iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 4. 2008
18:40 na ČT2

1 2 3 4 5

89 hlasů
2962
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Těžba v Beskydech

Bitva o přírodu pokračuje

17 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:37 Vyslechněte science fiction song
  o beskydských horách.
 • 00:00:44 O staletém smrku,
  co stojí tady plonk,
 • 00:00:48 a o podzemních štolách...
 • 00:00:52 Štoly pod Beskydami dnes bohužel
  žádná science fiction nejsou.
 • 00:00:56 Jako na mnoha místech republiky
  i tady brání lidé svůj domov
 • 00:01:00 před plány těžařů.
  Pomoci by jim mohla
 • 00:01:03 novelizace horní legislativy,
 • 00:01:05 kterou připravuje
  ministerstvo životního prostředí.
 • 00:01:08 Desítky starostů vyzývají
  ministra Martina Bursíka,
 • 00:01:11 aby se o změnu zákonů
  razantněji zasadil.
 • 00:01:15 Hornictví však spadá především pod
  ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • 00:01:20 Ten návrh životního prostředí tak,
  jak byl postaven,
 • 00:01:25 prostě ta pozitiva vyvažuje tolika
  negativy a tolika nejasnostmi,
 • 00:01:28 že je prostě pro nás i pro odbornou
  veřejnost nepřijatelný.
 • 00:01:33 Mezirezortní řízení stále probíhá.
  Existuje zásadní rozpor
 • 00:01:40 s ministerstvem
  průmyslu a obchodu,
 • 00:01:43 s Českým báňským úřadem,
  s ministerstvem pro místní rozvoj
 • 00:01:46 a s Úřadem ministra
  pro evropské záležitosti.
 • 00:01:50 Sestavili jsme pracovní skupinu,
  která tyto rozpory řeší.
 • 00:01:54 To hlavní, o co se přeme,
  je, zda do zákona doplnit lhůtu,
 • 00:02:02 do které má těžař
  odevzdat podklady,
 • 00:02:06 které jsou potřebné
  k odpisu zásob.
 • 00:02:09 Tuto povinnost mu ukládá
  už stávající zákon,
 • 00:02:13 ale on má možnost zákon obcházet,
  protože v zákoně legislativci
 • 00:02:20 nedopatřením zapomněli doplnit
  lhůtu, do které má podklady dodat.
 • 00:02:25 Budete souhlasit aspoň s tím
  doplněním lhůty ke splnění
 • 00:02:28 zákonné povinnosti poskytnout
  podklady pro odpis zásob,
 • 00:02:32 která chybí
  v tom současném zákonu?
 • 00:02:35 V této fázi připomínkového řízení
  s tím zásadně nesouhlasíme.
 • 00:02:40 Řadu pozemků, které těžař
  už dál využívat nechce,
 • 00:02:45 nebo tam převažuje
  nějaký veřejný zájem,
 • 00:02:48 který převyšuje nad tou těžbou,
  tak je samozřejmě potřeba odepsat.
 • 00:02:52 Je následně třeba
  zrušit dobývací prostor.
 • 00:02:55 Tím pádem vznikne možnost obcím
  a krajům, aby to území využívaly.
 • 00:03:00 Je to další komplikace, která bude
  znamenat jenom zátěž podnikatelů,
 • 00:03:04 že oni budou cosi povinně dodávat,
  povinně zpracovávat.
 • 00:03:07 Ale jestliže ten podnikatel
  pak řekne, že v tom svém území,
 • 00:03:12 kde má oprávnění k těžbě,
  nesouhlasí s odpisem zásob,
 • 00:03:16 tak si neumím představit,
  že by stát ty zásoby odepsal.
 • 00:03:20 Tam jde o to, že v tom zákoně
  je daná povinnost,
 • 00:03:24 že podnikatel musí dodat podklady.
  Je tam daná dokonce i sankce,
 • 00:03:28 pokud je nedodá.
  A jenom tam chybí ta lhůta,
 • 00:03:31 po které lze udělit tu sankci.
 • 00:03:33 Já jsem státní úřadník,
  musím se vyjadřovat korektně,
 • 00:03:36 ale já se vám k tomu
  vyjádřím jako člověk.
 • 00:03:41 Já jako úředník zákony ctím
  a dokud se zákon nezmění,
 • 00:03:44 tak je pro mě zákonem.
  Ale tuhle pasáž, kterou citujete,
 • 00:03:50 to je vyslovená hloupost, která
  pod jakýmsi ekologickým tlakem
 • 00:03:54 tam byla vecpaná jako poslanecký
  pozměňovací návrh.
 • 00:03:58 Například Mostecká uhelná
  společnost díky této chybě
 • 00:04:02 už 13 let tvrdí státním úřadům,
 • 00:04:04 že připravuje
  podklady k odpisu zásob,
 • 00:04:07 přestože tyto podklady
  se v jiných případech připravily
 • 00:04:10 řádově během několika měsíců.
 • 00:04:12 Na jedné straně je třeba ochrana
  životního prostředí,
 • 00:04:15 ochrana zájmů obyvatel
  žijících v té obci,
 • 00:04:18 ale proti tomu stojí ochrana práv
  podnikatelů a vlastníků,
 • 00:04:23 jež získali od státu
  nějaké oprávnění.
 • 00:04:28 To, že se to mohlo v minulosti
  udělat jinak, to je jiná věc.
 • 00:04:32 To je vždycky řešení politiků.
  Ale každopádně tato rozhodnutí
 • 00:04:35 dneska mají váhu, oprávnění
  vydaného podle současného práva
 • 00:04:39 a jsou v držení
  soukromých společností.
 • 00:04:42 Mělo by se ještě podotknout,
 • 00:04:45 že v Beskydech
  se zatím ještě žije.
 • 00:04:48 To, co vepsal básník
  pod linky mých not,
 • 00:04:52 byla jeho fantazie...
 • 00:04:56 Megalomanský projekt zahájený
  na sklonku minulého režimu
 • 00:04:59 místním lidem každodenně
  připomínají ohyzdné věže.
 • 00:05:03 Zakonzervované pozůstatky
  průzkumné těžby,
 • 00:05:06 které stojí přímo
  v chráněné krajinné oblasti.
 • 00:05:09 Z jedné i z druhé strany
  kopce Radhošti jsou obce
 • 00:05:12 sdruženy v mikroregionech
  Rožnovsko a Frenštátsko,
 • 00:05:15 které celkem zastupují
  230 tisíc obyvatel.
 • 00:05:19 Tady všude pod tou zástavbou
  a pod touto krásnou krajinou
 • 00:05:24 je černé uhlí,
  o které má každý těžař zájem.
 • 00:05:29 Může to být pro něj velký byznys.
 • 00:05:33 Toto je pouze část
  dobývacího prostoru Trojanovice.
 • 00:05:38 Ten dobývací prostor zabíhá dál
  tady pod kopce,
 • 00:05:41 dál na Frenštát a dál na Kunčice.
 • 00:05:44 jedná se vlastně o největší
  dobývací prostor v republice.
 • 00:05:47 Pane starosto, myslíte,
  že současná horní legislativa
 • 00:05:50 dostatečně zastupuje
  a zohledňuje zájmy obcí?
 • 00:05:53 Já si myslím, že vůbec ne.
  Je to jednak proto,
 • 00:05:59 že ta legislativa vznikala
  v době totalitního režimu,
 • 00:06:02 kdy obce a města neměly šanci
  se k tomu vyjadřovat.
 • 00:06:05 Osobně si myslím,
  že legislativa v tom znění,
 • 00:06:10 jak teď je,
  blokuje rozvoj měst a obcí.
 • 00:06:14 Jestli on má ten dobývací prostor
  třeba stanovený před dvaceti lety,
 • 00:06:17 jak vy říkáte v době nesvobody,
  a dneska si žádá o povolení
 • 00:06:21 k hornické činnosti,
  ta obec nesouhlasí,
 • 00:06:24 tak sice oprávnění má, ví, že tam
  nebude těžit nikdo jiný než on,
 • 00:06:29 ale když mu to nepovolí,
  nebude těžit nikdo.
 • 00:06:33 Buď on, nebo nikdo.
 • 00:06:34 Ale obci to do budoucna
  komplikuje rozvoj,
 • 00:06:37 nemohou získat pozemky, nemohou
  stavět v dobývacím prostoru.
 • 00:06:41 Tak samozřejmě
 • 00:06:43 Podle mého názoru současná
  legislativa nedostatečně chrání
 • 00:06:49 zájmy občanů a obcí a podle mě
  nedostatečně chrání i zájmy státu.
 • 00:06:54 Tím, jak vstoupil zákonem 150
  z roku 2003 paragraf 20
 • 00:06:58 do horního zákona, kdy těžební
  organizace mají předkupní práva
 • 00:07:02 na státní pozemky, tak si myslíme,
  že tento paragraf je protiústavní.
 • 00:07:08 Vlastně stát si v tomto zákoně
  nechrání svůj majetek.
 • 00:07:13 Když se podíváte na mapu
  celého dobývacího prostoru,
 • 00:07:16 ve kterém jsou Frenštát,
  Trojanovice a hlavně Kunčice,
 • 00:07:22 tak o všechny
  tyto barevně vyznačené části
 • 00:07:26 si společnost OKD požádala,
  Takže o veškeré lesy,
 • 00:07:29 veškeré státní pozemky,
  některé i soukromé pozemky,
 • 00:07:33 o železnici, železniční trať.
  A tím, že oni si požádali
 • 00:07:38 o tolik pozemků,
  tak nikdo nám nic neprodá,
 • 00:07:41 protože předkupní právo
  má na to OKD.
 • 00:07:43 A to předkupní právo
  má víceméně napořád.
 • 00:07:46 Podle OKD je stávající horní
  legislativa vyvážená
 • 00:07:51 a v dostatečné míře chrání všechny
  účastníky hornického procesu.
 • 00:07:54 To znamená, že podle vás dává i
  dostatečná práva i obcím a občanům?
 • 00:07:57 Samozřejmě.
 • 00:07:58 Tento dobývací prostor
  byl přidělen před rokem 1989,
 • 00:08:02 kdy se k tomu nikdo nemohl
  vyjádřit. Neproběhla žádná EIA.
 • 00:08:06 Společnost se posunula někam jinam.
  Společnost je někde jinde, je dál.
 • 00:08:10 Myslíme si, že dvacet let se tady
  netěžilo, nikdo nevyužil to právo,
 • 00:08:14 tak by se toto právo těmto
  společnostem mělo odejmout,
 • 00:08:18 nebo měla by být možnost
  k odejmutí tohoto práva.
 • 00:08:22 Tyto soukromé společnosti
  by si měly znovu požádat
 • 00:08:25 o předkupní právo
  vypořádat se všemi
 • 00:08:29 současnými podmínkami
  a všemi účastníky řízení.
 • 00:08:32 Pro OKD, popřípadě
  pro veškerý hornický průmysl
 • 00:08:36 by tato novela mohla mít
  dalekosáhlé následky,
 • 00:08:40 které by vedly k omezení,
 • 00:08:42 popřípadě k ukončení
  dobývání v České republice.
 • 00:08:47 Rok, píše se rok 2224,
 • 00:08:54 vlak atomovák
  po traverze k Beskydám už míří.
 • 00:09:00 Už je to tak...
 • 00:09:02 Proti plánované těžbě
  od počátku protestuje také
 • 00:09:05 Správa chráněné krajinné oblasti,
  na jejímž území leží
 • 00:09:09 dvě třetiny stanoveného
  dobývacího prostoru.
 • 00:09:12 Záměr těžit tu uhlí
  je v rozporu se zákonem
 • 00:09:15 o ochraně přírody a krajiny.
  Jde mimo jiné
 • 00:09:18 o jedinou část republiky,
  kde se vyskytují vlci a medvědi.
 • 00:09:23 A celá oblast je navržena
  na evropsky významné území.
 • 00:09:27 Nepřekvapuje nás podnikatelský
  záměr OKD. To je přirozené.
 • 00:09:30 Ale skutečně největší nebezpečí
  je z báňského úřadu,
 • 00:09:37 konkrétně z báňského úřadu,
  pracoviště Ostrava.
 • 00:09:41 Víte, za těch 15 let
  už mám tolik zkušeností,
 • 00:09:44 kde můžu dokázat
  na jednotlivých řízeních,
 • 00:09:47 na jednotlivých rozhodnutích,
  že ignorují naprosto zákony,
 • 00:09:53 které jsou platné
  v České republice.
 • 00:09:57 Báňský úřad většinou
  preferuje tu cestu těžby,
 • 00:10:03 vlastně té své práce.
  Obhajuje si, dalo by se říct,
 • 00:10:06 svůj chleba. Pro něj ta těžba
  je v pořádku a je dobrá.
 • 00:10:11 Oni tu jsou proto, aby se tu
  těžilo. Bohužel správně
 • 00:10:14 by tu měli být proto,
  aby hájili zájmy občanů, lidí,
 • 00:10:17 protože je to státní úřad, ale hájí
  spíše zájmy soukromých společností.
 • 00:10:21 Pravidelně se odvoláváme
  na Český báňský úřad
 • 00:10:27 a pravidelně chodíme za ministry,
  za předsedou vlády, za vládou,
 • 00:10:30 aby zkrátka dohlédla
  na to rozhodnutí báňského úřadu.
 • 00:10:34 To znamená, že kdybyste
  nevyvíjeli tyto aktivity,
 • 00:10:38 tak by se tu už pod dohleden
  báňského úřadu těžilo?
 • 00:10:41 Já jsem o tom přesvědčen
  a můžu to i dokázat,
 • 00:10:44 že kdyby nebylo našich aktivit,
  tak se tady už dávno těžilo.
 • 00:10:48 Jak dlouho budeme z našich daní
  dobře platit spolek úředníků,
 • 00:10:52 kteří nepokrytě hájí
  zájmy soukromých těžařů
 • 00:10:55 proti veřejnému zájmu?
 • 00:10:58 Předseda Obvodního báňského úřadu
  Libor Hroch natáčení odmítl.
 • 00:11:03 Je to zdroj, kde geologové
  zatím spočítali miliardu tun zásob.
 • 00:11:10 Sice těch prognózních
  s největším otazníkem,
 • 00:11:13 ale kdybychom to srovnali
  se současnou těžbou černého uhlí,
 • 00:11:18 může to prodloužit saturaci
  našich potřeb černého uhlí,
 • 00:11:23 meřeno dnešními dny, o sto let.
  To znamená, zase to není zdroj,
 • 00:11:29 nad kterým
  by mohl někdo jenom zlomit hůl,
 • 00:11:32 já to prostě
  tady nechci mít za žádnou cenu.
 • 00:11:34 Bohužel spousta starostů, kteří
  v té občanské společnosti hrají
 • 00:11:40 významnou roli, spousta starostů
  od Jiřetína přes Brdy až po Beskydy
 • 00:11:45 v nejrůznějších kauzách si dneska
  připadá napůl, jako kdyby dělali
 • 00:11:49 nějakou protistátní činnost tím,
  že hájí zájmy lidí,
 • 00:11:54 kteří je zvolili
  a kteří bydlí v jejich obcích.
 • 00:11:59 Dneska se o ekologii
  mluví mnohem více než dříve.
 • 00:12:03 Dneska na vysokých školách
  vznikají doktoráty na téma
 • 00:12:06 trvale udržitelného rozvoje,
  trvale udržitelného regionálního
 • 00:12:09 rozvoje, těch definic
  jsou celé stovky,
 • 00:12:12 ty doktorské práce
  jsou velice tlusté,
 • 00:12:14 ale v podstatě
  je to velmi jednoduché.
 • 00:12:17 Trvale udržitelný regionální rozvoj
  znamená chovat se takovým způsobem,
 • 00:12:24 aby se tady dalo žít
  ještě dlouho poté,
 • 00:12:29 co ti lidé nahoře
  už nebudou ve svých funkcích.
 • 00:12:33 Písmomalíř píše laserem stop
 • 00:12:37 všem turistům a chodcům.
 • 00:12:39 Kdo nemá ještě vykopaný hrob,
 • 00:12:44 ať vyhýbá se kopcům.
 • 00:12:46 Jsou tady železárny,
  hutě, karolíny,
 • 00:12:50 koncernový podnik.
 • 00:12:53 Struska, prach a jedovaté plyny,
 • 00:12:58 našich předků pomník.
 • 00:13:01 Jedovaté plyny
  tu stoupají ze země už dnes.
 • 00:13:04 Policie ve Frenštátě pod Radhoštěm
  opakovaně a bezvýsledně
 • 00:13:08 vyšetřovala únik nebezpečného
  vysoce výbušného metanu
 • 00:13:12 v katastru Trojanovic.
  Jedná se o průzkumné vrty
 • 00:13:16 ze sedmdesátých let
  o hloubce 1000 až 1400 metrů.
 • 00:13:21 Jsme na místě,
  kde uniká plyn metan přímo ze země
 • 00:13:28 ze starého důlního díla, které
  začalo zhruba před rokem hořet.
 • 00:13:31 Byli tadyk hasiči,
  kteří to uhasili.
 • 00:13:34 Poté jsme žádali OKD, o kterém
  si myslíme, že je majitelem
 • 00:13:39 tohoto a ještě jiných vrtů,
  které tady unikají,
 • 00:13:43 aby tento vrt spravili,
  a zrevidovali ostatní vrty.
 • 00:13:48 Ale společnost OKD
  se k těmto vrtům nehlásí
 • 00:13:51 a přehazuje
  tuto zodpovědnost na stát.
 • 00:13:54 Celý proces je v současné době
  v řešení s ministerstvem životního
 • 00:14:00 prostředí. Probíhá na těchto
  lokalitách pravidelný monitoring
 • 00:14:03 a v současné době podle těchto
  výsledků žádné nebezpečí nehrozí.
 • 00:14:07 My jsme vyzvali společnost OKD,
  aby se o tyto úniky postarala
 • 00:14:12 a zamezila jim.
  A hlavně aby zabránila tomu,
 • 00:14:16 aby měly nějaké dopady
  na zdraví nebo bezpečnost lidí
 • 00:14:21 nebo na životní prostředí.
  K tomu, pokud víme, zatím nedošlo.
 • 00:14:26 My ty výzvy budeme opakovat
  a budeme se snažit OKD donutit
 • 00:14:30 k tomu, aby
  se o svůj majetek postarala.
 • 00:14:33 Kdyby tam došlo k nějakému
  problému, třeba tam přijdou děti,
 • 00:14:37 budou tam experimentovat,
  protože tam několikrát hořelo,
 • 00:14:40 tak když tam
  přijdou děti se zápalkama,
 • 00:14:42 za to přebíráte
  zodpovědnost jako OKD?
 • 00:14:45 Vrty byly likvidovány v době,
  kdy tyto činnosti prováděl stát.
 • 00:14:51 Dle našeho názoru za likvidaci
  takto provedených vrtů
 • 00:14:54 zodpovídá ten, kdo tyto vrty
  prováděl, což byl v té době stát.
 • 00:14:58 Toto je důkazem toho, jak by
  se zřejmě společnost OKD chovala,
 • 00:15:04 kdyby tadyk byla těžba.
  Jak by se ke svému majetku chovala.
 • 00:15:07 Majetek, který se jí hodí,
  tak si nechává,
 • 00:15:10 protože některé vrty si nechala,
  a majetek, který se jí nehodí,
 • 00:15:13 nechává na stát.
 • 00:15:16 Právě stojíme v Píšové dolině.
  kde byly nalezeny
 • 00:15:19 zvláště chráněné druhy.
  OKD před více než rokem
 • 00:15:24 tady provedla zavážku, kde
  zavezla několik tatrovek hlušiny.
 • 00:15:30 Oznámili jsme to na Českou
  inspekci životního prostředí
 • 00:15:34 a v podstatě se nevyřešilo nic.
  Celý případ šel do ztracena.
 • 00:15:39 Těžaři byli zvyklí si tady v tom
  kraji dělat vždycky co chtěli
 • 00:15:45 a bohužel jim to
  dneska prochází znova.
 • 00:15:47 A bude jim to zřejmě procházet dál.
  Přinejmenším do té doby
 • 00:15:50 než se změní horní legislativa
  a přístup státních úředníků.
 • 00:15:54 Dostane se navržená novelizace
  do parlamentu?
 • 00:15:58 To dnes není vůbec jisté.
  O rozporech mezi názory
 • 00:16:01 ministerstev budou brzo jednat
  přímo ministři Bursík a Říman.
 • 00:16:05 Pokud se nedohodnou,
  bude tyto rozpory řešit vláda.
 • 00:16:11 To, která lobby převládne,
  jestli ty velké, nebo ty drobné,
 • 00:16:17 bude, myslím si, hodně záležet
  na postoji ministerstva životního
 • 00:16:20 prostředí a tak trošku se obávám
  podle toho, jak opatrně se chová
 • 00:16:25 v řadě kauz po celé republice
  ministerstvo životního prostředí,
 • 00:16:28 že v té věci horních zákonů
  bude také
 • 00:16:33 i ministr životního prostředí
  dělat takového velkého
 • 00:16:38 zeleného mrtvého brouka.
 • 00:16:42 Pryč je doba, kdy rýč
 • 00:16:45 jediný nástroj kousal a hryzal.
 • 00:16:49 Buldozer dnes, rýč natolik kles,
 • 00:16:52 ve stínu souprav vrtacích,
  že po něm neštěkne pes.
 • 00:16:56 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související