iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 2. 2017
09:40 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
3195
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Srdeční záležitost

Dokument zachycuje aktivity Kateřiny a Lukáše Poledníkových a jejich prostřednictvím ukazuje vydru jako krásného, ale bohužel stále ohroženého živočicha.

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se - Srdeční záležitost

 • 00:00:16 Tady jsou stopy. Tady, podívej.
 • 00:00:19 Tady jde samec.
 • 00:00:21 Támhle jsou
  nějaká značkovací místa.
 • 00:00:26 A tady je
  relativně čerstvý trus.
 • 00:00:28 Není to z dnešní noci,
  ale je to z tohohle týdne.
 • 00:00:32 A támhle jedla nějakou větší rybu,
  je tam vidět krev a šupiny.
 • 00:00:37 Ten trus je krásně...
  Ono to jde vidět,
 • 00:00:39 ale když si člověk není jistý,
  tak když k tomu čichne,
 • 00:00:42 tak to jde cítit rybinou.
 • 00:00:44 Takže podle smradu se to pozná,
  že to je vydří trus.
 • 00:00:54 Vydra říční
  patří mezi lasicovité šelmy.
 • 00:00:57 Vyskytuje se v tekoucích
  i stojatých vodách
 • 00:01:00 na celé severní polokouli.
 • 00:01:02 Dorůstá délky asi 80 centimetrů
  a váhy 5 až 10 kilogramů.
 • 00:01:08 Živí se vodními živočichy,
  především rybami, ale i korýši,
 • 00:01:12 obojživelníky, drobnými savci
  a malými vodními ptáky.
 • 00:01:17 Potenciální oběť
  dokáže lokalizovat i v kalné vodě,
 • 00:01:20 k čemuž jí slouží dlouhé
  hmatové vousy kolem čenichu.
 • 00:01:28 Máme štěstí a podařilo se
  nám najít vydří noru tak,
 • 00:01:32 jak je popisovaná v literatuře.
 • 00:01:35 Vydry přespávají
  v takovýchto typických norách,
 • 00:01:38 která má vlastně
  jeden nadzemní větrací otvor,
 • 00:01:41 kterým může i lézt.
  A pak v kořenovém systému stromů
 • 00:01:44 budou nějaké výstupy přímo do vody.
 • 00:01:48 Trus vydry je takový drobnější,
  protože vydra používá ten trus
 • 00:01:52 jako způsob komunikace
  s dalšími vydrami.
 • 00:01:55 Takže ona
  vlastně chodí tou krajinou
 • 00:01:59 a kudy jde, tudy trousí.
 • 00:02:01 A ona má
  docela rychlé trávení ta vydra,
 • 00:02:05 a proto jakoby
  v tom trusu jdou vidět kostičky
 • 00:02:09 z těch ryb nebo z obojživelníků
  a ze všeho, co žere,
 • 00:02:12 protože ony
  se vlastně nestihnou rozložit
 • 00:02:16 v tom žaludku nebo v těch střevech.
 • 00:02:18 Takhle nějak vypadá trus,
  který si doneseme z terénu.
 • 00:02:23 Dáme ho do misky a necháme odmočit.
 • 00:02:26 V podstatě pod tekoucí vodou
  to jenom zbavím těch nečistot,
 • 00:02:30 co nejvíc to půjde.
  Položím si to pod mikroskop
 • 00:02:33 a v podstatě
  pod mikroskopem prohlížím
 • 00:02:38 ten trus po kouscích
  a hledám kosti,
 • 00:02:42 které jsou vhodné k determinaci.
 • 00:02:44 Po tom, co si jakoby roztřídím
  ty kosti podle potenciálních druhů,
 • 00:02:48 tak se musím podívat
  do referenční sbírky kostí,
 • 00:02:52 kterou mám, která mi jednak
  pomůže s identifikací těch druhů
 • 00:02:56 a pak samozřejmě pomocí nich
  můžu zjistit i velikost
 • 00:02:59 toho daného druhu.
  Tak tady v tomhle vzorku trusu
 • 00:03:02 jsou dva druhy ryb, a to je kapr
  a pak je tady jelec tloušť.
 • 00:03:08 Tady jsou dva jedinci.
  Jeden je větší,
 • 00:03:11 ten má těch 16 centimetrů zhruba
 • 00:03:13 a ten druhý bude mít
  méně než 15 centimetrů.
 • 00:03:16 Analýza trusu slouží k tomu,
  abychom se podívali na potravu,
 • 00:03:20 jakou ta vydra...
  Prostě co žere v daném prostředí.
 • 00:03:23 A pokud víme samozřejmě, co žere,
  tak ze zajetí zase víme,
 • 00:03:27 kolik toho sežere, a můžeme
  si udělat jakoby obrázek o tom,
 • 00:03:31 jaký vliv má na populace ryb.
  To znamená,
 • 00:03:35 že když sežere, dejme tomu,
  sto kilogramů nějaké ryby za rok,
 • 00:03:40 tak se můžeme podívat k tomu,
 • 00:03:42 jaká je vlastně nabídka
  té dané ryby v prostředí,
 • 00:03:46 a vidíme, kolik procent
  z té dané populace těch ryb
 • 00:03:51 jakoby sežere a jaký to má vliv.
  Jestli to je hodně, nebo málo.
 • 00:04:00 Vydra je přizpůsobena
  životu ve vodě.
 • 00:04:03 Umí výborně plavat
  a potápět se pod hladinou,
 • 00:04:06 kde na jedno nadechnutí
  vydrží téměř minutu.
 • 00:04:09 Na rozdíl od jiných savců žijících
  ve vodě nemá žádné tukové vrstvy,
 • 00:04:13 které by ji chránily před chladem.
  Má však neobyčejně hustou srst
 • 00:04:16 s výbornými
  termoizolačními vlastnostmi.
 • 00:04:20 Na jednom centimetru čtverečním
  má tolik chlupů,
 • 00:04:23 jako člověk vlasů na celé hlavě.
 • 00:04:27 V zimě, když je typická,
  řekněme, Ladovská zima
 • 00:04:30 a je opravdu mráz, tak samozřejmě
  všechny stojaté plochy zamrzají.
 • 00:04:34 A zamrzá i velká část řeky.
 • 00:04:37 Pak samozřejmě vydra má velmi
  omezený přístup do vody k rybám,
 • 00:04:41 kterými se živí, a proto
  ona hledá takové jako plochy,
 • 00:04:45 kde ta voda zůstává otevřená.
  Jedním z takových příkladů je jez,
 • 00:04:50 kde vlastně
  ta voda rychle proudí a nezamrzá.
 • 00:04:54 A ona má pak přístup
  samozřejmě k rybám,
 • 00:04:58 které se shromažďují v nadjezí,
  a na nich se živí.
 • 00:05:03 Teď když je zamrzlo,
  tak tady může být několik jedinců,
 • 00:05:06 ale normálně
  ty vydry jsou v podstatě samotáři,
 • 00:05:10 samci žijí zvlášť,
  samice žijí zvlášť.
 • 00:05:12 Akorát když ta samice má mláďata,
  tak se o ně stará
 • 00:05:16 a v podstatě
  se o ně stará celý jeden rok.
 • 00:05:19 Tak to potom
  jde skupina zvířat pospolu.
 • 00:05:22 Ale jinak jsou to samostatní
  jedinci, sami loví, nepomáhají si
 • 00:05:25 ani při lovu. A když
  jsme dělali tady třeba sčítání
 • 00:05:29 na tom Dačicku, kde
  je nějakých zhruba 100 rybníků
 • 00:05:33 na 100 kilometrů čtverečních,
  10x10 kilometrů,
 • 00:05:37 tak je tady přibližně
  kolem deseti dospělých zvířat.
 • 00:05:45 Celá staletí lidé vydry lovili
  nejen pro kožešinu, ale i pro maso.
 • 00:05:49 Pokládali je za živočichy
  příbuzné rybám
 • 00:05:53 a jedli je v době půstu,
  kdy nesměli jíst maso.
 • 00:05:56 S nástupem rybníkářství je začali
  pronásledovat jako škodnou.
 • 00:06:00 Rozvoj průmyslu,
  úpravy vodních toků
 • 00:06:03 a znečišťování životního prostředí
  v druhé polovině 20. století
 • 00:06:07 zkázu dokonaly. V některých zemích
  byly vydry úplně vyhubeny.
 • 00:06:11 U nás v jižních Čechách
  přežila jen malá populace
 • 00:06:15 několika set jedinců.
  K obratu došlo až v polovině 90.let,
 • 00:06:19 kdy se vydry opět začaly vracet.
  Dnes jich u nás žije asi 4000 kusů.
 • 00:06:30 K vydrám jsem se dostal v podstatě
  přes svoji diplomovou práci.
 • 00:06:33 To bylo v roce 1996,
  kdy jsem vlastně navštívil
 • 00:06:39 stanici ochrany fauny v Pavlově.
  Tehdy to bylo pracoviště po AOPK
 • 00:06:44 a to je vlastně
  dodnes taková stanice,
 • 00:06:46 která má v zajetí vydry,
  které se tam dostaly.
 • 00:06:50 Původně byly používány
  na rozmnožování a vypouštění,
 • 00:06:54 dneska už jsou tam jenom
  handicapovaná zvířata.
 • 00:06:57 Já jsem tam dělal diplomovou práci.
 • 00:07:00 A potom, když skončila, tak se mi
  naskytla vynikající příležitost,
 • 00:07:04 protože tady
  v téhle oblasti na Dačicku
 • 00:07:07 univerzita z Vídně
  měla projekt se sledováním vyder
 • 00:07:12 pomocí telemetrie.
 • 00:07:15 A jak už to bývá, volně žijící
  zvířata nerespektují hranice.
 • 00:07:19 Oni začali v Rakousku
  a vydry se jim přesunuly sem
 • 00:07:22 a hledali prostě asistenta,
  který by jim pomáhat,
 • 00:07:25 takže já jsem v podstatě nastoupil
  sem do rozjetého projektu
 • 00:07:29 a postupně jsem to převzal.
 • 00:07:31 Oni se zase přestěhovali zpátky
  do Rakouska a už jsem tady zůstal.
 • 00:07:35 Pak jsem se přidala já a pak se
  k nám přidali ještě další kolegové.
 • 00:07:39 A tak jsme vlastně před,
  zrovna teď to bude 10 roků,
 • 00:07:42 jsme založili obecně prospěšnou
  společnost. Jmenuje ALKA Wildlife.
 • 00:07:47 Název je v podstatě dvouznačný,
  protože alka
 • 00:07:51 je druh vyhynulého ptáka,
  takže je to jako příklad toho,
 • 00:07:55 proti čemu bojujeme, aby další
  druhy živočichů nevyhynuly.
 • 00:07:59 Zároveň je to zkratka jmen
  zakladatelů té společnosti.
 • 00:08:04 To je Andreas, Lukáš, Katka, Aleš.
 • 00:08:09 Ještě pak tam jsou
  další dva Vaškové,
 • 00:08:11 takže šest jako odborníků,
  co mají rádi vydru,
 • 00:08:15 tak jsme založili tuhle společnost.
 • 00:08:17 Nezabýváme se jenom vydrou,
  ale vydra je náš prioritní druh.
 • 00:08:23 Společnost ALKA Wildlife
  se věnuje věděckému výzkumu
 • 00:08:27 a realizaci různých opatření
  na ochranu ohrožených
 • 00:08:30 živočišných druhů.
  Na řadě projektů spolupracuje
 • 00:08:33 s Agenturou
  ochrany přírody a krajiny.
 • 00:08:36 V případě vydry
  se pak rozhodujícím způsobem podílí
 • 00:08:39 na Programu péče o vydru říční.
 • 00:08:45 Manželé Poledníkovi se
  dlouhodobě zabývají vydrou říční.
 • 00:08:49 Mají zkušenosti hlavně
  s monitoringem, s výzkumem,
 • 00:08:52 takže jako odborníci se podíleli
  už na přípravě programu péče.
 • 00:08:58 Byli vlastně
  jedněmi z hlavních autorů.
 • 00:09:01 A od doby schválení toho programu
  péče s námi spolupracují
 • 00:09:06 na realizaci téměř všech opatření,
  přičemž v případě vydry říční
 • 00:09:11 je kladen důraz hlavně
  na opatření administrativní,
 • 00:09:14 legislativní, osvětová
 • 00:09:17 a také na sledování
  stavu naší populace.
 • 00:09:24 Program péče - na rozdíl
  od záchranného programu -
 • 00:09:27 je určen druhu, kterému sice
  aktuálně nehrozí vyhubení,
 • 00:09:31 nicméně stabilita
  jeho populace je natolik křehká,
 • 00:09:34 že vyžaduje naši
  zvýšenou péči a pozornost.
 • 00:09:38 Tohle je fotopast, která se používá
  k doplňkovému monitoringu vyder.
 • 00:09:43 My je používáme hlavně
  k monitoringu samic s mláďaty.
 • 00:09:47 Zjišťujeme,
  kdy ta samice má mláďata
 • 00:09:50 a kolik jich má.
 • 00:09:52 Instalujeme je na místa,
  kde vydra musí vylézt z vody,
 • 00:09:55 takže to je třeba příklad
  tady tohohle mostu,
 • 00:09:58 kde jsou značkovací místa, takže ta
  vydra pokud tady prochází potokem,
 • 00:10:01 tak vyleze a očuchává,
  co nového se tady děje.
 • 00:10:06 A právě to nám umožní
  ta fotopast zachytit.
 • 00:10:10 Je to relativně široký záběr,
  takže jsme schopni spočítat,
 • 00:10:14 zda to zvíře je samotné,
  nebo je to samice s mláďaty
 • 00:10:17 a kolik jich tady je.
 • 00:10:20 A na základě toho
  potom používáme ta data
 • 00:10:23 k nějakým modelům populací vyder.
 • 00:10:34 Vydry jsou velmi vitální a hravé.
  Jako takové jsou
 • 00:10:38 převážnou částí veřejnosti
  vnímány velmi pozitivně.
 • 00:10:42 Ale mezi lidmi
  mají i své nepřátele,
 • 00:10:44 a tak se stále častěji setkáváme
 • 00:10:46 s případy jejich
  nelegálního usmrcování.
 • 00:10:54 Vydra říční se v posledních
  desetiletích rozšířila
 • 00:10:57 hodně v České republice.
  A s tím, jak přibyla,
 • 00:10:59 tak přibylo i těch vyder,
  které umírají každý rok.
 • 00:11:02 A bohužel spousta z nich
  neumírá přirozenou smrtí,
 • 00:11:06 ale nějakou násilnou
  nebo nešťastnou náhodou.
 • 00:11:10 Většinou v tom má prsty člověk.
 • 00:11:12 A vydra je konfliktní druh,
  takže neustále zaznívají požadavky
 • 00:11:16 na to,
  aby se povolil legální odstřel
 • 00:11:19 a začala se ta populace regulovat.
  Ale my vlastně díky tomuto vidíme,
 • 00:11:23 že ta násilná úmrtnost
  v přírodě je velmi vysoká.
 • 00:11:27 A právě ta data, která získáváme,
  jednak ukazují na to,
 • 00:11:30 že už nějaké nelegální zabíjení
  probíhá v současné době,
 • 00:11:34 jednak že jsou
  velmi rizikové silnice
 • 00:11:37 a že pokud bychom do toho vstoupili
  ještě nějakým řízeným,
 • 00:11:40 nebo spíš v českých podmínkách
  neřízeným odlovem,
 • 00:11:43 tak by to mohlo skončit
  velice špatně.
 • 00:11:45 Ta populace by mohla
  velmi rychle zase zkrachovat
 • 00:11:47 a scvrknout se na pár set jedinců.
 • 00:11:50 Další mrtvou vydru
  objevili ochránci přírody
 • 00:11:53 u říčky v Bítovanech na Chrudimsku.
  Laboratorní testy prokázaly,
 • 00:11:56 že zvíře někdo otrávil
  prudce jedovatým karbofuranem.
 • 00:12:00 Ochránci už podali
  trestní oznámení.
 • 00:12:02 Někteří lidé
  v ní totiž vidí škůdce.
 • 00:12:05 Ve svých revírech
  ji nemají ani moc rádi rybáři.
 • 00:12:08 Vydra žere ryby a samozřejmě
  tady v České republice
 • 00:12:12 je obrovská tradice
  rybníkářství, to znamená,
 • 00:12:17 že rybníky slouží
  ke komerčnímu chovu ryb.
 • 00:12:20 A samozřejmě ten majitel
  není úplně rád,
 • 00:12:24 když se musí dělit
  o svůj zisk se zvířetem,
 • 00:12:27 které žije ve volné přírodě.
 • 00:12:30 Teď konkrétně, jak byla bída,
  že jo, tak rybník, že jo,
 • 00:12:34 se to tam nastěhovalo,
  tak jsem dokázal spočítat,
 • 00:12:37 je to rybníček do hektaru, ani ne,
  tak za týden vytáhla,
 • 00:12:41 jsem napočítal, protože to se nedá,
  25 ryb vytažených. Během týdne.
 • 00:12:47 A ten rybník má obsádku, dejme
  tomu, 150-200 kaprů na ten hektar.
 • 00:12:52 Tak si spočítejte, jak dlouho
  by trvalo, než tam není ani ryba.
 • 00:12:57 Protože vydra je konfliktní druh,
  tak u nás existuje zákon číslo 115,
 • 00:13:02 který jako kompenzuje
  škody způsobené vydrou
 • 00:13:05 na rybochovných zařízeních,
  protože vydra je
 • 00:13:08 zvláště chráněný živočich,
  který je v tom zákoně vyjmenovaný.
 • 00:13:11 A nedílnou součástí
  toho procesu odškodňování
 • 00:13:15 je vytvoření znaleckého
  nebo odborného posudku.
 • 00:13:19 A my se zabýváme tím,
  že vypracováváme tyhle ty
 • 00:13:22 odborné posudky, takže v podstatě
  se setkáváme pravidelně s rybáři,
 • 00:13:25 kteří žádají o odškodnění,
 • 00:13:28 a vypracováváme
  tyhle ty odborné posudky.
 • 00:13:31 A přitom samozřejmě se snažíme
  s nimi diskutovat
 • 00:13:34 jednak různé možnost chovu ryb,
  jak by je mohli změnit,
 • 00:13:38 aby dosáhli nejmenších škod,
  popřípadě jaká opatření zvolit,
 • 00:13:42 aby k těm škodám
  docházelo co nejméně.
 • 00:13:44 Myslím si, že motivace finanční
  v tom rozhodně není,
 • 00:13:48 protože hromada
  těch malých rybníkářů
 • 00:13:53 chce hlavně ty ryby vidět
  na podzim, slovit si je
 • 00:13:56 a tohlencto. Je sice hezké,
  že za to dostanu peníze,
 • 00:13:59 ale když v tom rybníku pak
  nic není, tak je to pro ně smutný.
 • 00:14:02 Sice dostanou nějakou kačku, ale...
 • 00:14:06 Já se snažím třeba té vydře
  zabraňovat, aby tam chodila,
 • 00:14:10 jenomže tady v České Kanadě
  jsou ty rybníky strašně členité.
 • 00:14:13 Nějaké ohradníky okolo těch rybníků
  absolutně se nedá tady natahovat
 • 00:14:18 nebo něco. Tak teď
  zkouším zrovna jakoby zvukově
 • 00:14:21 na čidlo na pohyb sirénu,
  aby tam nechodila.
 • 00:14:25 Nebo obcházím to se psem v zimě.
 • 00:14:29 V létě ty škody nejsou tak velké.
  V létě, jak se to rozplizne
 • 00:14:32 na moc rybníků. Nejhorší je,
  když se tam teďka na zimu usídlí
 • 00:14:36 a žere a žere a žere.
  Tahá jednoho za druhým.
 • 00:14:39 Tak to je pak smutný okamžik,
  když to máte z takovéhle ryby,
 • 00:14:42 pak je to takovýhle,
  všechno to leží po ledě
 • 00:14:45 a je to pryč, tak to je takový blbý
  pro majitele toho rybníka.
 • 00:14:51 Existuje určitě
  celá řada jako možností,
 • 00:14:55 jak snížit ty škody
  na těch rybách v rybnících.
 • 00:15:00 Dají se tam používat
  elektrické ohradníky.
 • 00:15:04 Hodně to závisí na tom, jakou
  obsádku rybáři dávají do rybníka,
 • 00:15:11 jestli tam třeba ponechají
  taky nějakou takzvaně bílou rybu,
 • 00:15:16 která je jakoby komerčně nezajímá.
 • 00:15:19 Protože když tam ta vydra přijde
  a je tam jednom kapr,
 • 00:15:21 tak tam holt nemá
  co jiného jíst než toho kapra.
 • 00:15:25 Pokud tam ponechají jiné ryby,
  budou tam raci,
 • 00:15:28 tak ten podíl toho kapra potom
  je daleko nižší v té potravě.
 • 00:15:34 Na tocích je to komplikovanější,
 • 00:15:38 ale tam je ten problém
  asi trochu někde jinde,
 • 00:15:41 protože to,
  že ubývají pstruzi v tocích,
 • 00:15:44 to není způsobeno vydrou,
 • 00:15:47 ale celou řadou jiných,
  dalších problémů.
 • 00:15:50 Bohužel se to na tu vydru svádí.
 • 00:15:52 Já uznávám,
  že vydra do té přírody patří.
 • 00:15:55 Nevím, no. Redukovat stavy,
  to se dost dobře nedá,
 • 00:15:58 protože to je všechno
  zneužitelné, že jo.
 • 00:16:01 Když se začne redukovat,
  tak tady za chvilku nebude žádná.
 • 00:16:04 To známe. Jak se začne redukovat,
  tak se to vybije do poslední.
 • 00:16:08 Nevím.
  Prostě zkoušet různý pachovky,
 • 00:16:13 chodit k tomu rybníku...
  Jako zkusilo se toho hodně.
 • 00:16:16 Zkusila se ovčí vlna,
  zkusily se vlasy.
 • 00:16:18 Všechno to je strašně pomíjivý .
 • 00:16:22 Vydra je teritoriální zvíře a každý
  jedinec má svůj domovský okrsek
 • 00:16:26 o velikosti
  od 3 do 30 kilometrů čtverečních.
 • 00:16:30 Za jedinou noc dokáže oběhnout
  značnou část svého území.
 • 00:16:34 Vzhledem k hustotě infrastruktury
  v naší krajině
 • 00:16:37 je ale nucena
  často překonávat silnice.
 • 00:16:40 A tam ji ohrožuje
  automobilová doprava.
 • 00:16:44 Krajina ve střední Evropě
  je hodně fragmentovaná pro zvířata,
 • 00:16:49 ať už je to stavbami,
  tak zejména silnice nebo železnice
 • 00:16:54 tvoří pro zvířata
  putující v krajině bariéry.
 • 00:16:58 Vydry, když jdou tím potokem,
  tak většinou narazí buď na most,
 • 00:17:02 nebo na propustek,
  nebo na hráz rybníka
 • 00:17:05 u nás v České republice.
  Tady tenhle ten most
 • 00:17:08 je pro vydru průchozí.
  Vydra je sice vodní zvíře,
 • 00:17:12 ale v podstatě pod těmi mosty
  potřebuje nějaké suché místo,
 • 00:17:17 aby prošla, aby se tam nebála.
 • 00:17:20 Když je voda od stěny ke stěně,
  tak ty vydry to nemají rády
 • 00:17:25 a jdou přes silnici. Ale když
  je tam taková to suchá berma,
 • 00:17:29 která potom samozřejmě může sloužit
  i všem dalším zvířatům,
 • 00:17:32 které tady pod mostem jdou,
  tak nemá strach a jde to.
 • 00:17:36 A dokonce to mají i rády,
  protože to využívají
 • 00:17:39 jako dobré značkovací místo.
 • 00:17:42 Když mapujeme, kde vydry jsou,
  tak nejjednodušší je
 • 00:17:45 se podívat přímo pod most.
  A tam, když ty vydry
 • 00:17:49 v dané oblasti jsou,
  tak je stoprocentní jistota,
 • 00:17:52 že tam najdeme
  nějaký trus nebo stopy.
 • 00:18:03 Tady máme příklad toho, jak by
  to v praxi vypadat asi nemělo,
 • 00:18:06 kdy projektant asi nešel s dobou
  a ačkoli je ten most úplně nový,
 • 00:18:11 tak je špatně nakonstruovaný
  a pro vydru špatně průchozí,
 • 00:18:16 ne-li neprůchozí.
  Jednak podmostí je plné vody,
 • 00:18:19 není tam žádná sucha berma,
  po které by vydra mohla chodit,
 • 00:18:24 neřkuli tam značkovat, a na konci
  potom vlastník si udělal plot
 • 00:18:27 a zablokoval vlastně tok,
  takže jediný způsob,
 • 00:18:31 jak ta vydra může
  překonat ten most, je,
 • 00:18:35 že půjde přeš silnici. A tam
  samozřejmě potom může potkat auto.
 • 00:18:46 Vydry se v České republice
  systematicky sbírají od roku 1991.
 • 00:18:50 ALKA Wildlife začala,
 • 00:18:53 vlastně celou tuhle iniciativu
  přebrala v roce 2008.
 • 00:18:57 Od té doby se snažíme
  rozšiřovat síť těch spolupracovníků
 • 00:19:00 a získávat každý rok
  co nejvíc vyder.
 • 00:19:04 V posledních letech získáme
  více než 50 až 60 zvířat ročně,
 • 00:19:10 což je určitě zlomek toho,
  co v přírodě skutečně uhyne.
 • 00:19:15 Těžko se to vyčísluje na procenta,
  jestli to je 10-20 procent.
 • 00:19:20 Nejvíce se k nám dostane vyder
  přejetých na silnicích,
 • 00:19:24 to je asi 80 procent těch zvířat,
  které tady u nás skončí,
 • 00:19:27 tak jsou sražené.
  Každý rok máme několik zvířat,
 • 00:19:31 které jsou buď zastřelené,
  nebo otrávené.
 • 00:19:34 Bývá to tak 3 až 5 zvířat ročně,
 • 00:19:37 ale u těchto jedinců
  je velmi nízká šance,
 • 00:19:40 že se dohledají, takže na těch
  silnicích je mnohem jednodušší
 • 00:19:43 vydry nalézt, ale ty postřelené
  nebo otrávené vydry
 • 00:19:46 většinou skončí někde v přírodě
  a unikají pozornost,
 • 00:19:49 takže tam ten počet
  bude asi ještě větší.
 • 00:19:52 My nejdříve provedeme základní
  morfometrii, tedy vydry proměříme,
 • 00:19:56 zvážíme, takové ty standardní věci,
  které se dělají
 • 00:19:59 už více než sto let a zase v těch
  muzeích máme dostatek materiálu,
 • 00:20:04 abychom mohli porovnávat,
  jestli třeba nedochází k nějakému
 • 00:20:08 vývoji toho druhu, jestli se třeba
  vydry nezvětšují, nezmenšují.
 • 00:20:12 To je takový ten základ.
  Potom provedeme pitvu,
 • 00:20:14 stanovíme příčiny úhynu,
 • 00:20:17 jestli byla zastřelena,
  nebo jestli to je následkem srážky.
 • 00:20:21 A potom případně sledujeme nemoci,
  hledáme parazity
 • 00:20:25 a odebíráme další orgány,
  svalovinu na genetické analýzy.
 • 00:20:28 Tuk na bázi ocasu
  se odebírá pro určování
 • 00:20:33 polychromovaných bifenylů,
  protože vydra je vrcholový predátor
 • 00:20:38 a v ní se kumulují
  ty jedovaté látky.
 • 00:20:40 Tak díky tomu můžeme
  zjišťovat i kvalitu prostředí.
 • 00:20:52 Vydra stojí na špičce potravního
  řetězce a v jejím těle
 • 00:20:55 se hromadí toxické látky,
  které se dostávají do vody.
 • 00:20:59 Zdravotní stav vydří populace
  tak slouží
 • 00:21:01 i jako indikátor
  stavu životního prostředí.
 • 00:21:04 Dokud bude v našich řekách
  a rybnících žít vydra,
 • 00:21:07 znamená to, že voda stále
  ještě není tak jedovatá,
 • 00:21:10 aby tu nemohl žít i člověk.
 • 00:21:23 My se zabýváme i osvětou,
  která patří k ochraně přírody.
 • 00:21:27 A kvůli tomu
  jsme vybudovali tady podél Dyje,
 • 00:21:30 která je evropsky
  významnou lokalitou pro vydru,
 • 00:21:33 naučnou stezku,
  která se jmenuje Vydří stezka.
 • 00:21:36 Vydří stezka má devět tabulí
  a hlavním vlajkovým druhem
 • 00:21:40 je teda ta vydra,
  ale na stezce se lidé dozví
 • 00:21:44 i o dalších druzích živočichů,
  kteří tady žijou,
 • 00:21:47 o tom, co je tady za řeku,
 • 00:21:50 odkud teče
  a co v ní žije třeba za ryby.
 • 00:21:53 Je to primárně určené hlavně
  pro děti, takže my pořádáme
 • 00:21:56 také jako takové exkurze nebo
  výlety v rámci především Dnů Země
 • 00:22:01 s dětmi z místních škol,
  kde procházíme během Dnů Země
 • 00:22:05 celou stezku a u každé
  té naučné tabule se zastavíme
 • 00:22:09 a na konkrétních příkladech
  ukazujeme,
 • 00:22:12 jak vlastně ta Dyje funguje,
  co je na ní opravdu zajímavé
 • 00:22:17 a proč by se měla chránit.
 • 00:22:19 Osvěta u vydry
  je důležitá z toho pohledu,
 • 00:22:22 že vydra je konfliktní druh
  a způsobuje škody rybářům,
 • 00:22:26 protože jí ryby. A proto
  je důležité lidem vysvětlovat,
 • 00:22:30 že je to náš původní druh,
  že tady má své místo
 • 00:22:34 a že se musí najít nějaký způsob,
  jak tady můžeme spolu žít tak,
 • 00:22:38 aby tu byla
  i vydra, i ryby, i ti rybáři.
 • 00:22:42 V rámci současného projektu jsme
  vytvořili několik webových stránek,
 • 00:22:47 abychom mohli
  informovat lépe o vydře.
 • 00:22:51 První jsou stránky vydristezky.cz,
 • 00:22:55 které jsou určené v podstatě
  laické veřejnosti a dětem.
 • 00:23:01 Souvisí s naučnou stezkou
  Vydří stezka na Dyji.
 • 00:23:06 Je tam povídání o vydře,
  je tam velká fotogalerie,
 • 00:23:11 je tam mapa pro ty, kdo tu stezku
  fyzicky chcou projít,
 • 00:23:15 tak se tam dá stáhnout,
  aby nezabloudili.
 • 00:23:18 Další stránky jsou vydryonline.cz
 • 00:23:23 a ty jsou určené
  pro spíše odbornou veřejnost,
 • 00:23:28 pro rybáře,
  pro orgány ochrany přírody,
 • 00:23:32 pro správce silnic.
  Je tam online poradna.
 • 00:23:36 No a pak na tuhle stránku
  navazuje vydrynasilnici.cz,
 • 00:23:42 kde jsou vlastně vyznačeny
  těmi černými puntíky,
 • 00:23:47 kde všude u nás
  vydry uhynuly na silnicích.
 • 00:23:52 A potom ty barevné body
  nám vyznačují riziková místa,
 • 00:23:58 která jsme nějakým způsobem prošli,
  zkontrolovali, ohodnotili.
 • 00:24:02 Každé to místo
  se dá takhle rozkliknout.
 • 00:24:07 Je tam popis, co je tam za problém,
  jak se to dá vyřešit
 • 00:24:12 a nějaké bodové hodnocení,
  podle kterého jsme určili,
 • 00:24:15 která místa by bylo nejefektivnější
  jako v současnosti spravit.
 • 00:24:22 Často se dnes setkáváme se
  zpochybňováním významu nevládních
 • 00:24:26 organizací a někteří politici
  je neváhají označit za parazity.
 • 00:24:30 Příklad manželů Poledníkových
  a jejich společnosti ale ukazuje,
 • 00:24:34 jak nezastupitelnou roli hrají,
  když se zabývají tím,
 • 00:24:38 co státní instituce
  dělat nedokážou anebo nechtějí.
 • 00:24:44 Musím říct, že v řadě případu my
  prostě suplujeme jako aktivity,
 • 00:24:48 které by měl garantovat stát,
 • 00:24:51 ale které nejsou bohužel
  na prioritním místu.
 • 00:24:54 Ale to je také částečně
  role nevládních organizací.
 • 00:24:58 Jako nemusí asi všechno řešit stát.
  To není ale jenom o vydry,
 • 00:25:02 tak je to u všech druhů, že to
  závisí většinou na několika lidech,
 • 00:25:07 kteří prostě se tomu
  dlouhodobě věnují a chtějí, no.
 • 00:25:13 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2017

Související