iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 6. 2012
22:00 na ČT1

1 2 3 4 5

80 hlasů
109994
zhlédnutí

Národní klenoty

Vila Tugendhat - srdce z onyxu

Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO.

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Národní klenoty - Vila Tugendhat - srdce z onyxu

 • 00:00:07 Zapsání památky do seznamu
  světového, kulturního
 • 00:00:10 a přírodního dědictví,
  čili mezi památky UNESCO,
 • 00:00:14 je aktem, kterým celé světové
  společenství prohlašuje:
 • 00:00:18 Toto je na celém světě
  výjimečné a jedinečné,
 • 00:00:22 je to naším
  společným dědictvím
 • 00:00:25 a my se to zavazujeme chránit
  v zájmu nás všech.
 • 00:00:51 BRNO, město inspirující umělce
  po celá staletí.
 • 00:00:56 Rodiště architekta Adolfa Loose,
  herce Hugo Haase,
 • 00:01:00 spisovatelů Milana Kundery
  a Bohumila Hrabala
 • 00:01:03 a mnoha dalších a dalších.
 • 00:01:05 Město
  přející modernímu umění,
 • 00:01:08 město,
  ve kterém byl vybroušen
 • 00:01:10 i jeden drahokam
  světové architektury.
 • 00:02:06 Psal se rok 1928.
 • 00:02:09 V Hollywoodu kreslil Walt Disney
  první skicy Mickey Mouse,
 • 00:02:13 Alexander Fleming
  objevil penicilin,
 • 00:02:15 světlo světa spatřil poprvé
  například Andy Warhol.
 • 00:02:19 A ve stejném roce
  se zde v Brně zrodila
 • 00:02:22 i myšlenka postavit vilu
  rodiny Tugendhat.
 • 00:02:26 Dílo, které předběhlo svou dobu
  a vlastně ji předbíhá stále.
 • 00:02:34 Město pod Špilberkem
  bylo v té době jiné,
 • 00:02:37 než jak ho známe dnes.
 • 00:02:40 Po rozpadu monarchie
  a vyhlášení republiky
 • 00:02:42 jakoby se začalo rychle
  probouzet.
 • 00:02:45 Tomáš Garrigue Masaryk,
  první prezident Československa,
 • 00:02:48 byl nadějí
  moderní budoucnosti.
 • 00:02:51 Tehdy se z Brna stala doslova
  kulturní křižovatka,
 • 00:02:54 na které se střetávaly
  a ovlivňovaly
 • 00:02:57 domácí tvůrčí podněty
  s těmi zahraničními.
 • 00:03:01 Brno přijímalo nové umělecké směry
  s otevřenou náručí.
 • 00:03:05 A s nimi pak
  i průmyslový pokrok.
 • 00:03:18 Bylo zde postaveno
  jedno z nejmodernějších
 • 00:03:20 výstavišť v Evropě,
  kde byla pouhých deset let
 • 00:03:23 po vzniku republiky
  uspořádána výstava
 • 00:03:26 o soudobé československé
  kultuře.
 • 00:03:29 To vystihuje atmosféru
  tehdejšího města dokonale.
 • 00:03:32 Ve světě
  se prosazovaly či rozvíjely
 • 00:03:34 nové směry architektury.
 • 00:03:36 Imprese, exprese, kubismus,
  konstruktivismus, secese...
 • 00:03:40 Každé evropské město
  mělo své umělecké období
 • 00:03:44 a svůj osobitý styl.
 • 00:03:47 V Brně se řada architektů,
  mezi nimiž vynikal
 • 00:03:49 například Bohuslav Fuchs,
  zasadila o rozkvět funkcionalismu.
 • 00:03:55 Po celém městě postupně vyrůstaly
  desítky funkcionalistických staveb.
 • 00:03:59 Od soukromých vil,
  přes hotely, úřední budovy
 • 00:04:02 až třeba po kavárny.
 • 00:04:12 "ORNAMENT JE ZLOČIN.Ş
 • 00:04:15 Zásadní věta architekta
  a brněnského rodáka Adolfa Loose
 • 00:04:19 pronesená deset let
  před I. světovou válkou.
 • 00:04:23 Velmi odvážná
  a provokativní věta,
 • 00:04:26 uvážíme-li,
  v jaké době byla vyřčena.
 • 00:04:29 Jen si to představte.
  Počátek 20. století.
 • 00:04:33 Secese v rozkvětu,
  dekorativnost a ornament
 • 00:04:36 doslova na každém kroku.
  Na předmětech denní potřeby.
 • 00:04:40 Porcelán zdobený lístečky,
  krajkové textilie,
 • 00:04:43 ozdobně vyřezávaný nábytek.
  A do toho najednou:
 • 00:04:46 "ORNAMENT JE ZLOČIN."
 • 00:04:50 Byl to zcela nový způsob přemýšlení
  o vztahu krásy a funkce.
 • 00:05:11 Ve stejných letech,
  kdy Adolf Loos
 • 00:05:13 odvážně prosazuje v Brně
  svou novou uměleckou filozofii,
 • 00:05:18 zakládá v Berlíně svůj ateliér
  jistý nadějný mladý architekt.
 • 00:05:23 Architekt, který se stane
  pro jedny polobohem,
 • 00:05:26 pro druhé ničitelem krásy.
 • 00:05:29 Psal se rok 1928,
  když za ním do Berlína
 • 00:05:31 přijeli zákazníci
  odněkud z Moravy.
 • 00:05:38 Manželé Greta a Fritz Tugendhatovi
  pocházeli
 • 00:05:41 z bohaté průmyslnické rodiny
  žijící toho času v Brně.
 • 00:05:45 Myšlenka funkcionalismu
  jim naprosto učarovala.
 • 00:05:48 Osudovým se pak stalo
  jejich setkání
 • 00:05:51 s německým architektem
  Ludwigem Miesem van der Rohe.
 • 00:05:55 Jemu dali naprosto volnou ruku
  pro práci s jediným zadáním.
 • 00:05:59 Aby jim vytvořil
  místo pro šťastný život.
 • 00:06:02 Finanční omezení stavby?
  Žádné.
 • 00:06:09 Takové nabídce zřejmě
  nešlo odolat
 • 00:06:12 a Mies van der Rohe
  se vypravil do Brna.
 • 00:06:15 Tehdy asi netušil,
  jak významné rozhodnutí
 • 00:06:17 to pro jeho kariéru bude.
 • 00:06:20 Navíc mu zřejmě velmi imponovala
  jakási místní
 • 00:06:23 "funkcionalistická" atmosféra.
 • 00:06:26 Již ve 30. letech bylo pro něj
  jedním
 • 00:06:29 z hlavních úkolů architektury
 • 00:06:31 nalezení rovnováhy
  mezi stavbou a krajinou.
 • 00:06:40 Na parcele číslo 33-65
  v Černopolní ulici
 • 00:06:44 rostla tehdy velká vrba.
 • 00:06:47 Ta inspirovala architekta
  k rozhodnutí vytvořit dílo,
 • 00:06:51 které bude porušovat
  všechny architektonické
 • 00:06:54 a vlastně i společenské
  konvence.
 • 00:07:09 Mies se přizpůsobil
  svažitému pozemku
 • 00:07:12 a nestavěl na něm klasickou
  vilu tyčící se k nebi.
 • 00:07:15 Ale stavbu, která respektuje
  charakter a krásu okolí
 • 00:07:19 a také přirozené panorama
  Brna.
 • 00:07:22 Postavil tedy dům
  doslova vzhůru nohama.
 • 00:07:26 Do vily Tugendhat se totiž nevchází
  jako obvykle
 • 00:07:29 z přízemí,
  ale rovnou z nejvyššího patra.
 • 00:07:32 A pak pěkně hezky dolů,
  do hlubin skleněného paláce.
 • 00:07:37 Vila není z ulice prakticky vidět
  a přestože je opravdu
 • 00:07:40 hodně prosklená, poskytovala
  Tugendhatovým velké soukromí.
 • 00:07:48 Pozdější kritici dali prostoru vily
  přezdívku "sklepení"
 • 00:07:51 a nazvali celý koncept
  "neslušným".
 • 00:07:55 Levicová inteligence
  navíc považovala stavbu
 • 00:07:58 spíš za projev snobismu.
 • 00:08:00 Narážela na fakt,
  že za drahé materiály
 • 00:08:03 by se dalo postavit
  několik desítek rodinných domů
 • 00:08:06 pro chudší obyvatelstvo.
 • 00:08:09 To svědčí
  o obrovské pozornosti,
 • 00:08:12 jakou stavba na sebe od počátku
  poutala.
 • 00:08:23 Mies nebyl, stejně jako Adolf Loos,
  zaujatý ornamentem, ale plochou.
 • 00:08:28 Čistota a kvalita materiálu
  pro něj byla vrcholem krásy.
 • 00:08:33 Nešlo o módní styl,
 • 00:08:35 ale o vyjádření vztahu člověka
  a moderního světa.
 • 00:08:42 Tím jak tvořil,
  měl Mies velmi blízko
 • 00:08:44 k holandské výtvarné skupině
  De Stijl.
 • 00:08:47 Ta tvrdila, že základem modernosti
  v architektuře
 • 00:08:51 je soustava rovných ploch k sobě
  navzájem kolmých a rovnoběžných.
 • 00:08:55 Takový prostor je pak velmi
  dynamický a přizpůsobivý.
 • 00:09:23 Dnes, kdy ve vile nikdo nežije
  a není zabydlená,
 • 00:09:26 může působit
  chladně a odosobněně.
 • 00:09:30 Tugendhatovi si ji ale velmi rychle
  přizpůsobili svému životnímu stylu.
 • 00:09:35 Dětské pokojíčky
  byly zaplněny hračkami,
 • 00:09:38 vedle postelí
  ležely rozečtené knihy,
 • 00:09:41 v koupelnách se povalovaly
  předměty denní potřeby.
 • 00:09:49 Manželé Tugendhatovi
  byli se svým novým bydlením
 • 00:09:52 absolutně spokojení
  a nepochybovali o tom,
 • 00:09:56 že zadání "místa pro štastný život"
  bylo splněno.
 • 00:10:06 Pokud to počasí
  jen trochu dovolilo,
 • 00:10:08 trávili s dětmi většinu času
  na obytné terase
 • 00:10:11 s úchvatným výhledem
  na Špilberk.
 • 00:10:32 Jako svého druhu
  terasa pro chladnější dny,
 • 00:10:34 mohl být ale vnímán
  i obývák ve druhém podlaží.
 • 00:10:39 Hlavní obytná místnost
  o rozmětrech 15x25 metrů
 • 00:10:43 působí dojmem
  absolutní svobody.
 • 00:10:47 Mies toužil po přirozeném propojení
  přírody s domem.
 • 00:10:50 Rozhodl se tedy zbavit zeď
  její tradiční úlohy - nosné funkce.
 • 00:11:05 Vytvořil na svou dobu zcela
  revoluční ocelový skelet,
 • 00:11:08 který mu poskytl
  nejen pevnější konstrukci domu,
 • 00:11:12 ale hlavně možnost
  zkomponovat otevřený prostor,
 • 00:11:15 do kterého se dostalo
  více denního světla.
 • 00:11:19 Lidé zvyklí do té doby
  žít mezi čtyřmi stěnami
 • 00:11:22 byli náhle zaskočeni vizí života
  v tzv. plynoucím prostoru.
 • 00:11:27 Vila
  byla po obvodu otevřená
 • 00:11:30 a nabízela vyhlídku
  do okolní zahrady.
 • 00:11:33 A současně
  na panorama města Brna.
 • 00:11:44 Vila budila fascinaci a nadšení,
  ale skeptiků také nebylo málo.
 • 00:11:50 Řada z nich tvrdila,
  že zateplení prostoru
 • 00:11:53 bude vzhledem k oknům nemožné
  a v létě bude uvnitř
 • 00:11:56 díky pražícímu slunci
  naopak nesnesitelné horko.
 • 00:12:01 Ale Miesův výrazný technický talent
  zvládl i to.
 • 00:12:06 Jižní orientace
  spolu s prosklením domu
 • 00:12:09 v zimně způsobovala,
  že se často nemuselo ani topit.
 • 00:12:12 Z dnešního pohledu nic zvláštního,
  ale musíme si uvědomit,
 • 00:12:16 že mluvíme
  o 30. letech minulého století!
 • 00:12:24 Pro parné letní dny
  byl dům navíc vybaven
 • 00:12:27 vzduchotechnikou zajišťující
  cirkulaci vzduchu.
 • 00:12:31 Vlhkost byla regulována
  přes zvláštní komoru.
 • 00:12:34 Tam vzduch skrápěla voda dopadající
  na valouny z mořského břehu.
 • 00:12:39 Inu, taková klimatizace.
 • 00:12:44 A to nebylo vše.
 • 00:13:20 Říká se tomu plynoucí prostor.
  Stačilo jedno zmáčknutí tlačítka
 • 00:13:25 a mezi obyvateli vily a přírodou
  nebyla žádná překážka.
 • 00:13:30 Vila s dokonalou strukturou,
  ve které má každý své soukromí
 • 00:13:35 a zároveň žije jaksi v jednom
  společném vzdušném prostoru.
 • 00:13:40 Kritikům došel dech i slova
  a Miese
 • 00:13:46 začal být považován
  za architektonickou ikonou.
 • 00:14:00 Společný prostor pro žití
  byl pro veřejnost novinkou.
 • 00:14:05 Pracovna
  spojená s jídelním koutem,
 • 00:14:07 obývací pokoj
  pro posezení s hosty
 • 00:14:10 a zimní zahrada.
  Vše v jednom rozlehlém prostoru.
 • 00:14:15 A podobně jako v mnoha jiných
  oblastech,
 • 00:14:18 kde si originalita musí počkat
  na docenění dlouhá léta,
 • 00:14:22 i Vila Tugendhat
  byla českou odbornou veřejností
 • 00:14:25 nepochopena a výjimečnost
 • 00:14:27 jejího architektonického řešení
  zpochybňována.
 • 00:14:32 Zato zahraniční odborníci
  chválou nešetřili.
 • 00:14:35 Německý architekt
  Ludwig Hilberseimer
 • 00:14:38 přispěl do diskuze touto
  větou:
 • 00:14:41 "Žádná fotografie tohoto domu
  nesprostředkuje ten správný dojem.
 • 00:14:46 Člověk se v něm musí pohybovat.
  Jeho rytmus je jako hudba."
 • 00:14:57 Funkcionalistické vily
  rostly v Brně
 • 00:14:59 doslova jako houby po dešti
  a jejich majitelé
 • 00:15:02 se předháněli v prestiži
  a popularitě.
 • 00:15:05 Šlo vlastně o jakýsi roztomilý
  závod majetných rodin
 • 00:15:09 a Tugendhatovi ostatním
  silně konkurovali.
 • 00:15:14 Dražší materiály v takové soutěži
  znamenaly vyšší prestiž.
 • 00:15:19 A čím větší byla vzdálenost
  ze které byly dovezeny, tím lépe.
 • 00:15:22 Ovšem materiál,
  který ve vile použil Mies,
 • 00:15:25 vyrazil dech doslova všem.
 • 00:15:35 Byl to onyx.
 • 00:15:38 Hodně lidí na světě se pyšní
 • 00:15:41 třeba i jen malým popelníkem
  vyrobeným z onyxu.
 • 00:15:44 Tugendhatovi měli celou stěnu.
  A pěkně velikou.
 • 00:15:48 Materiál byl dovezený
  z pohoří Atlas v Maroku.
 • 00:15:52 Za jednu takovou stěnu by se tehdy
  dalo postavit i několik domů.
 • 00:15:57 Ale zajímavější je to,
  že v sobě skrývala
 • 00:16:01 nečekanou vlastnost, jejíž krásou
  byl zaskočen i sám Mies.
 • 00:16:09 Nepočítal totiž s prosvítáním
  světla skrze onyxovou stěnu.
 • 00:16:15 Ze vzpomínek Grety Tugendhatové
  se dozvídáme toto:
 • 00:16:19 "Když se dodatečně ukázalo,
  že kámen je průsvitný
 • 00:16:22 a že určitá místa kresby
  na zadní straně rudě září,
 • 00:16:26 jsou-li zepředu osvětlena
  zapadajícím sluncem,
 • 00:16:30 bylo to i pro něho
  radostným překvapením."
 • 00:16:35 Srdce z onyxu dalo
  a stále dává najevo,
 • 00:16:38 že dům žije vlastním životem.
 • 00:16:41 Nehledě na majitele
  či historické období.
 • 00:16:44 Souznění
  krajiny a architektury
 • 00:16:47 dochází s onyxovou stěnou
  k dokonalosti.
 • 00:17:10 Mies však nehodlal být
  pouze tvůrcem vily,
 • 00:17:13 ale i architektem života,
  který se v ní odehrává.
 • 00:17:17 Díky znalosti budovy mohl rozehrát
  kouzelnou hru tvarů a linií.
 • 00:17:33 "Méně je více"
  a "Bůh je v detailech"
 • 00:17:36 to byla Miesova kréda, která
  protkávají vilu na každém kroku.
 • 00:17:41 Byl tvůrcem
  specifického designu nábytku,
 • 00:17:44 kliček na oknech i dveřích,
  kohoutků v koupelnách,
 • 00:17:48 kolejnic závěsů nebo osvětlení.
 • 00:17:56 Jediný prvek, který nebyl navržen
  originálně do prostoru vily,
 • 00:18:00 a kolem nějž Mies
  komponoval interiér,
 • 00:18:04 bylo torzo ženského aktu od jeho
  vrstevníka Wilhelma Lehmbrucka.
 • 00:18:09 Torzo bylo ale prodáno v roce 2006
  v aukci za celý jeden milion liber.
 • 00:18:15 Dnes
  tedy nezdobí vilu Tugendhat,
 • 00:18:19 ale soukromou New Yorskou galerii
  rodiny Lauder.
 • 00:18:39 Některé kusy nábytku
  Mies dokonce i pojmenoval.
 • 00:18:42 Navrhl pro vilu židli
  zvanou Brno
 • 00:18:45 nebo křesla
  v hlavní odpočinkové části,
 • 00:18:48 zvaná po majitelích jednoduše -
  Tugendhat.
 • 00:19:00 Plánovaného šťastného života
  si tu ale rodina Tugendhatových
 • 00:19:03 příliš neužila.
 • 00:19:05 Nastěhovali se sice do vily
  už dva roky
 • 00:19:09 od prvního setkání
  s architektem Miesem v Berlíně,
 • 00:19:12 ale prožili tu
  pouze necelých osm let.
 • 00:19:20 Cestu jim jako mnoha jiným zkřížila
  II. světová válka
 • 00:19:25 a Tugendhatovi byli donuceni
  pro svůj židovský původ
 • 00:19:29 prchnout do exilu.
  Brno opustili v květnu 1938.
 • 00:19:35 Původ, ale i jejich aktivity
  v Lize za lidská práva
 • 00:19:39 zajišťující pomoc
  německým odpůrcům fašismu,
 • 00:19:42 by při jejich setrvání v republice
  znamenaly
 • 00:19:44 jistý rozsudek smrti
  pro celou rodinu.
 • 00:19:48 Dům byl konfiskován
  a stal se majetkem Německé říše.
 • 00:19:52 Po osvobození Brna sovětskou
  armádou
 • 00:19:54 se na devastaci domu podepsal
  jezdecký oddíl sovětské armády.
 • 00:19:58 Okna byla vymlácena během náletu,
  nábytek spálen vojáky.
 • 00:20:03 Rodina se z exilu po válce
  nevrátila.
 • 00:20:07 Dům pak posloužil alespoň umění
  a medicíně.
 • 00:20:10 Během dalších desítek let
  se tu vystřídala
 • 00:20:13 soukromá taneční škola
 • 00:20:15 s rehabilitačním střediskem
  pro děti s vadami páteře.
 • 00:20:19 Nakonec se z ní stala
  "vládní" vila.
 • 00:20:21 V roce 1992 zde byla podepsána
  smlouva o rozdělení Československa.
 • 00:20:28 Poněkud šťastnější část příběhu
  vily Tugendhat
 • 00:20:31 se týká tohoto jídelního koutu.
 • 00:20:35 Makasarové dřevo,
  použité na vymezení jídelny
 • 00:20:38 v prostoru,
  patřilo k oněm luxusním materiálům,
 • 00:20:42 které dodávaly vile na hodnotě.
  Jako třeba již zmíněný onyx.
 • 00:20:47 Jenomže tato makasarová stěna
  tvarovaná do půlkruhu,
 • 00:20:52 zmizela v době II. světové války
  neznámo kam.
 • 00:21:01 Nikdo nemohl tušit,
  že nejen přežila do dnešních dnů,
 • 00:21:05 ale dokonce zůstala
  na území města Brna.
 • 00:21:09 Obložení totiž získalo
 • 00:21:11 od někdejšího řidiče
  Tugendhatových gestapo.
 • 00:21:14 S cílem vyzdobit jím
  svůj důstojnický klub,
 • 00:21:17 nechalo za II. světové války
  jídelní kout rozřezat
 • 00:21:21 a dřeva pracně ohýbaná do půlkruhu
  narovnat.
 • 00:21:47 Dlouhých 70 let
  nepřišlo nikomu podezřelé,
 • 00:21:51 že dřevěné obložení tohoto salonku
  menzy brněnské právnické fakulty
 • 00:21:57 je podivně odlišné
  od ostatního vybavení.
 • 00:22:02 Zřejmě nikdo z těch,
  kdo znali vilu Tugendhat
 • 00:22:05 nestudoval v Brně práva.
 • 00:22:08 Až roku 2011 brněnský historik
  Miroslav Ambroz
 • 00:22:12 dřevěné obložení nafotogroval
  a porovnal s historickými snímky.
 • 00:22:18 Makasarová stěna byla nalezena
  a mohla se vrátit na původní místo.
 • 00:22:27 Vila Tugendhat - to je něco
  jako velmi nákladný experiment,
 • 00:22:30 který ale ověřil
  nové možnosti architektury.
 • 00:22:34 Velmi nákladná
  byla i rekonstrukce,
 • 00:22:37 po níž se v roce 2012
  znovuotevřela pro veřejnost.
 • 00:22:41 Po rozsáhlém restaurování
  špičkovými odborníky,
 • 00:22:44 kteří ji opět přivedli
  k původnímu lesku
 • 00:22:47 se však při procházce
  jakoby vkrádá myšlenka,
 • 00:22:51 zda je vila bez jejích obyvatel
  úplná.
 • 00:22:55 Vždyť i Mies Van der Rohe
  jednou prohlásil:
 • 00:22:58 "Účel stavby
  jí dává vlastní smysl.
 • 00:23:02 Obytný dům
  má sloužit pouze bydlení."
 • 00:23:06 Smysl Miesovy práce je právě
  v tom -
 • 00:23:09 obnovit právo primárního duchovního
  smyslu života.
 • 00:23:14 "Velké prostory osvobozují.
 • 00:23:17 Prostor má ve svém rytmu
  zcela zvláštní klid,
 • 00:23:21 který nemůže mít uzavřená
  místnost.
 • 00:23:24 Cítíte se osvobozeni,
  když se vracíte
 • 00:23:27 do tohoto uklidňujícího
  prostoru."
 • 00:23:35 To jsou slova Grety Tugendhat
  v dopise určeném odpůrcům vily.
 • 00:23:41 Působivá slova ženy,
  která, možná i nevědomky,
 • 00:23:45 umožnila vznik výjimečného
  uměleckého díla.
 • 00:23:49 Díla, ve kterém byla naplněna
  její představa o svobodě,
 • 00:23:54 díla,
  s nímž se dokonale ztotožnila.
 • 00:24:00 Jak těžko se rodině domov snů
  opouštěl -
 • 00:24:04 si asi neumíme představit.
 • 00:24:08 A Mies van der Rohe?
 • 00:24:10 Z dnešního pohledu je to,
  co dělal a jak to dělal,
 • 00:24:14 docela pochopitelné a srozumitelné.
  Ale tenkrát?
 • 00:24:17 Tenkrát
  to byla veliká odvaha.
 • 00:24:20 Odvaha vzepřít se
  zaběhaným postupům,
 • 00:24:22 riskovat a udělat tak ve vývoji
  architektury pořádný krok kupředu.
 • 00:24:27 A to z něj udělalo
  nejen výjimečného architekta,
 • 00:24:31 ale taky skvělého člověka.
 • 00:24:33 Člověka, jemuž vzdalo
  světové společenství hold tím,
 • 00:24:37 že v roce 2001
  zapsalo vilu Tugendhat
 • 00:24:41 na seznam světového kulturního
  a přírodního dědictví UNESCO.
 • 00:25:55 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2012

Související