iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 6. 2015
22:45 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
2823
zhlédnutí

Terra musica

Listening Eyes

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Terra musica

 • 00:00:44 Je to určitý společenský návyk,
  že když je vernisáž,
 • 00:00:48 většinou je tam nějaká hudba.
 • 00:00:50 Je to součást tradice,
  se kterou se dá zacházet i zábavně,
 • 00:00:53 když volíme ty správné prostředky,
 • 00:00:56 ale není to cesta, kterou jde
  Platforma pro současné umění Ostrava,
 • 00:01:01 respektive Galerie města Ostravy.
 • 00:01:10 Protože současné umění nemůžeme
  rozlišovat na čistě vizuální,
 • 00:01:14 čistě zvukové, čistě hudební,
  čistě taneční.
 • 00:01:18 Ale multimediálnost a intermediálnost
  soudobého umění
 • 00:01:22 jsou velmi charakteristické.
 • 00:01:26 Interdisciplinarita je dneska
  v soudobé hudbě běžná.
 • 00:01:33 Nejmladší skladatelé se pohybují
  směrem k nějaké performativitě
 • 00:01:38 a k propojení s ostatními žánry,
 • 00:01:42 k mnohem většímu
  společenskému apelu apod.
 • 00:01:45 Tentokrát jsme vyšli z toho,
  že chceme vidět,
 • 00:01:49 jak se hudba odehrává v galerii
  v souvislosti s výtvarným uměním.
 • 00:01:59 Tím spouštěčem a spojovacím aspektem
  je to, že perspektiva,
 • 00:02:05 ze které jsme vybírali projekty,
  byla perspektiva hudební.
 • 00:02:11 Nebo výhled z hudebního pole.
 • 00:02:43 Je to vlastně koncept,
  který vymyslel Didier Montagne.
 • 00:02:48 Spolupracoval s Prague Modern,
  což je skupina,
 • 00:02:51 která už mnoho let interpretuje
  vážnou českou i mezinárodní hudbu.
 • 00:02:59 Didiera napadlo dát dohromady
 • 00:03:01 vizuálního umělce
  a hudebního skladatele.
 • 00:03:06 Je to poměrně výjimečný pokus,
  protože někdo s něčím takovým přišel
 • 00:03:11 a donutil umělce k něčemu,
  k čemu by se sami neodhodlali.
 • 00:03:16 A výsledek nabízí další alternativy,
 • 00:03:20 jak s tím zacházet nejen v koncertní
  síni, ale i ve veřejném prostoru.
 • 00:03:29 Od toho se můžou odvíjet
  naše další podobné produkce.
 • 00:03:36 To, co je na tomto projektu zvláštní,
  jsou ti dva lidi dohromady.
 • 00:03:42 Obvykle je to tak,
 • 00:03:44 že jsou interdisciplinární
  ti lidi samojediní v sobě.
 • 00:03:49 Pro mě to bylo hodně poučné,
  protože setkání s myšlením výtvarníka
 • 00:03:56 je pro skladatele pozitivní náraz
  na něco úplně jiného,
 • 00:04:01 než co normálně dělá.
 • 00:04:04 Didier Montagne vyzval jako
  1. dvojici mě a Miroslava Srnku
 • 00:04:08 a opravdu jsme si porozuměli
  hned od začátku.
 • 00:04:12 Mně bylo jasné, že budu vytvářet
  prostředí pro interpretaci hudby
 • 00:04:20 a nebudu dělat dekoraci nebo okolí.
 • 00:04:27 Ten proces byl velmi zajímavý,
  protože jsme to vzali neformálně.
 • 00:04:32 Párkrát jsme se viděli
  u piva v hospodě
 • 00:04:35 a snažil jsem se z jejich popisu
  vyčíst, co by ten objekt měl dělat,
 • 00:04:45 jak by měl působit
  a jaké kouzlo by měl vytvořit.
 • 00:04:50 Takže jsem mluvila o tom,
 • 00:04:52 že mě velmi rozptyluje
  spodní část muzikantů.
 • 00:04:57 V určité části koncertu začnu
  pozorovat jejich spodní část,
 • 00:05:02 oblečení, boty, ponožky
  a velmi často jsem rozladěná z toho,
 • 00:05:06 jak to nefunguje.
 • 00:05:09 A Miroslav říkal, že mu vadí,
  že ti posluchači přicházejí
 • 00:05:14 a nemůžou odejít, kdy chtějí.
 • 00:06:35 Když se to potom
  ve skutečnosti stalo
 • 00:06:38 a poprvé se to postavilo
  v Českém muzeu hudby,
 • 00:06:42 tak to předčilo moje očekávání ?
  a to neříkám často.
 • 00:06:48 Mělo to magickou a zároveň mírně
  kosmickou atmosféru.
 • 00:06:59 Byl to dlouhý proces.
 • 00:07:02 Došla jsem k tomuto talíři,
 • 00:07:05 který může být instalovaný kdekoliv
  ve veřejném prostoru.
 • 00:07:10 Lidé ho můžou potkat na nádraží,
  v letištní hale nebo v muzeu.
 • 00:07:19 Lidi jsou najednou v situaci
  uvnitř objektu,
 • 00:07:23 ve kterém se fyzicky točí zvuk.
 • 00:07:27 Oni nahlížejí, posluchači jsou tam
  dohromady s hudebníkem.
 • 00:07:34 Nahlížejí nejen jeden na druhého
  a na hudebníka,
 • 00:07:40 ale jak naproti sobě
  posluchači stojí,
 • 00:07:44 jsou i sobě blízcí
  a koukají si do očí.
 • 00:07:47 Zaznamenávají prožívání hudby
  lidmi okolo
 • 00:07:51 a jsou daleko více semknuti pocitově
  tím prožíváním.
 • 00:08:30 Mirek Srnka pro tu svou otevřenou
  partituru vymyslel konstrukci,
 • 00:08:39 která je založena na kvintovém kruhu,
 • 00:08:42 který probíhá celou skladbou
  naprosto pravidelně.
 • 00:08:47 Já tomu neříkám skladba
  ale sound(zvuk),
 • 00:08:50 protože to je improvizační smyčka,
  kterou jsem pro muzikanty napsal.
 • 00:08:56 Mají tam obrovskou míru volnosti.
 • 00:09:01 Zároveň to, co jim dávám,
  je jakási mapa, harmonický průběh,
 • 00:09:08 kterým se oni pořád
  ve smyčkách otáčejí.
 • 00:09:12 A pak jsou tam jakési zásady,
  jak se má a smí improvizovat.
 • 00:09:37 Jsme volní v tom,
 • 00:09:39 jak rychle procházíme mapou
  a tím zvukovým prostorem,
 • 00:09:43 jak to obohatíme o netónové ozvuky.
 • 00:09:49 Každý nástroj tomu dodává specifika,
  obohacuje to svými technikami.
 • 00:09:57 Každý, kdo má širší škálu
  výrazových technických možností,
 • 00:10:03 bude platnější a partituru naplní
  zajímavějším způsobem.
 • 00:10:12 Rozdíl mezi hotovou skladbou
  a zvuky pro objekt je v tom,
 • 00:10:18 že ten objekt by v sobě
  neměl mít koncertní čas.
 • 00:10:24 To není objekt o tom,
  že vznikne institut,
 • 00:10:29 kdy lidi přijdou, sednou si,
  soustředí se, poslechnou si,
 • 00:10:33 zatleskají a odejdou.
  Je to něco jiného.
 • 00:10:36 Vznikne prostor,
  ve kterém se hudba děje
 • 00:10:41 a do kterého člověk jakoby vchází
  a zase odchází.
 • 00:10:45 Je to jako v písničce od Buty.
  Nikdy nebude konec ...
 • 00:10:50 Stejně tak tato skladba
  může znít donekonečna.
 • 00:10:53 Můžeme rozhodnout,
  kdy ji ukončíme.
 • 00:10:55 Většinou ji ukončíme, když už tušíme,
  že lidé už slyšeli dost,
 • 00:11:00 že si povídají vedle,
  že hlavy v otvorech ubývají
 • 00:11:03 a že my také máme dost.
 • 00:11:06 Někdy je vyčerpávající,
  když to máme hrát třeba hodinu.
 • 00:11:09 Ale ten konec je otevřený.
 • 00:11:12 Většinou se vyklidní,
  ale není daný.
 • 00:11:22 U projektu Katky Vincourové
  pro mě bylo důležité,
 • 00:11:25 že kromě toho, že to je jakási stage,
  na které se odehrává skladba,
 • 00:11:33 která s ní souvisí,
 • 00:11:37 ještě umožňuje
  další sociální interakci.
 • 00:11:40 V případě toho, co spolu podnikli
  Petr Bakla a Markéta Othová,
 • 00:11:48 zvuk a projekce obrazů
  jsou na sobě jakoby nezávislé,
 • 00:11:59 ale nemají bez sebe žádný smysl.
 • 00:12:54 Markéta Othová je pro mě
  stejně nepravděpodobná volba
 • 00:12:57 pro tento typ projektu,
  jako jsem já.
 • 00:13:00 Tím to pro mě začalo být zajímavé,
  že nevznikne něco,
 • 00:13:04 co vypadá jako hudba k šetřičům
  obrazovky na počítači
 • 00:13:11 nebo co vypadá jako nějaká
  stupidní projekce ke koncertu.
 • 00:13:15 Tam bylo od začátku jasné,
 • 00:13:17 že pokud má být mým partnerem
  Markéta Othová,
 • 00:13:20 tak to takhle vypadat nebude.
 • 00:13:24 Bylo pro mě velmi překvapivé,
  že jsme si oba mysleli,
 • 00:13:29 že je skoro nemožné
  něco takového udělat
 • 00:13:34 a že oba nemáme
  tyto druhy spolupráce rádi.
 • 00:13:40 Když jsem zjistila,
  že Petr si myslí totéž,
 • 00:13:44 uklidnila jsem se
 • 00:13:47 a mohla jsem se začít soustředit
  na zdolání úkolu.
 • 00:13:50 Rozhodla jsem se vyfotit
  mnohokrát jeden předmět
 • 00:13:53 a zvolila jsem kus olovnatého
  křišťálu, který vypadá jako kámen.
 • 00:13:58 Kdysi jsem jej dostala od táty
  a velmi se mi líbí jako předmět.
 • 00:14:04 Je průzračný, ale jako objekt
  to přitom působí jako kámen.
 • 00:14:51 Naše společné dílo se jmenuje
  Hlavní děj.
 • 00:14:54 Hudební vrstva Hlavního děje
  je z mého hlediska nalezený objekt,
 • 00:14:59 protože jsem to v době, kdy jsme
  s Markétou rozvíjeli spolupráci,
 • 00:15:04 jsem měl shodou okolností
  připravenou tuto věc.
 • 00:15:09 Mohl jsem pro tuto příležitost vzít
  ten materiál, jak je, a použít ho.
 • 00:15:14 Takže z mého hlediska je to
  vlastně nalezený objekt,
 • 00:15:18 byť jsem ho sám vytvořil
  a nalezl ve svém počítači.
 • 00:15:21 V případě Petra Bakly hrajeme na jeho
  poměry velmi netradiční hudbu.
 • 00:15:29 Je založena na velmi jednoduchých
  kontrastech dlouhých tónů
 • 00:15:34 a rytmizovaných hodnot stejné výšky,
 • 00:15:37 které různě putují spolu v těch
  4 nástrojích smyčcového kvarteta.
 • 00:15:42 Je to minimalismus bez opakování.
 • 00:15:45 Asi jako když letí po obloze mraky,
  je to pořád to samé,
 • 00:15:51 ale nikdy se to neopakuje.
 • 00:16:26 Ta hudba použitá pro Hlavní děj
  je zcela detailně notovaná
 • 00:16:31 jako kterákoliv jiná koncertní hudba,
  takže z principu vyplývá,
 • 00:16:36 že to vlastně mohou jacíkoliv
  hudebníci k tomu kompetentní
 • 00:16:41 vzít a zahrát.
 • 00:16:44 Hudba Petra Bakly je čistou formou
  přesně vypsaná
 • 00:16:48 od nejdrobnější dynamiky
  a rytmické hodnoty,
 • 00:16:52 je přesně definována délkou,
  tempem, včetně jemnůstek,
 • 00:16:59 jako je otáčení stránek,
 • 00:17:01 kdy hlas toho, co potřebuje otočit
  stránku, přebírá jiný nástroj,
 • 00:17:06 a ten otáčející zase pěkně vpluje
  zpátky do hudebního proudu.
 • 00:17:12 Je to vtipné, citlivé
  a velmi jednoduše a elegantně řešené.
 • 00:17:25 Přestože skladba i projekce
  mají stejný čas,
 • 00:17:29 nejsou spuštěny zároveň.
 • 00:17:32 Je tam posun, aby se ty věci
  určitě oddělily
 • 00:17:36 a šly vedle sebe současně
  v tom prostoru.
 • 00:17:52 Asi by se to podle dominantních prvků
  dalo nazvat někde buď projektem,
 • 00:17:58 někde víc performativní událostí.
 • 00:18:04 Důležitý je prvek
  toho performativního.
 • 00:18:08 Něco se provádí, odehrává,
  děje v určitém čase.
 • 00:18:15 V tom čase jsou přítomny všechny
  prvky, ze kterých se to skládá.
 • 00:18:29 HUDBA ZTICHLA
 • 00:18:35 POTLESK
 • 00:18:57 Jsem tady a nemám co říct,
  přesto to říkám.
 • 00:19:01 Pokud je mezi vámi někdo,
  koho to táhne jinam,
 • 00:19:04 ať klidně odejde,
  kdykoliv se mu zachce.
 • 00:19:08 Čeho si žádám, je ticho.
 • 00:19:11 Čeho si žádá ticho, je,
  abych stále mluvil.
 • 00:19:15 Šťouchněte do jakékoliv myšlenky.
  Snadno se sesype.
 • 00:19:20 Ale strkající a strkaný dělají
  takový ten kabaret zvaný diskuse.
 • 00:19:25 Uděláme si ho také?
 • 00:19:29 Ostrý zub jsme si pozvali do galerie
  právě proto,
 • 00:19:32 že se pokusil svým vlastním způsobem
  interpretovat slavnou přednášku
 • 00:19:39 hudebního skladatele Johna Cage,
  kterou lze vnímat jako partituru.
 • 00:19:46 Ostrý zub jsou kamarádi,
  většinou výtvarníci,
 • 00:19:50 kteří hrají hudbu,
 • 00:19:53 kterou bychom mohli nazvat
  jako soudobý underground.
 • 00:19:57 Základ tvoří temné rytmy,
  těžká hudba,
 • 00:20:04 ale narozdíl od undergroundu
  70. a 80. let
 • 00:20:09 má Ostrý zub něco současného
  a soudobého.
 • 00:20:15 Je to elektronika a určitá hravost,
  nadhled a optimismus.
 • 00:20:25 Vzpomínám si, že už jako děcko
  jsem miloval všecky zvuky,
 • 00:20:30 i tóny obyčejného klavíru.
 • 00:20:32 Miloval jsem je zvlášť,
  když zněly každý zvlášť.
 • 00:20:36 Pětiprstové cvičení pro jednu ruku
  bylo překrásné.
 • 00:20:40 Postupně jsem si oblíbil
  všechny intervaly.
 • 00:20:44 Když se poohlédnu nazpět, uvědomuji
  si, že se mi začaly líbit oktávy.
 • 00:20:49 Přijal jsem i malé a velké tercie.
 • 00:20:53 Možná ze všech intervalů
  se mi tercie líbily nejméně.
 • 00:20:57 Vlivem Griegovy hudby jsem se
  vášnivě zamiloval do kvint.
 • 00:21:02 Můžeme je nazvat telecí láskou,
 • 00:21:05 protože kvůli kvintám
  jsem nechtěl hudbu skládat.
 • 00:21:08 Chtěl jsem zasvětit svůj život
  hraní Griegových skladeb.
 • 00:21:15 Když jsem se později seznámil
  s moderní hudbou,
 • 00:21:18 oblíbil jsem si jako kačena vodu
  všechny moderní intervaly:
 • 00:21:23 septimy, sekundy, triton a kvartu.
 • 00:21:27 Tehdy jsem měl rád i Bacha.
 • 00:21:30 Ne však zvuk tercií a sext.
 • 00:21:33 Na Bachovi jsem obdivoval,
 • 00:21:36 jak dokázal tolik věcí
  skloubit dohromady.
 • 00:21:39 Pokud mě paměť neklame, pak jsem
  opravdu nikdy neměl rád tercie.
 • 00:21:44 Tím vysvětluji,
  proč jsem nikdy neměl rád Brahmse.
 • 00:21:50 Tato přednáška byla sepsána
  a přednesena před 65 lety.
 • 00:21:57 Představuje určité principy
  zvukového umění,
 • 00:22:01 tak jak se vyvíjí v posledních
  několika desetiletích.
 • 00:22:06 Přestože je to přednáška o ničem,
  stala se z ní kultovní záležitost.
 • 00:22:12 Nechali jsme se ovlivnit textem,
 • 00:22:15 ve kterém je důležitá
  taková repetitivní figura.
 • 00:22:20 Postupujeme podobně,
  jako ten Cage tvořil.
 • 00:22:24 Máme připravené nějaké kousky,
  které možná zazní a možná ne.
 • 00:22:30 Ten, kdo zná Cage, by možná očekával
  určitý meditativní, vážný přístup,
 • 00:22:37 ale naopak Ostrý zub k tomu
  přistupuje s rockovým feelingem,
 • 00:22:44 kdy se snaží ten text
  uvést v současnou dobu.
 • 00:22:50 Nás baví dělat hudbu,
  protože to neumíme
 • 00:22:54 a nikdy jsme to nestudovali,
  takže vlastně neděláme chyby.
 • 00:22:59 HRAJÍ ELEKTRONICKÉ RYTMY,
  ŘEČNÍK ŠUSTÍ ZMAČKANOU PET LAHVÍ
 • 00:23:13 Ale ke struktuře bych chtěl
  ještě něco dodat. Především tohle.
 • 00:23:18 Jsme na začátku 3. oddílu,
  který není vyhrazený struktuře.
 • 00:23:24 Je to oddíl týkající se materiálu.
  A já stále mluvím o struktuře.
 • 00:23:29 Z toho také vyplývá to,
  že ta struktura sem nepatří.
 • 00:23:38 Avšak tiché zvuky jsou jako samota,
  láska nebo přátelství.
 • 00:23:44 Trvalé hodnoty, nezávislé,
 • 00:23:48 přinejmenším na životě,
  čase a Coca-Cole.
 • 00:23:53 Myšlenka, že zvuky jsou opotřebeny,
  je opotřebila.
 • 00:24:00 Tak vidíte, tato otázka nás zavedla
  tam, kde jsme už byli. Nikam.
 • 00:24:06 Nebo, pokud libo,
  tam kde jsme.
 • 00:24:11 Podle mě jak hudba, tak vizuál
  nebo tanec či mluvené slovo
 • 00:24:17 jsou rovnocenné
  a různě se to mixuje a přeskupuje.
 • 00:24:23 Vždycky z toho něco vyjde.
 • 00:24:25 Někdy se to ruší,
  ale to nám taky nevadí.
 • 00:24:31 Ty 3 projekty, o kterých mluvíme,
  mají společné to,
 • 00:24:36 že východiskem k jejich přítomnosti
  na Platformě je hudba.
 • 00:24:42 Celé to naše společné dílo je
  od začátku koncipováno tak,
 • 00:24:47 že počítá s galerijním prostředím.
 • 00:24:51 Mnohem více se blíží
  galerijní instalaci
 • 00:24:55 než situaci kukátkového divadla
  nebo koncertní proscénické situaci.
 • 00:25:12 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2015

Související