iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 4. 2012
22:05 na ČT1

1 2 3 4 5

53 hlasů
87004
zhlédnutí

Národní klenoty

Kroměříž - plynutí času

Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO.

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Národní klenoty - Kroměříž - plynutí času

 • 00:00:10 a přírodního dědictví,
  čili mezi památky UNESCO,
 • 00:00:14 je aktem, kterým celé světové
  společenství prohlašuje:
 • 00:00:18 Toto je na celém světě
  výjimečné a jedinečné,
 • 00:00:22 je to naším společným
  dědictvím
 • 00:00:25 a my se to zavazujeme chránit
  v zájmu nás všech.
 • 00:00:50 V Kroměříži
  zdá se i dnes plyne čas
 • 00:00:54 podobně jako před 350 lety,
  kdy město značně poničené
 • 00:00:59 hrůzami třicetileté války
  vyzdvihnul jeden
 • 00:01:02 osvícený a pokrokový
  biskup.
 • 00:01:05 Nechal stvořit
  ohromující symbolické dílo
 • 00:01:08 propojující
  malířství, sochařství,
 • 00:01:12 interiérovou a zahradní
  architekturu.
 • 00:01:15 Jeho hold božské přírodě
  nikdy nepřestane okouzlovat
 • 00:01:20 svojí symbolikou
  znázorňující stálé plynutí času,
 • 00:01:24 jakož i poselství
  lidské pomíjivosti.
 • 00:01:28 Tak se pojďte podívat.
 • 00:02:08 Město na řece Moravě,
  ze severozápadu rámované
 • 00:02:11 rovinami úrodné Hané,
 • 00:02:14 na východě střežené
  Valašskými kopci,
 • 00:02:17 na jihu přiléhající
  ke svéráznému slováckému Dolňácku.
 • 00:02:21 To je Kroměříž.
 • 00:02:25 Největšího rozkvětu
  dosáhla na konci 17. století.
 • 00:02:29 Právě odsud se šířila barokní
  kultura do všech koutů Moravy.
 • 00:02:33 Pro svůj zásadní kulturní význam
  a silné zastoupení škol
 • 00:02:37 získalo město výstižnou přezdívku
  Hanácké Athény.
 • 00:02:42 V roce 1997
  byla Kroměříž vyhlášena
 • 00:02:46 nejkrásnějším historickým městem
  České republiky
 • 00:02:50 a o rok později byl zdejší komplex
  zámku a zahrad
 • 00:02:53 zapsán na listinu
 • 00:02:55 světového kulturního a přírodního
  dědictví UNESCO.
 • 00:02:59 Přitom za vybudováním
  většiny kroměřížských památek
 • 00:03:03 stojí v podstatě jediný
  člověk.
 • 00:03:08 Karel II. Lichtenstein-Castelkorn,
  štědrý investor a milovník umění,
 • 00:03:15 nastoupil do úřadu olomouckého
  biskupa -
 • 00:03:18 nebo chcete-li na stolec -
  v roce 1664.
 • 00:03:22 Tehdy se Evropa vzpamatovávala
  z třicetileté války.
 • 00:03:26 Kroměříž byla značně poničena
  Švédy.
 • 00:03:29 Dlužno dodat, že za vydatné pomoci
  luteránských Valachů.
 • 00:03:33 A posloužila jako jakési
  čisté plátno
 • 00:03:37 pro ambiciózní projekt
  osvíceného biskupa.
 • 00:03:40 Za pouhých třicet let
  dokázal Karel Lichtenstein
 • 00:03:44 vytvořit z celé olomoucké
  diecéze
 • 00:03:47 znovu fungující a vzkvétající
  oblast.
 • 00:03:50 A Kroměříž, coby letní sídlo,
  byla její chloubou.
 • 00:03:56 Biskupové obývali
  původně gotický hrad,
 • 00:03:59 později přestavěný
  na renesanční zámek.
 • 00:04:02 Jenže koncem 17. století
  byla renesance
 • 00:04:05 v západní a jižní Evropě
  dávno překonána barokem.
 • 00:04:09 Informovaný Karel Lichtenstein
  povolal italské architekty,
 • 00:04:12 aby nemoderní a válkou poničený
  zámek
 • 00:04:15 přetvořili v majestátní
  barokní sídlo.
 • 00:04:19 To pak naplnil
  nepřeberným množstvím knih,
 • 00:04:21 notových zápisů, soch a obrazů,
  které daly základ
 • 00:04:25 dnešním obdivovaným
  kroměřížským sbírkám.
 • 00:04:28 Biskupova snaha
  o zvelebení Kroměříže
 • 00:04:31 ovšem nebyla rozmarným
  utrácením peněz,
 • 00:04:34 jak by se snad mohlo
  na první pohled někomu zdát.
 • 00:04:41 Olomoučtí biskupové
  totiž používali
 • 00:04:43 kromě církevního titulu
  také světský titul knížete.
 • 00:04:48 A zatímco Olomouc
  byla královským městem
 • 00:04:51 a biskupové v ní byli poddanými
  českého krále,
 • 00:04:55 v Kroměříži
  byli svými vlastními pány.
 • 00:04:59 Město užívali
  jako centrum své světské moci.
 • 00:05:03 Olomoucké biskupství
  mělo rozlohu v podstatě
 • 00:05:07 poloviny Moravy
  a od 13. století
 • 00:05:10 na něm fungoval
  takzvaný manský systém,
 • 00:05:14 což znamenalo, že biskup
  propůjčoval svým vazalům
 • 00:05:17 statky a panství jako léno.
 • 00:05:21 No a Manský sál
  kroměřížského zámku
 • 00:05:25 byl dvakrát ročně
  svědkem manského sněmu.
 • 00:05:29 Na takovém sněmu se skládaly
  lenní přísahy
 • 00:05:32 a především řešily spory.
  Krása, že?
 • 00:05:38 Jo, taková zajímavost:
  Obžalovaní nebyli v sále
 • 00:05:42 obvykle přítomni,
  rozsudky se jim oznamovaly oknem.
 • 00:05:50 Na manských sněmech
  musel biskup pochopitelně ukázat
 • 00:05:52 všechny atributy své světské
  moci.
 • 00:05:56 Přepychovou výzdobu
  ze zlata i umělého mramoru
 • 00:05:59 doplňuje
  vrcholná barokní freska
 • 00:06:01 zobrazující
  čtyři důležité události
 • 00:06:04 z historie
  olomouckého biskupství.
 • 00:06:12 Vídeňský mistr
  František Antonín Maulbertsch
 • 00:06:15 zde vytvořil
  jednu z nejhodnotnějších
 • 00:06:17 nástropních maleb pozdního
  baroka.
 • 00:06:20 Ovšem ta nejdůležitější událost -
  nástup Karla z Lichtensteinu
 • 00:06:24 na stolec -
  se na strop asi nevešla.
 • 00:06:27 Jeho význam
  plně docenila až historie.
 • 00:06:32 Byl to skvělý politik i hospodář.
  Stavěl a opravoval kostely,
 • 00:06:35 biskupské budovy, zakládal sklárny,
  železárny, cihelny i pivovar.
 • 00:06:41 Nechal zřídit mincovnu,
  vodárenskou věž,
 • 00:06:44 špitál, sýpku, kašny,
  kanalizaci či mariánský sloup.
 • 00:06:54 V Kroměříži měla samozřejmě sídlo
  i řada úřadů.
 • 00:06:57 A potřeba vzdělaných úředníků
 • 00:07:00 vedla logicky
  k zakládání mnohých škol.
 • 00:07:03 Dodnes najdete ve 30tisícovém městě
  18 středních škol!
 • 00:07:09 A v samotném zámku
  pak knihovnu
 • 00:07:12 založenou
  rovněž Karlem Lichtensteinem.
 • 00:07:15 Ta byla už od svého vzniku
  koncipována jako veřejná.
 • 00:07:21 Ovšem zdaleka ne všechny knihy
  byly určeny pro širokou veřejnost.
 • 00:07:25 Takzvané libri prohibiti,
 • 00:07:27 tedy knihy zakázané
  samotným papežem,
 • 00:07:29 musely být schovávány
  v tajných skrýších.
 • 00:07:33 Ve středověku se k nim obyčejný
  člověk prostě nesměl dostat.
 • 00:07:37 Jiná pravidla platila,
  jak už to tak bývá,
 • 00:07:41 pro vzdělance,
  jako byl třeba Karel Lichtenštejn.
 • 00:07:56 Tento biskup byl totiž
  velkým příznivcem mystiky
 • 00:08:00 i renesančních okultní věd,
  jako jsou astrologie a alchymie.
 • 00:08:05 Ty ovšem položily základy
  k mnoha oborům skutečné vědy.
 • 00:08:21 Zatímco knihovna ukazuje
  Karla Lichtensteina
 • 00:08:24 jako zaníceného vzdělance,
 • 00:08:26 zdejší obrazárna svědčí
  o jeho lásce k umění.
 • 00:08:31 Díla, která odkázal
  olomouckému biskupství,
 • 00:08:34 se stala základem druhé nejcennější
  sbírky obrazů v České republice.
 • 00:08:40 A narazíte tu
  na opravdové skvosty.
 • 00:09:00 Obraz anglického krále Karla I.
  a jeho ženy Marie Henrietty
 • 00:09:03 namaloval Holanďan
  Anthonise van Dyck.
 • 00:09:06 Přestože jde o oficiální portrét
  královského páru,
 • 00:09:10 ustupují panovnické atributy
  do pozadí.
 • 00:09:13 Obraz vystihuje
  především láskyplný vztah manželů.
 • 00:09:17 Marii Henriettu
  si totiž Karel I. vzal
 • 00:09:20 i přes protesty
  způsobené jejím katolictvím.
 • 00:09:24 Nejvzácnějším obrazem kroměřížských
  sbírek
 • 00:09:27 a patrně nejcennějším obrazem
  v České republice vůbec
 • 00:09:31 je potom Tizianův
  Apollon a Marsyas.
 • 00:09:35 Známé téma
  z Ovidiových Proměn:
 • 00:09:38 zpupný a příliš sebevědomý
  satyr Marsyas se vsadí,
 • 00:09:44 že je lepší
  ve hře na Panovu flétnu
 • 00:09:47 než bůh Apollón ve hře na lyru.
  Nevsadil na dobrou kartu.
 • 00:09:52 Po prohraném hudebním souboji
  byl zaživa stažen z kůže.
 • 00:09:58 Podle takzvané orfické interpretace
  zobrazuje tento mýtus
 • 00:10:01 křesťanskou myšlenku vykoupení.
 • 00:10:04 Apollón představuje Krista,
  který svým činem
 • 00:10:07 vysvobozuje Marsya - tedy člověka
  z vězení jeho pozemského těla.
 • 00:10:12 Filozofie formovaná křesťanstvím
  i antikou.
 • 00:10:16 A biskup Karel se do obrazu
  zřejmě na první pohled zamiloval.
 • 00:10:21 Jak jinak si vysvětlit
  vysokou cenu,
 • 00:10:23 kterou za něj i ostatní díla
  zaplatil.
 • 00:10:26 Řadu obrazů získal koupí sbírky
  bratři Imstenreadových
 • 00:10:31 a dal za ni úctyhodných
  34 tisíc zlatých.
 • 00:10:38 Jen tak pro srovnání -
  kráva tehdy stála osm zlatých,
 • 00:10:42 roční plat kantora
  byl něco málo přes 20 zlatých.
 • 00:10:47 Jenomže bratři Imstenreadové
  začali napadat
 • 00:10:49 platnost kupní smlouvy
  u samotného císaře.
 • 00:10:53 Ten olomoucké biskupy
  příliš nemusel,
 • 00:10:55 protože biskupství bylo
  takový malý stát ve státě.
 • 00:10:59 A tak v roce 1680
  rozhodl nejvyšší kancléř,
 • 00:11:04 že biskup musí
  i přes platnou kupní smlouvu
 • 00:11:08 doplatit bratrům
  ještě 4 tisíce zlatých. Tak nevím.
 • 00:11:15 Ne nadarmo se říká,
  že je spravedlnost slepá, že?
 • 00:11:20 K dobrým vztahům
  arcibiskupa s císařem
 • 00:11:22 jistě nepřispěly ani události
  revolučního roku 1848.
 • 00:11:31 Tehdy byl z Vídně do Kroměříže
  přesunut říšský sněm,
 • 00:11:34 který připravoval novou ústavu
  omezující práva panovníka.
 • 00:11:39 Dlouho se zde
  ale ústavní debaty nevedly.
 • 00:11:42 Rok poté nastoupil na trůn
  František Josef I.,
 • 00:11:45 říšský sněm nechal vojskem
  rozpustit
 • 00:11:48 a vyhlásil platnost vlastní,
  takzvané oktrojované ústavy.
 • 00:12:00 Historie se zde už nepíše,
  ale dodnes můžeme obdivovat
 • 00:12:03 fascinující výzdobu tohoto
  sálu.
 • 00:12:07 A to nejen při koncertech,
  které se tu často pořádají.
 • 00:12:10 Ve 22 lustrech z olovnatého skla
  původně hořelo 440 svíček.
 • 00:12:17 V roce 1900
  je ale nechal od samotného
 • 00:12:20 Františka Křižíka
 • 00:12:22 elektrifikovat tehdejší arcibiskup
  Theodor Kohn.
 • 00:12:34 Arcibiskup Theodor Kohn -
  zvláštní, nemyslíte?
 • 00:12:40 Však také jeho tehdejší jmenování
  olomouckým arcibiskupem
 • 00:12:44 vyvolalo velké pozdvižení
  ve šlechtických kruzích
 • 00:12:47 i na vídeňském dvoře.
 • 00:12:49 Tehdejší předseda rakouské vlády
  Eduard Taaffe
 • 00:12:53 dokonce na jeho adresu
  prohlásil:
 • 00:12:55 "Doufám, že je ten Žid
  alespoň pokřtěn."
 • 00:13:04 Pokřtěn Theodor Kohn
  samozřejmě byl,
 • 00:13:07 ke katolictví konvertoval
  už jeho dědeček.
 • 00:13:10 Přesto na své kořeny nezapomněl,
  což nám dokazují
 • 00:13:14 i Davidovy hvězdy
  nenápadně využité
 • 00:13:18 při výzdobě místností,
  které Theodor Kohn používal.
 • 00:13:42 Těžko říct,
  jak by asi dopadlo setkání
 • 00:13:44 Theodora Kohna
  s Karlem Lichtensteinem.
 • 00:13:48 Jak ještě uvidíme,
  jednu z nejkrásnějších památek
 • 00:13:51 vzniklých
  za Karla Lichtensteina
 • 00:13:53 nechal Theodor Kohn
  poměrně necitlivě přestavět.
 • 00:13:58 Naštěstí se jeho ambice
  nedotkly tohoto prostoru.
 • 00:14:01 Říká se mu Sala terrena.
 • 00:14:05 A zatímco my se tu se zámkem
  rozloučíme,
 • 00:14:07 za Karla Lichtensteina
  to byl vstupní prostor.
 • 00:14:10 Návštěvníci
  sem přicházeli poté,
 • 00:14:13 co se pokochali
  nádherou Podzámecké zahrady.
 • 00:14:17 Důležitosti vstupního prostoru
  odpovídala
 • 00:14:20 i bohatost výzdoby,
  díky ní je dnes komplex
 • 00:14:24 těchto tří obdélníkových sálů
  a dvou umělých jeskyní,
 • 00:14:28 takzvaných grott,
 • 00:14:31 jednou z nejvýznamnějších památek
  českého raného baroka.
 • 00:14:37 Výjev v západní grottě
  zachycuje Karlova oblíbence
 • 00:14:40 Apollóna při souboji
  s drakem Pythónem.
 • 00:14:48 Prozraďme na dobrého Biskupa
  jednu pikantnost:
 • 00:14:51 Přestože byl sám
  poměrně nemocný a slabý,
 • 00:14:54 do hrdinného Apollóna
  se tak trochu projektoval.
 • 00:15:04 Ještě mystičtější
  je výjev z grotty východní.
 • 00:15:08 Kdo zná osobnost
  Karla Lichtensteina, pochopí,
 • 00:15:11 že se nejedná o běžný výjev
  z dolu na drahé kovy,
 • 00:15:15 ale mnohem spíš o symboliku
  hledání daleko vzácnější matérie.
 • 00:15:20 Proslulého kamene mudrců.
  Tedy samotné podstaty života.
 • 00:15:29 Víte, co je zvláštní?
  Ačkoli je to biskupský zámek,
 • 00:15:34 na klasické křesťanské motivy
  tady v podstatě nenarazíte.
 • 00:15:49 Ty důmyslně nahrazují výjevy
  z římské mytologie.
 • 00:15:53 Jakoby se renesanční záliba
  v antice
 • 00:15:56 smísila
  s barokní metaforičností.
 • 00:16:00 A tak je zde zpodobňování
  Boha
 • 00:16:03 zastoupeno spíše výzdobou
  oslavující jeho dílo.
 • 00:16:07 Tedy zejména přírodu,
  věčný koloběh života
 • 00:16:11 v překrásných
  kroměřížských zahradách.
 • 00:16:21 Z obou kroměřížských zahrad
  je Podzámecká ta starší.
 • 00:16:25 První zmínky o ní
  sahají až do 15. století.
 • 00:16:29 Pod tehdy ještě renesančním
  zámkem
 • 00:16:32 byla užitková zahrada
  na zeleninu,
 • 00:16:35 malá obora
  pro chov vysoké zvěře
 • 00:16:37 a okrasná zahrada
  s několika vodními prvky.
 • 00:16:41 Karel z Lichtensteina
  ovšem nechal tuhle zahradu
 • 00:16:44 upravovat podle francouzských
  a italských vzorů,
 • 00:16:48 jenže z jeho úprav Podzámecké
  zahrady se dochovalo pouze torzo.
 • 00:16:55 Místo pod zámkem
  si totiž oblíbila většina biskupů
 • 00:16:59 a mnozí do něj také obtiskovali
  svůj pohled na architekturu
 • 00:17:03 a mnohdy dokonce i svůj
  světonázor.
 • 00:17:07 Antonín Theodor Colloredo-Waldsee,
  první olomoucký arcibiskup,
 • 00:17:11 nechal o sto let později přestavět
  zahradu podle tehdejších trendů.
 • 00:17:16 Ty vedly od formálně dokonalých
  květinových záhonů
 • 00:17:20 k divočejším přírodním parkům.
 • 00:17:44 Nechal zbudovat i řadu kuriózních
  exotických stavebních doplňků.
 • 00:17:48 Ať již v řeckém, čínském, tureckém,
  či tichomořském stylu.
 • 00:17:57 Chrámek přátelství
  vznikl jako hold
 • 00:18:00 francouzskému osvícenci
  Jeanu Jacques Rousseauovi.
 • 00:18:04 Antonín Theodor dokázal ocenit
 • 00:18:06 jeho filozofické a teologické
  myšlenky,
 • 00:18:09 přestože Rousseau
  i přes hlubokou víru v Boha
 • 00:18:12 často kritizoval
  právě katolickou církev.
 • 00:18:47 Ještě o trochu dál zašel arcibiskup
  Maxmilián Josef Sommerau-Beckh.
 • 00:18:53 "Podzámecká zahrada je můj kostel
  a tenhle dub je můj chrám!"
 • 00:19:00 Tohle řekl jako arcibiskup
  v polovině 19. století!
 • 00:19:05 Ten dub byl samozřejmě mnohem
  starší a větší a stál tady vedle.
 • 00:19:10 A vedle dubu postavili
  bustu arcibiskupa Maxmiliána,
 • 00:19:14 která nám připomíná
  jeho smělé myšlení.
 • 00:19:30 V 19. století
  byla Podzámecká zahrada
 • 00:19:33 rozšířena o přilehlá luka.
 • 00:19:36 Kolem Pompejské kolonády
  se mohlo procházet nejen panstvo,
 • 00:19:39 ale i ostatní obyvatelé
  Kroměříže.
 • 00:19:43 Podzámecká zahrada
  totiž na rozdíl od zdí
 • 00:19:47 obehnané Květné zahrady
  byla vždycky volně přístupná.
 • 00:20:06 "Drahá, libo-li by bylo procházeti
  se v Libosadu?"
 • 00:20:11 Tak takhle nějak mohli pánové
  z lepší společnosti
 • 00:20:14 na konci 17. století
  zvát krásné dámy na rande.
 • 00:20:18 A upřímně řečeno,
  takovému pozvání nešlo odolat.
 • 00:20:22 Vždyť se na tu krásu
  podívejte.
 • 00:20:24 Pečlivě střižené záhony
  se spoustou květů,
 • 00:20:27 živé zelené ploty a stěny
  jako podle pravítka
 • 00:20:31 a mezi nimi diskrétní zákoutí,
 • 00:20:34 která by mohla vyprávět
  nejeden pikantní příběh.
 • 00:21:09 Právě Libosadem
  neboli Květnou zahradou
 • 00:21:12 si Karel Lichtenstein vystavěl
  pomník,
 • 00:21:14 který ho téměř v úplnosti přežil
  o více než 300 let.
 • 00:21:20 Když se biskupovi dostala do ruky
  kniha o zahradách ve Versailles,
 • 00:21:24 vnukla mu myšlenku na stavbu
  podobné zahrady v Kroměříži.
 • 00:21:28 Ale protože ve městě
  se už pomalu nedostávalo místa
 • 00:21:32 pro další objekt,
  vznikla Květná zahrada
 • 00:21:35 za tehdejšími hradbami
  u osady Štěchovice.
 • 00:21:41 Bohatou květinovou výzdobu
  doplňují překrásné stavby.
 • 00:21:45 Tou největší je běloskvoucí
  Tencallova kolonáda
 • 00:21:49 vyzdobená kopiemi antických soch
  z římských sbírek.
 • 00:21:53 Kolonády v odloučených zahradách
  sloužily jako vstupní brána
 • 00:21:58 a dominanta místo chybějícího
  šlechtického sídla.
 • 00:22:21 Vedle kolonády dominuje zahradě
  osmiboká barokní rotunda.
 • 00:22:26 Její výzdoba
  potvrzuje zálibu biskupa Karla
 • 00:22:28 v antice a symbolech.
 • 00:22:31 Stavba byla původně zcela
  otevřená,
 • 00:22:34 ale arcibiskup Theodor Kohn
  nechal šest z osmi vstupů zazdít
 • 00:22:39 s cílem zřídit v rotundě
  arcidiecézní muzeum.
 • 00:22:51 V té době už ale Květná zahrada
  dávno sloužila
 • 00:22:54 hlavně jako hospodářské zázemí
  pro zámek.
 • 00:22:58 Na květinových záhonech byla
  vysázena zelenina a ovocné stromy.
 • 00:23:03 To bylo z dnešního pohledu
  paradoxně velké štěstí -
 • 00:23:07 Květná zahrada tak byla ušetřena
  stavebních úprav,
 • 00:23:11 ke kterým docházelo
  v Podzámecké zahradě,
 • 00:23:14 a zachovala si
  svoji původní formu.
 • 00:23:17 Dnes je to nejstarší zachovalá
  raně barokní zahrada na světě!
 • 00:23:22 Je dokonce původnější
  než zmiňované Versailleské zahrady.
 • 00:23:27 Živou památkou jsou
  5,5 metru vysoké zelené stěny,
 • 00:23:31 po staletí pravidelně stříhané
  a upravované.
 • 00:23:40 Zajímavý osud má původně
  barokní Fontána Tritonů.
 • 00:23:44 Z ní se zachovala pouze
  horní vana,
 • 00:23:47 kterou od rekonstrukce
  v roce 1954
 • 00:23:50 drží čtyři alegorie
  Průmyslu a Zemědělství.
 • 00:23:54 Jsou ovšem provedeny stylově čistě
  a alegorie Elektřiny
 • 00:23:58 je snad nejpůvabnější ženskou
  sochou v celé zahradě.
 • 00:24:02 A tak si málokdo uvědomí,
 • 00:24:04 že elektrický isolátor
  není tak úplně baroko.
 • 00:24:13 Některé části zahrady
  ale na rekonstrukci teprve čekají.
 • 00:24:17 Po téměř deseti letech
  od zapsání zahrad
 • 00:24:19 mezi památky UNESCO
  se v Kroměříži podařilo založit
 • 00:24:23 Národní centrum zahradní kultury,
  jehož cílem
 • 00:24:27 je především obnova Květné zahrady
  do původního stavu.
 • 00:24:35 Doufejme tedy, že Květná zahrada
  bude brzy obnovena tak,
 • 00:24:37 aby byla důstojnou památkou
  na hravý manýrismus
 • 00:24:41 konce 17. století,
  ale hlavně na Karla II.
 • 00:24:45 Lichtenstein-Castelkorna,
  muže, který během třiceti let
 • 00:24:49 dokázal spálenou zemi
  ve svém malém státě ve státě
 • 00:24:53 přetvořit v ekonomicky i kulturně
  vzkvétající biskupský ráj.
 • 00:24:58 A to z něj právě dělá
  jednu z nejobdivuhodnějších postav
 • 00:25:02 nejen české,
  ale i evropské historie.
 • 00:25:05 A právě jemu vděčí Kroměříž
 • 00:25:08 za svou světem uznanou,
  tolik obdivovanou krásu.
 • 00:25:59 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2012

Související