iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 10. 2008
17:35 na ČT2

1 2 3 4 5

72 hlasů
5345
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Elektromagnetické záření

Bitva o přírodu pokračuje

17 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:31 Když Ital Marconi v roce 1894
  postavil vysílač a přijímač,
 • 00:00:36 započala doba bezdrátového spojení,
  která vyvrcholila
 • 00:00:39 dnešní érou mobilních telefonů,
  které fungují díky vysílanému
 • 00:00:43 elektromagnetickému záření.
  Vytvořila se džungle
 • 00:00:47 elektromagnetického pole,
  vznikl elektrosmog.
 • 00:00:51 Lidský organismus
  však není vybaven žádným smyslem,
 • 00:00:54 který by dokázal elektromagnetické
  záření registrovat.
 • 00:00:59 Zvířata jsou na tom lépe.
  Ptáci se například orientují
 • 00:01:03 v prostoru díky elektromagnetickým
  polím naší planety.
 • 00:01:08 Slunce je silným zdrojem
  elektromagnetických polí.
 • 00:01:12 Na jeho povrchu
  vznikají erupce a protuberance,
 • 00:01:16 které do vesmíru vyvrhují plazmu,
  která putuje planetárním systémem.
 • 00:01:20 Tok těchto elektricky nabitých
  částí o vysokých energiích
 • 00:01:24 útočí i na naši planetu.
 • 00:01:27 Naštěstí nás před těmito účinky
  chrání elektromagnetické pole
 • 00:01:31 naší Země a díky němu existuje
  na naší planetě život.
 • 00:01:35 Jsme v Brně na Kraví hoře,
 • 00:01:39 kde provádíme měření
  elektromagnetického pole.
 • 00:01:43 Musím sdělit, že před padesáti lety
  na tomto místě jsem naměřil
 • 00:01:46 jako student kolem mikrovolt,
  maximálně milivolt na metr.
 • 00:01:49 V dnešní době naměříme tady půl
  voltu, někdy až tři volty na metr.
 • 00:01:54 Čili za těch padesát let se hodnota
  elektromagnetického pozadí
 • 00:01:58 zvýšila tisíckrát,
  mnohdy až milionkrát.
 • 00:02:03 A mnozí lidé si kladou otázku:
  Nemůže nás tento překotný nárůst
 • 00:02:07 elektromagnetického pole
  ohrožovat na zdraví?
 • 00:02:12 To je stará historie,
 • 00:02:16 že lidé se bojí
  nových technických záležitostí,
 • 00:02:19 zvláště když existují
  ještě jiní lidé,
 • 00:02:22 kteří chtějí
  na tom strachu vydělat,
 • 00:02:25 což je tento případ,
  ale základnové stanice přibyly.
 • 00:02:28 Padesát let se zkoumá vliv těchto
  vysokofrekvenčních polí,
 • 00:02:32 pak se dělaly výzkumy,
  jestli to kromě zahřívání člověka
 • 00:02:37 nemá ještě nějaký jiný vliv.
  Ten vliv se do dneška nenašel.
 • 00:02:41 Takže přibyly antény,
  přibylo elektromagnetické pole
 • 00:02:47 v jejich blízkosti,
  ale z hlediska obecného posouzení
 • 00:02:52 životního prostředí
  je tato změna bezvýznamná.
 • 00:02:57 Vedle mobilních sítí
  či digitálního televizního vysílání
 • 00:03:01 se na našem území chystá
  další výkonný zdroj
 • 00:03:05 elektromagnetického záření.
 • 00:03:07 Výrazným zdrojem
  elektromagnetického smogu
 • 00:03:13 může být radar XBR,
  který je plánován do Brd.
 • 00:03:15 Aby nebylo obyvatelstvo
  zdravotně ohrožováno,
 • 00:03:18 jsou v každé oblasti našeho života
  stanoveny normy,
 • 00:03:21 tedy i v případě
  elektromagnetického pole.
 • 00:03:24 Jak takové normy vznikají?
 • 00:03:26 To, co jsme převzali,
  to bylo před osmi lety.
 • 00:03:31 Bylo to doporučení mezinárodní
  organizace, která má zkratku ICNIRP
 • 00:03:35 Zjistilo se, při jaké intenzitě
  člověka ohřeje o jeden stupeň.
 • 00:03:40 Šlo se desetkrát dolů, čili
  0,1 stupně pro zaměstnance v práci
 • 00:03:45 a znova pětkrát dolů pro ostatní
  osoby, čili obyvatelstvo.
 • 00:03:49 Takže padesátkrát dolů
  pod ten jeden stupeň.
 • 00:03:52 A pětkrát dolů
  pod tu desetinu stupně.
 • 00:03:56 Takto se stanovily normy.
 • 00:03:58 V současnosti je hlavním problémem
 • 00:04:04 existence jednak
  hygienických limitů
 • 00:04:08 a jednak takzvaných
  ekologických doporučení.
 • 00:04:12 Existují náznaky totiž,
 • 00:04:15 že biologické účinky
  elektromagnetického pole
 • 00:04:20 se objevují
  už v podlimitních hodnotách.
 • 00:04:26 Státní orgány se odvolávají na to,
  že existují tisíce studií
 • 00:04:34 vědeckých,
  které nepotvrdily jiné
 • 00:04:38 než tepelné účinky
  elektromagnetického pole,
 • 00:04:42 Ovšem objektivně je to tak,
 • 00:04:47 že existuje
  i velké množství studií,
 • 00:04:50 které naopak
  různé netepelné účinky
 • 00:04:55 vysokofrekvenčního
  elektromagnetického pole
 • 00:05:00 minimálně naznačují,
  nebo je i potvrdily.
 • 00:05:04 Čili hlavní spor dneška je o tom,
  jaká prahová hodnota
 • 00:05:11 je pro biologické účinky
  na člověka skutečně rozhodující.
 • 00:05:22 Já jsem promovaný biolog
  a hned po fakultě jsem nastoupila
 • 00:05:27 do Laboratoře elektromagnetických
  vln v tehdejším Ústavu hygieny
 • 00:05:30 a epidemiologie, je to nynější
  Státní zdravotní ústav,
 • 00:05:33 a tam jsem se věnovala
  sledování biologických účinků
 • 00:05:36 elektromagnetických polí. Poslední
  úprava normy byla v roce 1990
 • 00:05:41 a ta část pro obyvatelstvo
  byla tenkrát stanovovaná
 • 00:05:45 na základě toho principu
  předběžné opatrnosti,
 • 00:05:48 který se dnes nějakým způsobem
  popírá a potírá.
 • 00:05:52 To znamená,
  že se předpokládalo jednak,
 • 00:05:56 že populace nemá
  jenom zdravé dospělé jedince,
 • 00:06:00 kteří jsou schopní profesionálové.
  Tam jsou malé děti, těhotné ženy,
 • 00:06:05 nemocní lidé, staří lidé, dokonce
  tam může být malé procento lidí,
 • 00:06:09 kteří jsou hypersenzitivní
  k elektromagnetickému poli.
 • 00:06:14 A proto ta norma
  byla stanová vlastně tak -
 • 00:06:18 podle našeho způsobu morálně -
 • 00:06:21 aby tyto skupiny
  byly co nejméně ohrožené.
 • 00:06:24 No a protože jsme byli
  před vstupem do Evropské unie,
 • 00:06:27 protože docházelo
  k takové té bouřlivé unifikaci,
 • 00:06:32 tak se určitá skupina pracovníků
  na odboru HEM,
 • 00:06:35 to je hygiena,
  epidemiologie, mikrobiologie
 • 00:06:38 na Městské hygienické stanici,
  rozhodla,
 • 00:06:41 že by bylo dobré
  přistoupit na doporučení
 • 00:06:44 jednotné evropské normy
  a tuto u nás přijmout.
 • 00:06:48 Protože se proti tomu tehdejší
  naše Národní referenční laboratoř
 • 00:06:53 ve Státním zdravotním ústavu
  ústy svého šéfa inženýra Musila
 • 00:06:59 ohradila, že to je zbytečné
  poklonkování před Západem,
 • 00:07:02 stal se on i Národní referenční
  laboratoř jistou překážkou,
 • 00:07:06 byla zrušena ze dne na den,
  pan docent Pekárek,
 • 00:07:10 který prosadil
  a uvedl v život tu novou normu 480,
 • 00:07:13 se stal šéfem
  Národní referenční laboratoře,
 • 00:07:17 která je teď při té
  hygienické stanici,
 • 00:07:21 a od té doby platí
  ta mírnější norma,
 • 00:07:25 ve které jsou 10krát až 14krát
  ty úrovně mírnější,
 • 00:07:29 než byly v té původní normě 408.
 • 00:07:32 Zdravotní problémy začaly
  u naší dcery, která byla zdravá
 • 00:07:38 a celá naše rodina. U dcery
  najednou začalo padání vlasů,
 • 00:07:41 hubnutí, únava,
  takže po čase zašla k lékaři
 • 00:07:45 a prováděla se všechna vyšetření.
  A vlastně až na posledním byla
 • 00:07:49 zjištěna porucha štítné žlázy.
  Bylo nám to divný,
 • 00:07:52 protože v rodině takové problémy
  nejsou ani z jedné strany,
 • 00:07:56 tak jsem začala pátrat,
  co se může dít.
 • 00:08:00 Nakonec jsem si všimla,
  když jsem jednou jela z práce,
 • 00:08:04 že máme na baráku silné antény.
  Tak jsem si začala zjišťovat,
 • 00:08:07 jestli nejsou škodlivé.
 • 00:08:09 Mezitím se dcera
  odstěhovala ke svému příteli
 • 00:08:13 a musela chodit na kontroly
  po půl roce se štítnou žlázou.
 • 00:08:18 A k udivení po tom odstěhování
  po první kontrole byla zjištěna
 • 00:08:26 hladina hormonů nižší,
  takže se stav zlepšoval.
 • 00:08:29 A po roce na další kontrole
  měla štítnou žlázu v pořádku.
 • 00:08:33 Tak jsem psala nejdříve
  panu doktoru Vítovi,
 • 00:08:38 potom panu ministrovi,
  ale odvolání jsem žádný neměla.
 • 00:08:41 Mezitím se dcera vrátila,
  protože se rozešla s přítelem.
 • 00:08:45 A po roce bydlení doma
  byla nyní zase na kontrole
 • 00:08:50 a štítná žláza zase špatná.
  To už mi bylo opravdu divný,
 • 00:08:56 tak jsem si já sama, protože mám
  podobný problémy jako dcera,
 • 00:08:59 jenom pro zjištění, jestli
  tu štítnou žlázu nemám špatnou,
 • 00:09:04 zašla na vyšetření. A moje výsledky
  byly také pozitivní.
 • 00:09:09 Tak to už se mi zdá, že těch náhod
  je příliš v jedné rodině.
 • 00:09:14 Žádala jsem o odstranění
  té základnové stanice,
 • 00:09:17 i jsem chtěla dodat lékařské
  zprávy, ale bohužel
 • 00:09:21 dočkala jsem se stejných odpovědí
  jako předtím.
 • 00:09:25 Takže už nám nezbylo nic jiného,
 • 00:09:28 než že jsme museli
  situaci řešit odstěhováním.
 • 00:09:31 Je vyloučeno, a to ještě když
  měříme v těch bytech,
 • 00:09:36 někdy se lidé opravdu bojí,
  my to známe,
 • 00:09:39 říkají, že je jim z toho špatně,
  špatně jim opravdu je,
 • 00:09:43 je to z něčeho jiného,
  jsou nemocní, nebo ze strachu.
 • 00:09:46 To je dneska naprosto jasně
  v tomto případě prokázáno.
 • 00:09:49 Bylo to tak, že jsme se se ženou na
  začátku tohoto roku přestěhovali
 • 00:09:55 do Prahy 6 a brzy jsme začali
  pozorovat zdravotní problémy.
 • 00:09:59 Především to byly velmi závažné
  poruchy spánku,
 • 00:10:02 kdy jsme v podstatě nespali,
  budili jsme se hrůzou atd.
 • 00:10:06 Pak se začaly projevovat poruchy
  imunitního systému,
 • 00:10:09 to znamená ekzém,
  bolestivé otoky mízních uzlin,
 • 00:10:15 alergie a podobně. A vůbec jsme
  netušili, z čeho to může být.
 • 00:10:21 Asi měsíc jsme to zjišťovali
  a pak jsme přišli na to,
 • 00:10:25 že to je působení elektrosmogu,
  konkrétně vysokofrekvenčního
 • 00:10:29 elektromagnetického záření
  z nedalekých vysílačů pro mobily.
 • 00:10:34 My jsme se do té doby
  o elektrosmog nezajímali.
 • 00:10:38 Nevěděli jsme ani
  o těch možných účincích,
 • 00:10:41 což je odpověď pro ty, kteří tvrdí,
 • 00:10:44 že podobné zdravotní potíže
  jsou psychosomatický syndrom
 • 00:10:48 vyvolaný strachem z elektrosmogu.
  My jsme žádný strach z toho neměli,
 • 00:10:53 nic jsme o tom nevěděli,
  přesto se ty účinky projevily.
 • 00:10:56 Začal jsem si dělat rešerši
  zahraničních internetových stránek,
 • 00:11:00 různých vědeckých studií,
  a to, co jsem zjistil,
 • 00:11:04 mě velmi překvapilo.
 • 00:11:05 Jaká diskuze
  se kolem toho v zahraničí vede,
 • 00:11:09 ale u nás se o tom vůbec nemluví.
 • 00:11:12 My jsme začali asi před pěti lety
  s výzkumem vlivu vysokofrekvenčního
 • 00:11:18 elektromagnetického pole na mozkové
  funkce u našich myšek.
 • 00:11:23 A protože víme,
 • 00:11:25 že elektromagnetické pole,
  které je všude kolem nás,
 • 00:11:29 by mohlo ovlivňovat
  některé funkce mozku,
 • 00:11:33 zkusili jsme také ovlivňovat
  naše myšky.
 • 00:11:39 Ukázalo se, že během expozice
 • 00:11:42 vysokofrekvenčním
  elektromagnetickým polem
 • 00:11:45 dochází k jistým změnám
  v elektrické aktivitě,
 • 00:11:49 a to ve smyslu snížení,
  zpomalení mozkové aktivity.
 • 00:11:55 Tyto změny nebyly trvalé.
 • 00:11:58 Pokud došlo k vypojení
  toho zdroje záření,
 • 00:12:02 tak ta mozková činnost
  se vrátila k normě.
 • 00:12:06 Na mozek i u těchto malých zvířat
 • 00:12:09 to vysokofrekvenční
  elektromagnetické záření působí
 • 00:12:14 zřejmě diskrétní změny,
 • 00:12:16 které zcela jistě nejsou tepelné,
  a mohou tedy ovlivňovat
 • 00:12:22 například činnost buněčných membrán
  nebo iontových kanálů.
 • 00:12:28 Existují v podstatě
  dvě skupiny vědců.
 • 00:12:33 Ta jedna skupina odmítá akceptovat
  jakékoliv netepelné účinky a tvrdí,
 • 00:12:36 že jediný účinek tohoto záření
  je tepelný.
 • 00:12:38 Ale pak řada různých výzkumů
  prokázala i netepelný účinek,
 • 00:12:42 to znamená, že tato energie
  narušuje běžné pochody v buňkách,
 • 00:12:47 v tkáních, v orgánech
  a v celém organismu.
 • 00:12:50 To ale ta první skupina vědců
  odmítá jakkoli akceptovat.
 • 00:12:53 Smutné na tom je, že ta mezinárodní
  komise pro neionizující záření
 • 00:12:58 ICNIRP, která je brána
  jako takový arbitr
 • 00:13:01 pro zákonodárství evropské,
  patří právě k té první skupině,
 • 00:13:05 která odmítá prostě brát
  jakékoliv výsledky výzkumu,
 • 00:13:10 které nezapadají
  do jejich koncepce, v úvahu.
 • 00:13:13 Jsou země. které se k tomu
  tlaku zhruba v tom roce 2000,
 • 00:13:17 který tady byl na takzvanou
  harmonizaci těch norem, vzepřely
 • 00:13:23 a zachovaly si zhruba desetkrát
  tvrdší normy, než máme my.
 • 00:13:27 Tam patří třeba Polsko, Itálie,
  Švýcarsko, Rusko nebo Čína.
 • 00:13:35 Zajímavý je
  příklad Lichtenštejnska,
 • 00:13:38 které 1.9. tohoto roku
  přijalo zákon o ochraně
 • 00:13:42 životního prostředí, podle kterého
  normy, které mají teď
 • 00:13:46 a které měly i předtím, které jsou
  asi desetkrát tvrdší než u nás,
 • 00:13:51 jsou nedostatečné a do roku 2012
  mají provozovatelé vysílačů
 • 00:13:55 za povinnost snížit intenzitu
  elektromagnetického pole
 • 00:14:00 znovu desetkrát, čili se dostanou
  na úroveň asi stokrát nižší
 • 00:14:04 nebo tvrdší než u nás. V Evropské
  unii je takovým pozitivním signálem
 • 00:14:09 teď hlasování ze zasedání
  Evropského parlamentu
 • 00:14:13 ze 4.září tohoto roku,
  kdy se hlasovalo o akčním plánu
 • 00:14:18 na ochranu zdraví obyvatel
  a zaměstnanců
 • 00:14:21 a kde s velkou
  převahou více než 500 hlasů
 • 00:14:24 oproti asi 16 hlasům
  bylo odhlasováno to,
 • 00:14:28 že ta ochrana před zářením
  od 0 Hz do 300 GHz,
 • 00:14:34 zkrátka v tom rozmezí,
  do kterého spadá i vysokofrekvenční
 • 00:14:39 elektromagnetické pole,
  je nedostatečná pro ty skupiny
 • 00:14:44 obyvatelstva,
  které vyžadují zvláštní ochranu,
 • 00:14:47 to znamená pro kojence, děti,
  těhotné ženy a tak dále.
 • 00:14:51 To si myslím, že je pozitivní
  signál, a doufám,
 • 00:14:53 že se to prosadí do legislativy,
  kterou přijme Evropská komise.
 • 00:14:59 Žádné - ani chemické, ani jiné -
  škodlivině se nevěnovalo tolik
 • 00:15:06 pozornosti jako elektromagnetickému
  poli a jeho vlivu na člověka.
 • 00:15:11 A zjistilo se, že pod jistým prahem
  to riziko je nula.
 • 00:15:17 Čili co bych jim vzkázal?
  Když si kupujou to zařízení,
 • 00:15:21 aby si nekazili radost z toho,
  že mají možnost s kýmkoliv
 • 00:15:28 třeba v Austrálii hovořit tuto
  vteřinu, když si na to vzpomenou.
 • 00:15:33 A uvědomili si, že to jedna
  z neuvěřitelných vymožeností,
 • 00:15:38 které teď je, že můžeme spolu
  komunikovat rychle na vzdálenosti.
 • 00:15:42 Nepočítaje už to,
  kolik to zachránilo lidí.
 • 00:15:45 je jisté, že ten explozivní nárůst
  mobilních telefonů a zdrojů
 • 00:15:50 elektromagnetického záření
  nebude úplně bez efektu.
 • 00:15:54 Už z těch našich pokusů vyplývá,
  že to záření ovlivňuje,
 • 00:16:01 byť třeba jenom krátkodobě,
  činnost mozku.
 • 00:16:04 A proto bych byl velmi opatrný
  nebo opatrnější
 • 00:16:09 především u populace mladší,
  zejména u dětí,
 • 00:16:13 kdy víme, že vývoj dětského mozku
  není zcela ukončen,
 • 00:16:19 pořád se vyvíjí a při nějaké
  dlouhodobější expozici
 • 00:16:23 by mohlo dojít
  k nějakým třeba trvalejším změnám.
 • 00:16:31 Podle normy Evropské unie
  pro neionizující záření
 • 00:16:34 nám od současných polí
  elektromagnetického záření
 • 00:16:38 nic nehrozí,
  ale jedno moudré přísloví říká,
 • 00:16:41 že stokrát nic umořilo osla.
 • 00:16:53 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související