iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 5. 2016
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

419 hlasů
555475
zhlédnutí

Hlas pro římského krále

Historické drama s rámovací linkou dobových politických pletich – kurfiřti říše římské volí nového římského krále – na jejímž pozadí se odehrává drama nadaného, k vládě předurčeného syna, který musí překonat vliv a styl svého dominantního otce, aby naplnil své poslání.

103 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Hlas pro římského krále

 • 00:00:27 Ten lucemburský vyděděnec,
 • 00:00:30 který se toulá světem
  a živí jako námezdný voják,
 • 00:00:34 se opravdu pokouší
  se mnou změřit síly?
 • 00:00:40 Rottenbergu!
 • 00:00:41 Vezmi si s sebou lidí
  kolik chceš a okamžitě vyražte.
 • 00:00:45 Neskrývejte se!
  Chci, aby vás bylo vidět.
 • 00:00:48 A nahlas mluvte,
  že kurfiřti vsadili na pošetilce,
 • 00:00:52 kterého nepodpoří
  ani jeho vlastní otec!
 • 00:01:38 (rytíř)Uhni!
 • 00:01:42 Vsázím deset zlatých,
  že se kurfiřti vůbec nesejdou.
 • 00:01:48 Dvacet zlatých, že se sejdou,
  ale českého prince nezvolí.
 • 00:02:07 (Bušek)Tolik? To je třikrát víc
  než na trhu v Cáchách!
 • 00:02:10 Na trhu v Cáchách se nevolí
  římský král.
 • 00:02:13 -Jsi vydřiduch!
  -Všechno zdražuje!
 • 00:02:16 A jestli dneska bude zvolen
  římský král,
 • 00:02:20 Ludvík Bavorský si to
  nenechá líbit.
 • 00:02:23 A začne velká válka.
  Proto tolik!
 • 00:02:29 (Bušek)Šmejdí tady Rottenberg,
  ta Bavorova krysa.
 • 00:02:32 (Karel)Já ho taky viděl.
 • 00:02:34 Objeví se pokaždé,
  když o něco jde.
 • 00:02:36 Už tehdy, jak má matka
  uprchla před otcem na Loket.
 • 00:02:40 Už tehdy tam byl.
 • 00:02:42 (Bušek)
  To si nemůžete pamatovat,
 • 00:02:44 byl jste hodně malý.
 • 00:02:46 (Karel)Pamatuji si to dobře.
 • 00:02:49 Tehdy jsem viděl matku
  naposledy.
 • 00:02:56 Královno!
  Pojďte, princi.
 • 00:03:02 Držíte v náručí budoucnost
  tohoto království, pane Dobeši.
 • 00:03:05 Budoucnost je ještě daleko,
  má paní.
 • 00:03:15 Vraťte se za panem Vilémem Zajícem,
 • 00:03:17 shromážděte mé věrné
  a přiveďte mi je!
 • 00:03:20 Věrných máte hodně.
 • 00:03:22 Ale jen málokterý se odhodlá
  vytáhnout zbrojně sem na Loket.
 • 00:03:26 Co je to za věrné, co se zdráhají
  tasit meč pro svou královnu?
 • 00:03:30 Protože to znamená tasit meč
  proti svému králi, v tom to je.
 • 00:03:40 Rottenbergu, co tady děláte?
 • 00:03:43 Můj pán vám v těchto chvílích
  nabízí pomoc, paní.
 • 00:03:48 Je to jen přátelská služba,
  nabídka bezpečí.
 • 00:03:51 Do té doby,
  než se s králem opět usmíříte.
 • 00:03:54 Lákavá nabídka.
  Ale nikdy na ni nepřistoupím.
 • 00:03:58 Bez svého syna
  zemi nikdy neopustím.
 • 00:04:01 Odjedete samozřejmě i s ním.
 • 00:04:04 Uprchnout ze země
  s právoplatným dědicem trůnu?
 • 00:04:08 To by mi neodpustila
  ani zdejší šlechta, ani král!
 • 00:04:12 Tady vám hrozí nebezpečí.
 • 00:04:16 Nevyměním bezpečí za ponížení.
 • 00:04:54 (bojový křik)
 • 00:05:21 Prince! Najděte mého syna!
 • 00:05:31 Paní, nevěřte mu!
 • 00:06:02 Přicházím vás navštívit,
  má paní.
 • 00:06:07 Vedete válku proti vlastní ženě.
 • 00:06:11 Hodlám jednou provždy
  zničit všechny,
 • 00:06:13 kteří rozvracejí mou zemi.
 • 00:06:15 Tvou zemi! Celé roky jsi bojoval
  v cizích krajích!
 • 00:06:19 Českou zemi jsi nechal
  napospas intrikánům,
 • 00:06:21 kteří se mezi sebou perou o moc
  a o majetek!
 • 00:06:26 Teď je všechny vidím po tvém boku.
 • 00:06:29 Jindřich z Lipé?
  Můj starý nepřítel?
 • 00:06:33 Tomu teď popřáváš sluchu?
 • 00:06:35 Zapomínáte, že vy jste se spojila
  s mými nepřáteli!
 • 00:06:38 A také s někým mocným,
  velmi mocným v pozadí toho všeho.
 • 00:06:42 Ty zapomínáš, že beze mne
  by ses králem nikdy nestal!
 • 00:06:46 Na českém trůně by seděl
  Jindřich Korutanský!
 • 00:06:49 Oba víme,
  že to bylo trochu jinak.
 • 00:06:52 Budu k vám milosrdný.
  Odjedete na svůj hrad Mělník
 • 00:06:57 a tam setrváte
  až do dalšího mého rozhodnutí.
 • 00:07:02 A proto jsi musel dobýt hrad
 • 00:07:06 a zbytečně mordovat mé věrné?
 • 00:07:09 Stačilo napsat list.
 • 00:07:12 Byla bych poslušně splnila
  tvoji vůli.
 • 00:07:20 Neznám nikoho neposlušnějšího
  než vás.
 • 00:07:27 Paní, paní!
 • 00:07:32 Nebojíš se nikoho,
  jenom svého syna.
 • 00:07:35 Má v sobě přemyslovskou krev.
 • 00:07:37 On je právoplatný dědic trůnu,
  na rozdíl od tebe!
 • 00:08:00 Přivezl jsem ti hračku!
 • 00:08:20 Na co myslíte, pane?
  Jak to všechno bude probíhat?
 • 00:08:25 Na matku.
 • 00:08:27 (Karel)A na koňskou hlavu,
  co mi otec kdysi daroval.
 • 00:08:31 Strašně jsem se jí bál.
  A nenáviděl. Stejně jako otce.
 • 00:08:38 (Bušek)
  A to už přestalo, můj pane?
 • 00:09:12 Už se sjíždějí!
 • 00:09:15 Mohučský arcibiskup.
 • 00:09:17 Prelát bez diecéze.
  Arcibiskup jen podle jména.
 • 00:09:23 Právě proto spěchá.
  Má co získat.
 • 00:10:10 -Tak jste tu.
  -Protože si to přál papež.
 • 00:10:13 Volba bude beztoho neplatná,
  všichni kurfiřti nepřijedou.
 • 00:10:17 Volba bude platná,
  sejde-li se nás alespoň pět.
 • 00:10:20 Svatý otec ji uzná.
 • 00:10:23 Proč tady není český král?
  Měl by tu být jako první.
 • 00:10:26 Jde přece o jeho syna.
 • 00:10:27 Zapomínáte, že tomu
  velikému rytíři trvají
 • 00:10:30 přípravy k boji stejně dlouho
  jako marnivé ženě k tanci.
 • 00:10:34 Pak měl vstát o tři hodiny dřív.
 • 00:10:46 Měl byste se urychleně
  vrátit do Čech, synovče.
 • 00:10:50 S kýmpak se proti mně
  královna spojila tentokrát?
 • 00:10:53 Jako obvykle,
  s vaší nepřítomností.
 • 00:10:56 Usmiřte se. Už jste to přece
  několikrát dokázali.
 • 00:11:00 Teď se hraje o svatební smlouvu
  s korutanským vévodou.
 • 00:11:03 Vaše spory jsou jako dýka,
  kterou darujete svému nepříteli!
 • 00:11:09 (Tomáš)
  Král český a arcibiskup trevírský!
 • 00:11:26 Byl by lhář,
  kdo by chtěl popírat,
 • 00:11:28 že největší ozdobou turnaje
  na mém dvoře... je český král!
 • 00:11:38 A já jsem rád,
  že stojí po mém boku.
 • 00:11:40 V čase zábav i v čase válek.
 • 00:11:43 Kdo by však chtěl tvrdit,
 • 00:11:45 že největším rytířem
  na tomto dvoře není jeho vládce,
 • 00:11:49 byl by lhářem všech lhářů.
 • 00:11:52 I proto jsme mu dali
  při volbě naše hlasy
 • 00:11:55 a chceme jej i nadále podporovat.
 • 00:11:58 Musíme se poradit.
 • 00:12:02 Italská města volbu nepřijala
  a otevřeně se staví proti mně.
 • 00:12:08 Dám je lacino. Stačí je dobýt.
 • 00:12:12 Proč by ne? Jen musím mít
  do Itálie volnou cestu.
 • 00:12:16 Já vím... přes Korutany.
 • 00:12:20 Ještě pořád vás dráždí,
  že se vévoda Jindřich
 • 00:12:23 podepisuje na listiny
  jako český král?
 • 00:12:26 Je nejvyšší čas starý spor
  konečně urovnat.
 • 00:12:30 Rád bych, abyste zprostředkoval
  sňatek mého syna
 • 00:12:35 s dcerou Jindřicha Korutanského.
 • 00:12:42 Váš prvorozený!
  To je pěkný chlapec.
 • 00:12:49 Už z něj chcete mít ženicha?
 • 00:12:51 Když jsem se ženil já,
  byl jsem jen o pár let starší.
 • 00:12:55 Jak říkával váš otec císař:
 • 00:12:57 běda zemi,
  jejímž králem je pouhé dítě!
 • 00:13:02 Trpělivost, příteli!
 • 00:13:09 Těším se na turnaj.
 • 00:13:12 Všechny paní a dívky sázejí
  na vaše vítězství, víte to?
 • 00:13:17 Dnes se vám jistě dostane
  sladké odměny.
 • 00:13:38 Doufám, že se tak vzácný host,
  jakým je český král,
 • 00:13:42 zdrží na mém dvoře co nejdéle.
 • 00:14:08 Říkal jsem vám, abyste se
  co nejrychleji vrátil do Čech
 • 00:14:12 a smířil se s královnou!
  Prchla ze země!
 • 00:14:16 Bavor jí nabídl azyl
  u vaší dcery v Lanshutu.
 • 00:14:31 Máte štěstí, že jste kněz.
 • 00:14:35 Žijete v celibátu.
 • 00:14:39 Nedočkáte se zrady od své ženy
  a vlastních dětí.
 • 00:14:48 Změníme plán!
 • 00:14:58 Připravte se k útoku!
 • 00:15:11 Opatrně s tou zbraní, kralevici!
 • 00:15:17 Zmizte, chci si promluvit
  se svým synem.
 • 00:15:23 Odjedeš se mnou do Francie.
 • 00:15:25 Smím cestou navštívit matku,
  pane?
 • 00:15:28 Nikdy se mnou nemluv,
  nejsi-li tázán.
 • 00:15:32 A o té ženě se nezmiňuj!
  Jsi především synem svého otce!
 • 00:15:44 Potřebuješ získat rozhled.
 • 00:15:46 Francie je bohatá země,
  plná vzdělanců a krásných dam.
 • 00:15:55 Nosí tam takovéhle výstřihy!
 • 00:16:00 Ty si radši hraješ s mečíkem
  jak nějaký malý fakan!
 • 00:16:04 V noci voláš po matce,
  která zbaběle uprchla do Bavor
 • 00:16:08 a dávno na tebe zapomněla.
 • 00:16:10 Je na čase,
  abys začal poznávat svět.
 • 00:16:16 Jsi povolán Bohem,
 • 00:16:18 abys v něm jednoho dne
  sehrál svou úlohu.
 • 00:16:22 Dřevěný mečík ani láska matky
  ti v tom nepomohou.
 • 00:16:29 -Pane, vrať nám peníze!
  -Promluvte si s námi!
 • 00:16:33 -Kdy se dočkáme našich peněz?!
  -Vrať nám naše peníze...
 • 00:16:46 Copak je tohle vhodná chvíle,
  abych se dohadoval s věřiteli?
 • 00:16:50 Teď, když nám všem jde o krk!
 • 00:16:54 (Gerlach)Jste tu,
  i když nám může jít o krk?
 • 00:17:00 (Wolfram)Ano, pánové,
  jestli se dnes nedohodneme,
 • 00:17:03 tak mě věřitelé roztrhají
  na kusy.
 • 00:17:05 -Už se na to chystejte.
  -Jak to myslíte?
 • 00:17:08 Počítám. Jsme tu jen tři.
 • 00:17:10 -Kurfiřt Saský je už na cestě.
  -Pak budeme čtyři.
 • 00:17:14 Dva nepřijedou jistě,
  stojí za Bavorem.
 • 00:17:16 A tak se znovu ptám:
 • 00:17:17 kde je český král,
  aby bylo naše hlasování platné?
 • 00:17:20 -Přijede.
  -A co když ne?
 • 00:17:23 Pak máme jedinou možnost.
  Volbu odmítnout.
 • 00:17:26 Jinak nás Bavor označí
  za vzbouřence
 • 00:17:28 a poštve proti nám
  všechny své spojence.
 • 00:17:30 A potom vás vaši věřitelé
  neroztrhají na kusy,
 • 00:17:33 ale rozemelou na prach,
  milý příteli.
 • 00:17:39 Ano, pánové,
  jsme tady proto,
 • 00:17:42 abychom nasadili krk
  kvůli papežově oblíbenci.
 • 00:17:45 Jen nic nenamítejte,
  můj pane Balduine,
 • 00:17:48 všichni přece víme,
 • 00:17:49 že Rosiéres se s Karlem
  přátelí už od jeho dětství.
 • 00:18:08 Proč musím dělat jen to,
  co mi nařídí jiní?
 • 00:18:15 Promluvíme si o tom někdy jindy!
 • 00:18:24 Jaký krásný ženich!
 • 00:18:33 Vybral jsem opata de Rosiéres
  za princova vychovatele.
 • 00:18:37 Neznám vzdělanějšího muže,
 • 00:18:39 ale také přísnějšího zastánce
  zájmů církve.
 • 00:18:43 Francie přece stojí pevně
  za Svatým otcem v Avignonu.
 • 00:18:47 Tedy i za klatbou,
  do níž uvrhl Ludvíka Bavora,
 • 00:18:50 protože se římského trůnu
  zmocnil vojenskou silou
 • 00:18:53 a proti papežově vůli!
 • 00:18:55 A právě s takovou Francií
  jsme uzavřeli spojenectví!
 • 00:19:12 Jedna věc je klatbu vyhlásit
  a druhá na ní trvat.
 • 00:19:16 V případě, že by Francie
 • 00:19:17 potřebovala uzavřít s Bavorem
  spojenectví proti Anglii...
 • 00:19:21 (Jan)A za to by mu mohla pomoci
  se vzpurnými italskými městy.
 • 00:19:25 V této věci nenajdete
  lepšího prostředníka
 • 00:19:29 než českého krále.
 • 00:19:37 Proč musíte někdy dělat to,
  co nechcete?
 • 00:19:41 Protože...
  je to nejlepší cvik pro toho,
 • 00:19:46 kdo jednoho dne sám bude požadovat
  po druhých, aby plnili jeho vůli.
 • 00:19:54 Přijal jste jméno vašeho kmotra,
  krále Francie.
 • 00:20:00 A to je slavné jméno.
 • 00:20:02 Jméno Karla Velikého,
  největšího z císařů.
 • 00:20:07 Znamená to,
  že i já budu jednou velký císař?
 • 00:20:12 To ví jen Bůh.
 • 00:20:15 Ale budete-li statečný,
  moudrý a trpělivý,
 • 00:20:21 jistě se vám jeho pomoci dostane.
 • 00:20:25 Můj princi...
 • 00:21:11 (kněz)Creator
  et conservator humani genesis,
 • 00:21:14 dator gratie spiritualis,
  largitor eterne Deus salutis,
 • 00:21:19 tu, domine, emitte bene
  dictionem tuam super hunc anulum,
 • 00:21:24 ut armatus virtute celesti
  illi proficiat ad salutem,
 • 00:21:27 quo eum portaverit. Per Christum.
  Dominum nostrum. Amen.
 • 00:21:36 Ve jménu Otce, Syna
  i Ducha svatého.
 • 00:21:40 -Amen. -Amen.
 • 00:21:43 Tímto prstenem si tě beru za ženu,
  tímto zlatem tě uctívám,
 • 00:21:48 touto obětinou tě obdarovávám.
 • 00:21:56 (kněz)Dominus vobiscum.
 • 00:21:58 In nomine Patris et Filii
  et Spiritus Sancti,
 • 00:22:04 descéndat su-per vos,
  et ma-ne at semper. Amen.
 • 00:22:16 (Bušek)Pane! Volá vás král!
 • 00:22:23 (Bušek)Pane!
 • 00:22:24 Bušku!
 • 00:22:27 (Bušek)Pane!
 • 00:22:32 Neměl bys nejprve dokončit
  jednu záležitost
 • 00:22:35 a pak teprve začít druhou?
 • 00:22:46 Co se tak třeseš, Jane Jindřichu?
 • 00:22:49 Povznášíš slávu lucemburského domu.
  Hlavu vzhůru.
 • 00:22:54 Všichni ven!
 • 00:23:06 Jak dlouho na tebe mám čekat,
  když tě zavolám?
 • 00:23:09 Odpusťte, můj pane, já jsem...
 • 00:23:10 Já jsem se válel
  se svou manželkou v posteli!
 • 00:23:16 S manželkou!
 • 00:23:19 Kdyby to bylo aspoň s milenkou!
 • 00:23:22 -Ale...
  -Žádné ale!
 • 00:23:24 Chci slyšet jenom
  ?ano, můj pane?!
 • 00:23:31 Ano, můj pane!
 • 00:23:39 Ženich je on.
  Jemu dnes náleží čestné místo!
 • 00:23:44 Korutanský si svatbu nechal
  draze zaplatit, potřebuji peníze.
 • 00:23:48 Sjednal jsem půjčku u českých pánů.
  Ty budeš ručitelem!
 • 00:23:52 Nikdo není v české zemi
  větším cizincem než já, můj pane.
 • 00:23:55 Zase ?ale? místo
  ?ano, můj pane?!
 • 00:23:58 Mám tedy odjet do Čech?
 • 00:24:00 Abys tam začal intrikovat
  proti mně stejně jako tvá matka?
 • 00:24:03 Půjčku u Čechů sjednají
  tvým jménem moji lidé.
 • 00:24:08 Ale... ano, můj pane!
 • 00:24:52 Z očí jí kouká neřest.
  Kdo ví, jestli je ještě panna?
 • 00:24:55 Ale díky té svatbě dostaneme
  Korutany jako na stříbrné míse.
 • 00:24:59 -A popudíme papeže.
  -Jistě.
 • 00:25:02 Nabídneme císaři cestu do Itálie.
 • 00:25:07 Zítra vyrazíš jako můj předvoj.
 • 00:25:09 Myslel jsem, že do Itálie
  má vyrazit císař.
 • 00:25:12 Ano, pane.
 • 00:25:15 Proč musíme dělat,
  co nám nařídí jiní?
 • 00:25:17 Neboj, jsem s tebou.
  A vždycky budu.
 • 00:25:58 Co se stalo?
 • 00:26:07 Matka zemřela.
 • 00:26:16 -Kdy?
  -Na svatého Václava.
 • 00:26:21 Jako by mi tím dávala znamení.
 • 00:26:24 Že jsem místo jména
  toho českého světce
 • 00:26:27 přijal jméno jiné
  a tím tu zemi zradil.
 • 00:26:35 Teď se tam ale vypravíme.
 • 00:26:38 Otec mne posílá do Itálie.
 • 00:26:41 Tak s ním už o ničem nemluv.
 • 00:26:43 Sebereme družinu a vyrazíme!
  Ještě dnes v noci.
 • 00:26:47 Česká šlechta tě uvítá
  s otevřenou náručí.
 • 00:26:50 Syn se ujme dědictví po matce.
 • 00:26:52 A dopadne jako ona,
  měsíce a roky ve vyhnanství.
 • 00:26:55 -Otec nezapomíná.
  -Tvůj otec oceňuje jediné!
 • 00:26:59 Odvahu, lest a sílu!
  Poslušností pohrdá.
 • 00:27:05 Jenže právě to se chystáš dělat.
 • 00:27:09 Zase být poslušný.
 • 00:27:13 Necháš si dědictví
  proklouznout mezi prsty.
 • 00:27:19 Lev v kleci. Ale ani nezařve.
 • 00:27:24 Jen aby neprobudil
  královského pana otce!
 • 00:27:30 Proč děláme jenom to,
  co nám nařizují jiní?
 • 00:27:36 Protože umíme čekat.
 • 00:27:55 Jak dlouho budeme ještě čekat?
 • 00:27:58 -Český král dorazí každou chvíli.
  -Co když ne?
 • 00:28:02 Chcete-li slyšet můj názor,
 • 00:28:04 Bavor nevyrazil s vojskem
  a nesvolává své spojence,
 • 00:28:08 protože věří, že Jan volbě zabrání.
 • 00:28:12 Copak jsme se sešli jen proto,
 • 00:28:14 abychom učinili zadost
  vzdoru syna vůči otci?
 • 00:28:17 Nemáme zvolit slabého kandidáta!
 • 00:28:21 Karel je schopný, to uznávám,
 • 00:28:25 ale nikdy nevystoupí
  ze stínu svého otce.
 • 00:28:28 Myslíte?
 • 00:28:33 Měl byste vědět, princi,
  co se šeptá za vašimi zády.
 • 00:28:36 -Co se šeptá?
  -Že čím více je projevů úcty,
 • 00:28:40 tím líp se ty předstírané
  mezi nimi ztratí.
 • 00:28:43 Rozeznat přítele od nepřítele
  je někdy těžší,
 • 00:28:45 než čelit zjevnému nebezpečí.
 • 00:28:48 Nesýčkuj a usmívej se!
 • 00:29:41 Bratře! Nenadálé setkání.
  Odkdy jsi v Itálii?
 • 00:29:46 Krátce.
  Doprovodil jsem tchána.
 • 00:29:49 Pak mě poslali
  s vévodou Savojským za tebou.
 • 00:29:53 A kde vévoda je?
 • 00:29:55 Měli jsme se tu setkat
  a spojit naše oddíly.
 • 00:29:58 Musel neodkladně odcestovat.
 • 00:30:00 Není vám to divné, pane?
 • 00:30:02 Ti, kteří tu být neměli,
  jsou tady,
 • 00:30:04 a ti, kteří tu být měli,
  museli neodkladně odcestovat!
 • 00:30:08 Buďme ve střehu!
 • 00:30:10 A co tvoje manželství?
 • 00:30:13 V Korutanech mě nenávidí.
 • 00:30:15 Pořád mi předhazují,
  že otec nezaplatil, co měl.
 • 00:30:18 Přitom jsem mu sám
  posílal peníze z půjčky,
 • 00:30:21 za kterou jsem se zaručil
  spolu s českými pány!
 • 00:30:25 Raději jsem tady s tebou,
  Karle.
 • 00:30:27 (panoš)
  Urozený pán Dauphin z Vienne!
 • 00:30:35 Bratranče! Rád vás vidím.
 • 00:30:41 Jsem tu bohužel jen na skok.
 • 00:30:44 Nechal jsem své oddíly
  před branami města
 • 00:30:46 a přijel vás pozdravit,
  můj princi. Odjedu za svítání.
 • 00:30:49 Ještě zpívají slavíci.
  Ne kohouti!
 • 00:30:53 Jsi unavený,
  vidím ti to na očích.
 • 00:30:56 Nejradši bych šel spát.
 • 00:30:58 Bušku! Dávám ti
  Jana Jindřicha na starost!
 • 00:31:01 Za úsvitu jej probudíš
  a předáš do péče panu z Vienne,
 • 00:31:04 který jej doprovodí k našemu otci.
 • 00:31:06 Měl bych hlídat vás!
 • 00:31:08 O mě se nestarej!
 • 00:32:31 Jan Jindřich?
 • 00:32:33 (Bušek)
  Odjel s Dauphinem z Vienne,
 • 00:32:35 jak jste poručil, můj pane.
 • 00:32:41 Ti zdvořilí pavijští vzkázali,
  že pro nás chystají snídani.
 • 00:32:47 Se snídaní počkejte na mě!
 • 00:32:51 Bušku!
 • 00:33:27 Kryjte si záda, pane.
 • 00:33:31 -Něco se chystá.
  -A co?
 • 00:33:38 Vezmi pár mužů a obsaďte zahradu.
 • 00:34:30 Ještě ne.
 • 00:34:38 -Vivat princ Karel!
  -Vivat!
 • 00:34:54 Řekl jsem, abyste se snídaní
  počkali na mě!
 • 00:36:42 (rytíř)Je tady pod stolem!
 • 00:36:57 Kdo tě poslal? Mluv! Mluv!
 • 00:37:03 Kdo tě poslal?!
 • 00:37:13 (panoš křičí bolestí)
 • 00:37:19 Tak kdo tě poslal?
 • 00:37:23 Vévoda Visconti.
 • 00:37:25 Spojili se proti tobě, princi.
 • 00:37:27 Vévoda Savojský přešel
  na jejich stranu.
 • 00:37:30 Chtějí dobýt Modenu.
 • 00:37:33 Chystejte se k odjezdu!
 • 00:37:37 -Vivat princ Karel!
  -Vivat!
 • 00:37:40 -Vivat král Jan!
  -Vivat! Vivat! Vivat!
 • 00:37:46 -A já hlupák si včera myslel...
  -Co?
 • 00:37:49 Že pavijským věříte!
 • 00:37:52 Včera by se ničeho neodvážili.
  Byl jsem jejich hostem.
 • 00:37:56 Musíš uvažovat jako tví nepřátelé,
  Bušku!
 • 00:38:05 (Jan)Co Karel?
 • 00:38:07 (Dobeš)Princ táhne k Modeně.
  Na pomoc tvým věrným, můj pane.
 • 00:38:11 (Tomáš)Neuvážený krok!
 • 00:38:14 Není dost silný na to,
  aby svedl bitvu.
 • 00:38:16 Polovinu oddílů nechal v Lucce.
 • 00:38:19 (Jan)Protože se měl sejít v Pavii
  se Savojským, tím zrádcem.
 • 00:38:23 Udělal, co měl.
 • 00:38:25 Synovče, vezměte své oddíly
  a rozneste Savojského na kopytech!
 • 00:38:40 -Boj! -Boj!
 • 00:38:48 A my, pane?
  Vyrazíme princi na pomoc?
 • 00:38:51 Nedojedeme včas, abychom stihli
  bitvu, pokud k ní dojde.
 • 00:38:54 Jak se rozhodnete, pane?
 • 00:38:57 Má jen polovinu oddílů?
 • 00:39:01 To bude potřebovat víc
  než celé štěstí.
 • 00:39:06 Ať tedy Bůh ukáže,
  jestli Karla miluje.
 • 00:39:11 Vždycky to byl rozjívenec,
 • 00:39:13 který se stará o noční pitky,
  holky, floutkovské šaty!
 • 00:39:17 Smáli se mu, že v přilbici vypadá
  jako chocholouš.
 • 00:39:20 Tak kde se najednou vzalo
  tak slavné vítězství?
 • 00:39:23 Dokonce pod ním v bitvě
  padli dva koně.
 • 00:39:25 Nikoho nemohlo napadnout,
 • 00:39:27 že se zničehonic ukáže
  jako opravdový syn svého otce.
 • 00:39:30 Právě! Ti dva, a k tomu
  s lišákem Balduinem v zádech,
 • 00:39:33 to je na lucemburské síly
  až příliš.
 • 00:39:36 Český král přece bojuje
  ve vašich barvách.
 • 00:39:40 Čím je silnější, tím víc
  za to spojenectví musím platit.
 • 00:39:43 Korutany, italské signorie,
  co přijde příště? Císařský titul?
 • 00:39:50 Musíme najít způsob,
  jak tu lucemburskou sílu oslabit.
 • 00:39:55 Naštěstí známe povahu našeho
  milého spojence českého krále.
 • 00:40:00 Nikdy nepřipustí,
  aby mu syn přerostl přes hlavu.
 • 00:40:04 Proč toho nevyužít?
 • 00:40:15 Dlouhé roky slýchám o sporech
  mezi českým králem a jeho synem.
 • 00:40:20 Proč bych měl najednou uvěřit,
  že se smířili?
 • 00:40:23 Ty zvěsti rozšiřoval hlavně Bavor.
 • 00:40:27 Vždy se je snažil rozdělovat.
 • 00:40:30 Možná. Bavor je šikovný intrikán.
 • 00:40:34 To český král také.
 • 00:40:36 Čí hru tu vlastně hrajeme?
 • 00:40:39 Hrajte vlastní.
 • 00:41:00 Zpráva od krále.
 • 00:41:09 Posel od krále,
  pan Dobeš z Bechyně.
 • 00:41:13 Nalijte panu z Bechyně víno.
 • 00:41:16 Pokud nepřijel se vzkazem,
  že máme hned vyrazit.
 • 00:41:19 Stačí, když vyjedete
  zítra brzy ráno.
 • 00:41:22 Až se spojíte s královým vojskem,
 • 00:41:23 vyrazíme na pomoc
  Dauphinovi z Vienne.
 • 00:41:25 To mě těší.
  U jeho dvora je veselo.
 • 00:41:28 Každý večer mu na stole
  tancují nahé holky.
 • 00:41:32 Kdežto my, pane z Bechyně,
  se pokaždé jen navečeříme,
 • 00:41:37 pomodlíme se a jdeme spát.
 • 00:41:41 Kdybyste náhodou mluvil s papežem,
  račte mu to vyřídit.
 • 00:41:45 Na zdraví slavnému vítězi
  bitvy u San Felice!
 • 00:41:48 -Vivat princ Karel!
  -Vivat!
 • 00:41:53 Promiňte, pane z Bechyně.
 • 00:41:58 Nechtěl jsem si z vás
  tropit šprýmy.
 • 00:42:02 Jen tak tlacháme, abychom si...
  ulevili od toho věčného harcování.
 • 00:42:07 Prostě se bavíme.
 • 00:42:10 Kdy my jsme se vlastně
  viděli poprvé?
 • 00:42:13 To už je dávno, můj pane.
  Nemůžete se na to pamatovat.
 • 00:42:17 Doprovázel jsem vaši matku
  na Loket, když...
 • 00:42:20 Nemám na Loket dobré vzpomínky.
 • 00:42:25 Opravdu už je to dávno.
 • 00:42:28 V Čechách na mě už zapomněli.
 • 00:42:30 Nezapomněli, pane.
 • 00:42:33 Všichni doufají,
 • 00:42:34 že se právoplatný dědic trůnu
  jednou vrátí.
 • 00:42:37 Jednou možná.
 • 00:42:42 Ale teď se napijeme.
 • 00:42:45 Dnes jste mým hostem, pane Dobeši!
 • 00:45:28 Podívej!
 • 00:45:33 Poznáváš toho,
  kdo pracuje k smrti?
 • 00:45:38 Dauphin z Vienne!
 • 00:45:42 Pro hřích smilstva mu byl
  plamenným mečem uťat mužský úd.
 • 00:45:51 I ty se měj na pozoru
  a svému otci můžeš říci,
 • 00:45:55 aby se též vyvaroval
  podobných hříchů,
 • 00:45:58 nebo vás postihnou
  ještě horší věci.
 • 00:46:03 Teď se vrať tam,
  odkud jsem tě odvedla.
 • 00:46:19 Matko...
 • 00:47:03 (Bušek)Pane!
 • 00:47:07 Pane!
 • 00:47:10 Pane!
 • 00:47:19 (Tomáš)Princi!
  Proč ještě nejste na cestě?
 • 00:47:38 Král zuří!
 • 00:47:40 Jestli nedorazíte včas,
  bude zle.
 • 00:47:45 Vždyť víte,
  že nestrpí sebemenší odpor!
 • 00:47:50 Naše pomoc Dauphinovi neprospěje,
  protože zemřel.
 • 00:48:24 Jak dlouho na tebe máme čekat?
 • 00:48:27 Žádná výjimka pro tebe neplatí!
 • 00:48:30 Co to bylo za řeči,
  že Dauphin je mrtev?
 • 00:48:33 Měl jsem vidění.
 • 00:48:35 Vidění?!
 • 00:48:37 Ve snu jsem viděl, jak Dauphin
  zemřel strašlivou smrtí,
 • 00:48:41 potrestán za své hříchy.
 • 00:48:44 Dám ti radu, snům nevěř!
 • 00:48:46 Zvlášť, když tě navádějí,
  aby ses vyhnul boji.
 • 00:48:50 Můj pane, víte dobře,
  že se boji nevyhýbám.
 • 00:48:57 Mohu odejít?
 • 00:49:00 Čekám na omluvu, pak tě propustím.
 • 00:49:03 Omluvíš se a poprosíš za odpuštění.
 • 00:49:05 Ne, můj pane!
 • 00:49:14 Můj pane, špatné zprávy.
  Dauphin z Vienne je mrtev.
 • 00:49:18 Včera padl v bitvě.
 • 00:49:25 Zbavuju tě velení nad tvými oddíly!
 • 00:49:28 Odjedeš do Merana,
  čeká tam české poselstvo.
 • 00:49:30 Domluvíš s nimi další půjčku
  a počkáš na mé další rozhodnutí.
 • 00:50:34 Český král!
 • 00:50:40 Že si dal na čas!
 • 00:51:26 Zvláštní pocit, dívat se,
  jak o nás rozhodují jiní.
 • 00:51:32 Zvláštní pocit záviset na tom,
 • 00:51:34 jestli jeden muž řekne ano,
  nebo ne, to myslíš?
 • 00:51:37 Tolik úsilí a pak všechno závisí
  na jednom ano, nebo ne.
 • 00:51:43 Takový je přece celý náš život,
  Bušku!
 • 00:51:57 To zas bude nakapaného jedu!
 • 00:52:14 Kdo z vás věděl o tom,
  že Karel odjel do Čech?
 • 00:52:17 Bez mého vědomí?
 • 00:52:19 Moc o tom nevíme, pane.
 • 00:52:21 Zdá se, že to byla podmínka,
  kterou mu dali Češi,
 • 00:52:24 s nimiž se sešel v Meranu.
 • 00:52:27 Jinak by nekývli na další splátku
  vévodovi Korutanskému.
 • 00:52:31 Češi a jejich podmínky.
  Zaplatili aspoň?
 • 00:52:36 Ano.
 • 00:52:41 Od paní z Véndome.
  Pro štěstí v turnaji.
 • 00:52:51 Ani to ho neomlouvá.
 • 00:53:08 Je stejný jako jeho matka!
  Jak může, vrazí mi dýku do zad.
 • 00:53:12 Ale tentokrát se přepočítal.
 • 00:53:25 Vsadím se, že vím,
  co Rottenberg králi našeptal.
 • 00:53:30 Pravdu nebo lež?
 • 00:53:33 Intrikuje princ s českou šlechtou
  proti králi, nebo ne?
 • 00:53:40 Neví, co ho v Čechách čeká.
  Teď mu může pomoci jenom Bůh.
 • 00:54:41 Můžeme pokračovat.
 • 00:54:43 To je ta krajina, do které mne
  ve snu zavedla matka, Bušku.
 • 00:54:47 Pane!
 • 00:54:48 Přece jste se nevzepřel otci
  a neodjel do Čech kvůli snu!
 • 00:55:10 (Bušek)Pane Kostko!
 • 00:55:17 Pane Kostko z Limburka!
 • 00:55:19 Jak to, že se opovažujete
  nevpustit nás do královského hradu?
 • 00:55:23 Chcete být označeni
  za rušitele zemského míru?
 • 00:55:27 (Kostka)Tohle už dlouho
  není královský hrad!
 • 00:55:33 Byl mi dán králem Janem
  do zástavního držení,
 • 00:55:38 za deset tisíc kop českých,
  které jsem mu půjčil!
 • 00:55:46 Já jsem tu pánem
 • 00:55:48 a dovnitř pustím jen ty,
  které pozvu!
 • 00:55:53 Seženeme další ozbrojence
  a hrad prostě dobudeme, pane!
 • 00:55:59 Pane Kostko!
  Víte, kdo já jsem?
 • 00:56:03 Ne! A ani mě to nezajímá!
 • 00:56:06 Kostko! Važ, co říkáš!
 • 00:56:10 Mluvíš s českým korunním princem
  Karlem!
 • 00:56:15 Pane Kostko, přestaňme se
  dohadovat takhle na dálku.
 • 00:56:20 Je to nedůstojné nás obou.
 • 00:56:23 Vyjděte ven.
  Věřím, že se domluvíme.
 • 00:56:26 Vykoupím váš hrad nazpět.
  A za dobrou cenu.
 • 00:56:31 -A kdo sepíše smlouvu?
  -Já!
 • 00:56:36 On umí psát?
  A sepisovat smlouvy?
 • 00:56:40 To jsem ještě nezažil.
 • 00:56:42 -Pane Kostko!
  -Nemohu tu smlouvu podepsat!
 • 00:56:46 -Nechci se protivit králi!
  -Jednám v jeho zastoupení!
 • 00:56:51 Odpusťte princi,
  ale všichni vědí,
 • 00:56:53 že jste nepřijel do Čech
  jako králův zástupce,
 • 00:56:57 ale naopak, abyste se tu ukryl
  před jeho hněvem!
 • 00:57:13 (Bušek)Žádnou slávu jsem nečekal,
  ale tohle!
 • 00:57:17 Proč jsme nemohli zůstat na noc
  u některého z pražských měšťanů?
 • 00:57:22 (Karel)Protože nehodlám vystavit
  královu hněvu toho,
 • 00:57:24 kdo by mi poskytl nocleh.
 • 00:57:28 A tady jsem doma, Bušku!
 • 00:57:30 Tohle je Pražský hrad,
  sídlo českých králů!
 • 00:57:35 Kdo by mi mohl vyčítat,
  že jsem tu nalezl úkryt?
 • 00:57:39 Je to mé dědictví po matce.
 • 00:57:53 Je to divná noc.
 • 00:57:56 -Víte, co se říká?
  -Co?
 • 00:58:02 Že branami tmy vstupují
  do našeho světa
 • 00:58:05 stará nevyhojená utrpení
  a nepotrestané křivdy.
 • 00:58:09 Ty nás potom straší.
 • 00:58:13 To není jen tak, že tu na hradě
  nechce nikdo zůstat přes noc.
 • 00:58:17 Ani váš otec tu nikdy nezůstal.
 • 00:58:20 Můj otec...
  je doma v každé jiné zemi.
 • 00:58:30 Ať spí v paláci nebo
  ve vojenském stanu někde v polích,
 • 00:58:36 ale ne tady, Bušku,
  tady se cítí nesvůj.
 • 00:58:42 A kdo za to vždy platil?
  Vaše matka a teď vy!
 • 00:58:47 Tolik nedůvěry, podezírání
  a nevděku.
 • 00:58:54 Je jako vítr, co se prohání
  a všechno sbírá...
 • 00:58:59 listí, prach, smetí,
  dobré i zlé.
 • 00:59:04 Hlavně to zlé...
 • 00:59:07 Já jsem jiný, Bušku.
  Chtěl bych být jako strom.
 • 00:59:17 Rozumíš mi?
 • 00:59:24 Nerozumíš.
 • 00:59:28 Jak bys mi mohl rozumět!
 • 00:59:37 (kroky)
 • 00:59:49 Bušku!
 • 01:00:01 Je tady někdo?
 • 01:00:07 (rána, třesk skla)
 • 01:00:13 Dějí se divné věci, pane.
 • 01:00:17 Něco mě shodilo na zem
  a ještě to po mně hodilo pohárem!
 • 01:00:23 Jaké noční síly se tu probudily?!
 • 01:00:35 (třesk skla)
 • 01:00:38 Já jsem říkal, že tu nemáme
  zůstávat přes noc!
 • 01:00:50 Kdo mi dává takto najevo,
 • 01:00:54 že nemám právo pokojně usnout
  na hradě českých králů?
 • 01:01:03 Ať jsi, kdo jsi, zjev se!
  A pověz mi to do očí!
 • 01:01:11 Slyšíš?
 • 01:01:14 Nemám-li tu být -
  zjev se!
 • 01:01:19 Mám-li tu být -
 • 01:01:23 odejdi v pokoji!
 • 01:01:53 Mluvme už konečně otevřeně,
  Tvá královská Milosti.
 • 01:01:59 Dobrá, mluvme tedy.
 • 01:02:03 Vy všichni jste uzavřeli
  s mým synem dohodu.
 • 01:02:06 Ano. Ale jen takovou,
 • 01:02:08 že se sejdeme na tomhle
  posvátném místě a budeme hlasovat.
 • 01:02:12 Jakou smlouvu
  jste se svým synem uzavřel vy?
 • 01:02:14 Žádná taková listina není.
  Ale možná, že je jiná.
 • 01:02:19 Jaká?
 • 01:02:22 Znám Karla lépe než vy.
  Co když se s Bavorem dohodnul,
 • 01:02:26 že i kdyby byl dnes zvolen,
  korunu nepřijme?
 • 01:02:30 A za to že ho císař podpoří
  v nároku na český trůn.
 • 01:02:34 Složitá zápletka. Nevěřím jí.
 • 01:02:38 Proč bychom tu dnes seděli?
 • 01:02:41 Aby bylo na koho ukázat prstem:
  tohle jsou ti praví viníci,
 • 01:02:46 kteří si usmysleli,
  že zbaví císaře trůnu!
 • 01:02:49 -Já to věděl! Chyba,
  že jsem sem jezdil! -Seďte!
 • 01:02:54 Teď už si Bavora
  ničím neusmíříte!
 • 01:02:58 Já nevěřím svým uším!
 • 01:03:01 Český král a varuje nás
  před vlastním synem?
 • 01:03:30 Můj hrad je opět váš, princi.
 • 01:03:33 Ne můj, pane Kostko,
  královské komory, to je rozdíl.
 • 01:03:40 (panoš)
  Markraběnka moravská!
 • 01:03:49 Musím tě uvítat tady.
  Pražský hrad je v rozvalinách.
 • 01:03:52 Hlavně, že jsme spolu.
 • 01:03:54 Tvůj otec konečně dokázal ocenit,
  jak dobře si vedeš.
 • 01:03:58 Já jsem tvoje odměna.
  Užij si jí, jak uznáš za vhodné.
 • 01:04:04 Čeká nás krásný čas!
 • 01:04:09 Bušku, když se někdo zjeví
  tak náhle jako teď ty,
 • 01:04:13 přináší zaručeně špatné zprávy!
 • 01:04:16 Je mi líto, pane.
 • 01:04:17 List od vašeho bratra,
  v Korutanech je zle.
 • 01:04:32 Pošleme zprávu králi?
 • 01:04:35 Ta věc spěchá.
  Uděláme něco lepšího.
 • 01:04:42 Překvapíme císaře.
 • 01:05:13 Stojí před mými dveřmi?
  Oblečený jako poutník?
 • 01:05:18 Žádá o slyšení
  a záruku volného odchodu?
 • 01:05:22 Drzý kluk!
 • 01:05:25 Ale šikovnější než všichni ti,
  kterým jsem věřil!
 • 01:05:28 Samo nebe vám ho poslalo,
  můj pane, máte ho v hrsti.
 • 01:05:35 Uveď ho!
 • 01:05:50 Copak vám leží na srdci, princi,
 • 01:05:53 že jste vážil nebezpečnou cestu
  až k nám?
 • 01:05:56 Jde o Korutany, můj pane.
  Tamní šlechta se bouří
 • 01:06:00 a upírá paní Markétě
  a jejímu manželovi,
 • 01:06:02 mému bratru Janu Jindřichovi,
 • 01:06:04 právo na dědictví
  po zesnulém vévodovi.
 • 01:06:09 Ano, doba je neklidná.
 • 01:06:14 Ze všech stran probleskují
  ohně válek,
 • 01:06:18 včerejší přátelé
  jsou dnešními nepřáteli.
 • 01:06:36 Chápu, že hájíš právo Lucemburků
  na korutanské dědictví, ale...
 • 01:06:42 proč bych to měl dělat i já?
 • 01:06:44 Je tu přece smlouva mezi
  korutanským vévodou a mým otcem.
 • 01:06:48 Kterou český král porušil,
 • 01:06:49 protože nikdy nedoplatil
  sjednanou sumu.
 • 01:06:55 Jste moudrý vladař.
  Jistě byste našel cestu, jak...
 • 01:06:59 Jak udržet tvého bratříčka
  na rozkývaném trůnu?
 • 01:07:12 Ale kdo chce něco získat,
  musí mít co nabídnout.
 • 01:07:20 Co nabízíš ty?
 • 01:07:25 Nemáš co nabídnout,
  protože jsi slabý.
 • 01:07:30 To se ale může změnit.
 • 01:07:33 Když uzavřeš dobré spojenectví
  a to ti teď nabízí císař.
 • 01:07:37 Společně udržíme pro tvého bratra
  Korutany a můžeme i mnohem víc.
 • 01:07:43 Třeba vyslyšet touhu české šlechty
 • 01:07:46 a prosadit na tamní trůn
  právoplatného dědice.
 • 01:07:51 Spojenectví? Proti mému otci?
 • 01:07:56 Spojenectví proti našim
  společným nepřátelům.
 • 01:08:01 Nemohu uzavírat taková spojenectví,
  můj pane, jsem jen králův syn.
 • 01:08:06 Nepředstírej tu přede mnou
  věrnost a oddanost otci!
 • 01:08:10 Znám vás oba příliš dobře,
  než abych ti uvěřil.
 • 01:08:13 Syna ctí poslušnost k rodičům.
 • 01:08:16 Krásná slova.
 • 01:08:20 A co ctí otce?
 • 01:08:22 Jestlipak víš, že se nedávno
  český král v Paříži znovu oženil?
 • 01:08:27 S Beatrix Bourbonskou.
 • 01:08:31 Vždyť tě ani nepozvali na svatbu!
 • 01:08:35 Nevíš, že ve svatební smlouvě
  je ustanovení, které říká,
 • 01:08:39 že ty a tvůj bratr Jan Jindřich
 • 01:08:42 jste zbaveni veškerého nároku
  na dědictví v Lucembursku!
 • 01:08:48 Laskavý otec!
 • 01:09:03 Řeknu ti, co se stane,
  když odmítneš.
 • 01:09:09 Přijdete o Korutany.
 • 01:09:11 Tvůj otec to neunese,
  začne válku, ale tu prohraje,
 • 01:09:14 protože nenajde v říši
  spojence.
 • 01:09:16 K čemu ti pak bude tvá věrnost?
 • 01:09:22 Nechám ti čas na rozmyšlenou.
 • 01:09:24 Ale pamatuj si:
  taková nabídka se neopakuje!
 • 01:10:01 Jaká je tvoje odpověď?
 • 01:10:06 Už jsem odpověděl, můj pane.
 • 01:10:18 Opravdu se chceš se mnou měřit?
 • 01:10:39 Budu se modlit
  za váš bezpečný návrat, princi.
 • 01:11:10 Jak to,
  že se zase opovažujete
 • 01:11:12 nevpustit do královského hradu
  prince Karla?
 • 01:11:15 Budete označeni za rušitele
  zemského míru
 • 01:11:18 a jako s takovými s vámi bude
  i naloženo!
 • 01:11:21 Princi!
  Rád vás vpustím dovnitř,
 • 01:11:26 ale jen jako svého hosta.
 • 01:11:30 Pane Kostko!
 • 01:11:31 Cožpak vám všechny peníze
  nebyly vyplaceny podle smlouvy?
 • 01:11:36 To nepopírám.
  Ale okolnosti se změnily!
 • 01:11:43 Podle smlouvy,
 • 01:11:45 podepsané před čtrnácti dny
  zde na hradě Kostelci,
 • 01:11:50 poskytuje nejmilostivější král Jan
  hrad Kostelec,
 • 01:11:54 jakož i všechny vesnice a polnosti,
  které k tomuto panství náleží,
 • 01:11:59 panu Kostkovi z Limburka
  opět v zástavu.
 • 01:12:03 A to za sumu:
  pět tisíc kop českých grošů.
 • 01:12:10 Kdyby alespoň král žádal tolik,
  co jsme Kostkovi zaplatili my!
 • 01:12:38 Tamhle jsou! Jedem!
 • 01:12:51 Prrr!
 • 01:12:59 Blanko!
 • 01:13:07 Vypověděl mě z Prahy, Karle!
  Jako nějakou děvku!
 • 01:13:11 Mé matce to udělal několikrát!
 • 01:13:14 Žárlí,
  protože si tě Češi oblíbili.
 • 01:13:16 -To je vše.
  -To není vše.
 • 01:13:18 Nařkl tě z pletek s císařem,
  proto mě vykázal.
 • 01:13:22 Bavor se mi mstí!
  A ještě to neskončilo.
 • 01:13:26 Co si od těch dvou intrikánů
  necháš líbit, co všechno?
 • 01:13:30 Proč musíme dělat jen to,
  co po nás chtějí jiní?
 • 01:13:35 Protože umíme čekat.
 • 01:13:39 Sbohem.
  Dobré časy v Čechách skončily!
 • 01:13:43 Dobré časy v Čechách
  ještě nezačaly!
 • 01:14:07 (Wolfram)Ať český král
  prokáže... nebo vyvrátí
 • 01:14:11 existenci tajné smlouvy
  mezi jeho synem a Bavorem!
 • 01:14:15 Nevěřím, že by byla.
 • 01:14:18 Nevěříte jednomu,
  tudíž důvěřujete druhému.
 • 01:14:22 A za důvěru se platí.
 • 01:14:25 Vaši věřitelé jsou toho důkazem!
 • 01:14:28 Mají alespoň jednu jistotu!
  Že jim nezaplatím.
 • 01:14:33 My nemáme žádnou!
 • 01:14:35 Jak to? Jedna tu je.
 • 01:14:44 My, z boží milosti kurfiřti
  Svaté říše římské,
 • 01:14:48 vzkazujeme vysoce urozenému
  panu Ludvíku Bavorskému:
 • 01:14:53 Nedávno nám došlo
  od papeže Klimenta upozornění,
 • 01:14:58 že vás již v žádném případě
  nepokládá za římského krále,
 • 01:15:03 natož za císaře,
 • 01:15:05 kterým jste se ráčil jmenovat
  bez souhlasu papeže i římské kurie.
 • 01:15:11 Proto jsme se usnesli,
 • 01:15:13 že se sejdeme k neodkladné volbě
  nového římského krále.
 • 01:15:18 -Pečetili jste všichni.
  -Já ne.
 • 01:15:22 Ačkoliv Bavor hanebným způsobem
  potupil lucemburský rod
 • 01:15:26 v osobě vašeho mladšího syna.
 • 01:15:28 Že se sejdeme k volbě,
  ne že zvolíme!
 • 01:15:54 -Volalas mne, paní?
  -Ano, hrabě ti chce něco říci.
 • 01:16:04 Pane!
 • 01:16:06 Jsem vyslanec Jeho Milosti
  císaře Svaté říše římské,
 • 01:16:10 který mne pověřil vyšetřit
  stížnost Markéty Korutanské,
 • 01:16:14 že je stále ještě panna.
 • 01:16:17 Pokud nyní před našimi zraky
  nesplníte manželskou povinnost,
 • 01:16:21 budete s ní rozveden
  od stolu i lože.
 • 01:16:27 Můžete začít.
 • 01:18:01 (Tomáš)
  Pane! Pane, pane!
 • 01:18:05 Míříte do bažiny!
 • 01:18:09 Pane, co poroučíte?
 • 01:18:14 Pane, vyjeďme z lesa!
 • 01:18:19 Musíme se pokusit shromáždit
  naši jízdu!
 • 01:18:22 Pane, bitva ještě není ztracená!
 • 01:18:25 Pane! Pane!
 • 01:18:53 My, císař Svaté říše římské,
  slavnostně vyhlašujeme,
 • 01:18:59 že přijímáme českého krále Jana
  pod svou svrchovanou ochranu
 • 01:19:05 a udělujeme mu české království
  v léno.
 • 01:19:30 Takže už nejsi poslušný syn?
 • 01:19:36 Pořád jsem synem svého otce.
 • 01:19:38 Který tě zbavil dědictví.
 • 01:19:49 A teď i nároku na český trůn.
 • 01:19:53 Neměl jsi odmítat, když ti
  císař nabízel spojenectví!
 • 01:19:56 A k čemu by to bylo?
 • 01:20:02 Po čase by mě beztak zradil.
  Jako to dělává otec.
 • 01:20:07 Jako to dělají Angličané,
  Francouzi, Italové.
 • 01:20:13 Ne. Já půjdu jinou cestou.
 • 01:20:16 Miluju tě.
  Ty můj princi bez země.
 • 01:20:26 Nikdo mi nemůže vzít právo
  zdědit české království.
 • 01:20:34 Právo? Tohle je právo!
  Kdy už to pochopíš?
 • 01:20:49 Když vedu spravedlivou válku
  a prohraju ?
 • 01:20:56 je to podle práva?
 • 01:21:01 Ne, má milá,
  meč je někdy na nic.
 • 01:21:24 Zrádče!
 • 01:21:27 Proč jsem se musel dočkat toho,
  že poštveš
 • 01:21:29 veškerou českou šlechtu
  proti zákonnému králi!
 • 01:21:32 Proti svému otci!
 • 01:21:36 Vzbouřili se právem:
 • 01:21:38 proti hanebné smlouvě,
  kterou jste podepsal s Bavorem!
 • 01:21:42 Ještě slovo a probodnu tě,
  jakkoliv jsi můj syn!
 • 01:21:49 Možná je lepší zemřít
 • 01:21:51 než žít v hanbě
  jako dědic trůnu bez země,
 • 01:21:53 která se z království proměnila
  v pouhopouhé léno!
 • 01:21:56 Smlouvy jsou slova
  sepsaná na oslí kůži.
 • 01:21:59 Sepisují se, když je třeba,
  a když se něco změní,
 • 01:22:01 -přestanou platit.
  -Nikdy...
 • 01:22:03 -Nikdy se té smlouvě nepodvolím.
  -Ty?
 • 01:22:06 -Ty, který se pořád oháníš
  dodržováním práva? -Právě.
 • 01:22:11 -Podle něj je od samého počátku
  ta smlouva neplatná! -Žvásty!
 • 01:22:16 Co chceš dělat?
 • 01:22:18 Chceš mě s tou českou pakáží
  sesadit z trůnu?
 • 01:22:25 Proč vás?
 • 01:22:28 Toho, kdo způsobil takové ponížení
  celému našemu rodu!
 • 01:22:42 Zkusil jsem to a prohrál jsem.
 • 01:22:46 To se stává.
 • 01:22:49 Císař je příliš silný protivník.
 • 01:22:52 Stojí na vrcholu moci.
 • 01:22:54 Výš už vystoupat nemůže,
  jen padnout dolů.
 • 01:22:57 Copak ses za ta léta
  nic nenaučil?
 • 01:23:00 Kde chceš hledat spojence?
  Kurfiřti?
 • 01:23:05 Mají ho plné zuby,
  ale on je drží pevně pod krkem.
 • 01:23:09 Francouzi? Nahlas vykřikují,
 • 01:23:11 že papež vyhlásil proti Bavorovi
  už druhou klatbu,
 • 01:23:15 a přitom se s ním domlouvají
  proti Angličanům.
 • 01:23:17 Myslel jsem jiného spojence!
 • 01:23:22 -Koho? ?Vás!
 • 01:23:31 Jak to myslíš?
 • 01:23:37 Celé roky se nás Ludvík Bavor
  snažil rozdělovat.
 • 01:23:40 A dařilo se to.
 • 01:23:42 Je přesvědčen, že je to
  jeho nejsilnější zbraň
 • 01:23:45 proti celému našemu rodu.
 • 01:23:48 Ponechme mu ji v rukou
  a podporujme její váhu.
 • 01:23:53 A v pravý čas Bavor zjistí,
  že tato zbraň je jenom...
 • 01:23:56 ztrouchnivělé kopí,
  které se mu rozpadá v rukou.
 • 01:24:01 Srazme ho z římského trůnu!
 • 01:24:07 Kdo by ho měl nahradit?
 • 01:24:10 Já!
 • 01:24:13 Jednou se mě pohrdavě zeptal:
  opravdu se chceš se mnou měřit?
 • 01:24:18 Ano! Chci se s ním měřit!
 • 01:24:27 Předstírat nenávist,
 • 01:24:31 poslat tě do vyhnanství.
 • 01:24:35 To by šlo.
 • 01:24:39 Ale potrvá to dlouho.
 • 01:24:42 Zdědil jsem po vás
  mnoho vlastností,
 • 01:24:44 ale ne netrpělivost, můj pane.
 • 01:24:52 Jak se rozhodnete?
 • 01:25:01 Takže smlouva bez podpisů
  a pečetí...
 • 01:25:08 A ty mi věříš?
 • 01:25:14 Mám?
 • 01:25:24 Táhni mi z očí
  a už se neukazuj!
 • 01:25:30 Otče, vaše ruka nedokázala
  najít mou,
 • 01:25:35 ale čepel vaší dýky
  našla moje hrdlo okamžitě.
 • 01:26:15 Přijme vás.
  Ale budete si muset počkat.
 • 01:26:18 I já jsem čekal,
 • 01:26:19 ačkoli Pierra de Rosiéres
  znám celá desetiletí.
 • 01:26:24 Každý se touží pozdravit s tím,
 • 01:26:26 koho Prozřetelnost určila
  jako budoucího papeže.
 • 01:26:31 Markrabě moravský.
 • 01:26:34 Máme dobrý plán, můj milý,
  ale je v něm několik bílých míst.
 • 01:26:40 Včetně toho,
  jak se zachová váš otec.
 • 01:26:44 Riskujete daleko víc,
 • 01:26:46 než kolik kdy byl ochoten
  riskovat on.
 • 01:26:49 Proto se také nikdy nestal
  římským králem.
 • 01:26:53 (mnich)
  Karel, markrabě moravský!
 • 01:27:13 -Tak jsme se po letech setkali.
  -Ano, můj učiteli.
 • 01:27:17 Jedu s vojskem na pomoc
  španělskému králi.
 • 01:27:20 Trápí mne,
  že se český korunní princ
 • 01:27:23 musí živit jako námezdný žoldnéř.
 • 01:27:25 A jsem rozhodnut,
  že s tím něco udělám.
 • 01:27:28 I když jako voják si vedete skvěle.
 • 01:27:31 Vyprávěli mi, že jste na moři
  uprchl v přestrojení
 • 01:27:34 ze zajetí benátských kapitánů.
 • 01:27:37 Zajali nás, přestože jsme byli
  jejich spojenci.
 • 01:27:40 Takový je svět.
 • 01:27:42 -Svět by takový být nemusel.
  -Nemusel, ale je.
 • 01:27:46 Nezměníme ho?
 • 01:27:48 Můj princi,
 • 01:27:50 nesedíme v mé komnatě jako
  za starých časů,
 • 01:27:52 abychom mohli volně debatovat
  a snít.
 • 01:27:57 Není na čase vrátit světu
  pevný řád?
 • 01:28:00 Všichni doufáme, že přijde
  silný papež
 • 01:28:03 a sesadí z císařského trůnu muže,
 • 01:28:05 který si nechal vsadit korunu
  na hlavu vojenskou mocí,
 • 01:28:08 bez souhlasu církve.
 • 01:28:10 Možná bych věděl o muži,
 • 01:28:12 který by dokázal pomoci církvi
  takový cíl uskutečnit.
 • 01:28:17 A dokonce prý na něm už pracuje,
 • 01:28:20 takže přemluvil
  i takového zkušeného politika,
 • 01:28:24 jakým je arcibiskup Balduin.
 • 01:28:32 Jenže celá Evropa také dobře ví,
 • 01:28:34 že je český král Bavorovým
  nejvěrnějším spojencem
 • 01:28:38 a nikdo nevěří, včetně mne,
 • 01:28:40 že byste byli s otcem schopni
  překonat své rozpory.
 • 01:28:46 Jaká výhoda,
  že to samé si myslí i Bavor!
 • 01:29:12 Tak co papež?
 • 01:29:14 Zůstává neoblomný, můj pane.
  K volbě dojít musí.
 • 01:29:20 Dobrá, sebereme vojsko a obklíčíme
  kurfiřty ve volebním stanu.
 • 01:29:24 Uvidíme,
  jak na ně má přítomnost zapůsobí.
 • 01:29:27 To by byla velká chyba,
  můj pane.
 • 01:29:30 Papež uzná jen výsledek
  dobrovolné volby.
 • 01:29:34 O této by prohlásil,
  že je vynucená,
 • 01:29:36 a nechal by ji opakovat.
 • 01:29:38 Za situace pro nás daleko
  méně příznivé.
 • 01:29:43 Ještě méně příznivé,
  než v jaké jsem dnes?
 • 01:29:47 Smlouváme se proti vašemu synovi,
  králi!
 • 01:29:52 Kam to ten svět dospěl?
 • 01:29:55 Nebo už to není... náš svět?
 • 01:29:59 Končíme,
  jako končí dnešní den?
 • 01:30:04 Komu jinému už bych měl
  otevřít srdce než vám,
 • 01:30:08 věčnému spojenci i protivníkovi?
 • 01:30:12 Intrikovali jsme,
 • 01:30:15 porušovali ujednání,
  ale byli jsme to my,
 • 01:30:17 kdo hýbal trůny
  a vzdoroval papežům.
 • 01:30:21 Celý svět byl naším
  turnajovým kolbištěm.
 • 01:30:25 Každý z kurfiřtů dostal
  jeden list výhružný
 • 01:30:28 a druhý plný sladkých nabídek.
  Takové těsto se dobře hněte.
 • 01:30:32 Budou velmi váhat,
  zda zvednout ruku.
 • 01:30:36 Vás ale přemlouvat nebudu,
  ani slibovat ani vyhrožovat.
 • 01:30:42 Bylo by to nedůstojné nás obou.
 • 01:30:46 Řeknu vám jen jedno:
 • 01:30:48 jestli při volbě svému synovi
  dáte hlas... vezmete jej sobě.
 • 01:30:56 Vím to.
 • 01:31:18 -Vím, jak budu hlasovat.
  -Jak?
 • 01:31:23 Tak, že se rozhodně
  nevyslovím jako první!
 • 01:31:26 -To musí udělat český král!
  -Jeho názor známe, je proti volbě!
 • 01:31:31 Toužím slyšet to nahlas!
  Pak se vyslovím i já.
 • 01:31:38 Možná jsem proti volbě,
  na tom nesejde.
 • 01:31:43 Vy ode mne chcete slyšet
  buď ano, nebo ne.
 • 01:31:48 A já říkám ano.
 • 01:31:50 Ještě před chvílí jste nás
  před svým synem varoval
 • 01:31:52 a teď mu dáváte svůj hlas?
 • 01:31:56 Varoval, a přesto jste hned
  neřekli ne. Proč?
 • 01:32:04 To není tak jednoduché.
  Ne znamená protivit se papeži.
 • 01:32:11 Pokud řekneme ne,
 • 01:32:14 budeme odpovědní vůči papeži
  všichni společně.
 • 01:32:17 Ale ano znamená
  vystavit se Bavorově nenávisti!
 • 01:32:23 A pokud řekneme ano,
  bude jen na Karlovi,
 • 01:32:27 aby před císařem uhájil to,
  co získal.
 • 01:32:30 Ne na nás.
  A proto říkám ano.
 • 01:32:39 Potřebuju silného spojence
  proti Bavorovu synu,
 • 01:32:41 který neprávem drží Braniborsko.
 • 01:32:45 Karel pro mě takovým spojencem je.
 • 01:32:49 Já mu svůj hlas dám.
 • 01:32:53 Připojuji svůj hlas
  v prospěch volby.
 • 01:33:02 Přesouváte odpovědnost na Karla?
 • 01:33:06 Připojím se k vám!
  Říkám ano.
 • 01:33:34 (troubení)
 • 01:33:40 (herold)
  Všemi hlasy přítomných kurfiřtů
 • 01:33:44 byl zvolen nový král
  Svaté říše římské!
 • 01:34:06 Nech toho, spěchejme raději
  do našeho stanu.
 • 01:34:09 Musím se převléknout a čekat.
 • 01:34:11 To bude už radostné čekání
  na korunu římského krále.
 • 01:34:14 -Já ji ale odmítnu!
  -Odmítnete?
 • 01:34:17 Po všech těch jízdách,
  úmorných jednáních i...
 • 01:34:20 Tolik jsme se snažili!
 • 01:34:21 -Nebo je pravda, co se povídá?
  -Co se povídá?
 • 01:34:24 Že jste podepsal
  tajnou dohodu s Bavorem.
 • 01:34:29 Bušku! Copak nevíš,
 • 01:34:31 že podle starého zvyku musí
  nově zvolený římský král
 • 01:34:34 -korunu nejprve odmítnout, aby...
  -Aby?
 • 01:34:38 Aby ji napodruhé přijal!
 • 01:35:29 Chci si s králem promluvit
  o samotě.
 • 01:35:37 Přišel jsem vás před bojem
  pozdravit.
 • 01:35:42 V bitvě se neuvidíme,
  mám stát daleko na levém křídle.
 • 01:35:46 Já budu v čele středního voje.
  Jako obvykle.
 • 01:35:55 Volba byla váš mistrovský kousek.
 • 01:35:58 Bez vás by mi Gerlach s Wolframem
  hlas nikdy nedali.
 • 01:36:03 A pomohl nám i sám Bavor.
 • 01:36:06 Tolikrát nesplnil, co slíbil,
  že už mu nikdo nevěří.
 • 01:36:11 Každý je strůjcem svého osudu.
 • 01:36:17 Je čas.
 • 01:36:24 -Měl bys jít první, máš přednost.
  -Vyjdeme společně.
 • 01:36:29 Chci ti dát jednu radu.
 • 01:36:32 A chci,
  abys mě tentokrát poslechl.
 • 01:36:36 Vždycky jsem byl váš poslušný syn.
 • 01:36:41 Poslušný jsi nikdy nebyl,
  stejně jako tvá matka.
 • 01:36:48 Drž se v bitvě zpátky,
  bude to těžký boj.
 • 01:36:51 Cítím to v kostech.
 • 01:36:54 Slibuješ?
 • 01:36:57 Ano, můj pane.
 • 01:37:02 (komentář)
  A tehdy král pravil:
 • 01:37:05 Pánové, jste dnes všichni
  mými přáteli a bratry ve zbrani,
 • 01:37:10 proto vás žádám,
  jelikož sám jsem slepý,
 • 01:37:13 veďte mne tak daleko
  do bitevní vřavy,
 • 01:37:16 abych měl nepřátele na dosah meče.
 • 01:37:18 Rytíři souhlasili,
 • 01:37:20 a protože ho nechtěli ztratit
  v mačkanici lidí,
 • 01:37:23 svázali otěže koní dohromady.
 • 01:37:30 Uvidíme se po bitvě.
 • 01:37:33 A jestli ne,
  tak někdy jindy.
 • 01:38:33 -Vy jdete zdaleka?
  -Ano.
 • 01:38:37 Až z českých zemí.
 • 01:38:40 Kupci vyprávějí,
 • 01:38:42 že za nového římského krále
  panuje tam u vás za horami mír.
 • 01:38:46 Ten Lucemburk prý ve své zemi
  zakládá města a hrady.
 • 01:38:52 A založil i univerzitu!
 • 01:38:55 Každý vladař se má starat,
  aby jeho země vzkvétala.
 • 01:39:01 -(zvuk trubky)
  -Slyšíš to?
 • 01:39:03 Jako by sem jeli nějací jezdci.
 • 01:39:10 Děkuji za občerstvení.
  Koupím tvůj dům.
 • 01:39:15 Pověz, kolik za něj chceš,
  nebudu smlouvat.
 • 01:39:18 Ty koupíš můj dům? A proč?
  Co s ním chceš dělat?
 • 01:39:28 Kdysi jsem tu přenocoval
  a měl zvláštní sen.
 • 01:39:33 Chtěl bych tady na jeho paměť
  vystavět kostel.
 • 01:39:37 Vystavět kostel?
 • 01:39:39 -A kdo ti to dovolí?
  -Zdejší biskup.
 • 01:39:43 Co když ne?
 • 01:39:45 Tak mu to nařídí papež.
 • 01:39:48 Řekni si dobrou cenu,
  neošidím tě.
 • 01:39:50 Bušku!
 • 01:39:55 Vyřiď to.
 • 01:40:23 Kdo to je?
 • 01:40:25 Karel, český a římský král,
 • 01:40:29 který jede do Říma,
  aby se nechal korunovat císařem.
 • 01:43:10 Skryté titulky: Olga Hanzlíková
  Česká televize, 2016

Související