iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 9. 2018
na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
2091
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se plus)

Kdo to zaplatí

Na pozemcích pana Šebely v CHKO Český Kras leží desítky tisíc tun odpadu.

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se plus

 • 00:00:06 A jedem!
 • 00:00:08 Jedem! Šup! Přidej!
 • 00:00:10 A jedem! A jedem!
  POVELY PRO KONĚ
 • 00:00:15 A jedem! A jedem!
 • 00:00:17 Krajský úřad, městský úřad,
  ministerstvo životního prostředí,
 • 00:00:25 policie, soudy. Všichni věděli,
  že se jedná o podvod.
 • 00:00:29 Já jsem tehdy dával podnět
  na policii v Berouně.
 • 00:00:33 Ti mi oznámili, že se o nic
  takového, co se domýšlím, nejedná,
 • 00:00:37 a jak se říká,
  bylo to smetený ze stolu.
 • 00:00:44 Na pozemcích pana Šebely
  v CHKO Český kras
 • 00:00:47 leží desítky tisíc tun odpadu.
 • 00:00:51 Navozilo mu je sem
  v první polovině 90.let
 • 00:00:54 přes jeho protesty město Beroun.
 • 00:00:59 Pan Šebela
  od té doby usiluje o nápravu.
 • 00:01:02 Před 2 lety vyhrál soud,
 • 00:01:04 ale vyklízení skládky
  ze svých pozemků se dosud nedočkal.
 • 00:01:08 Skládka navíc ani není zabezpečená,
  takže pro okolí představuje rizika.
 • 00:01:14 Dopad jejich nelegální činnosti
  je dneska tak obrovskej,
 • 00:01:21 že se bude zřejmě jednat
  ne o desítky,
 • 00:01:24 ale o stovky milionů
  při jeho řešení.
 • 00:01:27 Tak kdo to teďka zaplatí?
 • 00:01:30 Občani?
 • 00:01:37 Můžete mi říct paní Goebbelsová,
  co tady děláte?
 • 00:01:40 -A můžete mi ukázat to povolení?
  -Vypadněte! Tady nemáte co dělat.
 • 00:01:48 Na polích mezi Chrášťanami a Chýní
  leží také hora odpadů.
 • 00:01:52 Navozila jse sem soukromá firma,
 • 00:01:55 přestože majitelé pozemků
  proti tomu řadu let protestovali.
 • 00:01:59 Veřejný ochránce práv
  označil případ za havárii práva.
 • 00:02:03 po 20 letech nelegální navážení
  zastavila policie.
 • 00:02:07 I v tomto případě
  je škoda na majetku
 • 00:02:10 i životním prostředí obrovská.
 • 00:02:13 My jsme si bohužel museli
  nechat udělat znalecký odhad
 • 00:02:17 na odstranění této navážky
  a vyšla neuvěřitelná částka,
 • 00:02:21 která dneska by šla ke 2 miliardám.
  A úřady prostě nic.
 • 00:02:30 Vzhledem k závažnosti obou případů
  o vývoji opět informujeme.
 • 00:02:35 Úřady totiž s nápravou svých
  předchozích pochybení nespěchají.
 • 00:02:40 Poškození vlastníci
  jsou teď nuceni čelit
 • 00:02:42 dalším nestandardním postupům.
 • 00:02:54 Případ v Berouně se teď
  navíc řítí do nebezpečné zatáčky.
 • 00:03:02 Město Beroun po 27 letech
  prohrálo soudní spor
 • 00:03:09 a pravomocný rozsudek, který
  vynesl krajský soud před 2 lety,
 • 00:03:16 vlastně nabývá účinnosti
  6.říjnem tohoto roku.
 • 00:03:20 Takže nám zbývají
  3 měsíce do vyklizení
 • 00:03:23 nejméně 43 tisíc tun
  nebezpečných odpadů
 • 00:03:28 protiprávně uložených
  na mých pozemcích.
 • 00:03:33 Nešlo ze strany města pouze
  o zfalšování jakéhosi podpisu
 • 00:03:37 na kupní smlouvě, ale jednalo se
  i o tužkou zapisované
 • 00:03:43 podklady v katastrálních knihách.
 • 00:03:47 A zfalšovaný podle mého názoru
  výpis z listu vlastnictví.
 • 00:03:54 V roce 1985,
  když jsem pozemek kupoval,
 • 00:03:59 tak skládka byla
  daleko od opěrné zdi.
 • 00:04:06 Tady to, co vidíte,
  je ještě pořád příroda.
 • 00:04:10 A tohle je nasypaný odpad
  za předešlých 20-30 let.
 • 00:04:16 Ze snímků je patrné, jakou
  rychlostí byly pozemky zasypávány
 • 00:04:20 právě v období od roku 1990-1991
  do roku 1994-1995.
 • 00:04:25 A jakým způsobem
  bylo to údolí zasypaný
 • 00:04:30 oproti předešlým 20-30 letům.
 • 00:04:35 Všichni občané
  tehdy si mohli přečíst názor
 • 00:04:38 tehdejšího starosty Jiřího Bessera:
  Problém pro město žádný neexistuje.
 • 00:04:43 A co si se svými pozemky a s tím,
  co na nich leží, udělá,
 • 00:04:46 je jeho věc. Z městského rozpočtu
  nedostane ani korunu,
 • 00:04:49 protože v právu není.
 • 00:04:51 Po 27 letech
  vydává odvolací soud rozhodnutí,
 • 00:04:56 že město Beroun je povinno
  zmíněné pozemky vyklidit.
 • 00:05:02 Půjde o finančně náročné práce,
  a rostou proto obavy,
 • 00:05:06 že město se pokusí
  problém nějak obejít.
 • 00:05:09 Kdo a jak bezpečně
  tyto práce teď provede?
 • 00:05:13 Ptali jsme se.
  Město nám k tomu rozhovor odmítlo.
 • 00:05:19 Nejistota a strach
  z možného ohrožení zdraví
 • 00:05:22 a životního prostředí
  tím tak jenom narůstá.
 • 00:05:25 Zvláště když ve věci existují
 • 00:05:27 protichůdné
  znalecké posudky a tvrzení.
 • 00:05:33 Analýza rizik,
  kterou si nechalo město zpracovat,
 • 00:05:37 například v závěru uvádí,
  že na jižním okraji skládky,
 • 00:05:41 tedy na pozemcích pana Šebely
 • 00:05:43 nebyla zjištěna přítomnost
  žádných nebezpečných odpadů.
 • 00:05:52 Jiné posudky ale tvrdí opak.
 • 00:05:57 Je to podle mého názoru silně
  v rozporu s odborným stanoviskem
 • 00:06:00 Správy chráněné krajinné oblasti,
  která byla vypracovaná
 • 00:06:04 na žádost soudu,
  a je tudíž součástí soudního spisu,
 • 00:06:08 kde je jasně deklarováno,
 • 00:06:10 o jaké materiály
  se ve zmíněné skládce jedná.
 • 00:06:14 Fotochemikálie, pesticidy,
 • 00:06:17 zářivky
  a jiný odpad obsahující rtuť,
 • 00:06:20 barvy, tiskařské barvy, lepidla,
 • 00:06:22 pryskyřice
  obsahující nebezpečné látky,
 • 00:06:26 baterie, akumulátory,
  dřevo obsahující nebezpečné látky,
 • 00:06:30 odpady z čištění komínů
  a dál a dál a dál,
 • 00:06:34 což v závěru je definováno:
 • 00:06:38 Skládka je z 90-100 procent
  plná nebezpečných odpadů.
 • 00:06:45 Podle mého názoru analýza rizik,
 • 00:06:48 kterou si město Beroun nechalo
  zpracovat za bezmála 300 tisíc,
 • 00:06:52 a následně další odborné posudky
  ze bezmála 700 tisíc,
 • 00:06:59 jsou vypracovaný opět účelově tak,
 • 00:07:04 aby město Beroun
  nějakým způsobem legalizovalo
 • 00:07:09 svůj nezákonný postup v této věci.
 • 00:07:13 Nemůžu přece v místě,
  kde byly nalezeny odpady,
 • 00:07:19 jak říkáme,
  z 90-100 procent nebezpečný,
 • 00:07:23 nalézt pouze zlomek.
  To mi přijde podivné.
 • 00:07:30 Jakým způsobem se to bude
  vyvíjet dál, je pro mě otazník,
 • 00:07:35 ale je pravda, že 6.října,
  soudem určený datum,
 • 00:07:40 by měl být ze strany města splněn.
 • 00:07:43 To znamená skládka vyklizená
  z mých pozemků.
 • 00:07:47 Podle inspekčních zpráv, které
  pro stranu poškozenou vypracoval
 • 00:07:51 akreditovaný inspekční orgán,
  není situace tak růžová,
 • 00:07:56 jak tvrdí posudky města.
  Navíc podle soudní znalkyně
 • 00:07:59 pro azbest,
  město problém začalo řešit pozdě.
 • 00:08:03 Technologie pro bezpečné odklízení
  sice existují,
 • 00:08:07 ale je třeba dodržet
  řadu legislativních podmínek.
 • 00:08:11 Lhůtu pro vyklizení při současném
  dodržení závazných předpisů
 • 00:08:15 podle ní nemůže město stihnout.
 • 00:08:23 Já bych řekla, že v téhle věci,
  co se týká skládky
 • 00:08:27 na části pozemků pana Šebely,
  tím, že se jedná o prokazatelně
 • 00:08:32 azbestové materiály, které byly
  kontaminovány v minulosti
 • 00:08:35 vysoce toxickými látkami,
  tak není k tomu co dál dodat.
 • 00:08:40 Tyto práce musí probíhat
  v režimu sanace azbestu
 • 00:08:44 a musí se postupovat podle platné
  legislativy České republiky
 • 00:08:47 a Evropské unie. A musí být vždy
  zajištěno, aby nedocházelo
 • 00:08:51 k nekontrolovanému úniku
  azbestových vláken mimo
 • 00:08:55 kontrolované pásmo, které vždy musí
  zřídit oprávněná sanační firma.
 • 00:09:02 Současné technologie v 21.století,
 • 00:09:05 které se používají běžně
  při sanaci azbestu,
 • 00:09:09 tak jsou tyto technologie
  a odborné sanační firmy
 • 00:09:13 schopny sanaci provést tak,
  aby bylo vše
 • 00:09:17 v rámci zákona platného v České
  republice a Evropské unii splněno.
 • 00:09:25 Tento případ je samozřejmě
  i z technologického pohledu
 • 00:09:29 náročnější, protože azbest
  je zde prokazatelně kontaminovaný
 • 00:09:34 ostatními vysoce toxickými látkami.
 • 00:09:37 Tuto skutečnost musí
  především vědět sanační firma,
 • 00:09:41 která si připraví
  a samozřejmě navrhne provedení
 • 00:09:45 odstraňování azbestu tak,
  aby splnila zákonné náležitosti,
 • 00:09:50 které pro Českou republiku
  jsou v tuto chvíli platné.
 • 00:09:56 Pochybnosti o postupu města
 • 00:09:58 vyvolávají také
  rozdílné odhady nákladů.
 • 00:10:05 Město Beroun si před několika lety
  nechalo udělat znalecký posudek
 • 00:10:09 o tom, co to bude obnášet,
  kolik to bude stát.
 • 00:10:14 A znovu podotýkám,
  bylo to i pro potřeby soudu.
 • 00:10:18 A tam zazněla částka
  bezmála 400 milionů.
 • 00:10:22 V dnešní době si město Beroun
  nechalo zpracovat nový posudek
 • 00:10:29 a představte si, že tam
  uvádí částku, která je
 • 00:10:32 až 10krát menší,
  tedy 40 až 140 milionů.
 • 00:10:37 Jak se můžou znalci tímhle způsobem
  lišit, mi není jasné.
 • 00:10:42 Znalecký posudek inženýra Barchánka
  zpracovaný pro město
 • 00:10:46 dokonce tvrdí, že není důvod,
  aby stavební práce
 • 00:10:50 při odklízení skládky
  z pozemků pana Šebely
 • 00:10:53 byly primárně posuzovány
  z hlediska odpadových předpisů.
 • 00:11:04 Environmentální nebezpečí
  při vyklízení pozemku pana Šebely
 • 00:11:08 reálně nehrozí, tvrdí tento znalec.
 • 00:11:14 Ten nejdůležitější materiál,
  který město předložilo
 • 00:11:17 a byl projednáván, byl nazván
  Konečné řešení skládky Lištice.
 • 00:11:22 A to vůbec nerespektovalo
  pravomocný rozsudek soudu,
 • 00:11:25 to nerespektuje ani analýza rizik,
  který říká,
 • 00:11:29 že do 6.října letošního roku
  to musí už být vyklizeno.
 • 00:11:34 To je velmi závažný problém,
  který se táhne už hodně dlouho.
 • 00:11:38 V současné době se projednává
  dokumentace k EIA,
 • 00:11:44 která by měla
  ukončit ten proces EIA.
 • 00:11:47 Nemůžu předjímat, jak to dopadne.
  V té EIA jsou 3 varianty.
 • 00:11:52 Jedna varianta je zachování skládky
  a jenom stabilizace skládky
 • 00:11:56 a dokončení rekultivace.
  Druhá varianta je
 • 00:12:01 odtěžení té části,
  která prošla soudním procesem.
 • 00:12:04 A ostatní zase zachovat
  a tento problém vyřešit.
 • 00:12:09 A třetí je odtěžit všechno.
 • 00:12:12 My jako kraj
  podporujeme tu první variantu,
 • 00:12:15 aby se to nechalo na místě
  a ta skládka se stabilizovala.
 • 00:12:20 Jaký mám pocit
  po 27 letech této kauzy?
 • 00:12:23 V podstatě velmi jednoduchej.
 • 00:12:28 Vy máte nějaké právo.
  Stát by vám ho měl garantovat.
 • 00:12:31 Vy se ho domáháte stylem,
  že musíte platit a platit
 • 00:12:34 a většinou státu hlavně.
  Nebo různým orgánům.
 • 00:12:38 A nakonec zjistíte, že to právo
  pořád ještě nemáte po 27 letech.
 • 00:12:43 Dneska se tady sešli
  majitelé pozemků.
 • 00:12:48 Chtějí se podívat na to,
  jak to vypadá na jejich pozemcích.
 • 00:12:51 Kde máte napsáno,
  že oni sem nemohou vstoupit?
 • 00:12:54 Majitelé polí v v Chrášťanech
  u Prahy se konečně dočkali.
 • 00:12:58 Cizí firma, která 20 let
  proti jejich vůli vozila
 • 00:13:02 na jejich pozemky odpad,
  svoji činnost zastavila.
 • 00:13:06 -Máte stavební povolení?
  -Máme platné územní rozhodnutí.
 • 00:13:09 Donutily ji k tomu až pokuty soudu.
 • 00:13:13 Stavební úřad Hostivice
  naopak nelegální činnost
 • 00:13:16 do posledního dechu toleroval.
  Případem se teď zabývá policie.
 • 00:13:22 Rozhodování ve věci již před rokem
  převzal stavební úřad Kladno.
 • 00:13:28 Už bylo vydané nějaké rozhodnutí
  o vyklizení skládky?
 • 00:13:31 Jak vidíte, tady se nezměnilo nic.
  Zmizely akorát stavební buňky
 • 00:13:36 a stroje. Je to přesně rok,
  co jsme požádali stavební úřad,
 • 00:13:42 aby odstranil navážku,
  ale doposud se nic nestalo.
 • 00:13:49 Je tam problém v tom,
  že opravdu spousta správních úřadů
 • 00:13:53 se tomuto tématu věnovalo
 • 00:13:55 a ty materiály nebo ten spis
  je velmi obsáhlý.
 • 00:13:58 V podstatě se vytváří
  už od 90.let minulého století.
 • 00:14:03 Úředníci se s tím spisovým
  materiálem musí dokonale seznámit,
 • 00:14:06 aby mohli
  opravdu správně rozhodnout.
 • 00:14:09 Stavební úřad by obecně po tom, co
  dostane podnět k zahájení řízení,
 • 00:14:15 do jednoho měsíce nás vyrozumět,
  jestli ho zahájí,
 • 00:14:18 jestli ho nezahájí. Z tohoto důvodu
  jsme rovněž podávali žádost
 • 00:14:23 o přijetí opatření
  k nápravě proti nečinnosti.
 • 00:14:27 Ten postup úřadů je nepochopitelný,
  protože po nás, když něco chtěli,
 • 00:14:33 dávali nám to na vědomí
  veřejnou vyhláškou
 • 00:14:36 a většinou když se do měsíce
  neozvete, tak to berou,
 • 00:14:39 jako s tím souhlasíte.
  A tady rok se nic neděje,
 • 00:14:42 a všechno je v pořádku.
  A takhle se to opakuje léta.
 • 00:14:49 Jediné, co se stalo, dostali jsme
  obsílku od stavebního úřadu,
 • 00:14:53 abychom doložili,
  kolik je zde zavezeno materiálu,
 • 00:14:56 dodali
  geodetické zaměření a podobně.
 • 00:14:59 Čili věci,
  které by si měli udělat sami.
 • 00:15:02 Takže očividně snaha
  zase to prostě prodloužit.
 • 00:15:07 Takže nemůžete říct
  nějaký časový harmonogram?
 • 00:15:11 Časový harmonogram záleží
  na získání těch podkladů.
 • 00:15:14 Ty dotčené osoby byly vyzvány
  k tomu, aby ty podklady,
 • 00:15:18 které chybí k tomu rozhodnutí,
  nějakým způsobem doložily.
 • 00:15:22 -A tohle vy si máte všechno zaměřit
  za vlastní peníze? -Ano.
 • 00:15:25 Teď to po nás ten úřad chce,
  abychom jim to dodali,
 • 00:15:28 aby mohli rozhodnout.-To může stát
  několik set tisíc klidně.
 • 00:15:32 No to může. Samozřejmě.
 • 00:15:34 Na kolika je to hektarech?
 • 00:15:37 Je to zhruba kolem 20 hektarů,
  celá plocha skládky.
 • 00:15:41 A neznám
  jediného vlastníka pozemků,
 • 00:15:44 který by s tím souhlasil.
 • 00:15:48 Na to, že už 20 let
  nemohou používat své pozemky
 • 00:15:55 a musí se všemožně bránit
  neoprávněnému návozu,
 • 00:15:58 neoprávněnému užívání,
  tak aby ještě byli nuceni
 • 00:16:02 vynakládat nějaké další prostředky,
 • 00:16:04 které by klidně mohly být
  v řádu desetitisíců korun i více,
 • 00:16:08 tak nám to opravdu nepřijde
  spravedlivé a správné.
 • 00:16:12 Jako pozitivum vidíme to,
  že v tuto chvíli
 • 00:16:15 se do případu vkládá
  i ministerstvo místního rozvoje
 • 00:16:19 a vyžádalo si
  veškerou spisovou dokumentaci.
 • 00:16:24 Třeba v našem případě osobně
  to už je od roku 1995,
 • 00:16:27 kdy všichni vědí,
  že to jsou soukromé pozemky.
 • 00:16:31 Od té doby jsme proti tomu brojili.
  A podívejte se, kde dneska jsme.
 • 00:16:37 Do loňského roku se tady zaváželo.
  Nebyla síla, která by to zastavila.
 • 00:16:42 Prostě potřebujeme, aby stavební
  úřad vydal nějaké rozhodnutí.
 • 00:16:46 Je tady spousta
  závadného materiálu uložená.
 • 00:16:49 A rok se nic neděje.
 • 00:16:53 Takováhle rýha téměř na rovině.
 • 00:16:56 A kdybychom se podívali na druhou
  stranu, kde máte prudký vztah,
 • 00:16:59 tak tam stačí
  jedna větší průtrž mračen
 • 00:17:01 a může to zavalit silnici tam.
  Skládka.
 • 00:17:07 Přitom inspekce vloni provozovateli
  skládky udělila pokutu
 • 00:17:14 ve výši téměř 10 milionů korun,
  protože zjistili,
 • 00:17:17 že po vydání soudního rozhodnutí,
  kterým bylo zrušeno rozhodnutí
 • 00:17:21 z krajského úřadu, tak se sem
  za rok a půl navezlo tolik tun,
 • 00:17:26 že to vyčíslili
  na částku přes 100 milionů.
 • 00:17:30 A výsledek je ten,
  že ministerstvo tu pokutu zrušilo.
 • 00:17:36 My vlastníme pozemky, je tady
  nevezeno to, co tady být nemá,
 • 00:17:41 jsme zodpovědný za vlastní pozemky
  a nemáme odvolání v tomhle státě.
 • 00:17:45 Prostě neuvěřitelný věci
  se tady dějou.
 • 00:17:54 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2018

Související