iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 7. 2013
08:35 na ČT2

1 2 3 4 5

29 hlasů
31207
zhlédnutí

Bazilika

Velehradské příběhy svobody z let nesvobody

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bazilika

 • 00:00:00 .
 • 00:00:17 FOUKÁNÍ VĚTRU
 • 00:00:38 když se nám podařilo
  s Boží pomocí dojít do Říma
 • 00:00:41 v tom jubilejním roce 2000,
  tak jsme si řekli:
 • 00:00:45 Do Říma se nedá každý rok
  a taky tam nemůže každý,
 • 00:00:49 tak nějaké takové místo
  vybrat u nás,
 • 00:00:52 kam by se dalo dojít a bylo by
  to pro všechny lidi u nás.
 • 00:01:06 Náš proud začíná
  předposlední pondělí v srpnu.
 • 00:01:10 Jdeme z Netína,
  dojdeme do Velkého Meziříčí.
 • 00:01:13 V úterý jdeme
  z Meziříčí do Tišnova,
 • 00:01:16 ve středu ráno vyjdeme z Tišnova
 • 00:01:18 přes Vranov
  a večer dojdeme do Křtin.
 • 00:01:21 Ráno vycházíme velice brzy
  - o půl sedmé,
 • 00:01:24 abychom došli na další místo,
  do Milonic ,
 • 00:01:27 to ještě slunce
  není vidět,
 • 00:01:30 protože je schováno
  právě za kopcem.
 • 00:01:33 Tak se tady zastavíme,
  a vždycky říkám:
 • 00:01:36 Podívejte se za sebe,
  kde jsme včera byli.
 • 00:01:40 A jak se otočíme,
  tak vidíme ty Křtiny
 • 00:01:45 ozářené jarním sluncem...
 • 00:01:46 Ranním sluncem, ranním sluncem.
 • 00:01:50 VARHANY ZPĚV
 • 00:01:54 Ave Maria, gratia plena,
  dominus tecum, ave Maria.
 • 00:02:20 To "A? je nízko,
  ten 3. takt taky trošku zvedneme
 • 00:02:23 a pojďme víc vyslovovat.
 • 00:02:25 Ještě jednou ten takt poprosím.
 • 00:02:31 Trošku s nadšením!
 • 00:02:34 ZPĚV
 • 00:02:37 Ave Maria, gratia plena,
  dominus tecum, ave Maria.
 • 00:03:03 Na Svatém Klimentku
  se setkáme vždycky ty 2 proudy,
 • 00:03:07 západní velkomeziříčský
  a jihozápadní znojemský
 • 00:03:11 a ještě přijdou další poutníci.
 • 00:03:14 A pak společně už jdeme k cíli,
  a tím je posvátný Velehrad.
 • 00:03:20 Řím,
  to je střed pro všechny křesťany,
 • 00:03:23 a pro Slovany
  je středem právě Velehrad,
 • 00:03:26 podle té staré písně:
 • 00:03:28 Svolávejte odevšad
  na posvátný Velehrad.
 • 00:03:32 Podle starého poutního zvyku
  jakmile poutník poprvé uvidí cíl,
 • 00:03:37 ten kostel, kam směřuje,
  tak si klekne a pomodlí se.
 • 00:03:42 Ať jsme všichni spojeni
  v jednotě víry a lásky. Amen.
 • 00:03:49 Tady se modlíme Zdrávas, Královno,
  protože je to bazilika Panny Marie
 • 00:03:54 a svatých Cyrila a Metoděje.
 • 00:03:57 ZVONÍ ZVONY
 • 00:03:59 Víte, ten Velehrad
  je takový ten "status loci?,
 • 00:04:02 to je to místo.
 • 00:04:03 Tady odtud
  se odráží vaše víra,
 • 00:04:06 historie národa, prostě všechno.
 • 00:04:10 Tak já to spíš vidím jako studnu,
  jako základ všeho,
 • 00:04:14 jako pramen čisté vody,
  jako hledání těch kořenů.
 • 00:04:19 Takže mně se zdá někdy,
  že ta síla je uvnitř dole skrytá
 • 00:04:24 a že jako aby to nezarostlo,
  aby se to nějak nezakalilo.
 • 00:04:30 Kdosi říká,
  že po těch starých cestách
 • 00:04:33 musíme chodit, aby nezarostly,
  aby ti další po nás je potom našli.
 • 00:04:38 ZVONÍ ZVONY
 • 00:04:47 Tak já jsem přišla na Velehrad
  v roce 1969, v dubnu.
 • 00:04:52 Tenkrát byl povolený vstup
 • 00:04:54 jako že se mohlo vstupovat
  do kláštera po 20 letech.
 • 00:04:58 Já jsem prostě řekla
  svému panu faráři tenkrát,
 • 00:05:02 že bych chtěla jít do kláštera.
 • 00:05:04 A on říkal:
  tak já znám sestřičky cyrilky,
 • 00:05:07 ony jsou tady
  u pana biskupa Tomáška.
 • 00:05:10 Já jsem tenkrát byla v Praze,
  a tak mě s nimi seznámil.
 • 00:05:13 Generální představená mi napsala,
  že noviciát by byl na Velehradě.
 • 00:05:18 A já vlastně jsem už tenkrát
  jela tak jakoby "načisto?.
 • 00:05:22 V životě jsem tady nebyla,
 • 00:05:24 ale moc mě přitahoval
  svatý Cyril a Metoděj.
 • 00:05:26 To se mi moc líbilo.
 • 00:05:28 Já mám ráda historii
  i oba ty světce.
 • 00:05:31 A Velehrad,
  tak já jsem si představovala,
 • 00:05:34 že je na kopci.
 • 00:05:35 Teď jakoby to první bylo,
  že do údolí, a takové to,
 • 00:05:37 jsem si říkala "Jé!?
  A to je takové...
 • 00:05:39 Obyčejně mi to říkají i někteří
  lidé, kteří sem jdou poprvé.
 • 00:05:43 Jé, my jsme si představovali,
  že to je jakoby jinak.
 • 00:05:49 Pojďte si ještě vzít koláčka.
  Vemte si.
 • 00:05:54 To je nějaká místní specialita?
 • 00:05:57 No, to víte, že je.
 • 00:05:58 Já říkám, že cukroví
  chlapi nemají rádi,
 • 00:06:00 ale koláč si určitě vezmou,
  že, pane Tománek?
 • 00:06:02 No, to víte,
  že to je nejlepší zákusek,
 • 00:06:05 jaký vůbec existuje.
 • 00:06:09 V roce 1890 k nám
  na Velehrad přišli jezuité
 • 00:06:12 a aby byli dostatečně vytíženi,
 • 00:06:15 tak k Velehradu přibrali
  i obec Tupesy.
 • 00:06:18 Ubrali to z farnosti Boršice,
 • 00:06:20 takže moji rodiče
  byli ještě křtěni v Boršicích.
 • 00:06:26 Já už a moji sourozenci
  jsme už byli křtěni na Velehradě.
 • 00:06:33 A byl jsem tam i sezdán
  s mou manželkou Josefkou,
 • 00:06:37 rozenou Kutálkovou, Pepinkou.
 • 00:06:42 Jí se říkalo všeobecně Pepinka.
 • 00:06:53 Já jsem se vlastně
  v tom klášteře naučila plavat.
 • 00:06:57 Velebný pán P. Hernych
  nás učil plavat.
 • 00:07:00 Tady je škola Velehrad,
  tam byla už měšťanka,
 • 00:07:04 kdy docházeli žáci z Tupes,
  Velehradu a Modré do této školy.
 • 00:07:08 Tady tatínek, tedy P. Vašíček,
  vozil nás autem.
 • 00:07:12 On měl takovou modrou aerovku
  a kdo byl hodný,
 • 00:07:16 tak tam bylo vzadu
  takové odklápění,
 • 00:07:19 kam si mohl sednout
 • 00:07:20 a P. Vašíček ho
  z Modré vezl na Velehrad.
 • 00:07:26 Klášter byl pro nás vždy
  čímsi tajemným,
 • 00:07:29 protože se tam učili
  na gymnáziu žáci,
 • 00:07:32 byla tam klauzura,
  na kterou jsme nemohli,
 • 00:07:36 tedy to pro nás
  bylo cosi zvláštního.
 • 00:07:41 Takže jako dítě jsem
  do těchto prostor nikdy nepřišla,
 • 00:07:45 pouze si vzpomínám,
  že jsme stávali venku
 • 00:07:47 a čekali jsme na tzv. "odstřižky?,
 • 00:07:50 které vznikly
  při výrobě svatých hostií.
 • 00:07:55 Přišel pan farář a přinesl nám
  a rozdělil ty "odstřižky?.
 • 00:07:59 A my jsme to nábožně přijímali.
 • 00:08:03 Bylo to pro nás něco zvláštního,
  protože když si uvědomíte,
 • 00:08:07 že děti v té době
  neměly žádné cukroví jako dnes,
 • 00:08:11 všechno bylo na lístky
  -10 dkg bonbonů na dítě a měsíc.
 • 00:08:16 Takže pro nás to byla,
  dalo by se říct, sladkost.
 • 00:08:23 Unikátní filmové záběry
 • 00:08:25 zachycují pouť na Velehradě
  v roce 1936.
 • 00:08:29 Více než tisíciletá tradice
  uctívání svatých Cyrila a Metoděje
 • 00:08:34 měnila v průběhu staletí
  svou podobu i intenzitu.
 • 00:08:37 Od roku 1880 je jako jejich
  svátek ustanoven 5. červenec.
 • 00:08:45 Ale starý svět
  se brzy octne v ruinách.
 • 00:08:48 Nadchází éra totality, okupace,
  a pak únor 1948.
 • 00:08:55 Historik Jaroslav Šebek se
  dlouhodobě zabývá dějinami církve.
 • 00:09:00 Mohl by nám pomoci osvětlit
  složitou situaci po únoru 1948.
 • 00:09:04 Komunisté se snaží
  katolíky rozdělit
 • 00:09:07 a dostat církev pod svůj vliv.
 • 00:09:09 Začínají i represe,
  zákaz církevních časopisů,
 • 00:09:13 zatýkání prvních kněží,
 • 00:09:15 především
  za pomoc uprchlíkům přes hranice.
 • 00:09:18 Trnem v oku jsou novým vládcům
  především církevní školy.
 • 00:09:24 Osud Velehradu je malým zrcadlem
  osudu katolické církve v celé zemi.
 • 00:09:29 Osud typický a přesto jedinečný.
 • 00:09:38 Syn pana řídícího Sobka Věrouš
 • 00:09:40 zakládal v Tupesích
  Svaz české mládeže.
 • 00:09:43 Vzpomínám na to v dobrém
  až po tu dobu,
 • 00:09:46 kdy mě předseda Věrouš poslal
 • 00:09:48 na nějaké
  školení svazácké do Hradiště.
 • 00:09:54 A tam jsem se dozvěděl,
 • 00:09:55 že ten Svaz české mládeže
  má být jakousi kádrovou rezervou
 • 00:09:59 rudé komunistické partaje.
 • 00:10:03 Tak to jsem se jaksi zasekl
  a vzal jsem svazáckou průkazku,
 • 00:10:08 zanesl jsem ji Věroušovi a povídám:
 • 00:10:11 Já končím,
  já komunistům nebudu sloužit.
 • 00:10:18 P. Vašíček chodil do Tupes,
  navštěvoval tam ty známé junáky,
 • 00:10:22 tak jsem mu říkal,
  jaké mám problémy.
 • 00:10:27 Že mi bylo hroženo
 • 00:10:28 a že je budu potřebovat
  jako ty rudé bratry.
 • 00:10:39 A P. Vašíček říkal:
  Co máš z toho, vykašli se na ně.
 • 00:10:43 Když chceš,
  já si tě vezmu k sobě do kanceláře,
 • 00:10:47 tam se nějaká práce pro tebe najde.
 • 00:10:50 A můžeš u mě dělat matrikáře.
 • 00:10:54 No, tak dobře.
 • 00:10:57 Tam v těch oknech
  vedle těch slunečních hodin,
 • 00:11:00 tam byl farní úřad.
 • 00:11:03 Vedle měl P. Vašíček
  svůj byt-kancelář
 • 00:11:06 a v těchto dalších oknech
  bydleli další jeho spolubratří,
 • 00:11:12 jako jezuité.
  Dalo se tam projít až na kúr.
 • 00:11:20 A já jsem tím pádem býval
  k dispozici panu varhaníku Čížovi.
 • 00:11:27 Když byla nějaká významná svatba,
  tak pan Číž zatelefonoval:
 • 00:11:31 Frantíku,
  máme tu takovou nóbl svatbu,
 • 00:11:34 přijďte něco zazpívat.
 • 00:11:37 On mluvil tak po ostravsky.
 • 00:11:40 Já jsem naklusal pěkně
  tou chodbou na kúr,
 • 00:11:43 tam jsem něco zazpíval
 • 00:11:45 a pan Číž potom pogratuloval
  u dveří novomanželům:
 • 00:11:50 Všecko nejlepší,
  stojí to 300 korun
 • 00:11:53 a měli jste zpěváka, tak 350.
 • 00:11:56 A už to bylo.
  Ale nedal mi ani na pivo.
 • 00:12:00 Pán Bůh mu tam odpusť
  a dej mu nebe, ale to nevadí.
 • 00:12:04 V červnu 1949 vydávají
  biskupové pastýřský list,
 • 00:12:07 v němž je situace v zemi
  nazvána pravým jménem.
 • 00:12:11 List je čten při bohoslužbách
  i P. Vašíčkem.
 • 00:12:14 Trest přichází vzápětí.
 • 00:12:16 Nejdříve je mu sebrán plat.
 • 00:12:18 Velehradští však pro něj
  každý měsíc uspořádají sbírku.
 • 00:12:22 Pak ale přichází 28. prosinec 1949.
 • 00:12:26 Pro Rudolfa Vašíčka
  si přijde tajná policie StB.
 • 00:12:30 Stačí spálit ještě
  některé listiny a utíká.
 • 00:12:34 Přeskočil přes plot do potoka,
  jak to popisuje,
 • 00:12:38 aby za sebou nezanechal stopy,
 • 00:12:41 prostě aby popletl
  eventuálně toho psa policejního.
 • 00:12:49 On to bral všechno dost tak,
  ani se tomu nedivím,
 • 00:12:52 prostě byla taková doba,
  že člověk se bál.
 • 00:12:56 Míval v Tupesích přátele junáky.
 • 00:13:01 Jeden z nich
  bydlel tady za potokem,
 • 00:13:03 jmenoval se Tobola.
 • 00:13:05 Prakticky víceméně utíkal k němu,
  ale zjistil,
 • 00:13:09 že lepší terén pro eventuální únik,
  kdyby ho zase pronásledovali,
 • 00:13:15 že by byl tady u Hladkých,
  jakože pan učitel Hladký.
 • 00:13:22 Oni se spolu znali ze školy,
  věděl, že je to náš člověk,
 • 00:13:26 přijal ho k sobě domů.
 • 00:13:31 To bylo takové veřejné tajemství,
  že je P. Vašíček schovaný u něho,
 • 00:13:36 u pana učitele.
 • 00:13:37 Já osobně jsem za ním ani nechodil,
  poněvadž jsem si byl vědom toho,
 • 00:13:42 že jsem sledovaný,
  jako jeho kancelářská síla
 • 00:13:46 a že by tím pádem zjistili,
  kde se ukrývá.
 • 00:13:54 Tak jsem ho nevyhledával.
 • 00:13:56 Toto je ten náš starý dům,
  který jsme měli.
 • 00:13:59 Bylo to takové stavení,
  dá se říct do písmene "L?.
 • 00:14:04 No a tady je ten dvůr,
  kde byl P. Vašíček uschovaný.
 • 00:14:09 Tam byla kuchyň.
 • 00:14:14 Potom sám došel a říká:
 • 00:14:16 To já nemůžu být jako zrádce,
  jako Krista, já se musím přihlásit.
 • 00:14:21 Kristus taky trpěl,
  tak musím trpět i já.
 • 00:14:24 Vzpomněl si na podobné okolnosti,
  kdy se ptal Petra v Římě,
 • 00:14:29 anděl, myslím: Quo vadis, domine?
  Kam kráčíš, pane?
 • 00:14:39 No a uvědomil si,
  že to není správné,
 • 00:14:44 tak vyšel na silnici
  a vracel se zpět.
 • 00:14:52 Samozřejmě byl soud,
  že je nebezpečný živel, znáte to.
 • 00:14:55 Tož ho zavřeli a byl tam,
  já nevím, 12 roků tam byl.
 • 00:15:00 Tady P. Vašíček skončil.
 • 00:15:03 Věznice a vyšetřovna StB
  v Uherském Hradišti.
 • 00:15:08 Jedno z nejobávanějších míst
  v tehdejším Československu.
 • 00:15:25 13.4.1950.
 • 00:15:28 Začíná akce "K",
 • 00:15:30 zatýkaní řeholníků
  v klášterech po celé zemi.
 • 00:15:35 My jsme přišli s maminkou k oknu
  a dívali jsme se, co se děje.
 • 00:15:40 Černé limuzíny odjížděly
  a nevěděli jsme, co vlastně vozí.
 • 00:15:44 Až druhý dne jsme se dozvěděli,
  že odvezli velebné pány.
 • 00:15:51 Nevěděli jsme vůbec nic.
 • 00:15:54 Když jsem došli na 7. hodinu,
  už tu bylo čisto.
 • 00:15:57 Jenom ti studenti zůstali.
 • 00:15:59 Přijížděl jsem do práce
  a zastavila mě jedna paní:
 • 00:16:03 Františku, ani tam nejezděte,
  nebo sbalí i vás a odvezou i vás.
 • 00:16:09 Já říkám...
 • 00:16:13 Tušil jsem,
  dalo se to předpokládat,
 • 00:16:16 že něco takového časem přijde,
  ale že to přijde právě ten den,
 • 00:16:21 tož to jsem nevěděl, samozřejmě.
 • 00:16:24 Ale proč já bych tam
  nešel na své pracoviště,
 • 00:16:28 já jdu do práce.
 • 00:16:31 No a tak jsem se tam potkal
  s nějakým provizorním knězem.
 • 00:16:36 Dozvěděl jsem se později,
 • 00:16:39 že to byl nechvalně
  známý P. Buchta,
 • 00:16:41 který mi ohlásil,
  že prostě bude mým představeným.
 • 00:16:53 Přijeli z města lidé,
  kteří to tady rabovali.
 • 00:16:56 Byli to zaměstnanci tzv.
  Okresního národního výboru,
 • 00:17:00 kteří dostali příkaz
  sundat si kravaty,
 • 00:17:04 aby vypadali jako dělnické kádry.
 • 00:17:09 Přijeli sem a všechno
  z těch místností se vyhazovalo
 • 00:17:13 a vyváželo pryč.
 • 00:17:16 Jak je ta chodba z 1. patra,
  tu knihovnu házeli na auta,
 • 00:17:20 vozili to pryč
  a pálili všechny ty knihy.
 • 00:17:26 Poprvé jsem byl tady na Velehradě
  v 9. třídě v roce 1966.
 • 00:17:33 Tady jsme měli průvodce,
  který nám to všechno vyprávěl,
 • 00:17:37 jak se to tady stavělo
  a potom taky vyprávěl,
 • 00:17:41 jak to všechno bylo zrušeno,
  ten klášter,
 • 00:17:44 a všechny knihy z knihovny
  byly zničeny.
 • 00:17:46 A máte nějaké otázky?
 • 00:17:48 A já jsem se tenkrát zeptal:
  A kdo ty knihy zničil?
 • 00:17:53 To mně vrtalo hlavou,
  jestli to zničili ti mniši,
 • 00:17:56 když je tedy vyhnali,
  že všechno po sobě tady zničíme,
 • 00:18:00 aby po nás nezůstalo nic,
  až tady budou ti noví mladí,
 • 00:18:04 nebo jestli to zničili ti noví,
  co sem přišli.
 • 00:18:07 A on mi řekl
  s takovým smutným výrazem,
 • 00:18:08 že mniši by to po sobě neničili.
 • 00:18:11 Narukoval jsem na vojnu,
 • 00:18:13 měl jsem za to, že se jdu učit
  vpravo v bok, vlevo v bok,
 • 00:18:18 pochodem vchod, vpravo zatočit,
  vlevo zatočit...
 • 00:18:21 No, ale ono to dopadlo tak,
  že jsem se ocitl prostě na šachtě.
 • 00:18:26 P. Josef Buráň, a ten psal,
  že museli sloužit, museli na vojnu.
 • 00:18:30 Potom byl na Slovensku a pracoval
  v továrně jako obyčejný dělník.
 • 00:18:36 Nastaly takové časy na Velehradě,
  že věřící tam i přestávali chodit.
 • 00:18:51 Tohle je ten dům,
  takhle vypadal v tom roce 1926,
 • 00:18:54 když to naši tady postavili.
 • 00:18:58 To jsou tady sestry s těmi dětmi.
 • 00:19:01 Naše kongregace má takový
  i druhý rozměr, a to práci
 • 00:19:05 se sociálně slabými lidmi
  a postiženými.
 • 00:19:11 K nám každý rok chodila
  paní Putnová,
 • 00:19:17 která vybírala peníze na mrzáčky,
  jak nám maminka vysvětlila,
 • 00:19:22 na mrzáčky na Velehrad.
 • 00:19:24 Tehdy jsem si Velehrad
  nedovedla představit,
 • 00:19:27 bylo to pro mě místo
  v mé dětské fantazii,
 • 00:19:30 kde žijí dobří lidé,
  kteří se starají o ty nejubožejší.
 • 00:19:38 Sestry, ty, co nebyly v ústavě,
  kdo učil náboženství
 • 00:19:42 třeba v Karlových Varech,
  v Mariánských Lázních,
 • 00:19:46 tak ty všechny byly převezeny
  do internačního tábora v Bílé Vodě.
 • 00:19:50 Po roce většinou ty,
  kterým bylo mírně nad 30,
 • 00:19:54 přesouvali do Javorníka,
  kde ony šily.
 • 00:19:56 A ty ostatní šly do Bernartic,
  tam byly přádelny lnu.
 • 00:20:01 Naši mi říkali, že ony se,
  i když je vyváželi do té Bílé Vody,
 • 00:20:05 nebály, protože tam asi
  hodně dělalo to,
 • 00:20:08 že jely společně,
  že jich bylo víc a byly mladé.
 • 00:20:13 Tam se komunisti asi přepočítali,
  protože když se semkne kolektiv,
 • 00:20:18 tak to se překonají různé věci:
  že špatně bydlíte,
 • 00:20:21 že vám neteče voda,
  nebo že nemáte to a to.
 • 00:20:25 Takže ony na to
  nevzpomínaly ve zlém.
 • 00:20:32 V roce 1963 se koná velká pouť,
 • 00:20:34 která se uskutečňuje
  k 1100. výročí příchodu
 • 00:20:39 cyrilometodějské misie a poutě
  se účastní skoro 100 000 věřících,
 • 00:20:45 což je na tu dobu
  velké shromáždění pod širým nebem.
 • 00:20:51 Takže z toho mají komunisté
  samozřejmě velký strach.
 • 00:20:57 Snaží se pouť
  zneužít ve svůj prospěch,
 • 00:21:00 hlavně díky tomu,
  že řečníky byli lidé
 • 00:21:03 z prokomunistických
  kněžských hnutí.
 • 00:21:11 A ty se snaží dokonce interpretovat
  v duchu komunistické ideologie
 • 00:21:15 odkaz obou věrozvěstů,
  když se snaží poukázat na to,
 • 00:21:19 že jejich hlavním cílem
 • 00:21:21 bylo bojovat proti
  německému vlivu v českých zemích.
 • 00:21:26 Takže i tato
  cyrilometodějská misie,
 • 00:21:29 která se v zásadě odehrávala
  o 1000 let dříve, sloužila k tomu,
 • 00:21:33 aby aktuálně promlouvala
  do komunistické propagandy,
 • 00:21:37 hlavně
  proti západoněmecké politice.
 • 00:21:45 A tohle už jsou fotky z dětství,
 • 00:21:48 mohla jsem prožít s tatínkem
  jenom rok a půl dětského života.
 • 00:21:54 10.1. 1949 tátu zatkli
  a skončil v Uherském Hradišti,
 • 00:21:58 kde byl trýzněný a vyslýchaný
  za pomoci elektrického proudu.
 • 00:22:07 A bylo u něho vynucováno přiznání.
 • 00:22:11 Tehdy v tom roce 1963
 • 00:22:13 už byl náš tatínek
  několik roků z kriminálu doma,
 • 00:22:18 a vzal nás všechny své 3 dcery,
  tehdy ve věku 14, 16, 18 roků
 • 00:22:23 a jel s námi na pouť.
 • 00:22:29 Tatínek viděl, že jsme v prostředí,
 • 00:22:32 které víře moc nepřeje,
  a tak se o nás bál.
 • 00:22:38 A tak i tuto cestu
  považoval za jakousi výchovnou.
 • 00:22:48 Tatínek tam narazil
  na svého známého z Uherského Brodu.
 • 00:22:53 Byl to P. Javor,
  se kterým se velice dobře znal.
 • 00:23:00 Nadšeně se s ním vítal,
  ale on dělal, že ho nevidí,
 • 00:23:04 anebo že ho nepoznává.
 • 00:23:08 Tak se mu tatínek
  představil jménem
 • 00:23:10 a on před ním utekl.
 • 00:23:14 Tátu to tenkrát moc mrzelo
  a do smrti si to s ním nevysvětlil.
 • 00:23:21 Potom když jsme se chtěli
  podívat do baziliky,
 • 00:23:25 tak jsme byli opravdu
  neseni davem.
 • 00:23:31 Procházeli jsme pomalu bazilikou,
  tisíce lidí se valily
 • 00:23:36 a mně zůstal v paměti
  obraz mokré země,
 • 00:23:39 který jsem si tenkrát
  nedovedla vysvětlit.
 • 00:23:49 A z kúru se linuly
  krásné východní zpěvy.
 • 00:23:58 ZPĚV
 • 00:24:41 Od té doby, od toho roku 1963
  se zase režim snaží
 • 00:24:44 eliminovat počet poutníků tím,
  že tady nedaleko od Velehradu,
 • 00:24:49 ve Starém Městě, vzniká
  velký památník Velké Moravy.
 • 00:24:55 A tam se měla přelít
  hlavní pozornost lidí,
 • 00:24:58 kteří proudili do těchto lokalit.
 • 00:25:02 Takže snahou komunistů tedy bylo
 • 00:25:04 nahradit náboženskou tradici
  tradicí ryze světskou.
 • 00:25:16 Znovu a znovu směřují
  cesty k Velehradu,
 • 00:25:19 jako jednomu z center
  katolické víry na Moravě.
 • 00:25:23 Právě odtud vzešlo v čase
  uvolnění Pražského jara
 • 00:25:27 dílo koncilové obnovy,
 • 00:25:28 jež mělo navázat
  na 2. vatikánský koncil
 • 00:25:31 usilující o modernizaci církve.
 • 00:25:36 Setkání se účastnili laici a kněží,
 • 00:25:39 i ti z nich,
  kteří se nedávno vrátili z vězení
 • 00:25:43 a neměli tzv. státní souhlas.
 • 00:25:48 Tehdy se tady setkaly
  jakoby 2 naděje.
 • 00:25:50 Ta naděje z politických změn,
 • 00:25:52 kterou představoval
  Alexander Dubček
 • 00:25:55 a pak taky naděje z toho,
 • 00:25:57 že se začnou uplatňovat
  změny po 2. vatikánském koncilu.
 • 00:26:03 Sestra paní Laudátové Marie
 • 00:26:05 patřila do skupiny
  mladých katolických aktivistů,
 • 00:26:09 kteří se v onen čas uvolnění
  snažili
 • 00:26:12 o ustanovení studentského
  katolického kostela v Brně.
 • 00:26:21 Nějak spontánně se vlastně
  došlo na to,
 • 00:26:24 že bychom na ustavující zasedání
  Díla koncilové obnovy
 • 00:26:28 vlastně mohli jet,
  že bychom to tam mohli říct,
 • 00:26:31 a tak jsme byli taková delegace.
 • 00:26:33 Byl to úžasný zážitek,
  protože to byl takový malý koncil,
 • 00:26:38 mně to připadalo,
 • 00:26:39 protože na Velehradě
  jsou takové chórové lavice,
 • 00:26:42 teď v nich seděli
  církevní hodnostáři,
 • 00:26:45 které my jsme vlastně neznali,
 • 00:26:47 protože tu dobu byli
  buď v kriminálech
 • 00:26:50 anebo byli internovaní.
 • 00:26:52 Takže jsme se tak žduchali,
  kdo je kdo.
 • 00:26:55 Oni si nás tam docela všímali.
 • 00:26:57 A ten náš požadavek
  se setkal s úspěchem.
 • 00:27:00 Byl ustanoven studentský kostel,
 • 00:27:03 to byl filiální kostel
  Pany Marie Nanebevzaté u jezuitů.
 • 00:27:07 Tyto naděje trvaly
  jenom pár měsíců,
 • 00:27:10 než 21. 8. 1968
  přijely do Prahy sovětské tanky.
 • 00:27:26 Začíná tuhý čas normalizace.
 • 00:27:30 Alespoň několik výdobytků
  uvolnění 60. let však zůstalo.
 • 00:27:35 Na Velehrad se ke svým farníkům
  vrací P. Rudolf Vašíček.
 • 00:27:46 Jezuité tady mají
  část hřbitova vymezenou.
 • 00:27:51 P. Rudolf Vašíček.
 • 00:27:56 Tam je pohřbený
  jeden z mých spolupěvců,
 • 00:27:59 Jožka Horňák,
  s kterým jsem zpíval,
 • 00:28:03 když jsme zpívali Rybovu mši.
 • 00:28:09 A on zpíval:
  Hej mistře vstaň bystře,
 • 00:28:12 vzejdi na jasnost.
 • 00:28:16 On zpíval tenor
  a já jsem potom spustil bas:
 • 00:28:19 No, no,
  co mi nedáš k spaní pokoje?
 • 00:28:23 Proč mě nyní lekáš,
  řekni, copak je?
 • 00:28:27 Ale já už špatně zpívám, no.
 • 00:28:31 ZPĚV
 • 00:28:34 Ave Maria, gratia plena,
  dominus tecum, ave Maria...
 • 00:29:53 Počkej,
  máš to tady jakési zkroucené.
 • 00:29:56 No, potáhni to.
 • 00:29:58 Tak a už je to.
 • 00:29:59 Ať tě to nechladí.
 • 00:30:01 Tak je to, vítaj Jožko.
 • 00:30:03 My jsme zůstatek starých zpěváků.
 • 00:30:08 My jsme byli pěvci velicí.
 • 00:30:10 On v basu, já v tenoru.
 • 00:30:12 Pan Ovčačík Václav, varhaník,
  Tománek František z Tupes
 • 00:30:16 a spoustu Tupešáků,
  a většinou je to mužský sbor,
 • 00:30:20 který zpíval na Velehradě.
 • 00:30:26 Emil, pan učitel Hladký.
 • 00:30:29 No, samozřejmě.
  Vynikající bas, jejejejej.
 • 00:30:32 To byly vynikající basy.
 • 00:30:34 To byl bas jak poleno.
 • 00:30:38 Tatínek říkával,
  že P. Vašíček vymyslel,
 • 00:30:40 když se opravovala
  střecha na Velehradě,
 • 00:30:43 tak vymyslel nějaký dopravník,
 • 00:30:47 tenkrát nebyly takové vymoženosti
  jako dnes jsou dopravníky,
 • 00:30:51 tak na dopravu té krytiny a
  na dřevo na střechu té baziliky.
 • 00:30:58 Jezdil do Kralického Sněžníku na
  dřevo pro výdřevu celé baziliky.
 • 00:31:05 A všechno sehnal on.
 • 00:31:08 Ta vazba tehdy, když on
  sem nastoupil, byla celá shnilá.
 • 00:31:12 Prostě byla červotočem
  úplně kompletně prolezlá.
 • 00:31:18 To kdybyste se podívali,
  to dřevo bylo dřevo na dřevě.
 • 00:31:21 Všechno se dováželo vagónama
  a přijel v noci a aby neplatil...
 • 00:31:28 Stojné.
 • 00:31:29 Co?
 • 00:31:31 Stojné, tak v noci přišli chlapi
  a natáhlo se to sem
 • 00:31:36 a všechno se to udělalo.
  A šli lidi.
 • 00:31:56 Otmar Oliva, sochař, jehož život
  je nerozlučně spjat s Velehradem.
 • 00:32:03 Právě on je autorem
  nového hlavního oltáře v bazilice.
 • 00:32:10 Když jsem dělal kameníka
 • 00:32:12 o prázdninách
  v Olomouci na Svaté Trojici,
 • 00:32:15 tam Jan Křtitel má krásná záda,
  ale zdola to není vidět.
 • 00:32:23 Tam mě poprvé napadlo,
  že pravda, ten tvůrce gotický,
 • 00:32:26 viz katedrály, fiály a tak,
  a pak barokní,
 • 00:32:30 tak to dělal každý detail nahoře,
  víte?
 • 00:32:33 To není pro nás,
  i když vlastně pro nás to je,
 • 00:32:36 protože my musíme žasnout.
 • 00:32:39 Já jsem si říkal,
  jak to může to baroko,
 • 00:32:42 kromě toho že se vyznám v kráse,
 • 00:32:45 protože jsem to studoval,
  jak může věřícího člověka
 • 00:32:49 oslovit baroko způsobem myšlení,
  to se nedá zkonzumovat.
 • 00:32:53 Náš mozek, náš rozum
  a naše estetické vnímání
 • 00:32:56 to nedokáže vůbec pochopit.
 • 00:32:59 Když jsem mohl dělat
  ten oltář na Velehradě,
 • 00:33:02 jakoby mě příprava na tu věc
  zcela pohltila tím,
 • 00:33:05 že jsem mohl novou liturgií
  vstoupit do prostoru,
 • 00:33:09 kdy kultura a církev
  tvořily jednotu. Tak to je.
 • 00:33:24 No, tedy odtud je to vidět líp,
  jak to teče z toho presbytáře.
 • 00:33:42 Každý má jenom jednu volbu,
 • 00:33:44 tak já jsem si volil
  ten styl života,
 • 00:33:47 který má člověk jaksi zakódovaný.
 • 00:33:51 Ten na tom tanku
  je můj tatínek roku 1945,
 • 00:33:56 když se vrátil z války.
 • 00:33:59 Měl nějaký osud, tak já jsem
  nešel v 18 do války jako on,
 • 00:34:03 ale šel jsem ve 28 do kriminálu.
 • 00:34:06 No, tak já jsem půjčoval
  dokumenty Charty
 • 00:34:09 a knížky pašované zvenku.
 • 00:34:14 Jaksi jsem se netajil
  svým postojem, světonázorem.
 • 00:34:20 Nasadili na mě 2 fízlíky, a ti mě
  vyprovokovali a zavřeli, no.
 • 00:34:27 To je jednoduché.
 • 00:34:31 Já jsem měl vysněné v tom vězení,
 • 00:34:34 jako si člověk přehrává
  hudbu na noční šichtě.
 • 00:34:39 Vždycky k ránu jsem si přehrával
  kompletní věci.
 • 00:34:45 Myslím jako v mozku, ne že bych
  měl reproduktory v hlavě, to těžko.
 • 00:34:54 To není jako dnes.
 • 00:34:57 Tak já jsem měl vysněný Velehrad.
 • 00:35:02 HUDBA
 • 00:35:21 To bylo tak,
  že mi kamarádi postavili ateliér,
 • 00:35:24 jelikož já jsem byl
  naprosto nemohoucí po tom vězení.
 • 00:35:28 Tak mi pomohli
  a zahájili jsme to výstavou
 • 00:35:31 "Show pro 2 muže?,
  což jsem byl já a Váňa Hlaváček,
 • 00:35:35 což byl geniální fotograf.
 • 00:35:38 To byla následně taková
  v zásadě první domovní prohlídka.
 • 00:35:45 Bylo to přirozené,
  že sem chodili spolukriminálníci,
 • 00:35:49 bydlel tady třeba Jiří Dienstbier.
 • 00:35:54 Pak sem chodili lidi,
  kterým o něco šlo.
 • 00:35:57 Člověk se potřeboval s lidmi
 • 00:35:59 na stejné straně barikády
  sdružovat,
 • 00:36:02 např. můj drahý spoluvězeň
  Václav Umlauf,
 • 00:36:05 jezuita, nyní profesor filozofie,
 • 00:36:07 tehdy těsně po maturitě
  vězeň na Borech,
 • 00:36:11 tak ten pořádal
  filozofické semináře.
 • 00:36:17 Já jsem byl
  jen znalec za sochařinu,
 • 00:36:19 tak jsem jim vařil čaj
  a takové ty věci.
 • 00:36:22 Já jsem nebyl přizván,
  protože mě to ani nebavilo.
 • 00:36:27 ...to musí být v kontrastu, že.
 • 00:36:34 Z dálky člověk přichází
  z boku z toho transeptu,
 • 00:36:38 aby vnímal jasně tu definitivní
  bílou linku, tu lajnu,
 • 00:36:44 která dělí to, co se děje nad
  mensou a co je pod tím,
 • 00:36:52 to, co můžeme vnímat.
 • 00:36:57 Architektura má vnitřní světlo, že.
 • 00:37:02 Proto ty všechny lampy
  a to všechno je zbytečné.
 • 00:37:06 Tady jsou jen ta okna.
 • 00:37:08 A tak už to bývá, že v noci je tma,
  že ve dne je světlo zkrátka, že.
 • 00:37:15 To je takový dočasný výstřelek,
  že musí být v kostele světlo.
 • 00:37:22 Architektura
  má svoje vlastní tajemno.
 • 00:37:27 Nejkrásnější je Velehrad, když
  vypnou proud a jsme zrovna tady.
 • 00:37:39 V roce 1978 usedne
  na papežský stolec Jan Pavel II.,
 • 00:37:43 Polák, který velmi dobře rozumí
  poměrům za železnou oponou.
 • 00:37:50 Když o 2 roky později
  vyhlásí svaté Cyrila a Metoděje
 • 00:37:54 za spolupatrony Evropy,
  význam Velehradu znovu roste.
 • 00:37:59 A pak přichází rok 1985
  a jako už tolikrát,
 • 00:38:04 jiskra vykřesaná na Velehradě
  ovlivní vývoj v celé zemi.
 • 00:38:17 Jsme na mostě u Starého Města
  poblíž železničního nádraží.
 • 00:38:23 Tady začínala trasa poutníků
  na Velehrad onoho 7.7. 1985.
 • 00:38:32 Bylo krásné slunečné ráno,
  ten den byl velice horký
 • 00:38:36 a horký nejen fyzicky,
 • 00:38:39 ale i duchovně a horký
  i co se týká událostí.
 • 00:38:48 Zúčastnil jsem se té slavnosti.
 • 00:38:52 To byla slavnost s velkým "S".
 • 00:38:55 Před tou poutí,
  já jsem teda jela autem a říkám:
 • 00:38:58 Ježkovy voči,
 • 00:38:59 co to tady je za cedulemi
  tady po cestě k nám??
 • 00:39:02 Že "mírové slavnosti?.
 • 00:39:04 Tak to povídám panu faráři
  a ten mi říká:
 • 00:39:08 No, sestři, představte si,
  to je hrůza, to bude tady,
 • 00:39:10 přijedou...
 • 00:39:11 A teď nám to všechno líčil,
  co se bude dít.
 • 00:39:14 A všichni z toho byli
  docela takoví špatní.
 • 00:39:19 Ještě před tím došel hygienik,
  že všecko,
 • 00:39:22 třeba se bude podávat šunka,
  co se bude dávat
 • 00:39:27 a co do toho jídla dát.
 • 00:39:28 Všechno se muselo napsat.
 • 00:39:30 Donesli ten jakýsi prášek,
  že s tím máme umývat sklenky.
 • 00:39:34 U brusy musí být vyprané, všecko,
  aby žádné bacily a nic takového...
 • 00:39:40 Tož, dobře.
 • 00:39:43 Já mám čisté ubrusy, já nic neperu.
 • 00:39:47 Komunistické úřady
  neměly zájem na tom,
 • 00:39:49 aby se věřící cítili
  relativně pohodlně
 • 00:39:52 a proto se jim snažili
  klást všemožné překážky.
 • 00:39:59 ZPĚV V LATINĚ
 • 00:40:02 DECHOVÁ HUDBA
 • 00:40:06 Přistoupili
  k těm klasickým metodám,
 • 00:40:09 jaké se praktikovaly
  prakticky po celou dobu,
 • 00:40:12 to znamená třeba rušení
  objednaných autobusových zájezdů,
 • 00:40:16 organizování všelijakých
  veselic lidových,
 • 00:40:19 které se konaly přesně ten den,
 • 00:40:22 výstavy drobného
  hospodářského zvířectva.
 • 00:40:25 Tady třeba např.
  hned za tímto stánkem byl kolotoč
 • 00:40:29 a tam zněla hudba.
 • 00:40:33 A ta nepřestala,
  ani když začaly bohoslužby.
 • 00:40:40 SMĚS CHRÁMOVÉHO ZPĚVU
  A HUDBY Z KOLOTOČE
 • 00:40:48 No, ráno dojela celá delegace,
  to panstvo.
 • 00:40:54 No tak dostali po štamprli
  jenom a šli do kostela.
 • 00:41:00 Ještě nebyli ani u oltáře
  a navrch už došlo 40 chlapů,
 • 00:41:05 no a svačinu.
 • 00:41:08 Velkou roli při plánování
 • 00:41:10 hráli představitelé
  neoficiální církve,
 • 00:41:12 mezi nimi i např.
  současný pražský arcibiskup
 • 00:41:16 Dominik Duka,
  který mi jednou při našem setkání
 • 00:41:20 řekl, že v podstatě celá akce
  nebyla plánována tak,
 • 00:41:25 jak nakonec proběhla.
 • 00:41:28 Ta byla plánovaná tak,
 • 00:41:31 že během vystoupení
  komunistických funkcionářů
 • 00:41:34 se mělo mlčet.
 • 00:41:36 Okresní funkcionář Lapčík
  vystoupil a řekl:
 • 00:41:39 Vážení přátelé, vítám vás všechny
  na této mírové slavnosti.
 • 00:41:46 A teďko se na mě obrátila
  paní a povídá:
 • 00:41:49 A to nebude, sestrička, žádná omša?
 • 00:41:53 A já jsem říkala:
 • 00:41:54 Nebojte se,
  musíme to prostě přežít, no.
 • 00:41:57 Slovenské ženy starší
  protestovaly ,
 • 00:42:00 tam se na ně tlačili lidi,
  zejména chlapi to byli.
 • 00:42:03 Asi to byli další estébáci nebo co.
 • 00:42:06 Dva už tam byli, ale asi se tam
  snažili dostat další.
 • 00:42:10 V podstatě nefungovaly
  ani skupinky najatých provokatérů,
 • 00:42:14 kteří byli uprostřed davu,
 • 00:42:16 potože jedna ze zpráv StB
  konstatuje,
 • 00:42:19 že právě tyto skupinky
 • 00:42:21 neměly možnost
  se dostatečně projevit.
 • 00:42:24 Tak jedna stařenka
  tam protestovala
 • 00:42:29 právě proti těm chlapíkům
  a říkala jim:
 • 00:42:32 Prosím vás, do děláte,
  vždyť vidíte že je to úplně plné!
 • 00:42:36 Proč se sem tlačíte,
  když tady není vůbec žádné místo?
 • 00:42:40 A protože nějak neuposlechli,
  tak nakonec tato stará žena říká:
 • 00:42:44 A že čo vy to?
  Ani sa nemodlíte, ani nerevetě.
 • 00:42:50 Bylo slyšet ten slovenský hlas,
  slovenský jazyk:
 • 00:42:53 My sme prišli na svatú omšu.
 • 00:42:57 A Lapčík nebyl schopen
  ani dokončit svůj projev.
 • 00:43:04 Teď najednou začalo se pískat.
 • 00:43:10 Ale jak tam ti páni seděli
  v černých šatech,
 • 00:43:13 no, v elegantním oblečením,
  všeci byli okolo oken
 • 00:43:18 a každý měl pistoli.
 • 00:43:22 Potom vystoupil
  ministr kultury Klusák,
 • 00:43:25 který byl přece jenom
  mnohem zkušenější
 • 00:43:28 v komunikaci s davem a začal
  nejprve hovořit velice pěkně
 • 00:43:33 o svatých Cyrilu a Metoději, o tom,
  jakými byli nositeli kultury.
 • 00:43:48 Mladí, hlavně mladí,
  začali skandovat:
 • 00:43:51 Svatý, svatý Cyril a Metoděj!?
 • 00:43:53 Ne enom Cyril a Metoděj, to ne,
  "svatý?,
 • 00:43:56 a tak skandovaně to říkali.
 • 00:43:58 Se mně zdá, že dnes už to není
  všecko tak spontánní,
 • 00:44:02 jako to bylo tenkrát.
 • 00:44:06 Lid samozřejmě nebyl spokojen
  a ještě několikrát přerušil
 • 00:44:10 ministra Klusáka výskotem,
 • 00:44:12 zvláště když se Klusák dušoval,
 • 00:44:15 že u nás je přece
  náboženská svoboda.
 • 00:44:20 Lidé už se potom pustili do toho,
  že někdo vykřikl:
 • 00:44:23 Chceme náboženskou svobodu!
 • 00:44:25 A už to letělo.
 • 00:44:27 Klusák ve snaze
 • 00:44:28 navázat se zástupem
  přátelské vztahy řekl:
 • 00:44:32 Já jezdím do vašeho kraje
  velice rád.
 • 00:44:39 Načež se ze zástupu ozvalo
  hlasité mručení:
 • 00:44:42 Jo, to my víme, na chlast.
 • 00:44:45 Vlastně pražský arcibiskup
  neměl povolení,
 • 00:44:48 aby se toho zúčastnil.
 • 00:44:50 Pak mu nakonec pod vlivem
 • 00:44:55 významných
  duchovních zahraničních osob
 • 00:44:58 museli povolit to,
  že mohl přijet na Velehrad,
 • 00:45:01 ale mohl zůstat
  pouze v místnosti fary.
 • 00:45:04 Nesměl z fary odejít,
  takže byl jedině tam.
 • 00:45:07 A to jak se lidi dozvěděli...
 • 00:45:10 Začali skandovat:
  Tomášek, Tomášek, Tomášek!
 • 00:45:13 Volali také: Sláva Svatému otci!
 • 00:45:18 To bylo, jestli se nepletu,
 • 00:45:20 hned v tom okně
  tady nad vchodem do této budovy.
 • 00:45:24 Tak tady se otevřelo okno
 • 00:45:26 a kardinál Tomášek
  se objevil a požehnal.
 • 00:45:31 Stejně tak se tady objevil
 • 00:45:33 vatikánský státní sekretář
  monsignor Casaroli,
 • 00:45:38 který sem přijel a který
  také při samotné mši vystoupil.
 • 00:45:47 Kluci někteří
  tam měli magnetofony,
 • 00:45:49 tak to jsme potom
  záznamy přetáčeli panu kardinálovi,
 • 00:45:53 vezli jsme mu to potom do Prahy.
 • 00:45:55 On jel do Říma,
  tak to bral jako diplomat.
 • 00:45:58 Mohl to provézt, i fotky barevné
  a říkal:
 • 00:46:01 Jé, to Svatý otec bude mít radost,
  až mu tohleto dovezu jako dárek.
 • 00:46:06 Byla zde jasná spontánní odvaha,
  kterou nikdo nedirigoval,
 • 00:46:11 nikdo neorganizoval,
  ozvat se proti diskriminaci,
 • 00:46:14 ozvat se proti bezpráví.
 • 00:46:17 Takže i takoví pánové jako Klusák,
  museli, alespoň v tuto chvíli,
 • 00:46:23 před tím kapitulovat.
 • 00:46:27 Já bych tady chtěl připomenout
  jednu důležitou věc,
 • 00:46:33 která si, myslím,
  je s Velehradem jasně spojena,
 • 00:46:36 a to je to,
  že to nebyla ojedinělá událost,
 • 00:46:39 že to nebyl meteorit,
  který najednou zazářil a pak zhasl.
 • 00:46:42 Naopak.
 • 00:46:43 Velehrad se v červenci 1985
  stal takovým katalyzátorem
 • 00:46:47 dalších podobných aktivit,
  např. hlavně na Slovensku,
 • 00:46:51 kde se zintenzivnil zájem
 • 00:46:54 o návštěvy
  mariánských poutních míst.
 • 00:46:57 V podstatě tam se najednou
  ukázala církev jako ta velká,
 • 00:47:01 poměrně sebevědomá organizace,
 • 00:47:04 přestože přes 40 let byla
  neustále pod komunistickým tlakem.
 • 00:47:23 Týden před tím přijeli
  4 z Prahy a vždycky došli
 • 00:47:27 před obědem, na oběd.
 • 00:47:31 Říkám: No, tož já vařím pro 6 lidí
  a 4, to je 10.
 • 00:47:36 No tak jsem maso rozřízla,
  byly roštěnky, to vím,
 • 00:47:40 a ze zahrádky byla mrkev,
  paprika, rajčátka.
 • 00:47:50 Tak jsem to honem nakrájela,
  dala tam, udělala sníh z bílků,
 • 00:47:54 dala na to rýži,
  posypala sýrem a zeleným.
 • 00:47:58 Jim se to velice líbilo a ptali se
  mě, že co to měli k obědu.
 • 00:48:03 Co to bylo, jak se to jmenovalo.
 • 00:48:05 Říkám: Velehradské tajemství.
 • 00:48:20 Když tady byl
  Václav Benda v roce 1985,
 • 00:48:23 tak začal psát.
 • 00:48:24 Mně připadalo,
  že měl v puse několik cigár naráz,
 • 00:48:27 ale nevím,
  jestli to byla taková představa,
 • 00:48:30 a začal tady psát
  "Jak dál po Velehradě?.
 • 00:48:33 Tu známou věc, co potom vyšla
  u Tomského jako první.
 • 00:48:42 On vidí v té pouti 5. července
 • 00:48:44 impuls k tomu,
  aby katolíci povstali.
 • 00:48:47 On zde doslova píše,
  aby vzali do ruky meč.
 • 00:48:50 Samozřejmě, že tím není myšlen
  meč fyzický, ale meč ducha.
 • 00:48:55 A to znamená,
 • 00:48:56 aby se katolíci více bránili
  proti diskriminaci
 • 00:49:00 a aby se nestyděli za víru
  a aby dali najevo:
 • 00:49:04 Jsme nedílnou součástí
  této společnosti.
 • 00:49:13 Dneska se to bojím otevřít,
 • 00:49:15 tu stať, abych nebyl
  konfrontován s realitou.
 • 00:49:24 Chvíli se zdálo,
  po návštěvě Jana Pavla II.,
 • 00:49:27 zázračné návštěvě
  Jana Pavla II. v r. 1990...
 • 00:49:33 Teď je to jasné,
  všechno bude sečteno, podtrženo,
 • 00:49:36 jaksi vyřešeno.
 • 00:49:38 Teď se to provalí.
 • 00:49:41 S hlubokým dojetím
  a zadostiučiněním
 • 00:49:44 jsem zde přítomen mezi vámi
  na posvátném Velehradě,
 • 00:49:50 v kraji posvěceném
  působením svatých věrozvěstů,
 • 00:49:56 slovanských apoštolů
  Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.
 • 00:50:08 My jsme nepočítali, že jsme teprve
  teď vypadli z Egypta,
 • 00:50:13 že nevíme nic o svobodě,
  o tom,
 • 00:50:16 za co je Pardubicích perník,
  co nás teprve čeká...
 • 00:50:51 ZVONY
 • 00:51:21 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:51:44 .

Související