iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 12. 2011
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

129 hlasů
51869
zhlédnutí

Společný výslech

Václav Havel a Dominik Duka

Václav Havel se v exkluzivním rozhovoru s arcibiskupem Dominikem Dukou zamýšlí nad nedávnou minulostí a také nad budoucí vizí české společnosti

37 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Václav Havel a Dominik Duka: společný výslech

 • 00:00:00 .
 • 00:00:06 HUDBA
 • 00:00:40 Já si vzpomínám,
  že před oněmi 30 lety,
 • 00:00:45 kdy jsme se poznali s Jaroslavem,
  ti ostatní vězňové,
 • 00:00:52 kteří nás obklopovali,
  různí vrazi, zloději apod.,
 • 00:00:59 říkali: ty budeš ministrem,
  ty budeš kardinálem,
 • 00:01:03 ty budeš prezidentem.
 • 00:01:05 A my jsme neměli
  tento způsob žertování rádi.
 • 00:01:09 No ale posléze se ukázalo,
 • 00:01:13 že na našem úseku
  byl budoucí senátor,
 • 00:01:17 budoucí ministr zahraničí,
  budoucí primas český,
 • 00:01:21 budoucí prezident, ukázalo se,
  že ti vězňové měli pravdu.
 • 00:01:28 A že měli daleko větší
  historický instinkt, než my.
 • 00:01:33 SMÍCH
 • 00:01:36 No ale já mohu říci,
 • 00:01:38 že jeden z mých vyšetřovatelů,
  byl to velmi nadaný kandidát StB,
 • 00:01:43 poněvadž opravdu,
  co objevili, objevil on,
 • 00:01:47 a on v r. 1985, to bylo
  před velkou velehradskou poutí,
 • 00:01:50 si mě zavolal,
  a když se se mnou loučil,
 • 00:01:54 tak mi říkal:
  no, ale, otče Dominiku,
 • 00:01:56 víte, oni udělali chybu!
 • 00:01:59 Oni vás neměli všechny zavírat!
 • 00:02:02 Dohromady, ještě ke všemu!
 • 00:02:04 A zajímavé bylo,
 • 00:02:05 že tento člověk
  pak úplně odešel od StB,
 • 00:02:08 až přešel k normálním policistům,
 • 00:02:11 a v r. 1988 se vrátil
  do Škodovky jako dělník.
 • 00:02:17 A na rozhraní Vánoc a nového roku
  1989 přišel požádat o odpuštění.
 • 00:02:24 Pak mně velice krásně vyprávěl,
  byl z přesvědčené rodiny, a říkal:
 • 00:02:29 práce u StB mě přesvědčila,
  že to je režim, který je nelidský.
 • 00:02:36 Máme-li po tolika letech vzpomenout
  našeho společného pobytu ve vězení,
 • 00:02:43 tak nemohu nezmínit tajné mše,
  které jsme pořádali na Borech,
 • 00:02:50 to bylo v neděli, kdy bylo
  v určitou chvíli povoleno,
 • 00:03:00 aby vězňové hráli šach...
 • 00:03:05 Ano.
 • 00:03:06 A my jsme založili šachový kroužek
 • 00:03:09 a pod rouškou šachu
  jsme absolvovali mši svatou,
 • 00:03:14 a vzpomínám rovněž,
  jak při povinné gymnastice
 • 00:03:22 na dvorku
  při jednotlivých zastaveních
 • 00:03:27 jsi k nám měl drobná kázání.
 • 00:03:34 Ale málokterý kazatel
  dělá takhle při kázání.
 • 00:03:40 Ty jsi přece
  vymyslel i ten růženec,
 • 00:03:42 kdy jsme udělali jakoby kuličky,
 • 00:03:45 uzlíky na kožených šněrovadlech,
 • 00:03:48 a chodili jsme jedna čtveřice
  a druhá čtveřice.
 • 00:03:51 Ale ani jako biskup nebo arcibiskup
  jsem neměl a nemám tolik času
 • 00:03:57 hovořit o ryze
  filozoficko-teologických otázkách.
 • 00:04:05 A že o té budoucnosti
  bylo mnoho velkých debat,
 • 00:04:09 především když byla
  taková ta nedělní odpoledne,
 • 00:04:13 kdy se k nám dostali
  na vycházku i z ostatních oddělení.
 • 00:04:20 Jiří Dienstbier
  byl na jiném oddělení,
 • 00:04:23 ing. Valeš, Albert Černý,
 • 00:04:25 to byly právě některé neděle,
 • 00:04:27 kdy jsme se, a už si přesně
  nepamatuju, jak to bylo,
 • 00:04:31 mohli s nimi sejít.
 • 00:04:32 To byla nezapomenutelná setkání.
 • 00:04:36 Pan Valeš nám přece vyprávěl
 • 00:04:39 o celé hospodářské situaci
  Varšavské smlouvy,
 • 00:04:42 správněji o RVHP, a tam zazněly
 • 00:04:45 některé návrhy
  na uspořádání Československa,
 • 00:04:49 což tedy později, když byly debaty
  po návratu z vězení
 • 00:04:55 s Jánem Čarnogurským,
  tak ten to nepřijímal.
 • 00:04:58 SMÍCH
 • 00:04:59 Toto federální uspořádání
  do budoucna.
 • 00:05:03 Pokud jde o Václava Valeše,
 • 00:05:05 on býval v r. 1968
  ministrem zahraničního obchodu.
 • 00:05:11 A on mi dával lekce o tom,
  co by bylo u nás výhodné
 • 00:05:19 vyvážet do Ruska
  a co naopak přivážet z Ruska.
 • 00:05:23 A paradox je v tom,
 • 00:05:25 že o pár let později jsme seděli
  v hospodě s ním
 • 00:05:28 a s Borisem Jelcinem.
 • 00:05:32 SMÍCH
 • 00:05:33 A on totéž vykládal Jelcinovi,
  který přikyvoval
 • 00:05:37 a velkou rychlostí k tomu pil pivo.
 • 00:05:50 Já jsem se sice v té době
  považoval za realistu,
 • 00:05:57 svým způsobem skeptika
  a varoval jsme před iluzemi,
 • 00:06:05 ale přesto jsem
  zřejmě sám iluze měl.
 • 00:06:09 Já jsem si představoval,
  že se nějakým způsobem poučíme
 • 00:06:13 z poválečného vývoje
  západních demokracií
 • 00:06:17 a vyvarujeme se
  některých jejich chyb,
 • 00:06:22 k čemuž jsem byl ostatně
  vyzýván různými západními politiky,
 • 00:06:27 kteří říkali: vy se máte,
  vy začínáte od nuly
 • 00:06:31 a můžete se vyvarovat toho a onoho.
 • 00:06:38 A ono se to nejen nestalo,
 • 00:06:41 ale my dokonce jako bychom
  ty chyby opakovali s větší radostí,
 • 00:06:48 než ty přednosti.
 • 00:06:51 A já jsem ve svých
  prvních prezidentských projevech
 • 00:06:58 mluvil o duchovním státě.
 • 00:07:05 Podívejte se
  na programy politických stran.
 • 00:07:10 Absolutně všechny mají
  na začátku ekonomickou situaci,
 • 00:07:14 a někde na konci mají kulturu
  jako takový ocásek, přílepek.
 • 00:07:20 Čili normální základna a nadstavba.
 • 00:07:24 Tak, jak to dnešní politiky
  učili ve škole.
 • 00:07:34 A zdá se mi, alespoň já bych cítil
  jako velké zklamání
 • 00:07:38 a doklad mé malé předvídavosti,
 • 00:07:44 když jsem věřil, že se nám to
  s našimi hsitorickými zkušenostmi,
 • 00:07:52 se zkušenostmi
  1. Masarykovy republiky,
 • 00:07:56 Masarykova humanismu atd.,
 • 00:07:59 že se nám podaří udělat
  demokratický stát západního typu,
 • 00:08:10 který přeci jen bude vyzařovat
  čímsi novým, čímsi trošku jiným.
 • 00:08:17 Já nepochybuji,
  že jsem napáchal množství chyb,
 • 00:08:21 ale měl-li bych jmenovat
  nějakou opravdu velkou
 • 00:08:25 a důsažnou chybu,
  pak tou chybou asi bylo,
 • 00:08:30 že jsem daleko důkladněji
  nesledoval a neprosazoval
 • 00:08:35 to pojetí státu,
  to pojetí politiky,
 • 00:08:43 to pojetí naší země,
  vlasti, našeho vztahu k přírodě,
 • 00:08:49 našeho vztahu k památkám,
 • 00:08:52 které jsem deklaroval
  ve svých prvních,
 • 00:08:55 tak trochu idealistických
  projevech.
 • 00:09:00 Já si dovolím
  úplně nesouhlasit v tom smyslu,
 • 00:09:03 že ona to jistým způsobem
  revoluce byla.
 • 00:09:06 Protože vrátit společnost
  ke skutečně demokratickému systému
 • 00:09:11 v tak kratičké době,
  bez všech katastrofických jevů,
 • 00:09:16 které ty revoluce provázely,
 • 00:09:19 což byly tisíce mrtvých,
  poničená města atd., to zde nebylo.
 • 00:09:27 Ale trochu bych nesouhlasil v tom,
  že jsme začínali na "zelené louce?.
 • 00:09:33 Tak se nakonec zmýlil
  i kancléř Kohl,
 • 00:09:36 kterého si velice vážím.
 • 00:09:38 Protože když viděl NDR,
  viděl ji zvenku.
 • 00:09:41 A co ho stálo sjednocení?
 • 00:09:43 Trojnásobek,
  než byly všechny odhady.
 • 00:09:46 Čili ani tady
  ta "zelená louka? nebyla.
 • 00:09:49 Ona ta společnost tak nějak eticky,
  a do jisté míry
 • 00:09:54 i ve vlastních schopnostech
 • 00:09:55 byla tak trošku
  jako rozbombardované Drážďany.
 • 00:09:59 Ale to nebylo vidět.
 • 00:10:01 Protože se zdálo,
  že je všechno dobré.
 • 00:10:05 A my jsme uvěřili,
  já myslím, že trošku všichni,
 • 00:10:09 že stav společnosti,
  protože ten týden listopadový,
 • 00:10:12 já ho tedy chápu
  jako týden sv. Anežky
 • 00:10:15 a vzpomínám na 17. listopadu,
 • 00:10:17 na který jsem mohl koukat
  z oken voršilského kostelníka,
 • 00:10:23 našeho tajného dominikána,
  viděl jsme Ivana a jeho paní,
 • 00:10:26 ale my jsme jen křičeli,
  nás už nepustili ven,
 • 00:10:29 ale připomínám to,
  že tam jsme si vytvořili představu,
 • 00:10:33 že ta společnost
  bude opravdu silná.
 • 00:10:36 A zapomněli jsme,
  že neměla zkušenosti.
 • 00:10:39 Ti mladí lidé zkušenost neměli.
 • 00:10:41 A nemohli ani do politiky,
  ani do podnikání jít s tím.
 • 00:10:46 Ale oni západní politici,
  jako byl Richard von Weizsäcker
 • 00:10:51 nebo Kohl, to byly osobnosti,
  které varovaly.
 • 00:10:56 Ale když nám tím otevřením
  sem vstoupili lidé,
 • 00:10:59 kteří nasadili
  ten nejdivočejší způsob,
 • 00:11:02 v společensko-ekonomickém životě,
 • 00:11:05 z něhož se, jak věřím, dostaneme,
  ale byli to oni,
 • 00:11:11 kdo zatáhli tyhlety lidi.
 • 00:11:13 Situace byla taková.
 • 00:11:14 Já jsem to jen zjišťoval v rámci
  našeho kláštera v Husově ulici,
 • 00:11:20 kdy přišel
  zástupce Rotschildovy banky,
 • 00:11:24 pan Barris z Paříže,
  což bylo tak hezké,
 • 00:11:28 a teď mi jmenoval zástupce
  a chtěl, abych se k němu vyjádřil.
 • 00:11:33 A já jsem říkal:
  pokud ten člověk pracoval v OSN,
 • 00:11:36 jako právník za ČSSR,
  tak já bych mu nedůvěřoval.
 • 00:11:41 On říkal: dejte mi 2 jména.
 • 00:11:45 A já je přijmu.
 • 00:11:47 Ale já,
  když jsem se na někoho obracel,
 • 00:11:50 jsem bud znal lidi,
  kteří ovládali požadované jazyky,
 • 00:11:53 ale vůbec nerozuměli
  bankovnímu a ekonomickému světu,
 • 00:11:56 anebo rozuměli ekonomice,
  ale neměli jazykovou vybavenost.
 • 00:12:02 Protože tam právě byla
  ta nepřipravenost,
 • 00:12:05 kterou ten tehdejší školský systém,
  což není tak jednoduché,
 • 00:12:09 mnozí nad ním pláčí,
  ono se taky všechno nepovedlo,
 • 00:12:13 myslím, ale na druhou stranu,
  ta nepřipravenost
 • 00:12:16 byla dána školním systémem.
 • 00:12:18 Vždyť my jsme neměli
  lidi připravené pro situaci
 • 00:12:22 svobodného, demokratického světa,
  otevřené západní společnosti.
 • 00:12:38 Já osobně mám ten dojem,
 • 00:12:41 že se ocitáme
  v okamžiku jakéhosi přelomu.
 • 00:12:50 Souvisí to se střídáním generací,
 • 00:12:54 tady u nás se obvykle
  tak jednou za 20 let cosi děje.
 • 00:12:59 Cosi otřásá.
 • 00:13:02 Těch 20 let už uplynulo
  a já mám ten dojem,
 • 00:13:07 že jsme
  před nějakým otřesem k dobrému.
 • 00:13:14 Ale já mám i dojem, že letošní rok,
  na jehož počátku se ocitáme,
 • 00:13:19 by mohl přinést
  nějaké hlubší změny.
 • 00:13:28 Mně se zdá, že takové odcizení,
  které existuje mezi společností
 • 00:13:34 a politikou,
 • 00:13:35 nemůže trvat věčně,
  nemůže se zhoršovat,
 • 00:13:41 nemůže přinést nic dobrého.
 • 00:13:47 Já mám jednu zkušenost:
 • 00:13:49 já jsem měl nějakou debatu
  se studenty
 • 00:13:53 na Vysoké škole ekonomické.
 • 00:13:58 Bylo jich tam asi 1 200,
  nebo kolik,
 • 00:14:01 bylo to propojeno i s jinými sály,
 • 00:14:04 a na konci debaty
  jsem se zeptal těch studentů,
 • 00:14:10 kdo z nich by se v budoucnu
  chtěl věnovat politice?
 • 00:14:20 A přihlásilo se 6 lidí z toho davu.
 • 00:14:27 To nesvědčí
  o dobrém jménu politiky.
 • 00:14:31 A chce se mi věřit, že ti,
 • 00:14:35 pro které je dnes samozřejmé,
  že studují 1 semestr na Harvardu
 • 00:14:43 a 1 na Sorbonně a nepřipadá jim to
  jako něco zvláštního,
 • 00:14:47 a když potkají na Karlově mostě
  skupinu Belgičanů,
 • 00:14:53 tak nejsou celí vyjevení z toho,
  že tady jsou západní cizinci,
 • 00:14:58 jako jacísi nadlidé, tak se mi zdá,
  že tato generace přeci jen možná
 • 00:15:05 snad při tom dalším společenském
  chvění či dokonce otřásání
 • 00:15:16 vyprodukuje a vyšle do světa
  nějaký jiný typ politiků.
 • 00:15:26 A že se postavení politiky
  začne trošku měnit a zlepšovat.
 • 00:15:35 Já bych ten pcoit měl také trochu.
 • 00:15:38 Jak říkáš, já těch 20 let
  vzpomínám na zesnulého Vaška Bendu,
 • 00:15:43 který se též
  vždycky díval do budoucna
 • 00:15:46 a říkal:
  jestlipak se nám těch 20 let podaří?
 • 00:15:51 Díky Bohu se podařilo.
 • 00:15:53 To, že po 20 letech nepřišlo
  žádné katastrofické období,
 • 00:15:58 a třeba otázka spolupráce na bázi
  nábožensko-kulturní je otevřená.
 • 00:16:09 To je, myslím, něco opravdu nového.
 • 00:16:13 To probouzení, o němž hovoříš,
 • 00:16:15 je součástí širšího probouzení
  občanské společnosti,
 • 00:16:20 která je daleko bohatší, než jsme
  schopni registrovat třeba z novin.
 • 00:16:28 Co existuje rozmanitých spolků:
  spolek zvelebení místního pomníku,
 • 00:16:33 spolek na záchranu lesní stezky
  nebo co já vím.
 • 00:16:39 Nikdo o tom neví, pár členů
  toho spolku, jejich malé okolí,
 • 00:16:45 dělají důležitou dobrou věc,
  dělají to zadarmo,
 • 00:16:51 dělají to sami od sebe,
 • 00:16:54 a je jim dokonce jedno, že noviny,
  leda snad ty místní trošku,
 • 00:17:03 o tom moc nepíší.
 • 00:17:08 Já si vzpomínám,
  že mi kdysi, už v r. 1990,
 • 00:17:12 říkal Richard von Weizsäcker,
  německý prezident:
 • 00:17:18 Kde chřadne občanská společnost,
  tam chřadnou politické strany.
 • 00:17:26 Ony jsou jen produktem, zrcadlem,
 • 00:17:28 obrazem
  skutečného života společnosti.
 • 00:17:35 A ten je nejzřetelněji sledovatelný
  ve spontánnní sebestrukturaci
 • 00:17:45 tzv. občanské společnosti.
 • 00:17:52 Já vzpomínám,
  když se vrátím na Bory,
 • 00:17:55 kde byly debaty
  o politických stranách,
 • 00:17:57 kde jsi upozorňoval na to,
  že není možné a nebude možné
 • 00:18:02 obnovit politické strany
  na ideologiích 19. století.
 • 00:18:07 Faktem je, že po listopadu 1989
  byla zde určitá romantika,
 • 00:18:12 určitá iluze,
  až jakási mystická iluze,
 • 00:18:15 že to všechno bylo krásné,
  za 1. republiky,
 • 00:18:21 a tak nebyla jiná cesta.
 • 00:18:24 Ale teď vidíme, že problém
  politických stran je v tom,
 • 00:18:29 že mají
  tak malou společenskou základnu,
 • 00:18:32 že pak těžko generují kandidáty.
 • 00:18:34 Tam vidíme, jak to musí hledat.
 • 00:18:36 Ale pak se taky ztrácí
  vazba, určitá odpovědnost.
 • 00:18:40 Já jim trošku
  dávám rozhřešení v jedné věci:
 • 00:18:44 ta společnost se natolik změnila,
  že kdybychom byli upřímní,
 • 00:18:48 tak historické a politické strany
  už nemají tu základnu,
 • 00:18:52 kterou by mohly oslovit tím svým.
 • 00:18:55 Když vezmu sociální demokracii,
  dělnická strana,
 • 00:18:59 když víme, že dělnická třída
  jako taková zmizela.
 • 00:19:03 Protože je spíš zaměstnanec,
  ale dělníků je poměrně málo.
 • 00:19:07 Kdybychom brali zemědělskou stranu,
  tak situace se natolik proměnila,
 • 00:19:13 až je ta společnost
  v částečném chaosu,
 • 00:19:16 který se musí chtě nechtě
  promítnout i do politického života.
 • 00:19:21 Politické strany nevědí,
  jakým způsobem oslovit,
 • 00:19:25 takže oslovují
  téměř stejným způsobem všechny.
 • 00:19:28 Pak se to jenom zúží
  na určité ikony politické scény,
 • 00:19:34 ale tam je zase problém,
 • 00:19:36 že někdy u těch ikon
  hraje roli vizáž,
 • 00:19:40 anebo určitý šarm.
 • 00:19:43 Ale nemusí tam být určitá základna,
  která potom zmizí.
 • 00:19:49 Já když jsem jednou vedl rozhovor
  s naším hradeckým nakladatelem,
 • 00:19:55 tak jsem vzpomenul stavovský stát.
 • 00:19:57 Vysloužil jsem si kritiku,
  poněvadž kritik asi nedočetl,
 • 00:20:01 že jsem řekl:
  ale to je také minulost.
 • 00:20:04 Poněvadž
  i stavovské státy 19. století
 • 00:20:07 uvažovaly
  o určité struktuře společnosti,
 • 00:20:10 která dnes není.
 • 00:20:13 Ona je opravdu jiná.
 • 00:20:24 Já si myslím, že Evropa duši má.
 • 00:20:27 Jenom je problém asi v tom smyslu,
  že, jak říká Bible,
 • 00:20:33 bychom se nechali příliš obrůst
  těmi ostatními vnějšími projevy.
 • 00:20:41 Takže pak tu duši Evropy nechápeme.
 • 00:20:44 To je ta její variabilita,
  množství jazyků,
 • 00:20:48 bohatství literatury,
  různojazyčnost.
 • 00:20:51 To všechno v té Evropě je.
 • 00:20:54 Jen se domnívám, že je třeba
  opravdu hledat tu cestu,
 • 00:20:58 abychom nechali
  duši Evropy k nám promluvit.
 • 00:21:03 Jsme tak trochu jako děti,
  které jdou po ulici s walkmanem,
 • 00:21:08 a chudák vstoupí pod auto,
  protože nevidí, neslyší...
 • 00:21:12 To je problém Evropy.
 • 00:21:16 Ano, zcela určitě,
  s tím úplně souhlasím.
 • 00:21:20 Myslím si,
  že velký úkol Evropy dnes
 • 00:21:24 je umět se chovat
  v rámci celého světa.
 • 00:21:32 Umět se chovat k ostatním.
 • 00:21:38 Je jasné, že tak významné fenomény
  jako arabská vzpoura
 • 00:21:45 vůči diktátorům,
 • 00:21:47 nebo podobně, jako je
  nesmírný hospodářský rozmach Číny,
 • 00:21:53 to jsou věci, které nemohou zůstat
  Evropou nepovšimnuty.
 • 00:22:01 Ale způsob, jakým se k nim chová,
 • 00:22:04 musí mít dnešní době
  odpovídající podobu.
 • 00:22:15 Nemůže to být paternalistický
  nadřazenecký kolonialistický
 • 00:22:22 způsob, nemůžeme nabízet to,
  k čemu jsme se dopracovali
 • 00:22:28 v budování
  demokratického systému,
 • 00:22:37 politického, ale zároveň
  to nikomu nemůžeme vnucovat.
 • 00:22:42 Já myslím, že jak jsi zmínil
  ten arabský svět a Přední Východ,
 • 00:22:47 že tam je někdy i trošku problém
  přežívajících ideologií.
 • 00:22:53 Jestli já udělám
  z demokracie ideologii,
 • 00:22:56 a řeknu, že tento typ demokracie,
  ke kterému jsme dospěli,
 • 00:23:00 my třeba ve Švýcarsku, musíme
  aplikovat do všech zemí světa,
 • 00:23:06 tak je to nepoužitelné.
 • 00:23:08 A podobně i v těch afrických,
  islámských zemích,
 • 00:23:11 na Předním Východě.
 • 00:23:14 Já jsem tam hovořil
  s jedním velvyslancem,
 • 00:23:16 který odchází.
 • 00:23:18 Vrací se do země a říká:
  teď nemluvím, jako velvyslanec.
 • 00:23:21 Teď mluvím jako člověk,
  já se bojím.
 • 00:23:23 A není to dobře.
 • 00:23:25 Protože tady se musí vycházet
  i ze souvislostí,
 • 00:23:29 jako jsou islámská bratrstva,
  tito různí fundamentalisté,
 • 00:23:34 kteří mohou této cesty zneužít.
 • 00:23:38 Mělo by se také vycházet z toho,
  že oni půjdou trochu jinou cestou,
 • 00:23:43 ale je to taky otázka,
  jak dát co největšímu počtu lidí
 • 00:23:47 spoluúčast na řízení státu.
 • 00:23:49 Měli jsme jednou diskusi
  na indonéské ambasádě
 • 00:23:53 s velvyslanci a vevyslankyněmi
  islámských zemí,
 • 00:23:57 bývalým panem Msgr. Klauserem.
 • 00:24:01 Bylo to nesmírně zajímavé,
  když egyptská velvyslankyně řekla:
 • 00:24:05 vaše kultura, naše civilizace,
  došla do toho stadia,
 • 00:24:10 že svoboda jednotlivce
  může destruovat svobodu obce,
 • 00:24:14 rodiny, města nebo státu.
 • 00:24:18 To je extrém.
 • 00:24:21 Ale naše demokracie
  vždy dá přednost
 • 00:24:25 před jednotlivcem
  rodině, městu, obci, státu.
 • 00:24:30 To je také extrém.
 • 00:24:32 Ona sama přišla s tím:
  je skutečně potřeba hledat diskusi,
 • 00:24:37 jakým způsobem dojít
  k racionálnímu přístupu
 • 00:24:42 určité tolerance a kompromisu.
 • 00:24:49 Ano, a co se mi zdá být
  v této souvislosti velmi důležité
 • 00:24:53 je najít určitou míru nadhledu.
 • 00:24:58 Umět se usmát sami sobě
  a nebýt smrtelně vážní.
 • 00:25:06 Fanatikova tvář je smrtelně vážná.
 • 00:25:10 A neumí se sám nad sebou zasmát.
 • 00:25:13 Neumí se zasmát nejen sobě,
  ale ničemu.
 • 00:25:18 SMÍCH
 • 00:25:29 Já sám jsem velkým přítelem
  myšlenky sjednocené Evropy.
 • 00:25:39 Zvláště v dnešní době
  se mi to zdá být důležité.
 • 00:25:45 Podívejme se do historie:
  většina válek vznikla v Evropě
 • 00:25:49 nebo ji vyvolaly
  evropské státy, evropské zájmy.
 • 00:25:56 Tady už nebyla válka,
  nepočítáme-li bývalou Jugoslávii,
 • 00:26:01 tady už nebyla válka
  mnoho desítek let,
 • 00:26:04 ale je to mimo jiné
  i díky tomu integračnímu procesu.
 • 00:26:09 Já myslím, že je velmi důležité,
 • 00:26:12 že jeho součástí musí být
  vzájemný respekt k identitě členů,
 • 00:26:23 ale zároveň
  loajalita členů k celku.
 • 00:26:33 Já jsem docela přítel eura.
 • 00:26:41 Ta cesta přes eurozónu,
  přes společnou měnu,
 • 00:26:46 je cesta dobrá a cesta správná.
 • 00:26:51 Cesta náročná,
  takových krizí, jaké jsme teď měli,
 • 00:26:56 prožijeme ještě mnoho.
 • 00:26:59 A mnoho jich bylo v minulosti
  a zapomíná se na ně.
 • 00:27:03 A myslím si, že to patří k věci.
 • 00:27:12 Skutečnost touhy Evropy
  po sjednocení
 • 00:27:15 byla dána
  velkými expanzivními myšlenkami.
 • 00:27:19 Ve středověku vzniká
  Svatá říše římská národa německého,
 • 00:27:25 což ale není chápáno tak,
  jak to chápal Adolf Hitler.
 • 00:27:30 To, co bylo za Alpami,
  nazývali tam dole prostě Německo.
 • 00:27:36 Germánie, jejich soused,
  a co je za tím, oni už nevěděli.
 • 00:27:41 Ale je zajímavé, že tato symbióza
  trvala do 19. století.
 • 00:27:46 Rozbila ji pak
  bitva u Hradce Králové
 • 00:27:49 a od té doby přestává existovat.
 • 00:27:52 Povědomí Evropské unie.
 • 00:27:55 Náš společný přítel
  František Halas vždycky říká:
 • 00:27:59 Jedno se jehovistům splnilo:
 • 00:28:01 nezanikl svět, ale zanikla
  myšlenka římského impéria,
 • 00:28:06 kterou nosili rakouští císařové,
  němečtí císařové,
 • 00:28:10 francouzský císař,
  ruský car i sultán.
 • 00:28:16 Ale současné problémy Evropské unie
  jsou dány z mého hlediska
 • 00:28:21 dvojím způsobem:
 • 00:28:24 jednak že se přeceňuje
  ten ekonomický rozměr,
 • 00:28:28 zapomíná se na to,
  co Evropu stmeluje,
 • 00:28:31 eticky, inteletuálně a kulturně.
 • 00:28:35 To zůstává na vedlejší koleji.
 • 00:28:40 A bylo to i poměrně těžké
  prosadit to v Evropském parlamentu
 • 00:28:44 a v Evropské radě,
  třeba opravu církevních památek.
 • 00:28:48 To vím, ale podařilo se to.
 • 00:28:50 On byl takový i náš vstup do EU,
  do vlaku, který trochu ujíždí dál.
 • 00:28:58 Je tady
  ten tlak celosvětové globalizace,
 • 00:29:02 kde se světové problémy
  do Evropy promítají,
 • 00:29:06 a ani EU neví,
  jak tuto problematiku řešit.
 • 00:29:12 Já tady
  nejsem schopen dát radu, jak.
 • 00:29:15 Ale víme tedy,
  že problematika je opravdu těžká,
 • 00:29:18 a dokážu pochopit
  i určitou kritiku,
 • 00:29:24 mám za sebou několik setkání
  politiků i církevních osobností,
 • 00:29:31 kde se volá: cítíme i uvnitř církve
  potřebu velkých reforem.
 • 00:29:38 Tak i EU musí jaksi respektovat
  víc,
 • 00:29:44 ty jednotlivé státy a postoj
  Charlese de Gaulla,
 • 00:29:50 tedy Evropa států
  či Evropa regionů.
 • 00:29:54 A teď jsem měl možnost vidět,
  před určitou dobou,
 • 00:29:58 interview,
  které měl Dominique de Villipan,
 • 00:30:02 na obrazovce jedné naší stanice,
 • 00:30:05 kde hovořil
  nikoli o dvojrychlostní,
 • 00:30:07 ale trojrychlostní Evropě,
 • 00:30:10 Německo, Francie, pak 15-ka a
  zbytek,
 • 00:30:13 což ale
  pro většinu evropských států
 • 00:30:17 vytváří velká napětí.
 • 00:30:23 Takže z toho důvodu
  by současná EU měla přijmout
 • 00:30:28 nové přístupy a reformy.
 • 00:30:33 Třeba i debata
  o duchovních kořenech nové Evropy
 • 00:30:37 kde EU odmítá
  kvůli Lisabonské smlouvě
 • 00:30:41 křesťanské kořeny atd.
 • 00:30:44 Což myslím, že je necitlivé
  vůči většině obyvatel Evropy.
 • 00:30:53 A to i k vlastní historii
  a vlastní tradici.
 • 00:31:05 Soudobá moderní civilizace
  se ocitá před velikým rozcestím:
 • 00:31:10 buďto skončí velmi bídně,
  během několika desetiletí
 • 00:31:16 nebo staletí, anebo naopak.
 • 00:31:24 To je velké rozcestí,
 • 00:31:31 na němž se všichni ocitáme
  a každý na svém terénu
 • 00:31:37 tak či onak se s tím setkává, a to
  či ono dělá buď v jednom směru,
 • 00:31:49 tj. ve směru jejího zániku,
  anebo ve druhém směru,
 • 00:31:54 ve směru jejího přežití,
  jakési kultivace.
 • 00:32:04 Ale tak, jako jsme mluvili o tom,
  že naše země se ocitá
 • 00:32:09 na určitém rozcestí,
  politickém, společenském,
 • 00:32:13 tak v úplně jiných měřítcích
  a úplně jiných souvislostech
 • 00:32:19 se na určitém rozcestí, zdá se mi,
  ocitá i naše soudobá civilizace.
 • 00:32:28 Já bych k tomu jenom dodal:
  jak říkáš, že se ocitá na rozcestí,
 • 00:32:33 tak to není odmítnutí toho,
  co bylo,
 • 00:32:36 není to utopie, že ano,
 • 00:32:39 ale de facto máme tu zkušenost,
  kdy se hovoří o blahu nebo dobru.
 • 00:32:47 Je to určitý motiv a motor, který
  žene člověka v touze po štěstí.
 • 00:32:55 Ale v té touze musí zůstat člověkem
  v tom smyslu,
 • 00:32:58 že je otevřenou bytostí,
  která respektuje druhé.
 • 00:33:04 A pro mne jako pro člověka, který
  v Bibli čte a přemýšlí nad ní,
 • 00:33:09 a je to princip,
  který je vlastní kořenům Evropy,
 • 00:33:13 židokřesťanské kultuře,
  tak zásada, že uznám toho druhého,
 • 00:33:20 úplně sekularizovaně,
  jak to říká Kristus:
 • 00:33:25 co chceš, aby jiní činili tobě,
  to čiň ty jim.
 • 00:33:30 A proto jsme svědky toho,
 • 00:33:31 že v chudé indické vesnici
  najdeme šťastné lidi,
 • 00:33:35 i když my bychom
  tam nedokázali žít,
 • 00:33:38 a v bohaté Evropě,
  i v těch nejbohatších špičkách,
 • 00:33:43 najdeme nešťastné lidi.
 • 00:33:47 To je to skutečné hledání,
  z těch základních hodnot,
 • 00:33:51 které dělají člověka člověkem, tzn.
  bytostí, která je schopna lásky,
 • 00:33:58 která je schopna odpustit,
  která ale také ví,
 • 00:34:01 že stále zvyšovaný konzum
  nemůže být cesta ke štěstí.
 • 00:34:07 Ten konzum je přirozený,
  kdybychom nejedli, tak nebudeme,
 • 00:34:11 ale není to ta meta.
 • 00:34:14 Meta je ve vnitřní dimenzi člověka.
 • 00:34:28 Já nevím, jestli je nutné,
 • 00:34:30 aby nejbližší představitel církve
  a bývalý nejbližší představitel
 • 00:34:39 státu měli zcela identická přání:
  to by bylo podezřelé.
 • 00:34:47 Já za sebe bych přál lidem
 • 00:34:50 určité společensko-politické
  změny k lepšímu,
 • 00:34:58 o nichž už jsme mluvili,
  já jsem naznačoval, co tím myslím,
 • 00:35:03 ale především a hlavně:
  přál bych jim méně upachtěný život.
 • 00:35:15 Jakýsi veselejší život.
 • 00:35:20 Všimněte si,
  že kráčíte-li po Národní třídě,
 • 00:35:24 vidíte samé uspěchance.
 • 00:35:29 A ještě jich je málo.
 • 00:35:31 A kráčíte-li po Champs Elysees
  nebo po bulváru Saint-Michel,
 • 00:35:36 tak vidíte šviháky,
  kteří mají radost ze života,
 • 00:35:41 pánové mají dlouhou šálu,
  takto přehozenou, vlaje za nimi.
 • 00:35:48 Dámy jsou vymóděné, namalované,
  mají jakousi radost ze života,
 • 00:35:53 nepospíchají nikam,
  proč taky pospíchat,
 • 00:35:56 když n všechno máme
  všechny tyto rozmanité přístroje.
 • 00:36:08 Je v tom kus radosti ze života,
  životní pohody, harmonie,
 • 00:36:13 tradice,
  má to tisíc a jednu příčinu:
 • 00:36:18 nemám-li ale mluvit
  o obecných příčinách,
 • 00:36:23 jako je zdravé štěstí, dlouhá léta,
  tak bych jmenoval toto.
 • 00:36:33 Já myslím, že mnohé bylo řečeno,
  že to není třeba doplňovat,
 • 00:36:38 ale já bych jenom připomněl,
 • 00:36:40 že když jsme vcházeli
  do starých venkovských domů,
 • 00:36:44 ale někdy i do městských bytů,
  tak byla taková tabulka:
 • 00:36:48 Bez Božího požehnání
  marné lidské namáhání.
 • 00:36:51 Tak já bych
  toto Boží požehnání
 • 00:36:54 přál všem těm předsevzetím
  a výzvám a slovům,
 • 00:36:58 která tady zazněla.
 • 00:36:59 Ať Bůh žehná všem, celé české zemi.
 • 00:37:02 Amen.
 • 00:37:06 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:37:18 .

Související