iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 9. 2014
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

141 hlasů
331929
zhlédnutí

Život a doba soudce A.K. 2/13

Chudák skřítek Melichar

Soud může změnit nejen osud člověka, ale i dřevěného skřítka

56 min | další Seriály »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Život a doba soudce A.K. - Chudák skřítek Melichar

 • 00:01:00 Zahajuji jednání ve věci sporu
  o vlastnická a autorská práva
 • 00:01:04 k dřevěné loutce skřítka Melichara
  mezi žalobcem,
 • 00:01:08 zastoupeným jednatelem divadla
  Červánek,
 • 00:01:11 a žalovaným, zastoupeným ředitelem
  divadla J.K. Potěšila.
 • 00:01:16 Protože obě strany předem vyloučily
  možnost dohody,
 • 00:01:18 prosím žalobce o vyjádření.
 • 00:01:22 Pane předsedo,
  trváme na našem návrhu,
 • 00:01:24 že divadelní společnost
  J.K. Potěšila využívá
 • 00:01:27 ke komerčním účelům
  dřevěnou loutku skřítka Melichara
 • 00:01:29 zcela neoprávněně. Loutku vytvořil
  loutkař J.K. Potěšil
 • 00:01:33 s přispěním řezbáře
  Radka Solaře v roce 1990.
 • 00:01:37 Oba byli tehdy zaměstnanci
  divadelní společnosti Červánek.
 • 00:01:41 J.K. Potěšil se stal
  zaměstnancem poté,
 • 00:01:43 co společnost privatizovala
  a převzala Městské divadlo loutek.
 • 00:01:47 V zaměstnaneckém poměru
  byl deset měsíců.
 • 00:01:50 Za tu dobu loutku vytvořil,
  dal jí jméno, charakter,
 • 00:01:52 propůjčil jí svůj hlas a uvedl ji
  na scénu ve třech hrách.
 • 00:01:56 Skřítek Melichar...
 • 00:01:58 "Pamatuju si na něho,
  i když jsem už nebyl děcko.
 • 00:02:01 Tenkrát se nějak nedal
  přehlídnout."
 • 00:02:04 Loutka
  je tedy dílem zaměstnaneckým
 • 00:02:05 a práva na její užití má výhradně
  divadelní společnost Červánek.
 • 00:02:08 Divadlo J.K. Potěšila
  jejím využíváním
 • 00:02:11 jednoznačně hrubě porušuje
  práva vlastnická a autorská
 • 00:02:14 a neoprávněně se obohacuje.
 • 00:02:16 Jednak na výnosech ze vstupného
  za divadelní představení...
 • 00:02:20 "Což je teda dost divný,
  protože v zašmoulený éře
 • 00:02:22 brejlatýho šplhouna Harryho Pottera
  táhne tenhle dřevák celý divadlo
 • 00:02:25 a k tomu slušně živí deset lidí."
 • 00:02:28 Žádáme, aby vlastnická a autorská
  práva
 • 00:02:31 na loutku skřítka Melichara
  byla přiznána
 • 00:02:33 výhradně divadelní společnosti
  Červánek.
 • 00:02:36 -To je blbost! Melichar je náš!
  A náš taky zůstane!
 • 00:02:40 Prosím o klid v soudní síni.
 • 00:02:42 Dále požadujeme finanční kompenzaci
  ve výši
 • 00:02:45 čtyř milionů korun za neoprávněné
  obohacování žalované strany
 • 00:02:48 z provozování loutky na jevišti,
  z video a audio nosičů
 • 00:02:52 s nahrávkami skřítka Melichara,
  jakož i z prodeje.
 • 00:02:55 "Jakož i my odpouštíme
  našim viníkům.
 • 00:02:58 A neuveď nás v pokušení,
  ale zbav nás od zlého. Amen."
 • 00:03:02 Děkuji.
 • 00:03:06 Pane doktore.
 • 00:03:11 Legendární loutkař J.K. Potěšil
  v závěti odkázal
 • 00:03:13 vlastnická a autorská práva
  na skřítka Melichara
 • 00:03:17 čtyřem členům divadelní společnosti
  Lupa.
 • 00:03:20 Ti později založili
  loutkové divadlo,
 • 00:03:22 které nese jméno autora loutky.
 • 00:03:25 Žalobce se pokouší
  závěť zpochybnit stavem,
 • 00:03:28 ve kterém byl J.K. Potěšil,
  když ji sepisoval.
 • 00:03:32 Podotýkám, že autor loutky
  nebyl nikdy zbaven svéprávnosti.
 • 00:03:36 Kromě závěti předložila žalovaná
  strana jako důkaz,
 • 00:03:39 že loutka není zaměstnanecké dílo,
  smlouvu z roku 1992 mezi bývalým...
 • 00:03:45 "Advokáty dělím na několik druhů:
  Velká zvířata, exhibicionisti,
 • 00:03:48 spáči, přizdisráči, megalo
  a egomani,
 • 00:03:52 strejdové, nafouklé nuly,
  ratlíci, co štěkají a nekoušou.
 • 00:03:56 Někdy se to prolíná.
  Tohohle jsem tipnul blbě.
 • 00:04:00 Vypadal na spáče."
 • 00:04:03 Z důkazů jasně vyplývá,
 • 00:04:06 že o autorských právech
  není pochyb.
 • 00:04:08 Proto navrhujeme okamžité
  zrušení předběžného opatření
 • 00:04:12 a zastavení řízení s tím,
  že vlastnické právo
 • 00:04:16 i veškerá další práva
  na využití skřítka Melichara
 • 00:04:20 náleží divadlu,
  které nese jméno jeho tvůrce.
 • 00:04:25 Prosím o klid v soudní síni.
  Jsme u soudu, nikoliv v divadle.
 • 00:04:29 -Prosím vás,
  a tohle není divadlo?
 • 00:04:31 Dyť jim nejde o nic jinýho,
  než o prachy!
 • 00:04:33 -Napomínám vás už po druhé.
  -Omlouvám se, už se to nestane.
 • 00:04:40 Chce žaloba reagovat
  na vyjádření žalované strany?
 • 00:04:43 Pane předsedo,
  nemůžeme pominout okolnosti
 • 00:04:45 za nichž J.K. Potěšil
  závěť psal.
 • 00:04:48 Pane magistře, už bylo řečeno,
  že J.K. Potěšil
 • 00:04:50 nebyl zbaven způsobilosti k právním
  úkonům.
 • 00:04:53 Ale měl bejt!
  Copak je normální člověk,
 • 00:04:55 kterej spí v rakvi?!
  Myslí si o sobě, že je loutka
 • 00:04:59 a někdo ho vodí?
  A že umí lítat?!
 • 00:05:02 Pane Skřivánku, mluvte,
  až vás vyzvu.
 • 00:05:04 A je normální člověk,
  kterej zažaluje ze závisti
 • 00:05:07 spolužáka, co má úspěch s loutkou,
  o kterou on neměl zájem?
 • 00:05:14 Žaloba před nedávnem
  zjistila závažné skutečnosti
 • 00:05:17 u již zmiňované smlouvy
  mezi bývalým jednatelem
 • 00:05:20 doktorem Vlachem a panem Potěšilem.
 • 00:05:24 Jaké jsou to skutečnosti?
 • 00:05:26 Chceme platnost té smlouvy
  zpochybnit.
 • 00:05:30 -Máte pro to nějaké důkazy?
  -Pane doktore, myslím si,
 • 00:05:33 že je to otázka několika dní,
  kdy můžeme soudu
 • 00:05:36 jasný důkaz předložit.
 • 00:05:37 -Z toho důvodu žádáme soud
  o odročení jednání.
 • 00:05:42 Prosím?
 • 00:05:44 Pane doktore, můžeme požádat
  o krátkou pauzu?
 • 00:05:47 Vyhlašuji pětiminutovou přestávku.
 • 00:05:56 Terezo, zůstanete tady?
 • 00:06:19 "Čekám tě v 17 na kurtu.
  Mám formu. Táta.
 • 00:06:22 Tak táta má formu?"
 • 00:06:31 Ještě pořád si myslím, když otvírám
  zprávy, že mi třeba napíše Laura.
 • 00:06:35 Vrací se mi v záblescích,
  třeba s vůní,
 • 00:06:38 kterou nese jiná žena,
  s náladou rána, okamžik.
 • 00:06:42 Snídáme na lodi
  čerstvý koblihy a kávu.
 • 00:06:45 Je sobota. Nikam nemusíme.
 • 00:06:50 Adame?
  Já jsem na zásahu, teď nemůžu.
 • 00:06:53 Zavolám ti později, jo?
 • 00:07:15 Jednání pokračuje.
  Pouze shrnu, že žalobce požádal
 • 00:07:18 o odročení ze závažných důvodů
 • 00:07:20 a žalovaná strana si vyžádala
  přestávku.
 • 00:07:22 Dospěli jste k nějakému závěru?
 • 00:07:24 Pane doktore, žaloba neuvedla
  nic konkrétního k důkazu,
 • 00:07:28 jímž chce smlouvu
  mezi bývalým jednatelem Vlachem
 • 00:07:31 a J.K. Potěšilem zpochybnit.
  S návrhem odročení nesouhlasíme.
 • 00:07:35 Považujeme ho za účelový.
  Žaloba hraje jen o čas.
 • 00:07:38 Chce žalované straně situaci
  znepříjemnit.
 • 00:07:41 V případě odročení zůstává
  v platnosti návrh
 • 00:07:44 předběžného opatření,
  který nedovoluje žalované straně
 • 00:07:47 jakýmkoliv způsobem zacházet
  s loutkou.
 • 00:07:50 Tím přichází žalovaná strana
  o zisk.
 • 00:07:52 V divadle J.K. Potěšila
  je v současné době zaměstnáno
 • 00:07:55 10 lidí na plný úvazek.
 • 00:07:58 Kromě toho divadlo zaměstnává
  ještě další externisty.
 • 00:08:00 Během předběžného opatření
  byly všem těmto lidem
 • 00:08:03 pozastaveny honoráře.
  To je nepřípustné. Děkuji.
 • 00:08:07 Děkuji.
 • 00:08:07 Pane magistře, jakým důkazem chcete
  smlouvu zpochybnit?
 • 00:08:11 Pane předsedo,
  chceme předložit důkaz,
 • 00:08:13 že smlouva mezi bývalým jednatelem
  doktorem Vlachem a J.K. Potěšilem
 • 00:08:16 je neplatná.
 • 00:08:18 Fakta, prosím.
 • 00:08:21 Žaloba má obavy,
  že když předloží konkrétní fakta,
 • 00:08:24 pokusí se žalovaná strana
  stav věci ovlivnit a zvrátit.
 • 00:08:26 Co je to za nesmysl?!
  Jak asi?
 • 00:08:29 Jako že bysme někomu vypálili
  barák? Nebo unesli děti?
 • 00:08:32 -Pane magistře, označte důkaz.
  -Máme na dosah důkaz,
 • 00:08:35 že doktor Vlach nebyl oprávněný
  smlouvu podepsat.
 • 00:08:38 Z toho důvodu je neplatná.
 • 00:08:39 Také bychom rádi předvolali
  jako svědka
 • 00:08:41 spoluautora loutky -
  řezbáře Radka Solaře.
 • 00:08:44 Ten má sklerózu jak barák,
  nic si nepamatuje!
 • 00:08:48 Stejně jako magor Potěšil
  nebyl zbavenej svéprávnosti.
 • 00:08:51 -Ty seš teda fakt vůl, Honzo.
  -A ty seš zase vychcanej hajzl.
 • 00:08:54 -Jo. A vrchol vychcanosti seš ty!
  -Prosím o klid v soudní síni!
 • 00:08:58 -A cos dokázal ty, ty sráči?
  Ani ženskou sis doma neudržel!
 • 00:09:02 -No zrovna od tebe to sedí!
  -Ovládejte se, prosím.
 • 00:09:06 Prosím běžte se posadit, ano?
  Prosím o klid v soudní síni!
 • 00:09:09 Vyhlašuji usnesení:
  Soud nařizuje veřejnosti,
 • 00:09:13 aby okamžitě opustila jednací síň.
  Zdůvodnění:
 • 00:09:16 Podle § 116 občanského soudního řádu
  hrubě narušuje průběh jednání.
 • 00:09:20 Prosím, odejděte.
 • 00:09:30 Zároveň soud uděluje Svatopluku
  Končákovi a Janu Skřivánkovi
 • 00:09:33 pořádkovou pokutu
  ve výši deset tisíc korun.
 • 00:09:39 Chtějí se k tomu obě strany
  vyjádřit? Prosím.
 • 00:09:44 Pane doktore,
  pokud chce žalobce zpochybnit
 • 00:09:47 pravost smlouvy,
  žádáme o předvolání
 • 00:09:48 bývalého jednatele divadla
  Červánek,
 • 00:09:50 doktora Vlacha jako svědka.
 • 00:09:52 Soud žádost žalované strany zváží.
  -Děkujeme.
 • 00:09:58 Vyhlašuji usnesení:
 • 00:10:00 Řízení se odročuje na termín,
  který ještě upřesním.
 • 00:10:03 Soud ukládá žalobě,
  aby předložila zmíněný důkaz
 • 00:10:06 do sedmi pracovních dnů.
  Jednání skončilo.
 • 00:10:09 Máme týden.
 • 00:11:00 -Takhle rychlý nohy nemám.
  -Děkujem.
 • 00:11:16 Hele, out!
 • 00:11:22 Máš fifteen.
 • 00:11:23 Hele, opovaž se mi lhát,
  byl to out?
 • 00:11:26 -Opravdu, líznul lajnu.
  -Tak nemám fifteen, gam.
 • 00:11:29 -Máš gam, podávám.
  -No.
 • 00:11:45 -Dík, ale ještě pojedu.
  -Taky budu řídit.
 • 00:11:49 -No jo, ale ty jseš policajt.
  -Ty zas soudce, vole.
 • 00:11:58 -Ozval se ti znovu ten anonym?
  -Ne.
 • 00:12:02 Trochu jsem pátral.
  Ta esemeska byla odeslaná z Brna,
 • 00:12:05 z čísla, který rozdával operátor
  na nějaký promo akci.
 • 00:12:09 -Takže nezjistitelný.
  -Ten mail byl poslanej
 • 00:12:11 z veřejnýho internetu z knihovny
  ve Vsetíně.
 • 00:12:13 Maj tam dispečink internetu,
  kterej je součástí
 • 00:12:15 nějakýho knihovnickýho systému
  Clavius.
 • 00:12:20 -A?
  -No, přes ten se to zjistit nedá.
 • 00:12:25 -Co bezpečnostní kamera?
  -Maj, ale každejch 24 hodin
 • 00:12:29 mažou záznamy,
  takže buďto jseš tam evidovanej,
 • 00:12:32 máš normálně průkazku,
  ale tu si mohl někde schrastit,
 • 00:12:35 nebo, když tam jdeš normálně
  na net,
 • 00:12:37 tak tě sice evidujou,
  on ale mohl mít cizí občanku.
 • 00:12:41 -Takže nic?
  -Hele, v tý době, kdy ti to poslal,
 • 00:12:44 bylo v tý čítárně dvanáct lidí.
  Normálně to nahlaš
 • 00:12:47 a já je nechám všecky proklepnout
  a vymalováno.
 • 00:12:51 Nechci to nahlásit.
 • 00:13:03 Ty vole, ale já mám průser.
 • 00:13:06 -Něco v práci?
  -Ne.
 • 00:13:09 Zuzana mi vlezla do mobilu
  a našla tam nějaký esemesky.
 • 00:13:13 Ty vole, Igore, jsi policajt.
  Proč nemažeš důkazy?
 • 00:13:15 O nic nešlo.
 • 00:13:18 Máme novou tiskovou mluvčí,
  ale nic jsem s ní neměl.
 • 00:13:20 Jenom si píšete esemesky
  o šukání.
 • 00:13:23 -Ani to ne! Znáš to.
  -Neznám.
 • 00:13:26 Ty vole, co mám dělat?
 • 00:13:28 Já nechci přijít o Zuzku
  kvůli takovýhle hovadině.
 • 00:13:33 Když jsem o tom přemejšlel,
  tak mně došlo, že ji pořád miluju.
 • 00:13:38 -A řeks jí to?
  -Myslíš, že mi uvěří, že to pomůže?
 • 00:13:42 Já nevím,
  ale zkusit bys to měl, ne?
 • 00:13:47 Hele, rozumíš, nesmíš s ní mluvit
  jako u výslechu.
 • 00:13:50 Pokud jsi teda toho ještě
  schopnej.
 • 00:13:52 Jo, to jsem.
  Já umím bejt milej.
 • 00:13:55 Jsem ti dones lahváče, vole.
 • 00:13:59 Ty vole.
 • 00:14:09 Tady je ta zpracovaná statistika
  pro ministerstvo, pane doktore.
 • 00:14:14 Díky.
  Ale to zas tak nespěchalo.
 • 00:14:18 Já už jsem vám říkala,
  že pro vás ráda udělám cokoliv.
 • 00:14:23 "Myslel jsem, že se
  po tý nevydařený večeři naštve,
 • 00:14:25 ale je tu pořád.
  A pořád na dosah."
 • 00:14:29 Máte tam ještě něco?
 • 00:14:33 Na stole v těch deskách
  máte to podání od advokáta
 • 00:14:36 toho divadla.
  A jinak jsou tady spisy
 • 00:14:41 nejrůznějšího charakteru.
  Rozsudek jménem republiky...
 • 00:14:43 "Nechci tu, co mě chce.
  Chci tu, co mě nechce.
 • 00:14:47 Co by se stalo, kdybych se na ni
  vrhnul přímo tady v kanceláři?
 • 00:14:50 Znesvětil bych soud?
  Celou justici? Nebo sebe?
 • 00:14:55 Jde znesvětit něco,
  co není svatý?
 • 00:15:01 Díky moc.
 • 00:15:05 "Bukowski měl pravdu.
 • 00:15:06 Sex je úžasná věc,
  když žádnej nemáš."
 • 00:15:24 Tak to vypadá, že ti začínají
  krušný časy, kamaráde.
 • 00:15:45 -Ahoj.
  -Čau.
 • 00:15:51 "Tady jsem prožil
  tři a půl roku života.
 • 00:15:54 Táta mě sem zapsal,
  abych se neflákal a makal.
 • 00:15:57 Makal jsem.
  Žil jsem veslováním.
 • 00:16:00 Chtěl jsem vyhrát olympiádu.
  Chtěl jsem vyhrát cokoliv."
 • 00:16:10 Dobrý den.
 • 00:16:13 No, dobrej.
 • 00:16:15 Vy už si mě asi nepamatujete,
  co?
 • 00:16:17 Co bych si tě nepamatoval?
  Seš Klos, ne?
 • 00:16:22 -Dobrej.
  -Dobrej.
 • 00:16:23 Párová čtyřka!
  Páral, Helinger, Kubiš, Klos.
 • 00:16:27 Stříbrná medaile na mistrovství
  Evropy juniorů na Bladu!
 • 00:16:31 Jak si to můžete pamatovat?
  To je snad sto let, ne?
 • 00:16:33 -Nenosím v hlavě nic jinýho.
  -Jasně.
 • 00:16:37 -Co tady děláš?
  -Chci zase jezdit.
 • 00:16:41 Proč jsi toho nechal?
  Byl jsi dobrej!
 • 00:16:45 -Jiný zájmy.
  -Á! Už je nemáš.
 • 00:16:50 No, tak to pojď zkusit.
 • 00:17:02 "Honil jsem tátu po kurtu
  jako psa.
 • 00:17:04 Ani nevím proč.
  Je mu 65, mohlo to s ním seknout.
 • 00:17:09 Měl bych další zářez na pažbě.
  Druhej po nebohý Fajtový.
 • 00:17:14 Tý jsem vzal celej svět."
 • 00:17:32 Zahajuji jednání.
  Žaloba předložila důkazní materiál,
 • 00:17:35 podle něhož tehdejší jednatel
  divadla Červánek, doktor Vlach,
 • 00:17:39 nebyl oprávněný k podpisu
  smlouvy
 • 00:17:41 mezi divadlem
  a loutkářem J.K. Potěšilem.
 • 00:17:46 Společnost Červánek se touto
  smlouvou vzdává všech nároků a práv
 • 00:17:50 na užití loutky
  a předává je J.K. Potěšilovi.
 • 00:17:54 Doktor Vlach podepsal smlouvu
  v pátek 11. září roku 1992.
 • 00:18:00 Do funkce jednatele divadla
  byl oficiálně uveden
 • 00:18:04 až v pondělí 14. září téhož roku.
 • 00:18:08 Co je to za prasárnu?!
 • 00:18:11 Ještě jednou
  a vykážu vás ze soudní síně.
 • 00:18:16 Smlouva mezi divadlem Červánek
  a J.K. Potěšilem
 • 00:18:20 je tedy z právního hlediska
  neplatná.
 • 00:18:22 Z toho vyplývá, že J.K. Potěšil
  neměl žádná práva k užití loutky.
 • 00:18:25 Nemohl je tedy v závěti
  odkázat žalované straně.
 • 00:18:29 Jestliže žalovaná strana
  nepředloží důkaz,
 • 00:18:32 který by daný stav vyvrátil,
 • 00:18:34 zůstává loutka zaměstnaneckým dílem
  a vlastnictvím divadla Červánek.
 • 00:18:39 Vyzývám obě dvě strany,
  aby se pokusily o vzájemnou dohodu.
 • 00:18:44 -Prosím.
  -Pane předsedo, jak jste uvedl,
 • 00:18:47 právo je plně na straně žaloby,
  proto nemá o dohodu zájem.
 • 00:18:53 Děkuji. Prosím.
 • 00:18:55 Pane doktore, sám vidíte,
  že jakékoliv pokusy
 • 00:18:57 o dohodu se žalobcem nejsou možné.
 • 00:18:59 K důkazům žaloby bych rád uvedl
  tolik:
 • 00:19:02 Žalovaná strana jednala vždy
  v dobré víře.
 • 00:19:04 Nemohla vědět a nebylo ani její
  povinností zkoumat,
 • 00:19:07 kdo byl v době podpisu smlouvy
  pravým jednatelem divadla Červánek.
 • 00:19:11 -Znáte zákony, pane doktore.
  -Ano, znám.
 • 00:19:14 V blízké budoucnosti podáme důkazy,
  že skřítek Melichar
 • 00:19:17 není a ani nemohl být
  zaměstnaneckým dílem.
 • 00:19:20 Žalovaná strana také žádá
 • 00:19:22 o předvolání svědka,
  doktora Vlacha.
 • 00:19:27 Terezo, prosím, dojděte
  pro svědka.-Děkuji.
 • 00:19:31 "Občas si připadám jak učitelka
  ve školce,
 • 00:19:32 co má rozhodnout, kterýmu dítěti
  připadne lopata,
 • 00:19:35 o kterou se perou na písku.
 • 00:19:37 Někdy spor ani nevidí,
  a přesto musí říct:
 • 00:19:40 Milánku, nechej lopatku Ferdovi."
 • 00:19:45 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:19:48 Děkuju.
 • 00:19:51 Budete vyslýchán
  jako účastník řízení.
 • 00:19:53 Máte povinnost vypovídat pravdu
  a nic nezamlčovat.
 • 00:19:56 -Pane Vlachu, byl jste ofic...
  -Pane doktore Vlachu, prosím.
 • 00:20:06 Omlouvám se, ale nemáte to uvedeno
  v občanském průkazu, pardon.
 • 00:20:10 Pane doktore Vlachu,
  byl jste oficiálně uveden
 • 00:20:13 do funkce jednatele divadla
  Červánek v pondělí 14. září 1992?
 • 00:20:19 Ano, byl.
 • 00:20:21 Smlouvu za divadlo
  s J.K. Potěšilem
 • 00:20:24 jsem ale podepsal
  už v pátek 11. září 1992.
 • 00:20:29 -Proč?
  -Ne, to ne.
 • 00:20:31 Tu smlouvu jsem určitě podepsal
  až 14. září.
 • 00:20:36 -Jste si tím jistý?
  -Ano, jsem.
 • 00:20:39 Před 14. jsem žádnou smlouvu
  za divadlo nepodepsal.
 • 00:20:43 Jak tedy vysvětlíte váš podpis
  na smlouvě ze dne 11. září 1992?
 • 00:20:50 S tímto datem byla smlouva
  sepsána,
 • 00:20:52 ale já jsem ji podepsal
  až v pondělí 14. září,
 • 00:20:56 když jsem byl uveden do funkce.
 • 00:20:58 Prosím, přistupte
  a prohlédněte si smlouvu.
 • 00:21:03 Je to smlouva, kterou jste podepsal
  s J.K. Potěšilem?
 • 00:21:07 No, už je to dávno.
 • 00:21:12 Nemůžu říct s naprostou jistotou,
  že je to ona.
 • 00:21:19 -Je na té smlouvě váš podpis?
  -Tak teď už si nejsem vůbec jist.
 • 00:21:28 Víte, já píšu nad "chá"
  takovou kudrdlinku.
 • 00:21:36 Pane doktore, za těchto okolností
  chceme požádat
 • 00:21:40 o soudní expertízu v oblasti
  písmoznalectví
 • 00:21:43 a o technickou expertízu smlouvy
  i dalších písemností,
 • 00:21:46 které předložila žaloba.
  Děkuji.
 • 00:21:50 Soud bere žádost žalované strany
  na vědomí.
 • 00:21:54 Pane doktore, jste si vědom
  následků křivé výpovědi?
 • 00:21:58 Pane magistře, posaďte se
  a počkejte, až vás vyzvu.
 • 00:22:00 Vážený soude, to si sem může přijít
  opravdu kdokoliv
 • 00:22:03 a tvrdit cokoliv.
  Schválně mlží.
 • 00:22:06 Ten podpis je samozřejmě pravej.
  Já nevím, co mu slíbili.
 • 00:22:10 Ale no tak, to si vyprošuju,
  pane soudce.
 • 00:22:12 Tohle je vážné obvinění.
 • 00:22:14 Pánové, prosím, posaďte se,
  žádám o klid v jednací síni.
 • 00:22:19 Pane magistře, máte na pana svědka
  nějakou otázku?
 • 00:22:21 -Ano.
  -Prosím.
 • 00:22:22 Pane svědku, jaké bylo počasí
  v to pondělí 14. září 1992?
 • 00:22:28 Námitka!
 • 00:22:29 A jaký byl den 5. března
  toho roku? -Námitka.
 • 00:22:33 Souhlasím. Pane magistře,
  pokoušíte se znevážit pana svědka?
 • 00:22:36 Vůbec ne, chtěl jsem jenom
  upozornit na to,
 • 00:22:38 že není v lidských schopnostech
  pamatovat si datum
 • 00:22:40 v konkrétní den
  někdy před dvaceti lety.
 • 00:22:46 -Chcete pokračovat?
  -Ano.
 • 00:22:48 Pane svědku, není možné,
  že jste tu kudrlinku nad "cha"
 • 00:22:53 tehdy při podpisu prostě zapomněl
  napsat?
 • 00:22:55 Ale to vylučuji.
  Podepisuju se stejně 42 let.
 • 00:23:01 Pane doktore, věděl jste o smlouvě
  divadla s J.K. Potěšilem dřív,
 • 00:23:04 než jste smlouvu podepsal?
  -Ano, věděl.
 • 00:23:08 Dokonce jsem osobně upravoval
  některé části.
 • 00:23:13 A věděl jste proč a za jakých
  okolností daná smlouva vznikla?
 • 00:23:18 No, víte, Potěšil byl tak trochu
  řekněme zvláštní, ale to asi víte.
 • 00:23:24 Po revoluci měl veliké plány
  s Melicharem.
 • 00:23:27 Chtěl vlastní divadlo,
  plánoval televizní talk show,
 • 00:23:31 kde by Melichar vystupoval.
 • 00:23:33 Dokonce, myslím,
  že chtěl natočit porno.
 • 00:23:43 -S dřevěnou loutkou?
  -No on říkal,
 • 00:23:46 že by se to dalo udělat trikově
  s animacemi.
 • 00:23:51 Promiňte, vraťme se k mojí předešlé
  otázce. -Ano.
 • 00:23:56 Divadlo mu chtělo
  ve všech požadavcích vyjít vstříc.
 • 00:23:58 Potěšil byl loutkářská legenda.
 • 00:24:03 Celá desetiletí na něm stálo
  Městské loutkové divadlo
 • 00:24:06 a při úplných začátcích na něm stál
  dokonce i celý Červánek.
 • 00:24:13 -Námitka!
  -Děkuji, to je vše. Děkuji.
 • 00:24:18 Pane svědku, děkuji,
  můžete odejít.
 • 00:24:23 Trvá žaloba na předvolání svědka
  Solaře?
 • 00:24:27 Terezo, prosím, dojděte pro svědka.
 • 00:24:45 Děkuju.
 • 00:24:51 Budete vyslýchán jako účastník
  řízení.
 • 00:24:53 Máte povinnost vypovídat pravdu
  a nic nezamlčovat.
 • 00:24:57 Pane Solaři, byl jste v roce 1990
  zaměstnancem
 • 00:24:59 nově vzniklého loutkového divadla
  Červánek?
 • 00:25:03 Ano, pracoval jsem tam jako řezbář
  a údržbář loutek.
 • 00:25:08 Za jakých okolností vznikla loutka
  skřítka Melichara?
 • 00:25:13 No, Honza Potěšil přines takovej
  nákres.
 • 00:25:18 No a ta figurka vypadala
  jako úplnej idiot.
 • 00:25:21 Tak jsem mu řek, co má jako změnit,
  aby to dostalo šmrnc.
 • 00:25:28 On to udělal
  a já jsem to pak vyřezal.
 • 00:25:31 -Ale dyť to není pravda!
  -Pane řediteli...
 • 00:25:33 Pane Končáku, prosím o klid.
 • 00:25:36 Pamatujete si,
  v jakém to bylo roce?
 • 00:25:39 No, to muselo bejt
  těsně po revoluci,
 • 00:25:42 protože jsme žertovali ještě
  o tom,
 • 00:25:44 že je to takovej symbol
  revoluční doby.
 • 00:25:47 Děkuji. Pane magistře, máte otázku
  na pana svědka?
 • 00:25:51 Ano, pane Solaři,
  z toho, co jste řekl, vyplývá,
 • 00:25:55 že se J.K. Potěšil přímo
  na její výrobě vůbec nepodílel?
 • 00:25:59 Jak jsem řek,
  von teda něco nakreslil,
 • 00:26:02 ale já jsem to pak celý dotáhl
  do konce a vyrobil.
 • 00:26:08 A proč jste si nedělal na loutku
  autorské nároky?
 • 00:26:13 Taková byla doba a Honza byl hvězda
  a všechna sláva šla za ním.
 • 00:26:23 O peníze v tý době ani tolik nešlo.
  -Děkuji.
 • 00:26:29 Děkuji.
  Pane doktore?
 • 00:26:32 Pane svědku, jste si jistý,
  že loutka vznikla v roce 1990?
 • 00:26:37 To nejsem. Mohlo to bejt klidně
  v roce 91 nebo 92.
 • 00:26:44 Nemohlo to být dřív?
  Sám jste říkal,
 • 00:26:47 že jste o skřítkovi žertovali
  jako o symbolu revoluční doby.
 • 00:26:53 Ne. To bylo určitě,
  určitě to bylo po převratu.
 • 00:26:57 To bylo, to bylo ve stejným roce,
  co sem vyřezal ty loutky
 • 00:27:05 Hitlera a Marilyn Monroe.
 • 00:27:08 Ty jsem vyrobil na přání svýho
  vzácnýho kamaráda Manolise Glozose,
 • 00:27:15 řeckýho komunisty, hrdiny odboje,
  kterej v 41.
 • 00:27:18 strhnul fašistickou vlajku
  z Akropole.
 • 00:27:22 On je pořád členem řeckýho
  parlamentu a my se stýkáme.
 • 00:27:27 Zrovna zejtra za ním letím.
 • 00:27:31 On mi pošle letadlo, on mě pozval,
  pozval mě na večeři.
 • 00:27:38 Řízek, bramborová kaše,
  švestkovej kompot...
 • 00:27:45 Pane svědku!
 • 00:27:51 Vy jste ten, co mi ukrad auto.
 • 00:27:53 Malej červenej fiatek šestistovka.
  Vy jste obžalovanej, že jo?
 • 00:28:11 Nemám dalších otázek.
 • 00:28:17 Pane Solaři, děkuji.
  Můžete odejít.
 • 00:28:21 -Na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:28:36 Máte ještě něco?
  Prosím.
 • 00:28:39 Pane doktore, máme připraven důkaz,
  které vyvrací
 • 00:28:42 bludy svědka Solaře a potvrzuje
  autorství J.K. Potěšila.
 • 00:28:47 Původní loutku, originál.
 • 00:28:50 "Ty jo!
  Tak oni sem dotáhli originál!"
 • 00:28:53 Vysvlečte ho.
 • 00:28:55 "A teď začnou dělat striptýz.
  Kam to povedou?
 • 00:28:58 Obřezaný dřevěný šourek jako důkaz?"
 • 00:29:00 -Můžeme důkaz předložit?
  -Prosím.
 • 00:29:16 Na zádech loutky je napsáno:
  Maloval mě, udělal a recitoval
 • 00:29:22 sám můj autor - J.K.P.
  Děkuji a posaďte se.
 • 00:29:26 To sis tam včera vypálil pájkou,
  ty škrholo?
 • 00:29:29 Pane Skřivánku, prosím,
  ovládejte se.
 • 00:29:31 obleč si ho,
  ať se ti nenachladí.
 • 00:29:33 Prosím o klid v soudní síni!
 • 00:29:35 Na loutce není uvedeno žádné
  datum.
 • 00:29:38 Nelze ani prokázat,
  jak a kdy nápis vznikl,
 • 00:29:41 takže důkaz je spíš informativní,
  posaďte se.
 • 00:29:48 Vyhlašuji usnesení:
 • 00:29:49 Řízení se odročuje na termín,
  který ještě upřesním.
 • 00:29:52 Do té doby bude provedena
  písmoznalecká
 • 00:29:54 a grafická expertíza smluv
  a souvisejících dokumentů.
 • 00:29:58 Jestliže obě strany zjistí
  nová fakta, související s případem,
 • 00:30:01 budou o nich informovat soud.
 • 00:30:04 Vyzývám obě strany,
  aby se pokusily o vzájemnou dohodu.
 • 00:30:08 Jednání skončilo.
 • 00:30:31 ZVUKY Z NOTEBOOKU
 • 00:30:39 Čau, mami,
  odkdy používáš videohovory?
 • 00:30:43 Když někoho dlouho nevidím.
 • 00:30:46 Stavím se příští tejden.
 • 00:30:48 -Jak se máš?
  -Pracuju, abych nemusel přemejšlet,
 • 00:30:52 protože když přemejšlím,
  tak se hrabu v minulosti,
 • 00:30:55 vybavujou se mi situace,
  pocity, jména...
 • 00:31:01 -Měls něco zajímavýho?
  -Jo.
 • 00:31:06 Podívej, znáš ho?
 • 00:31:10 Ha, skřítek Melichar!
  Teď si vzpomínám.
 • 00:31:14 Jednou jsem byla pozvaná na večírek
  a byl tam ten J.K. Potěšil.
 • 00:31:19 -A měl jeho hlavu na rameni.
  -Jeho hlavu?
 • 00:31:23 No, měl ji připevněnou k rameni
  jako papouška.
 • 00:31:28 Říkal tomu symbióza.
  Loutka na loutce.
 • 00:31:33 A v kterým to bylo roce?
  Před revolucí, nebo po?
 • 00:31:37 Adame, už jsem ti říkala,
  že to bylo strašně dávno.
 • 00:31:40 Dva kamarádi se souděj o práva,
  víš?
 • 00:31:42 Táta příští týden pořádá večeři
  na rozloučenou
 • 00:31:45 před tou americkou cestou.
  -Nevím, jestli budu mít čas.
 • 00:31:49 Ale jdi ty, nekaž mu to.
 • 00:31:52 Už objednal stůl. Objednal báječný
  jídlo, budou tam samí kamarádi...
 • 00:31:55 Nesmíš mu to zkazit.
  Slib mi to, že to uděláš, Adame.
 • 00:32:00 "Ona to neví? Nechce to vědět?
  A co když táta jede fakt sám?
 • 00:32:05 Proč se do toho, já vůl, pletu?
  Proč soudím, i když nesoudím?
 • 00:32:09 Co je mně, sakra, po tom?"
 • 00:32:12 Halo, posloucháš mě?
 • 00:32:14 Jo, nějak to zvládnu.
  Promiň, dojdu si pro čaj.
 • 00:32:19 Dobře.
 • 00:32:31 Mami, víš, co se mi vybaví
  jako první,
 • 00:32:34 když vzpomínám na svý dětství?
 • 00:32:35 Jak za váma chodím a škemrám,
  abyste si se mnou hráli.
 • 00:32:39 My jsme ti věnovali maximum času.
 • 00:32:42 A vy mi říkáte:
  Ještě chvilku, vydrž moment...
 • 00:32:46 Adame, dělali jsme, co jsme mohli,
  ale měli jsme hodně práce,
 • 00:32:50 měli jsme co dělat,
  abychom to přežili důstojně.
 • 00:32:53 Co konkrétně to bylo, mami?
  Byla sedmdesátá léta, totalita.
 • 00:32:57 Adame, to snad nebudeme řešit
  přes počítač.
 • 00:33:01 ZVONÍ MOBIL
  Promiň.
 • 00:33:05 Dobrý večer.
  Zatykač, jo, budu tam za hodinu.
 • 00:33:08 Na shledanou.
 • 00:33:11 Promiň, musím k soudu,
  mám službu, ahoj.
 • 00:33:14 Dobře. Ahoj.
 • 00:33:28 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:33:35 Pane Vaňku, prosím, přistupte.
 • 00:33:40 Sundejte panu Vaňkovi pouta,
  prosím.
 • 00:33:54 Děkuju.
 • 00:33:56 Pane Vaňku, byl na vás vydán
  zatykač,
 • 00:33:58 protože vám není možné doručit
  rozsudek
 • 00:34:01 a už půl roku se vyhýbáte
  výkonu trestu.
 • 00:34:03 A vy byste se nevyhýbal?
 • 00:34:05 "Tak o tom jsem zatím nepřemýšlel.
  Možná jo."
 • 00:34:08 Byl jste odsouzený podle § 173
  za loupež na 6 let
 • 00:34:13 do věznice s dozorem v Drahonicích.
 • 00:34:15 Do výkonu trestu jste ale
  nenastoupil.
 • 00:34:17 Soud na vás vydal zatykač,
  který vám zde za účasti
 • 00:34:20 státní zástupkyně předám
  spolu s obžalobou, rozsudkem
 • 00:34:24 a ostatními dokumenty,
  které jste ignoroval.
 • 00:34:26 -Jasně, že ignoroval,
  protože jsem nevinnej.
 • 00:34:29 V tom klenotnictví jsem ani nebyl.
 • 00:34:32 Pane Vaňku, snad se k tomu nebudeme
  znovu vracet.
 • 00:34:35 To už je dávno vyřešeno pravomocně
  rozsudkem.
 • 00:34:38 -Ale rozsudkem na základě lži!
  -Pane Vaňku.
 • 00:34:42 -No, co je?
  -Prosím.
 • 00:34:44 Tak mi poraďte, komu mám říct,
  jak to doopravdy bylo?
 • 00:34:46 Kdo mi uvěří, že jsem tam byl den
  předtím, ale na tý vloupačce ne.
 • 00:34:51 Udělali to beze mě. Měl jsem tam
  bejt, ale podrazili mě.
 • 00:34:55 Přímé důkazy svědčily
  zcela jasně proti vám.
 • 00:34:58 Zfalšovaný důkazy a lži.
 • 00:35:00 Tady všichni totiž na pravdu
  a spravedlnost serou!
 • 00:35:03 -Pane Vaňku, prosím vás.
  -Co je, co je, co je?
 • 00:35:06 Je to bordel a bezpráví!
 • 00:35:09 Pane Vaňku, posaďte se,
  sepíšeme protokol.
 • 00:35:14 "Třeba mluví pravdu,
  na té vloupačce nebyl
 • 00:35:17 a já v jeho očích zastupuju
  bordel a bezpráví.
 • 00:35:19 Pan Bordel a slečna Bezpráví.
 • 00:35:22 Proč se vlastně nevolí
  taky miss Justice?
 • 00:35:25 A proč neexistuje pořad o vaření
  Zavaří vám váš soudce."
 • 00:35:38 Dostala jste mě z horšího průseru,
  než je rozvod.
 • 00:35:43 Pane Paulusi, rozvod je narozdíl od
  trestního řízení
 • 00:35:48 velice vyhraněný spor.
 • 00:35:50 Na obou stranách hrají roli
  emoce.
 • 00:35:52 -U mě už dávno ne.
  -A také společný majetek.
 • 00:35:55 Ale my nemáme žádnej společnej
  majetek.
 • 00:35:57 Média spekulují, že máte
  40 miliard. Plus nemovitosti.
 • 00:36:02 To je spekulace, paní doktorko.
 • 00:36:06 Už jste se snažili s manželkou
  dohodnout
 • 00:36:08 na nějakém finančním vyrovnání?
 • 00:36:11 S ní se už dávno nedá domluvit
  vůbec na ničem.
 • 00:36:14 Bude chtít urvat co nejvíc.
 • 00:36:15 Máte 10letého syna,
  soud bude určovat,
 • 00:36:18 komu ho svěří do výchovy.
 • 00:36:20 A chlapec bude také předvolaný,
  aby vypovídal.
 • 00:36:25 Petřík je v pohodě,
  řekne, co budu chtít.
 • 00:36:30 Je víc po matce, půjde tam,
  kde bude líp zabezpečenej.
 • 00:36:37 Ale má mě taky rád.
 • 00:36:39 Myslím, že ke mně má lepší vztah,
  než k matce.
 • 00:36:42 Jezdíme spolu na čtyřkolkách,
  nechávám ho řídit.
 • 00:36:47 Pane Paulusi,
  jestli vás mám zastupovat,
 • 00:36:49 musíme se vrátit k těm financím.
 • 00:36:55 V tomhle směru jsem už podniknul
  určitý kroky, důležitý kroky.
 • 00:37:00 A můžete mi prozradit jaké?
 • 00:37:11 HLAS Z VYSÍLAČKY
  ...vítr 2 - 5 - 0 stupňů,
 • 00:37:15 sedm uzlů.
  QNH 1 - 0 - 2 - 3.
 • 00:37:19 Dráha 2 - 3,
  QNH 1 - 2 - 0 - 2 - 3.
 • 00:37:22 Oskar kilo, Viktor India kilo.
 • 00:37:52 DIVNÝ ZVUK MOTORU
 • 00:38:32 Před startem jsem celý to éro
  zkontroloval. Fakt, doktore!
 • 00:38:35 Já vám věřím.
 • 00:38:37 Diagnostika říká, že je to buď
 • 00:38:38 zaplavovací, nebo palivový
  čerpadlo.
 • 00:38:41 Určitě jste přepnul zaplavovací
  čerpadlo?
 • 00:38:44 -Přepnul.
  -Já na to přijdu.
 • 00:38:47 Představte si, že by se vám to
  stalo ještě o chvíli pozdějc.
 • 00:38:54 Tak to už by mi bylo asi jedno.
 • 00:38:56 To asi jo, ale já bych si to
  do smrti neodpustil.
 • 00:38:59 -Je to můj průser.
  -Je to jenom stroj, pane Hájku.
 • 00:39:07 Jak se dnes cítíte, Adame?
 • 00:39:12 Jako někdo, kdo seděl v letadle,
  kterýmu se porouchal motor
 • 00:39:15 krátce po tom,
  co se odlepilo od země.
 • 00:39:23 Metafora?
 • 00:39:26 Ne.
 • 00:39:33 Jen si prostě uvědomuju,
  jak málo stačí k tomu,
 • 00:39:35 aby se naše starosti, problémy
  změnily v naprostý prkotiny.
 • 00:39:42 Za pár hodin to ale vyšumí.
 • 00:39:47 -Měl jste strach?
  -Ani jsem neměl čas ho mít.
 • 00:39:55 -Jak se dnes cítíte vy, Ivo?
  -Znovu se mě ptáte.
 • 00:40:00 Je to pro vás tak důležité,
  jak já se cítím?
 • 00:40:05 Mně zajímá, jak se cítíte,
  když se vám mám svěřovat.
 • 00:40:11 Dobře.
  Jste dnes můj poslední klient.
 • 00:40:19 -Můžeme mluvit o vašich rodičích?
  -Určitě.
 • 00:40:25 -Jací jsou?
  -Zvláštní.
 • 00:40:30 Máma má vyhlášenou advokátní
  kancelář. Velký zvíře.
 • 00:40:36 Táta je ústavní soudce.
  Taky velký zvíře.
 • 00:40:41 -A jak to máte s mámou?
  -Ptáte se mě,
 • 00:40:44 jestli ji mám nebo nemám rád,
  jestli na ní visím
 • 00:40:48 a díky tomu si nemůžu sehnat
  partnerku,
 • 00:40:51 jestli náhodou nemám
  Oidipovský komplex?
 • 00:40:56 Prostě mám ji rád jako mámu
  a respektuji ji jako mámu.
 • 00:41:04 A je něco,
  co byste jí vyčetl?
 • 00:41:08 "Toho je, ale copak to budu říkat
  cizí holce?"
 • 00:41:11 Neumí moc vařit.
 • 00:41:15 -Vtip?
  -Ptala jste se.
 • 00:41:20 Co otec? A neříkejte mi, prosím,
  že máte rád otce jako otce.
 • 00:41:32 Tak každopádně ho mám rád
  jinak než mámu.
 • 00:41:35 Skoro všechno o sobě
  a na sebe víme.
 • 00:41:39 Respektujeme se, tolerujeme se.
  Táta mi občas mluví do něčeho,
 • 00:41:45 čemu nerozumí, protože se narodil
  jako soudce, no. Já ne.
 • 00:41:58 Ale jestli se mě ptáte,
  za kým bych zašel,
 • 00:42:01 kdyby mi bylo blbě,
  tak asi za tátou.
 • 00:42:03 -Jak spolu rodiče vycházejí?
  -Pěkně.
 • 00:42:08 Teda aspoň přede mnou
  a na veřejnosti.
 • 00:42:11 Dokonalej harmonickej pár.
 • 00:42:16 Nevím, jak to u nich je,
  když tam nejsem.
 • 00:42:20 Předpokládám,
  že spolu moc nemluvěj.
 • 00:42:23 Řekl bych, že spolu už pár let
  nespěj.
 • 00:42:29 Je pro vás těžké představit si
  rodiče při sexu?
 • 00:42:34 Můžu vás poprosit o čaj,
  Ivo?
 • 00:42:35 -Nechcete odpovědět?
  -Neznám odpověď.
 • 00:42:41 -Prosím.
  -Díky.
 • 00:42:46 Věříte v boha?
 • 00:42:47 Věděl jsem,
  že se mě na to zeptáte.
 • 00:42:54 "Žádnej psycholog mi
  nepomůže.
 • 00:42:56 Ale je dobrý,
  že mě aspoň poslouchá.
 • 00:42:59 Takovejch lidí moc není."
 • 00:43:05 Řekněte mi něco o sobě,
  Ivo.
 • 00:43:07 Vy jste tady ten, kdo má mluvit.
 • 00:43:11 Já vím, ale mohli bysme si to
  prohodit.
 • 00:43:15 Snažím se být otevřenej,
  sama cítíte, že mi to moc nejde.
 • 00:43:20 K dialogu potřebuju rovnocennýho
  partnera.
 • 00:43:23 Prostě někoho,
  koho aspoň trošku znám.
 • 00:43:26 Bylo by to proti zásadám.
 • 00:43:27 Já si myslím, že zásady teďkon
  můžou jít stranou.
 • 00:43:31 Tak já začnu. Můj táta měl období,
  kdy mámě zahýbal.
 • 00:43:36 Párkrát se odstěhoval k nějakejm
  ženskejm.
 • 00:43:39 Jako dítě jsem měl velkej strach,
  že už se k nám nevrátí.
 • 00:43:44 Myslím na to vždycky,
  když u soudu vypovídají nezletilí.
 • 00:43:50 Vím přesně, co cítěj.
 • 00:43:54 Teď vy.
  Řekněte mi něco o sobě.
 • 00:43:59 Jste šťastná?
  Proč nemáte přítele?
 • 00:44:05 Je vám večer smutno?
  Myslíte si, že pomáháte lidem?
 • 00:44:09 Pochybujete?
  Já třeba jo, čím dál tím víc.
 • 00:44:16 Tohle opravdu není potřeba.
  Víte, že mi můžete důvěřovat.
 • 00:44:20 -Tak mě přesvědčte.
  -Můj otec byl notorik.
 • 00:44:24 Měl období, kdy nebyl střízlivý
  ani jeden den v měsíci.
 • 00:44:29 -Co dělal?
  -Maloval obrazy.
 • 00:44:32 -Umělec?
  -Pro mě jen maloval obrazy.
 • 00:44:36 Byly plný depresí a běsů
  z jeho alkoholových období.
 • 00:44:42 -Měli jste konflikty?
  -Ne. Miloval mě i matku.
 • 00:44:46 Byl skvělý táta.
 • 00:44:49 Ve 42 sedl do škodovky
  a napálil to čelně do zdi.
 • 00:44:57 Grafická analýza potvrdila pravost
  listin, na nichž je smlouva
 • 00:45:00 mezi divadlem Červánek
  a loutkářem J.K. Potěšilem.
 • 00:45:04 Potvrdila rovněž pravost ostatních
  dokumentů, které předložila žaloba.
 • 00:45:08 Podpis bývalého jednatele
  divadla Červánek
 • 00:45:11 na smlouvě s loutkářem
  J.K. Potěšilem
 • 00:45:14 byl ověřen písmoznaleckou
  expertízou.
 • 00:45:16 Byla potvrzena jeho pravost.
 • 00:45:18 Ten Vlach normálně úmyslně lhal.
  To se může, pane soudce?
 • 00:45:23 "To se běžně dělá, panáčku.
  Tady je lež jako doma.
 • 00:45:26 Pravda možná taky, ale já jsem tu
  kvůli spravedlnosti.
 • 00:45:29 A ta se lží ani s pravdou
  nemá nic společnýho."
 • 00:45:33 Prosím o klid v soudní síni.
 • 00:45:35 Jestli i nadále budete narušovat
  průběh jednání,
 • 00:45:37 vykážu vás ze soudní síně.
  Doufám, že to berete na vědomí.
 • 00:45:41 Žalovaná strana předložila
  nové důkazní materiály.
 • 00:45:44 Žaloba o nich ví, ale doufá,
 • 00:45:46 že jim soud nebude přikládat
  žádnou vážnost.
 • 00:45:49 Jako důkazy jsou ostatně
  snadno zpochybnitelné.
 • 00:45:51 Pane magistře, toto rozhodnutí,
  prosím, nechte na mně, děkuji.
 • 00:45:55 Omlouvám se.
 • 00:45:58 Důkazní materiály žalované strany
  jsou následující:
 • 00:46:01 Terezo, můžu poprosit?
 • 00:46:03 Deník Práce
  z prosince roku 1989,
 • 00:46:07 týdeník Květy číslo 52,
  ročník 1989, dále dvě fotografie
 • 00:46:13 a papíry s nákresy loutky
  z archívu Gertrudy Holáskové,
 • 00:46:19 nevlastní sestry J.K. Potěšila.
 • 00:46:23 Na fotkách z tisku je
  J.K. Potěšil
 • 00:46:27 s hlavou loutky připevněnou
  k rameni.
 • 00:46:29 Kolem krku
  má trikolóru jako šálu.
 • 00:46:32 Na papíru s pracovními nákresy
  hlavy loutky je podpis
 • 00:46:35 J.K. Potěšila a datum 8. 9. 1989.
 • 00:46:40 Na fotografiích slečny Holáskové
  je J.K. Potěšil
 • 00:46:44 v řezbářské dílně ve svém domě.
 • 00:46:46 V jedné ruce drží hlavu skřítka,
  ve druhé jeho ruce.
 • 00:46:51 Na fotografiích je uvedeno datum
  1989.
 • 00:46:57 Terezo, děkuji.
  Prosím žalobu.
 • 00:47:02 Pane předsedo, žaloba doufá,
  že soud nebude zmíněným důkazům
 • 00:47:04 přikládat žádnou váhu.
 • 00:47:06 Data na fotkách slečny Holáskové
  jsou snadno zpochybnitelná
 • 00:47:11 a ani důkazy z tisku nemění nic
  na tom, že J.K. Potěšil
 • 00:47:14 uvedl kompletní loutku skřítka
  Melichara
 • 00:47:17 oficiálně na scénu
  až jako zaměstnanec
 • 00:47:20 divadelní společnosti Červánek.
 • 00:47:22 Děkuji. Pane doktore?
 • 00:47:25 Pane doktore, naopak,
  žalovaná strana je toho názoru,
 • 00:47:28 že předložené materiály
  jasně dokazují,
 • 00:47:30 že minimálně hlava a ruce skřítka
  jsou čistě jen dílem J.K. Potěšila.
 • 00:47:35 Podotýkám, že nákresy a fotografie
  jsou evidentně z roku 1989,
 • 00:47:41 kdy byl J.K. Potěšil ještě
  svobodným umělcem na volné noze.
 • 00:47:44 Do pracovního poměru vstoupil
  až následující rok.
 • 00:47:48 Co když je to jiná hlava?
 • 00:47:49 No tak to si vem brejle,
  ty slepejši.
 • 00:47:52 Přečtěte si popisky k fotografiím.
  Melichar, pane.
 • 00:47:55 A co to dokazuje?
  Že ten cvok nosil na rameni hlavu
 • 00:47:58 a říkal jí Melichar.
 • 00:48:00 A ještě jsou tady ty ruce!
  Z roku 89!
 • 00:48:02 "Jděte, mamičko, do komory,
  jsou tam ty ruce naší Dory."
 • 00:48:05 Prosím o klid v soudní síni!
 • 00:48:09 Prosím o závěrečné řeči.
  Žaloba.
 • 00:48:13 Žaloba trvá na tom, že loutka
  vznikla jako zaměstnanecké dílo.
 • 00:48:17 Je tedy vlastnictvím
  zaměstnavatele,
 • 00:48:19 v tomto případě divadelní
  společnosti Červánek,
 • 00:48:21 která má na ni veškerá práva.
 • 00:48:23 Dále bylo dokázáno,
  že smlouva mezi bývalým
 • 00:48:26 jednatelem - doktorem Vlachem
  a J.K. Potěšilem
 • 00:48:28 o převodu práv je neplatná.
 • 00:48:31 J.K. Potěšil žádná autorská
  ani vlastnická práva
 • 00:48:33 na loutku neměl, tudíž ji
  ani nemohl odkázat v závěti
 • 00:48:37 žalované straně.
  -Děkuji.
 • 00:48:39 "Pachole ruce přijalo,
  do lesa zpátky spěchalo."
 • 00:48:43 Žalovaná strana žádá
  o zrušení předběžného opatření
 • 00:48:45 a zamítnutí žaloby.
 • 00:48:47 Předložené dokumenty jasně
  dokazují,
 • 00:48:49 že idea loutky vznikla už dávno.
 • 00:48:51 "Podej mi, chlapče, živé vody,
 • 00:48:53 nechť bude tělo beze škody,
  jako bývalo."
 • 00:48:56 -Děkuji.
  -Děkuji.
 • 00:48:58 Vyhlašuji desetiminutovou
  přestávku.
 • 00:49:00 Poté soud vynese rozsudek.
 • 00:49:08 Kindergarten.
  To mi tady postavili schválně.
 • 00:49:12 Děti.
  Jsou roztomilý jako zvířátka.
 • 00:49:15 Než z nich vyrostou lidi.
 • 00:49:17 Ale stejně, když se na to tak dívám,
  asi bych dítě chtěl.
 • 00:49:21 Nemám k němu ovšem matku.
  Lauro, ty mrcho, víš to?
 • 00:49:25 Nemám matku ke svýmu dítěti!
  Zato mám skřeta Melichara."
 • 00:49:30 Rozsudek jménem republiky.
  Návrh žalobce se zamítá.
 • 00:49:34 Nákresy loutky a její podstatné
  části,
 • 00:49:38 její hlava a ruce
  vznikly prokazatelně v době,
 • 00:49:42 kdy byl J.K. Potěšil
  ve svobodném povolání.
 • 00:49:46 Loutka tedy nemůže být považována
  za zaměstnanecké dílo.
 • 00:49:50 -Pá pá...
  -Pane řediteli...
 • 00:49:52 Jeho závěť, v níž odkázal
  všechna práva žalované straně,
 • 00:49:55 je tedy platná.
 • 00:50:02 -Díky.
  -Prosím.
 • 00:50:04 Četl jsem o té loutce,
  o tom Melicharovi.
 • 00:50:07 -To bylo odvážné rozhodnutí.
  -Já jsem s ním spokojený.
 • 00:50:12 -Já vím, ale média to ventilují.
  -To je jejich věc, tati.
 • 00:50:16 Pánové,
  loutka je úplná prkotina.
 • 00:50:19 My se spolu máme utkat
  při rozvodu Paulusových.
 • 00:50:23 Adame, doufám,
  že to vzdáš kvůli podjatosti.
 • 00:50:26 Přátelé, já jsem myslel,
  že jsme na nedělním obědě
 • 00:50:28 a ne na pracovní poradě.
  Dobrou chuť.
 • 00:50:31 -Dobrou.
  -Dobrou chuť.
 • 00:50:37 -Nemám důvod, mami.
  -Adame!
 • 00:50:40 Proč to nevzdáš ty? Víš moc dobře,
  jakej je Paulus gauner.
 • 00:50:44 Pro tebe je gauner každej,
  kdo má peníze.
 • 00:50:48 -Má čtyřicet miliard.
  -Nejsou jeho.
 • 00:50:51 Čtyřicet miliard?
  Až mně z toho zaskočilo.
 • 00:50:55 Tak to by mohl ten oběd zaplatit
  za nás, ne?
 • 00:51:00 -Proč ho vlastně zastupuješ, mami?
  -Je to moje práce.
 • 00:51:09 -Uvařila jsi to výborně.
  -Děkuju.
 • 00:51:22 Vteřinu po startu ti odejde motor,
  nějakej anonym ti píše
 • 00:51:24 oko za oko, zub za zub.
  A tobě nic nedocvakne?
 • 00:51:28 Jo, tak jasně, že mě napadlo,
  že by se něco mohlo stát.
 • 00:51:32 A jdeš si v klidu zaveslovat.
  Ty vole, mám to teda spustit?
 • 00:51:39 Kdyby to udělal ten anonym,
 • 00:51:40 tak bys počkal na to,
  jak to dopadne.
 • 00:51:43 Viděl by, že to nedopadlo,
  nějak by zareagoval,
 • 00:51:45 poslal by mi vzkaz,
  že to vyjde příště.
 • 00:51:48 Ty vole, tihle magoři nepřemejšlej
  jako my.
 • 00:51:50 Nedělaj racionální věci.
  Pozor.
 • 00:51:53 Neuvažujou racionálně,
  právě proto jsou to magoři.
 • 00:51:57 Kdo měl k tomu letadlu přístup?
 • 00:52:01 Prakticky každej z aeroklubu.
  Je to malý letiště.
 • 00:52:04 -Tam se známe všichni.
  -Co ten mechanik?
 • 00:52:08 Hájek? To je blbost,
  to je dobrej chlap.
 • 00:52:12 Kriminály jsou plný dobrejch
  chlapů. Co tomu letadlu bylo?
 • 00:52:16 Praskla membrána u palivovýho
  čerpadla
 • 00:52:19 a nefungovalo zaplavovací čerpadlo.
 • 00:52:21 -Cizí zavinění?
  -Já bych řek, že ne.
 • 00:52:25 Hájek se mě snaží přesvědčit,
  že to zaplavovací čerpadlo
 • 00:52:28 jsem zapomněl zapnout.
  A já jsem si jistej, že ne.
 • 00:52:32 OK, tak já to proklepnu.
 • 00:52:34 Omlátím mu o kebuli telefonní
  seznam,
 • 00:52:36 párkrát ho namočím do umyvadla
 • 00:52:38 a narvu mu do držky
  odjištěnou osmatřicítku...
 • 00:52:41 -Já bych s tím počkal, Igore.
  -Tak mi to, sakra, vůbec neříkej.
 • 00:52:44 Dobře, nebudu.
 • 00:52:47 -Co žena?
  -Už se uklidnila.
 • 00:52:52 Já si myslím, že ona pravdu vůbec
  nepotřebuje. Stačí jí iluze.
 • 00:52:57 Jsi mi říkal, že s tou mluvčí
  už jsi skončil.
 • 00:53:00 To jsem kecal. Zdar.
 • 00:53:21 Tak to sem zavolejte.
 • 00:54:12 Od této chvíle zakazuji
  pořizovat jakýkoliv zvukový
 • 00:54:14 a obrazový záznam
  v této místnosti, děkuji.
 • 00:54:26 Zahajuji řízení ve věci
  úpravy poměrů nezletilého
 • 00:54:29 Petra Pauluse na dobu po rozvodu
 • 00:54:31 manželství Alice Paulusové,
  narozené...
 • 00:54:34 "Advokát Fiala je stejná třída
  jako máma, Paulus je žralok.
 • 00:54:37 A Paulusová chce největší balík
  v dějinách
 • 00:54:40 jako vypořádání společnýho majetku.
  Chce víc než bejvalá žena
 • 00:54:43 McCartneyho
  a nevypadá, že by se nechala
 • 00:54:46 jen tak převálcovat.
  Paulusová versus Paulus."
 • 00:54:51 Prosím žalobu.
 • 00:54:54 Omlouvám se, pane doktore.
 • 00:54:56 Můj klient by si chtěl nahrát
  průběh jednání pro vlastní potřebu.
 • 00:55:29 Skryté titulky:
  Alena Fenclová 2014

Související