iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 1. 2012
10:20 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
5905
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Kladivo na výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Bitva o přírodu pokračuje

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:20 Při přípravě a zadávání
  vzniku nového zákona
 • 00:00:24 o podporovaných zdrojích energie
  motivoval jeho podobu
 • 00:00:27 bývaly ministr průmyslu a obchodu
  Martin Kocourek těmito slovy:
 • 00:00:32 Dodržíme vyjednané
  eurohujerské závazky
 • 00:00:35 v oblasti obnovitelných zdrojů,
 • 00:00:37 ale nedopustíme
  jejich sebemenší překročení.
 • 00:00:41 Své motto pro znění zákona až do
  svého odklonu z funkce dodržel.
 • 00:00:45 Samotný zákon,
  který už schválila Sněmovna,
 • 00:00:48 vyvolal ve své podobě poprask.
 • 00:00:50 Podle názoru Asociace výrobců
  obnovitelných druhů energie,
 • 00:00:54 pokud znění zákona nezmění Senát,
 • 00:00:56 pak se podpora výroby energie
  z obnovitelných zdrojů
 • 00:00:59 v České republice
  prakticky zastaví.
 • 00:01:02 Tento návrh zákona
  by měl podle toho,
 • 00:01:05 jak je prezentována
  vůle vlastně politiků,
 • 00:01:10 podporovat obnovitelné zdroje
  energie tak,
 • 00:01:13 aby každý běžný člověk si mohl
  dát fotovoltaickou elektrárnu
 • 00:01:16 na střechu, případně si mohl
  postavit malou větrnou elektrárnu
 • 00:01:21 a mohl být částečně soběstačný.
  Problém je, že tady je
 • 00:01:24 zásadní rozdíl mezi tím, co vláda,
  respektive parlament, chce
 • 00:01:29 a co ten zákon opravdu stanovuje.
 • 00:01:33 Proto se sešli odborníci
  z asociací obnovitelných zdrojů,
 • 00:01:37 aby tento zákon
  nějakým způsobem upravili tak,
 • 00:01:41 aby opravdu v praxi ty obnovitelné
  zdroje bylo možné realizovat.
 • 00:01:46 To, že zákon spíše omezuje
  sektor obnovitelných zdrojů,
 • 00:01:49 tak o tom vypovídá už vlastně
  úvodní ustanovení návrhu zákona,
 • 00:01:54 které říká, že Česká republika
  bude zvyšovat podíl
 • 00:01:57 obnovitelných zdrojů pouze
  k dosažení stanovených cílů.
 • 00:02:01 To znamená,
  přiznání podpory zákon váže
 • 00:02:04 na dosažení limitu
  v Národním akčním plánu.
 • 00:02:07 Národní akční plán, to je
  taková road map českého státu,
 • 00:02:10 jakým způsobem naplnit
  třináctiprocentní závazek
 • 00:02:13 podílu obnovitelných zdrojů
  na celkové spotřebě.
 • 00:02:16 A ta vazba,
  respektive to riziko spočívá v tom,
 • 00:02:20 že zákon říká,
  že pokud bylo dosaženo výroby
 • 00:02:23 v předchozím roce v nějaké výši,
 • 00:02:26 tak pro další rok
  už se podpora nepřiznává.
 • 00:02:29 Tohle je ale proti smyslu právě
  směrnice evropské legislativy,
 • 00:02:32 protože ta předpokládá
  trvalé navyšování toho podílu
 • 00:02:35 a neříká, že se má zastropovat.
  Ta říká,
 • 00:02:38 že se má dosáhnout
  minimálně toho cíle,
 • 00:02:41 který si jednotlivý stát stanovil,
  a poté ho přesáhnout
 • 00:02:43 a dále zvyšovat podíl
  obnovitelných zdrojů energie.
 • 00:02:47 Konkrétní dopady nové legislativy
  na podporu obnovitelných zdrojů
 • 00:02:50 v České republice si můžeme ukázat
  na solární energetice.
 • 00:02:53 Ministerstvo průmyslu a obchodu
  reagovalo na solární boom
 • 00:02:56 v minulých letech a nastavilo
  podporu pro fotovoltaické
 • 00:03:00 elektrárny pouze do 30 kilowatů
  na pevných konstrukcích,
 • 00:03:03 anebo střechách rodinných domů.
  Podpora by tak nově měla směřovat
 • 00:03:07 zejména pro rodiny
  nebo malé firmy,
 • 00:03:09 které by si umisťovaly elektrárny
  o velikosti 30 kilowattů
 • 00:03:12 na střechy svých rodinných domů
  anebo podniků.
 • 00:03:16 Zároveň je podpora fotovoltaických
  elektráren stropována
 • 00:03:19 národním akčním plánem pro
  obnovitelné zdroje do roku 2020,
 • 00:03:23 který stanovuje limit
  pro solární energetiku.
 • 00:03:26 Česká republika však tento limit,
  který navrhlo Ministerstvo
 • 00:03:29 průmyslu a obchodu,
  vyčerpala už v roce 2010.
 • 00:03:32 To v reálném světle znamená,
  že rodiny ani malé podniky
 • 00:03:35 nezískají podporu
  pro své fotovoltaické projekty.
 • 00:03:40 Obdrží ji alespoň ostatní výrobci
  elektřiny z obnovitelných zdrojů?
 • 00:03:46 Zákon zavádí dva režimy podpory -
  výkupní cenu a zelený bonus.
 • 00:03:49 Na tom se zas tak moc nemění.
  To znal i dosavadní zákon.
 • 00:03:53 To, co zavádí úplně nového
  tento zákon,
 • 00:03:55 je takzvaný hodinový zelený bonus.
  V tomhle hodinovém zeleném bonusu
 • 00:04:00 bude muset fungovat
  většina elektráren,
 • 00:04:03 všechny nad 100 kilowatt,
  což je naprostá většina.
 • 00:04:06 A tady právě vzniká problém,
  že všechny tyto elektrárny
 • 00:04:09 nemají ze zákona garantovánu
  nějakou minimální částku,
 • 00:04:13 za kterou tu elektřinu prodají.
  To znamená, že oni ji nabídnou
 • 00:04:17 obchodníkovi a obchodník jim může
  říct: Já vám to vykoupím,
 • 00:04:20 ale za jeden haléř.
  A v tom vzniká problém.
 • 00:04:25 Řešením by mohlo být
  energii neprodávat
 • 00:04:28 a spotřebovat ji v místě.
 • 00:04:30 Jenomže pak výrobci přijdou
  i o zelené bonusy.
 • 00:04:33 Absurdita, kterou vidí poslanci
  jak z koalice, tak z opozice.
 • 00:04:38 Ostrovní provozy, věc, která
  samozřejmě v místě spotřeby
 • 00:04:43 si vyrábí tu elektřinu
  v určitém momentě,
 • 00:04:46 nemusí být i připojená na síť.
  A my jsme udělali co?
 • 00:04:49 Řekli jsme v první řadě:
  Nepřipojíme vás, no dobře,
 • 00:04:53 ale když chcete být sami ostrovní,
  tak vás nebudeme podporovat.
 • 00:04:58 A proti tomu stojí
  ta nehorázná podpora ČEZu
 • 00:05:01 ve všech možných frontách,
  by se dalo říct.
 • 00:05:04 Padesát miliard povolenek zdarma
  pro ČEZ a podobné podniky.
 • 00:05:08 A ČEZ vyčerpá tu nejzákladnější
  část podpory evropských fondů.
 • 00:05:14 Jestliže Evropská unie říká,
  že dneska, řekněme, fosilní paliva
 • 00:05:18 jsou minimálně
  čtyřikrát více podporována
 • 00:05:22 než obnovitelné zdroje energie,
 • 00:05:24 tak je to prostě pravda,
  protože si na to nechala zpracovat
 • 00:05:28 velmi solidní studii.
  A my se bojíme říct,
 • 00:05:32 že podporujeme
  obnovitelné zdroje energie,
 • 00:05:34 které jsou perspektivou Evropy,
  které nám mají zajistit
 • 00:05:37 tu určitou bezpečnost, soběstačnost
  a vymezit ta rizika.
 • 00:05:40 Protože ostrovní provoz
  neznamená jenom ten dům.
 • 00:05:43 Ostrovní provoz znamená, že se
  v určitém momentě osamostatní
 • 00:05:47 při nějakém kolapsu město,
  které zůstane žít a nezmrzne.
 • 00:05:51 Protože když nám klekne elektrika,
  tak nám nejdou plynové kotelny,
 • 00:05:54 nejde nám nic, takže my tu
  elektriku musíme dostat
 • 00:05:58 do té oblasti ostrovních provozů,
  nejenom na těch rodinných domkách,
 • 00:06:02 kdy jako odpovědná osoba za rodinu
  bych se takhle měl zajistit,
 • 00:06:06 ale samozřejmě i ten starosta,
  ta obec i ten kraj
 • 00:06:10 by měly mít oblasti, které
  v případě kolapsu nadřazené sítě
 • 00:06:14 budou schopny se samy
  po nějakou dobu o sebe postarat.
 • 00:06:19 A to je to velmi důležité. O tom
  se pořád ještě neumíme bavit.
 • 00:06:24 My se snažíme od počátku roku
  přesvědčit politiky o tom,
 • 00:06:30 aby vytvořili právní rámec
 • 00:06:32 pro takzvané
  soběstačné elektrické systémy.
 • 00:06:36 To znamená systémy, které by
  umožnily stát se nezávislými
 • 00:06:40 na těch drátech,
  které každému z nás vedou domů
 • 00:06:43 a musíme platit tolik,
  kolik nám někdo řekne.
 • 00:06:47 Pro budování soběstačných systémů
  my nežádáme žádnou podporu.
 • 00:06:51 To by si musel
  každý zainventovat sám
 • 00:06:54 výměnou za svoji energetickou
  soběstačnost.
 • 00:06:58 My chceme pouze zrovnoprávnit
  majitele soběstačných systémů,
 • 00:07:02 aby měli nárok na stejnou podporu,
  jako mají majitelé
 • 00:07:07 třeba elektráren, které jsou
  přímo připojené do sítě.
 • 00:07:11 Ostrovní provozy je naprosto
  nešťastná záležitost.
 • 00:07:13 Podle stávajícího zákona 180
  byly možné jejich instalace,
 • 00:07:17 byla ta podpora
  formou zeleného bonusu
 • 00:07:20 a využilo jich zhruba sto občanů.
  No a jestliže fotovoltaičtí
 • 00:07:25 provozovatelé dostali
  jednu na hubu z jedné strany,
 • 00:07:28 tak provozovatelé ostrovních
  provozů dostali zleva i zprava.
 • 00:07:32 Protože ti vlastně
  ztratili podporu úplně
 • 00:07:36 a pokud se do nějaké doby,
  do konce loňského roku nepřihlásili
 • 00:07:39 nebo nepřipojili k síti,
  tak ztrácí podporu úplně.
 • 00:07:43 Argument, že ostrovní systémy
  přetěžují síť nebo něco podobného
 • 00:07:47 samozřejmě neobstojí,
  protože ty síť nepotřebují,
 • 00:07:51 ty čerpají od provozovatelů
  energetických soustav
 • 00:07:54 pouze tu dotaci.
  A proto jsou i ti škůdci,
 • 00:07:57 proto byli teďka postiženi víc
  než ti provozovatelé jiní.
 • 00:08:02 Myslím si, že toto není správné,
  aby takto se trestali ti,
 • 00:08:05 kteří postupovali podle zákona.
  Ten zákon tak, jak je projednáván,
 • 00:08:10 ukazuje,
  že toto je legislativní chlívek.
 • 00:08:15 Dalším problematickým rysem,
  který ohrožuje smysl obnovitelných
 • 00:08:19 zdrojů v České republice,
  je zavedení dotací pro spalování
 • 00:08:22 netříděné složky
  komunálního odpadu ve spalovnách.
 • 00:08:26 Dneska tak, jak se, řekněme,
  připravuje ten nový zákon,
 • 00:08:29 tak nahrává tomu, abychom
  omezili nebo potlačili separaci,
 • 00:08:33 ať je to u těch materiálových
  složek a využití,
 • 00:08:36 ale i třeba té organické hmoty,
  která podle tohoto návrhu zákona
 • 00:08:41 má skončit ve spalovnách. Ve
  spalovnách, kdy spálím organiku,
 • 00:08:46 kterou potřebujeme
  nejenom na zahrady, pole,
 • 00:08:49 ale i pro pěstování,
  řekněme, sadbu. Ale tato část
 • 00:08:52 nám nejen skončí nenávratně pryč,
  ale ona nám skončí ještě s dotací.
 • 00:08:57 Ona vlastně
  ještě bude zdotovaná za to,
 • 00:09:00 že se přestáváme
  racionálně chovat.
 • 00:09:02 Velký problém, který ministerstvo
  průmyslu a obchodu zachovává
 • 00:09:05 v nové legislativě je udržení
  podpory pro spoluspalování biomasy
 • 00:09:09 ve velkých
  uhelných elektrárnách ČEZu.
 • 00:09:11 Znamená to, že biomasa
  bude využívána neefektivně
 • 00:09:14 v elektrárnách s nízkou účinností.
 • 00:09:17 ČEZ bude dostávat do roku 2015
  dotace na spoluspalování biomasy.
 • 00:09:21 To znamená, že bude skupovat
  biomasu, a rodinám tak zdraží
 • 00:09:24 peletky anebo biomasu
  pro jejich rodinné domácí kotle.
 • 00:09:28 ČEZu ale tohle zdražení
  vadit nebude,
 • 00:09:30 protože právě bude požívat tu
  podporu danou novou legislativou
 • 00:09:33 o podporovaných zdrojích.
 • 00:09:36 Zákon je připravován
  pro velké energetické firmy,
 • 00:09:39 zejména pro ČEZ a celý
  ten závazek České republiky -
 • 00:09:42 13,5 procenta v obnovitelných
  zdrojích v roce 2020
 • 00:09:45 má splnit v podstatě směsné
  spalování od roku 2015,
 • 00:09:49 to bude takzvané čisté spalování,
  což je v podstatě jenom výměna
 • 00:09:54 těch buldozerů, které v současné
  době míchají dřevní štěpku
 • 00:09:59 s uhlím, za drtič jemného mletí,
  který v podstatě bude zase zapojen
 • 00:10:04 na vstup uhelné elektrárny
  s účinností 28 procent.
 • 00:10:08 To je ta tragédie, že my vlastně
  spotřebujeme třikrát tolik
 • 00:10:11 omezeně dostupných dřevních pilin,
  štěpky a dalších věcí,
 • 00:10:16 které lze v těchto elektrárnách
  spálit a které v současné době
 • 00:10:19 nachází stoprocentní
  uplatnění na trhu.
 • 00:10:22 Takže my vlastně tím,
  jak do toho vpustíme další velké
 • 00:10:25 energetické zdroje, tak tím
  sebereme cihlářům, dřevodeskářům
 • 00:10:30 a samozřejmě malým komunálním
  kotelnám, za které nejvíc bojuji,
 • 00:10:33 protože spousta obcí
  se dala nalákat státem,
 • 00:10:37 který jim pomohl s dotací
  na vybudování těchto zdrojů.
 • 00:10:40 A samozřejmě jsou tady soukromníci,
  kteří je mají
 • 00:10:43 a kteří v programu Zelená úsporám
  se také nechali nachytat tím,
 • 00:10:47 že budou topit dřevem,
  že budou něco dělat pro ekologii,
 • 00:10:50 a teď jim to palivo
  výrazně zdražíme.
 • 00:10:54 Tady ten trend už probíhá.
 • 00:10:56 A celé to v podstatě
  nahrává skupině,
 • 00:11:01 která bude z tohoto profitovat.
  Ta skupina není stát,
 • 00:11:05 nejsou to státní podniky,
  ale jsou to ty pijavice,
 • 00:11:07 které jsou na státní podniky,
  zejména na ČEZ a na České lesy
 • 00:11:11 napojené, které
  už mají smlouvy na patnáct let
 • 00:11:14 na odběr například klestu
  z poloviny republiky
 • 00:11:18 a tato smlouva je nevypověditelná
  a je vázána právě na podmínky
 • 00:11:22 podpory tohoto směsného spalování
  v následujících letech.
 • 00:11:26 A z toho se odvíjí to, co dostane
  státní podnik České lesy,
 • 00:11:30 takže tento celý tunel
  je sofistikovaná lumpárna,
 • 00:11:34 která je chystaná dlouhodobě.
  To je velmi nebezpečná záležitost,
 • 00:11:39 protože zastavujeme obnovitelné
  zdroje, jdeme proti trendům,
 • 00:11:42 které jdou v celém světě, v Evropě,
 • 00:11:45 kdy Německo tím,
  jak vsadilo na podporu
 • 00:11:48 obnovitelných zdrojů
  v minulých letech,
 • 00:11:51 tak velice snadno překonalo krizi,
  tu minulou,
 • 00:11:53 a myslím si, že má dobře našlápnuté
  i do budoucna
 • 00:11:56 právě tou zelenou technologií,
  ke které se odhodlalo.
 • 00:12:00 Evropská směrnice, kterou
  tento zákon má transponovat
 • 00:12:05 do našeho právního řádu,
  zavádí podporu nejen elektřiny,
 • 00:12:09 jak tomu bylo doposud,
  ale i tepla.
 • 00:12:11 Ovšem ten zákon
  se s tou podporou tepla vypořádává
 • 00:12:15 takovým dost svérázným způsobem.
  Vládní návrh,
 • 00:12:20 který přišel do parlamentu,
  to bylo spíše o tom,
 • 00:12:24 jak se té podpoře tepla vyhnout.
  Formálně tam sice něco bylo,
 • 00:12:27 ale fakticky to nebylo nic,
  co by tomu pomohlo.
 • 00:12:33 V Poslanecké sněmovně se podařilo
  doplnit určitá ustanovení
 • 00:12:37 týkající se podpory tepla,
  především tedy z biomasy
 • 00:12:41 a z geotermální energie.
  Ovšem teďka pozměňovací návrhy,
 • 00:12:46 které zase směřují ze strany
  ministerstva průmyslu a obchodu
 • 00:12:49 do Senátu, zase to vrací zpátky.
  Například tam vůbec nemá být
 • 00:12:56 podpora tepla
  z geotermální energie.
 • 00:12:59 Čili ministerstvo průmyslu
  a obchodu se zase, myslím,
 • 00:13:02 nebo mám takový dojem, snaží,
  aby ten zákon vyhovoval především
 • 00:13:06 velkým hráčům v energetice,
  nikoliv těm menším výrobcům.
 • 00:13:12 Vadí mně, že tento zákon
  nevznikl u nějaké nezávislé
 • 00:13:17 právnické společnosti, která
  by připravovala objektivní zákony
 • 00:13:21 pro Českou republiku,
  pro parlament.
 • 00:13:24 Zákon byl napsán v ČEZu,
  ČEZ ho dokonce připomínkoval,
 • 00:13:28 ČEZ ho upravoval podle přání
  skupiny, která prosazovala úpravy
 • 00:13:32 v části teplo,
  takže nikdo se ani netají tím,
 • 00:13:35 že včetně seminářů, které
  pro poslance tady dělá firma,
 • 00:13:38 která jinak dělá pro ČEZ.
  Takže všechno je to v režii ČEZu.
 • 00:13:43 Stát nemá ani úředníky,
  kteří by jen nezávisle posuzovali
 • 00:13:47 potřeby České republiky.
 • 00:13:49 Sám ministr Kocourek
  pracoval v ČEZu.
 • 00:13:52 Dvě hodiny po tom, co zákon
  prosadil Poslaneckou sněmovnou,
 • 00:13:57 tak odstoupil ze své funkce
  kvůli nejasným finančním operacím,
 • 00:14:02 možná spojené také s ČEZem.
  Bohužel ČEZ si tady dělá, co chce.
 • 00:14:06 A ČEZ nám ovlivňuje politiku.
  Přes inzerci této polostátní firmy
 • 00:14:10 se financují
  politické strany dlouhodobě.
 • 00:14:13 Nikdo nenahlásil střet zájmů
  v tom legislativním procesu.
 • 00:14:17 Nepostřehl jsem nikoho,
  že by hlásil,
 • 00:14:20 že jeho strana dostala slevu
  na inzerátech na tištěné inzerci,
 • 00:14:24 kterou jim tam zajišťoval
  tento státní podnik.
 • 00:14:26 Nikdo to neohlásil, a přitom
  všichni tento střet zájmů měli.
 • 00:14:30 To, že se i levice
  podílí na tom zákonu,
 • 00:14:33 je ukázka toho, že i oni berou,
  oni se na těchto věcech podílí
 • 00:14:37 a skutečně ten výsledek
  je potom vždycky špatný
 • 00:14:41 pro občany republiky,
  když se takto zákony připravují.
 • 00:14:47 Můžeme to doložit tou kampaní,
 • 00:14:49 že obnovitelné zdroje
  nám zdražují elektřinu.
 • 00:14:53 Prosím vás, elektřinu nám v první
  řadě zdražuje nesmírná marže ČEZu.
 • 00:14:58 Pokud v roce 2004
  měl náš ČEZ 5 miliard,
 • 00:15:02 v roce 2009 52 miliard zisku,
 • 00:15:06 tak to přece není vinou
  obnovitelných zdrojů energie.
 • 00:15:10 Jestli naše šéfová Energetického
  regulačního úřadu říká,
 • 00:15:13 že obnovitelné zdroje zdražují
  elektriku, tak prosím vás,
 • 00:15:16 to je tato část, ta zelená.
  Toto červené, to jsou marže ČEZu.
 • 00:15:21 To je těch 5 miliard
  tady v roce 2004 zisku
 • 00:15:25 a to je těch 52 v roce 2009.
 • 00:15:29 Takže přestaňme si lhát a řekněme,
  kde máme toho zakopaného psa.
 • 00:15:36 Po celou dobu natáčení pořadu se
  ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 00:15:40 přes veškeré naše urgence
  k obsahu zákona nevyjádřilo.
 • 00:15:54 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2012

Související