iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 5. 2019
na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
5487
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se plus)

Dokolečka dokola

Bude se konečně řešit palčivý problém s dopravou ve prospěch Pražanů?

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se plus

 • 00:00:15 Tak, jak se mění politici
  zvolení do pražského magistrátu,
 • 00:00:19 tak se pokaždé
  stává předvolebním tématem
 • 00:00:22 vedení trasy
  silničního okruhu kolem Prahy.
 • 00:00:26 Buď se okruh dostaví podle platného
  územního plánu z roku 1999,
 • 00:00:32 dnes podle
  zásad územního rozvoje Prahy,
 • 00:00:36 nebo se prosadí takzvaná regionální
  varianta okruhu za hranicemi města.
 • 00:00:42 I letos až po volbách opět vypukl
  zápas o vedení tohoto okruhu.
 • 00:00:49 Jako představitelka Platformy
  za kvalitní dopravní infrastrukturu
 • 00:00:52 jsme jednali se zástupci
  několika politických stran,
 • 00:00:56 včetně těch,
  co jsou teďka na magistrátu -
 • 00:00:59 Praha Sobě, Piráti, STAN, TOP09 -
  již více než rok
 • 00:01:04 a snažili jsme se jim vysvětlil
  výhody alternativního řešení okruhu
 • 00:01:08 a zároveň jsme je upozorňovali
  na nedostatky
 • 00:01:11 současného návrhu Pražského okruhu,
 • 00:01:14 který je v zásadách
  územního rozvoje.
 • 00:01:17 A setkali jsme se
  s celkem pozitivní odezvou.
 • 00:01:20 I v těch předvolebních programech
  měli uvedeno,
 • 00:01:24 že budou podporovat
  rozumnou variantu okruhu,
 • 00:01:26 nebo že je prioritou
  odvést nákladní dopravu
 • 00:01:30 z území hlavního města Prahy,
  nebo že podpoří řešení,
 • 00:01:33 které se ukáže jako nejvhodnější
  z hlediska dopadu na obyvatele,
 • 00:01:37 bezpečnosti dopravy a tak dále.
 • 00:01:39 Na základně pozitivních reakcí
  těchto politických uskupení,
 • 00:01:43 včetně Praha sobě, Piráti,
  koalice STAN+TOP09
 • 00:01:47 jsme doporučili občanům,
 • 00:01:50 aby tyto politické strany
  volili v komunálních volbách.
 • 00:01:54 A jedná se o více
  než 100 tisíc dotčených občanů.
 • 00:01:58 A tyto politické strany skutečně
  uspěly ve volbách na magistrát,
 • 00:02:02 jsou součástí magistrátní koalice,
 • 00:02:05 ale bohužel
  krátce po volbách došlo k obratu.
 • 00:02:10 V současnosti vedení magistrátu
  prosazuje variantu okruhu,
 • 00:02:14 která je
  v zásadách územního rozvoje,
 • 00:02:17 kterou ještě prosazoval
  bývalý primátor Bém,
 • 00:02:19 proti které lidé z těchto
  městských částí již 30 let bojují.
 • 00:02:24 Dokonce pan náměstek Hlaváček
  si objednal i u Institutu
 • 00:02:28 plánování a rozvoje,
  který sám řídí,
 • 00:02:31 studii Pracovní posouzení
  průchodnosti variant SOKP,
 • 00:02:35 které označuje regionální variantu
  nebo alternativní variantu
 • 00:02:39 jako neprůchodnou. Tato studie
  vychází pouze ze tří kritérií.
 • 00:02:44 Soulad a nesoulad s územními plány.
 • 00:02:47 A tady je jasné,
  že vítězí bémovská varianta,
 • 00:02:50 protože ta je v územních plánech
  od roku 1999.
 • 00:02:55 Další kritérium -
  zábor zemědělské půdy.
 • 00:02:59 Tady je také jasné,
  že vítězí bémovská varianta,
 • 00:03:02 která vede skrz Prahu, protože
  v Praze je méně zemědělské půdy
 • 00:03:06 a ta bémovská varianta je kratší.
 • 00:03:09 Třetí kritérium
  je výměra dotčených ploch bydlení.
 • 00:03:13 Tady opět vítězí bémovská varianta,
  protože, jak už jsem říkala,
 • 00:03:16 je kratší a navíc vede v koridoru,
 • 00:03:19 kde se nesmí stavět
  a kde se nesmí bydlet.
 • 00:03:22 Takže studie je tedy zcela účelová,
 • 00:03:24 protože kdybychom vzali v úvahu
  jenom počet zasažených obyvatel,
 • 00:03:28 tak v případě bémovské varianty
  je to přibližně 100 tisíc,
 • 00:03:31 zatímco v případě alternativní
  varianty 25 tisíc.
 • 00:03:35 A to vůbec nebylo posuzováno.
 • 00:03:37 Slíbené komplexní dopravní analýzy
  se zasažené obce
 • 00:03:41 podle slov jejich mluvčí
  tedy nedočkaly.
 • 00:03:44 Ta situace
  je pro mě o to překvapivější,
 • 00:03:47 že před volbami si lidi,
  kteří tady u nás žijí,
 • 00:03:51 spojovali s novým vedením
  magistrátu svoji naději
 • 00:03:54 právě i na řešení okruhu,
  protože všichni spoléhali na to,
 • 00:03:57 že nové vedení magistrátu,
 • 00:04:00 které se jevilo jako velmi osvícené
  právě i v řešení dopravních otázek,
 • 00:04:05 bude ten okruh
  nahlížet velice rozumně.
 • 00:04:09 Lidé tady u nás volili Piráty,
  sbírali podpisy pro Prahu sobě
 • 00:04:12 a právě ten okruh
  byl jeden z hlavních motivů,
 • 00:04:16 který je k tomu vedl.
  V podstatě teď tedy můžu říct,
 • 00:04:19 že u nás, se zdá,
  že ty kamiony skutečně povedou.
 • 00:04:23 Stavba 510 se má rozšiřovat,
  má se zkapacitňovat,
 • 00:04:26 protože skutečně nebude stačit
  kapacitně tomu náporu,
 • 00:04:29 tomu, co sem vlastně
  přijede z dostavby 511,
 • 00:04:32 to je naprosto nereálné.
  Má se zkapacitňovat na 2 x 4 pruhy.
 • 00:04:36 Sem se ale 2 x 4 pruhy
  vůbec nemohou vejít.
 • 00:04:39 Takže nemám vůbec představu o tom,
  jakým způsobem to chtějí
 • 00:04:43 zodpovědní představitelé řešit.
  Jestli nám budou bořit domy,
 • 00:04:46 aby sem narvali tuhle tu dálnici
  vlastně velkokapacitní.
 • 00:04:50 Jakým způsobem to budou řešit?
  Nikdo taky neuvažuje,
 • 00:04:53 jak dlouho
  se podobné monstrum bude budovat.
 • 00:04:56 10 - 15 let?
  To znamená, že ti naši lidi,
 • 00:04:59 kteří mají ze 3 stran dálnici,
  středem jim vede železnice,
 • 00:05:02 máme tady obrovský
  logistický průmyslový park
 • 00:05:05 s odpovídající dopravní zátěží,
  odkud také jezdí kamiony neustále,
 • 00:05:10 tak jim se tady bude ještě 15 let
  stavět takové obludárium?
 • 00:05:15 Stavba 510 vznikla
  v mezeře mezi Černým Mostem
 • 00:05:19 a Horními i Dolními Počernicemi
  jako část okruhu
 • 00:05:23 na přelomu 80. a 90.let.
 • 00:05:27 Vytváří spojnici
  dálnice D10 a dálnice D11.
 • 00:05:32 Nyní by se podle územního plánu
  do těchto míst přivedla
 • 00:05:37 i doprava z dálnice D1
  přes stavbu 511.
 • 00:05:41 Tomu se region brání.
 • 00:05:44 Svolala jsem k nám na radnici do
  Chaber schůzku vedení magistrátu
 • 00:05:50 s uskupením starostů městských
  částí a obcí ze Středočeského kraje
 • 00:05:53 ohledně Pražského okruhu.
  Přišel jak pan primátor Hřib,
 • 00:05:57 tak pan náměstek Hlaváček
  a mnoho dalších odborníků.
 • 00:06:01 Jednali jsme dlouho a otevřeně.
  My jsme žádali o nezávislé
 • 00:06:04 objektivní porovnání variant tak,
  jak bylo některými
 • 00:06:07 členy koalice slibováno.
  A to tedy přijato nebylo.
 • 00:06:11 Nejedná se jen o pražský okruh.
  Uvědomme si, že jde především
 • 00:06:15 o rozvaděč
  tranzitní evropské dopravy.
 • 00:06:18 A právě proto jsem kolegy
  z magistrátu pozvala právě sem,
 • 00:06:22 aby se mohli přímo z okna podívat,
  že rozvaděč pro evropský tranzit
 • 00:06:27 vede tady skrz Prahu
  támhle přímo za kostelem.
 • 00:06:31 Pane náměstku, došlo opravdu tím
  výběrem té trasy silničního okruhu
 • 00:06:35 kolem Prahy
  k porušení předvolebních slibů?
 • 00:06:39 No, určitě nedošlo, protože
  já když jsem přišel k funkci,
 • 00:06:46 tak nikdy vlastně neexistovalo
  žádné řádné posouzení těch variant.
 • 00:06:49 Takže my jsme to
  i říkali ve volební kampani,
 • 00:06:53 že posouzení uděláme.
  A od mého nástupu do funkce,
 • 00:06:58 i přesto teda,
  že to není naše investice,
 • 00:07:01 je to investice ministerstva
  dopravy, potažmo Ředitelství silnic
 • 00:07:04 a dálnic... ODKAŠLÁVÁ Pardon.
 • 00:07:09 A i přesto, že se to týká
  více územního rozvoje než dopravy,
 • 00:07:14 tak já jsem od začátku
  tlačil na to,
 • 00:07:18 aby posouzení bylo uděláno.
 • 00:07:21 A to jsme provedli
  a jsou z něj velice jasné výsledky.
 • 00:07:28 A proto ten smysl mé energie
  a úsilí mého týmu
 • 00:07:36 vidím teď věnovat tomu,
 • 00:07:38 aby byla
  co nejvíce upravená ta varianta,
 • 00:07:41 která z toho vychází,
  že je realizovatelná.
 • 00:07:44 A aby byla udělána tak,
 • 00:07:48 že bude co nejméně poškozovat
  to prostředí kolem sebe,
 • 00:07:52 ty městské části, ty dotčené
  obyvatele i přírodu okolo sebe.
 • 00:07:58 To posouzení, které máte na stole
  a které jste nechal vypracovat,
 • 00:08:02 považují občané za účelové.
 • 00:08:05 Mohl byste nám ho představit
  a dokázat, že účelové není?
 • 00:08:08 Tak tohle posouzení
  je skutečně uděláno týmem,
 • 00:08:14 kterému věřím.
 • 00:08:16 Bylo uděláno týmem pana Hlaváčka
  s mou spoluprací.
 • 00:08:21 A ty věci,
  co tam uvnitř jsou, tak...
 • 00:08:25 Jednak tedy chci říct,
  že to je pracovní materiál.
 • 00:08:29 My jsme předpokládali, že to
  představíme těm dotčeným obcím,
 • 00:08:32 a případně po jejich vznesených
  námitkách se to pokusíme
 • 00:08:36 dopracovat nebo rozpracovat více,
  co bude potřeba.
 • 00:08:40 Ale všechno, co je tady uděláno,
 • 00:08:43 tak je v podstatě uděláno
  na základě dat a faktů.
 • 00:08:48 Ten dokument je v podstatě pamflet.
  Ono tam jde o to
 • 00:08:53 shodit tu regionální variantu
  a říct,
 • 00:08:56 že prostě není k diskurzu,
  a prosadit tu krátkou variantu
 • 00:09:01 v těch zásadách územního rozvoje.
  Ale přitom ten diskurz o té věci
 • 00:09:04 je to nejdůležitější,
  protože teprve v okamžiku,
 • 00:09:08 kdy vy máte možnost si porovnat,
  co kolik stojí,
 • 00:09:11 komu to uškodí, komu to pomůže,
 • 00:09:13 jestli to skutečně
  odvede ty tiráky z Prahy,
 • 00:09:17 protože ten okruh se jmenuje
  okruh kolem Prahy
 • 00:09:20 a má odvést právě
  tu tranzitní dopravu z města.
 • 00:09:24 Tak ono je hloupý
  vlastně to táhnout přes město,
 • 00:09:28 protože tu nedojde k tomu cíli,
  který to má z hlediska
 • 00:09:32 politiky územního rozvoje,
  ale i z hlediska těch priorit
 • 00:09:35 v zásadách územních rozvoje
  a v územních plánech ať Prahy,
 • 00:09:38 nebo těch obcí, kterou to má plnit.
 • 00:09:41 Tady jsou hlavně kritéria,
  která souvisí s územním rozvojem
 • 00:09:46 a s tím,
  jaký bude mít ta stavba zásah
 • 00:09:51 do územního rozvoje
  hlavního města Prahy.
 • 00:09:56 Jestliže tady na tom poli
  vznikne dálniční okruh,
 • 00:10:01 transevropská magistrála, která
  má spojit Německo s Polskem
 • 00:10:05 a prostě odvést
  tu nákladní dopravu z města,
 • 00:10:11 tak už tady
  nikdy to město nevznikne.
 • 00:10:14 A v tom vidím ten hlavní problém,
  že my si ty potenciální
 • 00:10:19 pozemky ve městě zničíme tím,
  že tady uděláme dálnici.
 • 00:10:24 A to je z koncepčního hlediska
  podle mě naprosto nekoncepční.
 • 00:10:29 To říkám jako urbanista,
  to neříkám jako kluk,
 • 00:10:32 který vyrostl
  v Kobylisích na sídlišti.
 • 00:10:35 Pokud vybudujeme
  regionální variantu,
 • 00:10:40 tak to způsobí,
  že tyto vesnice v okolí
 • 00:10:43 budou zahuštěny
  přírůstkem nových obyvatel.
 • 00:10:48 A tito noví obyvatelé zahustí
  dopravu směrem do centra města.
 • 00:10:53 Zajímavý argument.
  Když se postaví regionální trasa,
 • 00:10:58 město se rozroste
  a doprava zahltí centrum.
 • 00:11:02 Tomu má zabránit
  vedení tranzitu po území Prahy.
 • 00:11:06 Uvědomte si, že v Praze je pouze
  24 procent tranzitní dopravy.
 • 00:11:12 Té dopravy je hrozně málo.
  My máme přesné podklady k tomu,
 • 00:11:16 kolik té tranzitní dopravy skutečně
  je. A je to pouze 24 procent.
 • 00:11:21 V tom případě vlastně
  řešit tu tranzitní dopravu
 • 00:11:24 je velmi snadné a je vlastně
  to rozruch ve sklenici vody?
 • 00:11:28 To není pravda, to jsem neřekl,
  protože já jsem řekl,
 • 00:11:32 že 24 procent je tranzitní doprava
  a zbytek je zkrátka cílová
 • 00:11:37 a startovní doprava,
  co je z a do Prahy.
 • 00:11:48 Pane náměstku, jaký názor
  na vedení okruhu máte vy?
 • 00:11:53 Tak má to dvě polohy.
 • 00:11:56 Pokud budu mluvit jako předseda
  pražských Starostů a nezávislých,
 • 00:11:59 tak mi skutečně od začátku říkáme,
  že chceme posoudit regionální
 • 00:12:05 nebo alternativní
  vedení a trasování
 • 00:12:09 vnějšího okruhu kolem Prahy.
  Ten důvod není jenom proto,
 • 00:12:15 že nechceme, aby ta dálnice
  šla mnohdy Pražanům za domy,
 • 00:12:20 ale proto,
  protože především je potřeba říct,
 • 00:12:24 že tato stavba je stavbou
  Ředitelství silnic a dálnic
 • 00:12:29 a ministerstva dopravy,
  jedná se o transevropskou dálnici
 • 00:12:33 v systému TEN-T,
  takže vlastně jedná se o dálnici,
 • 00:12:37 která by nám měla do Prahy
  přivést velké množství kamionů.
 • 00:12:42 A vlastně takový kamion,
  který veze mandarinky
 • 00:12:46 z Istanbulu do Amsterdamu,
  by měl v současné době
 • 00:12:49 projíždět přes Prahu.
  A v té rovině,
 • 00:12:51 kdy já jsem dnes náměstkem
  primátora pro životní prostředí,
 • 00:12:55 tak po mně nikdo nemůže chtít,
  abych umožnil,
 • 00:12:59 nebo nějakým způsobem obhajoval
  přivádění kamionů
 • 00:13:03 na území hlavního města Prahy.
 • 00:13:05 Není tak návrh okruhu v rozporu
  s evropským právem?
 • 00:13:12 Prošlo to zatím všemi rozsudky
  jak krajských,
 • 00:13:15 tak Nejvyššího správního soudu.
 • 00:13:18 A všechny ty rozsudky zatím,
  nebo i ty poslední rozsudky
 • 00:13:24 potvrdily správnost té varianty,
 • 00:13:28 která je
  v územně platné dokumentaci.
 • 00:13:30 -Ale důležité je říci...
  -Ty ale potvrdily...
 • 00:13:34 -Počkejte! -...jenom formální
  hledisko. Nikoli dopravní.
 • 00:13:38 Ehm, ano.
 • 00:13:40 Skutečně soudy ale teprve začnou.
 • 00:13:44 Starostové za rozumný okruh se
  pochopitelně budou i nadále bránit
 • 00:13:47 proti stavbě silničního okruhu
  v trase 511
 • 00:13:50 i proti trase severní části,
 • 00:13:53 protože jde
  o mezinárodní síť dálnice TEN-T
 • 00:13:57 a my se domníváme,
  že návrh této trasy je v rozporu
 • 00:14:00 s evropskou směrnicí 92
  z roku 2004.
 • 00:14:04 Navíc území Horních Počernic
  nebylo vůbec zahrnuto
 • 00:14:07 mezi dotčená území
  v rámci řízení EIA.
 • 00:14:10 A to se domníváme také,
  že je v rozporu se zákonem EIA.
 • 00:14:14 V této věci jsme se i obrátili
  na Evropskou komisi,
 • 00:14:18 oddělení životního prostředí,
  jako městská část jsme je oslovili
 • 00:14:22 s prosbou o pomoc a obdrželi jsme
  od nich jejich reakci,
 • 00:14:26 podle které se budeme řídit.
 • 00:14:28 Rád bych vás vyzval,
  aby vaše obec v tomto případě
 • 00:14:31 po vydání rozhodnutí ve věci, tedy
  územního povolení pro SOKP 511
 • 00:14:36 podala odvolání
  a případně se i obrátila na soud.
 • 00:14:39 V případě, že v této souvislosti
  zjistíte porušení práva EU,
 • 00:14:42 můžete podat stížnost.
  A my jsme si zcela jisti,
 • 00:14:46 že v případě, že trasa TEN-T by
  procházela hustě osídleným územím,
 • 00:14:50 že evropská práva jsou porušena.
 • 00:14:53 Totéž si myslí i na severu Prahy.
 • 00:14:56 Velice nás překvapilo,
  že současná politická reprezentace
 • 00:15:02 pražského magistrátu
  znovu uvažuje o jižní variantě
 • 00:15:05 takzvaného Pražského okruhu,
  která má vést krásným prostředím
 • 00:15:11 při Čimické rokli
  a Drahaňské rokli.
 • 00:15:15 Je to přírodní park Drahaň-Troja,
  který byl vyhlášen v roce 1990.
 • 00:15:21 A tohle údolí, krásné údolí,
  tahle krásná příroda,
 • 00:15:25 co je okolo nás, tak je současně
  rekreačním zázemím
 • 00:15:29 pro třicetitisícové
  sídliště Bohnice,
 • 00:15:33 pro 15 tisíc lidí, kteří bydlí
  v Čimicích a v Dolních Chabrech.
 • 00:15:37 Samozřejmě taky slouží lidem
  v Kobylisích a v Ďáblicích.
 • 00:15:42 A o tohle všechno nás chce
  připravit tenhle ten okruh.
 • 00:15:46 Pokud by se zvolila severnější,
  takzvaná regionální varianta,
 • 00:15:50 tak k destrukci
  tohoto údolí nedojde.
 • 00:15:53 Já si tady opravdu neumím
  představit šestiproudou dálnici,
 • 00:15:56 která bude procházet přes Vltavu
  nad tím nádherným údolím přes most
 • 00:16:01 tam, kde je Levý Hradec, Pražský
  hrad, tam, kde jsou počátky
 • 00:16:04 českého státu
  a odkud pocházejí Přemyslovci.
 • 00:16:07 A mezi tímhle tím územím
  my stavíme šestiproudou dálnici.
 • 00:16:12 A právě ta opatření,
  o která já teď usiluji, zaručí,
 • 00:16:17 že některé ty oblasti
  nebudou vůbec dotčené
 • 00:16:21 a některé budou
  velice mírně dotčené.
 • 00:16:24 -Jak se to stane?
  -Změnou projektu.
 • 00:16:26 Jak potom chápat
  pracovní posouzení?
 • 00:16:29 Správně jste řekli,
  že jedná se o pracovní posouzení.
 • 00:16:32 Ta kritéria, která tam byla,
  jsou z mého pohledu nedostatečná.
 • 00:16:36 Řekl bych, že to variantní
  posouzení by mělo být komplexnější
 • 00:16:40 z hlediska
  ekonomického, ekologického,
 • 00:16:44 ale dnes už i morálního,
  finančního,
 • 00:16:48 protože já mám pocit,
  že Evropská unie jasně deklarovala,
 • 00:16:51 že nebude přispívat na stavby,
  které půjdou zastavěnými
 • 00:16:56 nebo zastavitelnými územími,
  jako je právě to trasování okruhu,
 • 00:17:00 které v současné je blíže k městu.
 • 00:17:04 Ale je, prosím,
  ještě důležité skutečně říct,
 • 00:17:07 že ten okruh Praha potřebuje.
 • 00:17:09 Praha se dusí,
  Praha se dusí automobily.
 • 00:17:13 80 procent znečištění
  v hlavním městě nám způsobuje
 • 00:17:16 automobilová doprava. A okruh,
  jak ten vnitřní, tak ten vnější,
 • 00:17:20 Praha potřebuje. Ale pokud
  tady mám mluvit jako zastupitel
 • 00:17:23 hlavního města,
  tak Praha potřebuje okruhy
 • 00:17:27 pro Pražany
  a pro návštěvníky Prahy.
 • 00:17:30 A nějakým způsobem
  aglomeračně řešeno.
 • 00:17:33 Společně v aglomeraci
  se Středočeským krajem.
 • 00:17:36 Praha nepotřebuje
  dálnici na svém území,
 • 00:17:38 která má procházet hlavním městem,
  přivádět kamionovou dopravu,
 • 00:17:42 znečišťovat nám životní prostředí
 • 00:17:44 a zhoršovat životy lidí
  na území hlavního města.
 • 00:17:50 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související