iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 5. 2008
17:45 na ČT2

1 2 3 4 5

129 hlasů
8599
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Obchvat Frýdku-Místku

Bitva o přírodu pokračuje

17 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:30 V zásadě v těchto místech,
  v této ose má vést takzvaný
 • 00:00:35 Jižní obchvat Frýdku-Místku
  ve výšce 7-8 metrů nad mou hlavou.
 • 00:00:40 Kousek od těchto domů.
 • 00:00:44 Jsme ve Frýdku-Místku.
  Šedesátitisícové město
 • 00:00:48 dělí řeka Ostravice
  na slezskou a moravskou část.
 • 00:00:52 Kolmo na ně vede už od šedesátých
  let čtyřpruhový dálniční průtah.
 • 00:00:57 Desítky tisíc aut proudí každý den
  přímo centrem města.
 • 00:01:02 Po 15 letech dohadování
  by měl konečně vzniknout
 • 00:01:06 takzvaný Jižní obchvat.
 • 00:01:08 Tento průtah městem
  měl být nahrazen už dávno.
 • 00:01:12 Trasa obchvatu
  ovšem není nejšťastnější.
 • 00:01:15 Zplodiny z aut
  půjdou přímo na velké sídliště
 • 00:01:19 a nová silnice protne
 • 00:01:21 jediné přírodně cenné území
  v okolí města.
 • 00:01:24 Tahle lokalita je významná tím,
 • 00:01:28 že je tady ještě zbytek
  takového pseudolužního lesa,
 • 00:01:32 velice bohatá biodiverzita,
  smíšený lužní les,
 • 00:01:38 řeka, které se může rozlévat
  do starých mrtvých ramen.
 • 00:01:44 A právě pro tyto své hodnoty
  byla tato lokalita navržena
 • 00:01:48 do systému Natura 2000 a stala
  se evropsky významnou lokalitou
 • 00:01:53 nebo součástí evropsky
  významné lokality Niva Morávky,
 • 00:01:57 která je teda podstatně větší.
 • 00:02:00 A ta společenstva,
  která se tady nacházejí,
 • 00:02:03 jsou v rámci Natury 2000
  v České republice vlastně jediná.
 • 00:02:07 Štěrkonosná řeka Morávka
  a okolní lužní les jsou významný,
 • 00:02:11 v České republice
  zcela jedinečný fenomén.
 • 00:02:14 Beskydčan podal
  proti územnímu rozhodnutí
 • 00:02:17 na stavbu Jižního obchvatu
  správní žalobu.
 • 00:02:21 Hlavním argumentem
  je rozpor tohoto rozhodnutí
 • 00:02:25 s právní úpravou ochrany území
  evropsky významných lokalit
 • 00:02:31 takzvané Natury 2000, protože přes
  toto území ta silnice měla projít.
 • 00:02:35 Evropské směrnice říkají,
  že v tomto případě
 • 00:02:39 musí být posouzeno,
  zda neexistuje nějaké jiné řešení.
 • 00:02:43 které by do té chráněné
  lokality nezasáhlo.
 • 00:02:46 A právě k tomuto posouzení
  v územním řízení nedošlo,
 • 00:02:50 čili pokud by ta stavba
  byla v tom místě umístěna,
 • 00:02:54 tak by se dostala
  do rozporu s evropským právem,
 • 00:02:57 což by mohlo vést
  i k řízení proti České republice
 • 00:03:01 před Evropským soudním dvorem.
 • 00:03:03 S tím souvisí další argument,
  který se týká ochrany toho území
 • 00:03:07 ještě vyhláškou bývalého Okresního
  národního výboru ve Frýdku-Místku.
 • 00:03:10 Je tam přírodní památka,
  která má určité ochranné podmínky,
 • 00:03:14 a podle našeho názoru ty ochranné
  podmínky naprosto vylučují,
 • 00:03:18 aby v té lokalitě probíhala
  stavební činnost.
 • 00:03:22 Tím spíše aby tam byla umístěna
  stavba rychlostní silnice.
 • 00:03:27 Rozzuřená radnice kontruje.
  Podává na členy sdružení Beskydčan
 • 00:03:31 trestní oznámení, protože
  prý ohrožují zdraví a životy
 • 00:03:35 60 tisíc lidí kvůli pár žábám.
 • 00:03:39 Dnes je ta situace
  líčena politiky tak,
 • 00:03:43 že ekoteroristé
  z občanského sdružení Beskydčan
 • 00:03:48 zdržují vymístění
  dálničního průtahu městem.
 • 00:03:51 Ale je zapotřebí podívat se
  na historii řešení toho problému.
 • 00:03:56 Tam vidíme,
  že představitelé političtí
 • 00:04:01 zasahovali do procesu
  objektivního hledání
 • 00:04:04 optimální trasy
  obchvatu Frýdku-Místku.
 • 00:04:08 Jak to tedy vlastně tehdy bylo?
  Vraťme se o 14 let.
 • 00:04:15 V první etapě prací získala
  radnice od odborníků z Brna
 • 00:04:18 toto základní srovnání uvažovaných
  tras a současného průtahu.
 • 00:04:23 Ve všech hlavních kritériích -
  dopravě, urbanizmu, ekologii
 • 00:04:27 i hygieně - dopadla severní trasa
  o 30 až 50 procent lépe než jižní.
 • 00:04:34 Radnice rychle zareagovala.
 • 00:04:36 Hlavní architekt
  byl nepříjemně překvapený,
 • 00:04:41 když z Brna dostal zprávu,
  kde bylo jasně řečeno,
 • 00:04:44 že na severu
  je možné hledat lepší řešení.
 • 00:04:48 A dokonce řešitel sám od sebe
  začal hledat ještě lepší varianty,
 • 00:04:53 takže se dostal
  do rozporu s architektem,
 • 00:04:56 který mu nakonec řekl,
  že o to se ho nikdo neprosil,
 • 00:04:59 a jestliže si bude vymýšlet
  nějaké takové vylepšení,
 • 00:05:03 tak že mu to prostě nezaplatí.
 • 00:05:06 Brněnská firma navrhla
  optimalizovat severní trasu tak,
 • 00:05:10 že by se vyhnula všem
  kolizním bodům, lesním masivům
 • 00:05:14 a až na výjimky i místům,
  určeným pro bytovou výstavbu.
 • 00:05:19 Finanční argument radnice
  byl však natolik účinný,
 • 00:05:23 že tato superseverní trasa nakonec
  z hodnocení vypadla
 • 00:05:26 a ve zbylé části studie
  byla naopak zdůrazněna všechna,
 • 00:05:30 i hypotetická negativa severu.
 • 00:05:34 Přes tento masivní tlak ovšem
  nakonec byla stejně severní trasa
 • 00:05:39 vyhodnocena velmi výrazně lépe.
 • 00:05:42 Logika radnice je následující.
  Odborníci nám ve svých studiích
 • 00:05:46 doporučili vést trasu obchvatu
  severním směrem.
 • 00:05:51 Odborníci nám k této věci
  již nic nového neřeknou.
 • 00:05:55 Proto my
  si odhlasujeme trasu jižní.
 • 00:06:00 Na podivné hlasování
  jsme se zeptali pana starosty.
 • 00:06:03 Zpočátku si s námi hrál
  trochu na schovávanou a tvrdil,
 • 00:06:06 že vlastně neví, jak odborné
  hodnocení, které radnice platila
 • 00:06:10 a podle něhož on i ostatní
  zastupitelé měli rozhodovat,
 • 00:06:14 nakonec dopadlo.
 • 00:06:16 Hodnocení dopadlo, já nevím,
  jak by se to dalo říct stručně.
 • 00:06:23 Posuzovalo se to samozřejmě
  z různých hledisek - ekologického,
 • 00:06:26 urbanistického, dopravního -
  a v různých těch částech
 • 00:06:29 dopadalo různě. -Nicméně
  byl tam jistý celkový závěr.
 • 00:06:32 Byl tam jistý celkový závěr.
  To máte pravdu.
 • 00:06:36 A jaký tedy byl tento závěr?
 • 00:06:38 Ten závěr byl takový, že...
 • 00:06:43 Já vám to asi nedovedu
  dneska říct úplně přesně,
 • 00:06:47 jaký byl ten závěr.
 • 00:06:49 Ujistili jsme pana starostu,
  že jsme viděli jak výsledky
 • 00:06:52 prvního kola odborných prací,
  tak závěry konečné,
 • 00:06:56 upravené po zásahu radnice,
 • 00:06:58 a že i tyto druhé
  dopadly lépe pro sever.
 • 00:07:02 Ta studie, jak vy jste říkala,
 • 00:07:05 dopadla ve prospěch budování
  severní varianty obchvatu.
 • 00:07:12 Navzdory tomu ODS těsnou většinou
  prosadila variantu jih.
 • 00:07:17 Nikomu se napodařilo dokázat, co za
  tímto nelogickým rozhodnutím bylo.
 • 00:07:22 Tehdejší radnice
  rozhodla tak, jak rozhodla.
 • 00:07:25 Já nemůžu nyní mluvit za to,
  co se stalo před dvanácti lety.
 • 00:07:31 Já jsem zde nebyl. Bylo zde
  úplně jiné osazení radnice.
 • 00:07:35 Takže k tomu
  já se vyjadřovat nemohu.
 • 00:07:38 Ani jsme to nečekali.
 • 00:07:40 Panu náměstkovi
  tenkrát bylo něco přes 10 let.
 • 00:07:44 Vysvětlovat by naopak mohla
  primátorka Eva Richtrová,
 • 00:07:47 která tehdy podepisovala výzvy
  kritizující jižní trasu obchvatu.
 • 00:07:51 Kam se podělo její přesvědčení
  po nástupu do funkce?
 • 00:07:56 Natáčení striktně odmítla.
 • 00:07:58 Vlády se střídají
  prostě po těch volbách všude,
 • 00:08:04 úředníci taky, takže to všechno
  zapadlo. Ti, co tam byli,
 • 00:08:07 už tam nejsou, ti noví
  to raději nechtějí vědět.
 • 00:08:10 Já když to vzpomenu
  třeba tady na radnici,
 • 00:08:12 tak nechce žáden poslouchat.
 • 00:08:15 To, co se děje kolem našeho
  obchvatu je taková malá laboratoř
 • 00:08:21 frýdecko-místecká laboratoř
  české politiky.
 • 00:08:24 Když si vezmeme
  sociální demokracii.
 • 00:08:27 Zastupitelé z této strany
  s námi 10 let spolupracovali
 • 00:08:30 v našem občanském sdružení,
  chodili na naše schůze,
 • 00:08:33 podporovali naše aktivity.
  A teď najednou na nás dávají
 • 00:08:36 trestní oznámení jenom za to,
  že my děláme stále to,
 • 00:08:41 co oni ještě donedávna podporovali.
 • 00:08:44 Mezitím se dostali do poměrně
  vysokých míst na radnici.
 • 00:08:49 Nevím,
  zřejmě to změnilo jejich jednání.
 • 00:08:51 I v tom průběhu od roku 2003
  občanské sdružení Beskydčan
 • 00:08:57 neustále podávalo
  stížnosti a odvolání
 • 00:09:00 k našemu územnímu rozhodnutí
  a zdržovalo celý ten proces.
 • 00:09:03 To znamená, ten hlavní viník
  je občanské sdružení Beskydčan.
 • 00:09:08 Kdyby tady nebyli, ten obchvat
  mohl být pět let hotový.
 • 00:09:13 V tom případě hlavním viníkem
  jsou tady zákony České republiky,
 • 00:09:16 protože oni pouze využívají
  svých zákonných možností.
 • 00:09:20 Stejně jako my využíváme
  svých zákonných možností.
 • 00:09:22 My máme taky právo
  podat na ně trestní oznámení.
 • 00:09:25 Bez porušování zákonů
  by se dnes nestavěly mnohé dálnice.
 • 00:09:30 To, co radnici zaskočilo
  ale nebyla samotná žaloba,
 • 00:09:33 nýbrž rychlé rozhodnutí soudu.
 • 00:09:37 Součástí naší žaloby
  byl taky požadavek na soud,
 • 00:09:42 aby přiznali odkladný účinek
  žalobě, aby po dobu,
 • 00:09:45 než soud rozhodne,
  neplatilo územní rozhodnutí.
 • 00:09:49 A zde jsme se dočkali průlomové,
  historické události,
 • 00:09:53 kdy poprvé se občanskému sdružení
 • 00:09:56 podařilo
  odkladného účinku dosáhnout.
 • 00:09:59 Takže do doby,
  než bude vydán rozsudek,
 • 00:10:02 neplatí územní rozhodnutí.
 • 00:10:05 Doposud žádný soud takto nekonal
  a odkladné účinky nepřiznával.
 • 00:10:11 Příkladem může být třeba dálnice D8
  přes České Středohoří,
 • 00:10:16 kde v roce 2003 byla podána žaloba
  proti územnímu rozhodnutí
 • 00:10:23 a teprve teď po pěti letech
  Nejvyšší správní soud v Brně
 • 00:10:27 rozhodl o tom,
  že ta žaloba byla důvodná,
 • 00:10:30 že Krajský soud v Ústí nad Labem
  rozhodoval nezákonně
 • 00:10:34 a stejně tak i Krajský soud v Ústí
  nad Labem, když tuto žalobu zamítl.
 • 00:10:40 Bohužel situace je taková,
  že tato dálnice je rozestavěná
 • 00:10:43 a podle nového stavebního zákona
  se stane to,
 • 00:10:48 že když soudy
  zruší územní rozhodnutí
 • 00:10:51 a mezitím byla vydána
  stavební povolení,
 • 00:10:54 tak nové územní rozhodnutí
  se nevydává.
 • 00:10:57 Takže v tomto případě
  my vlastně máme pravdu
 • 00:11:02 a oni mají dálnici.
 • 00:11:04 Ve Frýdku-Místku podobnému scénáři
 • 00:11:07 zabránilo rozhodnutí
  soudkyně Javorové.
 • 00:11:10 O podstatě sporu - zda povede
  dálnice nivou Morávky -
 • 00:11:13 zatím ještě nerozhodla.
 • 00:11:16 Já si neumím představit,
  že soudkyně by byla schopná
 • 00:11:23 shodit ze stolu sedmnáctiletou
  práci mnoha odborníků,
 • 00:11:28 která stála mnoho peněz.
  Neumím si to představit,
 • 00:11:31 že by se ona jako osoba rozhodla
  shodit tu práci ze stolu.
 • 00:11:36 Myslím si, že odkladný účinek
  politikům skutečně vadí,
 • 00:11:41 protože oni 15 nebo 17 let
  stále říkali,
 • 00:11:45 že je třeba nedívat se napravo,
  nalevo a celou tu věc
 • 00:11:48 co nejrychleji dovést do konce.
  A my jsme jim říkali:
 • 00:11:51 To není moudrý postup, protože
  nemůžete rychle postupovat
 • 00:11:54 za cenu toho, že ignorujete zákony.
  A ten odkladný účinek jim vlastně
 • 00:11:59 připomněl, že ty zákony ignorovali,
  a může všechno vrátit na začátek.
 • 00:12:05 A v tom případě vinu za to,
  že obchvat bude opožděn,
 • 00:12:10 ponesou ti, kteří i přes naše
  upozorňování po celá léta
 • 00:12:14 ty zákony a procedury ignorovali.
 • 00:12:17 Myslím, že problém tady je,
 • 00:12:21 že jsou tu
  velmi silné ekologické iniciativy,
 • 00:12:24 které nemají stejnou představu
  jako územní plán.
 • 00:12:26 Jak říká náš prezident, potenciál
  lidského ducha je neomezený,
 • 00:12:32 takže se dá určitě najít spoustu
  různých technických řešení,
 • 00:12:35 jak tento problém vyřešit.
 • 00:12:37 Například najít
  jinou variantu trasy,
 • 00:12:41 nebo třeba průtah městem
  vložit pod město do tunelu.
 • 00:12:45 Jediná věc,
  kterou rozhodně řešit nejde,
 • 00:12:48 je nahradit dvousetletý les.
 • 00:12:53 Frýdeckomístečtí politici
  zleva i zprava se ale rozhodli
 • 00:12:56 využít nekonečný potenciál
  svého ducha jinak.
 • 00:13:00 Zakládají spolu
  zbrusu nové občanské sdružení
 • 00:13:03 s cílem urychlit stavbu obchvatu.
 • 00:13:07 Ta vaše iniciativa nebo sdružení
  by mělo být určitou protiváhou
 • 00:13:10 těch zelených sdružení, nebo -
  jak vy říkáte - těch ekoteroristů?
 • 00:13:14 Dá se to tak říct,
  že by to měla být protiváha.
 • 00:13:20 Měli bychom vysvětlovat,
  že 60 tisíc lidí ve městě,
 • 00:13:23 respektive ti, co jsou ovlivněni,
  je jich daleko víc, než ti,
 • 00:13:27 kteří brání výstavbě obchvatu.
 • 00:13:30 Speciálně ta ekologická iniciativa,
  o které jsme mluvili,
 • 00:13:34 jsou lidé, kteří bydlí v Ostravici.
  Tam mají pěkné prostředí,
 • 00:13:38 takže je od nich pěkné, že nám tady
  zasahují do našich staveb,
 • 00:13:42 respektive do života našich lidí.
 • 00:13:44 ODS nám tady 15 let vysvětlovala,
  že nemáme do obchvatu co mluvit,
 • 00:13:49 protože jsme občanské sdružení,
  to znamená, že nám nikdo nedal
 • 00:13:53 žádný mandát. Dneska politici
  za občanskou demokracii sestavují
 • 00:13:58 občanské sdružení a vůbec jim
  nevadí, že ke svému jednání
 • 00:14:02 nemají žádný mandát. To vypadá,
  že ti lidé si strašně málo věří,
 • 00:14:06 protože poslanci a senátoři za ODS
  se chtějí ještě potuplovat tím,
 • 00:14:12 že založí občanské sdružení.
 • 00:14:15 Koalice s opozicí chce kolem sebe
  sdružit řadu "zajímavých občanů".
 • 00:14:22 Je tam třeba
  zástupce hospodářské komory,
 • 00:14:25 je tam zástupce
  Sdružení pro rozvoj našeho kraje,
 • 00:14:32 je tam z Dopravoprojektu,
  z Ředitelství silnic a dálnic,
 • 00:14:36 jako pozorovatel zástupce
  Moravskoslezského kraje,
 • 00:14:40 takže ta skupina, si myslím,
  dává velkou šanci
 • 00:14:46 pohnout s určitými problémy,
  které té realizaci brání.
 • 00:14:51 Z toho vyplývá, že by mohla mít
  poměrně silné postavení,
 • 00:14:55 i pokud jde
  o možný lobbing a ovlivňování?
 • 00:14:59 Je pravdou, že jako senátoři
  nebo poslanci máme blíže
 • 00:15:06 k ministru dopravy,
  k ministru životního prostředí,
 • 00:15:10 ale já bych
  nelámal věci přes koleno,
 • 00:15:14 ale spíše
  se snažil vykomunikovat
 • 00:15:17 a diskutovat
  o možném, optimálním řešení.
 • 00:15:23 Levá, pravá, seno, sláma.
 • 00:15:26 A máme tu
  frýdeckomísteckou Národní frontu.
 • 00:15:29 Na problém
  si přece zadělali společně.
 • 00:15:32 Až bude dostavěn závod Hundai,
 • 00:15:35 bude městem sviště
  43 tisíc aut denně.
 • 00:15:38 Jenže kdo doopravdy může za to,
  že obchvat ještě nestojí?
 • 00:15:43 A je skutečně třeba obětovat
 • 00:15:45 kvůli neschopnosti politiků
  cennou přírodu?
 • 00:15:48 Něco se musí stát. A jestli
  to je to, co se teď stane opravdu
 • 00:15:53 a dojde na má slova,
  že byla lepší severní varianta,
 • 00:15:56 já budu rád.
  Ale to, že se budeme hádat
 • 00:15:59 a obviňovat mezi sebou,
  to nic neřeší.
 • 00:16:02 Už za rok si připomeneme 20 let
  takzvané sametové revoluce.
 • 00:16:07 A 20 let po revoluci jsme svědky
  toho, že politici píší obžalobu
 • 00:16:11 na občany za to, že občané chtějí,
  aby se dodržovaly zákony.
 • 00:16:16 Tento jev je podle mě
  mnohem důležitější než to,
 • 00:16:20 jestli se ten obchvat nakonec
  povede jihem, severem nebo tunelem.
 • 00:16:25 Uvědomme si, že před 12 lety
  tady byla jiná radnice,
 • 00:16:30 která v současné chvíli
  tvoří opozici.
 • 00:16:33 A my, kteří jsme nyní v koalici
  se snažíme ten obchvat
 • 00:16:36 vybudovat co nejrychleji
  bez ohledu na to jak.
 • 00:16:39 Padouch, nebo hrdina,
  my jsme jedna rodina.
 • 00:16:43 Koalice, opozice,
  na tohle si plácnem.
 • 00:16:54 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související