iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 2. 2013
21:50 na ČT2

1 2 3 4 5

21 hlasů
1476
zhlédnutí

Terra musica

Jubileum Vadima Petrova — Zjasněnou noc — Klavíristka a skladatelka Sára Žalčíková — Mezinárodní baletní soutěže Praha 2012 — Violoncellista František Brikcius — Premiéra opery Válka s mloky — Gabriela Demeterová — Námořník Mikuláš

52 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Terra musica

 • 00:00:23 Hezký den.
  Ani v únoru se tanec nezastavil
 • 00:00:26 a hudba nepřestala znít
  a tak pro vás opět po měsíci
 • 00:00:29 máme sedm příspěvků
 • 00:00:31 a navíc rozhovor s první dámou
  české houslové interpretace.
 • 00:00:34 Tak pojďme rovnou k věci.
 • 00:00:36 Skladatel Vadim Petrov
  komentoval v sále
 • 00:00:39 Pražské konzervatoře koncert
  ke svým osmdesátinám.
 • 00:00:42 FILHARMONIE BRNO s baletem
  BRNĚNSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA
 • 00:00:45 přinesly divákům ZJASNĚNOU NOC
  Arnolda Schönberga.
 • 00:00:48 V novém brněnském DIVADLE NA ORLÍ
  jsme natočili
 • 00:00:51 klavíristku a skladatelku
  Sáru Žalčíkovou.
 • 00:00:54 A na NOVÉ SCÉNĚ NÁRODNÍHO DIVADLA
  V PRAZE
 • 00:00:56 jsme byli na mezinárodní baletní
  soutěži PRAHA 2012.
 • 00:01:01 Mladý violoncellista
  František Brikcius
 • 00:01:04 nás uvede do tvorby
  Maxe Regera a Benjamina Brittena.
 • 00:01:06 VÁLKA S MLOKY Vladimíra Franze
  byla jistě
 • 00:01:08 jednou z nejdiskutovanějších
  premiér letošní sezóny.
 • 00:01:11 Také tu jsme zaznamenali.
 • 00:01:13 Houslistka Gabriela Demeterová
  představila
 • 00:01:15 PROJEKT O ŽIVOTĚ A S HUDBOU
  LUDWIGA VAN BEETHOVENA.
 • 00:01:18 Na závěr si připomeneme dílo
  NÁMOŘNÍK MIKULÁŠ
 • 00:01:21 Janáčkova žáka Viléma Petrželky.
 • 00:01:27 Na úvod tedy pojďme do sálu
  PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
 • 00:01:29 oslavit narozeniny profesora
  Vadima Petrova.
 • 00:01:32 A zaposlouchat se
  do jeho půvabných melodií.
 • 00:01:43 Pedagogové a studenti
  PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
 • 00:01:46 zavedli od otevření vlastního
  koncertního sálu novou tradici.
 • 00:01:49 Či možná lépe - zvyk.
 • 00:01:52 V případě, že má některý
  z významných pedagogů
 • 00:01:54 kulaté životní jubileum,
  připraví pro něho koncert.
 • 00:01:58 Hudební vystoupení,
  na jehož přípravy se díváte,
 • 00:02:00 nabízí celé díla z tvorby
  českého skladatele
 • 00:02:05 profesora Vadima Petrova.
 • 00:02:12 Takovéto koncerty neděláme často,
  to jenom opravdu
 • 00:02:15 v případě
  velmi výrazných osobností,
 • 00:02:19 kterou tedy Vadim Petrov bezesporu
  pro školu byl a je.
 • 00:02:24 A nejenom pro školu.
 • 00:02:26 Jeho umělecká tvorba, působení
  a tak dále.
 • 00:02:29 Takže je to výjimečné.
 • 00:02:34 -Prošlo mně tady mnoho žáků
  rukama.
 • 00:02:37 Učil jsem teorii,
  učil jsem skladbu.
 • 00:02:41 A chtěl bych říct,
  že na tu dobu ohromně vzpomínám,
 • 00:02:46 a zvláště na své žáky,
  kteří mi dnes vlastně tvoří
 • 00:02:50 rozšířenou rodinu.
  Mám jenom jeden velký problém.
 • 00:02:55 Teď nevím, jak mám vyučujícím
  říkat,
 • 00:02:58 protože to jsou většinou
  mí žáci.
 • 00:03:01 A teď nevím, jestli jim mám říkat
  "pane profesore, paní profesorko"?
 • 00:03:04 Nebo Vašku, Zdeno - prostě tak,
  jak když jsem je učil.
 • 00:03:13 Rok 2012 byl v životě Vadima
  Petrova
 • 00:03:16 rokem několika významných životních
  výročí.
 • 00:03:19 Před 80 lety se v Praze na Žižkově
  narodil.
 • 00:03:22 Před 60 lety byl přijat na AMU,
  KATEDRU SKLADBY.
 • 00:03:26 Před 40 lety, v době normalizace
  byl z politických důvodů
 • 00:03:30 na hodinu vyhozen z LIDOVÉ
  KONZERVATOŘE JAROSLAVA JEŽKA,
 • 00:03:33 kterou založil, vybudoval
  a řídil.
 • 00:03:39 Tu školu jsem skutečně založil,
  byla úspěšná,
 • 00:03:42 byla populární, a dokonce
  i to jméno Jaroslava Ježka
 • 00:03:46 jsem si vymyslel.
  A ještě jsem byl poslední,
 • 00:03:49 komu paní Ježková dala souhlas
  se jménem.
 • 00:03:54 Aby tato škola měla jméno
  Jaroslava Ježka.
 • 00:03:58 Takže když jsem to všechno
  dokázal,
 • 00:04:01 skončil 68. rok
  a mě na hodinu vyhodili, víte?
 • 00:04:22 Protože jsem měl mnoho kamarádů,
  tak mě nejdřív schovali
 • 00:04:26 na KONZERVATOŘI JANA DEYLA
  a tam jsem učil slepé,
 • 00:04:32 což bylo dobře,
  tam jsem byl schovaný.
 • 00:04:36 A potom zase můj další
  kamarád,
 • 00:04:38 tehdejší ředitel
  PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE,
 • 00:04:40 František Martinik
  mě schoval na PRAŽSKÉ KONZERVATOŘI,
 • 00:04:45 než se to všechno trošku
  usadilo.
 • 00:04:48 A pak už jsem tady působil normálně
  jako profesor.
 • 00:05:05 -Pan profesor Petrov, musím říct,
  je velmi oblíbený a vážený
 • 00:05:12 člen sborovny,
  to bylo na první pohled patrno.
 • 00:05:16 Žáci ho měli rádi,
  hodně naučil.
 • 00:05:19 Já jsem měl tu čest
  být jeho mladším kolegou.
 • 00:05:23 Bylo to povznášející,
  protože já jsem ho znal
 • 00:05:25 jako slavnou osobnost
  už od studijních dob.
 • 00:05:28 Takže když jsem byl pak
  jeho kolegou,
 • 00:05:31 tak to bylo velice příjemné.
 • 00:05:37 -V životě
  jsem měl veliký štěstí,
 • 00:05:40 protože jsem měl vynikající
  profesory -
 • 00:05:43 Jaroslava Řidkýho, Václava Trojana,
  Pavla Bořkovce,
 • 00:05:50 Václava Dobiáše...
  Nemohl jsem si nic víc přát.
 • 00:05:56 ZPĚV: Když jsem já šel
  skrz černý les,
 • 00:05:58 žaly tam dvě panny oves.
  La la la...
 • 00:06:06 Všichni chtějí být originální
  a hledají originální vyjádření.
 • 00:06:10 A čím víc kombinují,
  tím je to horší!
 • 00:06:14 Buďto ten nápad napadne,
  a nebo ten nápad nenapadne.
 • 00:06:18 A upřímně řečeno -
  já jsem nikdy nevěděl
 • 00:06:22 kdy mě co napadne, pro koho budu
  psát a tak dále.
 • 00:06:27 To vše jsem musel profesionálně
  umět.
 • 00:06:32 A například právě píseň
  NOČKA NOČENKA
 • 00:06:35 byla vytvořena pro zahraniční turné
  Karla Gotta.
 • 00:06:50 Dneska mám radost,
  že když to všechno sečtu,
 • 00:06:53 tak že jsem napsal
  kolem 1 300 titulů
 • 00:06:56 a jenom pro televizi jsem napsal
  asi 250 filmů.
 • 00:07:01 A já, když někomu řeknu,
  že jsem vystupoval
 • 00:07:04 s Vlastou Burianem, s Werichem
  a s Högerem,
 • 00:07:07 co jsem s nima se všema prožil,
  tak nade mnou kroutí hlavou,
 • 00:07:11 jak to,
  že jsem to vůbec přežil!
 • 00:07:34 Já jsem velice rád,
  že nakonec můj Krteček
 • 00:07:38 s mou muzikou
  cestuje dneska po celém světě.
 • 00:07:42 A velice si třeba vážím
  KRKONOŠSKÝCH POHÁDEK.
 • 00:07:46 Víte,
  je to něco ohromnýho,
 • 00:07:50 když tu melodiku
  přijmou lidi za svou.
 • 00:07:55 Vadim Petrov se svojí tvorbou
  prosadil
 • 00:07:57 mezi takovými velikány české hudby,
  jako byli:
 • 00:08:00 Srnka, Trojan, Liška, Havelka,
  nebo Fišer.
 • 00:08:03 Mnozí z nich byli nejenom jeho
  učiteli, ale i dobrými přáteli.
 • 00:08:07 Byla to doba vzájemného
  profesionálního respektu,
 • 00:08:10 objektivního ocenění a uznání,
  kdy jediným
 • 00:08:13 společným cílem
  bylo blaho české kultury.
 • 00:08:17 Já říkám - až budu starej,
  že se snad pustím a napíšu knížku!
 • 00:08:21 Protože ono by to za tu knihu
  stálo.
 • 00:08:28 Společný projekt
  FILHARMONIE BRNO
 • 00:08:30 a BALETU BRNĚNSKÉHO NÁRODNÍHO
  DIVADLA
 • 00:08:32 představil choreografii
  Ralfa Dörnera
 • 00:08:34 na ZJASNĚNOU NOC
  Arnolda Schönberga.
 • 00:08:37 Německý choreograf se v ní
  inspiroval básní
 • 00:08:39 Richarda Dehmela.
 • 00:09:01 Vzniklo to díky tehdejšímu
  řediteli
 • 00:09:04 BALETU V DRÁŽĎANECH
  Vladimíru Děrevjankovi.
 • 00:09:07 Jednou mi
  zavolal a zeptal se,
 • 00:09:09 jestli bych na tuto hudbu chtěl
  dělat balet.
 • 00:09:13 A to jsem hned chtěl.
  Hned jsem souhlasil,
 • 00:09:15 protože tuhle hudbu velmi dobře
  znám a mám ji moc rád.
 • 00:09:35 -Kompozice ZJASNĚNÁ NOC
  Arnolda Schönberga
 • 00:09:38 vůbec nezapadá do toho
  typicky schönbergovského rámce.
 • 00:09:41 Jeho skladba ZJASNĚNÁ NOC
  je ve velmi romantickém ladění
 • 00:09:46 a je, musím říci,
  nesmírně technicky obtížná.
 • 00:09:53 Patří mezi nejobtížnější smyčcové
  skladby
 • 00:09:55 celé hudební literatury
  všeobecně.
 • 00:10:33 Já mám pocit, že se jedná
  o určité hnutí mysli.
 • 00:10:37 A vůbec ten závěr novoromantismu,
  který Arnold Schönberg zažíval
 • 00:10:44 v romantickém kompozičním období
  mu v tento okamžik správně sedl
 • 00:10:48 a napsal skutečně tento vrcholný
  opus.
 • 00:11:24 -Ano, je to
  báseň Richarda Dehmela.
 • 00:11:27 Pojednává o dvou lidech,
  kteří jdou vysokou světlou nocí,
 • 00:11:31 muž a žena,
  a ona se mu přiznává,
 • 00:11:33 že je těhotná s jiným mužem.
 • 00:11:36 A z toho vzejdou problémy,
  které musí ti dva
 • 00:11:38 během této ZJASNĚNÉ NOCI
  vyřešit.
 • 00:12:02 -My to dneska hrajeme
  ve velkých smyčcích.
 • 00:12:04 Pro vaši představu -
  ve 12 primech, 10 druhých houslí,
 • 00:12:08 8 violách, 8 violoncellech,
  6 kontrabasech.
 • 00:12:11 Z toho důvodu,
  že prostor JANÁČKOVA DIVADLA
 • 00:12:14 zde v Brně skutečně
  tento velký zvuk zasluhuje.
 • 00:12:43 Ta hudba je nesmírným způsobem
  emocionální.
 • 00:12:47 Je neuvěřitelnými množstvími
  způsobů protkána rubáty.
 • 00:12:52 Ať zrychlením, nebo zpomalením.
 • 00:12:54 Obrovskými
  dynamickými kontrasty.
 • 00:12:57 A dá se říci, že žádnou vteřinu
  si ten orchestr neodpočine.
 • 00:13:03 Skutečně to vyžaduje
  120% koncentraci
 • 00:13:06 od prvního taktu až po poslední.
  A vzhledem k tomu,
 • 00:13:10 že se jedná o půlhodinovou skladbu,
  tak je to naprosto vyčerpávající.
 • 00:13:15 Já chci
  jenom takový bonbónek -
 • 00:13:18 když jsme to dělali, zkoušeli
  ve středu,
 • 00:13:20 generálku zde v divadle
  s baletem,
 • 00:13:22 tak byla prosba,
  jestli bychom tu skladbu
 • 00:13:25 mohli zahrát dvakrát za sebou.
  Já jsem říkal:
 • 00:13:27 "To není žádný problém.
  To je hodina hudby."
 • 00:13:29 A musím říct,
  že já i celý orchestr
 • 00:13:31 FILHARMONIE BRNO
  jsme byli tak vyčerpáni
 • 00:13:34 fyzicky i psychicky,
  že bychom už více nemohli.
 • 00:14:03 Mladá, nadějná skladatelka
  a klavíristka Sára Žalčíková
 • 00:14:07 se kromě interpretace
  děl klavírní literatury
 • 00:14:10 od dob Johana Sebastiana Bacha
  až po současnost
 • 00:14:12 věnuje také interaktivní
  improvizaci
 • 00:14:15 a multimediální kompozici.
  Nám dnes zahraje skladby
 • 00:14:18 Jaroslava Šťastného
  ČTYŘI PODOBY ŽENY
 • 00:14:21 a De profundis
  Frederica Rzewskiho.
 • 00:14:57 Těžiště toho repertoáru
  je asi barokní hudba,
 • 00:14:59 nebo hudba J.S. Bacha.
 • 00:15:03 Teď studuji 104 minut jeho hudby
  pro jednu tříkolovou soutěž.
 • 00:15:07 A potom je velký skok
  k soudobé hudbě.
 • 00:15:11 Jsou to asi takové dva póly
  pro mě nejdůležitější.
 • 00:15:15 A myslím, že navzájem se dobře
  doplňující.
 • 00:15:19 Ale jinak hraju
  od Bacha po Vlacha,
 • 00:15:21 mám ráda všechny skladatele,
  téměř.
 • 00:15:47 Já jsem škrábala noty
  odmala.
 • 00:15:50 Nějaké vlastní nápady,
  co mně tloukli do hlavy,
 • 00:15:53 tak jsem je musela vždycky
  buď aspoň zahrát,
 • 00:15:56 když jsem to tehdy ještě neuměla
  napsat.
 • 00:15:59 A pak jsem zároveň
  s AKADEMIÍ V PRAZE, na klavír,
 • 00:16:02 tak jsem dělala JAMU
  v oboru kompozice.
 • 00:16:19 Hrát s orchestrem je samozřejmě
  vždycky velká výzva
 • 00:16:22 a je to krásný zážitek,
  když se sejde ta masa muzikantů,
 • 00:16:26 spousta lidí
  a usilují o totéž.
 • 00:16:31 Ta atmosféra se nedá vůbec s ničím
  porovnat.
 • 00:17:00 Skladba Frederica Rzewskiho
  De profundis,
 • 00:17:03 ORATORIUM PRO MLUVÍCÍHO PIANISTU,
  nebo PIANISTKU,
 • 00:17:06 je na text Oscara Wilda
  De profundis,
 • 00:17:09 které napsal z věznice.
  Je to takový text,
 • 00:17:13 který pojednává o životě umělce
  a vůbec o umění,
 • 00:17:16 o postojích samotného
  Wilda.
 • 00:17:19 A já se s tím docela
  ztotožňuji.
 • 00:17:40 To oratorium je klasická jevištní
  skladba na pódia
 • 00:17:44 a já jsem si ještě přizvala
  Lukáše Medka,
 • 00:17:47 který mi udělal
  animaci toho textu,
 • 00:17:50 protože si myslím,
  že posluchač může lépe
 • 00:17:53 porozumět té wildeovské angličtině,
  kdy vidí zároveň ten text.
 • 00:18:49 Tato část se jmenuje LOVE.
 • 00:18:51 Ono je to celé
  jedna velká nadsázka.
 • 00:18:54 Je to část 7dílného cyklu
 • 00:18:57 Sedm "proudist"
  pro tichou pianistku.
 • 00:19:03 A možná vyzní lépe,
  když přijdou lidé na koncert
 • 00:19:08 a vidí celý cyklus,
  který pojednává o vztahu
 • 00:19:11 klavíristy a klavíru.
 • 00:19:31 Jarek Šťastný pro mě napsal
  skladbu
 • 00:19:34 EXISTUJE NEKONEČNÝ POČET
  RŮZNÝCH DRUHŮ ŠTĚSTÍ
 • 00:19:37 PRO TANČÍCÍ, RECITUJÍCÍ
  A ZPÍVAJÍCÍ PIANISTKU.
 • 00:19:40 A ztvárnil tam
  čtyři charaktery ženy,
 • 00:19:43 které, jak mi řekl,
  si myslí, že všechny obsahuju.
 • 00:19:47 Nebo jsou ve mně obsaženy.
 • 00:19:49 První je QWENDOLINE,
  což je z Oscara Wilda,
 • 00:19:53 taková koketní, flirtující,
  povrchní žena.
 • 00:19:58 Další je Líza, která je taková
  snaživka, taková baletka.
 • 00:20:21 Třetí je Akjátorkva na poezii
  Ladislava Nováka.
 • 00:20:25 A to je o inuitské ženě,
 • 00:20:27 taková hodně temperamentní,
  přírodní.
 • 00:20:30 A poslední je Agnes Marten,
  která je slavnou malířkou,
 • 00:20:34 on se inspiroval jejím životem.
  Ona maluje vodorovné čáry
 • 00:20:39 a takové rovné rysy.
  Je to o takové vyrovnané ženě.
 • 00:21:03 Zhluboka nabírám dech.
 • 00:21:05 Těžko se zvedají mý prsa,
  když před sebe vyrážím píseň!
 • 00:21:11 Hraje se mi to výborně,
  protože se ztotožňuji
 • 00:21:14 s většinou těch žen,
  nebo se všemi v určitém ohledu,
 • 00:21:19 a sama sebe jsem víc poznala
  při studiu této skladby.
 • 00:21:55 Čtvrtý ročník mezinárodní baletní
  soutěže Praha
 • 00:21:57 ve skutečnosti teprve čtvrtým
  nebyl.
 • 00:22:00 Začátky soutěže sahají
  až do minulého století.
 • 00:22:03 Vše se dozvíte v následující
  reportáži z VEČERA LAUREÁTŮ.
 • 00:22:06 Porota letos vybírala
  z 90 soutěžících
 • 00:22:09 z celkem 15 zemí světa.
 • 00:22:15 Soutěž pořádalo
  na konci loňského roku
 • 00:22:17 na NOVÉ SCÉNĚ
  NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
 • 00:22:19 TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
  ve spolupráci
 • 00:22:21 S ČESKÝM CENTREM ITI UNESCO
  za finančního přispění
 • 00:22:25 Ministerstva kultury
  a hlavního města Prahy.
 • 00:22:28 Tento 14. ročník
  byl již po čtvrté otevřen
 • 00:22:31 zájemcům z celého světa.
 • 00:22:46 Soutěž má velkou tradici.
 • 00:22:48 Poprvé vznikla jako ČESKOSLOVENSKÁ
  BALETNÍ SOUTĚŽ v roce 1975.
 • 00:22:54 A konala se jednou za tři roky
  v různých městech:
 • 00:22:58 v Bratislavě, v Brně, v Praze.
 • 00:23:01 A po roce 1990 se soutěže
  ujalo
 • 00:23:05 TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY,
  profesní organizace.
 • 00:23:11 A my také pořádáme
  každé tři roky
 • 00:23:14 tu soutěž, která původně probíhala
  v Brně
 • 00:23:18 a teď je po 22 letech zase poprvé
  zpátky v Praze.
 • 00:23:24 Jako mezinárodní jsme ji otevřeli
  v roce 2000,
 • 00:23:27 takže je to již 4. ročník
  té mezinárodní soutěže.
 • 00:23:35 -Pro děti školou povinné,
  tam je to taková příležitost
 • 00:23:40 předvést se, naučit se,
  je to určitá zkušenost.
 • 00:23:47 Ty děti se dostanou na jeviště,
  můžou předvést sólové věci
 • 00:23:49 a je pravdou,
  že při takové přehlídce
 • 00:23:53 nejen že dostanou ocenění,
  ale můžou dostat
 • 00:23:56 nějakou nabídku angažmá.
 • 00:24:00 Například když byl předsedou
  pan Liška,
 • 00:24:03 tak známé osobnosti,
  nebo osobnosti baletního umění
 • 00:24:09 jim můžou nabídnout angažmá
  a může se jim úplně změnit život.
 • 00:24:18 -Složení poroty je mezinárodní.
 • 00:24:21 Je složena z různých šéfů
  baletních souborů,
 • 00:24:24 pedagogů, kteří mají třeba
  i tu možnost
 • 00:24:28 angažovat tanečníky, kteří se
  umístili na předních místech.
 • 00:24:39 -Kdo je lepší, kdo je horší -
  to v umění neexistuje.
 • 00:24:42 Díky tady té soutěži
  je možný u mladých pozorovat,
 • 00:24:49 jak jejich technika,
  kterou budou jednoho dne používat,
 • 00:24:52 až z nich budou profesionální
  tanečníci.
 • 00:24:55 Proto se snaží,
  aby se ukázali co nejlíp.
 • 00:24:58 My jako porotci musíme
  vidět,
 • 00:25:04 jaká by mohla být
  jejich budoucnost,
 • 00:25:07 jestliže se dostanou
  do profesionálního souboru.
 • 00:25:19 Každý tanečník stojí denně
  před zrcadlem
 • 00:25:22 a to zrcadlo jim do určité míry
  říká pravdu
 • 00:25:27 a do určité míry jim lže.
 • 00:25:30 Protože vám neukazuje to,
  co cítíte, když tančíte.
 • 00:25:41 -Vždycky jsem preferovala
  klasický tanec,
 • 00:25:44 ale teď se mi zalíbil
  i současný tanec.
 • 00:25:46 Mám to ráda tak nastejno.
 • 00:25:48 Určitě je dobré
  se takhle ukázat.
 • 00:25:53 Potom můžou přijít nabídky,
  nemusejí,
 • 00:25:55 ale každopádně je to dobrá
  reprezentace,
 • 00:25:57 jak dát o sobě vědět.
 • 00:26:18 Tolik z baletu.
 • 00:26:20 Pokračujeme opět v Brně,
  kde nám mladý violoncellista
 • 00:26:22 František Brikcius
  připomene výročí
 • 00:26:24 narození dvou hudebních
  skladatelů.
 • 00:26:26 150 let Maxe Regera
  a 100 let Benjamina Brittena.
 • 00:26:30 Při této příležitosti Brikcius
  nastudoval
 • 00:26:32 kompletní provedení jejich skladeb
  pro sólové violoncello.
 • 00:26:35 A v rozhovoru s námi se zaměřil
  na prolínání jejich tvorby.
 • 00:26:52 Německý skladatel Max Reger
  složil pro violoncello
 • 00:26:55 trojici violoncellových suit,
  kterými navázal
 • 00:26:58 na odkaz violoncellisty
  J.S. Bacha.
 • 00:27:04 Max Reger
  složil violoncellové suity,
 • 00:27:07 které nejsou u nás moc hrané.
 • 00:27:10 K těm suitám jsem se dostal
  během studia
 • 00:27:12 na BRNĚNSKÉ JANÁČKOVĚ AKADEMII
  MÚZICKÝCH UMĚNÍ,
 • 00:27:16 kde mě k nim dovedl
  dnes už zesnulý
 • 00:27:19 pan profesor Havlík,
  u kterého jsem studoval.
 • 00:27:40 Většina lidí
  je zvyklá na kombinaci
 • 00:27:43 violoncello-klavír,
  dvě violoncella.
 • 00:27:48 Dnes už taky máme se sestrou
  Aničkou violoncellové duo.
 • 00:27:51 Ale myslím si,
  že je to i zajímavější,
 • 00:27:54 protože to violoncello má opravdu
  rozsah
 • 00:27:57 od nejhlubších tónů po ty nejvyšší.
 • 00:27:59 Množství technik,
  které se dají použít,
 • 00:28:01 a i ten tembr, různé barvy,
  zatemnění, nasvětlení,
 • 00:28:05 tak je to velice, velice široká
  paleta,
 • 00:28:08 kterou jako jeden z mála nástrojů
  má.
 • 00:28:32 Další dnešní ukázka
  je z suity Benjamina Brittena.
 • 00:28:37 Složil celkem trojici suit,
  kde byl inspirovaný
 • 00:28:41 ruským violoncellistou
  Mstislavem Roztropovičovem.
 • 00:28:46 Ty suity
  jsou mu také věnovány.
 • 00:28:49 Konkrétně tady ta suita,
  ta první, kterou hraju,
 • 00:28:52 se dá hrát i nonstop,
  kdy jednotlivé věty
 • 00:28:54 se do sebe
  prolévají a navazují.
 • 00:29:15 Skladba Sacher
  od Benjamina Brittena,
 • 00:29:19 je to vlastně jedna z jeho
  posledních skladeb,
 • 00:29:21 kterou napsal těsně předtím,
  než umíral,
 • 00:29:24 ta skladba byla inspirovaná
  opět Mstislavem Rostropovičem,
 • 00:29:29 který oslovil 12 skladatelů
  2. poloviny 20. století,
 • 00:29:34 vesměs to jsou známá jména,
  aby napsali na téma SACHER -
 • 00:29:39 na noty es cé há á -
  do re mi fa sol la si do,
 • 00:29:43 aby napsali skladby s tím,
  že Britten napíše téma.
 • 00:29:48 Bylo to věnováno k sedmdesátinám
  Paula Sachera,
 • 00:29:51 což byl švýcarský dirigent
  a mecenáš
 • 00:29:54 a ve své době asi jeden
  z deseti nejmladších lidí na světě.
 • 00:30:12 Repertoár mám rád dosti široký,
  to znamená -
 • 00:30:15 od baroka, od již zmiňovaných
  bachovských suit,
 • 00:30:18 až po současnost.
 • 00:30:21 A pak taky dosti propaguji
  hudbu terezínských,
 • 00:30:23 respektive židovských skladatelů.
 • 00:30:51 -Před námi je ona dlouho očekávaná
  premiéra.
 • 00:30:53 Přesněji řečeno -
  v naší reportáži generálka opery
 • 00:30:55 Válka s mloky
  od Vladimíra Franze.
 • 00:30:58 Ten si vybral slavný Čapkův román
  ke zhudebnění
 • 00:31:02 už v roce 2005
  na objednávku Národního divadla.
 • 00:31:05 Až dnešní vedení se ale
  rozhodlo
 • 00:31:06 tuto velmi komplikovanou kompozici
  uvést na jeviště.
 • 00:31:09 A teprve třetí dirigent v pořadí,
  Marko Ivanovič se jí ujal.
 • 00:31:24 Generálka opery Válka s mloky
  probíhala
 • 00:31:27 za nezvyklé pozornosti novinářů.
 • 00:31:29 Bylo to mimo jiné i proto,
  že v den premiéry
 • 00:31:32 seděl Vladimír Franz
  nikoliv ve Státní opeře,
 • 00:31:34 ale v pomyslném kotli
 • 00:31:37 prezidentské superdebaty
  Václava Moravce.
 • 00:31:48 -To dílo bylo objednané
  již v roce 2005.
 • 00:31:54 To znamená nikoliv našim týmem.
 • 00:31:57 A posléze,
  když bylo panem skladatelem
 • 00:32:01 dokomponované a zrealizované,
  tak ale nebylo nikdy inscenované.
 • 00:32:09 -Co se týče této opery,
  tak to bylo vyloženě
 • 00:32:13 na přání Vladimíra Franze,
  který má několik témat,
 • 00:32:18 kterými by se rád zabýval,
  a Válka s mloky,
 • 00:32:21 ten námět je jedním z nich,
  nicméně je vidět
 • 00:32:27 i na tom díle, že on se Karlem
  Čapkem pouze inspiroval.
 • 00:32:30 Je to na námět
  a nakládá tam pouze
 • 00:32:34 s jednou epizodou,
  kterou rozvádí po svém.
 • 00:32:48 Válka s mloky má vlastně
  strašně drobnou tématiku.
 • 00:32:54 Je tam asi čtyři nebo pět témat,
  z nichž je odvozeno úplně všechno.
 • 00:32:57 Tak třeba z mločí hymny
  je odvozen...
 • 00:33:03 PÍSNIČKA TĚŽAŘSKÁ,
 • 00:33:05 jsou z ní prostě odvozeny
  další tvary.
 • 00:33:11 Jak jste žili?
  Co jste měli?
 • 00:33:13 Jak to bylo dřív?
  Měli jste práci?
 • 00:33:18 Takže si vlastně člověk může
  dovolit,
 • 00:33:21 má-li správně vyznačené,
  kde jsou ty uzlové body,
 • 00:33:26 potom si může dovolit
  v první části
 • 00:33:29 takovou tu trošku divokou hru,
  že do toho vpadá,
 • 00:33:33 vstřihovány jsou takové nejrůznější
  momenty,
 • 00:33:37 jakoby kolážové,
  protože ta první půlka
 • 00:33:40 je opravdu o té civilizaci,
  která je už totálně lámána,
 • 00:33:44 spotřební, klipovitá,
  není chvíle k usebrání,
 • 00:33:50 dokonce je tam jakýsi
  fiktivní kus muzikálu Poseidon.
 • 00:33:54 Ale cokoliv se tam objeví
  v té druhé části,
 • 00:33:58 která už je velmi soustředěně
  stavěná, vlastně pochytá.
 • 00:34:04 O kráse mi hovoří,
  všechno co se ponoří...
 • 00:34:07 Nakonec i ten muzikál Poseidon
  potom zní ve svém převratu,
 • 00:34:12 v paradoxu,
  když už jsou zbytky lidstva
 • 00:34:16 naloženy na lodičku
  a vyslány na širé moře.
 • 00:34:20 Čili tady potom dochází
  k pojmenování všech těch prvků,
 • 00:34:24 které se v první části
  jaksi vypustily do vzduchu,
 • 00:34:27 tak jsou zase v té druhé
  pochytány.
 • 00:34:32 Tady jsem chtěl udělat
  operu jako operu.
 • 00:34:35 To znamená - zase se vrátit
  k tomu principu
 • 00:34:39 toho symfonického proudu,
  jak ho zná třeba novoromantika.
 • 00:34:44 Ale paradoxně to jsou
  i ta klasická díla 20. století.
 • 00:34:48 Čili mně šlo hlavně o to,
  že obsah si diktuje tvar.
 • 00:34:53 Pro mě to,
  že používám tenhle akord,
 • 00:34:56 nebo támhle akord,
  to kdybychom hledali,
 • 00:34:58 tak bychom zjistili,
  že všechno má svůj rodokmen.
 • 00:35:11 Je to napsáno pro všechny hlasy
  velice těžce.
 • 00:35:15 Ne ve smyslu,
  že by to bylo těžce tvořený,
 • 00:35:20 to asi ne,
  ale je to těžce naučitelný
 • 00:35:22 a těžce zpívatelný.
 • 00:35:24 Pan Franz se snaží dodržet
  i takový ten starooperní typ,
 • 00:35:28 to znamená
  těch koloratur na konci,
 • 00:35:31 nebo těch kadencí,
  ale samozřejmě je to
 • 00:35:34 úplně jiná hudba.
  A ve své podstatě
 • 00:35:37 je to světová premiéra,
  takže na to není kopyto
 • 00:35:41 a těch žánrů se v této opeře
  střídá více.
 • 00:35:47 Sbor, když dostal ty party
  do ruky,
 • 00:35:51 tak taky nemají to zpívání
  lehký.
 • 00:35:55 Ono to samozřejmě vypadá
  proti nám melodický,
 • 00:35:57 ale taky to nemají lehký,
  takže když se tím
 • 00:36:00 začali probírat, tak si myslím,
  že si říkaly, jak je to těžká věc.
 • 00:36:02 Ale pak, když jsme přišli my
  a zjistili,
 • 00:36:05 co tam máme my, tak viděli,
  že to může být ještě horší.
 • 00:36:18 -Je to velice těžký pro zpěv,
  zapamatovat si ten text,
 • 00:36:23 rytmicky je to taky náročný,
  ale všichni jsme byli potěšeni,
 • 00:36:28 že jsme se mohli podílet
  na světové premiéře
 • 00:36:33 od pana Vladimíra Franze.
 • 00:36:40 -Libreto bylo pro mě určující.
  A potom domluva s režisérem,
 • 00:36:43 jak to asi má vypadat,
  jak to má působit,
 • 00:36:46 v jakém prostředí se to má
  odehrávat.
 • 00:36:49 A my jsme zvolili
  vlastně takový rozklad společnosti.
 • 00:36:55 Ať už to bylo, že vždycky,
  když byla společnost
 • 00:36:58 na nějakém vrcholu,
  tak se začala
 • 00:37:00 zcela přirozeně rozkládat,
  ať už morálně, nebo hmotně.
 • 00:37:04 A tady jsou to nějaké Benátky,
  nějaká Florida,
 • 00:37:07 možná i nějaké Čechy...
  A ta představa nám tak vyhovovala.
 • 00:37:13 A myslím si,
  že jsme se do toho trefili.
 • 00:37:21 -Celá ta věc byla velmi
  komplikovaná v jedné věci.
 • 00:37:24 A o to víc si celého toho týmu
  vážím,
 • 00:37:27 protože nebyla nahrávka.
  A skutečně, jak je to
 • 00:37:30 světová premiéra,
  tak máte dvě komplikace.
 • 00:37:34 Jednak není vůbec nahrávka
  a jednak hudební autor žije.
 • 00:37:38 To je strašná věc.
 • 00:37:40 Myslím, že to je jedna z nejhorších
  věcí, co vás může potkat.
 • 00:37:43 Šlo o to, jak to říct,
  mu to nějakým způsobem nezpizdit,
 • 00:37:46 a zároveň,
  protože já jsem velmi svéhlavý,
 • 00:37:49 tak ten můj výklad trošičku,
  v něčem jistě,
 • 00:37:52 trochu polemizoval s tou předlohou.
 • 00:37:54 Já jsem si skutečně přál,
  aby ta mločí síla
 • 00:37:57 byla pacifistická.
 • 00:37:59 Ty lidi jsou ty obludy,
  udělají si to všechno sami
 • 00:38:02 a jenom v podstatě dojedou na to,
  jaký způsob života vedou.
 • 00:38:06 Počkejte, nechte mě mluvit!
 • 00:38:10 Copak vy se nebojíte?
 • 00:38:13 -Vladimír Franz vychází
  spíš z toho expresionismu,
 • 00:38:16 řekl bych, takového německého.
 • 00:38:19 Je ale pravda, že ta hudba,
  i když je hodně disonantní,
 • 00:38:25 tak svými kořeny je vlastně
  velice hluboko v tradici.
 • 00:38:28 Tam jsou naprosto jasné odkazy
  na uzavřená sborová čísla,
 • 00:38:32 jsou tam árie,
  u těch se zastaví děj,
 • 00:38:34 hlavní hrdina vyzpívá emoce,
  kterých je zrovna pln...
 • 00:38:38 A je tam spousta stylizačních
  momentů.
 • 00:38:41 Co je nové, jsou "zcizováky",
  které do toho vstupují,
 • 00:38:43 spíš poukazují na roztříštěnost
  dnešního světa,
 • 00:38:46 na to, že už lidé nejsou schopni
  odlišit,
 • 00:38:49 co je hodnotné a co je kýč.
  Dá se říct,
 • 00:38:51 že Franz se poučil z toho
  nejlepšího,
 • 00:38:53 co tady v posledních 50 letech
  v opeře vzniklo.
 • 00:38:59 -Je to svým způsobem
  katastrofický scénář.
 • 00:39:02 Čapek to cítil.
 • 00:39:05 Je to ohrožení jedné civilizace
  civilizací druhou.
 • 00:39:09 U Čapka to jsou mloci,
  kteří jsou ti,
 • 00:39:13 kteří byli levná pracovní síla,
  akorát že se emancipovali.
 • 00:39:17 Tady to jsou sice mloci,
  ale jsou zdrojem
 • 00:39:21 veškerého blahobytu.
  A když si naše civilizace myslí,
 • 00:39:26 že bude jenom ten blahobyt,
  tak samozřejmě zleniví
 • 00:39:31 a potom se pochopitelně stává sama
  velmi snadnou kořistí.
 • 00:39:43 A je tu dnešní rozhovor.
 • 00:39:46 Se mnou tu je přední česká houslová
  virtuózka Gabriela Demeterová.
 • 00:39:49 Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:39:50 My si budeme společně povídat
  o vašem novém projektu -
 • 00:39:53 LUDWIG VAN BEETHOVEN -
  HUDBA A DUŠE GÉNIA.
 • 00:39:56 Ve všech materiálech
  se dočteme,
 • 00:39:58 že kromě hudby chcete taky
  přiblížit
 • 00:40:00 lidský rozměr a duši
  Ludwiga van Beethovena.
 • 00:40:03 Jaký je podle vás jeho lidský
  rozměr?
 • 00:40:05 Já jako studentka konzervatoře
  jsem vnímala
 • 00:40:08 Ludwiga van Beethovena
  díky té bustě,
 • 00:40:10 takového zachmuřeného,
  jak je ta hudba
 • 00:40:13 strašně těžká na pochopení,
  nás učili,
 • 00:40:16 že člověk musí do té hudby
  nějak dorůst...
 • 00:40:18 Ale tím,
  jak jsem se tou hudbou
 • 00:40:20 začala v průběhu mé kariéry
  zabývat,
 • 00:40:22 tak jsem zjistila,
  že to byl velice citlivý člověk,
 • 00:40:25 který akorát se třeba na oko
  choval velice odměřeně,
 • 00:40:28 protože měl obrovský handicap,
  neslyšel.
 • 00:40:32 V té době to byl handicap,
  ne přednost.
 • 00:40:34 Dneska bychom se podivovali,
  obdivovali se jí
 • 00:40:37 a říkali bychom:
  "Ježiš, ten je geniální.
 • 00:40:40 On neslyší a přitom píše
  takhle krásnou hudbu."
 • 00:40:43 Takže proto jsem si vymyslela
  takový netradiční
 • 00:40:45 formát koncertu,
  aby to nebyl klasický,
 • 00:40:47 výchovný koncert,
  ale spíš melodrama.
 • 00:40:50 A napadlo mě probrat
  korespondenci
 • 00:40:52 Ludwiga van Beethovena,
  probrat i různé prameny.
 • 00:40:55 Bohužel v dnešní době
  těch zdrojů o něm není.
 • 00:40:58 A ukázat lidem
  v průběhu houslových sonát,
 • 00:41:01 které jsou opravdu
  jedny z nejkrásnějších,
 • 00:41:03 které Beethoven zkomponoval,
  ukázat jim
 • 00:41:06 ten jeho pravý lidský rozměr,
  protože tím snáž
 • 00:41:09 budou schopni tu hudbu
  vnímat.
 • 00:41:12 -Po smrti Ludwigovy maminky
  propadl jeho otec alkoholu úplně
 • 00:41:15 a často poté,
  co družně popil se svými kumpány
 • 00:41:18 v místní hospodě, vzbudil ho
  a nutil ho hrát do svítání.
 • 00:41:24 Když hraju, tak úplně cítím,
  jak citově založený člověk to byl.
 • 00:41:28 A to jsem chtěla,
  aby pochopili i posluchači
 • 00:41:30 a neměli takovou tu obavu:
  "Ludwig van Beethoven,
 • 00:41:33 ježiš, to je něco těžkého,
  na takový koncert nepůjdeme,
 • 00:41:35 protože nejsme studovaní v hudbě,
  nerozuměli bychom tomu."
 • 00:41:38 -Zmínila jste korespondenci
  Ludwiga van Beethovena.
 • 00:41:42 Jaké texty jste vybrali
  a jak se objeví
 • 00:41:44 v tom vašem novém projektu?
  -Já jsem vlastně extrahovala
 • 00:41:50 v první části toho koncertu
  některé z těch nejznámějších
 • 00:41:53 beethovenovských sonát,
  protože časově bychom
 • 00:41:55 samozřejmě ty sonáty
  nebyli schopni hrát celé,
 • 00:41:59 a proložili jsme je texty,
  které popisují
 • 00:42:01 zásadní okamžiky Beethovenova
  života,
 • 00:42:03 aby posluchač opravdu i ten,
  který v životě
 • 00:42:06 na koncertě nebyl,
  nebo nezná život Beethovena,
 • 00:42:08 tak aby byl vtažen do děje.
 • 00:42:10 Co se týče té korespondence,
  tam jsme vybírali tu málo známou.
 • 00:42:13 Věnujeme se
  jeho vztahu k matce,
 • 00:42:15 protože ta je pro nás všechny
  klíčová,
 • 00:42:18 vztah k naší mamince,
  a ukazujeme, jak opravdu
 • 00:42:20 velice trpěl, protože mu maminka
  velice záhy umřela.
 • 00:42:23 To je první dopis,
  který se tam čte.
 • 00:42:25 Je to vůbec
  první dochovaný dopis,
 • 00:42:27 který hned poukazuje
  na úmrtí jeho maminky.
 • 00:42:31 Pak se tam samozřejmě věnujeme
  korespondenci,
 • 00:42:33 kde poprvé je ochoten připustit
  lidem okolo sebe,
 • 00:42:36 přiznat jim,
  že má problém se sluchem.
 • 00:42:38 Protože on v tom tři roky žil,
  ztrácel sluch
 • 00:42:41 a neřekl to
  ani nejlepšímu příteli.
 • 00:42:44 A potom se přesouváme k ženám,
  protože ty byly velkou inspirací.
 • 00:42:48 A ve druhé části jsme se rozhodli
  zařadit
 • 00:42:51 Beethovenovu závěť,
  kde on ve velkých depresích
 • 00:42:56 v roce 1802
  se svěřuje celému světu.
 • 00:43:00 Přes odkaz svým bratrů
  popisuje celému světu,
 • 00:43:04 proč se chová, jak se chová
  a jak vlastně trpí.
 • 00:43:07 Hudebně jsem chtěla v té druhé
  části
 • 00:43:09 naopak prezentovat monumentální
  Kreutzerovu sonátu,
 • 00:43:12 která tam zazní celá.
  Takže je to takový melodram.
 • 00:43:14 A Marian Roden,
  který čte ty texty,
 • 00:43:17 tomu dodává, si myslím,
  právě ten správný punc.
 • 00:43:20 -Jak dlouho ten projekt vznikal
  a kdo přišel s tím nápadem?
 • 00:43:23 -Já ho měla v hlavě fyzicky
  tři roky,
 • 00:43:25 jenomže jsem právě
  hledala ty správné partnery,
 • 00:43:28 ty parťáky,
  kteří by si se mnou sedli
 • 00:43:31 a dodali by tomu tu správnou
  energetiku,
 • 00:43:33 jak jsem si já představovala.
  Až jsme na sebe narazili
 • 00:43:36 právě s Marianem Rodenem
  a s Luďkem Šabakou,
 • 00:43:38 se kterým jsem začala zhruba
  před rokem a půl koncertovat.
 • 00:43:42 A říkala jsem si,
  že by to mohlo fungovat.
 • 00:43:51 A nad tím scénářem
  toho mluveného slova
 • 00:43:54 jsme seděli s Marianem my dva
  s tím,
 • 00:43:56 že já jsem vybírala texty,
  které mě zajímaly jako hudebníka.
 • 00:44:00 Můžou být i někdy
  hudebně zajímavé informace pro nás,
 • 00:44:03 ale pro širokou veřejnost
  jsou to věci,
 • 00:44:05 které si až potom oni můžou
  dohledat třeba na internetu.
 • 00:44:08 -Mnoho diváků a posluchačů
  vám popřejeme
 • 00:44:10 i my za Terra musicu.
  Díky za rozhovor a na shledanou.
 • 00:44:14 -Na shledanou.
  Děkuji za pozvání.
 • 00:44:27 A já se rovnou rozloučím i s vámi,
  vážení televizní diváci.
 • 00:44:30 Vy si ale ještě na závěr
  Terra musicy
 • 00:44:32 můžete vychutnat pozapomenuté
  dílo Janáčkova žáka -
 • 00:44:35 Viléma Petrželky
  Námořník Mikuláš.
 • 00:44:39 To zaznělo v Brně, v koncertním
  provedení FILHARMONIE BRNO
 • 00:44:41 a PRAŽSKÉHO FILHARMONICKÉHO
  SBORU.
 • 00:44:43 Společně se znovu uvidíme
  za měsíc.
 • 00:44:45 Do té doby se mějte hezky.
 • 00:45:17 Festival Janáček Brno
  vždycky musí mít
 • 00:45:19 nějaký dramaturgický nápad.
  Tento rok je to
 • 00:45:21 Janáček a Brno - genius loci
  města Brna.
 • 00:45:27 To znamená - sledujeme tu stopu
  Janáčka v Brně.
 • 00:45:29 Ne, co bylo před Janáčkem.
 • 00:45:31 To znamená - sledujeme skladby
  jeho žáků, žáků jeho žáků,
 • 00:45:34 jeho žáků
  až do současnosti.
 • 00:45:37 A takovou třešničkou na dortu
  je koncertní provedení
 • 00:45:41 velkolepé kantáty,
  symfonického dramatu
 • 00:45:45 Viléma Petrželky
  z roku 1027 Námořník Mikuláš.
 • 00:45:53 Stateční námořníci
  pohleďte v širou dál...
 • 00:46:34 Vilém Petrželka
  byl jedním z významných žáků
 • 00:46:36 Leoše Janáčka.
 • 00:46:40 Jestli mě paměť neklame,
  tak právě jeho dílo
 • 00:46:42 Námořník Mikuláš
  vzniklo těsně po Janáčkově smrti.
 • 00:46:45 Já jsem měl to štěstí,
  že jsem se cca před 25, 28 lety
 • 00:46:50 účastnil abonentního koncertu
  ČESKÉ FILHARMONIE,
 • 00:46:53 kde pod vedením
  tehdejšího šéfdirigenta,
 • 00:46:55 mého pana profesora Václava
  Neumanna zaznělo toto dílo.
 • 00:47:30 Je to velice náročné dílo.
  zaprvé je tam spousta sólistů -
 • 00:47:33 je tam kvartet sólistů,
  soprán, alt, tenor, bas,
 • 00:47:37 je tam vytížený part recitátora,
  obrovský aparát orchestru,
 • 00:47:43 cca 140 až 150 hudebníků.
  Jedná se o náročné dílo
 • 00:47:49 jak technicky,
  tak na uváděcí prostor,
 • 00:47:52 kde je možné toto dílo
  interpretovat.
 • 00:47:55 Mikuláš k oknu přistoupil,
  oči naň přikládá.
 • 00:48:06 Však na dně hlubiny...
  -Bože můj, jediný...
 • 00:48:18 -Na cizích ústech přisáté
  zří ret neviny!
 • 00:48:23 Cizí ruka jí po ňadrech
  a podél boků pluje,
 • 00:48:27 jak lampu tělo ženino
  do šera rozsvěcuje!
 • 00:48:32 Plá bílé tělo půlnocí,
  plá rudý plamen v něm!
 • 00:48:37 Tři roky věrnost
  v plameni tom lehá popelem!
 • 00:48:45 -To, že se Námořník Mikuláš
  dává zcela výjimečně
 • 00:48:48 je dáno právě tím velkým
  aparátem.
 • 00:48:50 A velkou náročností té skladby.
 • 00:48:53 To není skladba,
  která je nastudovaná za dva dny.
 • 00:48:57 To je tak velký aparát
  a tak náročná partitura,
 • 00:49:01 že umožňuje
  nastudování tohoto díla
 • 00:49:05 jen při zcela výjimečných
  příležitostech.
 • 00:49:12 Zabil jsi lásku
  a věrnost mou.
 • 00:49:19 Do světa posíláš...
 • 00:49:49 -Petrželka
  nereaguje moc na Janáčka,
 • 00:49:52 ale reaguje spíše
  na Vítězslava Nováka,
 • 00:49:55 ale na Straviského, na proudy,
  co tehdy Evropou běžely.
 • 00:49:58 To znamená na jazz,
  reaguje na Hábu,
 • 00:50:01 je tam část čtvrttónová
  a podobně.
 • 00:50:04 Jak hvězda nebem padajícím
  se mihl nůž a plášť!
 • 00:50:09 Zoufalou ranou u prahu
  psa přibil Mikuláš!
 • 00:50:16 A Fidelio, věrný pes
  zří na něj okem mdlým
 • 00:50:21 a ještě ruku líže mu
  jazykem krvavým!
 • 00:50:30 -Opravdu si myslím,
  že vedle Glagolské mše a tak
 • 00:50:36 je to vlastně velmi zajímavé
  dílo,
 • 00:50:38 které, myslím, nepadá
  vedle těchto velikánů tak nízko.
 • 00:50:45 Opravdu je to špičkové dílo
  své doby.
 • 00:52:00 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2013

Související