iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 4. 2015
22:30 na ČT2

1 2 3 4 5

33 hlasů
29218
zhlédnutí

Zatajené dopisy

Unikátní pátrání po stopách experimentu, který pomáhal i škodil.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zatajené dopisy

 • 00:00:37 Já jsem si připravila prezentaci
  o květušínské škole.
 • 00:00:42 Tady jsou květušínské děti,
  které do školy chodily.
 • 00:00:46 Ta škola byla i dětský domov.
 • 00:00:49 Toto je můj děda Milan Kotlár.
 • 00:00:51 Ten tam chodil napřed do školky
  a potom 1 rok do školy.
 • 00:00:56 Toto je Marie Běhulová, moje prateta.
 • 00:01:00 Toto je pan učitel Dědič.
 • 00:01:03 Ten byl uklízečka, ředitel i učitel.
  Všechno dohromady.
 • 00:01:10 Tak vypadá teď.
 • 00:01:13 Tady je Áža Filipová za svobodna,
  teď je Dědičová.
 • 00:01:18 Tady je pan Dědič s dětmi z Květušína
 • 00:01:23 a toto jsou dopisy od rodičů,
  které děti nemohly dostat,
 • 00:01:27 protože pan Dědič měl strach,
  že by děti mohly utéct.
 • 00:01:35 Jenomže rodičům se stýskalo.
 • 00:01:39 Nepsali tam nic jako:
  "Budu čekat před školou, zdrhni."
 • 00:01:42 To tam nepsali.
  Psali jenom: "Jak se máš?" apod.
 • 00:01:46 Jenomže pan Dědič si myslel,
  že to bude něco špatného.
 • 00:02:34 (citace)
  16. ledna 1951.
 • 00:02:39 Děti stojí v období rozhodování,
 • 00:02:42 zda se mají postavit s rodiči,
  tedy proti škole,
 • 00:02:45 nebo se školou,
  tedy proti rodičům.
 • 00:02:48 Zdá se, že škola si získává více půdy
  než pochybné prostředí rodin.
 • 00:02:55 Bylo nutno pomýšlet
  na skutečné izolování dětí
 • 00:03:00 od ostatního domácího prostředí.
 • 00:03:11 Já jsem si deníky psal
  od svých 15 let.
 • 00:03:16 Samozřejmě to byla tenkrát
  jiná problematika než romská.
 • 00:03:22 Období, které přišlo potom,
  tedy práce s cikánskými dětmi,
 • 00:03:28 přišlo od r. 1950.
 • 00:03:31 Bylo to velice zajímavé,
  proto jsem psal denně.
 • 00:03:36 Tady to začíná, to je 1. záznam.
 • 00:03:40 Jmenuje se
  Cikánská selanka v Květušíně.
 • 00:03:44 A postupně následovaly další.
 • 00:03:48 Např. Úroda pedagogického pole
  v Květušíně.
 • 00:03:54 Oni byli resultát domácí výchovy.
 • 00:03:59 Tam pro ně tenkrát
  nic pozitivního nebylo.
 • 00:04:04 To pozitivní jim začala dávat škola
  a oni to začali chápat.
 • 00:04:09 Tím došlo ke změně, že se nakonec
  rozhodli odejít od mámy a od táty,
 • 00:04:16 protože budou tam, kde se jim líbí
  a kde to je lepší.
 • 00:04:23 (dítě žvatlá, matka odpovídá)
  No jo.
 • 00:04:39 To je moje diplomka o tzv.
  Škole míru v Květušíně,
 • 00:04:45 kterou v r. 1950 založili
  ve vojenském prostoru Boletice
 • 00:04:49 u Českého Krumlova.
 • 00:04:51 Postupně se z ní stal internát
  a dětský domov.
 • 00:04:54 Rozhodla jsem se o tom psát
  diplomku proto,
 • 00:04:56 že z dnešního pohledu
  je to dost kontroverzní téma.
 • 00:05:00 Byl to kontroverzní experiment,
  který na jednu stranu přinesl
 • 00:05:06 hodně dobrého, ale zároveň tam byly
  věci, které mi přišly sporné.
 • 00:05:13 Chtěla jsem se na to zeptat
  těch bývalých dětí.
 • 00:05:19 Už je to dlouho.
 • 00:05:27 To jsem já.
 • 00:05:32 Nevím, kolik mi tam bylo.
  9 nebo 10 let?
 • 00:05:37 Tady jsem já.
 • 00:05:44 Olina Kotlárová. Tady.
 • 00:05:51 Kde jste vzali tuhle fotku?
  Já ji nevlastním, a vy ji máte.
 • 00:05:58 To jsem já!
 • 00:06:01 Nevím, kolik mi mohlo být.
  10 nebo 11.
 • 00:06:05 To je teta Olina?
  Tu poznám.
 • 00:06:09 -Byla moc hezká, viď?
  -Mhm.
 • 00:06:12 Tady je brácha Láďa, teta Máňa,
  druhá Olina Červeňáková
 • 00:06:16 a toto je Fanča Vávrová.
  Ti se tam pak přistěhovali.
 • 00:06:21 -A pan Dědič.
  -Mhm.
 • 00:06:26 -Na tom děláš do školy?
  -Ano.
 • 00:06:29 Paní učitelka nám dala za úkol,
 • 00:06:31 abychom si vybrali nějakou historii
  naší vesnice.
 • 00:06:35 Já jsem si vybrala školu.
 • 00:06:37 Škola míru v Květušíně a Dětský domov
  na Dobré Vodě 1950 ? 1960.
 • 00:06:43 Tady je Květušín.
  Potom tady je teta Olina.
 • 00:06:48 Olga Kotlárová.
 • 00:06:51 To je super, že jsi to našla.
  To jsem na web dávala já.
 • 00:06:56 -Fakt?
  -No.
 • 00:07:05 Máme pro vás připravené materiály
  ve studovně.
 • 00:07:09 Já jsem v diplomce čerpala
  z materiálů,
 • 00:07:11 které jsou uložené
  v Muzeu romské kultury v Brně,
 • 00:07:14 které tam dal Miroslav Dědič.
 • 00:07:17 Kromě jeho deníků jsou tam dobové
  články, které vycházely o Květušíně,
 • 00:07:22 s názvy jako "Stali se lidmi"
  nebo "Začínají žít".
 • 00:07:27 Kdyby to člověk posuzoval
  jen z dnešního pohledu,
 • 00:07:30 asi by musel být hodně kritický.
 • 00:07:33 Ale ten kontext musí brát v potaz,
  protože 50. léta byla specifická
 • 00:07:38 a postavení Romů po válce
  bylo jiné než dneska.
 • 00:07:43 Oni vnímali jako utopii to,
  že by romské děti chodily do školy
 • 00:07:50 a že by vůbec byly vzdělavatelné.
 • 00:07:54 Takže mu řekli,
  ať si tam s nimi dělá, co chce.
 • 00:07:58 On to tak vnímal.
 • 00:08:00 Byla to pro něj velká výzva,
  byl to experiment.
 • 00:08:04 BUČENÍ KRAV, ŠTĚKÁNÍ PSŮ
 • 00:08:07 (citace)
  30. září 1950.
 • 00:08:09 Velitel vojenského újezdu
  kapitán Pohl mě přivezl z Krumlova.
 • 00:08:15 Květušín působí opravdu neutěšeně.
 • 00:08:18 Sotva 4 roky po odsunu Němců
  všechno chátrá.
 • 00:08:21 Pohl mi ukázal školu.
 • 00:08:24 Mateřská školka už je tady
  nějakou dobu v provozu.
 • 00:08:27 A její osazenstvo,
  3 vychovatelky a kuchařka,
 • 00:08:31 působí na první pohled
  velice příjemně.
 • 00:08:34 Teď se tedy ještě budeme snažit
  kultivovat děti školou povinné.
 • 00:08:39 Tady je ten lotr.
  Já ho radši položím.
 • 00:08:45 Ale přesně vím, jak jsme se na něj
  my ženské těšily.
 • 00:08:51 My jsme tam byly 4 ženské.
 • 00:08:53 Já a moje kamarádka jsme si řekly,
  že jim půjdeme naproti,
 • 00:08:58 protože ho vezli v kočáře
  z Květušína.
 • 00:09:02 K nám se šlo 1 km pěšky.
 • 00:09:06 A tak jsme se schovaly za keř,
  pan učitel přijel
 • 00:09:11 a my jsme za ním přiběhly domů.
 • 00:09:17 Nevěděly jsme,
  co nás v životě čeká.
 • 00:09:22 (citace)Do téhle doby nebyli cikáni
  lidmi a nezasloužili si,
 • 00:09:26 aby se někdo pozastavil
  nad jejich osudem.
 • 00:09:30 Byli to vždy vyhnanci.
 • 00:09:32 Do školy nikdy nechodili,
  neuměli číst ani psát.
 • 00:09:37 A my z nich teď máme vytvořit
  rovnoprávné lidi,
 • 00:09:40 uvědoměle pracující pro dobro celku.
 • 00:09:43 Ale jak na to?
 • 00:09:45 Kde se člověk má čeho chytit,
  když to před ním nikdo nedělal?
 • 00:09:50 Neexistují žádné předobrazy
  ani vzory.
 • 00:09:53 Budu se muset spolehnout na svou
  intuici a pedagogické zkušenosti.
 • 00:09:58 Já mám školní práci.
 • 00:10:04 Měli jsme si vybrat
  historii naší vesnice.
 • 00:10:08 Já jsem si zrovna vybrala školu,
 • 00:10:11 a tak se tě chci zeptat
  na nějaké informace.
 • 00:10:16 Tehdy byla úplně jiná doba.
 • 00:10:20 Málokterý cikán uměl číst a psát.
 • 00:10:25 A když se v 50. roce
  přišel pan Dědič,
 • 00:10:30 přemlouval staré cikány,
  aby posílali děti do školy.
 • 00:10:38 -A ti staří neuměli číst a psát?
  -Neuměli.
 • 00:10:44 Když přišli ze Slovenska,
  do školy se nechodilo.
 • 00:10:52 Měli jsme ve školce dobrou učitelku.
 • 00:10:55 Pak jsem nastoupil do 1. třídy
  k panu učiteli Dědičovi.
 • 00:11:01 -A dědo, byl ten pan Dědič hodný?
  -Na mě jo.
 • 00:11:06 A měl tady v Květušíně
  nějaké problémy?
 • 00:11:10 Ze začátku měl problémy, protože oni
  nechtěli pouštět děti do školy.
 • 00:11:17 Proč?
 • 00:11:18 Protože se báli,
  že je někam odvezou.
 • 00:11:24 -A tvoje rodina se nebála?
  -Moje máma jo. Ale táta ne.
 • 00:11:32 Ten naopak chtěl,
  abychom chodili do školy.
 • 00:11:36 Začátky byly opravdu kruté.
 • 00:11:38 Každou chvíli se poprali,
  plivali po sobě.
 • 00:11:43 Když je to přestalo bavit,
  vyskákali oknem.
 • 00:11:49 Tak jsem přinesl do školy housle
  a děti na mě užasle zíraly.
 • 00:11:55 Učitel hraje na housle!
 • 00:12:01 A ztišili se
  a já hrál národní písničky.
 • 00:12:06 Oni začali zpívat
  ty svoje cikánské písničky.
 • 00:12:11 Tak jsem si řekl, vida,
  přece jen se dají na něco chytit.
 • 00:12:16 Tím jsem si je získal.
 • 00:12:20 A pak to pokračovalo dál
  a ve škole se jim začalo líbit.
 • 00:12:31 Tyto 2 budovy tady ještě nebyly,
  když jsme tady chodili do školy.
 • 00:12:36 Byla tady jenom jedna budova.
 • 00:12:40 Tady jsem prožila své dětství.
 • 00:12:44 -Od jaké třídy to bylo?
  -Od první do páté.
 • 00:12:49 -Chodili jste sem pěšky?
  -Ano.
 • 00:12:52 -A kdo všechno?
  -Děti.
 • 00:12:56 -Teta Margita sem taky chodila?
  -Ano.
 • 00:13:00 -A v kolik jste chodili domů?
  -My jsme radši byli tady než doma.
 • 00:13:07 A byla tady paní ředitelka,
  nebo pan ředitel?
 • 00:13:11 Učitel i ředitel, on byl všechno.
 • 00:13:15 -A jak se jmenoval?
  -No Dědič.
 • 00:13:18 To byl on? Aha!
 • 00:13:20 On byl všechno, i uklízečka,
  když bylo potřeba. Chudák.
 • 00:13:26 -A byl dobrý učitel?
  -Vynikající. Takového bych ti přála.
 • 00:13:32 Musíš posoudit,
  jak se chovají k romským dětem.
 • 00:13:38 Nám pořád nadávají děti.
  A to není nic hezkého.
 • 00:13:41 Děti nám nadávají do špinavých romů.
  Tady taky nadávali?
 • 00:13:47 Ne, tady jsme si byli všichni rovni.
  Já jsem sem ráda chodila do školy.
 • 00:13:53 Tady by to bylo určitě lepší.
 • 00:13:57 Myslím, že tady bychom se všichni
  cítili bezpečně.
 • 00:14:12 Naše škola byla v té době
  jistým vzorem, že to s nimi jde,
 • 00:14:17 protože tam začali jezdit
  učitelé na exkurze.
 • 00:14:24 Rozneslo se to.
 • 00:14:27 Já jsem na krumlovském okrese
  byl raritou.
 • 00:14:32 (citace)Přijíždí také okresní
  školní inspektor Boubelík,
 • 00:14:36 který se účastní vyučování,
  a redaktoři časopisu Naše vojsko.
 • 00:14:41 Žasli. Připadalo jim to neuvěřitelné.
 • 00:14:45 Mě třeba postavili na stůl
  a četla jsem jim.
 • 00:14:49 Nechápali to.
 • 00:14:55 Já jsem třeba za rok udělala 2 třídy.
 • 00:15:00 Když jsem šla do školy,
  bylo mi 8 let.
 • 00:15:05 Když tam někdo přijel,
  zazpívali jsme mu.
 • 00:15:09 Pak jsem si říkal, že by stálo za to,
  kdyby zpívali na veřejnosti.
 • 00:15:15 Takže při různých akcích ve vsi
  v Květušíně jsme začali zpívat.
 • 00:15:22 DĚTI ZPÍVAJÍ
 • 00:15:42 Když jsme hráli na housle,
  někdo na saxofon, klarinet apod.,
 • 00:15:50 jezdili jsme po vesnicích i do měst,
  do Budějovic, do Strakonic.
 • 00:15:58 Všude jsme jezdili a chtěli jsme
  ukázat, že umíme hrát.
 • 00:16:03 Já nevím, jak se to dozvěděli v Praze
  Antonín Zápotocký, ale nabídl,
 • 00:16:11 že nám zaplatí autobus a že máme
  s vystoupením projet celé Slovensko.
 • 00:16:19 Když se soubor ustálil,
 • 00:16:22 začali jezdit na propagační zájezdy
  po Čechách a na Slovensko.
 • 00:16:27 Prostřednictvím zájezdů chtěli
  předávat know-how,
 • 00:16:32 které v Květušíně
  a potom na Dobré Vodě tvořili.
 • 00:16:41 (citace)ONV - osvěta chtěla naše akce
  skutečně propagačně využít.
 • 00:16:45 Proto vsunula náš program
  do koncertu hornické kapely.
 • 00:16:49 I když u mnohých byl velký zájem,
  většina byla těch,
 • 00:16:53 kteří chtěli koncert.
 • 00:16:55 Ozývalo se pískání a volání:
 • 00:16:58 "Jděte s těmi vašimi cikány,
  my jich tady máme dost!"
 • 00:17:01 Asi to taky vždycky neměli
  jednoduché.
 • 00:17:06 To je ze Slovenska, kde jsme
  navštěvovali cikány.
 • 00:17:11 A takhle si to pamatujete?
  Tak jste taky chodili?
 • 00:17:15 Ano.
 • 00:17:19 K účelu zájezdu píše:
 • 00:17:21 "Chceme pomoci při realizaci
  převýchovy jednak přesvědčováním
 • 00:17:26 cikánských obyvatel a současně
  činitelů lidové správy,
 • 00:17:29 že není zbytečná a bezúčelná práce
  na výchově mladé cikánské generace.
 • 00:17:35 A že naopak se jedná o věc
  vysoce politicky hodnotnou.
 • 00:17:39 ARCHIVNÍ ZÁZNAM
  Pan prezident přichází.
 • 00:17:43 Poprvé v životě stojí malí gratulanti
  tváří v tvář
 • 00:17:46 svému milovanému prezidentovi.
 • 00:17:59 Pro skupinu cikánských chlapců
  a děvčat nastává slavnostní okamžik.
 • 00:18:04 Co pro ně znamená pionýrský šátek,
  říká za všechny jedna z nich.
 • 00:18:08 Černé oči, vlasy jako uhel,
  na rtech stále úsměv jiskrný.
 • 00:18:14 Bílá blůzka, pionýrský šátek,
  krásný šátek jasně červený.
 • 00:18:21 Ne již otrok, který dříve býval,
  ale ten, co světu brání mír.
 • 00:18:28 Nový člověk dnes před vámi stojí,
  nový cikán, cikán ? pionýr.
 • 00:18:38 HRAJE CIMBÁLOVKA,
  DĚTI ZPÍVAJÍ ROMSKOU PÍSEŇ
 • 00:19:06 (citace)
  25. dubna 1951.
 • 00:19:10 Budujeme postupně kolektivní,
  téměř rodinné prostředí,
 • 00:19:15 kde společnou prací,
  jíž se účastní všichni,
 • 00:19:18 vytváříme radostné ovzduší
  den ze dne užšího semknutí.
 • 00:19:23 V nenávratnu zdají se propadat
  ošklivé dny z počátků zdejší práce.
 • 00:19:29 Ze začátku do školy chodily děti,
  které bydlely v Květušíně,
 • 00:19:33 a chodily tam dobrovolně.
 • 00:19:37 Ale rodičům se to někdy nelíbilo,
  protože se báli, že o děti přijdou.
 • 00:19:44 Byli na ně zvyklí
  a děti byly to jediné, co měli.
 • 00:19:50 A najednou děti neviděli přes den
  ani večer, cítili,
 • 00:19:55 že ve škole nejsou moc vítaní.
 • 00:19:58 V denících to vypadá,
  že nebyl přesvědčen,
 • 00:20:01 že internátní výchova je ideální.
 • 00:20:03 Řešil to v sobě, ale časem se
  rozhodl, že to je jediná cesta,
 • 00:20:07 aby tomu dospělí nepřekáželi.
 • 00:20:10 Začal tam děti lákat na jídlo,
  na oblečení atd.
 • 00:20:14 Řekl jsem: "Ty jsi dával pozor,
  učil ses.
 • 00:20:18 Tak jestli chceš,
  můžeš spát ve škole."
 • 00:20:22 Dostal dobrou večeři
  a zařídil jsem 1 místnost,
 • 00:20:28 kam vojáci přivezli vojenské kavalce,
  deky a podhlavníky.
 • 00:20:34 Já jsem tam vytvořil internát.
 • 00:20:37 Začali tam přespávat, a protože byla
  dobrá večeře a v zimě tam bylo teplo,
 • 00:20:44 dětem se tam začalo líbit.
 • 00:20:48 Ve škole to bylo lepší než doma.
 • 00:20:51 Aža mě vzala za ruku
  a ukázala mi ten pokoj.
 • 00:20:59 Ten pokojíček byl pěkný, čistý.
 • 00:21:02 Povlečení, polštáře,
  všechno pěkně přikryté.
 • 00:21:06 Byla tam skříň na prádlo,
  teplákové soupravy i botičky.
 • 00:21:14 Řekla jsem: "Paní učitelko,
  já tady budu."
 • 00:21:17 A ona řekla: "Můžeš tady zůstat,
  ale ještě to řekni doma mamince.
 • 00:21:24 Můžeš se vrátit
  a spát tady do rána."
 • 00:21:29 Ale máma dělala problémy.
  Nelíbilo se to.
 • 00:21:35 Nám se líbilo,
  že jsme dostali pořádně najíst,
 • 00:21:39 měli jsme svůj pokoj
  a svou čistou postel.
 • 00:21:45 Chtěla jsem se zeptat,
 • 00:21:47 proč tam vznikaly spory
  mezi rodiči a panem Dědičem?
 • 00:21:52 Z toho, co vyprávěli pamětníci
  a co jsem se pak dočetla v denících,
 • 00:21:58 hlavním důvodem bylo,
  že pan Dědič si myslel,
 • 00:22:02 že pro děti je nejlepší být
  co nejvíc ve škole.
 • 00:22:06 Přes den během výuky,
  po výuce a večer i přes noc.
 • 00:22:12 Zatímco rodiče chtěli děti mít
  po škole doma.
 • 00:22:17 Jak bys to dělala ty,
  kdybys měla své děti?
 • 00:22:20 Chtěla bys, aby spaly ve škole,
  nebo doma?
 • 00:22:23 Doma, to je jasný.
 • 00:22:25 Třeba jeden den, kdyby měly karneval,
  tak ano, ale jinak ne.
 • 00:22:33 Mají domov, aby spaly doma.
 • 00:22:39 Tam šlo o to, že když ti lidi
  přišli ze Slovenska,
 • 00:22:44 přišli z dost chudých podmínek,
  ve kterých žili už před válkou.
 • 00:22:51 Vojáci je přestěhovali
  na vojenský statek,
 • 00:22:54 kde je ubytovali v barácích
  po Němcích,
 • 00:22:57 které už ale byly vyrabované.
 • 00:22:59 Takže lidi tam žili
  v nuzných podmínkách,
 • 00:23:03 spali na zemi na slámě,
  neměli moc oblečení.
 • 00:23:08 Byli špinaví, nebyly tam
  dobré hygienické podmínky.
 • 00:23:13 Takže když najednou měli ve škole
  postel a 5x denně dobré teplé jídlo,
 • 00:23:19 bylo to silné lákadlo.
 • 00:23:23 Bylo těžké tomu odolat.
 • 00:23:27 Rodiče neměli moc šancí
  tomuto konkurovat.
 • 00:23:32 Když děti zjistily,
  že ve škole se mají líp,
 • 00:23:36 chtěly víc tam než k rodičům.
 • 00:23:41 Mamka mě nechtěla pouštět do školy.
 • 00:23:45 Já jsem si vzala knížku, šla jsem
  do dřevníku a tam jsem se učila.
 • 00:23:51 Já jsem taky jednou utekla do školy
  a nechtěla jsem jít domů.
 • 00:24:00 (citace)
  11. ledna 1952.
 • 00:24:04 Nastává situace, kdy školní děti
  dávají ve víře přednost mně,
 • 00:24:09 tedy škole, před bratry a rodiči,
  tedy domovem.
 • 00:24:14 Začalo být přímo
  palčivým problémem
 • 00:24:16 odtrhnout děti zhoubnému
  prostředí docela.
 • 00:24:20 Zdá se, že přichází doba
  radikálních řešení,
 • 00:24:23 kdy věc nebude jen tak jednoduchá.
 • 00:24:26 Protože internát už existuje, uvažuje
  se o možnosti soudního odnětí dětí.
 • 00:24:33 Řešení, nad nímž je třeba
  se zamyslit
 • 00:24:36 a nad nímž většina lidí
  kroutí hlavou.
 • 00:24:40 Je to těžké a sám nemám v sobě
  tento problém dořešen.
 • 00:24:44 Že v budoucnu se jedná o věc
  prospěšnou, je jasné.
 • 00:24:48 Ale kdo to vysvětlí
  a uzná v přítomnosti
 • 00:24:51 a po celou dobu výchovy dětí?
 • 00:24:54 Jedná se vlastně o násilí,
  byť pro ušlechtilý cíl.
 • 00:24:59 On si ze začátku uvědomoval,
  že to je násilí na dětech a rodičích.
 • 00:25:05 V průběhu fungování internátu
  a později dětského domova
 • 00:25:12 už to vůbec neřešil.
 • 00:25:15 Tam dál jsou pasáže, kdy byly děti
  odebírány za asistence SNB,
 • 00:25:21 za použití násilí, kdy násilí bylo
  používáno i vůči matkám,
 • 00:25:27 které své děti bránily, držely je
  v náručí a nechtěly je pustit.
 • 00:25:33 Od té doby, co mám sama dítě,
  je to pro mě těžko představitelné,
 • 00:25:39 že by ke mně někdo přišel
  a jenom proto,
 • 00:25:44 že ne vlastní vinou žiji
  v podmínkách,
 • 00:25:48 které pro dítě nejsou dobré,
  jsme chudí a nemáme moc co jíst,
 • 00:25:54 rozhodne se, že mi dítě sebere
  a ono se tam bude mít líp.
 • 00:26:01 Naši rodiče měli obavy,
  že by si nás vzali.
 • 00:26:06 V Krumlově, kde bydleli Romové,
  pak děti brali
 • 00:26:13 a dávali je do dětských domovů.
 • 00:26:17 Romové se pak báli o své děti.
 • 00:26:21 (citace)
  8. dubna 1954.
 • 00:26:25 Květušínská škola i ubytovna
  už praskají ve švech.
 • 00:26:29 Hledal jsem na mnoha místech,
  kam bychom se mohli přestěhovat.
 • 00:26:33 Nabízeli mi různé zámky
  i bývalé fary.
 • 00:26:36 Ale jakmile se lidé dozvěděli,
  že jde o cikánskou školu,
 • 00:26:40 hned z nabídek sešlo.
 • 00:26:42 Inspektor Boubelík ale našel řešení.
 • 00:26:45 V Dobré Vodě u Záblatí nedaleko
  Prachatic je velký objekt,
 • 00:26:49 který by nám kapacitou postačoval.
 • 00:26:52 Může v něm bydlet až 75 dětí.
 • 00:26:55 Stojí mimo obec,
 • 00:26:57 a nikoho by tudíž přítomnost
  romských dětí nepohoršovala.
 • 00:27:00 Čeká nás velké stěhování.
 • 00:27:03 ARCHIVNÍ ZÁZNAM
 • 00:27:04 CHLAPEC ZVONÍ
 • 00:27:08 V Dobré Vodě u Českých Budějovic jako
  všude jinde se učí psát a počítat,
 • 00:27:13 dozvídají se, jak veliký je svět,
  a vůbec všechno,
 • 00:27:16 co potřebuje v životě
  vzdělaný člověk.
 • 00:27:19 Protože cikáni v naší společnosti
  už nejsou vyhnanci,
 • 00:27:23 ale plnoprávní občané.
 • 00:27:34 Pochopitelně že tento přerod
  není bez těžkostí.
 • 00:27:39 Malému Janíkovi se vůbec nelíbí
  zůstat po škole,
 • 00:27:42 když zatím jeho kamarádi hodují
  ve školní zahradě na zeleném hrášku.
 • 00:27:50 Ale i Janík si zvykne
  a přijde škole na chuť.
 • 00:27:54 A také z něho se stane dobrý žák
  jako z ostatních.
 • 00:27:57 A ze všech jednou budou
  pořádní lidé.
 • 00:28:09 Když jsme se přistěhovali,
  to byla ruina.
 • 00:28:12 Vymlácená okna, děravá střecha.
 • 00:28:16 Byla to ruina
  a postupně se to dávalo dohromady.
 • 00:28:20 Starší kluci pomáhali.
 • 00:28:24 Byli tady zedníci, tesaři, pokrývači
  a parta kluků jim pomáhala.
 • 00:28:30 Dopoledne se učilo,
  odpoledne se pracovalo
 • 00:28:34 a v sobotu a v neděli
  se jezdilo na výlety.
 • 00:28:39 -Bylo to fajn.
  -No jo.
 • 00:28:42 A pamatujete se,
  jak jsme se koupávali tam,
 • 00:28:45 jak jsou ty hnědé dveře?
  Udělali jsme koupelny a sprchy.
 • 00:28:49 Tam byla koupelna.
 • 00:28:51 Ohřívala se voda, nalévala se
  do necek a tam jsme se koupávali.
 • 00:28:56 My jsme něco vyvedli
  a já si pamatuju,
 • 00:28:59 že jsem dostal takový výprask,
  že jsem ani nemohl sedět.
 • 00:29:03 Pásek, přes koleno a na!
 • 00:29:07 Pásek visel na futře u dveří
  a jmenoval se Makarenko.
 • 00:29:16 A když někdo něco vyvedl, řekl jsem
  vychovatelce: "Podej mi Makarenka."
 • 00:29:23 -Měl jste i rákosku.
  -Ano, na dlaň.
 • 00:29:27 Přes prsty.
 • 00:29:31 Nikomu se neubližovalo.
 • 00:29:33 Já jsem počítal s tím,
  aby ho to nebolelo.
 • 00:29:36 Tam šlo o tu ostudu.
 • 00:29:40 -To byl vlastně dětský domov, ne?
  -Ano.
 • 00:29:43 -A děti tady normálně spaly?
  -Ano, bydlely tady.
 • 00:29:48 -A mohli tady bydlet jejich rodiče?
  -Ne, rodiče ne.
 • 00:29:53 Jen když někdo občas přijel
  na návštěvu.
 • 00:29:56 Většinou to byly děti,
  které buď rodiče neměly,
 • 00:30:01 nebo se o ně rodiče nestarali,
  a proto byly v dětském domově.
 • 00:30:16 Žádné návštěvy tam nejezdily,
  když jste tam byla?
 • 00:30:20 Ne, vůbec.
 • 00:30:24 Nejezdili tam.
 • 00:30:26 Rodiče o nás nevěděli,
  kam jsme zmizeli z Květušína.
 • 00:30:34 Nikdo o tom nevěděl,
  a proto nás nikdo nenavštěvoval.
 • 00:30:38 A taky to bylo k něčemu dobré.
 • 00:30:42 Protože když tam přijeli rodiče,
  nedělalo to dobře.
 • 00:30:52 Když přišli, tak se hádali
  a byla z toho kolikrát i rvačka.
 • 00:30:59 I s Dědičem se kolikrát rvali.
  Neříkal to?
 • 00:31:04 Asi jo. Říkal to,
  píše to ve svých denících.
 • 00:31:09 U vaší maminky píše, že se vás
  snažila vídat a jezdila za vámi,
 • 00:31:15 ale že jí to nebylo dovoleno,
  a pak se hádali.
 • 00:31:20 Asi vás měla ráda.
 • 00:31:23 Ráda, nerada. Ale když v r. 1944
  Němci zabili tátu, bylo nás 8 dětí.
 • 00:31:33 Takže měla dost starostí,
  aby se starala o ty další.
 • 00:31:39 Mohla být ráda, že já a brácha
  jsme našli jinou cestu.
 • 00:31:48 Byly situace, kdy jsem je
  z náruče rodičů musel vytrhnout.
 • 00:31:56 Byly i případy, kdy jsem od nich
  dostal něčím přes hlavu
 • 00:32:03 a jim jsem taky dal.
 • 00:32:06 Dostal pěstí mezi oči,
  protože to jinak nešlo.
 • 00:32:15 CITACE
 • 00:32:16 Poté, co se nepodařilo
  přesvědčit rodiče
 • 00:32:19 o nutnosti návratu Olgy a Ládi
  Kotlárových do dětského domova,
 • 00:32:23 bylo rozhodnuto o násilné akci.
 • 00:32:26 Na mě se vrhala Čurejová,
  matka dětí.
 • 00:32:29 Snažila se mě udeřit železným
  struhadlem na brambory.
 • 00:32:33 Nečekal jsem a udeřil ji pěstí
  do tváře.
 • 00:32:36 Zarazila se, ale znovu zaútočila.
  Udeřil jsem tedy důrazněji.
 • 00:32:41 Vykřikla, chytla se za tvář.
 • 00:32:44 Vrhli jsme se na dveře
  druhé světnice.
 • 00:32:47 Olga i Láďa je drželi.
  Opřel jsem se o ně a povolily.
 • 00:32:52 Zkroutil jsem Olině ruce nazad
  a snažil se ji vyvléci ven.
 • 00:32:56 Tu se však světnice naplnila
  a nastala nová bitka.
 • 00:33:01 Oni nás pak odebrali
  a udělali z toho sociální případ.
 • 00:33:11 To bylo 1952, do 60. roku.
 • 00:33:23 Takže 8 let jsem s mámou
  nepřišla vůbec do styku.
 • 00:33:49 Tohle jsou dopisy, které buď psali
  rodiče dětem nebo děti rodičům
 • 00:33:56 a které adresáti nikdy nedostali,
  protože podle Miroslava Dědiče
 • 00:34:03 byl kontakt mezi dětmi a rodiči
  nežádoucí.
 • 00:34:08 Vnímal ho jako překážku
  v naplňování jeho cíle,
 • 00:34:14 tedy převýchovy cikánských dětí
  a mládeže,
 • 00:34:19 jak se v dobové rétorice říkalo.
 • 00:34:23 Z toho je vidět,
  že rodiče ani nevěděli,
 • 00:34:26 že se jejich děti
  někam přestěhovaly.
 • 00:34:29 Na Dobré Vodě už nebyly
  jen děti z Květušína,
 • 00:34:33 které se tam dostaly přímo z rodin
  z Květušína nebo z Českého Krumlova,
 • 00:34:39 ale byly tam pak sváženy děti
  z celého okresu
 • 00:34:42 a posléze z celé republiky.
 • 00:34:45 Takže pak jsou tady
  přeškrtané adresy,
 • 00:34:47 protože rodiče psali dětem
  a nevěděli, kam jim mají psát.
 • 00:34:54 "Drahá dcero, přijmi ode mě
  srdečný pozdrav.
 • 00:34:58 Stálou vzpomínku mám na tebe,
  moje drahá dcero.
 • 00:35:01 Nezlob se, že jsem ti
  tak dlouho nepísala,
 • 00:35:04 poněvadž jsem vůbec nevěděla,
  co mám dělat.
 • 00:35:07 Bo ty jsi mi vůbec nepísala,
  a já ti teraz píšem,
 • 00:35:10 bo už nemůžu vydržet.
 • 00:35:12 Pořád pláčeme za tebou
  i za mojím synom,
 • 00:35:15 že jsme už vás tak dlouho neviděli.
  Už nevíme, jak vypadáte."
 • 00:35:26 "Drahý tatínku a maminko, předem mého
  dopisu vám zasílám srdečný pozdrav
 • 00:35:34 a stálou vzpomínku mám na vás.
 • 00:35:37 Jak se máte a co stále děláte,
  že mi nepíšete?
 • 00:35:42 Já se mám dobře.
 • 00:35:45 Dopis jsem dostal,
  za který vám mockrát děkuji.
 • 00:35:51 Fotky jsem dostal, i 8 korun."
 • 00:35:58 Když přišel dopis od rodičů,
  napřed si ho přečetli dospělí
 • 00:36:02 a pak teprve rozhodli,
  jestli ho těm dětem dají nebo ne.
 • 00:36:06 Často se stávalo,
  že jim ho vůbec nedali.
 • 00:36:09 Ale to je hrozné,
  vždyť to psali tomu dítěti.
 • 00:36:13 To je hrozné.
 • 00:36:17 Já jsem našla dopisy od maminky
  pro tetu Olinu,
 • 00:36:21 které ona nikdy nedostala.
 • 00:36:24 Pak jsem našla i dopisy
  pro jiné děti.
 • 00:36:28 Mamince se asi hodně stýskalo,
  protože jim pořád psala,
 • 00:36:32 ale nevěděla,
  že oni si ty dopisy nepřečetli.
 • 00:36:35 Tak si mohla myslet,
  že už ji třeba nechtějí vidět.
 • 00:36:43 Asi ji to trápilo,
  protože psala opakovaně.
 • 00:36:46 Ještě že už není taková doba.
 • 00:37:04 Potřebovali tenkrát shora
  z ministerstev a rozhodli,
 • 00:37:09 že se zlikviduje škola na Dobré Vodě
  pro cikánské děti.
 • 00:37:17 Doslova mi tehdy řekli,
  že cikánský problém je u nás vyřešen
 • 00:37:24 a žádnou speciální školu
  pro cikánské děti nepotřebujeme.
 • 00:37:30 Já jsem rozvážel děti
  po celé republice po dvou,
 • 00:37:35 po třech do dětských domovů.
 • 00:37:40 Po Čechách, na Moravě i na Slovensko
  do některých těchto zařízení.
 • 00:37:48 Vzpomínám si, jak se děti loučily
  a jak plakaly,
 • 00:37:53 že jim bylo lépe v Květušíně
  a na Dobré Vodě,
 • 00:37:59 protože tam byly společně.
 • 00:38:03 Když byly rozhozené,
  tak se na ně dívali:
 • 00:38:08 "Aha, přinesli nám sem cikány."
 • 00:38:12 Byl to negativní postup.
  Tím byla škola zlikvidována.
 • 00:38:20 CITACE DENÍKU
 • 00:38:22 Prožil jsem vedle nich
  10 let života.
 • 00:38:25 Trávil jsem s nimi
  Vánoce i prázdniny,
 • 00:38:27 neměl jsem žádnou dovolenou.
 • 00:38:29 A teď jsem pro ně musel najít
  místa v dětských domovech.
 • 00:38:34 Ještě donedávna jsme si mysleli, že
  převýchova cikánů je cílem nás všech.
 • 00:38:40 Byl to přece náš společný ideál.
 • 00:38:42 A mnozí jsme pro něj byli ochotni
  obětovat cokoliv.
 • 00:38:46 Ale teď to vzali do rukou byrokraté.
 • 00:38:49 Už se nedívají na cikána
  jako člověka,
 • 00:38:52 ale jenom jako na jméno ve výkazech.
 • 00:38:55 Osud Gejzy, Oliny, Míti
  nebo Pavlíny jim nic neříká.
 • 00:39:01 O tyhle děti už nebudou pečovat lidé,
  kteří je měli rádi.
 • 00:39:05 Teď o ně bude pečovat systém.
  Kéž je to nezlomí.
 • 00:39:23 -A co bylo tady?
  -Tady měl pan učitel ředitelnu.
 • 00:39:28 Tady jsou pokoje.
 • 00:39:33 Tady spaly děti.
 • 00:39:35 -A spala jsi tady i ty?
  -Někdy jo.
 • 00:39:42 Chybí ti ta škola?
 • 00:39:45 Chybí, to víš. Tady jsem prožila
  dětství a první lásky.
 • 00:39:49 Bylo to krásné.
 • 00:39:52 -Chtěla bys to všechno vrátit?
  -Chtěla.
 • 00:39:56 A kdyby tady byla ta škola
  a ty bys měla děti,
 • 00:39:59 měla by tady bydlet Denisa,
  dala bys ji do té školy?
 • 00:40:06 -Určitě.
  -Bez váhání?
 • 00:40:08 -Prostě bys ji sem dala
  a musela by sem chodit? ?Jo.
 • 00:40:19 Vy jste jednu dobu děti cíleně vedl
  a snažil se je vytrhnout
 • 00:40:24 z rodinného prostředí,
  omezoval jste jejich styk s rodiči,
 • 00:40:29 aby nebyly negativně ovlivňovány.
 • 00:40:32 Vzpomínám si.
 • 00:40:34 To jsou dopisy,
  které jste dětem nedával,
 • 00:40:37 aby nebyly negativně ovlivněny.
 • 00:40:42 Když jsem se paní Dumkové ptala,
  jestli ví o dopisech
 • 00:40:51 a jestli byla v kontaktu
  se svou maminkou, ona se rozplakala.
 • 00:40:56 Bylo to pro ni velmi těžké téma.
 • 00:40:59 Ona vám vyjadřovala
  velkou vděčnost za to,
 • 00:41:02 že se jí dostalo vzdělání
  a čím prošla.
 • 00:41:05 Posunula se na své životní cestě
  v té době,
 • 00:41:10 ale zároveň jsem měla pocit,
 • 00:41:13 že ten její vztah k mamince a rodině
  je pro ni trauma,
 • 00:41:22 protože o něm nemohla mluvit.
 • 00:41:25 Vzpomínám si, že jsem jim říkal:
 • 00:41:29 "Podívejte se,
  máma a táta jsou jen jedni.
 • 00:41:35 Máte jen jednu mámu a jednoho tátu.
 • 00:41:38 A protože už jste na úrovni,
  musíte k nim sami hledat cestu.
 • 00:41:43 Ne oni k vám, že by ti méně vzdělaní
  měli ovlivňovat vás.
 • 00:41:48 Vy ovlivňujte je.
 • 00:41:50 I ve vztahu ke svým rodičům jednejte
  tak, aby rodiče neměli důvod,
 • 00:41:55 že se odcizujete
  a zbavujete se jich."
 • 00:42:00 To vadilo těm rodičům,
  že je ztrácejí.
 • 00:42:05 Ale oni je doopravdy
  leckdy ztráceli.
 • 00:42:08 Souhlasí, ale to záleží na tom,
  jak si s tím kdo uměl poradit.
 • 00:42:13 Teto, co jsi dělala,
  když jsi vyšla základní školu?
 • 00:42:18 Chtěla jsem jít do učení,
  ale moje maminka mě nepustila.
 • 00:42:25 Bylo nás 11 a byli jsme nejlepší.
  A všichni se vyučili kromě mě.
 • 00:42:35 Moje máma mě nepustila.
 • 00:42:39 Tak jsem musela jít dělat
  do kravína ke kravám.
 • 00:42:43 A teto, proč tě nechtěla maminka
  pustit na školu?
 • 00:42:47 Protože se o mě bála,
  že se zkazím ve světě.
 • 00:42:52 A taky jsem musela
  doma pracovat, víš?
 • 00:42:57 To je nejstarší dcera od syna.
  Ta má zdravotní školu s maturitou.
 • 00:43:05 To je můj vnuk z Brna od syna.
 • 00:43:10 To jsou jeho děti a on je vyučený
  autoelektrikář s maturitou.
 • 00:43:17 To je prapravnučka,
  to je prapravnuk.
 • 00:43:21 To je můj syn,
  který má své kadeřnictví.
 • 00:43:26 Říkal jste, že vyhrál soutěž.
 • 00:43:28 Nevyhrál, ale byl nominovaný
  mezi 5 nejlepších kadeřníků.
 • 00:43:33 Má velkou klientelu,
  objednávky 3 měsíce dopředu.
 • 00:43:37 Už nemůže ani přibírat.
 • 00:43:39 Čeho si na něm vážíte?
 • 00:43:43 Že se ničeho nebojí.
  Čeho chce dosáhnout, toho dosáhne.
 • 00:43:52 Já na Dobrou Vodu a Květušín,
  na dětský domov vzpomínám hrozně rád.
 • 00:43:59 Měl jsem tam šťastné dětství,
  vzpomínám na to rád.
 • 00:44:05 Bezstarostný život.
  V dnešní době už by to nebylo možné.
 • 00:44:10 Řeknu ti, jak bych to chtěla mít
  ve škole.
 • 00:44:14 Toto je moje prezentace
  o květušínské škole.
 • 00:44:19 Tohle jsou květušínské děti.
 • 00:44:21 To je můj děda Milan Kotlár,
  který tam chodil do školky k Áže.
 • 00:44:27 Toto je teta Marča Běhulová, prateta.
 • 00:44:33 Teta Marča mi říkala,
  že chtěla jít studovat dál,
 • 00:44:37 ale babička jí to nedovolila.
  Ona se bála, že se jí něco stane.
 • 00:44:41 Taky měla doma nějaké povinnosti.
 • 00:44:44 A jak já na tom budu se studováním?
 • 00:44:48 Celou dobu ti říkám,
  ať se učíš hodně a dobře,
 • 00:44:53 ať si můžeš vybrat dobrou školu.
 • 00:44:57 Takže můžu klidně do Brna?
  To bys mě pustila?
 • 00:45:02 Měla bych tě radši blíž,
  ale když se rozhodneš
 • 00:45:06 a dostaneš se na lepší školu,
  bránit ti v tom nebudu.
 • 00:45:14 -Kecáš.
  -Ne.
 • 00:45:17 Chci, aby z tebe něco bylo.
 • 00:45:20 Abys nemusela být
  třeba jenom pokojská,
 • 00:45:23 prodavačka nebo nemusela
  pracovat v kravíně.
 • 00:45:28 To už nebude, v kravíně.
 • 00:45:30 Třeba učitelka cikánských dětí.
  Učitelů i doktorů je málo.
 • 00:45:38 -Právnička.
  -No, právníci.
 • 00:45:46 Tak jo. Já si myslím,
  že to zítra zvládnu.
 • 00:45:53 Tak ať se ti to povede
  a ať se jim to líbí.
 • 00:45:57 Hodím to do pokoje.
 • 00:46:02 -Dobrý den.
  -Dobrý den, pěkně vítám.
 • 00:46:08 Nepoznáváte mě?
 • 00:46:13 -Olina Kotlářová.
  -No jo!
 • 00:46:17 -Dobrý den.
  -Kdo to je?
 • 00:46:22 -Olina.
  -Olinka?
 • 00:46:26 -Jak je se mnou na té fotce?
  -Asi jo.
 • 00:46:29 Tak jednu pusu prosím.
 • 00:46:32 No, ta byla!
 • 00:46:35 -Mně bude devadesát!
  -Jste starší, ale dobře vypadáte.
 • 00:46:45 -Dobrý den, pane Dědič.
  -Pěkně vítám.
 • 00:46:49 -Já jsem Milan.
  -Milan, aha!
 • 00:46:54 -Ten nejmladší.
  -Jo, jo.
 • 00:46:57 -Marii znáte, ne?
  -Dobrý den, pane učiteli.
 • 00:47:01 Ježiš podívejte se na něho!
  Co tady děláš?
 • 00:47:05 A toho jsem poznala,
  protože to je Míťa.
 • 00:47:09 Pusu. Ahoj, jsem ráda, že tě vidím.
 • 00:47:14 -To je vnučka. -A jak se jmenuješ?
  -Karolína.
 • 00:47:17 -Karolínka, takové krásné jméno.
  -Děkuju.
 • 00:47:20 Jsme rádi, že jsme ji vzali.
  Aspoň se přesvědčila.
 • 00:47:25 Co bys chtěla dělat,
  až vystuduješ?
 • 00:47:28 Právničku nebo moderátorku
  nebo učitelku historie.
 • 00:47:35 Je vidět, že je nadané,
  ale stejně ji neberou.
 • 00:47:40 Děti jí stejně ve škole nadávají.
 • 00:47:43 Ale já se nedám.
  Já jim hned řeknu:
 • 00:47:46 "A co, vadí ti to?
  Já jsem na to pyšná, že jsem cikánka.
 • 00:47:52 A nevadí mi to."
 • 00:47:55 To je správné.
 • 00:47:58 -Já jsem taky hrdý, že jsem cikán.
  -Já taky.
 • 00:48:01 A já jsem zase hrdá,
  že vás tu mám kolem sebe.
 • 00:48:18 (citace)Drahá dcero,
  přijmi ode mě srdečný pozdrav
 • 00:48:21 a stálou vzpomínku na tebe,
  má drahá Živko.
 • 00:48:26 Dopis jsme od tebe dostali,
  za který velmi děkujeme.
 • 00:48:31 Jak jsem ho dostala a dala jsem ho
  předčítat, tak jsem až plakala,
 • 00:48:36 když jsi psala,
  že jsi nedostala dopis.
 • 00:48:40 Já jsem ti písala už 2 dopisy.
 • 00:48:51 To je od mámy?
 • 00:48:53 Ano. To jsou ty 4 dopisy,
  co jsem našla.
 • 00:48:56 To mi nedávali.
 • 00:48:59 To si přečtu až později.
  Utajené dopisy.
 • 00:49:05 V jednom z těch dopisů
  byla i vložena fotka.
 • 00:49:09 Poslala vám svou fotku,
  nevím, jestli jste ji viděla.
 • 00:49:13 Ne.
 • 00:49:15 Ta byla pěkná, babi.
 • 00:49:21 -Já to teď nebudu, opravdu.
  -Ona by asi plakala.
 • 00:49:45 "Dopis jsme od tebe dostali,
  za který ti velmi děkujeme.
 • 00:49:50 Jak jsem ho dostala a dala jsem ho
  předčítat, tak jsem až plakala,
 • 00:49:56 když jsi psala,
  že jsi nedostala dopis.
 • 00:49:58 Já jsem ti písala už 2 dopisy.
 • 00:50:01 A že jsi je nedostala,
  to je mi moc líto."
 • 00:51:10 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2015

Související