iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 3. 2017
00:00 na ČT art

1 2 3 4 5

3 hlasy
1662
zhlédnutí

Terra musica

Současní skladatelé z Brna

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Terra musica

 • 00:00:29 Oni oba mají jedno
  pozoruhodné východisko.
 • 00:00:34 Začínali nikoliv jako skladatelé,
  ale jako hobojisté,
 • 00:00:39 a to dokonce prakticky
  jako hobojisté,
 • 00:00:44 že seděli v profesionálních
  orchestrech,
 • 00:00:47 Pavel Slezák dokonce i v zahraničí
  v Rakousku.
 • 00:00:51 Já si myslím, že to jejich cítění
  orchestrálních barev
 • 00:00:57 možná právě pramení z toho.
 • 00:02:10 -Lidé reagují velmi rozdílně
  na stejný hudební podnět.
 • 00:02:18 Možná člověk v sobě od začátku
  nese ignoraci nebo zvědavost.
 • 00:02:26 Jestliže někdo v sobě má zvědavost,
 • 00:02:33 tak mu to nedovolí ignorovat,
  co poslouchá ve svém okolí,
 • 00:02:39 a zcela automaticky
  si začne vybírat.
 • 00:03:54 Když bych se měl pokusit
 • 00:03:56 o co nejjednodušší,
  rychlé vysvětlení,
 • 00:04:01 tak v klasické hudební tradici
  nástroje, které hrají,
 • 00:04:07 mají různou úlohu v partituře.
 • 00:04:10 Některé vedou, jiné doplňují.
  Pak se to zase mění.
 • 00:04:16 Tady v té unisonové technice
  hrají, kdy to zjednoduším,
 • 00:04:21 všichni to stejné.
 • 00:04:23 Dochází tam i ke zvukovému
  proměnění alikvótní řady.
 • 00:04:30 Jestliže se ve stovce hráčů
  zjednoduší
 • 00:04:35 nebo doplní ve stejném prostoru,
 • 00:04:38 alikvótní řada se zesiluje.
 • 00:04:41 Kolektiv sta hráčů přináší
  velký pocit jednoty.
 • 00:04:48 Tam, kde bylo dřív rozdělení,
 • 00:04:51 tam, kde byl protimluv, doplňování,
  různá důležitost,
 • 00:04:56 tak se najednou z kolektivu
  začne projevovat krásná jednota.
 • 00:05:51 Já jsem celoživotní obdivovatel
  svatého Františka z Assisi
 • 00:05:57 a bylo to pro mě krásnou volbou
  použít ten jeho Chvalozpěv stvoření.
 • 00:06:07 Doufám, že mi bude odpuštěno,
  že jsem si takto počínal.
 • 00:06:12 Mě na tom textu fascinovalo
  a fascinuje
 • 00:06:18 taková světlost, radostnost,
  plnost a pestrost.
 • 00:07:57 Začátek 2. věty,
  tam je krásný text,
 • 00:08:04 kdy František z Assisi chválí
  a děkuje za vítr, oheň, za hvězdy
 • 00:08:12 a tam mně to dovolilo
  opravdu použít různých tvarů,
 • 00:08:19 kdy hráči třeba hrají samostatně
  ve trojicích ve vlastním čase
 • 00:08:25 a všechno to rychle následuje,
 • 00:08:26 jako by to byly hvězdy
  a všechna ta krása kolem.
 • 00:08:32 Vždycky ty odstavce se zklidní
  na jediném tónu,
 • 00:08:36 pak je rychlý oblouk,
  často velmi obtížný,
 • 00:08:40 v dřevěných dechových nástrojích,
  v lesním rohu, v tympánech,
 • 00:08:45 pak se to zase usadí
  na jiné tónové výšce
 • 00:08:48 a chválí se hvězdy, vítr a tak dál.
 • 00:10:14 Ten tvar toho textu
  je velice zajímavý v závěru,
 • 00:10:20 kdy František z Assisi
  za sebe řadí:
 • 00:10:25 Chvalte Pána,
  služte mu s velikou pokorou.
 • 00:10:29 A to je takové rozdvojení textu,
  ale velmi přirozené.
 • 00:10:34 Snažil jsem se to nakombinovat tak,
  že jedna linie,
 • 00:10:41 která zdůrazňuje text
  chvalte Pána,
 • 00:10:44 postupuje nahoru v crescendu
  do velkých výšek v silné dynamice
 • 00:10:51 a ta druhá, která končí
  recitací sborů,
 • 00:10:54 naopak klesá do piana
 • 00:10:56 a prolínají se v závěru
  v těsném sledu.
 • 00:11:00 Právě v tom mi tvar textu
 • 00:11:05 umožnil automaticky vytvarovat
  samotný závěr té velké formy.
 • 00:12:39 -Soudobá hudba mě teď provází
  čím dál tím častěji.
 • 00:12:41 Já jsem za to rád,
 • 00:12:43 člověk nad partiturou musí
  trochu jinak přemýšlet,
 • 00:12:47 mnohem dřív s ní pracuje,
 • 00:12:49 protože se tam vyskytují
  nové prvky, možnosti technické,
 • 00:12:52 ale samozřejmě to čerpá
  delší čas než na jiný koncert.
 • 00:12:56 Muzikanti k tomu můžou
  někdy přistupovat s nelibostí,
 • 00:13:01 ale nakonec se to vždycky prolomí.
 • 00:13:03 Věřím tomu,
  že když ta skladba je dobrá,
 • 00:13:05 ať je náročná,
  ať je trošku jiná
 • 00:13:07 nebo uhýbá do úplně jiných sfér,
 • 00:13:10 tak vždycky k tomu muzikant
  najde svoji cestu
 • 00:13:14 a nakonec to dopadá tak,
 • 00:13:16 že jsou za to rádi,
  že u toho mohli bejt.
 • 00:13:19 -Mně připadá samo o sobě,
  že to je téma,
 • 00:13:21 proč orchestry neuvádí
  soudobou hudbu,
 • 00:13:24 jako by v Čechách
  bylo nutné zdůvodňovat,
 • 00:13:27 že to je potřeba uvádět
  orchestrální soudobou hudbu.
 • 00:13:29 Přijde mi to zvláštní zpochybnění
  současné hudební kultury.
 • 00:13:35 Kdybych si třeba představil
  situaci,
 • 00:13:39 že někdo musí zdůvodňovat,
  proč se hraje hudba 19. století?
 • 00:13:45 To nikoho nenapadne,
  že by musel argumentovat.
 • 00:13:48 -Najednou to všechno zhaslo.
 • 00:13:51 Nebyl ani zájem veřejnosti,
  ani zájem skladatelů samotných.
 • 00:13:56 Najednou jako bychom neměli
  soudobou kompoziční produkci.
 • 00:14:01 Ona existuje,
  ale víceméně v šuplíku.
 • 00:14:11 -Tady je superbinec.
 • 00:15:23 Byla jedna anketa
  soudobejch skladatelů mladejch
 • 00:15:29 a já jsem se jich tam ptal:
 • 00:15:31 Když si chcete odpočinout
  a pijete kafíčko nebo čaj,
 • 00:15:38 pustíte si svou vlastní skladbu?
 • 00:15:44 Všichni buď mlčeli, neodpověděli,
  nebo řekli: Nikdy.
 • 00:15:51 Tak jsem jim řekl: Tak se nedivte,
  že naši hudbu nikdo nechce.
 • 00:16:00 Mozart, Beethoven a Bach
  psali pro obyčejný lidi.
 • 00:16:17 To je věnovaný srpnu 1968.
 • 00:16:23 Když byl rozhlas
  obsazenej Rusama,
 • 00:16:29 tak oni tam dali
  jednu jedinou skladbu
 • 00:16:35 a kousek nějakýho Mozarta.
 • 00:16:38 A pořád vysílali dokola,
  protože nic jinýho hudebního...
 • 00:16:45 To všecko Sověti zabavili.
 • 00:16:48 Když jsem byl doma
  a poslouchal jsem rádio,
 • 00:16:54 tak někdo šel, vrznul dveřima,
  takže tam šly konkrétní zvuky,
 • 00:17:02 zároveň kousíček motivku Mozarta,
 • 00:17:09 to není Mozart,
  já jsem si to vymyslel,
 • 00:17:13 aby to připomínalo.
 • 00:17:54 Ke smyčcovýmu kvartetu
  nějakej blízkej vztah...
 • 00:17:58 A k dechovýmu kvintetu vůbec ne.
 • 00:18:01 Ale mám jeden kvartet,
  co napsal,
 • 00:18:04 a ten je čtvrttónovej.
 • 00:18:07 To se nehrálo,
  ale já jsem si to udělal na počítači
 • 00:18:11 a nezní to špatně.
 • 00:18:17 Tak to je von ve zvuku:
 • 00:19:19 To mně vyčítal Kohoutek:
 • 00:19:22 Poslyšte, vy tam máte psáno
  Eklogy a intermezza.
 • 00:19:28 Ale kde jsou ty eklogy
  a kde jsou ty intermezza?
 • 00:19:33 Jak to máte rozdělený?
 • 00:19:35 Já povídám: Pane profesore,
  to je vtip té skladby.
 • 00:20:27 Já jsem katolík,
  ale zároveň, abych pravdu řekl,
 • 00:20:36 jsem buddhista.
 • 00:20:38 Ale buddhistům to nevadí,
  že su katolík.
 • 00:20:42 Jestli to vadí katolíkům,
  že su buddhista,
 • 00:20:46 na to já jsem se jich neptal.
 • 00:20:49 Toto je Buddha,
 • 00:20:57 tibetsky zobrazený Buddha.
 • 00:21:01 Tibeťani jsou fantastičtí tím,
 • 00:21:05 že na rozdíl od Číňanů
  mají rádi pestré barvy.
 • 00:21:14 Tato barevnost
 • 00:21:18 mně napomáhá zbarevnit
  tu mou smutnou hudbu.
 • 00:22:15 Tady právě oblouk kolem toho,
 • 00:22:20 to mám z těch znaků ozdobnejch.
  který tam mám.
 • 00:22:25 Tady toto, to je tibetsky
  Óm mani padme Húm.
 • 00:22:32 Poklade v lotosu.
 • 00:22:36 To jsou zase 2 póly.
  Tentokrát život a smrt.
 • 00:22:41 Bytí, nebytí.
 • 00:22:46 -Je to tak?
  -Jsou tam 3 věty.
 • 00:22:49 -To je právě to.
  Já mám rád legrácky.
 • 00:22:57 Život je legrácka,
  konec je taky legrácka vlastně.
 • 00:23:05 Je to něco přirozenýho.
  Začátek a konec,
 • 00:23:09 to jsou absolutně nejpřirozenější
  věci pod sluncem.
 • 00:23:49 To je zase statickej prvek.
 • 00:23:59 Tady přepracovávám
  svou první symfonii.
 • 00:24:04 Je to moc hustý,
  tak to musím zjednodušit.
 • 00:24:09 Snažím se ve stáří přepracovat
  a vylepšit to, co už mám.
 • 00:24:18 To znamená instrumentačně
  a tak podobně.
 • 00:24:22 Těch worků je celá stovka,
  takže kdybych žil do 150,
 • 00:24:28 tak to snad zvládnu.
 • 00:24:33 Já su optimista.
 • 00:24:36 Já jsem smutnej optimista.
 • 00:24:41 Skryté titulky: I. Marečková
  Česká televize 2017
 • 00:24:47 .

Související