iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 12. 2012
14:35 na ČT2

1 2 3 4 5

8 hlasů
13487
zhlédnutí

Divočina bez hranic

Babiogórski Park Narodowy

S Tomášem Kočkem po pohraničních národních parcích v dokumentárním cyklu České televize

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Divočina bez hranic - Babiogórski Park Narodowy

 • 00:00:35 Jak hniezdo v tesno parutí
  v úkryte košatého krovia,
 • 00:00:39 v hor neprehladnom zákutí
  chalupa čuší hájnikova.
 • 00:00:52 Jsme v dějišti básně Hájnikova žena
  Pavola Országha Hviezdoslava,
 • 00:00:58 jsme na slovenské straně Babí hory.
 • 00:01:00 Kousek po žluté bychom došli
  až na vrchol,
 • 00:01:03 ale my si ji necháme až na konec.
 • 00:01:05 Naopak se vydáme po značce červené,
  rovnou do Polska,
 • 00:01:07 rovnou do Babiogórskeho Parku
  Narodoweho,
 • 00:01:10 kde nás čeká unikátní šlechtický
  dřevěný dvůr, huculská stezka,
 • 00:01:15 vodopád, ledovcová jezírka
  a na závěr vrchol Babiej Góry.
 • 00:01:23 O Babí horu se dělí nejen 2 státy,
  Polsko a Slovensko,
 • 00:01:27 ale taky 2 etnika.
  Oravci a Babiogorci.
 • 00:01:30 Tohle je píseň Oravců.
 • 00:01:36 Na wierch Babiej Góry
  na kosodrzewinie,
 • 00:01:48 tam bych sie vylezol
  jako na pierzynie.
 • 00:01:59 Tam bych sie vylezol
  jako na pierzynie.
 • 00:02:12 Babiogórski Park Narodowy
  je s rozlohou 3393 ha
 • 00:02:17 jeden z nejmenších parků v Polsku.
 • 00:02:20 Přírodu nejvyššího masivu
  polských Beskyd
 • 00:02:22 chrání národní park od r. 1954.
 • 00:02:25 Je významný příkladným rozložením
  klimaticko-rostlinných pater,
 • 00:02:29 od spodního horského pásma přes pásmo
  kosodřeviny až po pásmo alpské.
 • 00:02:34 Mimořádně cenné jsou
  babiogórské lesy,
 • 00:02:37 charakteristické vysokým stupněm
  přirozenosti.
 • 00:02:42 Vlajkovou lodí přírody Babiogórskeho
  Parku Narodoweho je fakt,
 • 00:02:47 že v sobě obsahuje všechny
  vegetační stupně.
 • 00:02:51 Když půjdeme na Babí horu, půjdeme
  od nížiny až do alpínského stupně,
 • 00:02:57 kde neroste téměř nic.
 • 00:03:00 Projdeme bukovým lesem,
  smíšeným lesem, horskou smrčinou,
 • 00:03:04 až nakonec dojdeme na Babí horu.
 • 00:03:06 A když budeme hodně potichu, cestou
  můžeme potkat medvěda nebo rysa
 • 00:03:11 a nad námi budou kroužit draví ptáci.
 • 00:03:24 Co to je? Vypadá to jako stůl
  nebo megalitický oltář.
 • 00:03:37 To je rekonstruovaný kmen
  nejvyšší jedle v Evropě.
 • 00:03:43 Profesoři ji začátkem
  minulého století změřili.
 • 00:03:46 Její výška byla nad 60 m, poloměr
  kmene byl 2 m a obvod okolo 6 m.
 • 00:03:54 Jak dlouho to tady je?
 • 00:03:59 Začátek, když to byl malý stromek,
 • 00:04:02 spadá do období bitvy u Grunwaldu
  okolo r. 1410.
 • 00:04:06 Takže dnes by mohla mít 600 let.
 • 00:04:10 Vzniklo to v začátcích existence
  parku na základě starých fotografií,
 • 00:04:17 protože předchozí majitelé
  Habsburkové
 • 00:04:20 si dělali u tohoto stromu fotky.
 • 00:04:27 Zajímalo by mě, jestli je toto místo
  se zvláštním památníkem více oblíbeno
 • 00:04:33 u turistů nebo u vás lesníků.
 • 00:04:37 Samozřejmě pro lesníky je to
  srdeční záležitost.
 • 00:04:41 Každý polský lesník tady aspoň
  1x za život musí přijet na návštěvu,
 • 00:04:47 aby věděl, jak dobře má dělat
  svoji práci.
 • 00:04:56 Můžeš nám něco popovídat o historii
  turismu na Babiej Góře.
 • 00:05:05 Dějiny turistiky nejsou
  příliš dlouhé.
 • 00:05:08 Spadají do začátku 20. stol.
  a jedním z těch,
 • 00:05:12 kdo mají velké zásluhy
  na rozvoji horské turistiky,
 • 00:05:18 byl pan Hugo Zapalowicz.
 • 00:05:20 Kromě toho, že byl dlouholetým
  zaměstnancem rakouské armády,
 • 00:05:25 byl to začátek 20. stol., předtím,
  než Polsko získalo nezávislost,
 • 00:05:30 byl také botanik a cestovatel.
 • 00:05:42 Vydával se na Babí horu,
  aby objevoval nové druhy rostlin.
 • 00:05:46 Katalogizoval je, popisoval
  a přitom si také uvědomil,
 • 00:05:51 jak je hora výjimečná.
 • 00:06:01 A turista, který tuto horu navštíví,
  si určitě odnese hluboký dojem
 • 00:06:08 z krásy zdejší přírody
  a z pobytu v ní.
 • 00:06:16 Turistika v Babiogórskim Parku
  Narodowym probíhá trošku jinak,
 • 00:06:21 než jsme tomu zvyklí u nás.
 • 00:06:23 Ostatně ve všech polských národních
  parcích je vstup zpoplatněn.
 • 00:06:27 Peníze se potom používají
  na úpravu chodníků,
 • 00:06:31 které jsou tady v Babiogórskim Parku
  Narodowym luxusní.
 • 00:06:39 Babiogórski Park Narodowy je protkán
  sítí turistických stezek,
 • 00:06:43 jak říkají Poláci,
  szlaków turystycznych.
 • 00:06:46 Neustále je upravují,
  zvelebují a dokonce budují nové.
 • 00:06:51 Zdejší park také nabízí 2 speciality,
  koňskou stezku a Górny Plaj.
 • 00:06:58 Ten vede tudy.
 • 00:07:04 Martine, co to je Górny Plaj?
  Konečně mi to prozraď.
 • 00:07:13 Horní a Dolní Plaj jsou
  zvláštní stezky na Babí hoře.
 • 00:07:20 Aby mohli Habsburkové, majitelé
  těchto polností, ohlídat své majetky,
 • 00:07:25 v celých Beskydech vyznačili
  takové stezky
 • 00:07:29 od Rajcze až po Juszczyn, Jordanów.
 • 00:07:32 Stezky, na které se vešel
  akorát koňský povoz,
 • 00:07:35 anebo se na nich dalo jet
  jen na koni.
 • 00:07:40 Název plaj pochází
  z valašského jazyka.
 • 00:07:43 Když to tu Valaši kolonizovali,
  zanechali po sobě mnoho názvů.
 • 00:07:48 Rakousky je to raistadt. Takový název
  na druhé straně existuje.
 • 00:07:55 Z jakého roku cesta je?
 • 00:07:59 Tady na Babí hoře byly
  stezky vytyčeny v r. 1887
 • 00:08:04 a do r. 1889 byly i postaveny.
 • 00:08:09 To byla hisotrie plaje.
  Jaká je současnost?
 • 00:08:16 Dnes plaj funguje jako rodinná
  turistická stezka na Babí hoře.
 • 00:08:23 Když jde rodina s malými dětmi,
  tak přes Diablak nejspíš nepůjdou,
 • 00:08:27 protože je to příliš náročné,
  ale toto je výborná cesta pro rodiny.
 • 00:08:32 Spojuje Krowiarki se Szczawinami
  tam a zpátky.
 • 00:08:41 Po Horním plaji kolem Hrubé jedle
  jsme došli
 • 00:08:47 až do Babiogorského pralesa.
 • 00:08:50 Můžeš mi představit Babiogorský
  prales, na který jste tak pyšní?
 • 00:08:57 Je to jeden z nejcennějších lesů
  v Evropě.
 • 00:09:00 Je zcela původní bez lidského zásahu.
 • 00:09:04 Tady nikdy nebylo typické
  lesní hospodářství.
 • 00:09:07 Žádné kácení, žádný vypas.
 • 00:09:10 Hospodářské zásahy byly spíše
  v okolních oblastech.
 • 00:09:19 Tento kousek lesa zůstal nedotčený.
 • 00:09:25 Za prvé je velmi těžko přístupný,
  není vhodný pro těžbu
 • 00:09:29 a následné obdělávání,
  protože jsou tu kopečky a bažiny,
 • 00:09:33 a za druhé lesníci, protože byli také
  myslivci, měli tento kus lesa rádi.
 • 00:09:43 Tento prales, trojúhelník původního
  lesa, chránili jako útočiště zvěře,
 • 00:09:48 aby zvířata měla klid,
  neprováděli tu žádné lesnické práce.
 • 00:09:54 Od r. 1928 to byla také první
  rezervace na Babí hoře
 • 00:09:59 ještě před parkem.
 • 00:10:02 Než vznikl park, byla tu rezervace,
  která chránila původní přírodu
 • 00:10:05 už ne jen jako útočiště zvěře,
  ale jako les.
 • 00:10:10 Už tehdy si totiž všimli, že takových
  kousků lesa je v Polsku málo.
 • 00:10:15 A nastolili tu takové hospodaření,
  které mělo původní les chránit.
 • 00:10:21 Co chrání hlavně? Bukové a jedlové
  lesy, částečně také smrkové.
 • 00:10:25 Typický horský les,
  smíšený především.
 • 00:10:37 Mohla byste představit
  koňskou stezku?
 • 00:10:41 Jsme na úseku Transbeskydské stezky,
  které vede z Brennej do Bieszczad
 • 00:10:48 do obce Wolosate.
  Je to stezka dlouhá 400 km.
 • 00:10:52 Teď se nacházíme na úseku
  ze Zubrzyce Górnej do obce Zawoja.
 • 00:10:58 Jak dlouho trvá cesta
  od vás do Zawoje?
 • 00:11:04 Od nás do obce Zawoja vede stezka
  průsmykem Krowiarky.
 • 00:11:10 Je to asi 5 hodin v sedle.
 • 00:11:12 Ještě se k tomu musí připočítat čas
  na zastávky, protože je zásada,
 • 00:11:17 že by si koně během trasy
  měli odpočinout.
 • 00:11:20 Trasa z obce Zuzbrzyca Górna
  do Tatranské Bukoviny trvá 13 hod.
 • 00:11:24 To už je opravdu těžký úsek
  na stezce.
 • 00:11:30 Možná budu vypadat jako líný turista,
  ale je opravdu příjemné vidět
 • 00:11:35 kousek přírody Babiogorskeho Parku
  ze hřbetu koně.
 • 00:11:39 MLASKNUTÍM POBÍZÍ KONĚ
 • 00:11:57 Jak a kdy jezírko vzniklo?
 • 00:12:07 Na konci doby ledové.
 • 00:12:09 Když ledovec ustupoval z Babí hory,
  odsunul také část této oblasti.
 • 00:12:16 Vznikla tak prohlubeň, a jak rostliny
  trouchnivěly a padalo listí,
 • 00:12:20 tak se dno utěsnilo.
 • 00:12:22 Díky tomu vzniklo jezírko.
 • 00:12:28 Když v meziválečném období ze Zawoje
  chtěli udělat rekreační středisko,
 • 00:12:33 po jezírku se stále plavila loďka.
 • 00:12:36 Mohli jste přijít
  a vyplout na jezero.
 • 00:12:39 Vodní hladina byla mnohem výš.
 • 00:12:41 Bylo to zpestření na Babigorských
  turistických stezkách.
 • 00:12:45 Myslíš, že v jezírku ještě bude voda?
 • 00:12:48 Myslím, že ano.
  Je paradox,
 • 00:12:51 že v posledních letech je v suchém
  jezírku více vody než v tom mokrém.
 • 00:12:57 Toto je ledovcové jezírko Mokry Staw,
  které je momentálně totálně suché.
 • 00:13:02 Zkusíme jiné ledovcové jezírko
  Suchy Staw, třeba bude mokrý.
 • 00:13:41 Jsme před budovou, která kdysi byla
  základnou horské služby.
 • 00:13:45 Teď je tu nově Muzeum horské
  turistiky,
 • 00:13:48 kde se podařilo shromáždit
  hodně zajímavých exponátů
 • 00:13:52 spojených se začátky horské turistiky
  v této oblasti
 • 00:13:55 a spojených s dějinami turistiky.
 • 00:14:01 Je to muzeum zaměřené
  především na mládež.
 • 00:14:06 -Můžeme se podívat?
  -Prosím.
 • 00:14:19 Samozřejmě je zážitek, podívat se
  na staré turistické vybavení.
 • 00:14:25 Všichni se dnes diví, jaké to kdysi
  bývalo, jak je to zastaralé
 • 00:14:30 a jak to byl ještě před 30 lety
  vrchol moderního vybavení.
 • 00:14:49 Tomku, kde to jsme?
  Co je to za vodopád?
 • 00:14:53 Toto místo se jmenuje
  Vodopád Mosorny.
 • 00:14:56 Je to největší vodopád
  v okolí Babí hory
 • 00:14:59 a zároveň jedno z nejkrásnějších
  míst, pokud jde o vodu nebo geologii.
 • 00:15:03 Tady jdou krásně vidět vrstvy.
  Co se z toho dá vyčíst?
 • 00:15:08 Vrstvy ukazují geologickou stavbu
  Babí hory a okolí.
 • 00:15:13 Jde o karpatský flyš.
  Je to hodně známý termín,
 • 00:15:17 vždyť karpatský flyš se vyskytuje
  na mnoha místech v Beskydech.
 • 00:15:20 -I v Moravskoslezských Beskydech?
  -Samozřejmě.
 • 00:15:23 Karpatský flyš jsou střídavě na sobě
  se nacházející vrstvy 2 druhů hornin,
 • 00:15:27 pískovce a břidlice.
 • 00:15:29 Dole jsou vidět vrstvy, ale když se
  podíváte výš, vidíte skalní výchozy.
 • 00:15:35 A Babí hora je postavena
  stejným způsobem.
 • 00:15:39 Dole střídavě vrstvy
  pískovce a břidlice
 • 00:15:41 a celá horní část skalními výchozy
  z tzv. magurského pískovce
 • 00:15:46 nebo též magurského příkrovu.
 • 00:15:57 Kde to jsme? Trošku to vypadá jako
  zámek a trošku jako valašská chalupa.
 • 00:16:10 Těší nás, že přirovnáváte tento dům
  k zámku, protože jsme na usedlosti,
 • 00:16:16 která se vyvinula
  ze selského stavení.
 • 00:16:20 Nejstarší generace stavěly
  na tomto místě pod Babí horou
 • 00:16:25 v obci Zubrzyce Górna už v 16. stol.
  selská stavení v oravském stylu.
 • 00:16:34 Samozřejmě z těch dob
  se nic nedochovalo,
 • 00:16:38 ale zbytky původní stavby ze 17.stol.
  máme na západním křídle statku.
 • 00:16:46 Protože rod Moniaků, členové tohoto
  rodu byli šoltýsi v této obci,
 • 00:16:50 se dokonce propracoval k vlastnímu
  šlechtickému erbu,
 • 00:16:55 je toto místo vlastně
  šlechtické sídlo.
 • 00:16:58 Známé šlechtické sídlo šoltýsů
  z rodu Moniaků.
 • 00:17:17 Tento rod věnoval své kulturní
  dědictví celé společnosti.
 • 00:17:30 V poslední vůli stálo,
  že má sloužit nejen jedné rodině,
 • 00:17:35 nejen jedné obci či regionu,
  ale aby tato usedlost vlídně přijala
 • 00:17:40 každého umělce,
  každého pocestného
 • 00:17:46 pod svou střechu,
  na které je letopočet 1784.
 • 00:18:00 A tak stojí a je otevřeno
  pro každého.
 • 00:18:03 A je to poselství, abychom ani dnes
  své příbytky neuzavírali
 • 00:18:09 před ostatními lidmi, bez ohledu
  na jejich původ, postavení či víru.
 • 00:18:18 Abychom se dokázali rozdělit nejen
  o dům, ale i o dějiny a o minulost.
 • 00:18:41 Kdy vznikl skanzen a co chrání?
 • 00:18:48 Tento skanzen Oravský etnografický
  park v Zubrzyci Górnej
 • 00:18:54 je jedním z prvních, které byly
  v Polsku otevřeny. Vznikl v r. 1955.
 • 00:18:59 Máme starší, stoleté skanzeny,
  ale ty jsou spíš na severu.
 • 00:19:04 Srdcem skanzenu je usedlost
  Moniakových.
 • 00:19:08 U tohoto sídla začínají dějiny
  celé instituce.
 • 00:19:12 Vždyť po smrti poslední majitelky,
  paní Joanny Wilczkové,
 • 00:19:16 která zemřela v r. 1951,
  byl skanzen otevřen
 • 00:19:20 a začala se tady shromažďovat
  dřevěná architektura
 • 00:19:23 z oblasti horní části Oravy.
 • 00:19:27 Jeho cílem, a nakonec to byl
  i záměr a přání majitelů,
 • 00:19:31 kteří nám tuto usedlost věnovali,
  chránit kulturní,
 • 00:19:35 materiální i duchovní
  bohatství Oravy.
 • 00:19:40 ZPÍVAJÍ POLSKY
 • 00:20:15 Která je Babí hora?
 • 00:20:19 Ta. A ten kopeček, co je tam vidět,
  je Diablak.
 • 00:20:26 -A proč se jmenuje Diablak?
  -Protože tam kdysi byl ďáblův hrad.
 • 00:20:34 Není to jen pověst,
  on tam opravdu byl,
 • 00:20:39 protože na každé legendě
  je trocha pravdy.
 • 00:20:41 Pravda je taková, že celá Babí hora
  vznikla kvůli dívce,
 • 00:20:45 která zkameněla žalem po svém milém.
  Ten byl zbojník.
 • 00:20:49 A samotný vrchol Babí hory,
  ta hromada kamení, je Diablak.
 • 00:20:53 Protože když se kdysi zbojník Bartek
  vracel z Oravy s kořistí,
 • 00:20:57 vsadil se s ďáblem, který mu řekl,
  že když mu dá poklady
 • 00:21:01 a k tomu svou duši,
  postaví mu během noci zámek.
 • 00:21:06 Když se Bartek vzpamatoval,
  uvědomil si, co udělal,
 • 00:21:09 že upsal ďáblovi svou duši, a začal
  prosit Pánaboha, aby mu odpustil.
 • 00:21:14 Najednou zakokrhal kohout,
  sluníčko se vyhouplo nad obzor
 • 00:21:18 a ďábel nestihl zámek dostavět.
  A v té strašné zlobě,
 • 00:21:22 že se mu nepodařilo získat Bartkovu
  duši, vrazil kopytem do zámku.
 • 00:21:27 Stěny se otřásly a vše se zhroutilo.
 • 00:21:29 Zbojníka Bartka to zasypalo a od té
  doby to tam lidé nazývají Diablak.
 • 00:21:37 Tento kámen je přibližně
  ve výšce naší Lysé hory,
 • 00:21:40 nejvyšší hory Moravskoslezských
  Beskyd. A my jdeme dál.
 • 00:22:08 K výstupu na Babí horu
  si člověk může vybrat 2 stezky.
 • 00:22:12 Buď pohodovou červenou,
  která vede po hřebeni,
 • 00:22:15 anebo trošku náročnější žlutou,
  která je místy až adrenalinová.
 • 00:22:21 Ale stojí to za to.
  Řekněte, není to krása?
 • 00:23:05 Tím, co by mohlo ohrozit přírodu
  na Babí hoře, je malá rozloha.
 • 00:23:10 Kvůli tomu nejsme schopni chránit
  všechny druhy velkých šelem.
 • 00:23:16 Vlka, medvěda, rysa.
 • 00:23:18 Protože plocha parku jim nestačí
  pro život.
 • 00:23:24 Dalším ohrožením je změna klimatu,
  oteplení klimatu, které způsobuje,
 • 00:23:30 že rostlinná patra se zvedají nahoru
  a ty naše nejhodnotnější plochy Đ
 • 00:23:35 alpské patro, kde se nacházíme, mohou
  za několik let zmizet a zarůst klečí.
 • 00:23:46 Můžu se vás zeptat na osobní pocit
  člověka, ne ředitele;
 • 00:23:51 ne že by ředitel nebyl člověk.
 • 00:23:54 Ale vás jako člověka,
  váš vztah k tomuto místu.
 • 00:23:59 Já jsem se tady pod Babí horou
  narodil. Na Oravě, v Horní Zubřici.
 • 00:24:05 Žiji tady přes 50 let a jsem pyšný
  na to, že žiji v tak nádherném místě.
 • 00:24:12 O Babí hoře se říká,
  že je královnou Beskyd a Oravy.
 • 00:24:17 My všichni, kdo tady žijeme,
  se s touto horou identifikujeme.
 • 00:24:21 V jejím stínu rosteme
  a ona je středobodem,
 • 00:24:25 k němuž se všichni vracejí.
 • 00:24:27 Dokonce z Ameriky sem přijíždějí,
  aby se setkali s Babí horou.
 • 00:24:30 Takže osobně jsem pyšnýna to,
  že vedu národní park,
 • 00:24:33 který je chloubou těch,
  kdo tady žijí.
 • 00:24:56 Babiogórsky Park Narodowy nepatří
  k největším parkům, ale je zajímavé,
 • 00:25:00 že na malé ploše je tady soustředěna
  spousta zajímavých věcí.
 • 00:25:04 A na závěr je vždy třeba vylézt
  na Babí horu, konkrétně na Diablak.
 • 00:25:15 Na wierch Babiej Góry
  bucka scinac majom,
 • 00:25:26 som pod nim pinianszki,
  ludzie powiadajom.
 • 00:25:37 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2012

Související