iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 5. 2016
11:05 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
2347
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Medaile

Jeden stál za porušováním zákona a dostal medaili za zásluhy o stát. Druhý proti tomuto porušování zákona protestoval a skončil s trvalými následky na zdraví.

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Nedej se - Medaile

 • 00:00:21 Tak tady to tenkrát bylo.
 • 00:00:23 Tady jsem před 5 lety
  stála za policejní páskou
 • 00:00:26 a s dalšími novináři bezradně
  sledovala zásah speciální jednotky
 • 00:00:30 proti blokádě na Šumavě.
 • 00:00:35 Státní aparát jako by se v tu
  chvíli proměnil v divokou šelmu,
 • 00:00:38 která se řídí zákony džungle.
  Tehdy mi došlo, že k tomu,
 • 00:00:42 co se tu děje,
  nechci a nemohu mlčet.
 • 00:00:46 Naštěstí v tom nejsem sama.
 • 00:00:52 Hele, tak všichni za scénu.
 • 00:00:57 Na scénu přijíždí vypravěč.
 • 00:01:01 Je tady zvukař? Haló!
 • 00:01:04 Já jsem ještě v průběhu
  blokády v roce 2011
 • 00:01:08 podal žalobu
  na Policii České republiky za to,
 • 00:01:12 že neoprávněně zasahovala
  do shromáždění občanů
 • 00:01:15 formou blokády a že nás
  omezovala ve svých právech,
 • 00:01:19 které jsou zakotveny v Ústavě.
  A hlavně proto,
 • 00:01:22 že ona zasahovala ve prospěch toho,
  kdo porušoval zákon,
 • 00:01:25 což v té chvíli
  byl Národní park Šumava.
 • 00:01:28 Respektive vedení
  tohoto národního parku,
 • 00:01:31 reprezentované panem Mánkem
  a panem Stráským.
 • 00:01:37 Soud už vydal dvě rozhodnutí,
  která nabyla právní moci,
 • 00:01:43 ovšem proti oběma podala policie
  takzvanou kasační stížnost.
 • 00:01:45 A soud dospěl k názoru,
  že to nebylo shromáždění občanů,
 • 00:01:48 že to byly individuální protesty
  380 jednotlivých občanů
 • 00:01:51 na jednom místě v průběhu
  nějakého konkrétního času.
 • 00:01:55 Je to divné, ale je to názor soudu.
  My se pokusíme ho ještě zvrátit.
 • 00:02:05 Potom jsme žalobu
  změnili v tom smyslu,
 • 00:02:08 že šlo o nezákonný zásah
  proti konkrétně panu Vlašínovi
 • 00:02:11 jako žalobci. A to
  Krajský soud v Plzni potvrdil.
 • 00:02:15 Dá se říct,
  že ten princip je tam neměnný.
 • 00:02:18 I když tam byly nesrovnalosti,
  jestli jde o shromáždění,
 • 00:02:21 nebo nejde o shromáždění,
  Krajský soud v Plzni
 • 00:02:24 pořád zastává to stanovisko,
  že je potřeba,
 • 00:02:29 aby policie nejprve vyhodnotila,
  na čí straně je právo,
 • 00:02:33 než začne proti někomu zasahovat.
 • 00:02:37 A to se právě
  v této situaci nestalo
 • 00:02:40 a policie se automaticky přiklonila
  na stranu Národního parku,
 • 00:02:45 který se ovšem dopouštěl
  nezákonného jednání.
 • 00:02:51 Já se domáhám toho,
  aby policejní ředitel se omluvil,
 • 00:02:56 že zasahoval proti nám neoprávněně,
  že nás omezoval v našich právech.
 • 00:03:03 A skutečně trvá,
  že park postupoval protizákonně
 • 00:03:07 a policie se v rozporu se svým
  posláním postavila na jeho stranu.
 • 00:03:12 To znamená, podporovala toho,
  kdo porušuje zákon.
 • 00:03:17 Toho zločince.
 • 00:03:24 Policejní prezident mi k tomu
  před 2 lety rozhovor odmítl.
 • 00:03:29 Proti tomuto rozhodnutí byla
  Policií České republiky podána
 • 00:03:31 kasační stížnost
  a ve věci bude znovu rozhodovat
 • 00:03:35 Nejvyšší správní soud.
 • 00:03:37 A po 2 letech:
 • 00:03:40 Zatím určitě ne vzhledem k tomu,
  že je tam podána kasační stížnost,
 • 00:03:44 tak momentálne k tomu komentáře
  poskytovat nebude. Nezlobte se.
 • 00:03:51 Policie kromě toho zamítla
  stížnosti a trestní oznámení
 • 00:03:55 pro prvky mučení a šikany
  ze strany jednotlivých policistů.
 • 00:04:00 Případ pana Skalíka
  teď dospěl až k Ústavnímu soudu.
 • 00:04:06 Stát má povinnost
  takové podezření řádně prošetřit.
 • 00:04:11 V tom jeho případě se on nemohl
  vůbec dostat do spisu.
 • 00:04:15 A máme podezření, že tam vůbec
  nedošlo k řádnému prověření věci.
 • 00:04:20 Takže jsme učinili veškeré kroky
  a obrátili se na inspekci,
 • 00:04:25 potom na státná zastupitelství,
  a obě byly nečinné.
 • 00:04:31 Tak potom nám nezbylo
  než se obrátit na Ústavní soud.
 • 00:04:34 A tam ta věc čeká na projednání.
 • 00:04:36 S tou kamerou,
  prosím vás, běžte dál!
 • 00:04:39 Tady se nachází
  osoby omezené na osobní svobodě.
 • 00:04:41 Tím, že jsem držel tu kameru,
  tak jsem nedostal nakládačku.
 • 00:04:47 Ale byl jsem přímo
  na tý ostrý linii,
 • 00:04:50 kde jsem viděl a natočil, bohužel
  amatérsky, poněvadž to neumím,
 • 00:04:53 natočil jsem zásah,
  kdy jeden kolega ze Slovenska
 • 00:04:57 překročil nějakou tu linii
  policejní, kam se jakoby nesmělo,
 • 00:05:01 a 4 nebo 5 policajtů
  se na něj vrhlo
 • 00:05:04 a opravdu tam jako jsem
  slyšel téměř drtit kosti.
 • 00:05:09 To bylo strašný. Já to celý točil.
  A pak jsem se dozvěděl,
 • 00:05:12 že obdobná situace
  nastala pár metrů ode mě
 • 00:05:16 a že tam bylo zlomený žebro
  a doživotní následky.
 • 00:05:19 Mně se vrátily roky 1988 - 1989,
 • 00:05:24 demonstrace
  těsně před pádem režimu.
 • 00:05:27 To ostrost těch zásahů na lidi,
  kteří přišli naplňovat zákon,
 • 00:05:32 a ti, co mají zákon chránit,
  je tam začali surově mlátit,
 • 00:05:37 stočený ruce za zády docenti,
  profesoři 50-60 let i víc,
 • 00:05:43 kdybych neměl tu kameru,
  alibisticky se jí nedržel
 • 00:05:46 a netočil to, tak jsem dostal
  zrovna takovou nakládačku.
 • 00:05:52 Jeden z policistů mi klekl na
  hrudník a současně se mě snažil
 • 00:05:55 zvednout, což doprovázel slovy:
  Vstávejte! Vstávejte!
 • 00:05:59 Tlačil mi nosní chrupavku
  do obličeje a hlavu k zemi.
 • 00:06:03 Přišli s rozbrušovačkou.
  Jiskry mi začaly padat na ruce.
 • 00:06:06 Dostala jsem strach
  a křičela o pomoc,
 • 00:06:08 ale oni nepřestávali a řezali dál.
 • 00:06:11 Jeden z příslušníků mi přišlápl
  vlasy. Upozornil jsem ho.
 • 00:06:16 Ale když mě zvedali,
  na vlasech mi stáli dál.
 • 00:06:19 Zvedali mě bolestivým hmatem
  za spodní čelist.
 • 00:06:22 Nějaká žena z páskou křičela,
  ať přestanou,
 • 00:06:24 a začala se modlit otčenáš.
  Na to policisté reagovali smíchem.
 • 00:06:28 Úderem do oblasti hlavy či krku
  mě srazil k zemi.
 • 00:06:31 Těžko se mi dýchalo.
 • 00:06:37 My jsme jim nekladli žádný odpor.
  Pouze jsme nechtěli odejít.
 • 00:06:41 A vám přišli
  i rozbruskou řezat tu trubku?
 • 00:06:44 Ano. Já jsem vlastně byla
  připoutaná v takové trubce
 • 00:06:47 a oni nastoupili s rozbrušovačkou,
  se kterou to ale není
 • 00:06:50 úplně bezpečná věc to dělat.
 • 00:06:53 Oni mně i vyhrožovali,
  že mi ty ruce uřežou a tak,
 • 00:06:56 takže jsem měla strach.
 • 00:07:01 Na místo jsme přišli
  právě ve chvíli,
 • 00:07:05 kdy jsem viděl,
 • 00:07:07 jak tam policie zpracovává
  jednoho pána do příkopu tak,
 • 00:07:14 že mu tlačili hlavu do trávy,
  aby nemohl ani křičet,
 • 00:07:20 a současně jeho dceru,
  která tehdy byla nezletilá,
 • 00:07:27 cpali do auta,
  které ji mělo odvézt
 • 00:07:32 spolu s jinými protestujícími
  na policejní stanici k výslechu.
 • 00:07:38 Držela se jí její maminka,
  která tehdy do televize říkala:
 • 00:07:45 Ona není plnoletá,
  já mám právo ze zákona jet s ní.
 • 00:07:53 Policista strhl mého tátu na zem
  a zakleknul ho tak,
 • 00:07:58 že mu zlomil žebro, které vlastně,
  protože je to v místě,
 • 00:08:02 kde kost srůstá s chrupavkou,
  tak to není vlastně srůstný místo,
 • 00:08:07 takže už to má jako doživotně.
 • 00:08:10 No a když nás dovezli dolů,
  tak vlastně potom
 • 00:08:14 i časem jako přišel takovej
  ten šok z toho, co se stalo.
 • 00:08:18 Najednou si člověk uvědomuje,
  že z instituce,
 • 00:08:21 která ho tu má chránit,
  tak vlastně jako mu ubližuje.
 • 00:08:25 A to nejenom psychicky,
  ale i fyzicky.
 • 00:08:29 Prostě přišel
  takovej ten strach z toho,
 • 00:08:32 vlastně z tý nejistoty,
  kterou zažívá.
 • 00:08:35 Pusť mě, já nic nedělám! Jau!
 • 00:08:38 Běžte tady vocaď!
  Táhni s tou kamerou! Vypadněte!
 • 00:08:41 Srazil mě na zem, zakleknul mě
  a celý to vlastně skončilo tím,
 • 00:08:47 že mě obžalovali z pokusu nebo
  z útoku na veřejného činitele.
 • 00:08:50 A zároveň i manželku.
  Přestože poškozeným jsem byl já.
 • 00:08:55 Víceméně
  já jsem utrpěl zdravotní újmu.
 • 00:08:59 Byl jsem
  v pracovní neschopnosti 14 dní.
 • 00:09:02 A s odstupem času se ukázalo,
  že jsem měl zlomené žebro,
 • 00:09:05 na které se nepřišlo
  během toho prvního vyšetření.
 • 00:09:09 Zasahující policista
  při výslechu uvedl toto:
 • 00:09:15 Oběma rukama
  vrážel do mé hrudi a ramene.
 • 00:09:18 Tyto útoky se stupňovaly.
  Zvětšovala se jejich intenzita.
 • 00:09:22 Opět jsem ho vyzval,
  ať upustí od svého jednání,
 • 00:09:25 nebo proti němu
  budou použity hmaty a chvaty.
 • 00:09:28 Vyzýval jsem ho,
  ať si lehne na zem.
 • 00:09:32 Mé výzvy neuposlechl a dále
  pokračoval v útoku na mou osobu.
 • 00:09:38 Oni lhali u toho soudu.
  Ten policista tvrdil,
 • 00:09:41 že mě varoval. Nic takového nebylo.
  Na to jsou dva záznamy kamerové.
 • 00:09:45 10-15 svědků,
  kteří tam byli a všichni potvrdili,
 • 00:09:49 že bez varování, beze slova
  ke mně přišel a srazil mě na zem.
 • 00:10:00 Nejde o to,
  jestli někdo lhal, nebo ne.
 • 00:10:06 Tam prostě
  pan Čáp byl zadržen na místě,
 • 00:10:09 bylo mu sděleno obvinění,
  byl obviněn a byl obžalován.
 • 00:10:14 To je celý jako.
  Jestli já jsem lhal nebo nelhal,
 • 00:10:18 je úplně v téhle chvíli
  naprosto jakoby mimo mísu,
 • 00:10:23 mimo vůbec případ.
  Samozřejmě že jsem nelhal.
 • 00:10:27 Ale i kdyby,
  tak vůbec nechápu ten mechanismus,
 • 00:10:30 s čím teď pan Čáp jakoby,
  co jako chce tím dosáhnout.
 • 00:10:35 Že jsem lhal, to znamená,
  že jsem mu jako zlomil žebro?
 • 00:10:39 Nebo že jsem lhal,
  tak má doživotní následky?
 • 00:10:42 Nebo že jsem lhal, znamená co teda?
 • 00:10:44 Ne. Že on vás napadl. Že jste
  tvrdil u soudu, že on vás napadl.
 • 00:10:50 No to napadl.
  To jsem nelhal samozřejmě.
 • 00:10:53 -Napadl?
  -Napadl.
 • 00:10:58 Je to na Youtube,
  tak není důvod se tady o tom přít
 • 00:11:04 nebo dohadovat.
  Je tam samozřejmě vidět,
 • 00:11:07 jak ten služební zákrok
  vypadal a jak dopadl.
 • 00:11:14 Jestli jste se na to koukli,
  já doufám, že jo,
 • 00:11:17 tak vidíte, že jsem v podstatě
  pana Čápa uložil do trávy,
 • 00:11:21 jako kdybych
  ukládal dítě do peřinky.
 • 00:11:24 Tam nebyl žádnej úder,
  žádnej prudkej pohyb.
 • 00:11:28 Pana Čápa jsem chytil
  a položil na zem.
 • 00:11:32 -Já nic nedělám. Jau!
  -Běžte tady vocaď!
 • 00:11:36 Táhni s tou kamerou! Vypadněte!
 • 00:11:37 V momentě, kdy přišlo to obvinění
  a bylo vidět, že to myslí vážně,
 • 00:11:41 že vlastně je to obráceně,
  že ne my jsme ti poškození,
 • 00:11:46 ale policie se cítí být poškozena
  a jedná podle toho,
 • 00:11:51 tak v tu chvíli teprve my
  jsme se obrátili na právníka.
 • 00:11:54 A vlastně ten právník nám řekl,
  že při této kvalifikaci,
 • 00:11:58 kterou tam uvedli, nám hrozí
  až 4 roky odnětí svobody.
 • 00:12:02 Natvrdo.
  A to si myslím, že pro lidi,
 • 00:12:06 kteří mají nezletilé děti,
  dům s hypotékou
 • 00:12:10 a podobné věci,
  jako každej má ve středním věku,
 • 00:12:13 tak to není vůbec legrace prostě.
 • 00:12:16 A tam nám teda došlo,
  že tady začíná jít skoro o život.
 • 00:12:23 Policista, který na mě zaútočil,
  srazil mě a lhal u soudu
 • 00:12:27 i při výpovědích, tak jsme
  se dozvěděli, že krátce poté,
 • 00:12:32 pár měsíců po té blokádě dostal,
  teď nevím, jestli od plukovníka
 • 00:12:36 Knížete nebo do ministra vnitra,
  to už nevím, dostal medaili.
 • 00:12:41 Za statečnost nebo za co,
  já nevím přesně.
 • 00:12:44 Tak to mi přišlo
  zvláštní teda hodně.
 • 00:12:47 To bylo za ty zásahy na Modravě?
 • 00:12:49 To bylo za ty zásahy na Modravě,
 • 00:12:51 ale netýkalo se to pana Čápa.
  Za pana Čápa jsem medaili nedostal.
 • 00:12:55 -Bylo vás víc?
  -Dva jsme dostali medaili.
 • 00:13:19 Ta zlomenina žebra,
  protože nebyl rozpoznaná,
 • 00:13:22 tak se mi nezhojila úplně dobře.
  Mám v podstatě bouli na žebru,
 • 00:13:26 která občas se mi připomíná,
  když něco nesu.
 • 00:13:32 Tlačí mě to, bolí mě to.
 • 00:13:34 V noci občas mě to bolí.
  Musím se otočit na druhou stranu.
 • 00:13:37 Není možný technicky
  z mého pohledu samozřejmě
 • 00:13:42 při tady té činnosti
  někomu zlomit žebro.
 • 00:13:45 Dejme tomu, dobře,
  mám přes sto kilo,
 • 00:13:50 kdybych si na něj kleknul
  nebo něco takového,
 • 00:13:52 tak bych si troufnul říct,
  že bych mu mohl zlomit žebro,
 • 00:13:55 ale nic takového.
  K ničemu takovému nedošlo.
 • 00:13:58 Je to vidět na tom videu.
  Takže tady asi není o čem.
 • 00:14:03 Takže necítíte
  potřebu se omluvit?
 • 00:14:06 Jenom tak, aby pan Čáp měl radost.
 • 00:14:09 Pane Čáp, já se vám omlouvám,
  ale víte, jak to je.
 • 00:14:13 Vy to víte, já to vím, takže...
 • 00:14:28 V únoru bylo první, v březnu druhé
  a v květnu bylo poslední stání,
 • 00:14:32 kdy nás soud osvobodil.
  Na naší straně opravdu těch důkazů
 • 00:14:37 a materiálů bylo hodně.
  I svědků.
 • 00:14:42 A díky tomu, díky ochotě těch lidí
  a díky tomu ohromnýmu nasazení,
 • 00:14:46 které nás to stálo
  těch několik měsíců,
 • 00:14:48 kdy jsme opravdu
  tomu věnovali veškerý svůj čas,
 • 00:14:52 tak se nám podařilo
  zvrátit tu žalobu
 • 00:14:55 a byli jsme zproštěni té obžaloby
  bez jakýchkoliv následků.
 • 00:15:00 Kromě těch psychických,
  těch šrámů na duši.
 • 00:15:08 Napsali jsme stížnost na Krajské
  ředitelství Policie do Plzně,
 • 00:15:12 kde vlastně
  ředitelem je plukovník Kníže,
 • 00:15:16 který celou tu akci řídil.
 • 00:15:19 Napsali jsme
  na policejního prezidenta,
 • 00:15:23 napsali jsme ombudsmanovi.
  A všechny ty policejní složky,
 • 00:15:26 jak plukovník Kníže,
  tak policejní prezident Červíček
 • 00:15:29 v podstatě naši stížnost smetli.
 • 00:15:33 Podle nich policie
  jednala v souladu se zákonem.
 • 00:15:36 Jedinej, kdo se nás zastal,
  byl ombudsman
 • 00:15:40 a Český helsinský výbor.
 • 00:15:43 Dva roky to trvalo, než se nám
  podařilo vysoudit na státu peníze,
 • 00:15:47 na které jsme měli nárok.
 • 00:15:51 Určitě mi to dalo
  nějaký náhled na to,
 • 00:15:56 jak funguje stát.
  Aspoň teda český stát.
 • 00:16:16 Selhala spousta složek státu,
  pokud se týká ochrany přírody.
 • 00:16:21 Ať už je to vedení parku, ať už je
  to ministerstvo životního prostředí
 • 00:16:25 tehdejší, ať je to Česká inspekce
  životního prostředí,
 • 00:16:28 ať je to Policie České republiky,
  která zasahovala neoprávněně,
 • 00:16:32 na což jsou i rozsudky pravomocné.
 • 00:16:36 Tak vlastně i následně, když
  my jsme podali trestní oznámení
 • 00:16:41 na toho policistu,
  tak to, jakým způsobem se k tomu
 • 00:16:44 ty státní organy chovaly, že mně
  třeba ani nedovolily nahlédnout
 • 00:16:48 do spisu,
  který byl vedený u GIBSu.
 • 00:16:52 Přestože já jsem byl stranou
  žalující, tak jsem neměl právo
 • 00:16:55 nahlédnout do spisu,
  což je prostě úplně nepochopitelný.
 • 00:16:58 Obrátil jsem si na Krajské
  státní zastupitelství v Plzni,
 • 00:17:02 které mi dalo zapravdu,
  že to je moje právo.
 • 00:17:10 Ředitel parku měsíce před blokádou
  veřejně prohlašoval,
 • 00:17:14 že pokud bude chtít,
  tak klidně poruší i zákon
 • 00:17:18 o ochraně přírody.
  Následně ho porušil.
 • 00:17:22 Nepřišel žádný trest.
  Nikdo ho z ničeho neobvinil.
 • 00:17:26 Jau! To zase strašně bolí.
  Neblbněte! Vždyť mi zlomíte rameno.
 • 00:17:30 Tohle všechno, si myslím,
  tyhle složky státní správy
 • 00:17:33 nefungovaly tak, jak měly.
  A výsledek byl ten,
 • 00:17:37 že teda museli zasáhnout lidi
  ve svém volném čase,
 • 00:17:40 na své náklady.
  Riskovali tam zdraví leckteří.
 • 00:17:45 A výsledek byl ten, že tam došlo
  k masivnímu porušení přírody
 • 00:17:51 v první zóně národního parku,
  který je zcela unikátní
 • 00:17:56 nejenom v rámci republiky,
  ale v rámci celé Evropy.
 • 00:18:01 Takže to jako vidím
  ohromný selhání státu
 • 00:18:05 a v podstatě já jsem...
 • 00:18:09 Víceméně tohle pro mě byl
  jeden takovej asi klíčovej moment,
 • 00:18:13 kdy jsem ztratil
  asi důvěru k tomu státu.
 • 00:18:17 Neříkám,
  že absolutně úplně ke všemu,
 • 00:18:20 protože jsou věci,
  který tady fungujou,
 • 00:18:23 ale když pak vidím tohle to,
  tak si říkám:
 • 00:18:27 Čeho všeho
  ten státní aparát je schopen?
 • 00:18:32 Prezident republiky uděluje
  medaili za zásluhy Jiřímu Mánkovi,
 • 00:18:36 bývalému řediteli
  Správy Národního parku
 • 00:18:39 a Chráněné krajinné oblasti Šumava
  za zásluhy o stát.
 • 00:18:44 POTLESK
 • 00:18:57 To je vlastně taky takový
  tragikomický prvek celého toho.
 • 00:19:00 Člověk, který se spolupodílel
  na nelegálním kácení na Šumavě,
 • 00:19:05 který způsobil státu velikou škodu,
 • 00:19:07 kterou nakonec
  národní park musel zaplatit.
 • 00:19:10 Připomínám,
  že Inspekce životního prostředí
 • 00:19:13 udělila parku vysokou pokutu
  právě za to,
 • 00:19:16 proti čemu jste tam protestovali,
  to znamená neoprávněné kácení
 • 00:19:20 mimo jiné v lokalitě Ptačí potok.
  Toto všechno ten člověk způsobil.
 • 00:19:24 A místo toho, aby dostal náhradu
  škody, což podle zákona
 • 00:19:27 by měl dostat, tak dostane
  metál za zásluhy o stát.
 • 00:19:31 Já to považuju opravdu,
  že žiju v Orwellově zemi.
 • 00:19:35 Tady není schopnost
  vůbec nazvat bezpráví bezprávím.
 • 00:19:39 Tady se ti kompetentní chovají,
  jako kdyby se vůbec nic nestalo.
 • 00:19:43 A to dovolání tady není.
 • 00:19:50 Dobrý den. Můžu s váma mluvit?
 • 00:19:56 -Kdo jste?
  -Já jsem z České televize.
 • 00:19:59 My natáčíme o té blokádě na Šumavě,
  co byla před 5 lety.
 • 00:20:03 -Já jsem se vás chtěla zeptat
  na něco. -Na shledanou.
 • 00:20:07 Řekl na shledanou.
 • 00:20:10 Komu byste dal medaili vy v
  souvislosti s blokádou na Šumavě?
 • 00:20:14 Já si myslím, že tady by
  si ji zasloužili úplně všichni,
 • 00:20:17 kteří tam přišli
  a kteří pomáhali vyjádřit
 • 00:20:22 ten občanský protest
  proti té aroganci moci.
 • 00:20:25 Ale víte, čeho já si nejvíc vážím?
  Že ani jeden z těch lidí
 • 00:20:30 se tam nepřišel pobít.
  A nebylo to někdy snadný,
 • 00:20:34 protože my jsme neznali ty lidi.
  Ti lidé přicházeli o své vůli.
 • 00:20:37 Tam nebylo násilí.
 • 00:21:01 Měly ty protest smysl?
  A mají v Česku vůbec
 • 00:21:04 takové protesty smysl,
  když vidíme, jak to dopadlo?
 • 00:21:08 Já myslím, že protesty mají smysl.
  V podstatě to špatně nedopadlo,
 • 00:21:12 jenom se to strašně dlouho táhne.
  Já si myslím, že to dopadne dobře,
 • 00:21:16 protože občané
  by si neměli nechat od někoho,
 • 00:21:22 ať už je to policie
  nebo státní úředník,
 • 00:21:25 neměli by prostě
  strpět aroganci moci.
 • 00:21:28 Měli by se bránit a myslím si,
  že občanská neposlušnost,
 • 00:21:33 blokáda, shromáždění občanů,
  demonstrace, petice,
 • 00:21:40 to jsou všechno
  legální formy protestu,
 • 00:21:43 na které jsme si
  ještě tak úplně nezvykli,
 • 00:21:46 ale pokud je dělat nebudeme,
  tak si na ně ani nezvykneme.
 • 00:21:49 Myslím si, že v jiných zemích
  demokratických je to zcela běžné,
 • 00:21:52 a u nás by to zcela běžné
  mělo také být, pokud chceme být
 • 00:21:55 právní stát,
  nikoliv stát policejní.
 • 00:21:58 -250 poprvé, 250 podruhé...
  -500!
 • 00:22:03 POTLESK
 • 00:22:08 Původně jsme plánovali, že budeme
  vybírat na manžele Čápovy
 • 00:22:13 a na jejich dceru,
  kteří byli součástí blokády
 • 00:22:16 a vlastně to odnesli,
  skoro bych řekl, svým zdravím
 • 00:22:20 a rozhodně na tom měli
  velké materiální ztráty.
 • 00:22:24 Nicméně oni nepřijeli,
  takže jsme se rozhodli,
 • 00:22:28 že budeme dražit
  ve prospěch osvěty o studánce
 • 00:22:33 a celém tom kraji Pohádky máje,
  o které je naše dnešní hra,
 • 00:22:37 jak se krásné území
  na západ od Brna
 • 00:22:42 zdevastovalo
  okruhem Velké ceny motocyklů.
 • 00:22:46 Podívejte se. Tady.
 • 00:22:51 Tady vede od Ríšovy studánky
  k Helenčině studánce co?
 • 00:23:01 Červená turistická značka.
 • 00:23:04 No tak vidíte.
 • 00:23:07 A ta červená
  turistická značka je co?
 • 00:23:11 No komunikace.
 • 00:23:14 A my ji opravíme
  a uděláme z ní čtyřpruh.
 • 00:23:19 O policii jsem ještě hru neměli.
  To je dobrý námět.
 • 00:23:22 Třeba se k němu
  někdy v budoucnu dostaneme.
 • 00:23:27 To, že dělá tady divadlo
  a že si z toho umí udělat legraci,
 • 00:23:30 a že ti lidi, kteří na něj přijdou
  v hojném počtu mimochodem
 • 00:23:34 v Huse na provázku,
  že jsou stejného smýšlení,
 • 00:23:38 to mě naplňuje v tom marasmu,
  kterej žiju,
 • 00:23:42 opravdu takovým
  pozitivním ostrůvkem optimismu.
 • 00:23:47 Že není vše ztraceno, pokud
  tady žijou Mojmíři Vlašínové.
 • 00:23:52 A vyvrcholení je vždycky tombola,
 • 00:23:55 protože ta tombola je jedno
  z mála míst v téhle republice,
 • 00:23:59 kdy mám pocit, že ty peníze,
  které dám za ty blbosti,
 • 00:24:02 který tady oni draží,
  že skončí ve správných rukou.
 • 00:24:14 To mě naplňuje optimisme,
  že prostě jsou tady lidi,
 • 00:24:17 kteří ví,
  že nemůžou jenom sedět u počítače,
 • 00:24:21 nemůžou jenom vysazovat stromky
  a dělat ze sebe
 • 00:24:25 takové ty užitečné idioty,
  ale že musí prostě ukázat:
 • 00:24:29 Jako pozor!
  Tady je hranice a za to nepůjdeme.
 • 00:24:36 Soudní spor je jenom jedna malá
  částečka z toho občanského spektra
 • 00:24:41 nějakých aktivit a já si myslím,
  že není důvod s tím přestat,
 • 00:24:46 protože myslím, že to vyhrajeme.
 • 00:24:52 Mělo to mysl?
  Šel byste do toho znovu?
 • 00:24:58 Smysl to, myslím, mělo.
 • 00:25:01 A tím vlastně
  odpovídám i na tu druhou otázku.
 • 00:25:05 Myslím si, že bych do toho šel.
 • 00:25:14 My prostě
  jako tu přírodu potřebujeme.
 • 00:25:17 Ona nás ne, ale my ji ano.
  A když ji prostě budeme ničit
 • 00:25:21 a ještě navíc
  teda v rozporu se zákonem,
 • 00:25:24 tak si myslím,
  že je potřeba prostě nějakých lidí,
 • 00:25:27 kteří nebudou jenom přihlížet
  a brečet nad tím,
 • 00:25:31 jak je to špatný.
  Když proti tomu sami nic neuděláme,
 • 00:25:35 no tak budeme mít to,
  co budeme mít.

Související