iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 11. 2015
na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
2630
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se plus)

Zhůří

Bitva o přírodu pokračuje

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se plus - Zhůří

 • 00:00:07 Z podnětu diváka
  se vydáváme po stopách kolíků,
 • 00:00:10 které se objevily
  na kopci zvaném Zhůří.
 • 00:00:14 Kdo je tu vytýčil a proč?
 • 00:00:17 Jsme v cenné partii
  Národního parku Šumava
 • 00:00:20 v evropsky významné lokalitě.
 • 00:00:25 V katastru nalézáme
  čerstvé kupní smlouvy
 • 00:00:28 a dlouhý seznam vlastníků
  převážně z Plzně a Prahy.
 • 00:00:32 Obchodní rejstřík ukazuje
  mimo jiné na podnikatele
 • 00:00:35 v oblasti stavebnictví. Pozemky
  tu mají také bývalí zastupitelé
 • 00:00:39 Rejštejna, kde schvalovali
  územní plán Zhůří,
 • 00:00:43 nebo osoby stejného jména
  jako vedoucího stavebního úřadu.
 • 00:00:47 Jak nedávno zveřejnily
  internetové noviny,
 • 00:00:50 někteří vlastníci tu chtějí stavět.
 • 00:01:15 Já sem jezdím už 25 let.
 • 00:01:18 Mnohokrát za rok.
  V zimě, létě, na podzim.
 • 00:01:21 Zhůří je místo,
  kde roste několik druhů orchidejí.
 • 00:01:26 Jedna z nejvzácnějších vůbec
  na Šumavě běloprstka bělavá,
 • 00:01:29 která se tu počítá na pár kusů.
  Žije tu spousta motýlů.
 • 00:01:34 Jsou to náhorní pastviny,
  z kterých jsou krásné výhledy
 • 00:01:38 po hlavních hřebenech Šumavy.
  V podstatě se tu dají spatřit
 • 00:01:42 všechny kopce od Trojmezí
  až po Boubín, Černou horu, Roklan
 • 00:01:46 až po Ostrý.
  Je to takový přírodní ráj.
 • 00:01:53 Teprve nedávno jsem se dozvěděl,
  že se tady plánuje nějaká výstavba.
 • 00:02:00 Bylo tu v nabídce asi 8 hektarů
  pozemku i se stavebními parcelami,
 • 00:02:05 tak jsem se o to začal
  zajímat blíže a zjistil jsem,
 • 00:02:08 že ty pozemky vlastní pan Kreuziger
 • 00:02:11 a chce tady vystavět
  asi pět chalup a jeden hotel.
 • 00:02:15 Když jsme mailem vznesli dotaz
  na starostu Rejštejna,
 • 00:02:18 jak k tomu došlo, tak nám napsal
  velice stručnou odpověď,
 • 00:02:22 že územní plán byl schválen
  v rozporu se zákonem, ale platí.
 • 00:02:26 Tak to je taková zvláštní situace,
 • 00:02:29 která asi není
  v právních státech běžná.
 • 00:02:32 Co přesně tam bylo
  opomenuto, nevím,
 • 00:02:37 protože celý územní plán
  se začínal připravovat
 • 00:02:40 v letech od roku 2000.
 • 00:02:43 Pak byl první územní plán roce 2002
 • 00:02:46 a potom byla
  nějaká úprava v roce 2005.
 • 00:02:49 Územní plán
  byl tvořen za mýho předchůdce,
 • 00:02:52 takže přesné detaily
  vám k tomu neřeknu.
 • 00:02:54 Dávala správu parku
  k tomu nějaké stanovisko?
 • 00:02:58 Dávala nesouhlas.
  Nesouhlas k tomu územnímu plánu.
 • 00:03:01 Hlavně kvůli tady té oblasti Zhůří.
 • 00:03:04 A přesto teda zastupitelé
  Rejnštejna to schválili?
 • 00:03:07 Ano. Bylo to takové,
  řekněme, trochu natruc.
 • 00:03:11 Svévolné usnesení zastupitelstva.
  Ale to usnesení existuje.
 • 00:03:17 Já bych k tomu
  řekl asi věc takovou,
 • 00:03:19 že rozhodnutí Nejvyššího soudu
  a potom rozhodnutí krajského úřadu,
 • 00:03:23 kde jsme se dotazovali
  na platnost našeho územního plánu,
 • 00:03:27 takže bylo řečeno,
  že náš územní plán je platný,
 • 00:03:32 avšak byl schválený
  v rozporu se zákonem.
 • 00:03:35 Je územní plán Rejštejna platný,
 • 00:03:38 i když byl schválen
  v rozporu se zákonem?
 • 00:03:41 Je to tak, protože územní plán
  Rejštejna měl nedostatky v tom,
 • 00:03:47 že správa národního parku
  vyjádřila negativní stanovisko
 • 00:03:51 k jeho rozsahu.
 • 00:03:53 A z tohoto důvodu
  územní plán Rejštejna
 • 00:03:57 není schválen v souladu se zákonem.
 • 00:03:59 Přesto zastupitelstvo obce
  má tu možnost
 • 00:04:02 i přes tento nedostatek
  územní plán schválit
 • 00:04:05 a vydat veřejnou vyhlášku.
 • 00:04:09 Krajský úřad se pokoušel
  v průběhu let
 • 00:04:13 vyřešit rozpory mezi obcí
  a správou národního parku.
 • 00:04:17 To se nepodařilo. Takže
  dal podnět ministerstvu vnitra.
 • 00:04:21 Čili ministerstvo vnitra
  mělo řešit?
 • 00:04:23 Ono to řešilo. Ministerstvo vnitra
  dalo podnět krajskýmu soudu.
 • 00:04:28 Krajskej soud to zrušil a Nejvyšší
  správní soud konstatoval,
 • 00:04:31 že teda bohužel,
  ale musí to vyřešit ústavní soud.
 • 00:04:34 A pak už to usnulo.
  Pak už s tím nikdo nepracoval.
 • 00:04:38 To jsou vlastně záležitosti,
  který pravděpodobně budou asi
 • 00:04:41 řešit soudy, pokud tam někdy
  k výstavbě dojde nebo nedojde.
 • 00:04:46 Takže počkáme, co se bude dít,
 • 00:04:49 a podle toho se nějakým způsobem
  k tomu postavíme.
 • 00:04:53 Konstatují,
  že je něco v rozporu se zákonem,
 • 00:04:55 ale přitom
  proti tomu vůbec nic nedělají.
 • 00:04:58 Nebo dělají, a špatně teda.
 • 00:05:00 Pak si teda v tomhle státě
  můžeme dělat, co chceme.
 • 00:05:03 Pak se nemůžeme divit, že u nás
  vzniká 30 000 černých staveb ročně,
 • 00:05:08 pokud se takovým způsobem
  k zákonným normám přistupuje.
 • 00:05:13 Územní plán
  umožňující stavět v této lokalitě
 • 00:05:17 je přirozeně lákavý.
  Přestože krajský úřad varuje,
 • 00:05:20 že díky nezákonnému postupu
  při jeho schvalování
 • 00:05:23 může být zpochybněna zákonnost
  následných správních rozhodnutí.
 • 00:05:27 Pokud ale zájemce o stavbu na Zhůří
  získá souhlas správy parku,
 • 00:05:32 má šanci, že stavbu prosadí.
 • 00:05:34 A jak jsme zjistili,
  jeden vlastník už souhlas má,
 • 00:05:38 přestože zájemce, který žádal
  před ním, souhlas nedostal.
 • 00:05:47 Ano, to je pravda.
 • 00:05:49 To je lokalita
  támhle za těmi stromy.
 • 00:05:54 Tam původně ještě teda
  zhruba před nějakejma 6-8 lety,
 • 00:05:57 si pamatuju, že se uvažovalo
  o prodeji toho pozemku.
 • 00:06:01 Město Kašperské Hory
  o tom uvažovalo.
 • 00:06:04 Byl se u nás zeptat
  potenciální kupec.
 • 00:06:07 Dozvěděl se,
  že správa je proti tomu,
 • 00:06:10 aby se tady stavělo,
  že prostě považuje ten územní plán
 • 00:06:13 za nesprávně schválenej
 • 00:06:16 a že nechceme se tady
  prolamovat žádnejma stavbama.
 • 00:06:21 Pak došlo k výměně vedení
  na správě národního parku
 • 00:06:25 i k výměně těch úředníků
  a ti úředníci dali souhlas.
 • 00:06:30 Takže dneska tady máme
  pravomocný stavební povolení
 • 00:06:33 na stavbu jednu.
 • 00:06:37 A co já vím,
  tak je teď v přezkumným řízení,
 • 00:06:40 ale do toho přezkumnýho řízení
  to nedávala správa.
 • 00:06:43 Takže z hlediska zákona,
  řekněme, je ta stavba povolena.
 • 00:06:52 Stavební úřad v Kašperských Horách
 • 00:06:54 nám k tomu bližší informace
  na kameru sdělit odmítl.
 • 00:06:57 Na písemnou žádost pak sdělil,
  že v lokalitě Zhůří
 • 00:07:00 eviduje
  jedno řízení o umístění stavby.
 • 00:07:06 Jak jsme zjistili,
  jde o vlastníka z okolí Plzně
 • 00:07:09 a souhlasné stanovisko
  mu správa parku vydala
 • 00:07:12 před Štědrým dnem roku 2013
  za ředitele parku Jiřího Mánka.
 • 00:07:17 Souhlas vydal tehdejší vedoucí
  odboru státní správy Václav Braun,
 • 00:07:21 nedávno souzený pro zneužití
  pravomoci úřední osoby,
 • 00:07:25 jehož se dopustil při výkonu
  funkce v Národním parku Šumava.
 • 00:07:41 Zmiňovaný souhlas ke stavbě na Zhůří
  vydaný za ředitele Mánka
 • 00:07:46 nedávno napadl Okrašlovací
  spolek na ochranu Zdíkovska.
 • 00:07:50 Také z internetových diskuzí
  je zřejmé,
 • 00:07:53 že záměr výstavby na Zhůří
  překvapil širokou laickou
 • 00:07:56 i odbornou veřejnost.
 • 00:08:04 Například podle doktorandky
  z přírodovědecké fakulty,
 • 00:08:07 která na Zhůří prováděla výzkum,
 • 00:08:09 je tato lokalita z hlediska
  výskytu silně ohrožené orchideje
 • 00:08:13 pseudorchis albida
  na Šumavě jednou z nejcennějších.
 • 00:08:31 Támhle nahoře jsme měli
  trvalý monitorovací plochy
 • 00:08:34 právě na ohroženou orchidej
  pseudorchis albida,
 • 00:08:38 česky běloprstka bělavá,
 • 00:08:41 která teda hodně ubývá
  i z ostatních našich českých hor,
 • 00:08:45 kde zbylo asi 17 procent
  celkovýho výskytu tý rostliny.
 • 00:08:50 A právě tady všude kolem
  na těch loukách ona roste.
 • 00:08:57 Támhle dole jak jsou ty vrbičky,
  tam je taková proláklina,
 • 00:09:01 takový mokřiště
  a tam roste další ohrožená orchidej
 • 00:09:06 dactylorhiza majalis,
  prstnatec májový.
 • 00:09:10 Taková fialová kytka.
  Tady kolem tý cestičky,
 • 00:09:14 když jsem právě chodívala
  na ty moje trvalý plochy,
 • 00:09:17 tak jsem nacházela různě
  právě pseudorchis roztroušeně.
 • 00:09:20 I jsem tady našla coeloglossum
  viride, což je vemeníček zelený,
 • 00:09:24 taky naše C2. Silně ohrožený druh
  naší květeny je C2.
 • 00:09:29 Stejně jako pseudorchis má taky C2.
  Dactylorhiza majalis má C3,
 • 00:09:34 což je jen ohrožený druh, ale
  to znamená, že se nemůže chránit.
 • 00:09:38 Všechny ty orchideje jsou chráněný
  zákonem Český republiky
 • 00:09:42 i ostatních států.
  A právě orchideje jsou chráněný
 • 00:09:46 i mezinárodní úmluvou CITES,
  což je docela jako známá věc.
 • 00:09:52 I tady okolo na těch loukách roste
  třeba jestřábník oranžový.
 • 00:09:56 Taková krásná oranžová kytka.
  Právě v červnu, když jsem sem
 • 00:10:00 jezdívala, plný tady ty louky
  byly právě jestřábníku.
 • 00:10:10 I obecně,
  jak tady dřív bývala ta vesnice,
 • 00:10:12 tak je to druhově bohatý,
  protože se tady pořád něco dělo.
 • 00:10:15 Byla tady extenzivní pastva,
  která těm orchidejím opravdu pomáhá
 • 00:10:19 v tom, aby mohly růst.
  -To by nahrávalo těm záměrům,
 • 00:10:23 že tady chtějí vlastně obnovit
  budovy na těch starých místech.
 • 00:10:28 No, myslím si, že ty budovy,
  který by tady měly stát,
 • 00:10:31 tomu asi úplně nepomůžou.
  Těžká technika jako bagry,
 • 00:10:34 to prostě v žádným případě,
  to ty úplně kytky zničí.
 • 00:10:38 Nejlepší je pastva ovcí, koz,
 • 00:10:40 protože oni těma kopejtkama
  různě rozvolňujou ten trávník.
 • 00:10:44 Ale bagry, to teda
  na orchideje opravdu jako není.
 • 00:10:51 Do roku 1945 tu bývala osada,
 • 00:10:54 jejíž obyvatelstvo převážně
  německé, bylo po válce vysídleno.
 • 00:10:59 V 50.letech tu vznikla
  radarová stanice a osada zanikla.
 • 00:11:04 V katastru jsou však
  stále některé pozemky vedeny
 • 00:11:08 jako zastavěná plocha a nádvoří.
 • 00:11:10 A jak se ukazuje,
  současní vlastníci pozemků
 • 00:11:13 chtějí na těchto
  historických základech stavět.
 • 00:11:25 My jsme si všimli,
  že tady zřejmě jeden z vlastníků
 • 00:11:28 pozemků začal něco hrabat.
  Víte o tom? Ví o tom správa?
 • 00:11:33 Jo. Tady si vlastník pozemku
  objednal archeologický průzkum.
 • 00:11:38 My jsme to teda zjistili,
  když tady byl bagřík,
 • 00:11:41 kterej odkrýval ty vrstvy.
  A pochopitelně, že on pracoval
 • 00:11:44 v prostředí těch
  zvláště chráněných druhů rostlin,
 • 00:11:47 takže jsme učinili předběžné
  opatření, zastavili jsme práce,
 • 00:11:51 odeslali jsme je pryč a teď
  budeme zahajovat správní řízení.
 • 00:11:56 Buď o pokutě nebo
  o nějakých nápravných opatřeních.
 • 00:12:02 V tom místě,
  kde je to teď rozvrtaný,
 • 00:12:05 mohly by tam být
  nějaký ty silně ohrožený kytky?
 • 00:12:07 Určitě. Právě tady kolem cesty.
  Já jsem to tu neprocházela
 • 00:12:11 systematicky, nedělala jsem
  žádnej druhovej průzkum,
 • 00:12:13 ale jenom když jsem přicházela
  právě od parkoviště nahoru
 • 00:12:16 k těm plochám, tak člověk jde
  a vidím prostě nějaký pěkný kytky,
 • 00:12:21 tak se u nich zastavím a vidím,
  že to je vemeníček
 • 00:12:25 a pseudorchis právě tady
  kolem tý vyšlapávaný cestičky.
 • 00:12:28 -To jsou ty orchideje?
  -To jsou ty orchideje. Přesně tak.
 • 00:12:34 Jsou tady pozemky,
  který jsou soukromý nepochybně.
 • 00:12:38 A byly soukromý
  i před pozemkovou úpravou.
 • 00:12:40 A jak se k tomu staví správa?
  No my jsme nesouhlasili
 • 00:12:43 s jakoukoliv výstavbou
  tady v té oblasti
 • 00:12:46 už v těch 90.letech,
  kdy se schvaloval ten územní plán.
 • 00:12:49 A důvody
  byly v podstatě pořád stejný.
 • 00:12:53 Velká druhová rozmanitost,
  existence zvláště chráněných druhů
 • 00:12:56 plus ochrana krajinného rázu,
  protože tady sice vesnice stála,
 • 00:12:59 ale z nás už ji
  prakticky nikdo nepamatuje.
 • 00:13:03 A dneska už je to
  tak významnej krajinnej fenomén,
 • 00:13:07 že vlastně i cítíme,
  že to obecný povědomí je takový,
 • 00:13:11 že by vlastně tady
  žádný domy neměly vzniknout.
 • 00:13:15 A další věc je,
  že v národním parku je zakázán
 • 00:13:18 vznik nového sídelního útvaru,
  takže i kdyby šlo o rekonstrukci
 • 00:13:21 starýho, tak pořád
  to bude nový sídelní útvar.
 • 00:13:25 A protože je to zakázáno,
  tak by to taky nemělo jít.
 • 00:13:27 Takže to jsou takový tři vrstvy,
 • 00:13:30 na kterých jsme stavěli
  už tehdy ten nesouhlas.
 • 00:13:33 Pochopitelně má to tady
  ještě nějaký další technologický
 • 00:13:37 problémy, přístupnost,
  likvidace odpadních vod,
 • 00:13:41 není kam vyústit
  čistírnu odpadních vod a podobně.
 • 00:13:43 Ale to už jsou spíš jako drobnosti.
  To podstatný je,
 • 00:13:46 že jsou tu zvláště chráněný druhy,
  krajinnej ráz velice významnej
 • 00:13:50 a neměl by tady vznikat
  nový sídelní útvar.
 • 00:13:54 Rozsáhlé pozemky
  tu podle kupních smluv
 • 00:13:57 nedávno nabyl
  podnikatel Roman Kreuziger.
 • 00:14:00 Nám rozhovor odmítl,
  ale v tisku potvrdil,
 • 00:14:03 že tu stavět chce. Jenže
  cenné partie národního parku
 • 00:14:06 před zástavbou dosud
  částečně chrání zákonný předpis.
 • 00:14:16 Ano, ano.
  To je v zákoně paragraf 61.
 • 00:14:19 Všechny nezastavěné pozemky
  na území národního parku,
 • 00:14:22 pokud jsou v soukromých rukou,
  tak než je ten dotyčný prodá
 • 00:14:25 někomu jinému, tak je tam
  předkupní právo, to znamená,
 • 00:14:28 musí je nabídnout správě.
  Správa má 60 dní na to,
 • 00:14:31 aby se vyjádřila,
  že ty pozemky chce nebo nechce.
 • 00:14:34 Pokud se vyjádří, že chce,
  tak se potom diskutuje o ceně.
 • 00:14:38 A pokud nevyužije tu možnost,
  tak si to může prodat, komu chce.
 • 00:14:45 A pokud se dohodnou na ceně,
  tak také, že jo.
 • 00:14:47 A v případě tady těch pozemků
  zrovna mám informace,
 • 00:14:51 že je tady jeden velký vlastník,
  který tu chce i stavět,
 • 00:14:56 došlo tady k tomu?
  -Ne, ne, ne.
 • 00:14:58 Tady právě v tomto případě
  k tomu využití
 • 00:15:01 nebo aplikaci
  toho předkupního práva nedošlo.
 • 00:15:04 My se tomu teď bráníme
  nějakou plombou na katastru
 • 00:15:07 a pravděpodobně se tomu budeme
  bránit i nějakým soudním procesem.
 • 00:15:11 Jiný vlastník taky uvažuje
  o prodeji pozemku kousek dál,
 • 00:15:15 tak ten už nás vyzval,
  abychom se vyjádřili,
 • 00:15:18 jestli to chceme koupit nebo ne.
  Takže my jsme se vyjádřili,
 • 00:15:21 že chceme, takže tam to postupuje
  podle zákona, ten druhej případ.
 • 00:15:27 V podstatě pro nás
  to území je tak cenný,
 • 00:15:30 že jsme přesvědčený o tom,
  že je lepší,
 • 00:15:33 aby zůstalo ve státních rukou
 • 00:15:35 a aby stát
  tady zabezpečoval tu ochranu.
 • 00:15:45 I kvůli okolní cenné přírodě
  nechala v minulosti správa parku
 • 00:15:49 odstranit ze Zhůří
  vojenské objekty bývalé roty.
 • 00:15:53 Likvidace
  a následná rekultivace území
 • 00:15:56 stála dle sdělení tiskového mluvčího
  kolem 10 milionů korun
 • 00:16:00 a náklady z 90 procent
  hradila Evropská unie.
 • 00:16:10 Uklidili jsme to místo,
  vyčistili jsme to místo.
 • 00:16:13 Ten pozemek byl správy
  do těch pozemkových úprav.
 • 00:16:17 A právě pozemkový úpravy
  vlastně způsobily
 • 00:16:20 určitej přesun těch pozemků tak,
  aby se vydefinovali vlastníci,
 • 00:16:23 přístupy na ty pozemky
  a aby se zhojily i ty požadavky
 • 00:16:27 na uplatnění historickýho majetku
  města Kašperský Hory.
 • 00:16:30 Takže myslím si, že většina toho
  pozemku teď po těch kasárnách
 • 00:16:34 je ve vlastnictví
  města Kašperský Hory.
 • 00:16:37 A pokud by je Kašperský Hory
  chtěly prodávat dál,
 • 00:16:40 máte předkupní právo?
  -Předkupní právo.
 • 00:16:47 Je tady ohromná nárazová zóna
  Chráněné krajinné oblasti Šumava,
 • 00:16:52 kterou v podstatě nikdo nevyužívá
 • 00:16:54 a všechny aktivity
  stavební, pozemkový,
 • 00:16:57 všechny se hrnou
  tady do tý centrální Šumavy,
 • 00:16:59 kde už není pomalu kam utéct.
 • 00:17:02 Proto tady vzniká, já nevím,
  v posledním roce, dvou
 • 00:17:06 několik občanských aktivit,
  které mají naprosto
 • 00:17:10 diametrálně odlišný názor, než má
  třeba Svaz obcí šumavského parku.
 • 00:17:16 Bohužel málokdo se jich na to ptá.
 • 00:17:20 Já sem na tu lokalitu chodím,
 • 00:17:23 protože je to takové relaxační
  místo pro oči i pro duši.
 • 00:17:28 A nejsem určitě sám.
 • 00:17:31 A jako představa, že bych si tady
  měl prohlížet nějaké apartmány
 • 00:17:35 anebo hotely,
  je pro mě teda vražedná.
 • 00:17:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2015

Související