iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 1. 2020
10:50 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
7921
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se plus)

Privatizace práva

Nový stavební zákon – místo úředníků ministerstva jej píše Hospodářská komora ČR.

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se plus

 • 00:00:06 Ještě se nikdy nestalo, že by stát
  se vzdal kontroly nad přípravou
 • 00:00:11 legislativy. Ono to ani podle
  zákona a Ústavy není možné.
 • 00:00:15 V tomto případě to ale udělal.
  Dokonce na to má smlouvu,
 • 00:00:19 kterou předává tu přípravu
  Hospodářské komoře.
 • 00:00:23 A Hospodářská komora,
  respektive konkrétní investoři
 • 00:00:27 platí miliony
  za přípravu této legislativy
 • 00:00:32 a samozřejmě že mají nějaký zájem,
  aby za své peníze něco dostali.
 • 00:00:39 To, co dostávají, je podoba toho
  zákona, nad kterým mají kontrolu.
 • 00:00:53 Vláda Andreje Babiše
  připravuje nový stavební zákon,
 • 00:00:56 kterým chce
  zrychlit stavební řízení.
 • 00:00:59 Jenže způsob, jakým zákon vzniká,
  vyvolal podezření,
 • 00:01:02 že je ušitý na míru stavebních firem
  bez ohledu na veřejné zájmy.
 • 00:01:07 Způsob vzniku zákona kritizuje
  například Nejvyšší správní soud,
 • 00:01:11 památkáři, zástupci UNESCO,
  architekti,
 • 00:01:14 ekologické organizace
  a také skupina 101 akademiků,
 • 00:01:18 zejména s právnických
  a přírodovědeckých fakult.
 • 00:01:22 Okolnosti či způsob přípravy
  nového stavebního zákona
 • 00:01:28 jsou postiženy těžkým klientelismem
  a závažným rizikem
 • 00:01:33 ze střetu veřejného, státního zájmu
  se zájmem soukromým.
 • 00:01:38 Vychází to z toho,
  že předseda vlády Andrej Babiš
 • 00:01:41 podle dostupných informací
  předjednal s Hospodářskou komorou
 • 00:01:46 uzavření dohody podle Občanského
  zákoníku mezi Českou republikou,
 • 00:01:51 Ministerstvem pro místní rozvoj
  a Hospodářskou komorou ČR
 • 00:01:55 o tom, že návrh
  nového stavebního zákona
 • 00:01:59 připraví právě Hospodářská komora.
 • 00:02:01 Ten proces je úplná novinka.
  Je to poprvé v historii,
 • 00:02:08 kdy návrh legislativy nepíše
  ministerstvo a jeho úředníci,
 • 00:02:11 ale píše ho soukromý subjekt.
  A navíc ještě ten,
 • 00:02:14 který má být
  tím zákonem sám regulován.
 • 00:02:17 To je něco,
  co se tady ještě nikdy nestalo.
 • 00:02:20 Novelu stavebního zákona
  píše Hospodářská komora,
 • 00:02:23 která sdružuje
  mimo jiné developerské firmy,
 • 00:02:26 které podle stavebního zákona
  potom realizují svůj byznys.
 • 00:02:30 To považujeme za velice
  nebezpečnou věc a podle toho,
 • 00:02:33 co dosud o té celé situaci víme,
 • 00:02:36 tak do toho procesu
  jsou poměrně hodně zaangažováni
 • 00:02:39 developeři zejména z Prahy.
  Velké developerské firmy,
 • 00:02:43 které mají zájem na tom,
  aby ten jejich komerční byznys
 • 00:02:47 se nějak zjednodušil a zprůchodnil.
  Bohužel to asi na druhé straně
 • 00:02:51 poškodí menší stavebníky, kteří
  nebduou mít takový aparát právníků
 • 00:02:55 a různých techniků
  na přípravu dokumentací,
 • 00:02:58 a pochopitelně to oslabí
  taky veřejné zájmy,
 • 00:03:01 protože celý ten zákon
  se v podstatě píše tak,
 • 00:03:04 aby pomohl realizovat
  právě ten velký byznys.
 • 00:03:07 Co je zajímavé a co je podezřelé,
 • 00:03:12 že ta dohoda mezi státem
  a Hospodářskou komorou
 • 00:03:16 je uzavřena jako bezúplatná,
  to znamená,
 • 00:03:20 že Hospodářská komora tuto službu
  provede pro stát bezplatně.
 • 00:03:26 A pak si logicky položíte otázku,
 • 00:03:28 kdo toto nesmírně drahé
  legislativní dílo platí.
 • 00:03:35 Zda a jak to platí
  Hospodářská komora
 • 00:03:38 ze svých rozpočtových zdrojů,
  nebo zda je třeba,
 • 00:03:42 aby na to byly
  ještě nějaké jiné zdroje.
 • 00:03:48 Hospodářská komora
  přitom sama nemá vlastní právníky,
 • 00:03:51 kteří by byli odborníky
  na tvorbu legislativy,
 • 00:03:54 a proto si na přípravu zákona
  najala advokátní kancelář
 • 00:03:57 Havel a partners.
 • 00:04:00 To, co je přinejmenším rizikové,
  nechci říct škodlivé,
 • 00:04:04 ale přinejmenším rizikové
  v případě toho stavebního zákona,
 • 00:04:07 je skutečnost, že tady,
  pokud já vím,
 • 00:04:10 tak ministerstvo není
  ani objednatelem těch prací,
 • 00:04:13 alespoň paní ministryně to říká
  v domnění, že to je důležitý
 • 00:04:16 argument, nebojte se ministerstvo
  to nestojí ani korunu,
 • 00:04:19 my té advokátní kanceláři nic
  neplatíme. Pro mě je to naopak
 • 00:04:23 zvýšení toho rizika
  nebo upozornění na to riziko.
 • 00:04:25 Protože když neplatím,
  tak neobjednávám.
 • 00:04:27 A pak se nutně musím ptát,
  kdo platí za ty práce,
 • 00:04:31 tudíž kdo objednává
  a v čí prospěch je ta úprava psána.
 • 00:04:34 A říkám to z toho důvodu,
  že procesy podle stavebního zákona
 • 00:04:39 jsou extrémně citlivé
  pro velký počet osob,
 • 00:04:43 pro široký okruh osob
  různých kategorií.
 • 00:04:47 a ty problémy,
  s kterými se už dneska setkáváme,
 • 00:04:50 je nedostatek důvěry
  mezi těmi skupinami.
 • 00:04:53 A asi tu důvěru pro ty jednotlivé
  procesy probíhající podle nové
 • 00:04:57 úpravy nepodpoří to, když sám
  proces té přípravy je stižen tím,
 • 00:05:03 že jedna skupina dotčených osob
  má privilegovanější postavení
 • 00:05:07 než nějaké jiné.
  Já vím, že se autoři hodně snaží
 • 00:05:10 zapojit hodně zájmových skupin
  do té přípravy,
 • 00:05:13 ale vlastně neformálním způsobem,
  zatímco zcela zjevně
 • 00:05:18 klíčovou roli tam hraje
  jenom určitá skupina těch aktérů.
 • 00:05:23 Vedoucím přípravy
  nového stavebního zákona,
 • 00:05:26 pověřený Hospodářskou komorou
  k jednání s ministerstvem,
 • 00:05:30 se stal bývalý náměstek ministerstva
  spravedlnosti
 • 00:05:33 a dnes advokát František Korbel.
 • 00:05:39 Kdo jsou přesně autoři
  nového stavebního zákona?
 • 00:05:42 Autorský tým je poměrně velký.
  Jsou to především právníci,
 • 00:05:48 ale i urbanisté a architekti.
  V týmu jsou především zástupci
 • 00:05:51 tří relativně velkých advokátnách
  kanceláří - Havel a partners,
 • 00:05:55 KVB z Hradce Králové, což jsou
  specialisté na správní právo,
 • 00:06:00 a odborníci na životní prostředí
  z kanceláře Frank Bold z Brna.
 • 00:06:04 Dále se na pracích
  podílí zástupci komor,
 • 00:06:06 zejména bych vyzdvihl
  spolupráci s Komorou architektů,
 • 00:06:11 úředníci ministerstev, zejména
  Ministerstva pro místní rozvoj,
 • 00:06:15 samospráv a také
  specializovaných institucí
 • 00:06:18 pro oblast územního plánování
  třeba z Prahy nebo z Brna.
 • 00:06:24 Ověřit, kdo všechno se na přípravě
  zákona opravdu podílí,
 • 00:06:28 díky smlouvě ministerstva
  s Hospodářskou komorou není možné.
 • 00:06:33 Kdo je tedy skutečným autorem
  návrhu nového stavebního zákona?
 • 00:06:39 Ty návrhy, které vznikají,
 • 00:06:43 já nemohu říct, že vznikají
  na půdě Hospodářské komory,
 • 00:06:46 protože já ten pracovní tým
  celý neznám.
 • 00:06:52 Jenom vím, že v pracovní týmu jsou
  jak odborníci z aplikační praxe,
 • 00:06:59 to znamená
  zástupci krajských úřadů,
 • 00:07:02 zástupci asociace,
 • 00:07:06 jsou tam i zástupci
  advokátních kanceláří a podobně.
 • 00:07:11 Ale já ten zpracovatelský tým
  Hospodářské komory opravdu neznám.
 • 00:07:16 Já znám jenom ty osoby, které
  zodpovídají za ty dílčí části.
 • 00:07:20 Pochopil jsem správně,
  že ministerstvo neví,
 • 00:07:23 kdo ten návrh přesně píše?
 • 00:07:25 Jestli ho píše Vonásek, Franta,
  nebo Anička opravdu nevím.
 • 00:07:32 Podíleli se na psaní
  nového zákona developeři?
 • 00:07:38 V rámci komor nepochybně ano.
 • 00:07:41 Jistě jako členové
  Hospodářské komory
 • 00:07:45 tak v širším smyslu
  v rámci České komory architektů
 • 00:07:49 a České komory
  autorizovaných inženýrů ano.
 • 00:07:54 Kdo je ten garant toho, co půjde
  tomu ministerstvu, je ta komora,
 • 00:08:00 protože ona si tam
  také někde hlídá své zájmy.
 • 00:08:03 A to, si myslím,
  že opravdu není dobré.
 • 00:08:05 Myslím si, že je to
  velmi nebezpečný precedens.
 • 00:08:08 Já si myslím, že v zásadě
  by měli zvládnout přípravu zákonů
 • 00:08:14 úředníci ministerstva.
 • 00:08:19 Anebo by si měli najmout
  svého experta pro ministerstvo,
 • 00:08:24 kde se do toho potom promítají
  všechny ty další zájmy,
 • 00:08:29 které tam ministerstvo
  pro vyvažování musí zapojit.
 • 00:08:33 A ten prostředník
  té Hospodářské komory
 • 00:08:37 z mého pohledu je nebezpečný.
 • 00:08:40 Proč tam vstupuje
  ten článek Hospodářské komory?
 • 00:08:43 Protože takové bylo
  politické rozhodnutí.
 • 00:08:47 Proto bylo uzavřeno memorandum
  mezi naší paní ministryní
 • 00:08:51 a mezi Hospodářkou komorou.
  Proč takové rozhodnutí padlo,
 • 00:08:55 se domnívám, z toho důvodu,
  že nový stavební zákon
 • 00:08:59 je jedna z největších priorit
  současné vlády.
 • 00:09:03 A vláda má zájem na tom,
  aby tento zákon,
 • 00:09:07 tato nová úprava
  vznikla co nejdříve.
 • 00:09:11 Jak upozornil týdeník Respekt,
  ke kritikům rychlosti a způsobu
 • 00:09:15 tvorby zákona se přidali i úředníci
  ministerstva pro místní rozvoj,
 • 00:09:20 kteří začátkem října zaslali
  své výhrady přímo ministryni.
 • 00:09:25 Na tom dopisu úředníků
  jsou zajímavé jednak ty body,
 • 00:09:29 na které upozorňují,
  ale zajímavá je i ta situace,
 • 00:09:33 kdy úředníci, kteří by měli mít
  v rukou tvorbu toho zákona,
 • 00:09:37 dávají najevo,
  že na ně není brán zřetel,
 • 00:09:41 že jejich slovo nemá žádnou váhu,
  že hlavní slovo v celém tom procesu
 • 00:09:44 má Hospodářská komora.
  A tím pádem vzniká otázka,
 • 00:09:47 jak může mít ministryně, která
  zákonitě těm detailům nerozumí,
 • 00:09:51 kde má nějakou oponenturu v tom,
  jestli Hospodářská komora
 • 00:09:54 si nenapsala ten zákon
  sama pro sebe.
 • 00:09:57 Teď vzniká otázka,
  pokud tady máme takové dopisy
 • 00:10:00 a takové stížnosti úředníků,
  jestli existuje vůbec síla,
 • 00:10:04 která je schopna
  tomu nějak oponovat.
 • 00:10:07 Nebo jestli někdo
  ty návrhy prošel a zkontroloval,
 • 00:10:11 jestli skutečně ten zákon
  není napsaný na ruku,
 • 00:10:14 na míru
  stavebním firmám a developerům.
 • 00:10:17 Já tu roli naší vlády
  vidím v následovném.
 • 00:10:21 Hlavně v legislativě. To znamená
  rekodifikace stavebního práva.
 • 00:10:25 Tam musím říct, že MMR skutečně
  za poslední období,
 • 00:10:31 můžu říct,
  že jsme očekával lepší výkon.
 • 00:10:36 A teď máme konkrétně na stole
  v rámci spolupráce
 • 00:10:40 s Hospodářskou komorou
  konečně jasnou vizi, jasný plán.
 • 00:10:47 Protože není možné
  se vymlouvat na ostatní resorty
 • 00:10:50 a že je tam strašně moc změn
  v rámci různých zákonů
 • 00:10:53 v rámci různých resortů.
  Takže musí to být týmová práce,
 • 00:10:57 resorty to musí skončit
  a my zkrátka
 • 00:11:00 ten nový stavební zákon
  potřebujeme velice rychle.
 • 00:11:03 Já musím říct,
  že jsem skutečně vyvinul velký tlak
 • 00:11:07 na MMR, na paní ministryni
  Dostálovou, protože zase přišli
 • 00:11:10 s nějakým věcným záměrem
  o té rekodifikaci.
 • 00:11:15 A tam není potřeba žádný věcný
  záměr. My všichni víme,
 • 00:11:18 že chceme stavět rychle, co nejméně
  razítek, co nejméně byrokracie.
 • 00:11:24 Hotový návrh zákona zveřejnilo
  ministerstvo k připomínkám
 • 00:11:28 na konci listopadu.
 • 00:11:30 Ukázalo se, že s návrhem zákona
  nesouhlasí celá řada institucí.
 • 00:11:34 Například památkáři, nezávislí
  architekti, obce, vědci, spolky
 • 00:11:39 a také třeba
  i Bezpečnostní informační služba.
 • 00:11:43 Nový stavební zákon
  má přinést komplexní reformu
 • 00:11:46 státní správy při územním plánování
  a povolování staveb.
 • 00:11:50 jeho základním východiskem
  je především integrace
 • 00:11:54 dotčených orgánů, omezení
  neuvěřitelně zbytnělých procesů,
 • 00:11:59 k nimž jsme došli během let
  postupných novelizací zákona.
 • 00:12:04 A zajištění posílení samospráv
  v oblasti stanovování
 • 00:12:08 základních pravidel pro rozvoj
  a kvalitu svého území
 • 00:12:12 prostřednictvím
  nástrojů územního plánování.
 • 00:12:15 Spolu s tím dochází
  k vynětí stavebních úřadů
 • 00:12:19 z úřadů obcí a krajů.
  A to proto, že rozhodování
 • 00:12:24 stavebního úřadu má být spíše
  výkonem nezávislé státní správy.
 • 00:12:29 Předpokládáme, že integrace
  povolování do činnosti
 • 00:12:33 těchto orgánů, zákaz ping pongu
  mezi úřady 1. a 2. stupně
 • 00:12:39 a další opatření,
  která jsou uvedena v návrhu,
 • 00:12:42 povedou k zásadnímu zrychlení
  i zkvalitnění povolování staveb
 • 00:12:46 i kvality veřejného prostoru.
 • 00:12:49 Ten zákon navrhuje
  de facto zánik dotčených orgánů,
 • 00:12:54 což v praxi znamená možná méně
  úředníků, možná méně míst,
 • 00:12:58 kde se vydává nějaké razítko,
  ale je to totální rezignace
 • 00:13:02 na ochranu veřejných zájmů
  ze strany expertů.
 • 00:13:06 Ať už hasičů, památkářů a orgánů
  ochrany přírody a krajiny.
 • 00:13:12 Všichni tito odborníci, kteří
  teď nezávisle na stavebním úřadu
 • 00:13:17 hodnotí ten projekt
  z pohledu toho, čemu rozumí,
 • 00:13:20 se mají stát
  součástí stavebního úřadu,
 • 00:13:24 jehož hlavní posláním
  je rychle povolit stavbu.
 • 00:13:28 Nebezpečí nebo riziko
  té takzvané integrace agendy
 • 00:13:32 dotčených správních orgánů
  do státní stavební správy
 • 00:13:35 lze demonstrovat
  na několika příkladech.
 • 00:13:39 První příklad, který bych uvedl,
  je z oblasti vodního zákona.
 • 00:13:45 Podle vodního zákona
  ministerstvo životního prostředí
 • 00:13:49 řídí státní správu
  v oblasti ochrany vodních zdrojů.
 • 00:13:54 A jedním z klíčových institutů
  té ochrany vodních zdrojů
 • 00:13:59 jsou vodárenské nádrže.
 • 00:14:01 A ty vodárenské nádrže
  mají okolo sebe vymezené
 • 00:14:05 ochranné pásmo.
  Nicméně novela vodního zákona
 • 00:14:10 související
  s návrhem nového stavebního zákona
 • 00:14:14 počítá s tím, že o záměrech
  podle stavebního zákona,
 • 00:14:19 které mají být umístěny
  v ochranném pásmu vodního zdroje,
 • 00:14:23 už nebudou rozhodovat
  ty specializované vodoprávní úřady,
 • 00:14:27 řízené jednotně
  ministerstvem životního prostředí,
 • 00:14:31 ale stavební úřady, podřízené
  Nejvyššímu stavebnímu úřadu.
 • 00:14:36 Také o vynětí pozemku
  z lesního či půdního fondu
 • 00:14:40 bude namísto orgánu
  ochrany přírody a krajiny
 • 00:14:43 rozhodovat stavební úřad.
  Ochrana přírody má oslabit
 • 00:14:47 i v národních pracích
  a chráněných územích.
 • 00:14:51 Ale co je snad nejstrašnější,
  že ta klíčová pramovoc
 • 00:14:59 orgánů ochrany přírody,
  a to zejména Agentury
 • 00:15:02 ochrany přírody a krajiny
  a správy národních parků
 • 00:15:07 při povolování výjimek
 • 00:15:10 se nemá vztahovat
  na zastavěná a zastavitelná území.
 • 00:15:14 To znamená, v momentě,
  kdy nějaká obec vymezí
 • 00:15:18 i v rámci národního parku
  nebo chráněné krajinné oblasti
 • 00:15:23 zastavěné území
  nebo zastavitelné území,
 • 00:15:26 tak tam už správa ani Agentura
  ochrany přírody a krajiny
 • 00:15:31 nebude vydávat závazné stanovisko
  k povolení výjimky.
 • 00:15:35 Takže představte si,
  že Jihočeský kraj
 • 00:15:40 nebo obec Nová Pec
  ve své územně plánovací dokumentaci
 • 00:15:47 vymezí zastavitelné území
  ve prospěch stavebního záměru
 • 00:15:54 lanovka na Smrčinu
  v 1.zóně národního parku.
 • 00:15:58 Pokud se tohle stane,
  tak ta budoucí stavba té lanovky
 • 00:16:04 bude povolována
  už jen stavebním úřadem.
 • 00:16:07 Čili bez jakékoliv součinnosti
  ze strany správy národního parku.
 • 00:16:12 Nový stavební zákon poměrně
  zásadně posiluje účast veřejnosti,
 • 00:16:18 neboť poslední novelizace
  starého stavebního zákoníku
 • 00:16:22 od 1.ledna 2018 zcela vyloučila
  veřejnost z územního řízení.
 • 00:16:26 A veřejnosti dnes nezbývá, než
  napadat dílčí závazná stanoviska
 • 00:16:30 u soudu. Čili ten dnešní stav
  je nejhorší možný,
 • 00:16:33 kdy veřejnost se neúčastní
  povolovacího procesu,
 • 00:16:37 ale přitom může výsledná povolení
  napadat u soudu.
 • 00:16:40 My navrhujeme,
  aby se veřejnost účastnila
 • 00:16:43 jediného povolovacího procesu.
  Domníváme se, že je to v pořádku.
 • 00:16:47 Je to tak
  i vyžadováno evropským právem.
 • 00:16:50 Pouze říkáme, že ta účast
  má být realizována jednou,
 • 00:16:54 má být realizována koncentrovaně,
  a není tedy možné opakovat
 • 00:16:57 stejné námitky v různých fázích
  jednoho a téhož řízení.
 • 00:17:03 Podle kritiků není ovšem záměr
  vrátit veřejnost do rozhodování
 • 00:17:07 myšlen vážně. O zrušení vyloučení
  veřejnosti ze stavebních řízení
 • 00:17:12 bude totiž díky žalobě skupiny
  senátorů v nejbližší době
 • 00:17:16 rozhodovat Ústavní soud. A právě
  v řízení před Ústavním soudem
 • 00:17:21 vláda i Hospodářská komora
  návrat účasti veřejnosti odmítají.
 • 00:17:26 Nejnebezpečnější
  asi na celém tom procesu je,
 • 00:17:29 že pokud necháme bez povšimnutí
  projít tento proces,
 • 00:17:32 tedy že si soukromý subjekt
  připravuje sám pro sebe
 • 00:17:35 de facto legislativní regulaci, tak
  se takové případy můžou opakovat.
 • 00:17:39 V extrémním případě
  se pak můžeme dočkat toho,
 • 00:17:42 že si Agrofert bude psát
  legislativu na regulaci zemědělství
 • 00:17:46 nebo nějaké zločinecké spolky
  budou psát trestní řád.
 • 00:17:50 A toho bychom
  se asi nechtěli dočkat.
 • 00:17:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2020

Související