iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 10. 2019
09:45 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
18195
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Sen o kanálu Dunaj Odra Labe

Co přinese našemu státu vodní koridor za víc než 600 miliard a jaká jsou rizika tohoto projektu?

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Nedej se - Sen o kanálu Dunaj Odra Labe

 • 00:00:03 Tady v Moravské bráně u Bělotína
 • 00:00:05 prochází rozvodí
  Baltského a Černého moře.
 • 00:00:08 Nedaleko by měla vést vodní dálnice
  kanál Dunaj - Odra - Labe.
 • 00:00:13 Jedná se o zastaralý
  budovatelský projekt 20.století,
 • 00:00:17 anebo záměr,
  který přinese prosperitu
 • 00:00:20 České republice i okolním státům?
 • 00:00:24 Já mám také svůj malý sen.
 • 00:00:27 A to je vodní koridor
  Dunaj - Odra - Labe.
 • 00:00:50 Jsme uprostřed rodné Hané.
 • 00:00:52 Velké, širé lány
  a uprostřed bude křížení,
 • 00:00:58 vlastně ten ohniskový bod průplavu
  tak, jak je to teď nachystáno.
 • 00:01:08 Tady by měla vést ta větev,
  která vede na sever,
 • 00:01:12 to znamená
  oderská větev by měla přicházet,
 • 00:01:16 z jihu by měla přicházet moravská,
  ta, co jde na Dunaj.
 • 00:01:21 A tady z té strany by měla
  přijít větev, která je labská.
 • 00:01:26 Tady by se měly křížit a měla
  by tu být vlastně velká nádrž,
 • 00:01:30 kterou by měly lodě k otáčení.
 • 00:01:34 Vlastní ponor pro lodě
  by měl být 2,80 metru.
 • 00:01:38 Kolem toho tělesa
  samozřejmě budou ještě valy
 • 00:01:41 a další stavby,
  které budou sloužit tomuto tělesu.
 • 00:01:46 Ten projekt
  má více otázek než odpovědí.
 • 00:01:50 A já bych řekla,
  že více rizik než přínosů.
 • 00:01:54 Ty přínosy by mohly být
  ekonomicky zajímavé, říká studie,
 • 00:02:00 nicméně experti,
  kteří tu studii prohlíželi,
 • 00:02:04 tak řekli:
  Bohužel, není to dobře zpracované.
 • 00:02:08 ze všech těch přínosů,
  které tam jsou,
 • 00:02:10 tak jen asi 9 procent
  tvoří ta doprava.
 • 00:02:13 Ten zbytek, to jsou všechno
  takzvané externality,
 • 00:02:17 to znamená, že se údajně kolem toho
  průplavu bude všechno rozvíjet.
 • 00:02:23 Že tu bude nejenom rekreace,
  ale že tu budou jezdit plachetnice,
 • 00:02:27 všechny pozemky
  že budou zhodnoceny.
 • 00:02:30 Ale vůbec se neuvažuje o tom,
  že naopak ty pozemky některé
 • 00:02:34 budou naprosto znehodnoceny.
 • 00:02:36 Že tu nebude chtít nikdo bydlet
  hned těsně vedle průplavu.
 • 00:02:40 A že dojde k obrovskému zásahu
  do zemědělského půdního fondu.
 • 00:02:45 Vidíme, že jsme v těch
  nejúrodnějších územích.
 • 00:02:49 Vodní koridor, kdybych
  měl říct ty největší plusy,
 • 00:02:52 ty největší významy, tak je to
  určitě vodohospodářská složka.
 • 00:02:55 To znamená zadržení vody v krajině,
  protipovodňová ochrana
 • 00:02:58 a vůbec hospodaření s vodou
  v době sucha. Myslím, že to je
 • 00:03:00 téma pro společnost
  následujících 50 let číslo 1.
 • 00:03:04 Druhá ta složka
  bude určitě složka strategická,
 • 00:03:08 bezpečností a podobně,
  protože nesmíme zapomenout na to,
 • 00:03:11 že na tom vlastním koridoru
  vlastně se může odehrávat
 • 00:03:15 tranzitní doprava,
  může se tam odehrávat energetika.
 • 00:03:19 To jsou strategické věci státu,
  které stát musí vytvářet proto,
 • 00:03:22 aby byl životaschopný a
  konkurenceschopný v rámci Evropy.
 • 00:03:27 A klidně na třetím místě uvedu
  tu vlastní dopravní složku,
 • 00:03:30 zejména jestliže se jedná
  o tak ekologickou dopravu,
 • 00:03:32 jako je doprava vodní.
 • 00:03:35 Průplavní komory,
  to jsou obrovské betonové vany,
 • 00:03:39 které mají být dlouhé
  skoro 200 metrů,
 • 00:03:42 šířky kolem 40 metrů
  a výšky 20 až 25 metrů.
 • 00:03:48 To je skutečně betonové těleso.
  Ten průplav celý
 • 00:03:51 tady v této oblasti,
  to bude obrovská betonová stavba.
 • 00:04:00 Nacházíme se v lokalitě,
  kde by mělo být vybudováno
 • 00:04:03 velké technické dílo.
  Jde o plavební most
 • 00:04:09 v délce 1500 metrů,
  který by šel nad tou obcí
 • 00:04:12 Šenov u Nového Jičína. Pokračuje
  po těch polnostech do lesa Roveň,
 • 00:04:18 který je největším lesním komplexem
  v novojičínském okrese.
 • 00:04:22 Má přes 500 hektarů.
  Ten protíná ve své půli.
 • 00:04:26 A dále pokračuje na Bartošovice,
  směrem na Mošnov a Ostravu.
 • 00:04:30 Pro mě je to nepřijatelné,
  protože celé to vodní dílo
 • 00:04:34 vlastně okres Nový Jičín rozpůlí.
 • 00:04:40 Pro představu, jak by mohl vypadat
  vodní průplav Dunaj - Odra - Labe,
 • 00:04:45 jsme se vypravili do Norimberka.
 • 00:04:47 Jeho západním okrajem prochází
  kanál Rýn - Mohan - Dunaj,
 • 00:04:51 který byl dokončen v roce 1992.
 • 00:04:55 Kanál je dlouhý 172 kilometrů
  a byl budován 32 let.
 • 00:05:01 Nacházíme se
  na mostě přes řeku Regnitz,
 • 00:05:11 což je nejdelší vodní most
  na kanálu Rýn - Mohan - Dunaj.
 • 00:05:16 Most byl postaven nad údolím řeky
  Regnitz, což bylo nutné.
 • 00:05:20 Okolí řeky je záplavová oblast.
 • 00:05:24 Regnitz se často vylévá z břehů
 • 00:05:26 a povodňové vody
  musejí někudy odtékat.
 • 00:05:30 Proto zde nebylo možné v údolí
  vybudovat přehradu.
 • 00:05:35 kromě toho v nivě řeky
  je řada studní,
 • 00:05:38 které zásobují městu Fürth
  pitnou vodou.
 • 00:05:42 Aby nebyly zaplavovány,
  musí být zajištěn odtok
 • 00:05:45 povodňových vod.
  Proto byla výstavba mostu nezbytná.
 • 00:05:49 Samozřejmě byla ale velmi nákladná.
 • 00:05:57 Ta vodní doprava, která dříve
  byla stoprocentním významem
 • 00:06:00 vodního koridoru,
  tak na tom koláči těch významů,
 • 00:06:03 já vždycky říkám číslo,
  vodohospodář to vidí rádi,
 • 00:06:06 dopravci méně,
  je tak kolem 15 procent.
 • 00:06:09 Ta vodohospodářská složka,
  třeba zadržení vody v krajině,
 • 00:06:12 je třeba 35 procent toho významu.
  Čili na těch 15 procentech
 • 00:06:15 se pohybujeme v tom, co očekáváme
  od toho vodního koridoru.
 • 00:06:18 A když vezmu v potaz studii
  proveditelnosti, a to je velice
 • 00:06:21 zásadní, kterou nechalo
  zpracovat ministerstvo dopravy
 • 00:06:25 v minulém roce, na podzim byla
  odevzdána, teď procházela
 • 00:06:28 mezirezortním řízením, tak
  ta studie hodnotila vodní koridor
 • 00:06:32 jenom z té dopravní složky,
  a přesto všechny ty tři větve,
 • 00:06:35 to znamená
  labská, oderská i dunajská
 • 00:06:38 dohromady započteny vyšly
  s kladnou ekonomickou bilancí,
 • 00:06:41 takže otázky, jestli se to vyplatí,
  jestli tam budou plout lodě, nejsou
 • 00:06:45 na místě, protože doprava není
  nejdůležitější složkou koridoru.
 • 00:06:49 A kromě toho i jenom doprava
  ekonomicky ve studii vyšla kladně.
 • 00:06:54 Těch studií
  už bylo zpracováno tolik
 • 00:06:57 a vlastně docházejí
  stále ke stejnému výsledku.
 • 00:07:02 Mě osobně velmi zarazilo to,
  že ve studii,
 • 00:07:06 kterou ještě ministr Ťok
  představoval na začátku roku,
 • 00:07:09 výsledek je, že vyšlo,
  že se to ekonomicky vyplatí.
 • 00:07:13 Načež ale tam byl takový dovětek,
 • 00:07:16 že tam
  nejsou zahrnuty některé faktory,
 • 00:07:19 které souvisí s posouzením vlivu
  na životní prostředí.
 • 00:07:24 A já jenom podotýkám,
  že právě tyto věci
 • 00:07:27 budou pravděpodobně nejdražší.
  Takže ve skutečnosti
 • 00:07:31 je to něco takového,
  jako kdybychom řekli,
 • 00:07:33 že ta věc se náramně vyplatí, když
  ale nepočítáme s polovinou nákladů.
 • 00:07:38 Když to dáme dohromady,
  tak se to vyplatit nemůže.
 • 00:07:42 Dneska podle veřejného
  slyšení v senátu jednoznačně
 • 00:07:47 studie proveditelnosti
  není správně vypočtena.
 • 00:07:50 Naopak je velmi zmanipulovaná.
 • 00:07:52 Já jsem velmi rád,
  že případová studie,
 • 00:07:56 která nedávno skončila,
  doporučila tento koridor.
 • 00:08:02 Jaká jsou ale další rizika
  nejen pro zemědělskou půdu,
 • 00:08:05 ale hlavně také pro hydrologický
  a hydrogeologický systém?
 • 00:08:10 To znamená pro tu vodu,
  co teče v řece Moravě,
 • 00:08:14 pro tu vodu, která teče
  v řece Odře a v řece Bečvě.
 • 00:08:18 Kanál by proměnil řeky
  v soustavu nádrží,
 • 00:08:21 které by oddělovaly
  plavební komory.
 • 00:08:24 Voda do nich by se v době nadbytku
  brala z Moravy a Odry,
 • 00:08:27 v případě nedostatku by se čerpala
  z dolního toku Moravy u Bratislavy.
 • 00:08:32 Takhle velké vodní těleso
  zákonitě musí mít vliv na své okolí
 • 00:08:37 Ono je to také tím,
  že řeka má takzvaný hyporeál.
 • 00:08:42 Nebo hyporeickou zónu. To je zóna
  mezi pevnou horninou v podloží,
 • 00:08:45 pak jsou štěrkopísky,
  je to řeka pode dnem.
 • 00:08:48 A někdy těmi sedimenty
  proudí srovnatelný objem vody
 • 00:08:52 jako proudí v té řece.
  Někdy dokonce i větší.
 • 00:08:55 Na Vláře nebo na Veličce prostě.
 • 00:08:58 Víte, právě v těchto letech sucha
  my narážíme na problém,
 • 00:09:02 že ta voda se chová nějak jinak,
  než by měla.
 • 00:09:05 Než se dá předpovědět.
  Řeka má dvě funkce.
 • 00:09:08 Má funkci kolmatační, to znamená,
  v některých místech těsní.
 • 00:09:13 Ale v jiných místech
  naopak tu vodu vede.
 • 00:09:16 Tyhle věci,
  protože my je moc neznáme,
 • 00:09:19 jsou skryté vlastně pod dnem řeky,
  jsou do značné míry záhadné
 • 00:09:24 a neprobádané.
  A je důležité si uvědomit,
 • 00:09:27 že my z těch nivních sedimentů
  bereme velké množství pitné vody.
 • 00:09:32 To znamená, já se obávám, že těch
  dopadů na životní prostředí
 • 00:09:36 bude víc, než si umíme představit.
  A nebudou odhadnutelný.
 • 00:09:41 Studie říká:
  Pro nás je nejvýhodnější
 • 00:09:44 brát vodu z těch toků,
 • 00:09:46 z těch větších toků,
  kde to vůbec bude možné,
 • 00:09:50 protože kdybychom to měli čerpat
  zespodu, tak je to drahé,
 • 00:09:53 tak nám sebere všechnu energii,
  kterou možná někde vyrobíme.
 • 00:09:57 Takže budou se snažit brát vodu
  z těch toků, které tady tečou.
 • 00:10:08 Kanál Rýn - Mohan - Dunaj
  je zásobován vodou
 • 00:10:13 z řeky Regnitz a Mohan,
  ale to mnohdy nestačí.
 • 00:10:18 A tak je voda čerpána
  nahoru kanálem z Dunaje.
 • 00:10:22 Často se ale stává,
  když je nízký stav vody v Dunaji,
 • 00:10:26 že Rakousko může zakázat
  odebírání vody z Dunaje.
 • 00:10:32 Základní problém pro mě
  je absolutní nedostatek vody.
 • 00:10:36 Tady prostě voda v krajině chybí.
 • 00:10:39 Odra v létě má průtočnost
  nějakých 0,3 kubíku,
 • 00:10:44 takže i Odra tady stojí.
 • 00:10:47 A ty teze, že tady dostanou
  takové množství vody,
 • 00:10:50 jsou pro mě nepředstavitelné.
 • 00:10:54 Navíc to zasáhne do řady
  ochranných pásem vodních zdrojů
 • 00:10:58 také podzemní vody, takže lidem
  může zmizet voda ve studních,
 • 00:11:03 v těch potůčcích, které tady tečou.
 • 00:11:05 Ta voda, která
  bude muset křížit ten kanál,
 • 00:11:08 tak není jasné, jak ho bude křížit.
  Oni říkají:
 • 00:11:11 Jedno přiteče a pak zase to samé
  my vrátíme za tím kanálem.
 • 00:11:15 Co to ale znamená? Znamená to,
  že ta voda z toho kanálu
 • 00:11:18 bude špinavá. Budou tam nejenom
  samozřejmě z té samotné plavby
 • 00:11:23 těch lodí zbytky, ale zejména
  se také obáváme různých patogenů.
 • 00:11:28 Že při už současném ohrožení
  těmi jinými organismy,
 • 00:11:33 které tady nežily, tak že sem
  právě po tom toku a vypouštěním
 • 00:11:37 té vody může dojít k dalšímu
  šíření nepůvodních organismů.
 • 00:11:41 To jsou obrovská rizika.
 • 00:11:43 Z Dunaje se vždy čerpá voda
 • 00:11:47 nahoru po kanálu
  až do Severního Bavorska,
 • 00:11:53 aby se místní řeky
  zásobovaly vodou,
 • 00:11:56 jelikož sever Bavorska
  byl vždy sušší než jih.
 • 00:12:03 Tady v samotném kanálu
  je situace taková,
 • 00:12:06 že kvalita vody
  se postupem času zhoršuje,
 • 00:12:09 protože
  se v něm usazují různé látky,
 • 00:12:12 které se hromadí
  mezi plavebními komorami.
 • 00:12:20 Je to podobné jako v rybnících,
  kde se voda téměř nehýbe.
 • 00:12:26 Proto je třeba občas kanály čistit
  a případně opravovat.
 • 00:12:32 V té době
  jsou pro lodě kanály uzavřeny
 • 00:12:36 a lodě nemohou proplouvat.
 • 00:12:48 Představa, že by kanál zmírňoval
  povodňovou vlnu, není reálná.
 • 00:12:54 Evropská unie nedoporučuje
  využívat plavební kanály
 • 00:12:57 jako ochranu proti povodním.
 • 00:12:59 Při povodních hrozí zanesení tělesa
  kanálu a protržení jeho hrází.
 • 00:13:08 Studie proveditelnosti
  si klade jako prioritu
 • 00:13:11 řešení problematiky
  povodní nebo sucha,
 • 00:13:14 ale je to postavené
  víceméně na hlavu,
 • 00:13:16 protože právě toto údolí má
  významný protipovodňový charakter.
 • 00:13:20 Údolnice řeky Odry je velice
  důležitá ve vztahu k Ostravě.
 • 00:13:24 Kdyby nebylo údolní nivy řeky Odry
  v roce 1997,
 • 00:13:28 tak by Ostrava byla odplavena.
  Ale tím, že tam jsou
 • 00:13:31 velké aluviální louky,
  že se ta voda rozlije,
 • 00:13:34 že se má kam rozlít,
  že tam není žádná zástavba,
 • 00:13:36 tak z toho hlediska ochrany
  proti povodním plní tu funkci
 • 00:13:40 daleko lépe
  než nějaký vodní koridor
 • 00:13:43 nebo kanál Dunaj - Odra - Labe
  jako takový.
 • 00:13:46 Nad námi zrovna bouří,
  blíží se nějaká bouřka,
 • 00:13:49 snad to není symbolické,
  že by ten průplav tak hrozil,
 • 00:13:53 nicméně tady mám před sebou mapu.
 • 00:13:56 Ta mapa je poslední
  navržená trasa průplavu.
 • 00:14:01 Tady by měl být akvadukt,
 • 00:14:04 zhruba 400 metrů dlouhé
  vysoké železobetonové monstrum.
 • 00:14:10 Dneska jsou tu rekreační chaty
  i rodinné domky.
 • 00:14:14 Vidíte, že stromy
  a porost je tu zachován tak,
 • 00:14:19 aby aspoň trošku
  nám tu vodu zadržel.
 • 00:14:23 K zadržování vody v krajině
  by samozřejmě pomohl
 • 00:14:28 i můj oblíbený vodní koridor
  Dunaj - Odra - Labe.
 • 00:14:38 Kanál by musel překonávat
  stovky výškových metrů.
 • 00:14:41 Aby se vyhnul kopcům, k tomu
  by měly sloužit vodní mosty
 • 00:14:45 a několik
  desetikilometrových tunelů.
 • 00:14:48 Zní to jako sci-fi.
  Podobná je i cena 600 miliard.
 • 00:14:54 Já vám doložím, že to je částka,
  která je úplně normální,
 • 00:14:57 dalo by se říct, že je běžná
  v Evropě a je v podstatě nízká.
 • 00:15:01 Ta cena, kterou stanovila
  studie proveditelnosti
 • 00:15:05 na vodní koridor Dunaj - Odra -
  Labe, je asi 615 miliard korun.
 • 00:15:08 Ale hlavně Evropská unie
  dotuje budování vodních cest
 • 00:15:12 až 85 procenty dotací,
  to znamená, že ty jednotlivé země
 • 00:15:17 platí 15 procent.
  Ale musíme počítat s tím,
 • 00:15:20 že ten vodní koridor
  kromě té dopravní složky
 • 00:15:22 má právě ty složky vodohospodářské,
  energetické, bezpečnost státu,
 • 00:15:26 městotvorba,
  krajinotvorba a tak dále.
 • 00:15:28 D-O-L Dunaj-Odra-Labe koridor
  sdružuje ty složky všechny.
 • 00:15:32 Suma, která by na to padla,
  takřka 600 miliard korun
 • 00:15:37 je zhruba polovinou státního
  rozpočtu. A to si ještě myslím,
 • 00:15:40 že to není suma,
  která by byla ta skutečná.
 • 00:15:43 Já si myslím, že by došlo na to,
  co se označuje jako vícenáklady.
 • 00:15:48 To znamená, v průběhu stavby,
  kdy už není cesty zpět,
 • 00:15:51 ba bylo veřejnosti řečeno:
  Podívejte, z toho a toho důvodu,
 • 00:15:55 třeba nějakého tržního vývoje
  musíme navýšit cenu toho díla.
 • 00:16:01 V tomto případě
  vzhledem k té celkové ceně
 • 00:16:04 by to mohly být desítky miliard
  korun navíc. Možná stovky.
 • 00:16:10 Pokud se podíváme na ta rizika,
  která se pojí s celkovým řešením,
 • 00:16:13 tak ta ekonomická efektivita
  je ohrožena tím,
 • 00:16:18 že pokud by náklady na výstavbu
  toho kanálu jako takového
 • 00:16:21 stouply byť o pouhá 3 procenta,
  tak už tím by ta efektivita
 • 00:16:26 byla ohrožena. Stejně tak pokud
  by poptávka po té vodní dopravě
 • 00:16:30 na tomto kanálu klesla,
  byť o pouhých 5 procent.
 • 00:16:34 Ten náš kanál by podle úvah autorů
 • 00:16:39 měl především být tažen
  velkým růstem kontejnerové dopravy.
 • 00:16:43 Přitom kontejnerová doprava
  z Dunaje téměř zmizela.
 • 00:16:48 Já jsem si dal tu práci,
  že jsem projel
 • 00:16:51 od severního konce německého kanálu
  přes Bavorsko
 • 00:16:55 až dolů do Rumunska celý Dunaj
 • 00:16:58 a našel jsem tam
  3 kontejnerové lodě v Rakousku,
 • 00:17:02 2 na Slovensku a dál nic.
 • 00:17:05 Takže vidíme,
  že tam je velké množství neznámých
 • 00:17:08 a že ti,
  kteří chtějí budovat ten průplav,
 • 00:17:11 tak za každou cenu
  by už chtěli začít stavět.
 • 00:17:15 Myslím, že by bylo velice
  netransparentní, abych tvrdil,
 • 00:17:17 že jsem vlastníkem firmy
  Vodní cesty, akciová společnost
 • 00:17:20 a nechci se podílet na projektování
  vodního koridoru nebo vodních cest.
 • 00:17:24 Je to úplně normální. Považuji to
  za úplně stejně normální,
 • 00:17:28 jako když pan Babiš má Agrofert,
 • 00:17:30 tak určitě se bude věnovat
  zemědělství. Je to prostě normální.
 • 00:17:39 Máme štěstí. Právě jsme
  na kanálu viděli nákladní loď.
 • 00:17:45 Tato podívaná ale není častá,
 • 00:17:48 protože se po kanálu dnes
  nákladní lodě plaví zřídkakdy.
 • 00:17:52 Častěji jsou k vidění hotelové
  lodě, které přepravují turisty.
 • 00:17:56 To ale nebyl ten původní záměr
  k výstavbě kanálu.
 • 00:18:00 Kdyby se od začátku vědělo,
 • 00:18:03 že kanál bude sloužit zejména
  k přepravě hotelových lodí,
 • 00:18:06 byly by se víc diskutovaly
  náklady na výstavbu.
 • 00:18:09 A zejména otázka, zda má vůbec
  smysl stavět tento kanál.
 • 00:18:38 Kanál Rýn - Mohan - Dunaj slouží
  nejen k plavbě hotelových lodí,
 • 00:18:42 ale také cyklistů.
  Jak se v Bavorsku tvrdí,
 • 00:18:46 písčité cesty kolem kanálů se staly
  nejdražší cyklostezkou na světě.
 • 00:18:54 Při plánování odborníci odhadovali,
 • 00:18:57 že se bude po kanálu dopravovat
  20 milionů tun zboží ročně.
 • 00:19:01 Nákladní doprava ale skomírá.
 • 00:19:03 Za 25 let roční objemy přepravy
  zboží spadly z 8 na 5 milionů tun.
 • 00:19:10 Mezi Dunajem a dopravním šampiónem
  Rýnem jede 5 milionů tun.
 • 00:19:16 A mezi Dunajem a s prominutím
  dopravním chcípákem Odrou
 • 00:19:21 má jet 20 milionů tun.
  To je nesmysl, to vůbec není možné.
 • 00:19:26 Jestliže někdo předpokládá,
  že vlastně Poodří
 • 00:19:30 přeroste Porýní, tak se dopouští
  bezbřehého voluntarismu.
 • 00:19:37 Čili toto číslo
  je naprosto přestřelené.
 • 00:19:41 A bez tohoto čísla
  by to nemohlo celé takzvaně vyjít.
 • 00:19:46 Studie proveditelnosti byla
  provedena pouze pro varianty
 • 00:19:51 průplavu Odra - Dunaj
  nebo Odra - Dunaj - Labe,
 • 00:19:54 případně kratší úseky.
  Nicméně vůbec se nevyhodnotilo,
 • 00:19:58 jaký to bude mít vliv na celkovou
  strategii rozvoje dopravy
 • 00:20:02 v České republice.
  A my víme, že těžiště evropské
 • 00:20:07 je kladeno
  především na železniční dopravu.
 • 00:20:11 A právě tady,
  řekneme, ještě blíže městu
 • 00:20:14 je vedena stará trať,
  která vedla Bohumín, Ostrava,
 • 00:20:18 Přerov a dále na Brno
  nebo na Českou Třebovou.
 • 00:20:21 Průměrně, se říká, že vlaky
  mají rychlost 33 kilometrů.
 • 00:20:25 Pokud by měl být průplav,
  tak ta průměrná rychlost
 • 00:20:29 je stanovena na 13 kilometrů.
  Ale hlavně také vy musíte
 • 00:20:34 na tu vodní cestu přijet
  a to zboží tam naložit.
 • 00:20:39 A pak zase musíte někde jinde
  v přístavu zase to zboží vyložit.
 • 00:20:44 To znamená,
  že vy budete využívat
 • 00:20:47 i všech těch přívodních komunikací,
  které tam jsou.
 • 00:20:50 Na rozdíl od železnice,
  která má daleko hustší síť
 • 00:20:54 a je daleko dostupnější
  i z hlediska různých vleček
 • 00:20:57 nebo menších regionálních tratí.
  Průplav toto neumožňuje.
 • 00:21:02 Tradičně historicky ta vodní plavba
  a železniční doprava
 • 00:21:09 se vzájemně kopírovaly,
  protože železnice vždycky hledala
 • 00:21:13 nejsnazší průchod,
  a to bylo kolem vodních toků.
 • 00:21:17 Když vezmeme v úvahu investovat
 • 00:21:21 do skutečně
  technické modernizace železnice,
 • 00:21:25 tak tady nebude problém
 • 00:21:29 převážet
  většinu nákladů po železnici.
 • 00:21:33 Kdybychom teoreticky využívali
  na 100 procent kapacitu kanálu,
 • 00:21:38 tak v přepočtu na železnici
  to znamená 4 vlaky za hodinu
 • 00:21:42 v jednom směru. Když vezmeme
  konkrétně labskou větev
 • 00:21:46 z Přerova do Pardubic,
  tam máme velké množství zdymadel
 • 00:21:51 a autoři studie předpokládají
  proplutí zdymadlem 1 hodinu.
 • 00:21:56 To znamená, že odhadem
  by ta loď plula asi den a půl.
 • 00:22:01 Kdežto vlak, pokud bude mít
  kapacitu a volnou trať,
 • 00:22:06 tak to sjede za 3 hodiny.
 • 00:22:09 Mně prostě ten kanál
  nebo ten koridor,
 • 00:22:13 prostě vodní dílo
  připadá jako projekt 20.století.
 • 00:22:17 My se jakoby ohlížíme nazpátek.
 • 00:22:20 Evropa se stále více
  zaměřuje na služby,
 • 00:22:23 Evropa se snaží být v čele
  toho posunu z té offline sféry
 • 00:22:28 do online sféry, což je další věc,
  která nepřeje příliš
 • 00:22:33 takovým velkým projektům,
  jako by byl tento koridor.
 • 00:22:36 A ostatně i klimatická změna,
  která vlastně může
 • 00:22:40 nás během
  příštích desetiletí potkat,
 • 00:22:43 tak příliš také
  nepřeje tomuto vodnímu dílu.
 • 00:22:46 Vzpomeňme si, co se dělo minulý rok
  na německých tocích.
 • 00:22:51 Doprava se prakticky zastavila.
  Byla historicky nejnižší hladina
 • 00:22:55 řeky Rýn, to znamená, nemohly tam
  plout přepravní nákladní lodě.
 • 00:23:00 A dokonce to přispělo ke zpomalení
  celého německého průmyslu.
 • 00:23:04 Celý kanál je budován
  na plavební třídu Vb.
 • 00:23:08 Ale tato plavební třída Vb
  nenavazuje
 • 00:23:12 na možnosti plavební
  v těch okolních zemí, kam půjdeme.
 • 00:23:17 Jsou slabá místa jak v Německu
  vlastně na Labi,
 • 00:23:21 kde by to, co tady stavíme,
  tak ty lodě, které proplují tady,
 • 00:23:25 by tam nepropluly. Hlavně to je
  až k Magdeburgu od naší hranice.
 • 00:23:29 To samé ale platí na řece Dunaji,
 • 00:23:32 kde ta průplavnost těch 2,8 metru
  je jenom část roku.
 • 00:23:37 A to samé platí
  samozřejmě i na Odře.
 • 00:23:40 A všichni říkají:
  Pokud by ti všichni neudělali
 • 00:23:43 na těch svých územích ta opatření,
 • 00:23:45 tak zas ten celý průplav
  bude k ničemu.
 • 00:23:50 Do doby ukončení té naší kontroly
  neexistovala žádáná taková
 • 00:23:54 právně závazná dohoda
  s těmi ostatními zeměmi,
 • 00:23:58 která ale je nutná pro to,
  aby toto dopravní řešení
 • 00:24:02 bylo účelné. Aby ty peníze,
  které do něj stát vloží,
 • 00:24:05 nebyly nakonec vynaloženy neúčelně.
 • 00:24:12 My máme tady vodní koridor, můžeme
  ho na našem území realizovat
 • 00:24:15 bez závislosti na okolních státech,
  a vláda nekoná.
 • 00:24:18 Takže naším cílem
  je rozjet přípravu,
 • 00:24:21 rychle zrealizovat
  ty základní projekční stupně,
 • 00:24:26 a potom pochopitelně v rámci
  veřejných zakázek a podobně
 • 00:24:29 vysoutěžit jejich realizaci
  a začít stavět -
 • 00:24:31 a teď je důležitá věta -
  etapovitě ty jednotlivé úseky.
 • 00:24:35 A potom propojením
  těch jednotlivých úseků
 • 00:24:38 dojde k dobudování
  toho vlastního koridoru.
 • 00:24:44 Vraťme se ještě na hlavní nádraží
  do Norimberka.
 • 00:24:46 Je zajímavé, že přes Norimberk
 • 00:24:48 je nejrychlejší vlakové spojení
  z Berlína do Vídně.
 • 00:24:52 Trasa přes Prahu a Brno
  je sice mnohem kratší,
 • 00:24:54 ale také mnohem pomalejší.
 • 00:24:57 Za 600 miliard, které
  by se utopily ve výstavbě kanálu
 • 00:25:00 Dunaj - Odra - Labe,
  můžeme během pár let vybudovat
 • 00:25:03 nejméně 600 kilometrů moderních
  vysokorychlostních tratí
 • 00:25:07 s rychlostí vlaků
  320 kilometrů v hodině.
 • 00:25:10 Ale tento moderní vlak Evropy
  nám skutečně ujel.
 • 00:25:14 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související