iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 2. 2015
17:00 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
13929
zhlédnutí

Bojovníci s klimatem

Belgický pasivní dům z finského dřeva

Neobvyklé nápady a postupy, jak ušetřit energii a ochránit životní prostředí, od mladých lidí z celé Evropy.

10 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bojovníci s klimatem - Belgický pasivní dům z finského dřeva

 • 00:00:01 Toto je příběh ekologického domu,
  který zatím neexistuje.
 • 00:00:08 A o rodině, která si zatím nemůže
  užívat novou kuchyň.
 • 00:00:15 A o dětech, které si přejí vlastní
  pokoj!
 • 00:00:39 Dobré ráno! Pojďte dál!
 • 00:00:45 Provedu vás po našem současném
  domě.
 • 00:00:48 Takže tady máme jídelnu,
 • 00:00:58 s kuchyní hned za ní.
 • 00:01:06 A tady vepředu je obývací pokoj.
  Teď pojďte nahoru.
 • 00:01:11 Tady mám pracovnu. Teď je to velký
  sklad s krabicemi,
 • 00:01:16 takže už neslouží jako má kancelář!
 • 00:01:22 A pak je tu velký pokoj, který jsme
  proměnili na ložnici našich dětí.
 • 00:01:26 Spí tu ty tři starší:
 • 00:01:28 Igor a Felicie,
  které mají vlastní postele,
 • 00:01:31 a hned vedle nich je další.
 • 00:01:34 A pak Louise. Má palandu
  a stůl pod ní.
 • 00:01:38 Louise začíná mít problém s místem.
 • 00:01:51 Jak můžete vidět, prostory domu
  jsou poměrně malé,
 • 00:01:55 takže jsme využili každého
  centimetru čtverečního,
 • 00:01:57 který tu máme.
 • 00:01:59 Rozhodli jsme se proto,
  že si pořídíme větší dům,
 • 00:02:02 kde by každý měl svůj pokoj
  a víc soukromí.
 • 00:02:06 Děti budou mít svou koupelnu
  a my také svoji.
 • 00:02:09 To byl náš cíl pro začátek.
 • 00:02:12 Igore, chceš, abych ti skočila
  na postel?
 • 00:02:13 -Ne, nemůžeš skákat na mou postel!
  -Ano, skočím!
 • 00:02:21 A mezitím si Louise píše své domácí
  úkoly.
 • 00:02:25 Začali jsme s nízkoenergetickým
  projektem,
 • 00:02:27 který nakonec byl velmi,
  velmi nízkoenergetický.
 • 00:02:30 A ten malý rozdíl mezi pasivním
  a nízkoenergetickým domem
 • 00:02:33 byl tak nepatrný, že jsme se
  rozhodli pro pasivní dům.
 • 00:02:37 Je o něco dražší, ale zjistili
  jsme, že za to stojí.
 • 00:02:44 Jean-Francois dnes navštíví místo,
 • 00:02:46 kde jednou bude jejich nový dům
  stát.
 • 00:02:51 Setkává se s architektem,
  který pasivní dům vyprojektoval,
 • 00:02:54 a s konstruktérem, který zvážil
  všechna možná technická řešení tak,
 • 00:02:58 aby budova splňovala kritéria
  pro pasivní dům.
 • 00:03:04 Dům může být definován jako pasivní
  od okamžiku,
 • 00:03:07 kdy teplo produkované
  jeho obyvateli,
 • 00:03:09 tedy lidmi, zvířaty, osvětlením,
  pobýváním doma, vařením, koupáním
 • 00:03:14 plus energií přicházející
  ze Slunce,
 • 00:03:17 více než vyrovnává velmi nízké
  ztráty,
 • 00:03:19 způsobené prostupem tepla
  obvodovými zdmi.
 • 00:03:24 Oby se toho dosáhlo, je samozřejmě
  nutné využít maximální izolace.
 • 00:03:28 Řešení vybrané pro tento dům
  je založené na dřevěném skeletu,
 • 00:03:31 tedy na konstrukci podlah
  a stěn ze dřeva,
 • 00:03:34 v tomto případě z borovice.
 • 00:03:37 Pro izolaci interiéru od vnějšího
  prostředí
 • 00:03:39 jsou do konstrukce vloženy
  nejrůznější vrstvy.
 • 00:03:44 Vnější vrstvu tvoří 15 centimetrů
  silný polyuretan,
 • 00:03:47 vnitřní vrstva se skládá
 • 00:03:48 z 10 centimetrů tlusté minerální
  vlny.
 • 00:03:51 Tyto dvě vrstvy vnitřek domu
  plně izolují,
 • 00:03:53 i když teplota klesne na minus
  dvacet stupňů!
 • 00:03:57 A stejně izolují, když je horko -
 • 00:03:59 a to není jediná výhoda
  této stavby.
 • 00:04:07 To, že můžeme vložit izolaci
  mezi dřevěné rámy,
 • 00:04:10 nám umožňuje spojit podpůrnou
  funkci konstrukce
 • 00:04:12 s její izolační funkcí.
 • 00:04:15 Navíc materiál, jako je dřevo,
  které patří k obnovitelným zdrojům,
 • 00:04:19 umožňuje vyhnout se tepelným
  mostům.
 • 00:04:23 Dřevo má totiž větší izolační
  schopnost než beton nebo ocel,
 • 00:04:25 které se ve stavebnictví běžně
  používají.
 • 00:04:28 Dřevo v našem pasivním domě
 • 00:04:29 pochází z borovicových hájů
  v severním Finsku.
 • 00:04:32 Je certifikováno jako udržitelné
  dřevo a nese známou značku FSC.
 • 00:04:37 Finské dřevo je pevnější
  a má větší izolační schopnosti,
 • 00:04:40 protože roste dva až třikrát
  pomaleji,
 • 00:04:43 než borovice v našich zeměpisných
  šířkách.
 • 00:04:45 Jelikož má mnohem větší hustotu,
  je možné ho použít méně.
 • 00:04:50 Finský závod vytvořil celé rámy
  stěn
 • 00:04:52 v přísném souladu s rozměry
  vypočítanými belgickým architektem.
 • 00:04:55 Do dřevěné konstrukce rovnou
  vložili všechny izolační vrstvy
 • 00:04:58 a dokonce i rámy oken.
 • 00:05:02 Ve srovnání s tradičními stavebními
  metodami není pochyb -
 • 00:05:04 dřevěné konstrukce mají mnohem
  nižší dopad na životní prostředí.
 • 00:05:10 Věděli jste třeba, že cihly musíte
  vypalovat několik hodin
 • 00:05:12 za teplot od 850 do 1200 stupňů?
 • 00:05:17 A že při výrobě cementu v rotačních
  pecích
 • 00:05:18 dokonce musíte dosahovat teplot
  blízkých 1500 stupňů?
 • 00:05:24 Ano, ale co dopad přepravy dřeva
  z Finska lodí?
 • 00:05:27 To se nezdá jako příliš udržitelný
  postup,
 • 00:05:29 ale i tady srovnání dopadá
  ve prospěch našeho domu.
 • 00:05:34 Na každou tunu a na každý kilometr
 • 00:05:36 se do atmosféry vypustí jen
  15 gramů CO2.
 • 00:05:44 Dnes nastal ten velký den. První
  části domu dorazily na staveniště.
 • 00:05:48 Belgický konstruktér se setkává
  se stavbyvedoucím,
 • 00:05:51 který přijel speciálně až z Finska,
  aby dohlížel na sestavování domu.
 • 00:05:58 Dnes máme pro začátek stavby
  krásné počasí. Opravdu krásné.
 • 00:06:07 Nákladní auta jsou naložená tak,
 • 00:06:09 aby toho dovezla na místo
  co nejvíce a právě včas.
 • 00:06:13 Naplánovali jsme to v kanceláři
  přímo ve Finsku
 • 00:06:15 a vše bylo naloženo v takovém
  pořadí,
 • 00:06:17 abychom mohli každou část na místě
  vyzvednout a hned postavit.
 • 00:06:22 Někdy, a to záleží na organizaci
  rozmístění nákladu,
 • 00:06:24 se v kontejneru nevyužije
  celý prostor
 • 00:06:27 a mohou tam tedy být vložené
  některé části,
 • 00:06:29 které se pak musí na staveništi
  uskladnit,
 • 00:06:32 ale i to může uspořit trochu času.
 • 00:06:35 Takže tady mám konstrukci
  na náklaďáku, vyložíme ji
 • 00:06:37 a postavíme stěny přímo
  na místo.
 • 00:06:41 Začíná se s vnějšími stěnami,
 • 00:06:42 pak se umístí část stěny do zadní
  části domu, čelem k zahradě.
 • 00:06:47 Stěny mají přesně vyměřenou délku
 • 00:06:48 a musí být postaveny s přesností
  na milimetr!
 • 00:06:54 Tady je to asi dva milimetry.
 • 00:06:55 Ano, dobře!
 • 00:07:00 Jakmile jsou správně umístěny,
  panely se prostě přibijí hřebíčky.
 • 00:07:04 Montáž prvního patra postupuje
  rychle.
 • 00:07:15 Architekt na staveništi rovněž
  dohlíží.
 • 00:07:17 Přichází, aby zkontroloval,
  jak stavba pokračuje.
 • 00:07:27 Takže tady máme dvoje velké
  zasouvací dveře
 • 00:07:30 v jednom ze dvou velkých výklenků
  orientovaných na jihozápad.
 • 00:07:34 Dům byl navržen tak, aby využil
  co nejvíce přirozeného světla,
 • 00:07:37 výhledu do krajiny a slunečního
  záření.
 • 00:07:41 Využívá ranního slunce při snídani.
 • 00:07:44 Sem dopředu paprsky dopadají
  až do pozdního dopoledne.
 • 00:07:48 Během odpoledne a večera je slunce
  na této straně.
 • 00:07:51 Výklenek vzadu využívá odpolední
  slunce
 • 00:07:53 a v létě slouží i pro výhled
  na zahradu.
 • 00:07:57 Na severní straně je jen minimum
  oken pro osvětlení schodiště.
 • 00:08:00 Jelikož je tato strana nejblíže
  sousedům,
 • 00:08:03 zachová se co nejvíce soukromí
 • 00:08:05 a navíc dochází k minimálním
  tepelným ztrátám.
 • 00:08:09 Zatímco montáž domu zdárně
  pokračuje,
 • 00:08:11 Jean-Francois a jeho rodina
 • 00:08:12 si také užívají návštěvu
  staveniště.
 • 00:08:16 Konečně si začínají uvědomovat,
 • 00:08:17 že nový dům si budou užívat
  už za několik týdnů.
 • 00:08:21 Chápeš, Igore, jak to funguje?
 • 00:08:22 Ne!
 • 00:08:24 Tady bude kuchyň, a tady jídelna,
  a tamhle budeme mít obývací pokoj
 • 00:08:28 a v rohu, zatím to není
  moc vidět, bude gauč.
 • 00:08:34 Za pouhý týden budou sestaveny
  všechny zbývající stěny
 • 00:08:36 a podlahy i střecha.
 • 00:08:58 Od začátku stavby uplynulo
  několik týdnů.
 • 00:09:00 Naše rodina se vrací do budoucího
  nového domu.
 • 00:09:03 Je už téměř hotový má svou pasivní
  podobu!
 • 00:09:07 Co je podle tvého názoru tady?
 • 00:09:08 Nevím...
 • 00:09:09 Nevíš. To je přece kuchyň!
 • 00:09:11 A tam, bude tam vůbec něco?
 • 00:09:14 Tady bude hrací pokoj s tvým
  počítačem a...
 • 00:09:17 No, počítače celé rodiny!
 • 00:09:19 Náš! Náš!
 • 00:09:22 Takže až podsud je to kuchyň
 • 00:09:24 a budeme jíst támhle u stolu
  v jídelně.
 • 00:09:28 Pak ale v celém domě budou
  jen samé stoly!
 • 00:09:30 Ano, bude tu hodně stolů,
  takže budeme jíst společně
 • 00:09:32 a budete si moct zvát hodně
  kamarádů!
 • 00:09:36 Začínám se tu cítit moc dobře.
 • 00:09:37 Myslím, že začínáme dosahovat toho,
  co jsme chtěli,
 • 00:09:39 všechno je již jasné,
 • 00:09:41 stůl, u kterého budeme jíst
  všichni společně, támhle v rohu,
 • 00:09:44 kde budeme mít výhled na zahradu,
 • 00:09:46 a velká knihovna, o které jsme
  vždy snili...
 • 00:09:49 Je to teď jasné. Všichni budeme
  mít svůj prostor,
 • 00:09:50 začíná se to pomalu rýsovat.
 • 00:09:52 Stěny jsou tam, části jsou
  ohraničeny,
 • 00:09:54 opravdu to začíná mít tvar.
 • 00:09:57 Najednou se cítím, jako bychom
  to už završili ve srovnání s tím,
 • 00:09:59 jak to bylo všechno prázdné
 • 00:10:01 a jak jsme si nedovedli představit,
  jak to bude vypadat.
 • 00:10:04 Teď, když jsou stěny na místě,
 • 00:10:05 myslím, že se to dobře ukazuje
  a mám z toho dobrý pocit.
 • 00:10:09 Něco nám stále chybí,
  ale začíná to mít dobrý tvar!
 • 00:10:12 Poslední detail!
 • 00:10:13 Cena takového domu je stále vyšší
  než běžného domu,
 • 00:10:15 ale nakonec se vyplatí,
 • 00:10:17 provozní náklady
  jsou totiž nižší.
 • 00:10:20 A s bonusem od vděčné planety!
 • 00:10:24 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2014

Související