iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 3. 2013
11:25 na ČT2

1 2 3 4 5

38 hlasů
57036
zhlédnutí

Tajemství železnic

Krušnohorským Semmeringem do Saska

Krušnohoří a Karlovarsko

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Tajemství železnic - Krušnohorským Semmeringem do Saska

 • 00:00:31 Dnešní TAJEMSTVÍ ŽELEZNIC nás zavedou
  do Karlovarského kraje
 • 00:00:35 zaslíbeného lázeňství.
 • 00:00:37 Spíš než lázeňskou kúru bude
  dnešní díl připomínat
 • 00:00:40 horskou túru, protože 3x vyrazíme
  do Krušných hor.
 • 00:00:44 Vzhůru k nebesům
  a já jdu na vlak.
 • 00:00:48 K nebesům...
 • 00:00:50 Tam asi koleje nevedou,
  ale jak by se tam dostal
 • 00:00:53 Velký vůz?
 • 00:00:55 Samé tajemství pořád.
  Ach jo...
 • 00:01:09 Dnes prozkoumáme zaniklou trať
  vedoucí z Křimova do Reitzenhainu,
 • 00:01:14 projedeme se po moldavské
  horské dráze,
 • 00:01:16 navštívíme průmyslovou úzkokolejnou
  železnici ve Skalné u Chebu
 • 00:01:20 a pokusíme se prodrat zarostlou tratí
  z Lokte do Krásného Jezu.
 • 00:01:25 Začneme ale v Karlových Varech,
  odkud vyrazíme na projížďku
 • 00:01:29 po krušnohorském Semmeringu,
  což je takové české specifikum,
 • 00:01:33 prostě taková horská dráha vedoucí
  z Ruska do Německa.
 • 00:01:43 Krušnohorský Semmering
  je trať z Karlových Varů
 • 00:01:47 do saského Johanngeorgenstadtu.
 • 00:01:51 Je to trať vedoucí horským terénem
  a náročná.
 • 00:01:58 Protože byla stavěná
  jako místní dráha,
 • 00:02:00 tak pro ně platily úlevy
  a zjednodušení,
 • 00:02:04 ale stavitelé toho moc nevyužili,
  protože vedení trati
 • 00:02:10 po horských úbočích
  a překonávání údolí si vyžádalo
 • 00:02:15 stavbu četných inženýrských staveb.
 • 00:02:18 46km trať stoupá z Karlových Varů
  do nejvyššího bodu mezi Perninkem
 • 00:02:23 a Oldřichovem u Nejdku
  do nadmořské výšky 915 m.
 • 00:02:28 A stanice Pernink je
  s nadmořskou výškou 902 m
 • 00:02:32 2. nejvýše položenou
  železniční stanicí u nás,
 • 00:02:35 hned po šumavské Kubově Huti.
 • 00:02:38 Trať stoupá celou dobu
  ve velkých stoupáních
 • 00:02:43 od 25 do 29 promile.
 • 00:02:46 Největší stoupání je mezi Perninkem
  a Horní Blatnou Đ 30 promile.
 • 00:02:52 Kvůli horskému terénu musí vlaky
  šplhat po úbočích pomocí
 • 00:02:55 velkého množství inženýrských staveb,
  ve své době nebývalých
 • 00:02:59 a smělých, budovaných
  bez jakékoli techniky.
 • 00:03:02 Jde o tunely a viadukty
  v nepřístupných terénech,
 • 00:03:05 jejichž stavba by ještě dnes byla
  skutečným stavebním oříškem.
 • 00:03:10 Nejimpozantnější viadukt je
  kamenný, o 6 obloucích,
 • 00:03:14 kousek před železniční stanicí
  Pernink, vysoký 20 m,
 • 00:03:19 a o něco menší je před stanicí
  Nové Hamry.
 • 00:03:25 Na trati bylo postaveno
  i mnoho železných mostů,
 • 00:03:29 což byla na tu dobu
  zajímavá technická událost.
 • 00:03:35 Kromě toho jsou na trati 3 tunely.
 • 00:03:38 Oč složitější a nákladnější bylo
  postavení dráhy,
 • 00:03:42 o to jednodušší bylo
  její provozní vybavení.
 • 00:03:45 Všechny budovy se stavěly
  podle typových plánů
 • 00:03:48 Rakouských státních drah,
  vodárny byly ve stanicích Nejdek,
 • 00:03:51 Nové Hamry a Horní Blatná.
 • 00:03:54 K řízení provozu sloužil telegraf
  umístěný ve stanicích
 • 00:03:58 a spojení se strážními domky bylo
  pouze telefonické.
 • 00:04:03 Náročná stavba trati probíhala
  v letech 1896-99.
 • 00:04:10 Dráha měla sloužit pro spojení
  se Saskem,
 • 00:04:15 kde byl poměrně v té době
  vyvinutý průmysl,
 • 00:04:18 ale chybělo jim uhlí.
 • 00:04:20 Šlo hlavně o export uhlí
  z karlovarské uhelné pánve
 • 00:04:23 do Saska a o odbyt porcelánových
  výrobků z Nové Role
 • 00:04:28 a okolních porcelánek do Saska.
 • 00:04:31 Dnes je přeskrušnohorská železnice
  oblíbená zejména návštěvníky
 • 00:04:35 západočeských lázní pro vyhlídkové
  jízdy nádhernou přírodou.
 • 00:04:40 Málokdo ovšem ví, že nechybělo mnoho
  a mohla se postarat o zrušení
 • 00:04:44 jedinečnosti jiného českého unikátu.
 • 00:04:48 Trať měla v původních záměrech
  několik variant:
 • 00:04:52 jedna z nich uvažovala,
  že by šlo o trať
 • 00:04:56 se zubačkovým provozem,
  s ozubnicovou dráhou,
 • 00:05:00 a kdyby se na místo této trati
  postavila varianta
 • 00:05:04 s ozubnicovým úsekem,
  tak naše dnes jediná
 • 00:05:08 ozubnicová dráha
  v Jizerských horách by přišla
 • 00:05:11 o svůj unikát.
 • 00:05:15 Takže tak...
 • 00:05:17 To znamená, že se na zubačku
  spojující Jizerské hory
 • 00:05:20 s Krkonošemi, můžeme vydat i my,
  ale to bude až v příštím díle.
 • 00:05:24 Dneska se vydáme ještě do Křimova,
  protože odtud vedla do Německa
 • 00:05:28 také jedna zajímavá trať.
 • 00:05:47 Chomutovský region je spjat
  s těžbou hnědého uhlí
 • 00:05:51 a s potřebou dopravovat ho,
  kam bylo zapotřebí.
 • 00:05:54 Jedním z nejvýznamnějších odbytišť
  bylo saské Německo,
 • 00:05:56 proto se společnost Buštěhradské
  dráhy rozhodla vystavět trať
 • 00:06:00 v r. 1872, která je zde vidět.
 • 00:06:04 Její část je provozována,
  je to část,
 • 00:06:07 která jezdila z Chomutova
  do Vejprt.
 • 00:06:09 Dodnes se po ní mírně
  jezdí,
 • 00:06:11 ale jen víkendové vlaky,
  které vypravuje německá strana
 • 00:06:16 za nákupy do chomutovského Globusu.
 • 00:06:19 Vraťme se ale zpět
  do předminulého století.
 • 00:06:22 Sasko potřebovalo uhlí hodně
  a jedna trať nestačila.
 • 00:06:26 A tak kvůli vlastnímu zisku
  Buštěhradská dráha postavila
 • 00:06:30 posilující odbočku vedoucí
  z Křimova do Reitzenhainu.
 • 00:06:34 To bylo v roce 1875.
 • 00:06:37 Odbočka přes Reitzenhain byla
  technicky méně náročná
 • 00:06:41 na přepravu těžkých nákladů,
  protože překonávala
 • 00:06:44 menší převýšení.
 • 00:06:46 Došlo to do extrému,
  kdy původní trať přes Vejprty
 • 00:06:50 nebyla pro přepravu nákladu
  využívána tolik,
 • 00:06:52 jako část přes Reitzenhain.
 • 00:06:54 A kromě tohoto prvenství byla odbočka
  i technickou chloubou
 • 00:06:57 Buštěhradských drah.
 • 00:06:59 Na svých 14 km musela totiž překonat
  hned 2 hluboká údolí,
 • 00:07:04 a tak zde byly postaveny
  2 smělé viadukty
 • 00:07:07 a řada dalších podpůrných staveb.
 • 00:07:09 Zabezpečení provozu na trati
  zajišťovalo několik
 • 00:07:12 strážních domků, tzv. vechtrů,
  které byly rozesety podél tratě.
 • 00:07:17 Z nich se většina z nich dochovala
  díky tomu,
 • 00:07:19 že byly rozprodány jako rekreační
  objekty chalupářům,
 • 00:07:23 jen 3 vechtry zmizely ze světa
  nadobro.
 • 00:07:27 Ale ještě než se tak stalo,
  přišlo nejslavnější období
 • 00:07:30 této trati.
 • 00:07:32 Od roku 1939 až do konce
  2. světové války tudy dokonce
 • 00:07:37 jezdívaly rychlíky z Chemnitzu
  do Chomutova.
 • 00:07:39 Potom ale trať upadala.
  A nejen ona.
 • 00:07:42 Tady např. do poloviny 50. let
  minulého století vzkvétala
 • 00:07:46 obec Menhartice.
 • 00:07:48 Toto bylo její nádraží
  a u lípy stál kostel.
 • 00:07:51 Přišla ale pohraniční stráž
  komunistického Československa
 • 00:07:54 a dnes je tu holá louka.
 • 00:07:57 A rušena byla také železnice,
  a to tak,
 • 00:07:59 že v roce 1972 definitivně.
 • 00:08:03 Kolejiště bylo rozebráno
  oficiální cestou Đ
 • 00:08:07 v r. 1983 se začínalo,
  v r. 1986 bylo hotovo.
 • 00:08:10 Dostali za úkol zlikvidovat
  celý železniční svršek,
 • 00:08:13 měli uvést krajinu
  do původní podoby,
 • 00:08:16 ale devastace trati se omezila
  na to,
 • 00:08:19 že se vytrhalo vše železné,
  ocelové,
 • 00:08:20 co se dalo odevzdat do sběru.
 • 00:08:22 Nechaly se menší mostky,
  ty se ale rozkradly živelně
 • 00:08:26 mnohem později.
 • 00:08:29 A vrcholným číslem pak byla likvidace
  viaduktu přes Bezručovo údolí.
 • 00:08:34 Pamětníci s úsměvem vzpomínají,
  jaké to bylo překvapení,
 • 00:08:37 když se most po prvém odstřelu
  pouze otřásl a zůstal důstojně stát.
 • 00:08:42 Muselo se tedy střílet znovu
  a teprve po opakované detonaci
 • 00:08:46 se zřítil k zemi.
 • 00:08:48 Paradoxem zůstává, že veřejnost byla
  tehdy informována o tom,
 • 00:08:51 že z důvodu špatného stavu mostu
  hrozí jeho zřícení,
 • 00:08:55 a právě proto je nutné ho odstranit.
 • 00:08:58 I když oficiálně uváděným důvodem
  k odstřelu mostu
 • 00:09:01 přes Bezručovo údolí byl
  jeho špatný technický stav,
 • 00:09:05 skutečnost asi byla jiná.
 • 00:09:08 Všichni víme, že zlikvidováním
  tohoto klíčového mostu na trati
 • 00:09:12 se navždy zavírá možnost
  jeho obnovení
 • 00:09:15 a tím pádem spojení německé části
  železnice,
 • 00:09:18 která je dodnes funkční,
  s našimi drahami.
 • 00:09:28 To je výška!
 • 00:09:30 Je tu krásně, ale smutno.
 • 00:09:33 Opusťme neexistující dráhu
  z Křimova do Reitzenhainu
 • 00:09:37 a už podruhé se dnes vydejme
  na semmering.
 • 00:09:39 Z toho krušnohorského se přemístíme
  na teplický,
 • 00:09:43 kterému se taky říká
  "moldavská horská dráha".
 • 00:09:46 To je i pro mne tajemství,
  že v Moldavsku mají Teplice.
 • 00:09:54 v Teplicích Moldavsko...
 • 00:10:14 Název moldavské tratě je odvozen
  od koncové železniční stanice
 • 00:10:18 Moldava v Krušných horách,
  kam vede trať z Mostu
 • 00:10:20 přes Louku u Litvínova,
  Osek-město, Hrob, Dubí
 • 00:10:24 a Nové Město v Krušných horách.
 • 00:10:29 Trať byla postavena za účelem
  vývozu hnědého uhlí
 • 00:10:31 do odbytišť v Sasku.
 • 00:10:33 Postavila ji společnost
  Pražsko-nuselské dráhy.
 • 00:10:38 Která vznikla v roce 1871.
 • 00:10:41 A už o 6 let později byl dán,
  pod jejím vedením,
 • 00:10:44 do provozu první úsek trati
  z Mostu přes Osek-město do Hrobu.
 • 00:10:50 A tady vše na 7 let skončilo.
 • 00:10:53 Z finančních důvodů, a také proto,
  že další část dráhy byla
 • 00:10:56 daleko náročnější.
 • 00:10:58 Teprve v roce 1884 trať jako by
  vstala z hrobu
 • 00:11:03 a v celém rozsahu byla předána
  do pravidelného provozu.
 • 00:11:06 O rok později bylo dokončeno
  i napojení do Saska.
 • 00:11:11 Trať byla postavena v úseku
  z Mostu do Hrobu
 • 00:11:14 v příznivém terénu,
  ale od stanice Hrob začíná
 • 00:11:18 prudce stoupat.
 • 00:11:20 Hrob leží ve výšce 393 m n. m.
  a koncové nádraží Moldava
 • 00:11:26 leží ve výšce 785 m n.m.
 • 00:11:30 Během 15 km musí z Hrobu vystoupat
  asi o 400 m.
 • 00:11:35 A toto, pro železniční dopravu
  nebývale velké převýšení,
 • 00:11:39 překonávají vlaky kličkováním
  mezi skalními zářezy,
 • 00:11:42 přejezdy vysokých náspů
  i pomocí 2 tunelů a 3 viaduktů,
 • 00:11:47 jejichž ladné pilíře projektoval
  specialista na stavby
 • 00:11:50 železničních tratí a zakládání
  mostních konstrukcí Jan Bydžovský.
 • 00:11:58 Trať byla od zahájení provozu
  značně využívána
 • 00:12:01 v nákladní dopravě.
 • 00:12:03 Proud vlaků s uhlím byl setrvalý
  a díky značnému stoupání,
 • 00:12:08 které z Hrobu na Moldavu
  komplikovalo provoz,
 • 00:12:11 bylo nutné vlaky v Hrobu dělit
  až na třetiny
 • 00:12:14 a pak se v Novém Městě
  nebo na Moldavě opět spojovaly.
 • 00:12:19 A protože převýšení bylo
  opravdu velké,
 • 00:12:21 bylo možné buď trať protáhnout
  do obrovských oblouků,
 • 00:12:25 nebo na vhodném místě vybudovat
 • 00:12:27 úvraťovou stanici,
  do níž vlaky přijely,
 • 00:12:29 lokomotiva se zapojila
  na konec soupravy
 • 00:12:32 a pokračovalo se dál
  na horský hřeben.
 • 00:12:35 Ušetřilo se tím velké množství
  investic při vlastní výstavbě.
 • 00:12:39 A kromě této technické speciality
  byla trať také u narození
 • 00:12:43 jedné významné osobnosti
  českých dějin.
 • 00:12:47 V r. 1884 se ve strážním domku
  mezi stanicemi Osek-město
 • 00:12:51 a Hrob narodila Anna Vlčková,
  která je pod pozdějším jménem
 • 00:12:55 Hana Benešová známa jako manželka
  prezidenta Edvarda Beneše.
 • 00:13:00 Jméno si změnila proto,
  aby nepřipomínala dr. Benešovi
 • 00:13:05 jeho dřívější lásku.
 • 00:13:07 Moldavská horská dráha ovlivnila
  životní osudy ještě
 • 00:13:10 jednoho významného Čecha.
 • 00:13:12 Na nádraží v Moldavě totiž působil
  jako výpravčí
 • 00:13:15 pozdější spisovatel Adolf Branald,
  který své vzpomínky zachytil
 • 00:13:19 v románu "Valčík z Lohengrina".
 • 00:13:22 Bylo to těsně před 2. svět. válkou,
  která na moldavské horské dráze
 • 00:13:27 zanechala své výrazné stopy.
 • 00:13:29 V závěru 2. světové války byl zničen
  Wehrvolfem viadukt mezi Mikulovem
 • 00:13:34 a Novým Městem.
 • 00:13:36 Dlouho trvalo,
  než byl obnoven.
 • 00:13:38 Stalo se tak až po několika letech.
 • 00:13:41 A jakoby váhavost při opravě viaduktu
  předznamenala touhu
 • 00:13:44 komunistického režimu tuto dráhu
  odříznout od světa.
 • 00:13:50 Vlivem poválečného vývoje došlo
  mezi stanicemi Moldava
 • 00:13:54 a Hernsdorfem k vytrhání kolejí,
  provoz nebyl obnoven
 • 00:13:59 a doprava citelně slábla.
 • 00:14:03 K vytrhání kolejí došlo
  podle některých pramenů
 • 00:14:05 na základě rozhodnutí spojeneckých
  mocností o poválečném vývoji,
 • 00:14:10 podle dalších pramenů byly kolejnice
  odvezeny jako součást reparací
 • 00:14:14 do Sovětského svazu.
 • 00:14:16 Přestože se o likvidaci zajímavé
  horské dráhy asi nejvíce zasloužil
 • 00:14:20 minulý režim, neboť do ní
  neinvestoval, neopravoval
 • 00:14:23 a vlastně jen čekal, až doslouží,
  definitivně ji vyškrtl ze seznamu
 • 00:14:27 funkčních tratí
  až přístup Českých drah.
 • 00:14:33 Počátkem 90. let se datují
  první snahy o omezování
 • 00:14:37 a zastavování provozu.
 • 00:14:39 České dráhy zanedbávaly údržbu,
  byla poměrně nedostatečná,
 • 00:14:44 všechny závady, které se začaly
  projevovat,
 • 00:14:47 vyvrcholily po jízdě
  měřicího vlaku v r. 1996,
 • 00:14:51 kdy byl ihned provoz zastaven
  a nahrazen náhradní
 • 00:14:55 autobusovou dopravou.
 • 00:14:57 To se ale nelíbilo řadě občanů.
 • 00:14:59 Vznikla petiční akce, která sice
  přímo nepomohla pravidelné dopravě,
 • 00:15:03 ale umožnila alespoň
  rekreační jízdy,
 • 00:15:05 takže trať neumřela navždy.
 • 00:15:08 Úsek trati mezi Loukou u Litvínova
  a Moldavou v Krušných horách
 • 00:15:12 byl v r. 1998 prohlášen
  kulturní památkou ČR.
 • 00:15:16 Vlaky sem ale zajíždějí
  jen o víkendu a jen zřídka.
 • 00:15:21 Branald by asi zaplakal.
 • 00:15:24 My ale plakat nebudeme
  a pojedeme do Skalné u Chebu
 • 00:15:27 podívat se jednu průmyslovou
  úzkokolejku.
 • 00:15:29 Tam to naštěstí dobře funguje.
 • 00:15:47 Průmyslová úzkorozchodná dráha
  u Skalné je poslední průmyslovou
 • 00:15:51 železničkou v ČR,
  která vede volnou krajinou
 • 00:15:54 a je dosud v provozu.
 • 00:15:56 A pro nás je
  dalším železničním tajemstvím.
 • 00:16:01 Její historie totiž není dodnes
  přesně zmapována.
 • 00:16:06 Chebská pánev vznikla původně
  na místě starého moře,
 • 00:16:11 tj. je plná usazenin.
 • 00:16:13 Na okraji pánve jsou usazeniny uhlí,
  ve středu pánve, kde se nacházíme,
 • 00:16:20 jsou jíly a písky.
 • 00:16:22 Průmyslově se začaly využívat
  koncem 19. století,
 • 00:16:26 a aby dokázali odvézt,
  co natěžili,
 • 00:16:29 museli začít budovat
  úzkorozchodné drážky,
 • 00:16:33 kterými dostávali vytěženou surovinu
  na dopravny
 • 00:16:37 a dále odváželi železnicí.
 • 00:16:39 Zkrátka pro přepravu odklizeného
  nadloží i jílů samotných
 • 00:16:43 už nestačily koňské potahy,
  a proto byla vybudována rozsáhlá síť
 • 00:16:48 úzkorozchodných drážek spojujících
  překladiště na dráze
 • 00:16:52 s jednotlivými lomy.
 • 00:16:54 Takový úzkorozchodný labyrint.
 • 00:16:57 Zpočátku se používala doprava ruční,
  tj. vozíky tlačili zaměstnanci,
 • 00:17:02 to bylo velmi málo kapacitní,
  takže se brzy zavedla doprava
 • 00:17:06 tažená koňmi nebo voly.
 • 00:17:10 To se také moc neosvědčilo,
  a protože se už na trhu objevily
 • 00:17:14 parní i motorové lokomotivy,
  tak velcí těžaři začali kupovat
 • 00:17:20 tyto lokomotivy.
 • 00:17:23 Úplně první parní lokomotiva značky
  Maffei se ve Skalné objevila
 • 00:17:26 v roce 1909.
 • 00:17:28 Byla vyrobena přímo pro potřeby
  místních drah.
 • 00:17:31 Nebyla tedy příliš rychlá,
  zato hravě utáhla až 18 vozíků
 • 00:17:36 plně naložených jílem.
 • 00:17:38 Potom přibývaly další
  a jezdily tady plných 47 let.
 • 00:17:42 Kromě páry místní podnikatelé
  vyzkoušeli také motorové vozy,
 • 00:17:46 nejvíce se osvědčily ty
  od firmy Deutz.
 • 00:17:50 Velký rozvoj dráhy byl hlavně
  po roce 1945,
 • 00:17:54 kdy se všichni těžaři spojili
  do jednoho národního podniku.
 • 00:17:59 Dráhy se spojily, délka drah
  dosáhla několik desítek kilometrů,
 • 00:18:04 šla od Soosu až k Lubům,
  byly zde i lanové dráhy.
 • 00:18:09 Ne všechny vláčky jezdily
  po všech drážkách.
 • 00:18:12 Účelem bylo naložit v lomu,
  odvézt na překládku a jet zpátky.
 • 00:18:17 Vzájemné propojení jednotlivých tras
  bylo určeno pouze pro případ opravy
 • 00:18:21 a údržby lokomotiv
  či celých souprav v depu.
 • 00:18:27 Podle toho, jak se otvíraly
  různé těžební prostory,
 • 00:18:30 tak se měnila i síť drážek.
 • 00:18:33 Nejmenší rozchod byl 500 mm,
  ten se moc neosvědčil.
 • 00:18:37 Nejvíce se rozšířil
  rozchod 600 mm,
 • 00:18:40 měli jsme zde rozchod 700 mm
  a dokonce se po válce zkoušel
 • 00:18:44 rozchod 900 mm, tam ale byl problém
  s přesouváním kolejí,
 • 00:18:48 už byly těžké, na to musela být
  velká mechanizace.
 • 00:18:53 Byť se výrobní proces těžby jílu
  v poslední době hodně zmodernizoval
 • 00:18:56 a z 90 % je dnes již odvoz řešen
  automobily, v místech,
 • 00:19:00 kde je podloží silně podmáčeno,
  je úzkokolejka stále využívána.
 • 00:19:06 A o zbylých 30 km drážky se začalo
 • 00:19:08 starat Muzeum průmyslové železnice
  v Kateřině.
 • 00:19:14 Asi před 2 lety jsme se obrátili
  na vedení LP Minerals,
 • 00:19:18 kde jsme našli pochopení,
  a ukázalo se,
 • 00:19:21 že oni mají stejné představy,
  stejný plán,
 • 00:19:24 že by chtěli drážku zachovat.
 • 00:19:27 Spojili jsme síly
  a začali hledat osobní vagony.
 • 00:19:31 Na této dráze nikdy osobní vagony
  nebyly.
 • 00:19:35 Sehnali jsme je v Prievidzi.
 • 00:19:39 A tak se tu dnes návštěvníci mohou
  svézt po téměř 8 km upravené dráhy,
 • 00:19:44 která dokonce prochází národní
  přírodní rezervací Soos,
 • 00:19:48 aniž by ji narušila,
  a tím dokumentuje známou skutečnost,
 • 00:19:52 že dráhy jsou mnohem šetrnější
  k přírodnímu prostředí než silnice.
 • 00:19:58 K návštěvě doporučuji nejen
  železnici, kde to vše drncá,
 • 00:20:03 ale taky tuto přírodní rezervaci,
  kde to vše bublá.
 • 00:20:07 I tady to bublá.
 • 00:20:09 Teď je ale čas,
  abych vám ukázal,
 • 00:20:10 zač je toho Loket.
 • 00:20:12 Taky Loket-předměstí,
  Horní Slavkov a pak Krásný Jez.
 • 00:20:18 Všechny tyto zastávky
  na jedné půvabné trati.
 • 00:20:21 Jedeme!
 • 00:20:35 Kromě svého zvláštního půvabu
  skrývá tato trať i tajemství.
 • 00:20:40 Nevěříte?
 • 00:20:43 Já vám to prozradím Đ po této trati
  kdysi jezdil nejrychlejší vlak
 • 00:20:48 v historii našich drah.
 • 00:20:49 Vážně! Ze stanice Nové Sedlo
  vyjížděl v 8:01,
 • 00:20:56 do Lokte dorazil v 8:01
  a to ještě cestou zastavil
 • 00:21:00 v Loučkách.
 • 00:21:02 Aspoň tak to tvrdí jízdní řád
  z r. 1997.
 • 00:21:06 To je co?
 • 00:21:07 My se vydáme do Krásného Jezu,
  což nám bude trvat trochu déle.
 • 00:21:13 A musíme si počkat na vlak.
 • 00:21:27 Daleko jsme nedojeli Đ
  Loket-předměstí.
 • 00:21:30 Vypadá to,
  že dál musíme pěšky. Tak jdeme.
 • 00:21:46 Místní dráha z Nového Sedla
  do Lokte byla postavena
 • 00:21:50 v r. 1877 na základě
  zvláštního zákona
 • 00:21:57 o určitých úlevách Đ dávno předtím,
  než začaly vycházet zákony
 • 00:22:03 pro úlevy místním drahám.
 • 00:22:06 Tu navazující 15km trať z Lokte
  do Krásného Jezu postavili
 • 00:22:12 až v r. 1901.
 • 00:22:17 Trať sloužila hlavně
  pro nákladní dopravu,
 • 00:22:20 vozila se odtud železná ruda,
  která se těžila v okolí
 • 00:22:23 Horního Slavkova,
  později uranová ruda
 • 00:22:27 a také se po železnici zásobovaly
  místní porcelánky.
 • 00:22:32 V 90. letech minulého století
  probíhaly boje za zachování tratě,
 • 00:22:36 které však byly neúspěšné.
 • 00:22:38 V roce 1997 byla Českými drahami
  zavedena
 • 00:22:42 tzv. dlouhodobá nepřetržitá výluka,
  což je, přeloženo do češtiny,
 • 00:22:47 něco jako dočasný pobyt
  sovětských vojsk.
 • 00:22:52 Od té doby trať,
  na které bylo
 • 00:22:54 6 železničních zastávek,
  5 velkých mostů a 4 tunely,
 • 00:23:01 chátrá, zarůstá trávou, keři
  a mezi kolejemi rostou i stromy.
 • 00:23:09 Nepochopitelné je, že ačkoli se
  hned o 2 roky později,
 • 00:23:12 tj. v roce 1999,
 • 00:23:15 podařilo na nutnou opravu tratě
  zajistit přímo vládní peníze,
 • 00:23:19 České dráhy projekt odmítly
 • 00:23:21 s odkazem na časovou nezvládnutelnost
  vyčerpání
 • 00:23:24 finančních prostředků, čímž
  v podstatě nad tratí vynesly
 • 00:23:27 rozsudek smrti.
 • 00:23:32 Dnes je zřejmé,
  že železniční provoz na této trati
 • 00:23:36 už asi nikdy nebude obnoven
  a uvažuje se o různých řešeních,
 • 00:23:41 jak to těleso
  a bývalou dráhu využít.
 • 00:23:45 Uvažuje se o zřízení velodráhy,
  kde by projížděly drezíny
 • 00:23:50 poháněné šlapadly.
 • 00:23:53 Také se uvažuje,
  že by se přebudovala na cyklostezku,
 • 00:23:56 která by vedla z Lokte
  do Horního Slavkova.
 • 00:24:01 Úvah je víc, ale zatím není jasné,
  co se bude dít.
 • 00:24:06 Ve hře je stále ještě možnost aspoň
  částečného obnovení provozu
 • 00:24:10 na trati, a to díky soukromé firmě,
  která v Horním Slavkově vyrábí
 • 00:24:14 železniční cisternové vozy,
  ovšem ke konečné montáži je musí
 • 00:24:18 vozit po silnici
  do mateřského závodu do Loun.
 • 00:24:22 Dráha by pro ni byla rentabilnější,
  a proto se rozhodla opravit
 • 00:24:26 část tratě mezi Horním Slavkovem
  a Krásným Jezem.
 • 00:24:30 Rozhodla, ale zatím tak neučinila.
  No, uvidíme...
 • 00:24:41 Rád se nechám překvapit,
  jestli do hornoslavkovské džungle
 • 00:24:45 ještě někdy vlak přijede.
 • 00:24:48 Typická česká mačeta.
 • 00:24:51 Ať už osobní, nebo nákladní,
  to je jedno.
 • 00:24:53 Vy se nechte překvapit,
  kam vás TAJEMSTVÍ ŽELEZNIC
 • 00:24:56 zavezou příště.
 • 00:25:09 Skryté titulky: Milena Nečadová
  Česká televize, 2013

Související