iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 4. 2017
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

82 hlasů
71138
zhlédnutí

Za svobodné Brno

Osudové momenty konce druhé světové války z moravské metropole.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Za svobodné Brno

 • 00:00:09 Brno, druhé největší české město,
  kdysi přezdívané
 • 00:00:12 díky svému
  rozvinutému textilnímu průmyslu
 • 00:00:15 jako moravský Manchester
 • 00:00:17 a díky svému geniu loci
  jako předměstí Vídně.
 • 00:00:21 Město s početnými menšinami obyvatel
  německých a židovských,
 • 00:00:26 které významně formovaly
  podobu moravské metropole.
 • 00:00:30 Radikalizace a nástup
  Adolfa Hitlera k moci však přivedl
 • 00:00:34 ve 30. letech 20. století
  brněnské Němce do tábora
 • 00:00:37 nacistů a vzápětí i do války.
 • 00:00:41 Nejenže bolest, hrůza a zrůdnost
  válečných událostí
 • 00:00:45 zasáhla surově zdejší obyvatele,
 • 00:00:48 ale zároveň začala
  doba etnických čistek,
 • 00:00:51 při nichž Brno mělo postupně
 • 00:00:53 o svou národnostní
  a kulturní jedinečnost přijít.
 • 00:01:11 HLAS Z RÁDIA
 • 00:01:12 -Teroristický nálet
  severoamerických bombardérů
 • 00:01:15 na zemské hlavní
  město Brno byl opět veden
 • 00:01:18 s obvyklou surovostí
  nepřátel celé Evropy.
 • 00:01:22 Také v Brně a jeho
  předměstí byly zasypány
 • 00:01:25 trhavými pumami výhradně obytné
  a obchodní čtvrti,
 • 00:01:29 kostely a památky.
 • 00:01:30 Poprvé v tomto prostoru svrhli
  nepřátelští letci i četné bomby
 • 00:01:35 se zapalovačem
  s dlouhodobým zpožděním,
 • 00:01:38 svědčící o zvlášť zákeřném způsobu
  terorizování civilního obyvatelstva.
 • 00:01:46 -Český novinář, redaktor Lidových
  novin a spisovatel Bedřich Golombek
 • 00:01:51 hořící město pozoroval
  ze svého bytu
 • 00:01:53 v novém funkcionalistickém
  domě na Minské ulici,
 • 00:01:57 jako to dělal pravidelně
  po celou dobu války
 • 00:02:00 a všechny útrapy
  pečlivě písemně zaznamenával.
 • 00:02:05 Syrové
  dokumentární svědectví o tom,
 • 00:02:08 jak okupaci prožívali
  "lidé všedního dne?,
 • 00:02:11 vyšlo hned po válce
  v roce 1945 knižně
 • 00:02:14 pod názvem "Co nebude v dějepise?.
 • 00:02:18 Dnes kniha představuje
  unikátní svědectví z české strany
 • 00:02:22 o tom, jak se žilo v letech
  1938-1945
 • 00:02:26 v největším moravském městě.
 • 00:02:39 -Místní rozhlasová vysílačka
  hlásila:
 • 00:02:42 Nepřátelská letadla na severu,
  na jihu,
 • 00:02:44 na západě
  a na východě od našeho města.
 • 00:02:47 Ten hlasatel si mohl ušetřit slov.
 • 00:02:50 Mohl říci stručně,
  že jsou všude dokola.
 • 00:02:53 Ve vteřině jsme byli v krytu.
 • 00:02:55 Dům se zatřese
  a elektrické světlo zamžiká.
 • 00:02:58 Jsme zmrazení, strnulí
  a prožíváme minuty hrůzy.
 • 00:03:02 Nové hrůzy, neznámé,
 • 00:03:03 jakoby škála všech těch hrůz,
  které jsme už prožili,
 • 00:03:07 byla nevyčerpatelná.
 • 00:03:09 Konec poplachu.
 • 00:03:10 Tramvaje nejezdí,
  hasiči ujíždějí k městu.
 • 00:03:13 Vidím roztrhané a zamazané lidi.
 • 00:03:15 Jeden z nich má tvář černou,
 • 00:03:18 vypadá jako kominík
  a z šatů má cáry.
 • 00:03:20 Ten člověk blekotá hrůzou.
 • 00:03:23 -Trosky, sklo, všechno pobité,
  mrtví na ulicích, domy do základů...
 • 00:03:28 -Dostal to střed města? ptám se.
 • 00:03:31 -Ano, střed města a Údolní.
 • 00:03:34 Všechny volné prostory
  a parky jsou vyvráceny.
 • 00:03:39 -Překvapení bylo ohromné.
 • 00:03:42 Až do poloviny roku 1944
  Brno zůstávalo bojů ušetřeno
 • 00:03:46 a jeho obyvatelé mohli snadno
  podlehnout falešné domněnce,
 • 00:03:50 že se jich letecké operace netýkají.
 • 00:03:53 Z této iluze
  však byli brutálně probuzeni
 • 00:03:56 nejprve v pátek 25. srpna 1944.
 • 00:04:04 O necelého čtvrt roku později,
  20. listopadu,
 • 00:04:07 však přišel ještě ničivější úder.
 • 00:04:10 Nejhorší, jaký Brno
  za 2. světové války zažilo.
 • 00:04:24 -Utíkali jsme do krytu,
 • 00:04:26 jednak několik
  českých rodin a německé rodiny.
 • 00:04:31 Tato společnost tedy v tom krytu
  seděla a teď najednou bylo slyšet,
 • 00:04:36 jak letadla prostě klesají,
  takový ten táhlý zvuk,
 • 00:04:39 který bohužel mám v sobě
  do dneška a začalo bombardování.
 • 00:04:44 Ten dům jako kdyby poskočil.
 • 00:04:47 To prostě se zatřáslo celé,
 • 00:04:50 teď se na nás začala sypat
  ta stoletá omítka, saze,
 • 00:04:54 světlo zhaslo.
 • 00:04:58 Ty Němky, které měly zkušenost
  z "reichu?, začaly hystericky ječet,
 • 00:05:03 že teda teď umřeme a tak dál.
 • 00:05:06 Maminka nás takhle držela
  a já vím, že tehdy řekla :
 • 00:05:10 Pán Bůh s náma a zlé pryč,
 • 00:05:12 jakože jsme nebyli
  nějak moc pobožní,
 • 00:05:15 ale prostě ona si taky uvědomila,
  že to není žádná legrace.
 • 00:05:28 -Z Vídně už k nám přišly
  nějaký uteklý Rakušanky,
 • 00:05:32 který to bombardování zažily
  a my jako děti jsme se bavily tím,
 • 00:05:37 že když začal hukot,
 • 00:05:41 to bylo slyšet,
  jak jede celá ta formace bombarďáků,
 • 00:05:47 tak jsme na prkna palandy dělali...
 • 00:05:55 ÚDERY
 • 00:05:58 Tady to není slyšet,
  protože to není ozvučný,
 • 00:06:01 ale ty prkna dávaly krásný echo
  a vypadalo to jako vzdálený bomby.
 • 00:06:08 A měly jsme
  obrovskou legraci z toho,
 • 00:06:10 že ty Rakušanky
  se křižovaly a říkaly:
 • 00:06:13 "Jesus Maria?, "Jesus Maria?
  a my jsme se mohly uchechtat.
 • 00:06:18 Děcka.
 • 00:06:19 -Tady to bombardování
  šlo ve 3 nebo ve 4 vlnách,
 • 00:06:23 čili se nám najednou ulevilo,
  že teda je to pryč
 • 00:06:26 a znovu hukot a znovu.
 • 00:06:29 -To bylo jako když padá letadlo.
 • 00:06:35 No a pak byla řacha,
  poslední, co jsem viděla, bylo,
 • 00:06:39 že ta zeď naproti mně
 • 00:06:41 se celá odloupla a letí proti mně.
 • 00:06:43 Zhaslo světlo, začal syčet plyn,
  bublat voda a bylo ticho.
 • 00:06:59 Nějaký ruce mě chytily a táhly mě
  kus dál a hodily mě jiným rukám,
 • 00:07:05 ty ruce mě zase chytily,
 • 00:07:07 tak jako když
  se podávají cihly na stavbě
 • 00:07:10 a vytáhly nás do chodby,
 • 00:07:12 chodba stála,
  jenom schodiště nebylo.
 • 00:07:16 Byl to 5poschoďový plamen,
  ve kterým bylo vidět co poschodí,
 • 00:07:21 to černá traverza.
 • 00:07:25 A jakmile bylo možný
  na to zříceniště jít,
 • 00:07:28 tak se tam začalo s vykopávkama.
 • 00:07:32 A tam našli
  ze Slávky nohu a půl hlavy.
 • 00:07:36 Tak byla pohřbená.
 • 00:07:42 PLÁČ
 • 00:07:44 Já se omlouvám,
 • 00:07:45 ale já na tu Slávku
  nemůžu vzpomenout bez dojetí.
 • 00:07:53 Byla naše služebná a ona se nám
  věnovala víceméně víc než máma.
 • 00:07:59 Krásná holka,
 • 00:08:00 která měla v úmyslu
  se vdát za řezníka,
 • 00:08:04 jen jak bude konec války.
 • 00:08:18 -Do Brna drasticky vkročila válka
  a po svém jí museli čelit všichni
 • 00:08:23 z tohoto dříve etnicky bohatého
  a multikulturního centra.
 • 00:08:28 S americkými bombardéry
  zároveň přicházel
 • 00:08:31 poslední půl rok války,
 • 00:08:33 kdy se měly vystupňovat
  všechny národnostní problémy,
 • 00:08:37 které se přiostřovaly
  po celou dobu okupace.
 • 00:08:40 Vysoký počet
  německého obyvatelstva Brna
 • 00:08:43 byl také důvodem,
 • 00:08:44 proč v ranních hodinách
  15.března 1939,
 • 00:08:47 během pomnichovské
  vojenské okupace zbylého území
 • 00:08:51 české části Československa
  německý živel zcela ovládl
 • 00:08:55 nejdůležitější budovy
  a úřady ve městě.
 • 00:09:09 -Ulice byly přeplněny Němci,
  čeští lidé se neukazovali,
 • 00:09:13 nejvýše šli rychle po své práci.
 • 00:09:16 Nikde nebylo vidět lhostejné lidi.
 • 00:09:19 Buď byli nesmírně zarmouceni,
  bledí, stísnění a dívali
 • 00:09:23 se k zemi, anebo byli nesmírně
  nadšení a rozjásaní.
 • 00:09:28 Odznaků na klopách kabátů
  ženských i mužských rázem přibylo.
 • 00:09:32 Zdálo se, že po ulicích chodí
  jenom lidé s odznaky.
 • 00:09:36 Brno bylo v tu chvíli tak německé,
  jak už je nikdo neuvidí.
 • 00:09:41 Nebylo slyšet ani slova českého.
 • 00:09:52 -Ten poslední den ze 14. na 15.
  v noci mě vzbudila moje maminka
 • 00:09:58 a říkala,
  že právě hlásili v rozhlase,
 • 00:10:02 že prezident Hácha odjel do Berlína
 • 00:10:08 a hlasatel končil svůj komentář:
  S těžkým srdcem se s vámi loučíme.
 • 00:10:16 Já jsem potom ráno,
  vstávali jsme kolem 6. hodiny,
 • 00:10:21 a to už v rozhlase duněly
  ty německý marše
 • 00:10:25 a už hlasatel hlásil německy.
 • 00:10:32 A tím vlastně
  začala okupace Československa.
 • 00:10:39 -Na ulicích se
  jednak opticky změnilo obyvatelstvo.
 • 00:10:43 Najednou tam začalo být spousta
  těch šedozelených uniforem,
 • 00:10:47 německých, a mládež tam chodila
 • 00:10:50 oblečená tak jako
  do toho hnědýho, že jo,
 • 00:10:53 kožený kravaty, bílý podkolenky
 • 00:10:55 a oni chodili po těch ulicích
  docela demonstrativně,
 • 00:10:59 nosili takovou věc,
  kde visely rolničky.
 • 00:11:04 Ten vepředu s nima takhle cinkal
 • 00:11:07 a oni do toho
  pískali na zobcové flétny.
 • 00:11:17 -Když jsem šel 2. den do školy,
  tak na Lužánkách se objevily tabule:
 • 00:11:24 Židům, psům
  a Čechům vstup zakázán!
 • 00:11:30 No, tak to byly ty první kontakty.
 • 00:11:35 -Já coby děcko
  jsem to vůbec nechápala.
 • 00:11:38 Já jsem věděla, že tetička,
 • 00:11:40 ta se snažila se mnou mluvit česky,
  bydlela tady.
 • 00:11:45 My jsme bydleli v jejím domě
  vlastně.
 • 00:11:48 Ona se hlásila spíš k Čechům,
 • 00:11:50 protože měla teda českého otce
  a německou maminku,
 • 00:11:54 ale tenkrát zrovna
  byla ta doba obrození,
 • 00:11:58 dalo by se říct
  a ona se hlásila spíš k Češkám.
 • 00:12:02 A moji rodiče se zase hlásili spíš
  k Němcům, protože dědeček,
 • 00:12:07 ten zase jako si myslel,
  že německé školy a to všecko,
 • 00:12:12 co je německé, že je kvalitnější,
  takže spíš se hlásili k Němcům.
 • 00:12:22 -Do čela německé moci v Brně
  se hned po obsazení
 • 00:12:25 postavil advokát Karl Schwabe,
  německý policejní ředitel,
 • 00:12:30 pozdější
  zemský viceprezident moravskoslezký,
 • 00:12:33 Čechy přezdívaný
  jako moravský Frank
 • 00:12:35 a učitel,
  později starosta města Oskar Judex.
 • 00:12:56 Den po podepsání
  výnosu o zřízení Protektorátu
 • 00:13:00 Čechy a Morava,
 • 00:13:01 bylo Brno svědkem
  naprosto nevídaného množství
 • 00:13:04 luxusních automobilů značky
  Mercedes ráno před nádražím.
 • 00:13:09 Nekonečné kolony tanků
  stály na Benešově třídě.
 • 00:13:15 V pátek 17.března 1939 přijel
  v 11 hodin zvláštním vlakem
 • 00:13:20 z Olomouce do Brna Adolf Hitler.
 • 00:13:24 Hitler projížděl městem
 • 00:13:26 v 6kolovém pancéřovaném
  mercedesu a místní Němci ho vítali
 • 00:13:30 jako osvoboditele.
 • 00:13:32 Město bylo přeplněné lidmi
  s bílými podkolenkami
 • 00:13:35 a saky mysliveckého střihu,
  zněly bubny, lidé šíleli.
 • 00:13:40 Připletl-li se jim do cesty Čech
 • 00:13:43 s nesmeknutou čepicí, byl zbit.
 • 00:13:50 -Nenašel jsem v sobě tolik síly,
  abych se podíval na Hitlera.
 • 00:13:55 Vím jen, že Palackého třída
  a Koliště byly liduprázdné,
 • 00:13:59 k jeho velké nespokojenosti.
 • 00:14:01 Stalo se to ovšem tím,
  že Češi zůstali toho dne doma.
 • 00:14:07 U Nové radnice vítal mezi jinými
  Hitlera také syn brněnského nacisty
 • 00:14:12 Oskara Judexe, dosazeného
  právě na starostovský stolec.
 • 00:14:18 Chlapec byl výborně živený,
 • 00:14:20 tváře měl z československého mléka
  a smetany pěkně růžové a kulaťoučké.
 • 00:14:25 Toto dítě líčilo, jakému utrpení
 • 00:14:28 byly vydány v Československu
  německé děti.
 • 00:14:31 Hitler se, jak známo, neusmíval.
 • 00:14:34 Přece však se zdálo, že v tu chvíli
  přelétl po jeho tváři úsměv.
 • 00:14:43 -Nové vedení města se chtělo
  dobře uvést a narychlo přejmenovalo
 • 00:14:48 náměstí Svobody
  na náměstí Adolfa Hitlera.
 • 00:14:51 Jenže vůdce s tím nebyl spokojený.
 • 00:14:54 Traduje se, že uviděl
  přepsané tabulky a ptal se,
 • 00:14:57 jak se toto místo jmenovalo dříve.
 • 00:15:00 Když se dozvěděl, že Svobody,
  odpověděl,
 • 00:15:03 že svobodu Čechům nevzal.
 • 00:15:05 Pak se Hitler podepsal
  do pamětní knihy města Brna.
 • 00:15:08 Pod jeho autogramem
  nacionalistické heslo:
 • 00:15:12 "Svatá zem je všude tam,
  kde německý národ bojuje?,
 • 00:15:15 předpovídalo Brnu zlé časy.
 • 00:15:25 -Naším městem se projížděli muži
  v černých uniformách,
 • 00:15:29 jezdili v autech nebo tramvajích,
  v rukou měli mapy Brna
 • 00:15:33 a učili se znát ulice.
 • 00:15:35 To tedy byli ti gestapáci.
 • 00:15:37 Vyklidili si jeden dům
  a tam se srocovala auta.
 • 00:15:40 Přijížděli tam lidé k výslechům.
 • 00:15:47 -Němci postupně
  obsazovali řadu brněnských staveb,
 • 00:15:51 které měnili
  v Čechy nenáviděné úřady.
 • 00:15:58 Ovšem byl to
  především Německý dům,
 • 00:16:01 který se s růstem Hitlerovy moci
  a s aktivizací henleinovců
 • 00:16:05 od 30. let postupně stal
  baštou místních nacistů.
 • 00:16:09 V českých očích
  platil za symbol zla.
 • 00:16:12 Německý dům
  na dnešním Moravském náměstí
 • 00:16:15 byl zamýšlen jako výkladní skříň
  vyspělosti německého národa
 • 00:16:19 v rámci
  rakousko?uherské monarchie.
 • 00:16:22 Honosná stavba
  ve stylu severoněmecké gotiky
 • 00:16:25 a neorenesance ukrývala interiéry
  koncertního a divadelního sálu,
 • 00:16:30 spolkové sály i knihovnu
 • 00:16:32 s množstvím soch
  germánských králů a královen.
 • 00:16:35 Politická strana NSDAP
  už ve 30. letech odtud vedla
 • 00:16:39 agresivní kampaně
  německých nacionalistů
 • 00:16:42 a provokační akce.
 • 00:16:48 -Babičku jednou sebralo gestapo,
 • 00:16:50 protože na takový ten pochodující
  útvar začala pořvávat z chodníku.
 • 00:16:56 A tak někdo tam okamžitě skočil
  a táhl ji pryč a ona křičela:
 • 00:17:00 No když to chce Hitler vyhrát
  se starou bábou,
 • 00:17:05 to už je moc na tom špatně.
 • 00:17:10 No ale zjistili, že s babičkou
 • 00:17:12 už jako bylo směšný
  nějaký pronásledování.
 • 00:17:29 -Když jsme večer
  vycházeli z gymnázia,
 • 00:17:31 tak nás tam v Králově Poli
  několikrát napadli Hitlerjugend.
 • 00:17:37 A 2. den profesoři:
 • 00:17:39 Když vás někdo napadne,
  vůbec na to neodpovídejte, utečte.
 • 00:17:48 Protože oni měli strach,
  aby gymnázium nezavřeli.
 • 00:17:58 -2. světová válka znamenala
  zánik pokojného soužití
 • 00:18:01 Čechů a Němců ve městě Brně.
 • 00:18:04 Za plnoprávné obyvatelstvo Brna
  považovali Němci jen sebe.
 • 00:18:08 Podle jejich mínění
  představovali Němci
 • 00:18:11 privilegovanou horní vrstvu,
  takzvaný "Oberschicht?,
 • 00:18:15 v jejíž rukou
  je většina průmyslu, obchodu
 • 00:18:18 a bankovnictví i okolních
  zemědělských statků.
 • 00:18:22 České Brno, "Unterschicht?,
 • 00:18:24 měli pouze za společenství
  domovníků a služek
 • 00:18:27 bez valnějšího veřejného významu.
 • 00:18:33 -No to jejich chování,
  to bylo takový opovržlivý,
 • 00:18:36 když potom byla válka,
  tak říkali Němci:
 • 00:18:41 Po válce budeme dláždit
  ulice českými lebkami.
 • 00:18:52 -Mezi ryze židovskými podniky
  byla v Brně
 • 00:18:55 také kavárna Esplanade.
 • 00:18:57 Od vchodu do kavárny
  byl špalír Němců.
 • 00:19:00 Byli tam slušně oblečení lidé.
 • 00:19:02 Nebyla tam žádná lůza.
 • 00:19:04 Lidé, kterým byste každému
  dovolili za normálních okolností,
 • 00:19:08 aby si přisedli k vašemu stolu.
 • 00:19:10 V té chvíli vyběhl
  z kavárny starší Žid.
 • 00:19:13 Když vyběhl, propukl špalír v jásot
  a ti lidé se rozpřahovali
 • 00:19:18 a dávali tomu starému muži
  celou silou pěstmi nebo dlaněmi
 • 00:19:22 mohutné zátylce anebo ho kopali.
 • 00:19:24 Nehlesl,
  ale najednou se zastavil,
 • 00:19:27 nevydal hlásky a byl mrtvý.
 • 00:19:29 Nikdy jsem neviděl
  do té chvíle zabít člověka,
 • 00:19:33 jaksi tak veřejně
  a z jakéhosi žertování.
 • 00:19:36 Počítal jsem, že se rozveselení
  Němci stydlivě rozejdou. Naopak.
 • 00:19:41 Vytáhli si nového Žida.
 • 00:19:47 -Já vím, jak nutili mého otce
  zametat ulice.
 • 00:19:52 Neříkám, že to dělal denně,
  ale prostě byla nějaká příležitost,
 • 00:19:57 tak tam ten Žid,
  ať to jde zamést a uklidit,
 • 00:20:01 což byla dost častá zábava
  těch fašistů všeobecně.
 • 00:20:08 Takže prvně
  nás zbavili důstojnosti,
 • 00:20:11 pak nás zbavili majetku
  a to už byla předzvěst toho,
 • 00:20:16 co následovalo,
  že nás zbavili svobody,
 • 00:20:20 to znamená, že nás dali
  do těch koncentračních táborů
 • 00:20:25 a potom nás dali
  z těch koncentračních táborů
 • 00:20:30 do těch vyhlazovacích.
 • 00:21:03 -Ti Židé mizeli.
 • 00:21:04 My jsme nevěděli,
  najednou jedna rodina nebyla,
 • 00:21:08 další nebyla
  a ty byty byly prázdné.
 • 00:21:10 Já si pamatuju rodinu,
  kde měli holčičku v mém věku,
 • 00:21:14 protože jsme s maminkou,
  to asi maminka věděla,
 • 00:21:18 že budou odcházet,
  se šly s nima rozloučit.
 • 00:21:21 Holčička se jmenovala Věruška,
  byla, co já vím,
 • 00:21:25 do 10 let, zmizeli
  a už jsme je nikdy neviděli.
 • 00:21:30 A začal ten dům se plnit
  vlastně Němci z tzv. "reichu?,
 • 00:21:34 z těch vybombardovaných
  německých měst.
 • 00:21:40 No ale my
  jsme se s něma nestýkali.
 • 00:21:49 -Koncem roku 1941
  započaly transporty,
 • 00:21:52 při kterých bylo
  deportováno přes 10 000 osob,
 • 00:21:55 z nichž většina byli Židé,
  do koncentračních táborů.
 • 00:21:59 Celkový počet židovských obětí
  v Brně se během války
 • 00:22:03 vyšplhal na hrozivých 9 700.
 • 00:22:05 Z násilně deportovaných
  přežilo necelých 700 osob.
 • 00:22:17 -Na křižovatce ulice
  Rumunské a Vondrákovy
 • 00:22:20 stojí hloučky lidí.
 • 00:22:22 Chtějí zahlédnout, možná naposled,
  některého svého drahého člověka,
 • 00:22:27 o němž mají za to,
 • 00:22:29 že bude odvážen z právnické fakulty
  k popravě do kolejí.
 • 00:22:33 Najednou nastal
  mezi nimi zvláštní pohyb.
 • 00:22:36 V několika autech jedou
 • 00:22:38 důstojníci gestapa
  se svými dámami.
 • 00:22:40 Hned po jejich příjezdu otřásly
  vzduchem a našimi srdci výstřely.
 • 00:22:45 Z okna svého bytu jsem viděl,
 • 00:22:47 že také jiné honosné
  německé dámy se svými pány
 • 00:22:51 sledují z okolních balkonů kukátky,
  co se odehrává na dvoře kolejí.
 • 00:22:56 Musíte to vidět, řekl mi soused.
 • 00:22:59 Je to skoro před mými okny.
 • 00:23:02 Ne, není to na podívání,
  měl by to vidět každý Čech,
 • 00:23:06 jak 2 gestapáci pod paží
  vlečou to děvče.
 • 00:23:10 Kdybyste viděl
  její znetvořený obličej,
 • 00:23:13 kdybyste viděl, jak ji vážou,
 • 00:23:15 nepodal byste už
  žádnému Němci ruku
 • 00:23:18 a váš syn by ji také nepodal,
  váš vnuk a váš pravnuk...
 • 00:23:28 -To jsme tenkrát tahali brambory
  a najednou...6 popravenejch.
 • 00:23:36 My jsme se na to dívali,
 • 00:23:38 ty okna byly zadělaný
  takovou dřevěnou krytkou,
 • 00:23:43 takovou, aby šlo světlo...
 • 00:23:49 Jak jsme tam byli,
  tak jsme viděli ty nohy,
 • 00:23:52 nebo kus těla,
  ale nevěděli jsme kdo nebo co...
 • 00:23:55 Těch 6 popravili
 • 00:23:58 a mezi nima
  byl otec jednoho kluka,
 • 00:24:01 který tam byl s náma.
 • 00:24:04 Nějakej Mirek Češka.
 • 00:24:09 -Dne 12. června 1942 se konala
  na Zelném trhu v Brně
 • 00:24:13 obrovská manifestace,
  na které se sešlo na 50 000 lidí.
 • 00:24:18 Účastníci spontánní
  přítomností osvědčili
 • 00:24:21 svůj kladný postoj
  k současnému světovému přerodu
 • 00:24:25 a ukázali, že v tomto zápolení
 • 00:24:27 stojí bezvýhradně
  za Velkoněmeckou říší
 • 00:24:30 a že se plně staví za politiku
  státního prezidenta JUDr. Háchy
 • 00:24:34 a zákonité vlády Čech a Moravy.
 • 00:24:37 Český lid z Brna a okolí
  současně projevil
 • 00:24:40 své naprosto odmítavé stanovisko
  k podvratné zahraniční propagandě
 • 00:24:45 a odsoudil zákeřný zločin
 • 00:24:47 spáchaný na zastupujícím
  říšském protektoru
 • 00:24:50 SS Obergruppenfuehrerovi
  Heydrichovi.
 • 00:25:14 -1. stanné právo v roce 1941
 • 00:25:16 znamenalo v Brně
  počátek likvidace české elity.
 • 00:25:21 2. stanné právo 1942, heydrichiáda.
 • 00:25:26 Při vyhlášení stanného práva
  docházelo k masovému zatýkání
 • 00:25:30 a brutalitě,
  která měla zlomit český národ.
 • 00:25:33 Zatčení byli jen na základě
  nařízení gestapa
 • 00:25:37 během 3 dnů odsouzeni
  a popraveni.
 • 00:25:39 Popravy na Kounicových kolejích,
  kde zahynulo 395 osob,
 • 00:25:43 byly popravy veřejné a staly se
 • 00:25:46 vyhledávanou podívanou
  pro brněnské Němce.
 • 00:25:50 Němci znesvobozovali
 • 00:25:51 obyvatele
  okupovaného Brna i jinak.
 • 00:25:57 -Učil se především
  německý zeměpis, německý dějepis,
 • 00:26:01 němečtí básníci.
 • 00:26:03 To bylo dost ošemetný,
 • 00:26:05 protože spousta německých básníků
  měla židovský původ.
 • 00:26:09 Zrovna jako skladatelé.
 • 00:26:13 To jsme se jako učili,
  byla vyškrtnuta
 • 00:26:17 anglická literatura
  a francouzská kultura.
 • 00:26:20 To všecko bylo pryč
  a školy se zavíraly.
 • 00:26:36 -Byla jenom jedna třída,
  tam bylo nás 40
 • 00:26:39 a němčina byla až 3 hodiny denně
  a matematika a zeměpis byly německy,
 • 00:26:49 některá hodina, a v zeměpisu
  se probírala Velkoněmecká říše,
 • 00:26:58 Generální gouvernement
  a protektorát.
 • 00:27:03 A dějepis, to vůbec nebylo.
 • 00:27:06 My o ty dějiny jsme ochuzení úplně.
 • 00:27:10 -To snad byl ten nejhorší zločin,
  který mohl ten Hitler spáchat.
 • 00:27:17 Ten, koho popraví, je to surovost.
 • 00:27:22 Ale narodí se další a nahradí,
 • 00:27:25 ale nenahradíte ztracený vzdělání.
 • 00:27:41 -Chování Němců
  se v roce 1944 začalo lámat.
 • 00:27:46 I ti němečtí chlapci,
  kteří nám dřív vyhrožovali,
 • 00:27:50 tak někteří z nich
  začali s námi i hovořit,
 • 00:27:53 budiž k jejich cti řečeno,
 • 00:27:55 že všichni němečtí chlapci
  uměli taktéž česky,
 • 00:27:59 zatímco my jsme se teprv
  němčinu museli učit.
 • 00:28:12 Vzpomínám, že v roce 1944
  v létě za mnou přišla
 • 00:28:16 naproti bydlící Němka, která řekla:
 • 00:28:19 Pojď k nám, budeš si hrát s Hansi,
  my ti dáme meruňky.
 • 00:28:26 Budiž teda k její cti řečeno,
  že já s tím jejím synem Hansi
 • 00:28:31 jsem se stýkal celou válku
  a musím říct,
 • 00:28:35 že to byl jediný chlapec
  z těch Němců,
 • 00:28:39 z těch Hitlerjungend,
  který se mnou jednal slušně,
 • 00:28:43 nikdy mně nevyhrožoval,
  nikdy mně neublížil.
 • 00:28:48 -Najednou jsme věděli,
  že té frontové hrůze neunikneme.
 • 00:28:52 Na škále rozhlasových přístrojů
  umlkala
 • 00:28:55 jedna nacistická stanice po druhé.
 • 00:28:58 Kruh kolem Německa
  byl těsnější a těsnější.
 • 00:29:01 Začali jsme skládat
  své nejmilejší věci do kufrů.
 • 00:29:05 Řekli jsme si,
  že zůstaneme doma, že vyčkáme,
 • 00:29:08 až nás fronta přejde.
 • 00:29:10 Odnášeli jsme tedy
  do sklepa svůj majetek,
 • 00:29:13 své památky.
 • 00:29:14 Žasnu, jak málo místa
  bylo zapotřebí k tomu,
 • 00:29:17 aby se tam složilo všechno,
  co potřebujeme a co máme rádi.
 • 00:29:22 -Blížil se 7. válečný rok
 • 00:29:24 a nacistické Německo
  stálo na prahu naprosté porážky.
 • 00:29:28 Wehrmacht hodlal brněnskou oblast
  před Rudou armádou bránit
 • 00:29:32 a město samotné
  proměnit v pevnost, Festung Brünn.
 • 00:29:36 Německé vedení
  si bylo dobře vědomo,
 • 00:29:39 že proměna města v pevnost
  by znamenala jeho těžké poškození
 • 00:29:43 během přechodu fronty.
 • 00:29:45 Proto primátor Oskar Judex
  a zemský viceprezident Karl Schwabe
 • 00:29:49 nakonec vyjednali
  u německého armádního velení
 • 00:29:53 zrušení tohoto rozkazu.
 • 00:29:54 Obrana měla být vysunuta
  mimo samotné město
 • 00:29:58 na výšiny jižně před Brnem.
 • 00:30:07 K Brnu se blíží průzkumná jednotka
 • 00:30:09 41. gardové tankové brigády
  Rudé armády.
 • 00:30:13 3 tanky pronikly až ke krematoriu,
  ale tady byly 2 z nich zničeny.
 • 00:30:20 Poslední proklouzl Vídeňskou ulicí
  a prorazil až k Horním Heršpicím,
 • 00:30:25 kde byl pancéřovou pěstí
  také zničen.
 • 00:30:32 Průnik sovětských tanků do města
 • 00:30:34 vyvolal
  u českých obyvatel představu,
 • 00:30:37 že osvobození je na dosah ruky,
 • 00:30:39 v německých řadách
  pak značnou paniku.
 • 00:30:42 Nervozita mezi
  německými obyvateli Brna
 • 00:30:45 ostatně panovala
  už od počátku dubna.
 • 00:30:48 11. dubna ji přijel osobně tišit
  K. H. Frank,
 • 00:30:51 ale bez valného úspěchu.
 • 00:30:53 Němci začali Brno hromadně opouštět.
 • 00:30:57 Ráno 23. dubna 1945
  přiletěl na frontu
 • 00:31:00 maršál Malinovskij.
 • 00:31:03 Z návrší Čertoraj nad obcí Křepice
 • 00:31:05 vydal jednotkám Rudé armády
  povolení k zahájení boje.
 • 00:31:12 Samotný Stalin mu údajně
  před útokem telefonoval,
 • 00:31:15 že Brno musí být za
  každou cenu osvobozeno
 • 00:31:19 do 26. dubna s tím,
 • 00:31:21 že má strategicky větší hodnotu
  než Budapešť a Vídeň.
 • 00:31:28 -Za domovní stěnou střílí kulomet.
 • 00:31:31 Na ulici dopadají granáty.
 • 00:31:33 Krátce před 14. hodinou zazní
  ohlušující blízký výstřel.
 • 00:31:38 Z velké bouře zbylo
  jenom jakési bušení.
 • 00:31:46 Rusové jsou tady.
 • 00:32:44 -25. já najednou slyším
  letadlo, takovej stále sílící zvuk
 • 00:32:50 a dostali jsme přímý zásah.
 • 00:32:55 Já jsem se díval na strop,
  jestli to spadne, to všecko prášilo,
 • 00:33:00 to bylo hrozný.
 • 00:33:01 Ale ty sovětský bomby,
  ty jenom ty 2 patra,
 • 00:33:05 ty nešly až dolů.
 • 00:33:07 Takže jsme to přečkali, no.
 • 00:33:10 A v 11:30 najednou: Gdě Germáněc.
 • 00:33:13 A po schodech dupal
  a byl to nějakej Asiat, přišel:
 • 00:33:20 Néni.
 • 00:33:35 -4 proudy se valí
  nekonečné řady lehkých,
 • 00:33:38 vysoko nabalených povozů
 • 00:33:40 dolů do Žabovřesk
  a směrem k Bystrci.
 • 00:33:43 Malí ruští koníci
  pohazují hřívami, jak pádí.
 • 00:33:46 Dráty pouliční dráhy visí
  přes cestu jako girlandy,
 • 00:33:50 nad tím vším se nesou
  mračna prachu,
 • 00:33:53 která voní koňským trusem a dýmem.
 • 00:34:00 Země je pokryta mrvou,
 • 00:34:01 ale také troskami
  rozbitých automobilů.
 • 00:34:04 Tady leží plynová maska,
  dutiny z vypálených granátů,
 • 00:34:08 do toho jsou rozházeny karty
  a tamhle leží hromada hadrů,
 • 00:34:12 z nichž vytéká krev.
 • 00:34:14 Je to německý voják
  se znetvořeným obličejem,
 • 00:34:17 do něhož byl zasažen.
 • 00:34:21 -Naši, než to začalo, dělali závin
 • 00:34:25 s takovou tou marmeládou,
  protektorátní.
 • 00:34:30 Přišli jsme a nic jsme neměli
 • 00:34:32 a to bylo zasypaný
  a na tom byly cihly.
 • 00:34:37 A naši to oprášili, omyli
  a upekli to, a to jsem poprvní jedl.
 • 00:35:55 -Ještě se střílí, ještě dunějí děla.
 • 00:35:58 Prohlížíme si, jak utrpělo Brno.
 • 00:36:01 Prohlížíme si
  hroby našich osvoboditelů.
 • 00:36:04 Klademe na ně květiny
  a srovnáváme rovy tam,
 • 00:36:07 kde byly naházeny
  příliš narychlo uprostřed boje.
 • 00:36:11 Byli jsme na pohřbu generála
  Kozyra v parku,
 • 00:36:14 před troskami Německého domu.
 • 00:36:16 V bojích o Brno byl
  silně poškozen dělostřelbou,
 • 00:36:20 a přitom také zničen požárem,
 • 00:36:22 který se tehdy
  nikdo neodvážil hasit,
 • 00:36:25 i když ve sklepeních domu
 • 00:36:26 se nacházely
  zbytky zásob potravin a nápojů.
 • 00:36:38 -Po bombardování Brna
  a přechodu fronty
 • 00:36:41 ležela velká část domů v troskách.
 • 00:36:43 Zásobování téměř nefungovalo,
  byla přerušena doprava.
 • 00:36:47 Vedle Rudé armády pobývaly
 • 00:36:49 v Brně
  tisíce německých válečných zajatců
 • 00:36:52 a dalších uprchlíků.
 • 00:36:54 Reprezentanti
  nacistické moci byli zatčeni,
 • 00:36:57 a ačkoli docházelo
  k vyřizování účtů,
 • 00:37:00 k žádnému velkému pogromu
  na Němce nedošlo.
 • 00:37:03 Z původních téměř 60 000 Němců
 • 00:37:05 čítala německá poválečná minorita
  kolem 25 až 26 000 osob.
 • 00:37:19 -Po Brně se pohybovalo spousta,
  se jim říkalo, repatriantů.
 • 00:37:25 To byli ti lidi, kteří prostě táhli
  Evropou z různých koncentráků
 • 00:37:30 a totálně nasazení a Židé.
 • 00:37:33 Hledali svou rodinu vzájemně,
 • 00:37:36 centrum bylo
  Repatriační středisko Padowetz,
 • 00:37:40 ten hotel, tam bylo středisko,
 • 00:37:43 vím, že jako holka
  jsem se tam byla podívat,
 • 00:37:46 tam byly lístečky,
  "Petr hledá Adama? a tak dál,
 • 00:37:49 prostě si tam ti lidi
  nechávali vzkazy
 • 00:37:52 a hledali se a chodili po Brně.
 • 00:37:55 Teda trosky,
  kterých jsme se my děti bály.
 • 00:37:59 V pruhovaným hadru, roztrhaným,
  prostě kost a kůže,
 • 00:38:04 nemocní ti lidi
  byli samozřejmě.
 • 00:38:15 -Já jsem dělal 8 let
  předsedu Židovské obce.
 • 00:38:21 Já jsem považoval
  za svoji prvotní povinnost
 • 00:38:24 se starat o ty
  už potom 80, 90leté dámy,
 • 00:38:29 protože jsem si uvědomil,
  že některé z nich,
 • 00:38:34 a to jsem si ověřil,
  se vrátily, stály na nádraží
 • 00:38:38 jako 14, 15, 16letý holky,
 • 00:38:42 který náhodou někde přežily
  a nevěděly, kam mají jít.
 • 00:38:49 Prostě nikdo z rodiny se nevrátil,
  vrátily se samy, náhodně.
 • 00:38:55 V jejich bytě,
  pokud si to pamatovaly,
 • 00:38:59 už bydleli úplně jiní lidi.
 • 00:39:04 -Postavení
  brněnské německé menšiny
 • 00:39:06 bylo po válce chaotické.
 • 00:39:08 Chyběl jakýkoliv přehled
  o prázdných bytech,
 • 00:39:11 z nichž rodiny uprchly,
  nebylo také známo,
 • 00:39:14 kolik rodinných příslušníků zůstalo
  ve svých dosavadních domovech.
 • 00:39:19 Valná část horní vrstvy žila
  v luxusnějších podmínkách
 • 00:39:23 a v bytech zabavených
  po vyhlazené židovské komunitě.
 • 00:39:27 Proto Češi požadovali uskromnění
  Němců ve prospěch sociálně slabých
 • 00:39:32 a válkou postižených občanů.
 • 00:39:34 Drtivá většina občanů
  byla navíc přesvědčena,
 • 00:39:37 že další soužití Čechů s Němci
  je již nemožné.
 • 00:39:40 Výbušná situace v Brně,
  podpořená peticí,
 • 00:39:43 v níž se nejvíce angažovali
  dělníci Zbrojovky Brno,
 • 00:39:47 se stala koncem května 1945
 • 00:39:49 přímým impulsem
  k tzv. živelnému odsunu Němců.
 • 00:39:57 -Přišel rozkaz obejít
  všecky německý rodiny a říct jim,
 • 00:40:02 aby se 30. dostavily na odsun.
 • 00:40:09 Čili my jsme chodili,
  a to nám pomáhali domovníci.
 • 00:40:15 -Domovnica měla seznam,
  kdo v tom baráku bydlí
 • 00:40:19 a chodila na Národní výbor
  pro potravinový lístky
 • 00:40:22 pro celý dům.
 • 00:40:27 A podle těch
  potravinových lístků,
 • 00:40:30 ty se rozdělovaly, pro děcka,
  pro Němce, pro těžce pracující,
 • 00:40:36 prostě na různý skupiny.
 • 00:40:41 A to bylo napsaný na těch cibulách.
 • 00:40:46 Oni vzali tyhle seznamy,
  kdo dostával německý lístky,
 • 00:40:51 tak automaticky přišel na seznam
  a musel se nachystat.
 • 00:41:03 -Takže my jsme
  o těch 7 hodinách večer
 • 00:41:06 byli napakovaný
  a já jsem tam měla nějaký učení
 • 00:41:09 a nějakou panenku
  a nějaký drobnosti.
 • 00:41:14 Ale nic moc, no.
 • 00:41:16 Oni nás posbírali
  a vedli nás až na tu Schodovou.
 • 00:41:28 Takže my jsme tam
  s tou maminkou, ona tam seděla,
 • 00:41:31 když slyšela někde nějakou melu,
  tak si mě přitáhla,
 • 00:41:35 abych to moc neslyšela,
 • 00:41:38 protože bylo slyšet někde
  nějaký střílání a někdy nějaký rány,
 • 00:41:43 někoho nadávat a takový jako,
 • 00:41:47 i když byla tma,
  tak bylo to takový divný,
 • 00:41:51 nepříjemný zvuky tam byly.
 • 00:41:57 -Kolem 22. hodiny
  tak ze 13 seřadišť
 • 00:42:00 vyrazilo kolem 20 000 lidí,
 • 00:42:02 kteří byli vedeni přes Staré Brno
  po Vídeňské ulici
 • 00:42:06 směrem k rakouským hranicím.
 • 00:42:08 Vedle Národní bezpečnostní stráže
 • 00:42:11 provázely průvod
  také ozbrojené skupiny
 • 00:42:14 složené povětšinou ze stěží
  20letých dělníků Zbrojovky.
 • 00:42:20 -My jsme vůbec nešli
  přes Mendlovo náměstí,
 • 00:42:23 my jsme šli rovnou na ten most
  a byli jsme poslední.
 • 00:42:28 Já jsem neviděl jednoho zabitýho.
 • 00:42:32 -Tam byla jedna taková stará paní
  a ona spadla na prostřed silnice.
 • 00:42:37 Klečela a ten na ňu řval,
  aby jako dál šla a ona ho,
 • 00:42:43 s takhle sepnutejma rukama prosila,
  aby ju nechal odpočinout.
 • 00:42:52 On vzal pušku a s tou pažbou
  ju praštil celou silou po hlavě.
 • 00:42:58 Takže ona se svalila.
 • 00:43:01 Já nevím, co bylo dál,
 • 00:43:02 protože maminka
  mě táhla honem pryč,
 • 00:43:05 protože nechtěla,
  abych já takový věci viděla,
 • 00:43:09 vždycky si mě k sobě přitáhla,
  abych jako nic moc neviděla.
 • 00:43:16 -My jsme došli k Rajhradu.
 • 00:43:18 A tam teda ti Němci zalehli
  a tam mohli spát.
 • 00:43:22 No ale nechtělo se jim vstávat,
  tak se střílelo, do vzduchu.
 • 00:43:27 Byl rozkaz.
 • 00:43:29 Pouze do vzduchu.
 • 00:43:33 -Po úmorném pochodu Němci
  dorazili do Pohořelic,
 • 00:43:36 kde byli převážně ubytováni
  v bývalém barákovém táboře
 • 00:43:40 pro totálně nasazené Poláky.
 • 00:43:42 V nedostatečných
  hygienických podmínkách
 • 00:43:45 vypukla zanedlouho
  epidemie úplavice,
 • 00:43:48 která si v následujících dnech
  vyžádala mnoho obětí.
 • 00:43:52 -Když jsme vcházeli
  dovnitř do toho dvora,
 • 00:43:55 tak tam seděla ženská,
  měla tam kýbl s vodou
 • 00:43:58 a prodávala
  za kus zlata hrnek vody.
 • 00:44:05 Někdo byl tak žíznivej,
 • 00:44:07 opravdu celej den
  jsme se nemohli napít,
 • 00:44:11 že opravdu, když měl
  někde zašitý nějaký zlato,
 • 00:44:15 co třeba zatajil
  tady na tý kontrole v Brně,
 • 00:44:20 takže ho tam klidně položil,
  ona tam měla nějaký věci ze zlata,
 • 00:44:26 co jí lidi dali, ona prodávala
  za kus zlata hrnek vody.
 • 00:44:33 A oni teda si rozhodli,
  že nám dovezou vodu.
 • 00:44:37 A dovezli ju, v lejtách,
  co se vyváží močůvka na pole.
 • 00:44:43 -Již 3. června bylo asi
  2 500 Němců vráceno do Brna.
 • 00:44:48 Později dalších 2 000.
 • 00:44:50 Asi 10 000 Němců schopných
  dalšího pochodu
 • 00:44:53 pokračovalo do Mikulova,
  kde přecházeli hranice do Rakouska.
 • 00:44:58 Podle dostupných
  ověřitelných zdrojů během pochodu
 • 00:45:01 zemřelo 1 691 osob.
 • 00:45:04 Celý brněnský odsun
 • 00:45:06 je dodnes předmětem
  diametrálně rozdílných interpretací.
 • 00:45:14 -Já jsem se vrátila s bratrem
  a s babičkou do Brna,
 • 00:45:18 babička tenkrát,
 • 00:45:20 požádali nějaké auto
  a bralo nějaký lidi a vezlo je sem,
 • 00:45:26 takže babička jela
  s náma s děckama do Brna, v noci.
 • 00:45:31 A potom teta
  si pro nás ráno přišla k babičce
 • 00:45:35 a odvezli si nás tady do Husovic.
 • 00:45:39 A maminka musela dál.
 • 00:45:54 -Po živelném
  a kontroverzním odsunu,
 • 00:45:56 který přinesl
  utrpení německým civilistům,
 • 00:45:59 včetně ztrát na životech,
 • 00:46:01 byl na podzim 1945
  evidován ještě značný počet Němců.
 • 00:46:07 Velká část práceschopných jedinců,
 • 00:46:10 především mužů
  v produktivním věku,
 • 00:46:12 se dostala do internačních táborů,
 • 00:46:15 odkud byli nasazováni
  na nucené práce.
 • 00:46:18 Na jaře 1946 byl naplánován
  1. organizovaný odsun ze země
 • 00:46:22 a vlakové transporty
  potom odvážely Němce
 • 00:46:25 až do konce tohoto roku.
 • 00:46:27 Společně s německým
  obyvatelstvem byly vymazávány
 • 00:46:30 z města
  i symboly nacistické minulosti.
 • 00:46:36 Jeden z takových symbolů,
 • 00:46:38 Německý dům, poškozený
  z části leteckým bombardováním,
 • 00:46:42 který byl v závěru války
  silně poničen pouličními boji,
 • 00:46:46 byl v srpnu 1945 odstřelen.
 • 00:46:52 Jeho zbytky
  museli exemplárně rozebrat
 • 00:46:55 sami němečtí obyvatelé Brna
 • 00:46:57 před svým
  konečným vysídlením z města.
 • 00:47:04 -Ten byt dostal nějakej Ševc,
  tady bydlel za rohem
 • 00:47:08 a vlastně potom už
  do toho bytu nikdo nesměl,
 • 00:47:12 jo, dokonce sousedka hlásila potom,
 • 00:47:17 že přijel snad husovickej četník,
  přišel s autem,
 • 00:47:21 naši měli prý
  novou ložnici koupenou
 • 00:47:25 a on ju normálně vyskládal
  na to auto a odvážel ju.
 • 00:47:33 A to byla ta domovnica,
  ta chtěla taky všechno vědět,
 • 00:47:37 ona byla Češka,
  tak ona šla se dívat,
 • 00:47:41 kam oni s tím jedou,
  aby to mohla říct, kde von to ukrad.
 • 00:47:46 No ale tak to, to už nikdo,
  nikdy, nikde, nevrátil.
 • 00:47:51 Takže si rozebrali, co bylo možný.
 • 00:47:55 -Během několika dnů se tam
  vloupávali Češi,
 • 00:47:59 kteří kradli a vynášeli, co mohli,
 • 00:48:01 samozřejmě se to
  svedlo všecko na ruské vojáky.
 • 00:48:07 Ovšem já jsem se na ně díval.
 • 00:48:09 Oni šli a měli nanejvýš
  na zádech nějakej ruksáček.
 • 00:48:13 Neříkám, že nebrali, brali.
 • 00:48:16 Ale brali nějaký maličkosti,
 • 00:48:18 zatímco ti naši odváželi,
  dodnes to vidím.
 • 00:48:25 Na vozíku kožich, zavařeniny, rádio,
  peřiny, s prominutím
 • 00:48:31 a byli to příslušníci RG,
  Revoluční gardy.
 • 00:48:42 -V době, kdy novinář
  Bedřich Golombek
 • 00:48:45 vydal svou knihu
  "Co nebude v dějepise?
 • 00:48:48 se slovy
  plnými naděje do budoucnosti
 • 00:48:50 však zároveň Brno,
 • 00:48:52 s vyvražděnými Židy
  a odsunutými Němci,
 • 00:48:55 přicházelo o část své duše.
 • 00:48:57 Odchod německy
  mluvících obyvatel města
 • 00:49:00 dokonal to, co započali nacisté
 • 00:49:02 deportací téměř 10 000
  brněnských Židů.
 • 00:49:05 Město ztratilo svůj svéráz,
  který po staletí určovalo
 • 00:49:09 ne vždy idylické,
 • 00:49:11 ale přesto plodné soužití různých
  národností, náboženství i kultur.
 • 00:49:24 -Vzpomínám na středu 9. května.
 • 00:49:27 Vrátil jsem se z hlídky
  a sotva jsem usnul,
 • 00:49:31 slyším strašlivou dělostřelbu.
 • 00:49:33 Možná, že někteří Němci
  neuposlechli výzvy.
 • 00:49:36 Proto se jde na ně
  skutečně zhurta.
 • 00:49:39 Ale neustává to.
 • 00:49:40 Je slyšet ruční zbraně a kulomety.
 • 00:49:43 Něco, co už tu několik dní nebylo.
 • 00:49:45 Kde je fronta?
 • 00:49:46 Fronta? Všude.
 • 00:49:48 Asi nás přepadl
 • 00:49:49 nějaký mohutný
  padákový oddíl Němců
 • 00:49:52 a vypořádává se s ním
  takřka kde kdo.
 • 00:49:54 Co se to děje?
 • 00:49:56 Lidé drazí, proboha,
  řekněte nám, co je to?
 • 00:49:59 Soudný den, či náš konec?
 • 00:50:01 Rudoarmějci se usmívají
  šťastně jako děti.
 • 00:50:04 Je mír,
 • 00:50:05 mír,
 • 00:50:08 mír, mír......
 • 00:50:27 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2017
 • 00:51:29 .

Související