iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 2. 2019
na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
5193
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se plus)

Fosforgate

Zelená voda, mrtvé ryby – tohle teď hrozí častěji. Hlavním viníkem je fosfor z domácností a oteplování to ještě zhoršuje.

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se plus

 • 00:00:08 Zelená voda a mrtvé ryby.
  Tohle teď hrozí častěji.
 • 00:00:13 Hlavním viníkem
  je fosfor z domácností
 • 00:00:16 a oteplování to ještě zhoršuje.
 • 00:00:20 Státní fond životního prostředí
  proto nedávno začal poskytovat
 • 00:00:23 dotace obcím
  na domácí čistírny odpadních vod.
 • 00:00:29 Jednou z podmínek je odstraňování
  fosforu s účinností nad 80 procent.
 • 00:00:34 Na trhu jsou
  však čistírny s certifikáty,
 • 00:00:37 který takový stupeň
  odstraňování fosforu sice slibují,
 • 00:00:41 žádoucí vybavení pro reálný provoz
  k tomu ale nemají.
 • 00:00:49 Někteří výrobci čistíren
  situaci přirovnávají
 • 00:00:52 k aféře s dieselovými motory,
  kdy výfuky aut v reálném provozu
 • 00:00:56 vypouštěly mnohem vyšší emise,
 • 00:00:59 než co tvrdily
  certifikáty z laboratoří.
 • 00:01:02 Podívali jsme se proto na
  problematiku fosforu hlouběji.
 • 00:01:17 Fosfor je základní živina, úplně
  esenciální, nejzákladnější živina
 • 00:01:22 ze všech živin.
  A čím víc je ve vodách fosforu,
 • 00:01:25 tím víc v nich žije řas například.
  Notoricky známý problém se sinicemi
 • 00:01:29 je prakticky způsobem
  jenom fosforem, ničím jiným.
 • 00:01:33 V těch vodách dochází
  ke kyslíkovým deficitům,
 • 00:01:36 hynou v nich ryby,
  ta voda je ošklivá na pohled,
 • 00:01:39 je to prostě taková
  zelenošedá polívka.
 • 00:01:42 To všechno je způsobeno vysokými
  koncentracemi fosforu ve vodách.
 • 00:01:48 My jsme porovnávali stav
  na začátku 90.let se současností,
 • 00:01:52 když pro ten fosfor máme data
  jenom ze současnosti.
 • 00:01:56 Ale jasně z tý mapy vyplývá,
  že koncentrace fosforu
 • 00:01:59 v povrchových vodách jsou vysoké.
 • 00:02:01 Na více než polovině území
  je překročena norma,
 • 00:02:04 aby ty toky mohly být použity
  pro vodárenské účely.
 • 00:02:08 Norma takzvané environmentální
  kvality, která je mnohem měkčí,
 • 00:02:12 tak ta je překročena
  na třetině území republiky.
 • 00:02:16 Proto je velmi podstatné,
  aby se s fosforem něco dělo,
 • 00:02:21 to znamená,
  aby se odstranila jeho koncentrace
 • 00:02:24 a zdroje jeho znečištění.
 • 00:02:26 Jsou to vypouštěné odpadní vody
  nebo jsou to volné výusti,
 • 00:02:29 to znamená kanalizace,
  která není zakončená čistírnou.
 • 00:02:33 To jsou největší zdroje fosforu.
 • 00:02:35 A na ty se musí
  v budoucnu zaměřit pozornost.
 • 00:02:42 Limity pro fosfor v odpadních
  vodách podle ministerstva
 • 00:02:45 neodpovídají
  možnostem dnešních technologií.
 • 00:02:49 Středně velké čistírny dokonce
  žádné limity stanoveny nemají.
 • 00:02:57 Současné limity,
  které jsou dané zákonnými předpisy
 • 00:03:01 v České republice
  a už platí zhruba 10 let,
 • 00:03:04 tak v podstatě nevyžadují,
  aby to čištění probíhalo lépe.
 • 00:03:10 V letošním roce byla schválena
  novela vodního zákona,
 • 00:03:14 která původně měla být poplatková.
 • 00:03:17 Bohužel to zpřísnění poplatků
  se nakonec do novely nedostalo.
 • 00:03:20 A právě přes zpřísnění poplatků,
  kdy se poplatky za vypouštění
 • 00:03:24 fosforu měly nastavit tak,
  aby to, když znečišťovatel
 • 00:03:30 ten fosfor bude vypouštět,
  bylo dražší, než když si udělá
 • 00:03:33 to technologické zařízení
  a nebude platit ten poplatek.
 • 00:03:37 Tak to se bohužel
  do zákona nedostalo.
 • 00:03:40 Bohužel se nám
  nepovedlo prosadit ani změnu
 • 00:03:44 takzvaných
  nejlepších dostupných technologií,
 • 00:03:48 kde ty technologie
  na odstraňování fosforu tak,
 • 00:03:51 jak jsou dneska pojaty,
 • 00:03:53 jsou někde
  na úrovni 80.let minulého století.
 • 00:04:01 Ani v oblasti malých čistíren
  není situace dvakrát růžová.
 • 00:04:05 Plánovalo se, že domovní čistírny
  nahradí nevyhovující trativody
 • 00:04:10 a žumpy v místech,
  kde kanalizace není možná.
 • 00:04:14 Povolování proto bylo zjednodušeno
  na takzvané ohlášení,
 • 00:04:18 což by byl krok
  jistě dobrým směrem,
 • 00:04:21 kdyby se tomu
  nenechal samovolný spád
 • 00:04:24 a nezačal fungovat zákon džungle.
 • 00:04:29 Bohužel se na trhu
  objevily výrobky,
 • 00:04:32 který disponují certifikátem,
 • 00:04:34 kde účinnosti podle nás
  s konstrukčním řešením
 • 00:04:38 a co ty čistírny obsahujou,
  odporují přírodním zákonům.
 • 00:04:43 Odstraňování fosforu
  vyšší jak 80 - 90 procent,
 • 00:04:47 veškerá odborná veřejnost potvrdí,
  že nelze dosáhnout jinak
 • 00:04:50 než chemickým srážením.
 • 00:04:52 A tyto čistírny toho údajně
  dosahují bez chemického srážení.
 • 00:04:56 V momentě, kdy uvedu do provozu
  čistírnu na ohlášení,
 • 00:05:01 tak už na rozdíl od čistírny,
  která je na vodoprávní povolení,
 • 00:05:08 tak už nemusím ani odebírat vzorky,
  nemusím je nechávat analyzovat
 • 00:05:12 akreditovanou laboratoří.
  A jedinou povinností majitele
 • 00:05:17 takto ohlášené čistírny
  je jednou za 2 roky
 • 00:05:21 nechat tu čistírnu prohlédnout
  autorizovaným technikem.
 • 00:05:26 Ale on hodnotí,
  zdali tam nedošlo k nějakým změnám,
 • 00:05:30 úpravám, nebo zdali je ta příslušná
  strojní část té čistírny funkční,
 • 00:05:37 ale nehodnotí kvalitu odtoku.
 • 00:05:41 Vlastně stát se tímto zbavil
  té možnosti nějakým způsobem
 • 00:05:45 majitele těchto
  domovních čistíren tlačit
 • 00:05:47 k dalšímu snižování
  zbytkových koncentrací.
 • 00:05:51 To zařízení jako celek je výrobek.
 • 00:05:56 Podléhá certifikaci.
  A výsledkem té certifikace je to,
 • 00:06:02 v souladu s normou, podle které
  ta certifikace probíhá, je to,
 • 00:06:07 že si prodejce
  nebo výrobce toho zařízení
 • 00:06:10 dá na to zařízení označení CE.
 • 00:06:13 To je to, co vyžaduje vodní zákon,
  aby zařízení na ohlášení mělo.
 • 00:06:20 Zákazníkovi v tomto případě
  nezbývá než věřit certifikátu,
 • 00:06:24 který tvrdí,
  že čistírna odstraňuje fosfor
 • 00:06:27 s více
  jak osmdesátiprocentní účinností.
 • 00:06:30 Podrobná zpráva o způsobu testování
  čistírny je majetkem firmy.
 • 00:06:35 Lidé z oboru se shodují,
  že dosáhnout takové účinnosti
 • 00:06:39 bez chemického srážení
  mimo laboratoř je obtížné.
 • 00:06:43 Přesto jsou na trhu
  výrobky s certifikáty,
 • 00:06:46 které právě toto slibují.
 • 00:06:51 Viděl jsem certifikáty,
  kde dokážou čistírny odstraňovat
 • 00:06:54 90 - 97 procent bez chemikálií.
 • 00:07:00 Jednoznačně
  z našich zkušeností vyplývá,
 • 00:07:03 že pokud neprobíhá
  chemické srážení fosforu,
 • 00:07:06 tak není možné garantovat
  odtokovou koncentraci fosforu,
 • 00:07:12 respektive účinnost odstranění
  fosforu vyšší než 80 procent,
 • 00:07:15 jak je požadováno
  pro domovní čistírny kategorie 3.
 • 00:07:21 Jsou prezentovány
  výsledky zkoušení čistíren
 • 00:07:24 podle stejné normy
  v jiných zkušebních laboratořích,
 • 00:07:28 kde bylo dosaženo účinnosti
  80 procent odstraňování fosforu
 • 00:07:32 a více bez chemického srážení.
 • 00:07:35 My jsme měli
  poměrně velkou řadu různých typů
 • 00:07:39 domovních čistíren
  bez srážení fosforu,
 • 00:07:42 a u žádného typu
  jsme těchto hodnot nedosáhli.
 • 00:07:46 Takže netvrdíme, že to není možné,
  ale nemáme takovou zkušenost.
 • 00:07:52 Že se s certifikáty různě podvádí,
  potvrdilo šetření již před 6 lety.
 • 00:07:57 Tehdy ministerstvo iniciovalo
  u České obchodní inspekce kontrolu.
 • 00:08:04 Bylo uděleno pár drobných pokut,
  to však od nadhodnocování účinnosti
 • 00:08:08 čistíren některé výrobce
  bohužel neodradilo.
 • 00:08:15 Proběhla kontrola víceméně plošná,
  skoro u všech výrobců
 • 00:08:19 v České republice a ukázalo se,
  že skutečně podvody se dělají,
 • 00:08:25 že skutečně firmy předkládají
  nepravé certifikáty
 • 00:08:28 a výsledek byl velice tristní,
  co z toho vyšlo.
 • 00:08:33 Podle našeho názoru by bylo
  možná načase po těch 5 letech
 • 00:08:36 začít kontrolovat
  opět tyto certifikáty.
 • 00:08:40 A nejenom s tím, jestli je tam
  formálně všechno správně,
 • 00:08:43 ale právě se zaměřit na to,
  jestli vůbec to,
 • 00:08:46 co je na tom certifikátu uvedeno,
  tak je možné dosahovat.
 • 00:08:51 Co se týče
  těch výhrad některých výrobců,
 • 00:08:57 že tady prodávají
  nebo nabízejí levné čistírny,
 • 00:09:00 kde certifikace
  nesplňuje ty podmínky
 • 00:09:04 toho nařízení vlády 401/2015,
 • 00:09:09 jak mají vypadat
  ty jednotlivé kategorie čistíren,
 • 00:09:12 to je věc té certifikační agentury.
 • 00:09:15 To bohužel ministerstvo životního
  prostředí moc ovlivnit nemůže.
 • 00:09:19 A my jasně říkáme,
  že samozřejmě je možné,
 • 00:09:25 že tam budou uvedeny účinnosti,
  které se jaksi neslučují
 • 00:09:30 s tím technologickým
  vybavením té čistírny,
 • 00:09:33 konkrétně
  že tam bude uvedena účinnost
 • 00:09:37 na odstraňování fosforu 90 procent,
  ale ta čistírna nebude mít
 • 00:09:40 chemické srážení,
  což je jediná možnost v této
 • 00:09:43 velikostní kategorii čistíren,
  aby se dal odstraňovat fosfor.
 • 00:09:47 Tak to prostě není možné.
 • 00:09:49 Proto jsme do podmínek dotačních
  dali jednoznačně i požadavek,
 • 00:09:53 že zároveň
  tyto vykazované účinnosti
 • 00:09:58 musí být technologicky
  podložitelné a garantované.
 • 00:10:05 Když čistírna nebude srážet,
 • 00:10:07 nebude mít
  ten chemický stupeň srážení,
 • 00:10:09 bude odstraňování fosforu někde
  hluboko pod 50 procent, spíš 30.
 • 00:10:14 Když bude mít certifikát, že to
  dokáže, tak dostane tu dotaci?
 • 00:10:19 No, neměla by ji dostat,
  protože fond
 • 00:10:23 nebo ten žadatel o dotaci
  by si měl zjistit,
 • 00:10:27 jestli je technicky vyřešen
  tento problém.
 • 00:10:31 Jako fakticky.
 • 00:10:34 Ministerstvo
  navzdory současným poznatkům
 • 00:10:37 chemické čištění u těchto
  čistíren striktně nenařizuje.
 • 00:10:41 To podle některých výrobců
 • 00:10:43 umožňuje různý výklad
  a obcházení normy.
 • 00:10:46 U čistírny na ohlášení
  navíc nelze zkontrolovat,
 • 00:10:50 zda slibovanou účinnost
  v praxi splňuje.
 • 00:10:53 A kde není kontrola,
  jako by bylo dovoleno vše.
 • 00:10:59 Já vidím jako obrovský problém
  do budoucna,
 • 00:11:05 poněvadž bude instalováno
  velké množství čistíren
 • 00:11:08 třeba i za státní peníze,
  za dotace, který nebudou schopny
 • 00:11:12 splnit to,
  co vykazovaly na testování.
 • 00:11:16 Ty koncentrace, které limitují
  růst těch sinic a řas,
 • 00:11:20 jsou někde
  v setinách miligramů na litr,
 • 00:11:24 čili my když vypouštíme
  jednotky miligramů -
 • 00:11:27 a je těch domovních čistíren
  v tom povodí hodně -
 • 00:11:30 tak je to pořád ještě
  významný zdroj fosforu.
 • 00:11:34 Proto je snaha
  třeba i v povodí Švihovské nádrže,
 • 00:11:40 která je hlavním zdrojem
  pitné vody pro Prahu,
 • 00:11:44 postupně i ty malé čistírny
  anebo i ty domovní čistírny
 • 00:11:48 tam dovybavit
  tím chemickým srážením fosforu,
 • 00:11:51 protože my v našich podmínkách,
  v našich povrchových vodách
 • 00:11:56 nemáme jinou možnost,
  jak zastavit růst těch sinic a řas,
 • 00:12:01 než limitovat je fosforem.
 • 00:12:06 Za těch 20 let mám tu zkušenost,
 • 00:12:11 že předpisy, zákony,
  všecko se dá obejít,
 • 00:12:14 našvindlovat a tak dále,
  ale jedině co by pomohlo,
 • 00:12:20 je to, že každý občan musí mít
  za svou čistírnou jímku,
 • 00:12:25 nádrž, ne zasakování do podzemních
  vod, ne trubku do potoka,
 • 00:12:30 kde neví, co mu tam teče,
  a musí si tu vodu čerpat
 • 00:12:33 na pozemek svůj.
  Tak jako třeba dešťový vody.
 • 00:12:38 Ale musí to vidět.
  A já mám zkušenost v tom,
 • 00:12:41 že když lidi
  používají vyčištěnou vodu,
 • 00:12:45 tak jakýkoli problém okamžitě hlásí
  a hledají servis.
 • 00:12:49 Ale dokud mají trubku do potoka,
  tak nikoho nezajímá, co tam teče.
 • 00:12:57 A bylo by třeba tyto výrobky
 • 00:13:01 z hlediska fosforu
  povolovat pouze na odběr vzorků,
 • 00:13:05 aby se prokázalo,
  že výsledek 80 procent účinnosti
 • 00:13:10 nebyl náhodný,
  ale že je standardní a stabilní.
 • 00:13:16 Například čistírny,
  které exportujeme do Švédska,
 • 00:13:19 tak všecky mají chemický dávkování,
  bez toho to nejde,
 • 00:13:23 ale tam se požaduje na odtoku
  účinnost 99 procent na fosfor.
 • 00:13:30 A biologicky
  bez chemickýho dávkování
 • 00:13:33 je možné dosáhnout
  zhruba 60 procent.
 • 00:13:37 Státní fond životního prostředí
  si nemůže sám stanovit podmínku,
 • 00:13:42 že dotaci dostane pouze čistírna,
 • 00:13:45 která má
  chemické odstraňování fosforu?
 • 00:13:51 Ta podmínka je tam
  svým způsobem stanovená tím,
 • 00:13:56 že fond hodnotí,
  jestli tam ta technologie je.
 • 00:14:00 Teď vám nerozumím.
 • 00:14:02 Takže fond hodnotí to,
  co je tady napsaný.
 • 00:14:06 A zároveň hodnotí,
  jestli ta čistírna je schopna
 • 00:14:10 svým technickým vybavením
  to odstraňování fosforu provádět.
 • 00:14:17 Takže situace,
  že by podporu dostala čistírna,
 • 00:14:22 která neodstraňuje chemicky,
  by neměla nastat?
 • 00:14:25 Dle mého názoru
  by se to nemělo stát,
 • 00:14:29 ale upřímně řečeno,
  my jsme velice rádi,
 • 00:14:32 když se udělá domovní čistírna
  a ten provozovatel,
 • 00:14:36 protože to není
  žádný speciální provozovatel,
 • 00:14:39 to je ta fyzická osoba,
  která si tu čistírnu koupí,
 • 00:14:42 tak tu čistírnu aspoň nějak
  podle svého nejlepšího vědomí
 • 00:14:45 a svědomí provozuje
  a nevypne ji ze zásuvky.
 • 00:14:50 Veškerý čistírny ve Finsku,
  Švédsku, Norsku jsou povolovaný
 • 00:14:54 a můžou být instalovaný pouze
  s chemickým srážením fosforu.
 • 00:14:58 Tam na žádný
  zázračný výrobky nevěří.
 • 00:15:00 Tam prostě si odzkoušeli,
  že jestli chtějí odstranit fosfor,
 • 00:15:03 musí se srážet chemicky.
 • 00:15:08 Samozřejmě že čistírna,
  která disponuje certifikátem,
 • 00:15:11 kde tvrdí, že odstraňuje fosfor
  bez chemie 80-90 procent,
 • 00:15:17 je levnější, protože tam nemusí
  ten výrobce dát žádnej zásobník,
 • 00:15:20 žádné dávkovací čerpadlo.
  A ten, kdo to provozuje,
 • 00:15:23 nemusí ani doplňovat tu chemikálii.
  Takže já kdybych byl zákazník,
 • 00:15:27 kterej tomu nerozumí,
  a dostanu jeden certifikát,
 • 00:15:29 druhej certifikát,
  tady vidím levnější cenu,
 • 00:15:31 tak si vyberu to levnější.
  Otázka je,
 • 00:15:35 co bude potom odtékat
  z té čistírny v praxi.
 • 00:15:39 Ministerstvo životního prostředí
  není určitě ten,
 • 00:15:41 kdo by měl stanovovat
  pravidla na výrobky na trhu.
 • 00:15:45 Ministerstvo životního prostředí
  je tady od toho,
 • 00:15:48 aby chránilo jakost vod.
  A jak už jsem tady říkal,
 • 00:15:52 tak ty požadavky fondu z hlediska
  těch dotovaných zařízení,
 • 00:15:58 jsou vysoce
  nad rámec obecných požadavků.
 • 00:16:03 Takže z našeho pohledu ochrany vod
  to jako problém nevnímáme.
 • 00:16:08 Tam ten druhý problém
  si samozřejmě uvědomujeme,
 • 00:16:12 protože určitě není správné,
  aby kvalitní výrobce,
 • 00:16:14 který do technologie
  investoval prostředky,
 • 00:16:17 vyrábí kvalitní čistírny,
  byl takhle odsunut na druhou kolej
 • 00:16:21 výrobcem méně kvalitním,
  ale levnějším.
 • 00:16:25 Při podvodech s certifikáty
  u dieselových motorů
 • 00:16:29 se nakonec museli
  přizpůsobit poctiví výrobci,
 • 00:16:32 aby na trhu vůbec obstáli.
  Otázka je,
 • 00:16:36 zda něco podobného teď nehrozí
  u nás s domovními čistírnami.
 • 00:16:44 To je druhá zajímavá paralela
  celého tohoto stavu,
 • 00:16:47 protože tak jak to bylo
  vlastně v aféře Dieselgate,
 • 00:16:51 tak několik let
  procházelo několika výrobcům,
 • 00:16:55 že měli ten podvodný software,
  který upravoval
 • 00:16:58 při testování
  chod toho motoru a tak dále.
 • 00:17:01 Když ostatní výrobci,
  kteří ho neměli, viděli,
 • 00:17:04 že to několik let prochází,
  tak je mocná ruka trhu
 • 00:17:08 donutila udělat to samé.
  Takže se vlastně potom postupně
 • 00:17:12 ukazuje, že skoro všichni výrobci
  měli tento podvodný software.
 • 00:17:16 Tenhle stav
  tady na českém trhu s čistírnama
 • 00:17:19 už trvá několik let
  a je pravděpodobné,
 • 00:17:23 že pokud se s tím nic nestane,
  tak budou všichni ostatní výrobci,
 • 00:17:26 kteří mají dražší výrobky
  a musí odstraňovat chemicky,
 • 00:17:29 nuceni si poradit taky tak,
  aby nebyli méně konkurenceschopní.
 • 00:17:41 Budou české žumpy
  nahrazeny čistírnami,
 • 00:17:44 které slibují nemožné?
  O vývoji budeme informovat.
 • 00:17:48 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související