iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 12. 2015
18:15 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
18186
zhlédnutí

Jednou nohou v absolutnu

Jednou nohou v absolutnu… druhou nohou na hraně

Odpovědnost vědce, etické hranice vědeckého bádání: Mohou být objevy z oblasti přírodních nebo technických věd podřízeny etickým kritériím?

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Jednou nohou v absolutnu - Jednou nohou v absolutnu... druhou no

 • 00:00:37 -Samozřejmě,
  že může být věda nebezpečná.
 • 00:00:39 Tak to vidíme ostatně dopady vědy
  všude kolem sebe.
 • 00:00:46 Nakonec i tahle budova,
  na které stojíme,
 • 00:00:49 tak je výsledkem vědeckého bádání
  a techniky.
 • 00:00:52 A kdyby například
  nebyla dobře postavená,
 • 00:00:55 tak je pro nás nebezpečná.
 • 00:00:57 Vojenský výzkum na akademické půdě
  je samozřejmě velké dilema,
 • 00:01:01 protože si myslím,
 • 00:01:04 že na akademickou půdu
  patří především to,
 • 00:01:07 čemu se říká základní bádání.
 • 00:01:09 Ono vlastně kdykoliv je už nějak
  ten výzkum instrumentalizovaný
 • 00:01:13 nebo je používaný k nějakým účelům,
 • 00:01:15 které jsou vlastně předem zadané
  tomu vědci nebo těm vědcům,
 • 00:01:19 tak je to velmi problematické
  v každém případě.
 • 00:01:22 Pokud jde o ten vojenský výzkum,
 • 00:01:24 tak je to samozřejmě
  ještě o to problematičtější,
 • 00:01:28 že se tam vytváří
  takové jako nehezké věci,
 • 00:01:30 jako jsou zbraně,
 • 00:01:32 které na rozdíl od mnoha jiných tedy
  vědeckých výdobytků
 • 00:01:36 neslouží k tomu, aby nějak
  zdokonalovaly lidský život,
 • 00:01:40 aby ho zlehčovaly,
  aby ho usnadňovaly
 • 00:01:42 a zvyšovaly jeho kvalitu,
  ale slouží k zabíjení.
 • 00:01:45 Což samozřejmě je základní problém.
 • 00:01:47 Každý vědec, který se podílí
  na nějakém vojenském výzkumu,
 • 00:01:51 tak samozřejmě
  by si měl položit otázku,
 • 00:01:54 čemu slouží
  a především komu slouží,
 • 00:01:57 a komu slouží ty zbraně,
  na jejichž vývoji se podílí.
 • 00:02:00 -Několik týdnů po tom,
  co jsme vstoupili do NATO,
 • 00:02:04 tak se tady objevili zástupci
  Office of Naval Research,
 • 00:02:07 kteří právě po univerzitách
  v nově připojených státech
 • 00:02:11 hledali možnosti,
  kde zasponzorovat výzkum.
 • 00:02:14 Katedra měla už tou dobou
  relativně slušné jméno po Evropě,
 • 00:02:19 takže několik
  vytipovaných univerzit
 • 00:02:22 v nově připojených státech,
  u nás, v Maďarsku
 • 00:02:25 oslovili právě
  zástupci americké armády,
 • 00:02:27 aby viděli,
  kam by ten výzkum mohli zadat.
 • 00:02:32 Koukáme na zdrojové kódy
  našich programů,
 • 00:02:36 které používáme
  pro simulaci letecké dopravy,
 • 00:02:39 a to jak civilní,
  tak bezpilotních prostředků.
 • 00:02:43 Zdrojový kód je program,
  vlastně nějaký předpis,
 • 00:02:47 podle kterého potom počítač
  vykonává jednotlivé instrukce,
 • 00:02:51 vlastně to nějakým způsobem
  specifikuje chování toho počítače,
 • 00:02:55 případně potom
  už i toho letounu ve skutečnosti.
 • 00:02:59 To znamená, že my jsme díky těmto
  programům schopni odsimulovat
 • 00:03:04 civilní letecký provoz nad Evropou,
  nad Spojenými státy,
 • 00:03:08 nad celým světem
 • 00:03:10 a zároveň využíváme
  stejné programy pro to,
 • 00:03:13 abychom vyvíjeli nové algoritmy
  pro bezpilotní letouny.
 • 00:03:19 Zkoušíme tyto dvě části
  i propojit dohromady,
 • 00:03:22 což je teďka docela důležité téma,
 • 00:03:26 protože s rozvojem
  bezpilotních prostředků
 • 00:03:29 je důležité zajistit
  jejich bezpečnou integraci
 • 00:03:33 do civilního vzdušného prostoru
 • 00:03:35 a v tuto chvíli nikdo
  moc přesně neví, jak to udělat.
 • 00:03:39 Takže my se pomocí
  našich simulačních programů
 • 00:03:42 snažíme toho nějak dosáhnout.
 • 00:03:50 Zdrojové kódy, které my
  tady v laboratoři vyvíjíme,
 • 00:03:53 tak nemusí být používány
  pouze pro armádní účely,
 • 00:03:57 ale po uvolnění si je může stáhnout
  jakýkoliv nadšenec nebo student
 • 00:04:02 a použít je
  pro svoje vlastní projekty,
 • 00:04:05 třeba jako hračky
  nebo v civilním sektoru.
 • 00:04:11 -My se snažíme v podstatě
  dělat nějaký výzkum
 • 00:04:15 v oblasti řízení a koordinace
  bezpilotních letadel a vrtulníků
 • 00:04:19 takovým způsobem,
  abychom ušetřili nějakou zátěž
 • 00:04:26 na operátora
  těchto bezpilotních prostředků.
 • 00:04:29 A to takovým způsobem,
 • 00:04:31 že se snažíme velkou část
  těch úkolů,
 • 00:04:34 které by musel dělat operátor,
 • 00:04:36 převést pomocí nějakých mechanismů
  umělé inteligence
 • 00:04:40 na ta bezpilotní letadla samotná.
 • 00:04:44 -Tohle je naše letadlo,
  ale právě ve fázi rekonstrukce.
 • 00:04:48 Spíš tvorby,
 • 00:04:50 protože jsme stará letadla
  měli vybavená slabší elektronikou
 • 00:04:54 a potřebovali jsme
  silnější elektroniku
 • 00:04:57 kvůli výpočtům některých informací
  přímo na palubě letounu,
 • 00:05:01 tak jsme vlastně postavili
  nový letoun s kostrou,
 • 00:05:05 kde jsme to vybavili
  silnějším palubním počítačem.
 • 00:05:09 Koupili jsme novou speciální
  3D kameru
 • 00:05:12 a kromě obrazových dat
 • 00:05:14 poskytuje k jednotlivým bodům
  i informaci o jejich vzdálenosti.
 • 00:05:21 Takže potom z toho jde
  jednodušším způsobem tvořit
 • 00:05:25 3D mapa prostředí,
  kdy ten bezpilotní prostředek tím,
 • 00:05:29 že se otáčí
  a prolétává různě chodbami,
 • 00:05:33 dokáže vlastně změřit,
 • 00:05:35 jak je v každém okamžiku vzdálený
  od zdi, od dveří,
 • 00:05:39 a díky tomu by potom mohl
  autonomně vytvářet mapy prostředí,
 • 00:05:43 například v okamžiku,
 • 00:05:45 kdy by se někde zřítila
  nějaká budova,
 • 00:05:47 při požáru v dolech a podobně.
 • 00:05:50 My samozřejmě uvažujeme nad tím,
 • 00:05:52 že by ty algoritmy
  mohly být použity
 • 00:05:55 v nějakých vojenských operacích,
 • 00:05:57 nicméně sami vidíme, že možnost
  využití v civilních operacích,
 • 00:06:01 pro záchranné operace,
 • 00:06:03 je mnohem širší než to,
  co by využili potom ti vojáci.
 • 00:06:07 Oni sami vyvíjejí programy,
 • 00:06:09 které jsou mnohem speciálnější,
  sofistikovanější.
 • 00:06:13 A to, co my tady vyvíjíme,
 • 00:06:15 tak má dle mého názoru mnohem širší
  použití v civilním sektoru.
 • 00:06:19 Pro nás to nasazení
  ve všech těch oblastech
 • 00:06:22 nepředstavuje nějaký zásadní
  morální problém.
 • 00:06:26 My ty roboty nevybavujeme zbraněmi.
 • 00:06:32 To je těžké, tohle.
 • 00:06:35 Já jsem měl být filosof, ale...
 • 00:06:39 Kolegové řeší podobné problémy
  v obecném pohledu robotiky,
 • 00:06:44 které jsou sponzorované
  z jiných zdrojů než z armádních.
 • 00:06:48 A zajímalo by mě,
 • 00:06:50 jestli by se někdo ptal
  na ten samý problém,
 • 00:06:54 kdyby ten výzkum neplatila armáda.
 • 00:06:56 V podstatě druhou podobnou větev
  může platit Evropská unie,
 • 00:07:00 výsledné programy budou stejné,
 • 00:07:03 a nikdo s tím žádný velký
  morální problém nemá.
 • 00:07:06 -Co byste si mysleli,
  kdyby ten váš výzkumný úkol
 • 00:07:10 skutečně převzala armáda
  a rozdělila by ty bojové úkoly
 • 00:07:14 těm jednotlivým vrtulníkům,
  letadlům.
 • 00:07:16 Netrápilo by vás to?
 • 00:07:21 -Jestli by nás to co?
  -Netrápilo.
 • 00:07:24 -Tak svým způsobem asi určitě,
 • 00:07:26 ale jde o to, že my s tím stejně
  asi nic moc bychom udělat nemohli.
 • 00:07:32 Že tihle lidi
  se asi na nic moc neptají.
 • 00:07:36 -Já si myslím, že obecně platí,
  že by vědec měl se zamýšlet
 • 00:07:41 nad důsledky a širšími souvislostmi
  svých objevů a svých výzkumů.
 • 00:07:46 A každý vědec podle mě
  by si měl tuhle otázku klást,
 • 00:07:50 protože vlastně
  každý vědecký výzkum
 • 00:07:53 může mít nějaké důsledky
  pro společnost,
 • 00:07:56 za které nese ten vědec
  určitou odpovědnost.
 • 00:08:00 A v případě toho vojenského výzkumu
 • 00:08:03 samozřejmě ta otázka
  se klade dvojnásob.
 • 00:08:05 A samozřejmě,
  že k vědci obecně by mělo platit
 • 00:08:09 schopnost kritického myšlení,
  kritické soudnosti.
 • 00:08:12 To znamená i vlastně
  kriticky posoudit
 • 00:08:15 nějaký ideologický háv toho,
  co vlastně se mu předkládá
 • 00:08:19 jako cíl
  toho jeho vlastního bádání.
 • 00:08:22 Já nechci říct,
  že by podíl na vojenském výzkumu
 • 00:08:25 byl jednoznačně něco špatného
  nebo něco zlého,
 • 00:08:29 protože nakolik existují státy,
 • 00:08:31 nakolik nežijeme
  v ideálním světě utopickém,
 • 00:08:34 tak samozřejmě
  i demokratické státy,
 • 00:08:37 které se nedopouštějí nějakých
  zločinů nebo agresivních válek,
 • 00:08:41 tak potřebují mít svoji armádu,
  potřebují mít svoje zbraně.
 • 00:08:45 A samozřejmě,
  že dneska ta povaha těch válek
 • 00:08:48 hodně závisí
  na úrovni vědeckého výzkumu.
 • 00:08:51 A to znamená, že dneska
  je to válka do značné míry
 • 00:08:55 vlastně válka nějakých vědeckých
  a technických kompetencí,
 • 00:08:59 které ty dotyčné státy
  mají k dispozici.
 • 00:09:08 -Pokud se pamatuju,
 • 00:09:10 první zákon robotiky říká,
  že robot nesmí ublížit člověku.
 • 00:09:14 Druhý zákon říká,
  že robot musí poslouchat člověka,
 • 00:09:18 pokud to není v rozporu
  s prvním zákonem.
 • 00:09:21 Třetí zákon robotiky říká,
 • 00:09:23 že robot nesmí poškodit sám sebe
  nebo musí chránit sám sebe,
 • 00:09:28 pokud to není v rozporu
  s prvními dvěma zákony robotiky.
 • 00:09:32 My to hodně děláme teoreticky,
 • 00:09:34 to znamená, že to děláme
  na simulátorech zatím,
 • 00:09:37 protože je komplikované
  dostat do vzduchu
 • 00:09:41 větší množství těch helikoptér,
 • 00:09:43 se kterými pak jsme schopní
  je rozmístit v nějaké oblasti tak,
 • 00:09:47 aby tu oblast hlídaly
 • 00:09:50 a zároveň si udržovaly komunikační
  spojení, aby na sebe viděly.
 • 00:09:56 My jsme schopni stabilizovat
  celý roj těch helikoptér,
 • 00:10:00 kdy ty helikoptéry si udržují
 • 00:10:02 nejenom polohu vůči zemi,
  ale i vůči sobě navzájem,
 • 00:10:07 protože jedna helikoptéra
  je schopna vidět druhou
 • 00:10:10 a odhadovat
  její vzdálenost a polohu.
 • 00:10:13 -Já jsem se někde dočetl,
 • 00:10:15 že jste studovali
  chování ptačích hejn.
 • 00:10:18 -Z ptačích hejn se inspirujeme,
 • 00:10:21 protože ti ptáci
  samozřejmě taky musí létat tak,
 • 00:10:24 aby udržovali nějakou formaci
  a přitom do sebe nenaráželi.
 • 00:10:28 A každý z těch ptáků vidí
  jenom několik sousedů vedle sebe.
 • 00:10:32 A ty principy je možné použít.
 • 00:10:38 Náš přístup je takový,
  že se snažíme,
 • 00:10:41 aby naše systémy, naše helikoptéry
  byly nezávislé na systému GPS
 • 00:10:45 nebo na jakémkoliv jiném
  externím lokalizačním systému.
 • 00:10:49 Výhodou je, že pak jsme schopni
 • 00:10:51 se s takovými helikoptérami
  navigovat
 • 00:10:54 i například v prostředí budov.
 • 00:10:58 Spíše než vojenského využití
  bych se obával
 • 00:11:01 využití nějakými teroristy
  nebo jinými složkami,
 • 00:11:04 protože takovouhle helikoptéru
 • 00:11:06 jste schopni postavit
  dneska velmi levně
 • 00:11:09 a není už problém v dnešní době,
 • 00:11:12 aby unesla kilogram dva
  nějaké užitečné zátěže,
 • 00:11:16 což může být už zátěž,
  která může být nebezpečná.
 • 00:11:20 Samozřejmě, že ty roboty
  by se měly konstruovat tak,
 • 00:11:23 aby neublížily
  a aby dělaly to, co chceme.
 • 00:11:26 Ale ta implementace je složitá,
 • 00:11:29 protože jak vysvětlíte robotu,
  aby neublížil člověku,
 • 00:11:32 když on neví,
  jak rozpoznat toho člověka,
 • 00:11:35 to je strašně těžká úloha.
 • 00:11:38 Jak rozpoznat toho,
  kdo mu smí dávat příkazy,
 • 00:11:42 od toho,
  kdo mu nesmí dávat příkazy.
 • 00:11:44 Ta úloha je tak těžká,
 • 00:11:46 že ty zákony robotiky
  možná najdou své uplatnění,
 • 00:11:50 ale poté až umělá inteligence
  bude na trochu jiné úrovni.
 • 00:11:55 -Já osobně jsem v tomhle
  velmi skeptický,
 • 00:11:58 že by nějaká umělá inteligence
  mohla mít svědomí.
 • 00:12:02 Já si myslím, že především umělá
  inteligence nikdy nemůže mít nitro,
 • 00:12:07 nikdy nemůže mít niternost lidskou,
  to znamená,
 • 00:12:10 že od ní nemůžeme očekávat podle mě
 • 00:12:12 nikdy žádné rozhodování morální
  ve smyslu dobra a zla.
 • 00:12:16 Tím pádem ani svědomí samozřejmě.
 • 00:12:19 A já si myslím, že vůbec
  abychom pochopili tu otázku
 • 00:12:22 vztahu vědy, techniky a jejich
  produktů a morální odpovědnosti,
 • 00:12:27 tak je třeba hodně uvažovat
  o tomhle,
 • 00:12:29 o vztahu té lidské niternosti,
 • 00:12:31 řekněme zralosti osobnostní
  člověka, to na jedné straně,
 • 00:12:35 která je jednou takovou důležitou
  dimenzí lidské existence,
 • 00:12:39 a druhá je řekněme ta racionalita
  toho západního typu,
 • 00:12:43 ta vědecká racionalita,
  ta technická racionalita.
 • 00:12:47 Což jsou vlastně dvě různé dimenze,
 • 00:12:49 které spolu nějak koexistují
  v lidské bytosti,
 • 00:12:53 které nikdy podle mě nemůže mít
  umělá inteligence ani žádný stroj.
 • 00:12:57 Ten stroj maximálně můžeme naučit
  ten typ té racionality,
 • 00:13:01 takové té řekněme
  vědeckotechnicky kalkulující.
 • 00:13:04 Ale i to má svoje nějaké limity.
 • 00:13:06 Takže já si myslím,
  že pokud jde o tu otázku svědomí,
 • 00:13:10 tak to vlastně zůstane vždycky
  otázkou lidskou,
 • 00:13:13 tudíž i ta odpovědnost
  vždycky zůstane lidská.
 • 00:13:16 -To je součást kazetové bomby.
 • 00:13:19 Zejména v Indočíně,
  v Laosu se to používalo
 • 00:13:22 v padesátých a na začátku 60. let,
  když se tam bojovalo.
 • 00:13:25 Ale největší legrace je,
  že některé ty bomby nevybuchly,
 • 00:13:29 a ony tam pořád jsou,
  třeba 30 nebo 40 let.
 • 00:13:32 Říká se tomu pomeranč, orange,
 • 00:13:35 a když to najdou děti,
  tak si s tím rády hrají.
 • 00:13:38 A občas se stane,
  protože tam je džungle,
 • 00:13:41 tak že ta bomba spadne ne na zem,
  ale spadne na strom.
 • 00:13:44 A my s tím naším zařízením,
  které by mohlo být třeba tažené
 • 00:13:49 pod nějakou helikoptérou
  nebo nějakým tím dronem,
 • 00:13:53 tak bychom je uměli detekovat
 • 00:13:56 ze vzdálenosti řekněme
  3 nebo 5 metrů
 • 00:13:58 od korun těch stromů.
 • 00:14:01 To je tedy projekt,
  který se nikdy nezrealizoval,
 • 00:14:05 protože Evropská komise,
 • 00:14:07 která to měla financovat
  kolem roku 2007,
 • 00:14:10 tak pak najednou přišla krize
  a jiné problémy,
 • 00:14:14 takže prostě bombičky pořád lítají.
 • 00:14:22 -Kolega nemohl měřit venku
  a museli jsme připravit
 • 00:14:26 takovou trošku demonstrační
  platformu,
 • 00:14:29 kde chceme ukázat
  delaborovanou munici
 • 00:14:32 a náš pokročilý detektor
 • 00:14:34 který vlastně funguje
  jako lineární skener.
 • 00:14:37 A to, na co se díváme,
 • 00:14:39 je vlastně elektrická vodivost
  těch kovových předmětů.
 • 00:14:43 Samozřejmě to, co tady děláme,
  není nic ofenzivního.
 • 00:14:47 To je v podstatě
  prostředek humanitární.
 • 00:14:50 Čili my chceme vlastně
  najít tu munici,
 • 00:14:52 my chceme najít ty případné
  problematické oblasti,
 • 00:14:56 kde by se ta munice mohla nacházet,
  je odminovat.
 • 00:14:59 -Magnetickými senzory
  se nehledá jenom munice,
 • 00:15:03 ale také slouží
  třeba k navádění střel.
 • 00:15:06 -Ano, magnetické senzory
  se používají
 • 00:15:08 pro inerciální navigaci
 • 00:15:11 a samozřejmě je možné
  to například zneužít.
 • 00:15:15 My vyvíjíme tady
  tříosé magnetometry,
 • 00:15:18 které se používají
  pro tohle navádění.
 • 00:15:22 Nevíme tedy o nikom,
  kdo by nás vyloženě oslovil,
 • 00:15:27 že by to chtěl použít
  na navádění munice.
 • 00:15:31 A myslím si,
 • 00:15:33 že to asi by nebyla aplikace,
  která by nás zajímala.
 • 00:15:36 -Naše aplikace jsou obranné,
 • 00:15:39 samonaváděcí munici
  jsme nikdy nedělali.
 • 00:15:42 -A nebudete?
 • 00:15:44 -To je těžké říct, já můžu říct,
  že nikdy nebudeme,
 • 00:15:48 ale on to zatím nikdo nechtěl.
 • 00:15:51 Takže jsme se do té situace
  nedostali.
 • 00:15:53 -Ještě se vrátím
  k té samonaváděcí munici.
 • 00:15:56 Ono by se to teoreticky
  dalo vymyslet jako docela skrytě.
 • 00:16:00 Že byste vyvíjeli vlastně
 • 00:16:03 navádění nějakých
  rychle se pohybujících předmětů.
 • 00:16:09 -Tak to třeba si Američani
  taky mysleli.
 • 00:16:13 My jsme pro jednu holandskou firmu
 • 00:16:16 vyvíjeli navigační systém
  magnetický pro podzemní vrtání.
 • 00:16:22 Ale on je nějak zarazil, ten tvar,
 • 00:16:25 a nechtěli věřit,
  že to není řízená střela,
 • 00:16:28 která je taky kulatá, otáčí se,
 • 00:16:31 a že je to úplně nevinná
  podzemní vrtací souprava
 • 00:16:34 pro horizontální vrtání.
 • 00:16:37 Takže bylo hrozně těžké
  od nich to povolení dostat,
 • 00:16:41 my jsme to nedostali nikdy.
 • 00:16:44 -Vy jste mi odpověděl
  na něco trošku jiného.
 • 00:16:47 Já jsem chtěl říct,
 • 00:16:49 že kdybyste vyvíjeli nějaký
  magnetický senzor, hodně rychlý,
 • 00:16:53 tak by se dal použít vlastně
  i na nějaká letící tělesa.
 • 00:16:56 -Tak to určitě,
  my se můžeme uklidňovat myšlenkou,
 • 00:17:00 že když to nevyvineme my,
  tak to vyvine někdo jiný.
 • 00:17:03 Ale to je trošku pokrytecké,
 • 00:17:06 to kdyby si říkali
  všichni ve všem...
 • 00:17:08 Jistě, každý technický pokrok
  je vždycky zneužitelný.
 • 00:17:12 Ale my nechceme být ti,
  kteří udělají tu poslední věc,
 • 00:17:16 to jest vědomě to použít na něco,
  co třeba zabíjí.
 • 00:17:23 -Samozřejmě nastává
  ta otázka vždycky
 • 00:17:26 té řekněme společenské a politické
  aplikace toho vynálezu.
 • 00:17:30 A tam samozřejmě do toho vstupuje
  odpovědnost nejenom těch vědců,
 • 00:17:34 ale té společnosti jako celku
 • 00:17:37 a odpovědnost zejména
  těch politických reprezentací,
 • 00:17:40 které tyhle technické výdobytky
  využívají.
 • 00:17:43 Takže já bych to řekl tak,
 • 00:17:45 že nelze všechno svalit
  na ty vědce.
 • 00:17:48 Že prostě ten vědec
  má jistou odpovědnost,
 • 00:17:51 ale ta odpovědnost není neomezená.
 • 00:17:54 Je třeba vzít v úvahu,
  že tím, že on něco vymyslí,
 • 00:17:57 tak tím něco dává k dispozici
  té společnosti,
 • 00:18:00 která to může využít
  k dobrému i špatnému.
 • 00:18:02 Na druhou stranu platí,
  že ten vědec je sám člověkem,
 • 00:18:06 občanem, součástí
  i toho politického společenství,
 • 00:18:09 takže i on vlastně by měl
  nějak zvažovat ty důsledky
 • 00:18:12 a měl by se vlastně
  zamýšlet nad tím,
 • 00:18:14 jak případně i snížit
 • 00:18:16 ty možné negativní důsledky
  toho svého objevu.
 • 00:18:22 -Cílem našeho projektu
  je navrhnout a realizovat
 • 00:18:26 systém aktivní ochrany,
 • 00:18:28 který by detekoval
  ohrožující střely
 • 00:18:31 i vypálené ze vzdálenosti
 • 00:18:33 nějakých 20 nebo 30 metrů
  od toho vozidla,
 • 00:18:36 zneškodňovat ohrožující střely
 • 00:18:38 v bezprostřední blízkosti
  toho vozidla.
 • 00:18:41 A výhodu by mělo být to,
 • 00:18:43 že jednak to umožňuje operaci
  potom toho chráněného vozidla
 • 00:18:47 v městské zástavbě,
 • 00:18:49 a je podstatně menší
  pravděpodobnost,
 • 00:18:52 že ty protistřely zasáhnou
 • 00:18:54 civilní obyvatelstvo
  nebo vlastní vojáky.
 • 00:18:59 To, čím standardně testujeme,
  jsou tyhle střely typu RPG.
 • 00:19:03 Je to prostě velmi nebezpečná
  zbraň, zejména díky tomu,
 • 00:19:06 že tohle se dá koupit
  za nějakých 30 nebo 40 dolarů
 • 00:19:10 a po světě jich je
  20 nebo 30 milionů.
 • 00:19:14 A tohle umí prorazit pancíř,
  který je tlustý 30 centimetrů.
 • 00:19:18 A tuším, že asi 70 % helikoptér
  třeba v Afghánistánu
 • 00:19:22 bylo sestřeleno zbraní
  za 40 dolarů.
 • 00:19:28 Na zádech ti chlapci mají dvě tři
 • 00:19:31 a je to prostě
  neuvěřitelně nebezpečné.
 • 00:19:35 Je to typ radaru nebo spíš senzoru,
  který je použitelný a používá se
 • 00:19:40 pro detekci pohybu
  a měření rychlosti.
 • 00:19:43 Velmi podobný je i radar,
 • 00:19:46 který používá policie
  pro měření rychlosti,
 • 00:19:51 neboť z toho signálu,
  který se tam objeví,
 • 00:19:55 lze potom spočítat,
  jaká je rychlost.
 • 00:20:00 Pro ty vojenské účely
  to musí být významně složitější.
 • 00:20:04 Nicméně ta vlastnost,
  že to je schopné měřit rychlost,
 • 00:20:07 je tam velmi významná,
 • 00:20:09 protože my odlišujeme potom
  ty ohrožující střely od toho,
 • 00:20:13 že například to vozidlo se pohybuje
  anebo někdo se pohybuje kolem
 • 00:20:18 zejména pomocí rychlosti.
 • 00:20:20 Ty střely jsou tak rychlé,
  že jsme schopni je odlišit,
 • 00:20:23 aby ten systém se nespouštěl na to,
 • 00:20:26 že kolem proletí vrabec
  nebo něco takového.
 • 00:20:29 -Pal!
 • 00:20:32 -Jako nejbližší objekt,
 • 00:20:34 na kterém je možné funkci
  aktivní ochrany demonstrovat,
 • 00:20:38 jsme tady našli
  takovýhle kontejner.
 • 00:20:41 A jestli to tedy mohu přirovnat,
  tak potom na bojovém vozidle
 • 00:20:45 je umístěno několik
  takovýchto menších antének,
 • 00:20:48 které jsou spojeny
  s radarovými senzory,
 • 00:20:51 které sledují tu střelu
 • 00:20:54 a detekují ji na vzdálenost
  nějakých asi 20 nebo 30 metrů.
 • 00:20:58 Sledují potom její let
 • 00:21:00 bezprostředně
  k tomu chráněnému vozidlu
 • 00:21:03 a analyzují,
 • 00:21:06 jestli ta ohrožující střela
  dopadne na to vozidlo.
 • 00:21:09 V okamžiku, kdy ta střela
  se přiblíží blíže,
 • 00:21:13 tak aktivují
  ještě další typ senzorů,
 • 00:21:16 které jsou rozmístěné
  taky v jiných částech toho vozidla.
 • 00:21:20 Ty senzory vytvářejí
  kolem toho vozidla
 • 00:21:23 jakousi pomyslnou plochu.
 • 00:21:25 A v okamžiku, kdy ta střela
  vlétne přímo do té plochy,
 • 00:21:29 která je určena těmito senzory,
 • 00:21:32 tak se ve vhodný okamžik
  odpálí vhodná protistřela,
 • 00:21:36 která tu ohrožující střelu zničí.
 • 00:21:38 -Kolik je na to času?
 • 00:21:41 -Na to celé při rychlosti
  těch střel
 • 00:21:43 zhruba nějakých
  150 až 300 metrů za vteřinu.
 • 00:21:49 A při zachycení 30 metrů,
 • 00:21:51 tak na to máme asi nějakých
  200 nebo 300 milisekund
 • 00:21:55 na to zachycení, na identifikaci
  toho, že to je ohrožující střela,
 • 00:21:59 výpočet bodu dopadu.
 • 00:22:02 A potom už jenom
  to finální rozhodnutí,
 • 00:22:05 kterou tu protistřelu odpálit
  a přesně kdy,
 • 00:22:08 tak jsou nějaké záležitosti
 • 00:22:10 řekněme desítek mikrosekund,
  stovek mikrosekund.
 • 00:22:14 -Vy nechcete mluvit
  o těch technických detailech?
 • 00:22:17 -Technické detaily těch radarů
  ještě trochu ano,
 • 00:22:21 ale technické detaily
  těch protistřel určitě ne.
 • 00:22:26 -A dostaneme se k tomu,
  není to zvláštní,
 • 00:22:29 že člověk dělá na něčem,
  o čem vlastně nemůže úplně mluvit?
 • 00:22:33 -Já si myslím,
  že v téhle civilizaci, co žijeme,
 • 00:22:37 že to je zcela běžná záležitost.
 • 00:22:40 Jinak pro mě tenhle systém
  je typický obranný systém,
 • 00:22:43 takže na vývoji zbraní
  hromadného ničení
 • 00:22:46 bych se tedy podílet nechtěl,
  ale tohle je obranný systém,
 • 00:22:50 který by měl, a doufám,
  že to tak bude fungovat,
 • 00:22:54 zachránit spoustu lidských životů.
 • 00:22:58 -Kdyby nebyla takováto situace,
 • 00:23:01 tak lepší by bylo vyvíjet
  něco jiného
 • 00:23:03 a ne protistřely proti střelám,
  když by ty střely nebyly.
 • 00:23:08 -To je taková filosofická rovina,
 • 00:23:11 se kterou si nevím rady.
 • 00:23:16 Vedle toho, že se živím technikou,
 • 00:23:18 tak poměrně rád
  čtu věci z historie.
 • 00:23:21 A už jenom těch posledních 1000 let
  historie lidstva je tak příšerných,
 • 00:23:25 že obávám se,
  že vždycky tohle zůstane
 • 00:23:28 na úrovni filosofických otázek.
 • 00:23:32 Ale realita je velmi tvrdá, to ano,
 • 00:23:35 protože člověk biologicky
  je takový.
 • 00:23:38 Prostě v některých těch druzích
  ta agresivita je
 • 00:23:41 a v člověku
  jí je neuvěřitelné množství.
 • 00:23:44 A když to teďka vidíte
  přímo aktuálně v poslední době,
 • 00:23:48 jak je neuvěřitelně jednoduché
  lidi zmanipulovat,
 • 00:23:51 možná i velmi rozumné lidi.
 • 00:23:53 Stačí několik vystoupení
  někde v televizi
 • 00:23:56 a pár nějakých článků někde
  a 80 % nebo 90 % lidí podporuje
 • 00:24:01 naprosto příšerné záležitosti
  velmi aktivně.
 • 00:24:08 Není to s námi jednoduché.
 • 00:24:10 -Myslím si, že důsledek
  té předchozí války je,
 • 00:24:13 že skutečně teďka žijeme v Evropě
 • 00:24:16 nejdelší období
  prakticky bez válek.
 • 00:24:18 -Není to tím, že by se lidstvo
  změnilo k lepšímu,
 • 00:24:22 ale tím, že má ještě větší strach,
  než mělo kdykoliv předtím.
 • 00:24:26 -Samozřejmě,
  že pokud vůbec chceme nějak přežít
 • 00:24:29 a pokud máme nějak obstát
  tváří v tvář
 • 00:24:32 těm výzvám poměrně náročným
  toho 21. století,
 • 00:24:35 tak bez vědění se neobejdeme.
 • 00:24:37 Myslím si, že věnujeme
  ještě poměrně málo prostředků
 • 00:24:41 do rozvoje vědění a vzdělání
  a tak dále
 • 00:24:43 ve srovnání s tím, co bychom mohli
  a co by bylo zapotřebí.
 • 00:24:47 Ale co je třeba myslím kultivovat,
 • 00:24:50 trošku jiný způsob
  myšlení a vědění,
 • 00:24:52 než je ten čistě
  racionálně vědecký,
 • 00:24:55 který by nás učinil
  trošku citlivějšími
 • 00:24:57 pro třeba i problémy
  jiných částí světa.
 • 00:25:00 My samozřejmě, pokud chceme přežít,
  tak musíme být stále napřed.
 • 00:25:04 Je fakt, že na tom vědění
  dneska závisí přežití společností.
 • 00:25:08 Myslím, že nakonec
  i bohužel ty války to ukazují.
 • 00:25:11 Je vlastně takovým paradoxem,
  že dneska právě vojenský průmysl
 • 00:25:15 si tolik uvědomuje význam
  lidského myšlení a vědění,
 • 00:25:19 a tak ho jako doceňuje,
 • 00:25:21 zatímco ta společnost obecně
  ho příliš myslím podceňuje stále.
 • 00:25:27 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2015

Související