iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 7. 2016
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

58 hlasů
88391
zhlédnutí

Jan Hus – Cesta bez návratu

Překvapivá historie – příběh proměňující lásky. Hraný dokument o závěrečné fázi Husova života, fiktivní příběh postavený na historických skutečnostech.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Jan Hus – Cesta bez návratu

 • 00:00:20 -Moji nejmilejší!
 • 00:00:23 Prosím vás,
 • 00:00:24 abyste žili
  podle Božího zákona.
 • 00:00:27 Abyste dbali na svoje spasení
  a poslouchali Slovo Boží.
 • 00:00:31 A také proste Pána Boha,
 • 00:00:34 aby mi dal moudrost, trpělivost,
  pokoru a odvahu
 • 00:00:38 vytrvat v jeho pravdě.
 • 00:01:10 -O Husovi se učí žáčci
  už na základní škole.
 • 00:01:15 Vědí, že zreformoval češtinu
 • 00:01:17 a do jisté míry se zasloužil
  třeba o Dekret kutnohorský.
 • 00:01:21 Mistr Jan Hus
  na nás shlíží z mnoha pomníků
 • 00:01:24 i poštovních známek,
 • 00:01:26 jsou po něm pojmenovány
  ulice i náměstí,
 • 00:01:30 potkáváme ho,
  aniž si to uvědomujeme,
 • 00:01:33 na každém kroku.
 • 00:01:39 Jaký však byl Jan Hus?
 • 00:01:41 A jaké bylo jeho myšlení?
 • 00:01:47 To by nám mohl napovědět
  následující příběh.
 • 00:02:02 Jan Hus byl vězněn
  v podzemí dominikánského kláštera
 • 00:02:06 ve městě Kostnici.
 • 00:02:07 Ale my se za ním
  vydáme trochu oklikou.
 • 00:02:11 Budeme totiž sledovat
  příběh jiného muže,
 • 00:02:14 o kterém nám historie
  sice moc neříká,
 • 00:02:17 ale víme, že měl po určitou dobu
  k mistru Janovi velmi blízko.
 • 00:02:42 -Slyšíš, děvče?
 • 00:02:43 -Ano, pane?
 • 00:02:44 Odpusť, je tu hluk.
 • 00:02:48 -Vyznáš se tu?
 • 00:02:50 -Ovšem.
 • 00:02:51 Bydlím v Kostnici celý život.
 • 00:02:53 -Trochu jsem zabloudil.
 • 00:02:55 Hledám svého bratra,
  preláta Francesca Tallia.
 • 00:02:58 -Neznám žádného Tallia.
 • 00:03:00 -Je to na koncilu.
 • 00:03:01 -Na koncilu jsou
  všelijací preláti a páni.
 • 00:03:04 Nevíš, kde bydlí?
 • 00:03:06 -Počkej, napsal mi to...
 • 00:03:10 -Nech toho...
 • 00:03:12 Přestaň!
 • 00:03:13 -Cože?
 • 00:03:15 -Odpusť, pane,
  to patřilo tady našemu Kacíři.
 • 00:03:19 -Říkáš psovi "Kacíř??
 • 00:03:21 -No a proč ne?
 • 00:03:23 Běhá tady a štěká jako posedlý.
 • 00:03:26 Dneska ráno mi roztrhl sukni.
 • 00:03:28 Tady, vidíš?
 • 00:03:32 -Takhle si představuješ kacíře?
 • 00:03:34 Že štěká a trhá sukně?
 • 00:03:36 -Já nevím, pane.
 • 00:03:39 Pan farář říkal, že...
 • 00:03:41 Já tomu nerozumím.
 • 00:03:44 -To vidím.
 • 00:03:46 A víš aspoň, kde je Ostrovní ulice?
 • 00:03:49 -To není daleko.
 • 00:03:50 Půjdeš dál uličkou
  až ke kostelu sv. Petra.
 • 00:03:53 Uvidíš tam vysoké domy.
 • 00:03:55 -No...to to trvalo.
 • 00:03:58 Tumáš.
 • 00:04:08 -Slavný kostnický koncil
  patřil v dějinách katolické církve
 • 00:04:12 k těm největším a nejdůležitějším.
 • 00:04:16 My v Čechách ho máme spojený
 • 00:04:18 s mučednickou smrtí
  mistra Jana Husa,
 • 00:04:21 ale proces s ním
  byl ve skutečnosti
 • 00:04:23 jen okrajovou záležitostí.
 • 00:04:28 Cílem koncilu totiž bylo
  odstranit papežské schizma,
 • 00:04:32 které paralyzovalo církev
  už desítky let,
 • 00:04:35 a nikdo tenkrát netušil,
 • 00:04:36 že se jednání povlečou
  více než 4 roky.
 • 00:04:42 -Potřebujete něco?
 • 00:04:43 -Stále něco potřebuji, Tallio.
 • 00:04:45 -Nejste s něčím spokojený?
 • 00:04:47 -Ale kdepak.
 • 00:04:48 Je tady o nás postaráno
  přímo královsky!
 • 00:04:51 -Snažíme se,
  abyste při koncilu měli všechno,
 • 00:04:54 nač jen pomyslíte.
 • 00:04:56 Jde přeci o velikou věc!
 • 00:05:00 -Myslíte "schizma??
 • 00:05:01 Ano.
 • 00:05:03 Ničí církev
  a trvá už příliš dlouho.
 • 00:05:09 Bylo mi 20,
  když ty zmatky začaly.
 • 00:05:13 Vidíte, Tallio,
  dnes jsem starý muž.
 • 00:05:16 A pořád to neskončilo.
 • 00:05:18 -Ani koncil v Pise nepomohl.
 • 00:05:21 -Nepomohl?
 • 00:05:22 Spíš to ještě zhoršil!
 • 00:05:25 Místo 2 papežů jsme měli hned 3.
 • 00:05:28 A k moci se ještě k tomu
  dostal ten pirát,
 • 00:05:31 co si říká Jan XXIII.!
 • 00:05:33 Asi bych měl raději mlčet.
 • 00:05:37 -Eminence!
 • 00:05:38 Snad si nemyslíte, že...
 • 00:05:41 Odtud se nedostane jediné slovo!
 • 00:05:44 -Na to spoléhám, Tallio!
 • 00:05:48 Mám totiž na srdci
  velice ožehavou záležitost.
 • 00:05:53 Týká se Jana Husa.
 • 00:05:56 -Toho českého kacíře?
 • 00:05:58 Prý hlásá, že církev má být chudá,
 • 00:06:01 a každý má poslouchat
  hlavně své svědomí.
 • 00:06:08 To škodí církvi víc
  než celé schizma.
 • 00:06:11 Ale za tím vším je Viklef!
 • 00:06:13 Toho jsme měli včas donutit,
  aby odvolal,
 • 00:06:17 anebo ho přímo...
 • 00:06:18 -Přímo co?
 • 00:06:21 Upálit?
 • 00:06:22 -A co jiného?
 • 00:06:24 "Hle, jsou jako sláma,
  spálí je oheň!?
 • 00:06:28 -Hm, prorok Izaijáš!
 • 00:06:31 Vidím, že jste dobře studoval!
 • 00:06:35 Bylo by to ale moudré...?
 • 00:06:37 -Moudré...?
 • 00:06:40 Eminence, asi vám nerozumím!
 • 00:06:42 -Říká se přece,
  že jeden obrácený kacíř
 • 00:06:45 poslouží církvi víc
  než 100 upálených!
 • 00:06:50 A když upálíme Husa,
  vzbouří se nám celé Čechy.
 • 00:06:53 Rázem budou mít svého mučedníka.
 • 00:06:58 A o to církev skutečně nestojí.
 • 00:07:01 -Ale co tedy...?
 • 00:07:03 -Potřebujeme v Čechách klid,
  Tallio.
 • 00:07:06 Sám Zikmund dal Husovi glejt,
  aby se mu nic nestalo!
 • 00:07:10 A papež musel dokonce
  zrušit klatbu!
 • 00:07:13 Jinak by koncil ani nemohl zasedat.
 • 00:07:16 Husa je třeba přesvědčit,
  aby odvolal!
 • 00:07:20 Zachrání si tak život,
  a všem se uleví.
 • 00:07:24 -A to ho necháte jen tak odejít?
 • 00:07:27 -Jistěže ne.
 • 00:07:29 Dožije v klášteře
  někde v horách... ...
 • 00:07:34 A pod dozorem.
 • 00:07:37 -A co pro to mohu udělat já,
  Eminence?
 • 00:07:40 -Váš bratr přece
  léta pracoval u inkvizice.
 • 00:07:44 Jeho úspěchy jsou mi známé!
 • 00:07:46 -Robert.
 • 00:07:47 Čekám ho každým dnem.
 • 00:07:49 -Výborně, Tallio!
 • 00:07:51 Mám pro něj nabídku.
 • 00:07:56 -Mistr Jan Hus původně věřil,
 • 00:07:58 že na koncilu před učenými teology
  bude moci obhájit své učení,
 • 00:08:03 a i když dorazil do Kostnice
  s početným českým doprovodem,
 • 00:08:07 byl nakonec pomocí lsti
  zatčen a uvězněn.
 • 00:08:12 Od té chvíle byl jeho osud
  v rukou jiných.
 • 00:08:20 -Roberte!
 • 00:08:21 -Francesco!
 • 00:08:24 -Konečně!
 • 00:08:27 Měl jsi přijet už včera!
 • 00:08:29 -Trošku jsem bloudil,
  je tady takový zmatek.
 • 00:08:32 -Nemůžeš se divit.
 • 00:08:34 Teď se najíš a odpočineš si.
 • 00:08:36 -Nepřijel jsem, abych odpočíval.
 • 00:08:38 Chci zažít koncil!
 • 00:08:41 Poznat všechny ty důležité lidi,
  biskupy, kardinály!
 • 00:08:45 -To jistě můžeš.
 • 00:08:46 Ale já mám pro tebe něco
  zvláštního.
 • 00:08:54 -Tak ven s tím!
 • 00:09:00 -Potřebuji, abys nám
  ve vězení ohlídal jednoho kacíře.
 • 00:09:04 -Já mám hlídat kacíře?
 • 00:09:06 Od toho snad máte žalářníky!
 • 00:09:08 Přece nebudu celou dobu
  zavřený v podzemí!
 • 00:09:12 -Nejde o lecjakého vězně.
 • 00:09:14 Tenhle ohrožuje
  celou svatou církev.
 • 00:09:17 -Tak do ohně s ním!
 • 00:09:18 -To jsem si myslel taky.
 • 00:09:20 Až do včerejška.
 • 00:09:22 Hovořil jsem totiž
  se Zabarellou.
 • 00:09:25 Potřebuje zjistit,
  co má ten kacíř v úmyslu.
 • 00:09:30 A taky jestli je vůbec možné
  přimět ho, aby odvolal.
 • 00:09:34 -A to ho mám špehovat?
 • 00:09:38 -Slíbil jsem, že to uděláš.
 • 00:09:42 Roberte...
 • 00:09:45 Rozmysli si to.
 • 00:09:46 Zabarella má vliv.
 • 00:09:48 Když nám pomůžeš,
  církev ti to nezapomene.
 • 00:09:52 A můžeš si být jistý,
  že odměna bude vysoká.
 • 00:09:58 -O koho vůbec jde?
 • 00:10:00 -O Husa.
 • 00:10:02 Jana Husa z Čech.
 • 00:10:05 -Neznám žádného Husa.
 • 00:10:06 -To nevadí.
 • 00:10:08 Najez se.
 • 00:10:09 Všechno ti vysvětlím.
 • 00:10:16 -I když o Janu Husovi
  byly napsány stohy knih,
 • 00:10:22 přesto o něm stále nevíme všechno.
 • 00:10:24 Neznáme např.
  ani přesné datum jeho narození.
 • 00:10:27 Jan začal chodit do školy
  v Husinci u Prachatic,
 • 00:10:31 byl pilným studentem
  na pražském vysokém učení,
 • 00:10:34 stal se mistrem svobodných umění
 • 00:10:37 a vystudoval bohosloví,
 • 00:10:40 aby byl v r. 1400
  vysvěcen na kněze.
 • 00:10:44 O motivech,
 • 00:10:45 které jej přivedly
  na kněžskou dráhu,
 • 00:10:48 mistr Jan sám napsal:
 • 00:10:51 -Proto já vyznávám
  svou zlou žádost,
 • 00:10:54 že když jsem byl žáčkem,
  tehdy jsem myslel na to,
 • 00:10:58 abych se brzy stal knězem,
 • 00:11:00 a tak abych získal
  dobré bydlo a roucho
 • 00:11:03 a byl lidem vzácný.
 • 00:11:11 -Mladý Jan si zřejmě neodpíral nic
  z radostí studentského života.
 • 00:11:16 Rád prý hodoval, popíjel
 • 00:11:19 a bavil se v dobré společnosti.
 • 00:11:24 Zároveň však svým spolužákům
  i chudým studentům
 • 00:11:27 opisoval traktáty
 • 00:11:28 anglického reformátora
  Johna Viklefa,
 • 00:11:31 které značně ovlivnily
  jeho myšlení.
 • 00:11:37 Když r. 1402
  začal kázat v Betlémské kapli,
 • 00:11:40 pustil se
  do nešvarů tehdejší církve
 • 00:11:45 a společnosti.
 • 00:11:48 -Nejvíce věrní křesťané
  stůjte o tu moc,
 • 00:11:51 o tu výsadu být Božími dětmi!
 • 00:11:53 Nedbejte o jinou moc!
 • 00:11:55 Jeden touží být
  bohatým a vlivným biskupem,
 • 00:11:58 jiný dokonce králem,
 • 00:11:59 který má moc
  nade všemi poddanými!
 • 00:12:02 Další chce být krásný.
 • 00:12:04 Jiný bohatý, silný!
 • 00:12:08 Těm, kteří přijali Krista
  a věří jeho jménu,
 • 00:12:12 dal Bůh moc být Božími dětmi.
 • 00:12:20 To je věru lepší,
 • 00:12:21 to je věru důstojnější
  než být papežem či králem světa!
 • 00:12:27 Proto, věrný křesťane,
 • 00:12:29 stůj nejvíce a věrně o tu moc
 • 00:12:32 být Božím Synem.
 • 00:12:39 -Jan Hus hlásal,
  že kněz žijící ve smrtelném hříchu
 • 00:12:43 nemůže důstojně sloužit mši svatou
 • 00:12:45 a že před Bohem
  jsou si všichni rovni.
 • 00:12:50 Bohatí i chudí, muži, ženy i děti.
 • 00:12:55 Vysvětloval také,
 • 00:12:56 že pravdu mají lidé
  hledat ne u kněží,
 • 00:13:00 ale jedině v Bibli.
 • 00:13:03 Betlémská kaple byla
  během Husových kázání
 • 00:13:07 nabitá k prasknutí.
 • 00:13:10 Přicházeli si ho poslechnout
  nejrůznější lidé.
 • 00:13:14 Konšelé, šlechta, lůza,
  nevěstky z nedalekého trhu,
 • 00:13:18 ale také samotná královna Žofie.
 • 00:13:25 Husa v jeho názorech
  zprvu podporoval i král Václav IV.
 • 00:13:29 či arcibiskup Zbyněk Zajíc.
 • 00:13:34 Postupně se však od něj
  oba odvrátili.
 • 00:13:37 A možná právě tady někde
  začíná Husova cesta na hranici.
 • 00:14:07 -Kdo je to?
 • 00:14:08 -Robert Tallio.
 • 00:14:10 -Další žalářník?
 • 00:14:11 -Čekal jsi někoho jiného?
 • 00:14:16 -Rád bych viděl svoje přátele.
 • 00:14:18 Jedná už koncil?
 • 00:14:20 Král Zikmund už přijel?
 • 00:14:23 -Snad si nemyslíš, že tě zachrání?
 • 00:14:30 -Dal mi slovo krále.
 • 00:14:32 Záruky.
 • 00:14:33 -Záruky pro kacíře? Směšné.
 • 00:14:35 -Přijel jsem na koncil
  obhájit své učení.
 • 00:14:38 Já nejsem kacíř.
 • 00:14:40 -To tvoje učení...
 • 00:14:42 -Počkej.
 • 00:14:44 Mohl bych alespoň
  napsat dopis přátelům?
 • 00:14:47 -To po mně nechtěj.
 • 00:15:00 -Hus si zřejmě byl vědom toho,
  co mu na koncilu hrozí.
 • 00:15:04 I přátelé v Praze
  ho před Kostnicí varovali.
 • 00:15:09 Slíbený Zikmundův glejt
  mu však dal pocit bezpečí.
 • 00:15:16 Pravděpodobně si také představoval,
 • 00:15:18 že jeho obhajoba před koncilem
  bude učenou univerzitní disputací,
 • 00:15:23 a nikoli soudním procesem,
  v němž se nebude moci hájit.
 • 00:16:06 -Já tvrdím, že Husa
  koncil odsoudí po právu.
 • 00:16:09 Víš, kolik ta jeho kázání
  způsobila v Čechách svárů?
 • 00:16:14 Všechno tam jenom vře.
 • 00:16:15 -A ty jsi ho slyšel?
 • 00:16:17 -Nestojím o řeči nějakého kacíře.
 • 00:16:19 -Chodil jsem do Betlémské kaple
  a vím, že mistr Jan není kacíř.
 • 00:16:24 Chce jen,
  aby se křesťané vrátili k Písmu.
 • 00:16:27 Aby se řídili Biblí a ne tím,
  co hlásají prodejní kněží.
 • 00:16:33 Kázal proti svatokupectví
  a odpustkům.
 • 00:16:36 To je pravda.
 • 00:16:37 Ale copak se dá
  čisté svědomí koupit?
 • 00:16:41 -Ale vždyť odpustky
  se prodávají všude.
 • 00:16:44 -To ale neznamená,
  že je to správné!
 • 00:16:47 Copak můžeš lhát,
  krást, smilnit, zabíjet,
 • 00:16:50 pak si koupíš odpustek
  a všechno se ti promine?
 • 00:16:53 Takhle nějak
  si to Kristus představoval?
 • 00:16:56 -Církev
  peníze z odpustků potřebuje.
 • 00:16:59 Vždyť jdou na svatou věc,
  na křížovou výpravu.
 • 00:17:02 -Jede snad někdo
  vyrvat Boží hrob z rukou pohanů?
 • 00:17:06 Už dávno ne.
 • 00:17:07 Tihle jen bojují mezi sebou o moc.
 • 00:17:14 -Víno, pane.
 • 00:17:18 -Ale tebe já přece znám!
 • 00:17:20 Jak se má pes Kacíř?
 • 00:17:23 -A co my, nám nenaleješ?
 • 00:17:24 -Jistě, pane, přinesu další.
 • 00:17:30 -Kdo je to děvče?
 • 00:17:32 -Večer tu vypomáhá,
  když je plno.
 • 00:17:35 -Nejen to, však víš,
  jak je to s těmihle děvčaty!
 • 00:17:39 -Ona je...
 • 00:17:41 Prodává se?
 • 00:17:43 -No ovšem!
 • 00:17:44 Za groš s ní můžeš strávit noc,
  na jakou do smrti nezapomeneš!
 • 00:17:50 Hej, Markéto!
 • 00:17:52 Kolik si říkáš za noc?
 • 00:17:56 -Groš.
 • 00:17:58 -Tak vidíš.
 • 00:18:01 -Do města
  na břehu Bodamského jezera
 • 00:18:03 se kvůli koncilu sjelo
  23 kardinálů,
 • 00:18:06 stovky arcibiskupů, biskupů,
  opatů a univerzitních mistrů.
 • 00:18:13 Nechyběli ani král a knížata,
  šlechtici či rytíři.
 • 00:18:20 Podle dobových svědectví
  tam bylo 350 kramářů,
 • 00:18:24 170 krejčích, 45 šenkýřů,
  516 trubačů, hudců, pištců,
 • 00:18:36 kejklířů a více než 700 nevěstek.
 • 00:19:00 -Co je s tebou?
 • 00:19:02 Tváříš se jako boží umučení.
 • 00:19:06 Máš chlapy obveselovat,
  ne je rozbrečet, zapomnělas?
 • 00:19:10 -Ne, na to se nedá zapomenout.
 • 00:19:14 -Tak...co ti je?
 • 00:19:18 -Myslíš si, že to dělám ráda?
 • 00:19:21 Že mě těší být po vůli
  každému, kdo si zaplatí?
 • 00:19:25 -To netuším.
 • 00:19:28 Co bys teda chtěla?
 • 00:19:30 -Obyčejný život.
 • 00:19:32 Rodinu, děti...
 • 00:19:35 Snad toho nechci moc.
 • 00:19:45 -Tumáš.
 • 00:20:05 -V Husově cele
  v dominikánském klášteře
 • 00:20:10 se mezitím střídali biskupové
  i právníci vyslaní koncilem.
 • 00:20:14 Vyslýchali Husa,
  vyptávali se ho na jeho učení
 • 00:20:17 a snažili se ho přesvědčit,
  aby je odvolal.
 • 00:20:22 Hus však trval na svém.
 • 00:20:28 -Falešní kazatelé,
  poslové Antikrista...
 • 00:20:30 Vybírají peníze
  za odpuštění hříchů.
 • 00:20:33 Papež je prý Bůh na zemi.
 • 00:20:36 Prý má moc odpouštět hříchy,
  komu chce!
 • 00:20:39 Kdykoliv chce!
 • 00:20:42 Proč...?
 • 00:20:45 Proč neřeknou, co pravil Kristus?
 • 00:20:47 "Nebudete-li činit pokání,
  všichni zahynete.?
 • 00:20:52 -Opravdu všichni?
 • 00:20:55 -Roberte...
 • 00:20:57 Ani jsem nevěděl, že jsi přišel.
 • 00:21:05 -Máš horečku a celý se třeseš.
 • 00:21:11 -Budiž jim odpuštěno...
 • 00:21:17 -Odpuštěno komu?
 • 00:21:18 -Těm, co chtějí, abych odvolal.
 • 00:21:22 Možná věří, že se jim podaří
  mě tím strašným zápachem stoky
 • 00:21:27 a tou zimou zlomit.
 • 00:21:34 Jsem jenom člověk.
 • 00:21:38 Kristus trpěl neskonale víc,
 • 00:21:40 a přesto dokázal
  svým trýznitelům odpustit.
 • 00:21:45 -Máš pravdu.
 • 00:21:46 Odpustit není lehké.
 • 00:21:49 Vím, že kážeš proti odpustkům.
 • 00:21:52 Není proto jednodušší
  si odpuštění prostě koupit?
 • 00:21:58 -Kdyby si člověk
  mohl odpuštění koupit,
 • 00:22:01 k čemu by pak byla Kristova oběť?
 • 00:22:11 -Celé město o tobě teď mluví,
  jsi slavný vězeň.
 • 00:22:14 -Tak to je zlé.
 • 00:22:16 Spíš mě bude chtít koncil odsoudit.
 • 00:22:19 -Jane, máš tady dobré přátele.
 • 00:22:22 -Viděl jsi je?
 • 00:22:25 -Přinejmenším
  jeden takový mladíček.
 • 00:22:27 Prý chodil na všechna tvá kázání.
 • 00:22:30 -Petr z Mladoňovic.
 • 00:22:32 Náš písař.
 • 00:22:34 Je tu s českými pány.
 • 00:22:36 Tak rád bych je viděl!
 • 00:22:41 -Možná bys jim
  přece jen mohl napsat.
 • 00:22:45 Ale zůstane to jen mezi námi.
 • 00:22:49 -Děkuji ti, Roberte.
 • 00:22:53 Děkuji ti.
 • 00:23:00 -Vraťme se nyní do Prahy,
 • 00:23:02 kdy se na univerzitě
  rodilo Husovo učení.
 • 00:23:05 Dnes nám nejspíš spory
 • 00:23:07 o přepodstatnění chleba
  v tělo Kristovo
 • 00:23:10 nebo přijímání podobojí
  připadají nepochopitelné,
 • 00:23:13 ale tehdy
  rozdělovaly celou společnost.
 • 00:23:19 Jan Hus a jeho přítel Štěpán Páleč
 • 00:23:21 byli nadšeni spisy
 • 00:23:23 anglického reformátora
  Johna Viklefa.
 • 00:23:27 Ten odsuzoval církev
  za hromadění majetku,
 • 00:23:30 žádal, aby se vrátila
  k chudobě apoštolských dob,
 • 00:23:33 a papeže nazval Antikristem.
 • 00:23:37 Jenže církev ostře zasáhla.
 • 00:23:41 Viklefovy teze prohlásila za bludy
  a jeho knihy nechala spálit.
 • 00:23:46 Hořely nejen v Anglii,
  ale i v Praze.
 • 00:23:50 Postavil se proti nim
  arcibiskup Zbyněk Zajíc,
 • 00:23:53 který také uvrhl Husa do klatby.
 • 00:23:57 Nad Prahou byl vyhlášen interdikt,
 • 00:24:00 tedy zákaz
  vykonávání církevních obřadů,
 • 00:24:03 křtů, svateb i pohřbů.
 • 00:24:07 Pro každodenní život ve městě
  to mělo katastrofální důsledky.
 • 00:24:13 -Štěpáne, vítej,
  děje se něco?
 • 00:24:15 -Copak to nevidíš, Jene?
 • 00:24:17 Celá fakulta je vzhůru nohama.
 • 00:24:20 Štveš lid proti církvi,
  s tím musíš přestat!
 • 00:24:23 -Přestat s čím?
 • 00:24:24 -S těmi svými bludy!
 • 00:24:25 -S mými bludy?
 • 00:24:27 Jak můžeš něco takového říct?
 • 00:24:29 Viklefa jsme četli společně!
 • 00:24:31 Nadšeni jsme byli oba!
 • 00:24:33 -To byl omyl.
 • 00:24:35 Víš dobře, že Viklef je kacíř.
 • 00:24:37 Jeho knihy byly veřejně spáleny.
 • 00:24:39 Jene, přišel jsem tě varovat.
 • 00:24:42 Je nejvyšší čas,
  abys dostal rozum...
 • 00:24:45 A zřekl se svého učení.
 • 00:24:46 -To neudělám
  a nemůžu to udělat!
 • 00:24:52 Štěpáne, ty dobře víš,
  kde je pravda!
 • 00:24:55 -Ale tady přece nejde o pravdu!
 • 00:24:58 -A o co tedy jde?
 • 00:25:01 -O život.
 • 00:25:02 O holý život.
 • 00:25:04 Tvůj, samozřejmě.
 • 00:25:07 -Kážu jenom, co říká Písmo.
 • 00:25:09 -Saháš mocným na privilegia,
  štveš proti nim,
 • 00:25:12 vyzýváš lid,
  aby je neposlouchal!
 • 00:25:15 Panstvo si to nenechá líbit,
  kdybys měl tisíckrát pravdu!
 • 00:25:19 -Já ti nerozumím!
 • 00:25:21 Pravdu přece nemůžeš zapřít!
 • 00:25:25 Ani za cenu života.
 • 00:25:30 -Odpusť, Jene.
 • 00:25:36 Vidím, že už ti není pomoci.
 • 00:25:48 -Jak je možné,
 • 00:25:50 že se tito přátelé
  jeden druhému tolik vzdálili?
 • 00:25:53 Štěpán Páleč Husa podporoval
  v boji proti odpustkům,
 • 00:25:59 ale pak se od něj odvrátil.
 • 00:26:01 Snad to bylo pod dojmem
  těžkého žaláře v Bologni,
 • 00:26:07 do něhož byl uvržen v r. 1408.
 • 00:26:09 Jisté je, že v Kostnici
  Štěpán Páleč velmi usiloval o to,
 • 00:26:14 aby mistr Jan skončil na hranici.
 • 00:26:21 -Už máš zase horečku.
 • 00:26:28 Tohle ti pomůže.
 • 00:26:31 -Pánové z koncilu mi posílají lék?
 • 00:26:36 -O tom neví nikdo.
 • 00:26:43 -Jsi ke mně laskavý, Roberte.
 • 00:26:45 Co že ta změna?
 • 00:26:47 -Nevím.
 • 00:26:49 Zpočátku jsem nepochyboval
  o tom, že jsi kacíř.
 • 00:26:52 Ale teď...
 • 00:26:56 -Ani nevíš, jakou mi tvá slova
  dělají radost.
 • 00:27:02 Ale tobě jsou nebezpečná.
 • 00:27:10 -Nejsem žalářník.
 • 00:27:13 V Itálii jsem byl
  postrachem kacířů.
 • 00:27:17 Tady jsem špeh.
 • 00:27:20 Chtějí po mně,
  abych jim donesl každé tvoje slovo.
 • 00:27:25 -A donesl?
 • 00:27:26 -Je to pro mě čím dál těžší.
 • 00:27:29 Už nemůžu.
 • 00:27:31 -Řekl jsi jim o dopisech?
 • 00:27:34 -Ne, o těch neví nikdo.
 • 00:27:40 -Mám radost, Roberte.
 • 00:27:44 Vážím si tvého přiznání.
 • 00:27:47 -Neodsuzuješ mě...?
 • 00:27:49 -Odsoudil by tě Kristus....?
 • 00:27:54 VÝKŘIKY BOLESTI
 • 00:27:56 -Dám ti ještě lék, vezmi si.
 • 00:27:58 -Ne, chci mít čistou mysl.
 • 00:28:01 Musím psát.
 • 00:28:04 Na koncilu o mně mluví
  jako o arcikacíři.
 • 00:28:10 Pomoz mi, Roberte!
 • 00:28:17 Musím se bránit.
 • 00:28:19 Musím se bránit.
 • 00:28:32 Tebe něco trápí, Roberte.
 • 00:28:35 -Ano, ale...
 • 00:28:38 Asi je to hloupost
  proti tvému soužení.
 • 00:28:42 -Jen mluv.
 • 00:28:46 -Poznal jsem
  ve městě jednu ženu.
 • 00:28:50 Je to nevěstka a prodává se.
 • 00:28:53 Pořád na ni musím myslet.
 • 00:28:57 Je to ještě děvče.
 • 00:28:58 Možná zasluhuje opovržení, ale...
 • 00:29:01 -Hoď kamenem, kdo jsi bez viny,
  pravil Kristus.
 • 00:29:05 Chceš jí pomoci?
 • 00:29:06 -Myslíš, že by mohla žít
  jako počestná žena?
 • 00:29:10 -To záleží jen na ní.
 • 00:29:14 -Nemohl bych ji k tobě přivést?
 • 00:29:17 -Můžeš-li...?
 • 00:29:34 -Husovy názory na ženy
 • 00:29:36 se nám dnes mohou zdát
  velmi konzervativní.
 • 00:29:39 Napsal například:
  žena je vyslankyní ďábla,
 • 00:29:42 protože její krása
  vede člověka pouze ke smilstvu.
 • 00:29:47 Nebo: ženy jsou stvoření křehká,
  tudíž osoby hříšné, povahy nestálé
 • 00:29:53 a povrchní, a zároveň smyslné,
 • 00:29:56 předurčené svým zjevem k hříchu.
 • 00:30:03 Ale Hus současně apeloval
  na jejich mravnost a čistotu.
 • 00:30:08 Říká, že ženy by měly usilovat
  o spojení s Kristem.
 • 00:30:13 Ve svých kázáních
  nabádá také muže,
 • 00:30:16 aby své ženy milovali tak,
  jako Kristus miloval svou církev.
 • 00:30:23 Je historickou skutečností,
 • 00:30:25 že v tomto duchu
  napsal později Jan Hus
 • 00:30:28 právě pro žalářníka Roberta
  "Traktát o manželství?.
 • 00:30:36 -Děkuji.
 • 00:30:38 Jsem poslední,
  koho by ses měla bát, děvče.
 • 00:30:42 Jak ti říkají?
 • 00:30:44 -Markéta.
 • 00:30:46 -Podáš mi džbán, Markéto?
 • 00:30:48 -Jistě.
 • 00:30:50 -To nic, to nic.
 • 00:30:52 -To mě mrzí.
 • 00:30:53 -Robert přinese další.
 • 00:30:57 Je to dobrý člověk.
 • 00:30:59 -To ano.
 • 00:31:01 -Takových znáš asi málo.
 • 00:31:08 -Kromě Roberta už žádného.
 • 00:31:14 Chtěla jsem se
  vyzpovídat faráři.
 • 00:31:16 Ale ten mě odmítl.
 • 00:31:18 A na odpustky peníze nemám.
 • 00:31:24 Říkali...
 • 00:31:26 Že na nic lepšího se nehodím.
 • 00:31:32 Že jsem stvořená pro peklo.
 • 00:31:37 -Ty tomu věříš?
 • 00:31:41 -Bojím se.
 • 00:31:44 Ty bys mi ale mohl dát rozhřešení!
 • 00:31:49 -K takovému odpuštění
  žádného člověka nepotřebuješ.
 • 00:31:58 Stačí upřímné pokání před Bohem.
 • 00:32:04 Slyšela jsi o Máří Magdaléně?
 • 00:32:06 -Ano.
 • 00:32:08 -Když vstal Kristus z mrtvých,
 • 00:32:11 ukázal se nejprve jí.
 • 00:32:15 Všem hříšníkům tak dal najevo,
  že pokud se budou upřímně kát,
 • 00:32:20 bude jim odpuštěno.
 • 00:32:27 Takhle tomu věřím.
 • 00:32:30 -Markéto, musíme jít.
 • 00:32:32 Nesmí tě tu nikdo vidět.
 • 00:32:35 -Ještě chvilku, Roberte.
 • 00:33:03 -Jsi tady jenom ty a Bůh.
 • 00:33:30 -Nevím,
  jak mám poděkovat, mistře.
 • 00:33:35 -Teď bude záležet taky na Tobě,
 • 00:33:38 jak to s ní bude.
 • 00:34:06 -Pane Roberte,
  konečně jsem tě našel.
 • 00:34:09 -Hm, Petr z Mladoňovic.
 • 00:34:13 Zapálený obhájce Husa.
 • 00:34:15 -Právě kvůli němu
  jsem za tebou přišel.
 • 00:34:18 -Děje se něco?
 • 00:34:22 -Sám víš nejlépe,
  jak je na tom bídně.
 • 00:34:26 Chtěli bychom se
  pokusit ho zachránit.
 • 00:34:32 -Osvobodit ho?
 • 00:34:34 -Připravili jsme plán útěku.
 • 00:34:36 Kdybys nám pomohl...
 • 00:34:37 -No to ne!
 • 00:34:39 Se mnou nepočítej.
 • 00:34:42 Cítím s ním,
  věřím, že není kacíř,
 • 00:34:45 ale tohle nemůžu...
 • 00:34:50 Víš, co by to mohlo znamenat?
 • 00:34:52 Ohrozil bych tím sám sebe.
 • 00:34:54 -Mistr Jan je nevinný!
 • 00:34:57 -Se mnou nepočítejte.
 • 00:35:02 Už běž.
 • 00:35:13 -Slyšela jsem dobře?
 • 00:35:15 Oni chtějí zachránit mistra Jana?
 • 00:35:17 -Jsou šílení.
 • 00:35:18 To se přece nemůže povést!
 • 00:35:20 -Ale mě jsi do vězení dostal.
 • 00:35:23 -To bylo něco jiného.
 • 00:35:25 -Dovnitř i ven.
 • 00:35:27 -Přines radši víno.
 • 00:35:32 -Já se o něj bojím, Roberte.
 • 00:35:35 -A co s tím jako mám dělat?
 • 00:35:48 -V noci z 20. na 21. března 1415
  došlo k události,
 • 00:35:54 která mohla
  osud mistra Jana zcela změnit.
 • 00:35:59 Z Kostnice totiž uprchl
  papež Jan XXIII.
 • 00:36:06 a na koncilu vznikl naprostý chaos.
 • 00:36:08 Kostnický biskup dokonce prohlásil,
 • 00:36:11 že dál už nechce mít
  s kacířem Husem nic společného
 • 00:36:14 a odvolal italskou stráž z vězení.
 • 00:36:18 Někteří historikové dokonce tvrdí,
 • 00:36:21 že tehdy se skutečně
  přímo nabízely ideální podmínky
 • 00:36:25 pro Husovo osvobození.
 • 00:36:30 -Jsem ráda, že jsi přišel.
 • 00:36:33 Roberta jeho chování mrzí.
 • 00:36:38 Vzkazuje ti, že se pokusí
  mistra Jana zachránit.
 • 00:36:45 -A jak to chce udělat?
 • 00:36:47 -Nevím, ale...
 • 00:36:50 Tady je místo,
  kde máte zítra odpoledne čekat.
 • 00:36:55 -Budeme tam.
 • 00:36:59 A děkuji, Markéto.
 • 00:37:12 -Bratříčku!
 • 00:37:17 Ty ještě žiješ?
 • 00:37:21 Dlouho jsme se neviděli.
 • 00:37:24 -Nemám moc času,
  zavolal sis mě, tak jsem tady.
 • 00:37:27 -Aha, jinak bych měl smůlu, viď?
 • 00:37:31 Nic ve zlém.
 • 00:37:35 Jak se ti daří?
 • 00:37:37 -Opravdu tě to zajímá?
 • 00:37:40 -Ne, asi ne.
 • 00:37:45 Daleko víc mi jde
  o tvého vězně.
 • 00:37:51 Už pár týdnů
  jsi mi nepodal žádnou zprávu.
 • 00:37:55 Jak to snáší?
 • 00:38:02 -Vůbec si to nedovedeš představit.
 • 00:38:05 V zimě mrzne,
  v létě tam páchne stoka
 • 00:38:08 a ty se ptáš, jak to snáší?
 • 00:38:10 Řeknu ti jak: zpívá si!
 • 00:38:12 -Cože?
 • 00:38:15 Tak on si zpívá!
 • 00:38:17 -A já se ptám,
  kde se v něm bere ta síla...?
 • 00:38:20 -Dává mu ji sám ďábel.
 • 00:38:22 -Aby zpíval písně o Bohu?
 • 00:38:24 To je věru divný kacíř!
 • 00:38:26 -Roberte, slyšíš vůbec, co říkáš?
 • 00:38:29 Chceš skončit na hranici?
 • 00:38:33 Buď rád, že tě slyším jenom já.
 • 00:38:38 Važ svá slova!
 • 00:38:39 -Co vám na tom Husovi
  vlastně tolik vadí?
 • 00:38:42 -Proboha!
 • 00:38:44 Seděl jsi přece
  u inkvizičních soudů.
 • 00:38:46 -To, že odsuzuje svatokupectví?
 • 00:38:49 -Ne.
 • 00:38:51 Myslím, že ne.
 • 00:38:54 To nejpodstatnější
  je asi jeho neposlušnost.
 • 00:39:02 Dovedeš si představit,
  že by si každý řekl,
 • 00:39:05 že církev nebo vrchnost
  bude poslouchat jen tehdy,
 • 00:39:08 když mu to dovolí jeho svědomí?
 • 00:39:11 To by byl úplný konec.
 • 00:39:12 Naprostý chaos!
 • 00:39:13 -Takže vlastně bráníte chaosu!
 • 00:39:16 To máte co dělat,
 • 00:39:18 protože město už je teď
  skoro celé vzhůru nohama!
 • 00:39:21 -Roberte!
 • 00:39:22 Musíme udržet klid a pořádek.
 • 00:39:27 -V tomhle se asi neshodneme.
 • 00:39:29 Omluv mě, spěchám!
 • 00:39:34 -No, jak myslíš.
 • 00:39:37 Vlastně ti zachraňuju krk,
  bratříčku.
 • 00:39:45 -A zde vstoupil do hry
  král Zikmund.
 • 00:39:49 Týž Zikmund, který dal Husovi
  na cestu do Kostnice dopis,
 • 00:39:55 zaručující mu bezpečnost.
 • 00:39:57 Teď však nechce
  o Husově propuštění ani slyšet.
 • 00:40:01 Český kacíř dal totiž
  koncilu v Kostnici nový smysl.
 • 00:40:07 Zikmund dal totiž Husa převést
  na přísně střežený hrad Gottlieben,
 • 00:40:12 kde byly podmínky
  ještě nelidštější.
 • 00:40:16 Nepomohly ani oficiální protesty
  jeho přátel.
 • 00:40:23 Dokonce ani stížný list
  o 250 pečetích
 • 00:40:25 českých a moravských pánů,
  který přivezli z Čech,
 • 00:40:30 Husovi nepomohl.
 • 00:40:36 -Jsem hlupák.
 • 00:40:38 Kdybych neodešel k Francescovi,
  mohli jsme mistra Jana zachránit.
 • 00:40:43 -Tohle si přece nemůžeš vyčítat.
 • 00:40:46 Nemohl jsi vědět,
  že zrovna v té chvíli
 • 00:40:48 si pro mistra přijedou
  Zikmundovi vojáci.
 • 00:40:51 -Ale mělo mě to napadnout.
 • 00:40:53 Celé týdny mě
  bratr k sobě nepozval.
 • 00:40:56 A najednou,
  že mě musí nutně vidět.
 • 00:40:59 Kdoví, co za tím vším je.
 • 00:41:14 -Situace v Kostnici
 • 00:41:15 se však zanedlouho
  dramaticky změnila.
 • 00:41:18 Podařilo se totiž zadržet
  uprchlého papeže Jana XXIII.,
 • 00:41:22 a ten byl paradoxně vsazen
  do stejné cely na hradě Gottlieben,
 • 00:41:28 kde dosud pobýval Hus.
 • 00:41:32 Mistra Jana naopak
  převezli zpět do Kostnice,
 • 00:41:35 tentokrát
  do františkánského kláštera,
 • 00:41:38 kde se už více starali,
  aby se mu vedlo lépe,
 • 00:41:42 aby byl při síle a připravený
  na závěrečný proces.
 • 00:41:47 -Mistře!
 • 00:41:48 -Roberte!
 • 00:41:49 Nevěřil jsem, že se ještě potkáme.
 • 00:41:52 -Našel jsem v klášteře
  pár spojenců.
 • 00:41:55 Teď ale nesmíme ztrácet čas.
 • 00:41:57 Vše je připraveno k tvému útěku,
  stráže tu nejsou,
 • 00:42:00 ale přijdou každou chvíli!
 • 00:42:02 -Já nebudu utíkat.
 • 00:42:09 Nemohu.
 • 00:42:11 -Mistře, nevíš snad, čím ti hrozí?
 • 00:42:17 -Velmi dobře to vím, věř mi.
 • 00:42:23 -A co tví blízcí, přátelé,
  chyběl bys nám!
 • 00:42:28 -Jsem rád, že to říkáš,
  ale já už jsem se rozhodl.
 • 00:42:34 -Pro smrt...?
 • 00:42:39 -Vydal jsem se na cestu,
  která nezná návrat, ale...
 • 00:42:47 Snad ani smrt.
 • 00:42:51 Já nemohu zradit Boha ani pravdu,
  kterou jsem v Něm poznal.
 • 00:42:58 -Co je to za sílu,
  která zbavuje strachu ze smrti?
 • 00:43:07 Už se asi neuvidíme.
 • 00:43:10 -O to radostnější může být
  naše příští shledání.
 • 00:43:20 Opatruj se, Roberte.
 • 00:43:24 A opatruj Markétku.
 • 00:43:45 -Učení teologové vybrali
  z Husových knih desítky článků,
 • 00:43:49 o kterých prohlásili,
  že jsou to nebezpečné bludy,
 • 00:43:53 a žádali Husa, aby se jich zřekl.
 • 00:43:55 Hus stále doufal,
  že mu bude dopřáno,
 • 00:43:58 aby své učení obhájil.
 • 00:44:00 Ke skutečné a otevřené disputaci
  však nikdy nedošlo.
 • 00:44:05 -"Já, Jan Hus,
 • 00:44:07 v naději Ježíše Krista,
 • 00:44:10 boje se urazit Boha
 • 00:44:13 a boje se upadnout
  v křivopřísežnictví,
 • 00:44:18 nechci odpřisáhnout
  vcelku ani jednotlivě článků,
 • 00:44:21 které proti mně předvedli
  v svědectvích křiví svědkové.
 • 00:44:29 Protože jsem jich ani nekázal,
 • 00:44:32 ani netvrdil, ani je nehájil.
 • 00:44:38 -Biskupové na mistra Jana
  stále naléhali, ať odvolá.
 • 00:44:42 Nestáli o to,
  mít dalšího mučedníka.
 • 00:44:46 Kupodivu však
  nejtvrdší trest pro reformátora
 • 00:44:49 žádali sami Češi.
 • 00:44:52 Především žalobce
  Michal de Causis
 • 00:44:55 a bývalý blízký Husův přítel
  Štěpán Páleč,
 • 00:44:58 který nijak nešetřil
  penězi na úplatky,
 • 00:45:01 aby byl Hus odsouzen
  co nejrychleji.
 • 00:45:07 -Chtěl jsi se mnou mluvit, Jene?
 • 00:45:12 -Štěpáne!
 • 00:45:14 Jsem rád, že jsi přišel.
 • 00:45:19 Mohu tě požádat
  o poslední službu?
 • 00:45:23 -Co máš na mysli?
 • 00:45:25 -Vyzpovídat se.
 • 00:45:30 -To po mně nechtěj.
 • 00:45:32 Nemohu.
 • 00:45:35 -Čeho se bojíš, Štěpáne?
 • 00:45:38 -Já nemám strach.
 • 00:45:40 Tebe čeká hranice.
 • 00:45:43 -Rozumím ti, věř mi.
 • 00:45:46 Nehněvám se na tebe, spíš...
 • 00:45:50 Spíš jsem chtěl poprosit
  o odpuštění,
 • 00:45:53 že jsem ti vstoupil do cesty
  a způsobil ti bolest.
 • 00:45:56 -Ty mně?
 • 00:46:00 Jene...to nechápu.
 • 00:46:04 Ublížil jsem ti,
  chtěl jsem tvou smrt.
 • 00:46:07 A ty...
 • 00:46:09 -Obětoval se Kristus jen za ty,
  kteří ho milovali?
 • 00:46:13 Ne.
 • 00:46:14 Dal svůj život,
  abychom byli vykoupeni všichni.
 • 00:46:18 -Copak jsi Kristus, Jene?
 • 00:46:21 Hraješ si na vykupitele.
 • 00:46:23 -Ne, Štěpáne, věř mi.
 • 00:46:26 Jen v posledních dnech
  jako bych začínal chápat,
 • 00:46:33 co asi prožíval Ježíš na Golgotě.
 • 00:46:42 -Já ti nerozumím, Jene.
 • 00:46:48 -To nevadí.
 • 00:46:52 Buď sbohem, Štěpáne.
 • 00:47:06 -Koncil nakonec předložil
  mistru Janovi
 • 00:47:09 velmi mírnou odvolací formuli,
 • 00:47:11 kterou pravděpodobně připravil
  kardinál Zabarella.
 • 00:47:15 Hus ji však odmítl.
 • 00:47:18 Napsal poslední dopisy do Čech
 • 00:47:20 a odkaz svým nejbližším.
 • 00:47:25 Když byl 6. července
  naposledy předveden
 • 00:47:29 do kostnické katedrály
  a exkomunikován,
 • 00:47:33 sám arcibiskup
  mu vložil na hlavu
 • 00:47:35 potupnou papírovou čepici
  pomalovanou čerty.
 • 00:47:40 Potom jej církev
  odevzdala světské moci.
 • 00:47:52 -Mistře...
 • 00:48:14 -"Můj drahý Ježíši!
 • 00:48:16 Tuto strašnou, potupnou
  a ukrutnou smrt
 • 00:48:21 chci velmi trpělivě
  a pokorně snést.
 • 00:48:25 Pro Tvé evangelium
  a kázání Tvého slova.
 • 00:48:33 Jsem si jist, že ani smrt,
  ani život,
 • 00:48:36 ani andělé, ani mocnosti,
  ani přítomnost, ani budoucnost,
 • 00:48:43 ani žádná moc, výšiny či hlubiny,
 • 00:48:46 ani cokoli jiného v celém tvorstvu
 • 00:48:50 nedokáže nás odloučit
  od lásky Boží,
 • 00:48:55 která je v Kristu Ježíši,
  našem Pánu.?
 • 00:49:10 -Po Husovi neměla
  na tomto světě zůstat ani památka.
 • 00:49:14 Jeho popel byl vhozen do Rýna,
  knihy spáleny
 • 00:49:17 a jeho učení zatraceno.
 • 00:49:22 Jenže oheň na Husově hranici
 • 00:49:24 jakoby naopak
  rozdmýchal jeho myšlenky.
 • 00:49:30 Slova českého kazatele
  provázela náš národ
 • 00:49:33 celou historií až dodnes.
 • 00:49:39 Jeho "Hledej pravdu,
 • 00:49:41 miluj pravdu
  a braň pravdu až do smrti"
 • 00:49:43 se vynořilo pokaždé,
  když byla naše země v ohrožení.
 • 00:49:49 Každá generace se tak musela
  znovu a znovu vyrovnávat s tím,
 • 00:49:53 co je to vlastně za pravdu,
 • 00:49:55 pro kterou byl Jan Hus
  ochoten zemřít?
 • 00:50:01 A přitom odpověď na tuto otázku
 • 00:50:04 nalezneme ve většině
  jeho kázání a knih.
 • 00:50:10 "Žij život v pravdě Boží,
 • 00:50:13 život podle Božího Slova.?
 • 00:50:17 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2015
 • 00:51:30 .

Související