iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 1. 2019
na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
4251
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se plus)

Mlha přede mnou, kaly za mnou

Čáslav odmítá na přilehlé skládce nebezpečných odpadů dočasné uložení kalů z Ostravy.

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se plus - Mlha přede mnou, kaly za mnou

 • 00:00:08 Máme tady
  skládku nebezpečného odpadu,
 • 00:00:11 která je přímo před branami
  starobylého města Čáslavi.
 • 00:00:16 Když se díváte z našeho okna,
  vidíte,
 • 00:00:19 že je to kousíček,
  kousíček od centra.
 • 00:00:24 Máme tady hned
  za naší bývalou starou farou
 • 00:00:27 přenádherný kostel
  svatého Petra a Pavla,
 • 00:00:29 hned následuje náměstí,
  jsou tam školy, školky.
 • 00:00:35 A na druhé straně
  máme tuto hroznou zrůdu.
 • 00:00:50 Z této strany vanou
  silné jihozápadní větry,
 • 00:00:54 velice silné
  a vodorovně prakticky vám ty větry
 • 00:01:00 plus i třeba deště
  všechno ženou na Čáslav.
 • 00:01:06 Když máme otevřená okna
  a fouká tento vítr,
 • 00:01:10 tak taková zvláštní, až mastná,
  to máme až na stole,
 • 00:01:14 to máme na tom bílém gauči.
 • 00:01:17 Lidé tu mají zahrádky.
  Na ty plodiny jim ten spad padá.
 • 00:01:21 Je to prostě strašný humus
  a roste to neskutečnou rychlostí.
 • 00:01:29 Skládku v Čáslavi založili
  v 90.letech pro komunální odpad.
 • 00:01:34 Město ji pak zprivatizovalo
 • 00:01:36 a přibylo ukládání
  nebezpečných odpadů.
 • 00:01:40 Současným vlastníkem skládky
  je společnost AVE CZ,
 • 00:01:43 která v Ostravě právě teď
  likviduje starou ekologickou zátěž
 • 00:01:47 laguny Ostramo.
  Skládku v Čáslavi chtěla využít
 • 00:01:51 k uložení a mezideponii
  nebezpečných odpadů z lagun
 • 00:01:54 a úřady tento záměr posvětily,
 • 00:01:57 pokud firma
  dodrží zákonné podmínky.
 • 00:02:02 To se ale nestalo
  a navážení odpadů z Ostravy
 • 00:02:05 bylo v březnu 2018
  inspekcí zastaveno.
 • 00:02:09 Předcházely tomu
  bouřlivé protesty obyvatel
 • 00:02:12 a volby pak smetly
  bývalé vedení města.
 • 00:02:17 Ve finále, kdy se zjistilo,
  že se ty kaly sem vozí,
 • 00:02:22 ať už tomu říkáme hlinky,
  nebo kaly,
 • 00:02:24 furt se jedná
  o nějaký derivát těch kalů,
 • 00:02:27 tak prostě se začalo hrát
  akorát s názvoslovím.
 • 00:02:30 A to se mi nelíbí.
 • 00:02:32 Spíš mám ten pocit,
  že se jedná o dezinformovanost.
 • 00:02:37 Začátkem listopadu 2018
 • 00:02:39 se na nové vedení města
  obrátila společnost AVE CZ.
 • 00:02:43 V dopise radním sděluje,
  že je nucena obnovit
 • 00:02:47 návozy odpadů z Ostravy do Čáslavi.
 • 00:02:49 Má se jednat o 70 tisíc tun
  nebezpečných odpadů,
 • 00:02:53 které pak budou v průběhu
  dalších dvou let
 • 00:02:56 postupně odváženy
  ke spalování do Vřesové.
 • 00:03:00 Důvodem je podle AVE CZ smlouva,
 • 00:03:02 která firmu nutí zavápněné kaly
  z Ostravy do konce roku odvézt.
 • 00:03:07 Přemístit tak ohromné množství
 • 00:03:09 by ale musely
  tisíce nákladních souprav.
 • 00:03:14 V Čáslavi jsou proti tomu.
 • 00:03:20 Samozřejmě ten průjezd je městem.
  To nás právě děsilo.
 • 00:03:26 Navíc ještě v tom zimním období,
  takže to není zátěž
 • 00:03:31 jenom města Čáslavi, ale samozřejmě
  je to ekologická zátěž
 • 00:03:35 po celé té trase
  z Ostravy až do Čáslavi.
 • 00:03:39 A navíc by bylo hrozné to,
  že by ty odpady zde byly ukládány
 • 00:03:45 nebo složeny
  ve formě jakési mezideponie
 • 00:03:50 a pak znova během dvou let
  nakládány a odváženy
 • 00:03:54 zase do Vřesové. To znamená
  opětovná manipulace s tím odpadem,
 • 00:03:59 což samozřejmě
  lidi velmi zneklidnilo.
 • 00:04:03 Je to naprosto šílený
  vzhledem k tomu,
 • 00:04:09 že vlastně my
  od samého začátku tvrdíme,
 • 00:04:12 že čáslavská skládka
  nemá mezideponii,
 • 00:04:16 kde by mohla mezideponovat
  tak obrovské množství
 • 00:04:20 těchto - byť upravených
  - ostravských kalů.
 • 00:04:24 Nehledě na to,
  že každého hned napadne to,
 • 00:04:28 že pojem dočasné uskladnění,
  tomu nikdo nevěří.
 • 00:04:36 Obrátili jsme se i na ministerstvo
  životního prostředí,
 • 00:04:39 na státní podnik DIAMO
 • 00:04:41 a samozřejmě jsme i svolali
  mimořádné jednání rady,
 • 00:04:46 kde jsme probrali písemný materiál,
 • 00:04:49 který nám poskytlo AVE
  k celé záležitosti.
 • 00:04:56 Na ministerstvu životního prostředí
 • 00:04:58 jsme měli schůzku
  s paní náměstkyní Peštovou
 • 00:05:03 a s panem doktorem Bláhou.
  Oba nás ubezpečili o tom,
 • 00:05:09 že stanovisko Ministerstva
  životního prostředí je takové,
 • 00:05:14 že žádné kaly,
  ani filtrační hlinky
 • 00:05:20 by již neměly
  do Čáslavi být naváženy.
 • 00:05:25 Toto stanovisko ministerstva
  je ale v rozporu s tím,
 • 00:05:28 co firma AVE CZ píše radním.
  Že totiž většinová stanoviska
 • 00:05:33 státních orgánů požadují, aby
  závazný smluvní termín byl dodržen
 • 00:05:38 a odpady z Ostravy
  byly odvezeny do konce roku 2018.
 • 00:05:43 Místním proto není jasné,
  jak to tedy vlastně je.
 • 00:05:52 V podstatě nechápeme to,
  co se změnilo,
 • 00:05:55 že nás vlastně AVE
  na to přímo upozornilo.
 • 00:05:59 Přímo jako prostě chtělo,
 • 00:06:03 aby my jako obyvatelé
  jsme začali co nejvíc křičet,
 • 00:06:07 aby se prostě nestalo,
  že to do té Čáslavi dovezou.
 • 00:06:11 Protože pro ně je to
  taky finančně samozřejmě nevýhodné.
 • 00:06:15 Pro ně bude daleko levnější to,
 • 00:06:18 když se ty upravené kaly dovezou
  rovnou do Vřesové ke spálení.
 • 00:06:25 Nejasnosti jsou pro mě v tom,
  že kdo teda
 • 00:06:30 z těch dotčených orgánů
  státní správy je proti tomu.
 • 00:06:36 Ministerstvo životního prostředí
  nám k tomu rozhovor odmítlo.
 • 00:06:40 Na dotaz, jak se k zvažovanému
  převozu kalů z Ostravy do Čáslavi
 • 00:06:44 staví, odpověděli toto:
 • 00:06:47 Neznáme původce informace.
  Jedná se o spekulaci,
 • 00:06:51 kterou nemáme důvod
  v tuto chvíli komentovat.
 • 00:06:59 Což je prapodivné, protože
  jestliže teda v tiskové zprávě
 • 00:07:05 firmy AVE je napsáno, že jedná
  s dotčenými orgány státní správy,
 • 00:07:12 tak s kým teda jednají?
 • 00:07:16 Obrátili jsme se
  na Inspekci životního prostředí,
 • 00:07:19 jak se k zvažovanému
  převozu kalů z ostravských lagun
 • 00:07:22 do Čáslavi staví? Je to v souladu
  s platnými předpisy?
 • 00:07:27 Inspekce nám k tomu
  rozhovor odmítla
 • 00:07:30 a v písemné odpovědi uvedla:
  V Ostravě leží 70 tisíc tun kalů,
 • 00:07:35 ale nevíme, odkud pochází informace
  o jejich případném vymístění
 • 00:07:39 a hlavně kam. Na skládce v Čáslavi
  je povolena mezideponie
 • 00:07:44 pro dočasné umístění odpadů
 • 00:07:47 s okamžitou kapacitou
  pouhých 150 tun.
 • 00:07:54 Což je pro tento účel
  naprosto k nepoužití,
 • 00:07:58 protože 150 tun není 70 tisíc tun.
 • 00:08:04 Celou dobu vlastně,
  celé ty dva roky
 • 00:08:07 ministerstva
  nám vždycky odpovídala,
 • 00:08:11 že do Čáslavi
  se mohou navážet upravené kaly
 • 00:08:16 před tím,
  než budou spáleny ve Vřesové,
 • 00:08:20 protože Čáslav mezideponii má.
 • 00:08:24 A teďka už konečně
  teda mám černé na bílém,
 • 00:08:27 že prostě v Čáslavi
  sice je mezideponie,
 • 00:08:31 ale pouze na 150 tun,
  která absolutně nic neřeší.
 • 00:08:36 Potvrdila to
  Česká inspekce životního prostředí.
 • 00:08:40 Mám doklad i z městské odboru
  životního prostředí,
 • 00:08:46 který teda taky potvrdil,
 • 00:08:48 že žádná velká mezideponie
  v Čáslavi není.
 • 00:08:52 Prostě vždycky je to úplně jinak.
 • 00:08:57 Poslední informace,
  kterou jsme získali tento týden,
 • 00:09:02 byla taková,
  že v žádném případě by nemělo dojít
 • 00:09:06 k navážení těchto kalů
  15.listopadu,
 • 00:09:09 nicméně že ten proces vyžaduje
  několik dní k zúřadování
 • 00:09:15 a že o výsledku budeme informováni.
 • 00:09:20 Jak to tedy bude?
  Můžete nám to upřesnit?
 • 00:09:23 Co kam se bude převážet?
 • 00:09:28 Dne 25.října byl kontrolní den,
 • 00:09:33 který hodnotil jak dál.
 • 00:09:35 Na tomto kontrolním dnu
  byl předložen dodatek
 • 00:09:39 realizačního projektu, který říká,
 • 00:09:42 že kaly
  se nebudou vozit do Čáslavi,
 • 00:09:46 ale mohly by zůstat v Ostravě.
 • 00:09:49 Platný
  projekt realizační připouští,
 • 00:09:54 že kaly budou
  stabilizovány v Ostravě,
 • 00:09:57 převezou se na mezideponii
  do Čáslavi
 • 00:10:01 a odtamtud se budou vozit
  na cílové v podstatě místo,
 • 00:10:05 kde se likvidují,
  to znamená do Vřesové.
 • 00:10:09 Navržený dodatek
  zatím není uzavřen a projednán,
 • 00:10:14 takže v současné době
  už máme na stole
 • 00:10:18 veškerá vyjádření
  všech zainteresovaných stran
 • 00:10:22 a v současné době bude navíc
  vyzván dodavatel firma AVE
 • 00:10:28 k vypracování jedné z variant.
 • 00:10:32 Oni totiž v tom dodatku
  nabídli čtyři možné varianty.
 • 00:10:38 Takže není rozhodnuto?
 • 00:10:41 Není rozhodnuto,
  nicméně v současné době to vypadá,
 • 00:10:46 že bude rozpracována varianta,
  která říká přibližně toto:
 • 00:10:54 Hlinky budou
  v oblasti Ostravska stabilizovány
 • 00:11:00 a budou tam v podstatě deponovány
  a postupně odváženy do Vřesové.
 • 00:11:06 To samé se stane se surovými kaly,
 • 00:11:10 které budou zavápněny
  a budou čekat na odvoz do Vřesové.
 • 00:11:15 A naopak
  energeticky nevyužitelné věci,
 • 00:11:20 nezpracovatelné, nespalitelné
 • 00:11:22 by měly být uloženy
  ve výši do 10 tisíc tun
 • 00:11:27 jako nebezpečné odpady
  na skládce v Čáslavi.
 • 00:11:31 A můžete už dopředu říct,
 • 00:11:35 jaká jsou stanoviska
  dotčených orgánů státní správy
 • 00:11:38 jako třeba Ministerstva životního
  prostředí tady k této variantě?
 • 00:11:42 Speciálně Ministerstvo
  životního prostředí
 • 00:11:45 jednoznačně podporuje variantu,
  kterou jsem vám teď popsal.
 • 00:11:49 S tím ale pro změnu
  nesouhlasí v Ostravě.
 • 00:11:52 Ze stanoviska radních citujeme:
 • 00:11:55 Uložení odpadů z lagun Ostramo
  na skládku v Čáslavi
 • 00:11:59 je součástí
  schválené realizační dokumentace.
 • 00:12:03 Ve všech stupních projednávání
  bylo s ukládáním odpadů
 • 00:12:07 z lagun Ostramo
  na skládku v Čáslavi počítáno.
 • 00:12:11 Žádáme, aby práce v lokalitě
  byly ukončeny v původním termínu.
 • 00:12:16 Podepsán
  primátor Ostravy Tomáš Macura
 • 00:12:26 Rozhodně v tom hraje roli
  i politika.
 • 00:12:29 Zájmy, které se rozhodně liší
  od samosprávy v Ostravě
 • 00:12:37 a od samosprávy v Čáslavi.
 • 00:12:40 A samozřejmě i toto se do jednání
  těch orgánů prolíná.
 • 00:12:44 A tak my jsme,
  když to teda možná zvulgarizuji,
 • 00:12:49 že jsme v tom tak trochu lítali
  jako nudle v baňce.
 • 00:12:53 Je sice od nás
  jako Čáslaváků špatné to,
 • 00:13:00 že nechceme, aby se to odvezlo
  honem rychle z Ostravy,
 • 00:13:06 protože oni tam mají
  největší ekologickou zátěž,
 • 00:13:09 ale vyřešit to tím,
 • 00:13:12 že se ta nejhorší ekologická
  zátěž převeze do Čáslavi?
 • 00:13:15 Když se nám sem na skládku vozí
  už tak neuvěřitelné množství
 • 00:13:20 těch nejhorších odpadů
  nebezpečných z celé republiky?
 • 00:13:26 My na tom nejsme líp
  než ti Ostraváci.
 • 00:13:31 Právě takovým zmatkům a chaosu
  mohl a měl předejít proces EIA.
 • 00:13:37 Jenže ministerstvo
  navzdory mnoha protestům
 • 00:13:40 komplexní posouzení likvidace
  ostravských kalů neřešilo.
 • 00:13:44 Tehdy to přitom požadovali
  jak v Čáslavi, tak v Ostravě.
 • 00:13:51 Určitě požadujeme
  zhodnocení v celém rozsahu,
 • 00:13:54 protože nechceme být zodpovědní
  pouze vůči těm našim obyvatelům,
 • 00:13:57 ale i vůči všem ostatním. Protože
  samozřejmě důležité je i to,
 • 00:14:03 kde ty kaly skončí,
  kudyma všude pojedou,
 • 00:14:06 protože i toto třeba
  v tom návrhu nebylo řešeno.
 • 00:14:09 A samozřejmě neradi bychom,
  aby se ty kaly vrátily
 • 00:14:13 zpět do Ostravy
  či případně jiné město
 • 00:14:16 se ne vlastní vinou
  dostalo do situace,
 • 00:14:19 v jaké jsme my nyní.
 • 00:14:22 Ministerstvo životního prostředí
  navzdory požadavkům
 • 00:14:26 konečnou likvidaci kalů
  specifikovat nepožaduje.
 • 00:14:30 Zdůvodňuje to tím,
  že koncová zařízení
 • 00:14:33 jsou spravována
  jinými právnickými subjekty.
 • 00:14:37 Tento argument
  je však zcela irelevantní,
 • 00:14:40 upozorňují občanské iniciativy.
 • 00:14:43 Obdobný postup ministerstva
  v minulosti
 • 00:14:46 vedl k rozvozu vytěžených kalů
  na různá místa,
 • 00:14:49 a to i do volné přírody,
 • 00:14:51 kde dosud nezlikvidované
  ohrožují životní prostředí.
 • 00:15:00 Nedávné závěry z šetření Inspekce
  životního prostředí ukázaly,
 • 00:15:04 že důvody k obavám jsou na místě.
 • 00:15:08 Na skládce v Čáslavi totiž inspekce
  zjistila závažná pochybení.
 • 00:15:12 Nebezpečný odpad
  z ostravských lagun,
 • 00:15:15 který sem byl před rokem navezen,
  byl špatně vykazován,
 • 00:15:19 bylo s nám špatně nakládáno a došlo
  k porušení celé řady předpisů.
 • 00:15:24 Z výsledků rozborů
  dokonce vyplynulo,
 • 00:15:27 že odpad byl tak kontaminován
  nebezpečnými látkami,
 • 00:15:31 že přímé uložení na skládku
  není možné.
 • 00:15:34 Firma za to dostala pokutu.
 • 00:15:37 Pokuta jako pro nás,
  pro občany nic neřeší.
 • 00:15:41 Ta nám tady to životní prostředí
  jako nezlepší.
 • 00:15:44 Navíc to je prostě směšný,
  ta pokuta.
 • 00:15:48 Jsou informace
  veřejně už teď jako dostupné,
 • 00:15:51 že se skládka
  má stále ještě navyšovat.
 • 00:15:55 A přitom nikdo
  samozřejmě netuší, neví,
 • 00:15:59 jakým způsobem se s tím
  nebezpečným odpadem tam nakládá.
 • 00:16:04 Když sem doletí igelitový pytlík,
 • 00:16:06 tak sem zcela jistě doletí
  daleko méně hmotná tělesa odtamtud.
 • 00:16:11 To je ten prach, plyny.
  A to všechno my tady dýcháme,
 • 00:16:14 protože, jak říkám, je to na západě
  a převažující proudění je západní.
 • 00:16:18 Takže v podstatě všechno
  to jde přes nás a do centra města.
 • 00:16:23 Po zkušenostech s ostravskými kaly
 • 00:16:25 se obyvatelé začali zajímat
  o skládku jako takovou
 • 00:16:28 a všímat si věci,
  které dřív neviděli.
 • 00:16:33 Tady protéká kolem skládky
  a následně dalšími obcemi
 • 00:16:38 potok Klejnárka,
  který se doposud běžně využíval
 • 00:16:42 v letních měsících pro účely
 • 00:16:46 dětského hasičského kroužku
  dobrovolných hasičů.
 • 00:16:49 Ty děti se v tom prostě máchají,
  stříkají to po sobě.
 • 00:16:55 A samozřejmě nejde jen o tu vodu,
  jde o půdu.
 • 00:16:57 Tady je všude zemědělská půda,
  kolem nás jsou pole,
 • 00:17:00 takže když tudy jdete
  a jezdíme tady okolo,
 • 00:17:02 vždycky mě napadne,
  který chudák tady to obilí
 • 00:17:06 nebo tu kukuřici vyfasuje.
 • 00:17:09 Několikrát tady hořelo.
  Dokonce tady i to hasil vrtulník.
 • 00:17:14 Mezi náma, já si myslím,
  že to jenom jedna součást.
 • 00:17:18 Že se sem toho dováží daleko víc.
 • 00:17:20 A ale díky tomuhle
  jsme se dozvěděli,
 • 00:17:23 že ta skládka
  není úplně na pěstování fialek.
 • 00:17:28 Musíme být stále ve střehu,
 • 00:17:33 protože když se vlastně
  nikdo neozve,
 • 00:17:36 není žádný odpor,
  tak prostě nikdo se ani nedoví,
 • 00:17:41 co se na tu
  čáslavskou skládku vozí.
 • 00:17:52 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související