iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 6. 2012
22:00 na ČT1

1 2 3 4 5

57 hlasů
79300
zhlédnutí

Národní klenoty

Praha - rozmanitost v jednotě

Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO.

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Národní klenoty - Praha - rozmanitost v jednotě

 • 00:00:07 Zapsání památky do seznamu
  světového, kulturního
 • 00:00:10 a přírodního dědictví,
  čili mezi památky UNESCO,
 • 00:00:14 je aktem, kterým celé světové
  společenství prohlašuje:
 • 00:00:18 Toto je na celém světě
  výjimečné a jedinečné,
 • 00:00:22 je to naším
  společným dědictvím
 • 00:00:25 a my se to zavazujeme chránit
  v zájmu nás všech.
 • 00:00:51 Praha ve své historii
  získala mnoho přízvisek.
 • 00:00:54 Zkamenělá krása,
  Zlaté město,
 • 00:00:57 Praha stověžatá
  a nebo Matka měst.
 • 00:01:01 Na seznam UNESCO
  se však dostala,
 • 00:01:04 protože dokonale ztělesňuje to,
  čemu se říká:
 • 00:01:06 "Jednota v rozmanitosti,
  rozmanitost v jednotě."
 • 00:01:38 Pražská památková rezervace
  zahrnuje
 • 00:01:40 1 330 památkově chráněných objektů
  a rozprostírá se
 • 00:01:45 na ploše více jak 9 km2,
  což z ní činí
 • 00:01:49 jednu z největších památkových
  rezervací na světě.
 • 00:01:55 Podle statistik je Praha
 • 00:01:57 třetím nejnavštěvovanějším městem
  v Evropě.
 • 00:02:00 Především je ale městem,
  které stále žije a vyvíjí se.
 • 00:02:05 Praha má svůj příběh,
  který se jí vepsal do tváře
 • 00:02:08 a činí ji jedinečnou.
 • 00:02:16 Osudy Prahy
  odjakživa určovala řeka
 • 00:02:19 a velký rozvoj sídelního města
  Českého království
 • 00:02:22 nastal poté,
  co oba břehy Vltavy
 • 00:02:26 spojil první kamenný most.
  Byl pojmenován po Juditě,
 • 00:02:30 manželce přemyslovského krále
  Vladislava II.
 • 00:02:33 Postavili ho
  v 70. letech 12. století
 • 00:02:36 a sloužil téměř 200 let,
  než byl zničen povodní.
 • 00:02:41 Praha se náhle ocitla
  bez své důležité dopravní tepny.
 • 00:02:44 Naštěstí ne nadlouho.
 • 00:02:50 Šťastným řízením osudu
  seděl tehdy na českém trůně
 • 00:02:52 císař Karel IV. Lucemburský,
  který si Prahu vyvolil
 • 00:02:56 jako své sídelní město
  a centrum celé Říše.
 • 00:03:04 Základní kámen nového mostu
  byl položen 9. 7. 1357
 • 00:03:09 v 5 hodin a 31 minut.
 • 00:03:13 Tento přesný čas byl údajně vybrán
  císařskými astrology
 • 00:03:16 jako nejvhodnější díky probíhající
  konjunkci Slunce se Saturnem.
 • 00:03:21 Zároveň v sobě skrývá
  tajemný numerologický kód.
 • 00:03:25 Ať už budete číst číslice v datu
  odpředu nebo odzadu,
 • 00:03:29 vždy vytvoří sled lichých čísel
  od jedničky do devítky.
 • 00:03:33 V té době
  se navíc všeobecně věřilo,
 • 00:03:36 že lichá čísla jsou šťastná.
 • 00:03:41 Karel IV. se
  zasadil o oživení nového sídla
 • 00:03:45 a narýsoval Praze velkorysý
  urbanistický plán.
 • 00:03:49 Kromě množství staveb
  vrcholné gotiky
 • 00:03:51 založil Nové Město Pražské,
 • 00:03:54 což byl projekt gotického
  velkoměsta.
 • 00:04:00 Zatímco do té doby rostlo Staré
  Město a Malá Strana živelně,
 • 00:04:04 Nové Město
  bylo velkoryse plánováno.
 • 00:04:07 Jeho předobrazem
  byl pro hluboce věřícího císaře
 • 00:04:10 biblický Nový Jeruzalém.
 • 00:04:17 Karel IV. vyhlásil,
  že když měšťané postaví kamenný
 • 00:04:20 dům do 18 měsíců,
  dostanou zvláštní privilegia,
 • 00:04:24 především pak veškeré odpustky
  na daních po dobu dvanácti let.
 • 00:04:29 Není se proto divit,
  že Praha v té době
 • 00:04:32 byla třikrát větší než Paříž
  a byla skutečným
 • 00:04:35 reprezentativním sídlem
  římského císaře.
 • 00:04:41 Karel IV. vložil Praze do vínku
  její pozdější rozmanitost.
 • 00:04:45 Každé jím založené náměstí
  má totiž jiný tvar
 • 00:04:49 a každý nový kostel
  jinou podobu.
 • 00:04:52 Jeho proslulá sběratelská vášeň
  jakoby se projevila
 • 00:04:55 i ve střádání různých typů
  architektury a urbanismu.
 • 00:05:05 Otec vlasti vtiskl Praze
  velkorysý řád,
 • 00:05:08 který přetrvává dodnes.
 • 00:05:10 Kamenný most s třemi věžemi
  a nad ním se tyčící
 • 00:05:13 Pražský hrad s katedrálou
  jsou uznávány
 • 00:05:16 jako symboly české státnosti
  a jejich kultovní status
 • 00:05:20 si nedovolil narušit
  žádný z panovníků,
 • 00:05:23 obývající sídlo českých králů
  v následujících staletích.
 • 00:05:29 15. století,
  doba po Karlu IV.,
 • 00:05:32 bouřlivé časy
  husitského povstání.
 • 00:05:36 Praha ztratila své postavení
  centra Evropy
 • 00:05:38 a její rozvoj se zastavil,
  ale paradoxně právě to
 • 00:05:43 pomohlo zachránit do dnešních dnů
  gotickou krásu Prahy.
 • 00:05:48 Pozdější přestavby
  ji naštěstí respektovaly.
 • 00:05:53 Na konci 15. století
  usedá na český královský trůn
 • 00:05:56 Vladislav Jagellonský.
 • 00:05:59 Spolu s ním přichází do Prahy
  i na Pražský hrad renesance,
 • 00:06:03 která tak střídá gotiku.
 • 00:06:05 Jejich prolínání se dokonale odráží
  ve Vladislavském sále.
 • 00:06:10 Architekt Benedikt Rejd
  ho vytvořil ve stylu pozdní,
 • 00:06:15 takzvané
  vladislavské gotiky.
 • 00:06:20 Zatímco bohatá kroužená klenba
  je ještě čistě gotická,
 • 00:06:24 pravoúhlá okna
  a některé detaily na portálech
 • 00:06:27 už jsou ve stylu renesančním.
 • 00:06:34 Velkorysý prostor vznikl
 • 00:06:36 spojením několika starších
  sněmovních sálů.
 • 00:06:39 Původně byl využíván
  jako reprezentační místo
 • 00:06:42 královských hostin,
  včetně korunovačních,
 • 00:06:44 a dokonce rytířských turnajů,
  nebo trhů s luxusním zbožím.
 • 00:06:53 K sálu přiléhají čtyři křídla,
  přičemž jihozápadní,
 • 00:06:56 takzvané Ludvíkovo,
 • 00:06:58 je prvním čistě renesančním palácem
  v Čechách.
 • 00:07:20 V roce 1526
  přicházejí po Jagelloncích
 • 00:07:23 na český trůn Habsburkové.
 • 00:07:25 Král Ferdinand pokračuje
  ve zvelebování Pražského hradu
 • 00:07:29 a tady na severním předpolí
  zakládá Královskou zahradu,
 • 00:07:34 jako vůbec jednu z prvních
  renesančních zahrad
 • 00:07:37 na sever od Alp.
 • 00:07:39 Pěstují se tu i exotické druhy
  rostlin a ovoce.
 • 00:07:43 Poprvé v Evropě se tu například
  pěstují i tulipány.
 • 00:07:50 Na východní straně zahrady
  byl postaven
 • 00:07:51 renesanční Královský letohrádek,
  který dal prý Ferdinand
 • 00:07:55 vybudovat z lásky pro svou ženu,
  královnu Annu.
 • 00:08:00 Jeho arkádový ochoz
  a bohatá reliéfní výzdoba
 • 00:08:03 je dílem italských kameníků.
 • 00:08:12 Nad svahem Jeleního příkopu
  na jižní straně zahrady
 • 00:08:15 pak vznikla Velká míčovna podle
 • 00:08:19 Bonifáce Wohlmuta
  a Ulrica Aostalliho de Sala.
 • 00:08:22 Stavba určená původně
  k míčovým hrám
 • 00:08:25 byla bohatě vyzdobena sgrafity
  20 alegorických postav.
 • 00:08:48 Roku 1541 přichází pro plánovanou
  dostavbu Hradu zdrcující rána.
 • 00:08:54 Velký požár
  levého břehu Vltavy.
 • 00:08:57 Z této pohromy se Pražský hrad
  bude vzpamatovávat několik staletí.
 • 00:09:10 Nedlouho po zničujícím požáru
  nicméně vstupuje Praha
 • 00:09:14 do dalšího velkolepého období.
 • 00:09:16 Císař Rudolf II. Habsburský
  si ji zvolil za sídelní město
 • 00:09:20 a její význam, stejně jako
  za dob Karla IV., vzrostl.
 • 00:09:24 Opět se stala centrem Evropy
 • 00:09:27 a její sláva
  se doslova dotýkala hvězd.
 • 00:09:30 Počet věží kostelů a dalších staveb
  již překročil 150,
 • 00:09:33 takže přízvisko Stověžatá,
  které dostala
 • 00:09:36 později v 19. století,
 • 00:09:38 bylo oprávněné
  už v době pozdní renesance.
 • 00:09:52 U dvora císaře Rudolfa II.
  vzniká
 • 00:09:56 jedno z evropských center
  manýristické kultury.
 • 00:09:59 Šlechta byla na vzestupu
  a měla tudíž na to,
 • 00:10:01 aby platila
  umělce ze zahraničí.
 • 00:10:04 Do Prahy přicházejí Vlaši -
 • 00:10:07 jak se tehdy říkalo
  italským řemeslníkům.
 • 00:10:10 A ti ve spolupráci
  s českými staviteli
 • 00:10:12 vytvářejí specifickou českou
  renesanci.
 • 00:10:16 Výsledkem
  je řada pozoruhodných staveb,
 • 00:10:18 jako například tento palác
  Martiniců na Hradčanském náměstí.
 • 00:10:48 Jen o kousek dál
  stojí Schwarzenberský,
 • 00:10:50 dříve Lobkovický palác.
 • 00:10:52 Původní stavba byla zničena
  při onom velkém požáru 1541
 • 00:10:58 a vystavěna znovu na začátku
  druhé poloviny 16. století,
 • 00:11:01 už jako renesanční budova.
 • 00:11:05 Majestání šlechtická rezidence
  měla reprezentovat
 • 00:11:08 jeden z nejvýznamnějších
  českých rodů.
 • 00:11:12 Tomu odpovídá i její
  velkoryse pojatý exteriér,
 • 00:11:15 který zaujme kolemjdoucí
  hned na první pohled.
 • 00:11:20 Fasáda budí prostorový dojem
  pomocí sgrafitových psaníček.
 • 00:11:39 Renesancí
  nabyla Praha na rozmanitosti,
 • 00:11:41 která se dá vychutnat
  například při pohledu
 • 00:11:44 na Jižní věž
  katedrály svatého Víta.
 • 00:11:47 Stavbu takřka stometrové věže
  začal stavitel katedrály
 • 00:11:50 Petr Parléř, ale kvůli požáru
  se její dokončení protáhlo
 • 00:11:54 do dalších staletí.
 • 00:11:57 Díky tomu se v ní snoubí
  hned tři architektonické slohy.
 • 00:12:00 Na gotický základ dokonale navazuje
  renesanční část,
 • 00:12:04 zakončená
  později barokní střechou.
 • 00:12:19 Harmonie jednotlivých částí
  při celkovém pohledu
 • 00:12:22 je dokladem rozmanitosti
  v jednotě,
 • 00:12:25 které si byli tvůrci Prahy
  už v dávných dobách dobře vědomi.
 • 00:12:33 Za vlády císaře Rudolfa II.
  Praha opravdu vzkvétala.
 • 00:12:38 Nejen architektonicky,
 • 00:12:40 stala se doslova centrem světové
  vědy.
 • 00:12:43 Potkávali se tu hvězdopravci,
  alchymisti,
 • 00:12:46 ale i podvodníci a šarlatáni.
 • 00:12:49 Pracovali tu Johannes Kepler,
  Tycho Brahe,
 • 00:12:52 John Dee
  nebo třeba Magistr Kelly.
 • 00:12:55 Tady ve Zlaté uličce
  se zkoumaly záhady materie
 • 00:12:59 a hledal kámen mudrců.
 • 00:13:05 Zlatá ulička pod severní hradbou
  je posledním dochovaným
 • 00:13:08 zbytkem drobné zástavby
  Pražského hradu.
 • 00:13:11 Obyvateli malých domků
  byli kromě alchymistů
 • 00:13:16 i sloužící,
  hradní střelci, nebo zlatníci,
 • 00:13:19 podle kterých patrně získala
  své jméno.
 • 00:13:40 Rozkvět moudrosti a vědy se netýkal
  jen hradu a dvora.
 • 00:13:43 Významně k němu přispívali
  i Židé
 • 00:13:46 žijící v ghettu
  na pravém břehu Vltavy.
 • 00:13:52 Rudolf II. nevyslyšel stížnosti
  měšťanů proti Židům,
 • 00:13:56 což přineslo utlačované menšině
  klidnější život.
 • 00:14:00 Sám pak využíval
  služeb dvorského Žida
 • 00:14:03 Mordechaje Meisela,
  který se významně podílel
 • 00:14:06 na zvelebení Židovského města.
 • 00:14:09 Atmosféru těchto dávných dob
  můžeme dodnes pocítit
 • 00:14:12 na Starém židovském hřbitově
  z 15. století.
 • 00:14:16 Jako by se zde zastavil čas.
 • 00:14:36 Pod náhrobními kameny tu odpočívá
  nejen sám Mordechaj Maisel,
 • 00:14:40 ale například
  i učenec a básník Avigdor Karo,
 • 00:14:43 matematik a astronom
  David Gans
 • 00:14:46 a učitel a rabín
  Jehuda Liwa ben Becalel
 • 00:14:49 zvaný též
  rabi Löwe či Maharal.
 • 00:14:54 "Člověk je jako strom,
  ale obrácený,
 • 00:14:56 protože má své kořeny v nebi",
  zaznívá z jeho učení.
 • 00:15:03 K slavnému rabimu se váže legenda
  o stvoření umělého člověka
 • 00:15:07 Golema,
  který chránil židovské ghetto.
 • 00:15:11 Když jednou před šabatem
  rabi Löwe
 • 00:15:13 zapomněl uložit Golema
  k odpočinku,
 • 00:15:16 nervózní Golem
  málem způsobil neštěstí.
 • 00:15:19 Dle legendy dodnes spí na půdě
  Staronové synagogy.
 • 00:15:30 Postavená kolem roku 1270
  v raně gotickém stylu
 • 00:15:34 je jednou z nejstarších
  stále funkčních synagog v Evropě.
 • 00:15:47 V prostoru mezi sloupy
  je dochovaná bima
 • 00:15:50 s kovanou gotickou mříž.
  A v čele sálu Aron ha-kodeš,
 • 00:15:55 tedy schrána na tóru, s dvěma
  renesančními sloupky z 16. století.
 • 00:16:01 Výzdoba schrány na tóru i dalších
  architektonických prvků
 • 00:16:05 je tvořena rostlinnými motivy,
  zejména motivy vinné révy,
 • 00:16:08 jejichž dvanáct odnoží
  má symbolizovat
 • 00:16:12 12 izraelských kmenů.
 • 00:16:15 Vnitřní výzdobu pak doplňuje
  vysoká korouhev,
 • 00:16:18 která symbolizuje významné
  postavení pražské židovské obce.
 • 00:16:48 V předsíni můžeme vidět
  i dvě raně barokní pokladnice,
 • 00:16:51 které sloužily k ukládání
  židovských daní,
 • 00:16:54 soustřeďovaných zde
  z celého království.
 • 00:17:03 Pověst praví,
  že při stavbě synagogy
 • 00:17:05 byly do zdí vloženy kameny
  ze zbořeného chrámu v Jeruzalémě.
 • 00:17:09 Až na konci věků přijde mesiáš,
  vrátí se kameny zpět.
 • 00:17:13 Proto se říká,
  že je tu synagoga jen podmínečně -
 • 00:17:17 hebrejsky al tnaj -
  z čehož později
 • 00:17:20 vzniklo "alt neu" -
  tedy Staronová.
 • 00:17:33 Rudolfínská doba byla pro Prahu
  dobou absolutního rozkvětu.
 • 00:17:38 A jakoby všichni ti
  astronomové, alchymisti,
 • 00:17:41 filosofové a umělci přenesli
  na Prahu nějaké kouzlo.
 • 00:17:47 Proto nese od té doby další
  přízvisko - Praha magická.
 • 00:17:52 A to až do dnešních dnů,
  neboť jakoby ono kouzlo
 • 00:17:55 bylo neustále něčím oživováno
  a přitahovalo
 • 00:17:59 další a další generace.
 • 00:18:04 Smrtí císaře Rudolfa však magické
  kouzlo na čas skončilo.
 • 00:18:09 Náboženské nepokoje, doutnající
  v Čechách už od husitských dob,
 • 00:18:13 ožily s příchodem Habsburské
  katolické protireformace.
 • 00:18:17 České stavy se vzepřely
  Habsburkům
 • 00:18:20 a zvolily si reformního "zimního"
  krále Fridricha Falckého.
 • 00:18:25 Jejich odpor
  ale skončil katastrofou
 • 00:18:27 v bitvě na Bílé Hoře.
 • 00:18:29 Nedlouho nato se Evropa začala
  zmítat v ohni třicetileté války.
 • 00:18:56 Přes Karlův most se směrem
  na Hradní vrch
 • 00:18:59 přelily jednotky Švédů a vyplenily
  Rudolfovy umělecké sbírky.
 • 00:19:04 A nejen je,
  několikrát vydrancovaná Praha
 • 00:19:07 se ocitla na periferii
  habsburské říše,
 • 00:19:11 jejímž centrem se
  na další tři století stala Vídeň.
 • 00:19:15 Alois Jirásek
  píše o době temna,
 • 00:19:17 přesto ale právě tehdy
  Praha přidala do své sbírky
 • 00:19:21 další klenoty,
  tentokrát ve stylu baroka.
 • 00:19:28 Karlův most si dnes nedokážeme
  představit bez soch,
 • 00:19:31 přitom jeho původní podoba
  byla jiná.
 • 00:19:34 Barokní a novobarokní sochy
  se na gotický základ
 • 00:19:37 přidávaly postupně.
 • 00:19:39 Jména jejich autorů -
  Braun, Brokoff nebo Max
 • 00:19:43 patří již neodmyslitelně
  do panteonu
 • 00:19:45 nejvýznamnějších sochařů,
  kteří tvořili na našem území.
 • 00:20:05 Baroko přichází do Čech
  koncem 17. století.
 • 00:20:09 Byl to styl provázaný s duchovnem
  a s exaltovaným prožitkem.
 • 00:20:13 V tomto stylu vznikla
  i nepřehlédnutelná dominanta
 • 00:20:16 levého břehu Vltavy -
  chrám sv. Mikuláše.
 • 00:20:26 Jeho velikost a vznešenost
  s dominantní velkou kopulí
 • 00:20:29 zvedla horizont Malé strany
  natolik,
 • 00:20:33 že musely být zvýšeny
  i obě gotické mostecké věže.
 • 00:20:37 Dnes bychom mohli říct,
  že z tehdejšího pohledu
 • 00:20:40 byl narušen pražský horizont.
 • 00:20:43 Město se muselo
  tak velké stavbě přizpůsobit.
 • 00:20:53 Autory tohoto
  nádherného barokního monumentu
 • 00:20:56 byli čeští stavitelé
  otec a syn Dietzenhoferové,
 • 00:20:59 po kterých jej dokončil
  Ital Anselmo Lurago.
 • 00:21:03 Chrám se stavěl
  dlouhých 51 let.
 • 00:21:06 Patrové průčelí chrámu
  je široce rozložené,
 • 00:21:10 nezvykle zvlněné
  a zdobené balustrádou.
 • 00:21:27 Na okázalé výzdobě se podílela
  celá řada
 • 00:21:30 vynikajících umělců
  pozdního baroka.
 • 00:21:33 Můžeme zde obdivovat
  nástropní fresky
 • 00:21:35 od Jana Lukáše Krackera,
  umístěné na stropě lodi.
 • 00:21:57 Autorem fresek v kopuli
  je František Xaver Palko,
 • 00:22:00 který se podílel
  i na další malířské výzdobě.
 • 00:22:22 Interiér je dále vyzdoben sochami
  od Františka Ignáce Platzera.
 • 00:22:35 Asi nejcennější památkou
  je ale cyklus
 • 00:22:37 pašijových obrazů mistra šerosvitu,
  malíře Karla Škréty.
 • 00:22:54 Chrám svatého Mikuláše
  je díky
 • 00:22:56 své architektonické výjimečnosti
  i bohaté výzdobě
 • 00:23:00 považován za nejkrásnější
  pražskou barokní stavbu.
 • 00:23:16 V době třicetileté války
  se Praha postupně měnila
 • 00:23:19 v mohutnou barokní pevnost.
 • 00:23:22 Ovšem stavět a přestavovat
  mohli pouze ti, kteří na to měli.
 • 00:23:25 Tedy bohatí měšťané, šlechta
  a církev.
 • 00:23:28 A tak vedle okázalých kostelů
  vyrůstaly
 • 00:23:32 i robustní barokní paláce jako
  například tento Clam-Gallasův.
 • 00:23:58 Pod hradem si staví palác
  v té době
 • 00:24:00 nejmocnější muž v Čechách,
  Albrecht z Valdštejna.
 • 00:24:04 Jeho sídlo dodnes ohromuje
  zajímavými válečnickými detaily.
 • 00:24:08 Například hlavní brána je slepá,
  což mělo zmást nepřítele.
 • 00:24:13 Do budovy se vstupovalo menšími
  postraními brankami.
 • 00:24:20 Jak ale víme z historie,
  ani tyto úskoky
 • 00:24:22 mocnému Valdštejnovi
  nepomohly.
 • 00:24:25 Jeho život skončil
  rukou najatého vraha.
 • 00:24:36 Díky tomu,
  že Praha přestala být metropolí,
 • 00:24:39 vyhnuly se jí velké přestavby
  v jednotném stylu,
 • 00:24:43 kterými prošla
  mnohá evropská města.
 • 00:24:46 Naopak, další slohy obohacovaly,
  zkrášlovaly
 • 00:24:49 a učinily z ní
  tak vyhledávaný klenot.
 • 00:24:55 Praha je ale především
  stále živoucí město,
 • 00:24:58 město, ve kterém žijí lidé
  a díky lidem se dále mění.
 • 00:25:03 Krása Prahy je nadčasová
  a její příběh zdaleka nekončí.
 • 00:25:11 Vývoj pražské architektury
  pokračoval i v dalších staletích,
 • 00:25:15 ale o tom si povíme
  až příště.
 • 00:25:54 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2012

Související