iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 4. 2016
na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
1514
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se plus)

Bitva o Malák

Bitva o přírodu pokračuje

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se plus - Bitva o Malák

 • 00:00:06 Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
  my jsme k vám přišli z daleka.
 • 00:00:13 Přes 20 let
  se už v Českých Budějovicích
 • 00:00:16 připravuje
  protipovodňový projekt na Malši.
 • 00:00:19 Provázejí ho velké protesty.
 • 00:00:21 Mají totiž být vykáceny
  desítky zdravých stromů
 • 00:00:24 a vybagrován velký kus oblíbeného
  parku u malého jezu zvaného Malák.
 • 00:00:29 První etapa projektu
  už má stavební povolení
 • 00:00:32 i příslib dotace
  z Ministerstva zemědělství.
 • 00:00:44 Město chce chránit sebe,
  své obyvatele, svůj majetek
 • 00:00:48 i majetek třetích osob
  na území města.
 • 00:00:51 Takže z toho důvodu
  se to celé dělá.
 • 00:00:54 Já jsem vlastně celou věc
  převzal na konci roku 2014
 • 00:00:58 ve fázi, kdy už bylo rozhodnuto
  o tom, že se realizovat bude.
 • 00:01:03 Protipovodňová opatření na Malši
  v té první etapě,
 • 00:01:06 která je nyní připravována,
  spočívá v tom,
 • 00:01:09 že se park, který tady vidíte,
  až k Malému jezu,
 • 00:01:13 tady to s těmi stromy se odbagruje,
  sníží se až na úroveň
 • 00:01:17 hladiny v řece.
  A jako druhá součást těch opatření,
 • 00:01:21 že se podél komunikace
  postaví betonová zídka,
 • 00:01:25 která bude vysoká
  asi 50 centimetrů.
 • 00:01:29 Ten projekt
  nás rozhodně chránit nebude.
 • 00:01:32 Ono vlastně není ani moc před čím.
 • 00:01:35 Podívejte se, já žiju
  v Budějovicích s určitými
 • 00:01:38 krátkými přestávkami přes 70 let.
  A za tu dobu tu byly 2 povodně.
 • 00:01:43 V roce 1954 a v roce 2002.
 • 00:01:46 Přitom ta v roce 1954
  se nedostala tady přes tu hrázku.
 • 00:01:51 Byly zaplaveny tady ty prostory,
  ale do domů nešla.
 • 00:01:54 Teprve v roce 2002 byla tak velká,
  že tady něco vyplavila.
 • 00:01:59 Vyplavila nám sklepy.
  No tak jsme je vyklidili.
 • 00:02:02 A co dělo? Nic.
 • 00:02:05 Víte, to je vyhazování peněz
  podle mého názoru.
 • 00:02:10 Povodní 2002
  zastánci projektu rádi argumentují.
 • 00:02:14 Proti ní by ale stavba neochránila,
 • 00:02:16 protože je navržena
  jen na takzvanou stoletou vodu.
 • 00:02:20 Od začátku
  protestují také biologové.
 • 00:02:23 V území hnízdí například zvláště
  chránění lejsek šedý a žluva hajní.
 • 00:02:28 To území má vlastně charakter
  starého parku
 • 00:02:32 se spoustou dutinových stromů.
 • 00:02:34 Prostředí,
  které je již dlouho stabilní,
 • 00:02:38 a v něm žije daleko větší
  množství jiných,
 • 00:02:43 třeba méně chráněných,
  ale zajímavých ptáků.
 • 00:02:46 A úplně asi nejdůležitější věc -
  je to součást biokoridoru.
 • 00:02:54 Tahle pravobřežní strana
  té údolní nivy Malše
 • 00:02:59 slouží
  jako nadregionální biokoridor,
 • 00:03:03 který spojuje parky v centru města
  s jižním okrajem města.
 • 00:03:07 Je to prakticky jediný biokoridor,
  který tuto funkci plní.
 • 00:03:13 Biokoridory jsou samozřejmě
  integrální součástí územního plánu.
 • 00:03:17 A tím, že by se tady
  začaly dělat stavební práce,
 • 00:03:20 tak se tenhle biokoridor
  totálně přeruší.
 • 00:03:23 ne na měsíce, ale na léta.
 • 00:03:27 Ten plán ve všech třech etapách
 • 00:03:29 je hodně v rozporu
  s územním plánem Českých Budějovic.
 • 00:03:32 Územní plán Českých Budějovic
  je založen mimo jiné
 • 00:03:36 na ochraně
  takzvaných zelených klínů,
 • 00:03:39 na ochraně liniové zeleně,
  kterou do Českých Budějovic
 • 00:03:43 přinášejí obě řeky z jihu,
  to znamená Malše a Vltava.
 • 00:03:47 Po Malši táhnou ptáci
  na jaře k nám,
 • 00:03:51 na podzim zase do teplých krajin.
 • 00:03:54 A už teď
  je ten biokoridor narušený,
 • 00:03:57 protože dál za Modrým mostem
  už došlo k úpravám,
 • 00:04:01 k vykácení a všemu tomuhle tomu.
  A je opravdu vidět za toho tahu,
 • 00:04:05 když se tam postavíte,
  u Modrého mostu se shromažďuje
 • 00:04:08 velikánské množství ptáků,
  kteří se bojí letět dál.
 • 00:04:11 Nicméně nakonec si troufnou
  a přeletí.
 • 00:04:14 Ale ten biokoridor
  už funguje velice omezeně
 • 00:04:17 a když se teď vykácí všechna stará
  stromoví, všechno, co tam je,
 • 00:04:22 tak ten biokoridor
  asi ztratí funkci.
 • 00:04:25 Komise pro životní prostředí
 • 00:04:27 se k tomuto tématu sešla vloni,
  tuším, v září.
 • 00:04:32 Ještě samozřejmě
  před hlasováním zastupitelstva.
 • 00:04:36 Prošli jsme si to tu.
 • 00:04:38 A výsledek jednání komise
  byl celkem jednoznačný.
 • 00:04:42 Je nás v té komisi 11
  a bylo 11 hlasů proti zásahu.
 • 00:04:49 Komise pro životní prostředí je
  odborný poradní orgán rady města.
 • 00:04:53 Proč se radní
  záporným stanoviskem neřídili?
 • 00:04:57 Už byly vynaloženy peníze.
 • 00:05:02 Orgány města
  se komise nedotazovaly.
 • 00:05:05 Komise v tomto případě
  spontánně něco řekla.
 • 00:05:08 A proč se tedy
  orgány nedotazovaly včas?
 • 00:05:14 To je otázka na minulou radnici.
  To je otázka na minulou radnici.
 • 00:05:19 Vy když jste to převzal,
  tak už bylo pozdě rozhodovat?
 • 00:05:22 Tak už bylo něco řečeno.
 • 00:05:26 Ale i v té době jste si nechávali
  zpracovat další posudky,
 • 00:05:28 tak přece se nedá říct,
  že bylo rozhodnuto.
 • 00:05:31 Já třeba osobně
  jsem se chtěl přesvědčit,
 • 00:05:34 a i mí kolegové, o tom,
  že jdeme správnou cestou.
 • 00:05:37 Město není jedna hlava.
  Město je 45 zastupitelů.
 • 00:05:42 Jasně.
  A město především jsou občané.
 • 00:05:46 A město jsou občané, kteří jsou
  těmito 45 zastupiteli zastupováni.
 • 00:05:51 Petici proti bagrování
  a kácení u Maláku
 • 00:05:55 podepsaly loni asi 4 tisíce lidí.
 • 00:05:58 Mezi nimi také 700 občanů
  z blízkého okolí Malše,
 • 00:06:02 které má stavba chránit.
 • 00:06:05 Já tady bydlím kousíček od Malše
 • 00:06:09 a často tady chodím
  na procházky se psem.
 • 00:06:12 Považuju za obrovskou zbytečnost
  vybagrovat a pokácet tady
 • 00:06:16 takovýhle kus přírody.
  Já jsem tu povodeň tady zažila
 • 00:06:20 v tom roce 2002. Nejen já, ale
  všichni tady se mnou, kdo tu bydlí
 • 00:06:25 blízko Malše, měli jsme
  víc jak metr vody v baráku,
 • 00:06:29 a přesto jsem
  podepsala petici za to,
 • 00:06:32 aby se to nebagrovalo,
  aby se to nekácelo.
 • 00:06:35 Já tady bydlím přes 70 let
  a všichni jsme to tady chránili,
 • 00:06:40 snažili jsme se to tady opečovávat.
 • 00:06:43 Ty stromy, které tady rostou
  celou tu dobu, co jsem tady,
 • 00:06:47 nikdo už nikdy nenahradí.
  Když byla povodeň v roce 2002,
 • 00:06:51 tak ty stromy ji přežily,
  ty kořeny držely ty břehy.
 • 00:06:56 A teď máme hrůzu z toho, když
  tady někdo chce něco vybagrovat,
 • 00:06:59 stromy odstranit, tak při každém
  sebemenším zvýšení hladiny vody
 • 00:07:03 se nám to tady rozleje,
  ta hlína, která tady bude,
 • 00:07:07 ta voda odnese, protože to,
  co je tady teď zpevněný,
 • 00:07:10 by tady nebylo.
  Takže my to chápeme všichni
 • 00:07:13 jako zničení krásné
  rekreační oblasti v Budějovicích
 • 00:07:17 a jsme proti tomu.
 • 00:07:23 To jsou stovky a tisíce lidí,
  kteří vyjádřili svůj zájem
 • 00:07:27 o nejbližší prostředí,
  ve kterém žijí
 • 00:07:30 nejen sami, ale ve kterém
  žije město jako celek.
 • 00:07:34 Protože ta lokalita
  je mimořádně emocionálně cenná,
 • 00:07:37 protože je to rekreační zóna.
 • 00:07:39 Druhá věc: Je v tom mnohé poučení
  i z pohledu aplikace práva.
 • 00:07:45 V minulosti
  byla spáchána určitá pochybení,
 • 00:07:49 kdy pod rouškou etapizace
  se v podstatě řešení
 • 00:07:52 těch protipovodňových opatření
  rozdělilo do 3 etap,
 • 00:07:57 a vznikla tak salámová metoda,
  což ovšem bylo zcela účelové,
 • 00:08:01 protože tím pádem
  bylo ze hry vyřazeno to,
 • 00:08:05 co v takových případech
  má probíhat, a to je hodnocení
 • 00:08:09 vlivu na životní prostředí
  podle zákona 100 z roku 2001.
 • 00:08:14 Kdyby totiž nebyla tato investice
  rozdělena na jednotlivé etapy,
 • 00:08:20 tak by se musela posuzovat
  jako celek a prokázalo by se,
 • 00:08:23 že ten zásah do přírody
  je daleko razantnější
 • 00:08:26 a že nejde o kácení
  několika desítek stromů,
 • 00:08:29 ale o kácení více než stovky,
  možná 150 stromů,
 • 00:08:33 a daleko širší zásahy.
  A investor by nebyl schopen
 • 00:08:37 se vyhnout hodnocení
  vlivu na životní prostředí.
 • 00:08:40 Co všechno
  tedy obsahuje celkový projekt?
 • 00:08:43 Hlavní projektant
  inženýr Daniel Vaclík
 • 00:08:46 z budějovické firmy VH Tres s.r.o.
 • 00:08:48 se k dokumentaci
  na kameru vyjádřit odmítl.
 • 00:08:52 Další část těch opatření,
  která zatím jsou ve výhledu,
 • 00:08:55 že tato berma,
  která tedy bude snížena
 • 00:08:59 niveleta toho parku asi o 2 metry,
  bude pokračovat
 • 00:09:02 směrem až támhle k Modrému mostu,
  který je v pozadí.
 • 00:09:05 Už v tom projektu se předpokládá
 • 00:09:07 pokračování té bermy
  až k Modrému mostu?
 • 00:09:13 O tom nevím.
 • 00:09:17 -Není to tam?
  -To není v první etapě.
 • 00:09:19 -A není to ani v druhé.
  -Myslím v projektu dále.
 • 00:09:23 To měl vysvětlit pan inženýr
  Vaclík, ale odmítl natáčení.
 • 00:09:26 Ano. To by vám měl říct
  pan inženýr Vaclík,
 • 00:09:29 jak je tohle chápáno,
  jestli to tam je, nebo není.
 • 00:09:33 Protože jsou tam takové náznaky,
  které by k tomu vedly,
 • 00:09:36 a občanské sdružení, respektive
  odpůrci na to správně poukazují.
 • 00:09:43 Že by ani městu nebylo jasné,
  jak má stavba nakonec vypadat?
 • 00:09:49 Na tuto první etapu
  navazuje druhá a třetí etapa.
 • 00:09:52 My jsme se při projednávání, které
  jsme měli na mimořádném jednání
 • 00:09:55 zastupitelstva,
  nedozvěděli zásadní informace,
 • 00:09:59 a to zejména to, kolik
  bude stát druhá a třetí etapa,
 • 00:10:03 jak bude provedena.
  Teprve v celkové koncepci
 • 00:10:07 města Českých Budějovic,
  kterou jsme dostali
 • 00:10:10 až po schválení, která vlastně
  byla předaná 16.prosince 2015,
 • 00:10:15 a my jsme měli
  zastupitelstvo 14.prosince,
 • 00:10:18 čili rozdíl 2 dnů...
  Skoro se až chce říct,
 • 00:10:21 že to bylo schválně, protože
  předání mělo být v listopadu.
 • 00:10:26 A údaje, které v té koncepci jsou,
  jsou pro nás hrozně důležitý.
 • 00:10:29 Protože je řečeno, že druhá a třetí
  etapa bude stát 70 a 28 milionů.
 • 00:10:35 A kde na to město vezme?
 • 00:10:37 Ochranné zdi na levém břehu Malše
  budou stát další 4 miliony.
 • 00:10:40 O těch vůbec nebyla řeč.
 • 00:10:44 Nikdo nevysvětlil
  ani další důležité okolnosti,
 • 00:10:47 týkající se plánované 3.etapy.
 • 00:10:50 Protipovodňová koncepce
  v Českých Budějovicích
 • 00:10:53 navrhuje sypanou
  protipovodňovou hráz v obci Mladé.
 • 00:10:57 Tato hráz by měla vést
  rozsáhlým záplavovým územím.
 • 00:11:02 Přičemž my stále
  upozorňujeme na to,
 • 00:11:05 že trasa té hráze
  je poměrně neurčitá.
 • 00:11:09 Prochází
  pozemky několika vlastníků.
 • 00:11:12 Osob, kteří podnikají
  v realitní činnosti.
 • 00:11:16 A my se obáváme, že realizací
  této protipovodňové hráze
 • 00:11:21 bude umožněna zástavba v dosud
  rozlivových oblastech řeky Malše.
 • 00:11:28 Bude hodně záležet na tom,
  kudy bude trasována ta hrázka,
 • 00:11:31 protože ta hrázka nám samozřejmě
  rozdělí to území na 2 části.
 • 00:11:36 Na část, kde ty pozemky
  budou cenné, to jest za vodou,
 • 00:11:39 a pozemky k řece, které budou
  mít hodnotu nula, nula, nic.
 • 00:11:44 Nesměřují právě tady odsud ty tlaky
  na schválení celkového projektu?
 • 00:11:49 Já nevím.
 • 00:11:52 Přes všechny protesty
  zastupitelstvo v prosinci 2015
 • 00:11:57 schválilo další krok -
  smlouvu s Povodím Vltavy.
 • 00:12:01 Nemám volné ruce!
 • 00:12:03 V podstatě zastupitelé odhlasovali
  to, že nás chtějí chránit
 • 00:12:08 i přesto, že my o to nestojíme
  a předkládáme jim různé argumenty,
 • 00:12:14 proč by to nemělo
  být takhle vybudováno.
 • 00:12:17 Před tím konečným hlasováním
  jsme vlastně měli přislíbenou
 • 00:12:21 nadpoloviční většinu hlasů,
  ale bezprostředně před hlasováním
 • 00:12:27 došlo k tomu,
  že někteří zastupitelé přeběhli
 • 00:12:30 v podstatě na druhou stranu
  a hlasovali pro ten projekt,
 • 00:12:34 což mě osobně zaskočilo.
  Já jsem to nečekal.
 • 00:12:36 Myslel jsem si, že když
  něco takový zastupitel slíbí,
 • 00:12:40 že se tohle prostě nemůže stát.
 • 00:12:42 Já jsem totálně, bytostně zklamaná
  vůbec ze zastupitelů jako takových
 • 00:12:48 těch našich, protože jsem,
  jak mi řekl jeden kamarád,
 • 00:12:52 kolik ti je, kde jsi žila do teď,
  já jsem přišla na to,
 • 00:12:55 že fakt nejde
  ani o bermu, ani o stromy.
 • 00:13:00 Před prosincovým zastupitelstvem
  jsme obcházeli zastupitele.
 • 00:13:03 Vysvětlovali,
  argumentovali a tak dále.
 • 00:13:06 A vlastně bylo jistý
  a měli jsme příslib 25 zastupitelů,
 • 00:13:11 kteří jsou proti.
  Sešly se dva zastupitelské kluby,
 • 00:13:16 každý na 10 minut, a najednou
  to bylo úplně všechno jinak.
 • 00:13:20 A prošlo to. Odhlasovali to.
 • 00:13:23 A já jsem pak s úžasem zjistila,
 • 00:13:25 že někdy tak do 14 dnů
  ve firmách,
 • 00:13:30 kde má město buď 100 procent
  nebo 99,9 nebo 99,6 podíl,
 • 00:13:37 tak se třeba z 2 míst
  v dozorčí radě
 • 00:13:41 se navýšily o 2 místa,
  takže jsou tam 4.
 • 00:13:45 A je tam jeden z pánů zastupitelů,
  který měl být proti
 • 00:13:49 nebo aspoň se zdržet,
  a najednou byl pro.
 • 00:13:53 To jmenování
  těch funkcí u zastupitelů,
 • 00:13:56 tam byl jmenován
  třeba pan zastupitel Matoušek
 • 00:13:59 nebo pan zastupitel Tekel,
 • 00:14:01 to byla jenom náhoda
  nebo shoda okolností?
 • 00:14:05 Já si myslím...
  Já jsem s nimi nejednal o tom.
 • 00:14:09 Já nevím.
 • 00:14:12 Občané se ovšem nevzdali.
  Uspořádali Tříkrálový happening
 • 00:14:16 a předložili také zásadní argumenty
 • 00:14:19 proti
  hydrotechnické stránce projektu.
 • 00:14:24 V loňském roce
  jsme požádali o přepočet hladin
 • 00:14:28 podle upraveného a aktualizovaného
  povodňového modelu,
 • 00:14:33 a ukázalo se,
  že ta hladina je podstatně níže,
 • 00:14:36 než se původně předpokládalo.
  A že by vlastně ta samotná zídka
 • 00:14:40 podél té komunikace
  bohatě stačila na to,
 • 00:14:43 aby zabránila průniku povodně
  stoleté do té přilehlé čtvrti.
 • 00:14:47 Proto jsme zahájili vyjednávání
  se zastupitelstvem a s městem,
 • 00:14:51 aby se od té bermy upustilo,
  ale neustoupili
 • 00:14:55 a hodlají to prostě udělat tak,
  jak to bylo neprojektováno,
 • 00:14:59 i když máme teď posudek,
  který jasně říká, že to není nutné.
 • 00:15:04 Katedra hydrauliky ČVUT
  v něm potvrzuje,
 • 00:15:07 že podle platných
  hydrologických dat
 • 00:15:10 je možné území chránit
  před stoletou vodou
 • 00:15:13 i bez likvidace parku.
  Ve stejné době bagrování
 • 00:15:16 a kácení zakazuje
  Inspekce životního prostředí,
 • 00:15:20 protože chybí výjimka pro zásah
  do biotopu zvláště chráněných druhů
 • 00:15:24 a do významného krajinného prvku.
 • 00:15:28 Na základě těchto zjištění,
  že chybí ty 2 důležité dokumenty,
 • 00:15:33 jsme zahájili správní řízení
  o omezení činnosti.
 • 00:15:37 A vydali jsme současně
  i rozhodnutí o předběžném opatření,
 • 00:15:42 kdy jsme subjektu Povodí Vltavy,
  Městu České Budějovice
 • 00:15:47 a taky prováděcí firmě sdělili,
  že nemůžou provádět činnosti,
 • 00:15:51 dokud nebudou mít
  ty potřebné dokumenty.
 • 00:15:56 Projekt proto bude znovu posuzovat
  Krajský úřad i Magistrát.
 • 00:16:00 A co na to zastupitelé?
 • 00:16:03 Ta berma, já osobně si myslím,
  že tam třeba je.
 • 00:16:06 Chápu, že to je zásah
  do té lokality, do toho prostředí.
 • 00:16:09 To já vnímám.
  Takže necháme se překvapit,
 • 00:16:13 jak budou
  kolegové zastupitelé hlasovat.
 • 00:16:16 Já tu ruku pro toto řešení tak,
 • 00:16:19 jak je předložený,
  zvedat budu i nadále.
 • 00:16:23 Vadí mi to,
  že tam vystupují odborníci,
 • 00:16:28 dendrologové, a většina
  zastupitelů je neposlouchá,
 • 00:16:32 protože už dopředu ví,
  jak bude hlasovat.
 • 00:16:35 Jestliže tady odborníci
  vybrali nějakou variantu
 • 00:16:38 a přesvědčí nás o tom,
  že je dobrá, ekonomicky výhodná
 • 00:16:42 a efektivní, tak prostě nevím,
  proč bych pro ni nehlasoval.
 • 00:16:45 Je tady samozřejmě
  negativní stanovisko veřejnosti,
 • 00:16:47 objevují se argumenty,
  které říkají,
 • 00:16:50 že zas tak dobrá odborně není.
  Pojďme je posoudit,
 • 00:16:52 pojďme si je vyslechnout,
  a pak se rozhodneme.
 • 00:16:55 Vykácení stromů, vybagrování
  a ty razantní zásahy,
 • 00:16:59 ty bych zvažoval
  jako to nejposlednější opatření,
 • 00:17:03 když vyčerpáme třeba nákladnější
  vytvoření protipovodňových zábran.
 • 00:17:09 Třeba mobilních.
  Protože řada Budějovičáků
 • 00:17:13 s tím místem kolem Malého jezu
  má spojený svý vzpomínky
 • 00:17:17 na dětství, chodí tam a tak dále.
  A myslím si,
 • 00:17:20 že je škoda,
  když z našich životů mizí
 • 00:17:23 právě tato posvátná místa.
  To není jenom něco zanedbatelného.
 • 00:17:30 Těsně po skončení natáčení tohoto
  pořadu budějovičtí zastupitelé
 • 00:17:34 po další bouřlivé diskusi
  14.března zamítli smlouvu
 • 00:17:39 o financování první etapy stavby.
  Projekt tím pozastavili.
 • 00:17:44 Co bude dál, je velká neznámá.
 • 00:17:56 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2016

Související