Dramatický příběh lidí, vyhnaných po druhé světové válce z Kladska do Čech.

Dokument režiséra Davida Vondráčka představuje jeden paradox poválečné Evropy: země, která vysidluje německé spoluobčany ze Sudet, zase jiné německé občany (českého původu) přijímá. Tou zemí je poválečné Československo a přistěhovalci, násilím vyhánění ze svých domovů, pocházejí z polského Kladska. Z území tzv. Českého koutku, tvořeného deseti obcemi, ve kterých se po staletí mluvilo česky.

Renata Ducháčová dnes bydlí v Machově u Hronova. Pouhé tři kilometry odtud, na druhé straně česko-polské hranice leží obec Ostrá Gora. Tam paní Ducháčová žila do roku 1946, to se ještě Ostrá Gora jmenovala Nouzín. Po válce odtud byla rodina vyhnána, Nouzín srovnali Poláci se zemí. Matku paní Ducháčové znásilnil ruský voják, otec zůstal do roku 1956 v ruském zajetí, pak byl přesunut do Německa.

Dramatický příběh Renaty Ducháčové, její sestry (dcery onoho neznámého ruského vojáka) a dalších lidí ukazuje, jak brutalita velkých dějin ničí život regionů.

Napište nám