Já to jen doplním.
  My jsme se panem ministrem dohodli
 • 00:03:56 to, co tady bylo na začátku.
  Já to jenom zopakuju.
 • 00:03:59 Od 1.1.2021
  by měla platit souběžně s tím,
 • 00:04:03 že bude platit omezení výměry
  jedné plodiny 30 hektarů.
 • 00:04:07 To bylo řečeno na začátku
  a to se teď stane.
 • 00:04:11 Stane.
  Z toho nás teda klidně zkoušejte.
 • 00:04:13 Zkoušet jsme je nemuseli,
  ale v lednu to také nebylo.
 • 00:04:17 Zatím se vypořádávají připomínky
  a není jich málo.
 • 00:04:20 Nový termín - červenec 2021.
 • 00:04:24 Bylo pro nás skutečně šokující,
  že k přijetí této vyhlášky,
 • 00:04:29 která je v zájmu státu, v zájmu
  veřejnosti, tak dlouho nedošlo.
 • 00:04:32 Proto to vítáme. Jak se to říká?
  Lepší později než pozdě.
 • 00:04:36 Ale myslím,
  že se tak mělo stát už dávno.
 • 00:04:40 Ono to trvalo dlouho,
  protože to není jednoduché téma.
 • 00:04:44 Platnost bude okamžikem,
  kdy vyjde ve sbírce zákonů,
 • 00:04:47 což by mělo být někdy v červnu.
 • 00:04:49 A účinnost je navrhována
  stále od 1.července letošního roku.
 • 00:04:54 První vlaštovkou v boji
  proti erozím souběžně s vyhláškou
 • 00:04:58 bylo, že od roku 2020
  bylo možné pěstovat
 • 00:05:01 jednu plodinu maximálně
  na výměře 30 hektarů,
 • 00:05:04 ovšem pouze na erozně
  ohrožených půdních blocích.
 • 00:05:07 Od letošního roku
  se toto opatření vztahuje
 • 00:05:10 na veškerou zemědělskou půdu bez
  ohledu na míru erozního ohrožení.
 • 00:05:15 Je dobře,
  že konečně tady nějakej předpis je,
 • 00:05:18 protože spousty let jsme po něm
  volali vzhledem k tomu,
 • 00:05:21 co se nám s tou půjdou
  děje v tom terénu.
 • 00:05:23 Tím, že je to ta první vlaštovka,
  tak bych řekl,
 • 00:05:26 že je tam spousta věcí,
  které ještě čeká
 • 00:05:29 nějaké zlepšení do budoucna.
  Takže za sebe třeba vnímám
 • 00:05:32 velký problém
  nepropojení mezi resorty,
 • 00:05:36 kdy dneska
  vlastně máme ochranu půdy
 • 00:05:40 v gesci ministerstva životního
  prostředí,
 • 00:05:42 ale hospodaření na půdě
  a dotační systém
 • 00:05:46 má na starosti
  ministerstvo zemědělství,
 • 00:05:48 plánování na půdě
  má ministerstvo pro místní rozvoj.
 • 00:05:52 Přitom máme jenom jednu půdu
  a jsme natolik malá země,
 • 00:05:56 že by tu mohl být
  v podstatě jednotný systém,
 • 00:05:59 který by tu erozi řešil komplexně.
 • 00:06:02 Největším jablkem sváru při
  projednávání protierozní vyhlášky
 • 00:06:06 byla výše limitu,
  kolik orné půdy může být z polí
 • 00:06:10 díky erozím odplaveno,
  aniž by zemědělec byl sankcionován.
 • 00:06:14 Původní povolená roční ztráta
  byla 17 tun na hektar a rok.
 • 00:06:19 Po velkých diskusích mezi
  odborníky, ochranářskými spolky
 • 00:06:23 a zemědělci se snížila
  na 9 tun na hektar a rok,
 • 00:06:28 což znamená z 30hektarového pole
  270 tun.
 • 00:06:33 Což je přibližně
  27 tatrovek orné půdy.
 • 00:06:38 Já tvrdím, že to není
  žádná protierozní vyhláška,
 • 00:06:41 která by řešila vlastně to,
  co by nemělo nastat,
 • 00:06:46 ale je to vyhláška poerozní,
  a to znamená,
 • 00:06:50 že řeší, až když k té erozi dojde.
 • 00:06:54 Tady jsem přesvědčen,
  že diskuze na téma,
 • 00:06:57 kolik tun
  se může legálně jaksi odnést,
 • 00:07:03 transportovat té orné půdy,
  jestli 17, 9, 4,
 • 00:07:11 to já považuju pořád za nesmysl.
 • 00:07:14 Protože proč vůbec
  by mělo docházet tomu,
 • 00:07:17 aby jakékoli množství ornice
  z toho pole mohlo legálně odplout?
 • 00:07:25 Protože to je přece to nejcennější,
  co na tom poli je.
 • 00:07:30 S tím by měli zacházet
  ti zemědělci jako s drahým kovem,
 • 00:07:35 Vždyť je to pro ně přeci
  výrobní prostředek, že jo?
 • 00:07:38 Ztráta půdy je v měřítcích délky
  lidského života neobnovitelná
 • 00:07:43 a obtížně vyčíslitelná,
  bereme-li v úvahu,
 • 00:07:46 že 2-3centimetrová vrstva půdy
  vzniká za příznivých podmínek
 • 00:07:52 průměrně 100 až 1000 let.
 • 00:07:55 Jeden z našich odborníků
  zažil událost,
 • 00:07:58 kdy jeden silný přívalový déšť
 • 00:08:00 odnesl plošně
  z celého pole vrstvu 7 centimetrů.
 • 00:08:05 Pokud k takové události dojde,
  ať už poprvé, nebo opakovaně,
 • 00:08:09 tak je jenom dobře,
  když si toho občané všímají
 • 00:08:12 a tyhle podněty budou dávat.
 • 00:08:14 Odborný pracovník na příslušném
  úřadu po nahlášení erozní události
 • 00:08:19 provede záznam do databáze.
 • 00:08:22 O nahlášené erozi se dozví obecní
  úřad, zemědělský subjekt,
 • 00:08:26 Státní zemědělský a investiční fond
  a ministerstvo zemědělství
 • 00:08:30 prostřednictvím
  Státního pozemkového fondu.
 • 00:08:33 Následně se vyhodnotí příčiny,
  analyzují si pěstované plodiny,
 • 00:08:38 půdní podmínky,
  zjišťuje se vztah vzniku eroze
 • 00:08:42 a nastavení protierozní ochrany,
  například způsobem orby,
 • 00:08:46 volbou plodin
  či zatravňováním části pozemků.
 • 00:08:50 Závěrečná zpráva je zveřejněna
  na stránkách monitoringu.
 • 00:08:55 Základním orgánem ochrany
  zemědělského půdního fondu
 • 00:08:59 je úřad obce
  s rozšířenou působností.
 • 00:09:02 Sankce jsou dneska nastaveny
  ve výši do 100 tisíc korun
 • 00:09:06 pro fyzické osoby a do jednoho
  milionu pro právnické osoby.
 • 00:09:10 Zase může sankcionovat jak úřad
  obce s rozšířenou působností,
 • 00:09:14 to je ten vlastně hlavní orgán,
  který tuhle kompetenci má.
 • 00:09:19 Teoreticky ta kompetence
  může být naplněna
 • 00:09:23 i Českou inspekci
  životního prostředí,
 • 00:09:24 ale já předpokládám,
  že prvotně se s tím vypořádají
 • 00:09:28 tady ty trojkové obce.
 • 00:09:30 Orgány ochrany zemědělského
  půdního fondu budou řešit
 • 00:09:33 pouze lokality,
  na kterých došlo k erozní události,
 • 00:09:37 a to k takzvané
  opakované erozní události.
 • 00:09:40 Zjednodušeně řečeno, opakované
  erozní událost je událost,
 • 00:09:44 která nastane
 • 00:09:46 ve více letech za sebou
  na různých plodinách,
 • 00:09:51 takže ten reálný dopad
  a zásah do té zemědělské krajiny
 • 00:09:55 nebo do toho hospodaření
  nastane nejdříve
 • 00:09:58 třeba 3 roky
  po první erozní události,
 • 00:10:02 což byla vlastně
  taky jedna z našich připomínek.
 • 00:10:07 Pro nás jsou tam zásadní
  tyto okolnosti:
 • 00:10:12 Za prvé, aby postihla tato vyhláška
  všechnu erozi v České republice.
 • 00:10:15 Za druhé, aby byl jasný systém
  hlášení těch erozních událostí,
 • 00:10:20 aby to nebylo nahodilé,
  protože dneska k tomu není bohužel
 • 00:10:23 připravena žádná metodika,
  žádný systém.
 • 00:10:26 Je to skutečně
  o tom, kdo co nahlásí.
 • 00:10:29 Není tam bohužel třeba ani záchyt
  té první erozní události.
 • 00:10:32 To tam zcela chybí.
  Je tam vlastně určitá tolerance,
 • 00:10:37 že k první erozní události
  může dojít.
 • 00:10:39 To, si myslím, že není správně.
 • 00:10:41 To, co vnímáme u té protierozní
  vyhlášky, je rozpor proti tomu,
 • 00:10:45 co říká zákon. Ty informace dneska
  o tom, jak který půdní blok
 • 00:10:48 je erozně ohrožený,
  jaká je svažitost pozemku,
 • 00:10:51 ty dneska v podstatě už dispozici
  jsou. Dá se s tím pracovat.
 • 00:10:54 A proti tomu vzniká vyhláška,
 • 00:10:56 která tu první erozní událost
  vlastně toleruje.
 • 00:11:00 Absurdní také je, že pokud
  dojde třeba ke 3 erozím
 • 00:11:04 během jednoho vegetačního období,
  i když se většina ornice splaví,
 • 00:11:08 počítá se to
  jako jedna erozní událost.
 • 00:11:12 Další věc, která se nám nelíbí,
  že ta protierozní vyhláška
 • 00:11:16 se týká jenom orné půdy,
  a neřeší třeba větrnou verzi.
 • 00:11:20 Větrná eroze je problém,
  který narůstá.
 • 00:11:24 Zhruba pětina erozních událostí
  je spojena s erozí větrnou
 • 00:11:28 a právě třeba i z pohledu
  těch funkčních opatření v krajině,
 • 00:11:33 jako je vytváření mezí, větrolamů,
 • 00:11:36 tak tam je ta propojenost
  s větrnou erozí jasně patrná.
 • 00:11:40 Bohužel to ohrožuje i zdraví lidí.
 • 00:11:42 Dnes se používají různé chemikálie,
  ale v okamžiku,
 • 00:11:45 kdy vám ten vítr a voda
  vezme spraš,
 • 00:11:51 ve které
  je ta chemikálie zachycena,
 • 00:11:54 tak se objevují i jednoznačné
  studie, které prokazují,
 • 00:11:58 že tam je souvislost
  se vznikem nádorových onemocnění.
 • 00:12:01 Ve vyhlášce je také uvedeno,
  že když dojde k erozi,
 • 00:12:04 nejprve se zkoumá,
  jestli za to může zemědělec,
 • 00:12:07 nebo takzvaná vyšší moc.
 • 00:12:09 V takovém případě
  zemědělec není sankcionován.
 • 00:12:13 Já tvrdím, že ten odkaz,
  který tam v současné době
 • 00:12:16 mimo jiné vlastně řeší protierozní
  vyhláška jako vyšší moc,
 • 00:12:21 tak vyšší moc podle mého soudu je,
  že když sem teď do tohoto domu
 • 00:12:25 spadne, letadlo, to je vyšší moc.
  Ale to, že prší
 • 00:12:29 a v krajině dochází,
  dejme tomu, k erozi,
 • 00:12:33 tak to nemůže být nikdy vyšší moc.
  Peníze, které jsou použity
 • 00:12:37 na vybudování
  různých protierozních opatření,
 • 00:12:41 jsou hozené peníze do kanálu.
 • 00:12:43 Kdyby se zemědělci v té krajině
  chovali odpovědně tak,
 • 00:12:45 jak mají, to je přece známá věc,
  nepřerušená délka svahu,
 • 00:12:49 setí po vrstevnici a další věci,
 • 00:12:54 kombinace s různými
  průlehy zatravněnými a tak dále,
 • 00:12:59 to všechno jde.
  A já jsem přesvědčený o tom,
 • 00:13:01 že to ty zemědělce ani neomezuje.
 • 00:13:04 Jo, čejky, kulíci, konipasi, srnky.
 • 00:13:10 Tady na tom poli primárně my jsme
  totiž chránili čejky chocholaté,
 • 00:13:14 my jsme se dávali tyče k hnízdům.
  A při tom právě jsme si všimli,
 • 00:13:19 že tady použili tu speciální
  protierozní technologii strip-till
 • 00:13:24 a tím vlastně při tom dešti dochází
 • 00:13:29 k zachycení tý půdy
  právě těma rostlinama zbytkama,
 • 00:13:32 které zůstaly na povrchu,
  a funguje to
 • 00:13:35 jako jedno z velmi účinných,
  nebo minimálně v tomto případě
 • 00:13:37 účinných opatření. Takže
  tady je vidět snaha zemědělců
 • 00:13:41 ten problém eroze
  opravdu vzít vážně.
 • 00:13:45 U těch vojtěškových pásů je to
  reakce vlastně na politiku státu
 • 00:13:48 a na snahu nějakým způsobem
  zvýšit diverzitu,
 • 00:13:53 zlepšit stav krajiny a půdy.
  Nicméně to použití strip-tillu
 • 00:13:57 je opravdu rozhodnutí toho
  konkrétního zemědělského podniku,
 • 00:14:00 který se snaží najít cesty,
  jak tu erozi eliminovat
 • 00:14:03 a zbytečně neriskovat
  ztrátu ornice.
 • 00:14:07 Když ten monitoring zaznamená
  tu opakovanou erozní událost,
 • 00:14:11 a pak vlastně by měl,
  když se zjistí, že teda to porušil,
 • 00:14:14 tak by měl přejít do toho systému
  té protierozní kalkulačky.
 • 00:14:18 Uživatel jakéhokoliv zaměření
  se z té protierozní kalkulačky,
 • 00:14:24 pokud si zadá svůj osevní postup
  a jím aplikované agrotechniky,
 • 00:14:30 dozví, jestli je
  ten osevní postup dostatečný
 • 00:14:34 ve vztahu k ochraně půdy.
  A případně pokud není,
 • 00:14:39 tak si uživatelsky může zkusit
  nějaké řekněme úpravy,
 • 00:14:44 jako jsou změny osevního postupu,
  výměna plodin, změna agrotechnik
 • 00:14:48 tak, aby dosáhl
  té dlouhodobé udržitelnosti.
 • 00:14:53 Tady jsou 2 roky za sebou kukuřice
 • 00:14:55 a ten půdní blok už nám zčervenal
  a nevyšel nám.
 • 00:15:00 Když zčervená, tak je špatně.
 • 00:15:02 Když změním,
  tak mi ten půdní blok zezelenal.
 • 00:15:06 Když jsem změnil osevní postup.
  A to je dobře.
 • 00:15:10 Ta takzvaná protierozní kalkulačka
  se začne používat
 • 00:15:14 jako plánovací nástroj
  povinně na lokalitách,
 • 00:15:18 kde dochází k opakované erozi,
  k opakovaným erozním událostem.
 • 00:15:23 A v takovém případě
  ta protierozní vyhláška říká,
 • 00:15:27 že zemědělec je povinen
  si pomocí protierozní kalkulačky
 • 00:15:30 nastavit plán hospodaření,
  ten plán dodržovat
 • 00:15:35 a orgán ochrany zemědělského
  půdního fondu pak kontroluje,
 • 00:15:38 jestli skutečně si ten plán
  vytvořil a jestli ho dodržuje.
 • 00:15:41 Pokud by ho nezdržoval,
  nebo si ho dokonce ani nevytvořil,
 • 00:15:44 tak by mohl být sankcionován.
 • 00:15:46 Řešíme teď tu vodní erozi,
 • 00:15:49 ale to, že máme
  velké množství půdy utužený,
 • 00:15:52 tak vlastně jako neřešíme.
  Takže já vždycky říkám,
 • 00:15:54 že bychom měli řešit
  ty věci komplexně,
 • 00:15:57 to znamená, nebudeme mít
  přece vyhlášku na utažení,
 • 00:16:00 na erozi,
  na organickou hmotu v půdě,
 • 00:16:02 ale že by to mělo být
  o systému toho hospodaření.
 • 00:16:06 Tohle jenom
  erozní vyhláška nevyřeší.
 • 00:16:09 Protože máme zákon na ochranu půdy
  a ještě máme jenom zemědělský.
 • 00:16:14 Co lesní půdy?
 • 00:16:16 Takže bychom potřebovali
  mít zákon o půdě
 • 00:16:19 a jeden nástroj, který by to řešil.
  A ne že budeme mít
 • 00:16:22 to takhle rozdrobený
  a každej resort ještě svoje řešení.
 • 00:16:26 Já tvrdím, že agrární lobby
  je velice mocná,
 • 00:16:31 jedna z nejmocnějších tady u nás,
  takže on si ne každý dovolí
 • 00:16:34 proti ní jít.
  A to je také vidět na tom,
 • 00:16:38 jak ta protierozní
  vyhláška dopadla.
 • 00:16:41 My to bereme asi,
  jako že aspoň něco,
 • 00:16:44 že aspoň teda něco vznikne.
  Ale jako je nám jasný,
 • 00:16:48 že to není rozhodně dostatečný
  a že bude muset následovat
 • 00:16:51 nějaká novelizace,
  ideálně co nejdřív.
 • 00:16:54 My zase nemůžeme možná jít
  úplně na ty nejpřísnější limity,
 • 00:16:59 i s ohledem na hospodařící
  zemědělce potřebujeme,
 • 00:17:02 aby ty kroky byly postupné,
  ale do budoucna se nebráníme
 • 00:17:05 diskusi o zase dalších změnách
  tady téhle té vyhlášky
 • 00:17:08 a i o snižování limitů.
  K tomu může opravdu dojít.
 • 00:17:11 Myslím si, že bude důležité
  dosáhnout politické shody,
 • 00:17:14 aby se principy, na kterých
  ta vyhláška stojí, daly do zákona.
 • 00:17:18 Tyto základní mantinely
  a principy prevence a ochrany
 • 00:17:22 se musí dostat do zákona,
  protože my nechceme být skutečně
 • 00:17:25 závislí jenom na tom,
  jak se bude měnit složení vlády,
 • 00:17:28 ale chceme mít garanci ze zákona.
 • 00:17:30 My vnímáme,
  že ta krajina už je na hranici
 • 00:17:33 z hlediska té údržby
  a z hlediska efektivity,
 • 00:17:36 takže vlastně jako
  pokud chceme tady žít dál,
 • 00:17:39 tak se o tom půdu
  prostě budeme muset starat,
 • 00:17:41 protože se může i stát,
  že nebudeme mít vlastně zdroj
 • 00:17:45 nějakého samozásobení. A viděli
  jsme právě na situaci kolem covidu,
 • 00:17:49 že potom každý stát
  si řeší prvně svoje problémy.
 • 00:17:52 Potom možná budeme rádi za půdu,
  co nám tu zbyla.
 • 00:17:59 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2021

Související