iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 12. 2012
13:45 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
14509
zhlédnutí

Ztracené adresy

Horní a Dolní Borková

Počítačová současnost probouzí, co minulost pohřbila. Nový dokumentární cyklus České televize

19 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Ztracené adresy - Horní a Dolní Borková

 • 00:01:06 Chvíli bystrá, ledová, divoká říčka,
  která unese i strom, desítky,
 • 00:01:11 stovky stromů a zase klidná,
  tichá, ale jen než roztaje sníh.
 • 00:01:19 To se potom rozlije tak,
  že nestačíš utíkat.
 • 00:01:24 Led, který vláčí s sebou,
  shazuje mosty,
 • 00:01:27 lidé hledají útočiště na střeše.
 • 00:01:30 Však to jistě každý znáš,
  protože ať už žiješ
 • 00:01:34 kdykoliv a kdekoliv,
  jedna věc je jistá,
 • 00:01:37 Vltavu si nikdo neochočí,
  i kdyby se snažil sebevíc.
 • 00:01:43 Ale divy umí dělat,
  i když sotva teče.
 • 00:01:52 V kotlinách kolem Volar
  a Dolní Vltavice
 • 00:01:54 měly vody Vltavy velmi malý spád.
 • 00:01:58 Dravá řeka se zde měnila
  v meandrující, téměř stojatý tok,
 • 00:02:03 který se na nepropustných půdách
  rozléval a prosakoval
 • 00:02:07 do okolního terénu.
 • 00:02:11 V něm pak vznikala
  rozsáhlá rašeliniště,
 • 00:02:14 z nichž to největší,
  nazvané Schlachův luh,
 • 00:02:17 od počátku 19. století ohraničovaly
  2 osady Đ Horní a Dolní Borková.
 • 00:02:30 Anna Erneckerová žila v jedné z nich.
 • 00:02:36 Vznikly skoro stejně
  a každý druhý by si řekl,
 • 00:02:39 že byly podobné jako vejce vejci,
  jenže to by se hodně spletl.
 • 00:02:45 Jestli tady na celé Šumavě
  byla vesnice podobná vejci,
 • 00:02:49 tak to byla ta naše, Horní Borková.
 • 00:03:03 A když si k tomu ještě přidal
  všechna ta pole,
 • 00:03:06 která se rozbíhala od každého baráku,
  mohl by sis říct,
 • 00:03:10 že se podobá slunci.
 • 00:03:13 Ale to vejce je mnohem blíž pravdě.
 • 00:03:18 Na rozdíl od většiny šumavských vsí,
  které vznikaly podél silnic,
 • 00:03:23 či postupným spojováním
  lesních dvorů,
 • 00:03:26 byla Horní Borková založena
  jako vesnice návesního typu.
 • 00:03:32 Důvod byl jednoduchý,
  v rozsáhlém rašeliništi
 • 00:03:36 nebylo mnoho stavební půdy na výběr
  a úspornost byla žádoucí.
 • 00:03:43 Naproti tomu Dolní Borková
  si svou cestu kolem vltavské slati
 • 00:03:47 musela hledat jinak.
 • 00:03:53 Borka, rašelina, se stala součástí
  nejen názvu obou vesnic,
 • 00:03:58 ale také životů jejich obyvatel.
 • 00:04:07 Řekneš si, kdo by chtěl bydlet
  na slati?
 • 00:04:10 To zase nějaký zeměpán
  potřeboval obydlet neobydlitelné,
 • 00:04:14 jako i jinde na Šumavě.
 • 00:04:16 Ale tak to nebylo.
 • 00:04:19 Můj děda tenkrát přišel z Jablonce.
 • 00:04:22 Sám, s několika dalšími přespolními
  a právo usadit se tu
 • 00:04:27 si na knížeti si vyprosili.
 • 00:04:30 Žádné násilí v tom nebylo.
 • 00:04:36 V době příchodu Annina dědy
  však již byla Horní Borková osídlena.
 • 00:04:40 Byť teprve krátce.
 • 00:04:43 Postaral se o to kníže Schwarzenberk,
  majitel panství.
 • 00:04:49 Popud k tomu však dal jeho správce
  krumlovského panství Ernst Mayer.
 • 00:04:55 Podle něho dostal jméno
  jeden z potoků protékající luhem.
 • 00:05:00 A podle toho zase osada
  kolem něho založená Đ Mayersbach,
 • 00:05:06 Dolní Borková.
 • 00:05:10 U jejího zrodu stál děd Annina muže,
  Leopold Ernecker.
 • 00:05:19 Mayer tenhle kraj hodně poznamenal.
 • 00:05:23 Hospodář to byl dobrý,
  i když spíš od stolu.
 • 00:05:27 Hodně dbal na rozšiřování orné půdy,
  třeba i odvodňováním luhů a bažin,
 • 00:05:34 což se tu hned po osídlení
  začalo dělat.
 • 00:05:39 Mimochodem, víš, jak se německy
  té naši Borkové říkalo?
 • 00:05:44 Fleissheim - domov píle.
 • 00:05:53 Hlavním zdrojem obživy
  tu bylo zemědělství.
 • 00:05:57 Dřevo zde na rozdíl od okolních hor
  bylo jen stavebním materiálem.
 • 00:06:05 I jako palivo se užívalo
  něčeho jiného, vysušené rašeliny,
 • 00:06:10 která tu byla doslova
  na každém kroku.
 • 00:06:14 Dala se použít
  i jako tepelná izolace
 • 00:06:16 a v nouzi se jí i po rozemletí
  dalo stlát
 • 00:06:20 din chlévů pod dobytek.
 • 00:06:22 A skýtala možnost
  nezbytného výdělku navíc.
 • 00:06:35 Ale něco za něco,
  aby se sem dalo vůbec jezdit,
 • 00:06:40 musely se udělat povalové cesty.
 • 00:06:43 Rašelina nic jiného neudržela
  a koryta potoků
 • 00:06:47 tu museli rozšiřovat ženisté,
  aby se to tu odvodnilo
 • 00:06:51 a rašelina se dala vůbec vypichovat.
 • 00:06:57 Navíc hodně dlouho nebyl
  o naši rašelinu zájem
 • 00:07:00 a sami jsme toho spálili víc,
  než jsme prodali.
 • 00:07:07 Ke změně došlo v 2. pol. 19. století.
 • 00:07:12 Friedrich Balling,
 • 00:07:14 ředitel tuhových dolů
  v nedaleké Černé
 • 00:07:17 se poohlížel po zdroji
  levné rašeliny.
 • 00:07:20 Dosud byla do Černé
  dovážena z daleka, i z Rakouska.
 • 00:07:25 Parní stroje, pomáhající
  při těžbě i zpracování tuhy
 • 00:07:29 ji spotřebovali značné množství,
  a proto objev největšího
 • 00:07:33 místního rašeliniště přišel
  Ballingovi více než vhod.
 • 00:07:39 Netrvalo dlouho a těžba
  mezi Horní a Dolní Borkovou
 • 00:07:42 se rozjela na plné obrátky.
 • 00:07:49 A tak je to se vším.
 • 00:07:50 Kopeš si kus od stavení Borky,
  přijde pan prospektor a kouká.
 • 00:07:56 Přitom tady rašelinu nepřehlídneš,
  přesto naše vrchoviště
 • 00:08:00 nešlo vidět ani do Mayersbachu,
  a to jsme tu jinak na rovině.
 • 00:08:06 A jak myslíš, že tu začali s tuhou?
 • 00:08:09 V Hůrce, kus od Černé rozkopl
  jeden sedlák krtinec a kouká:
 • 00:08:14 ta hlína je nějaká černá
  a motyka z ní je nějaká mastná.
 • 00:08:20 Za chvíli se o mazací hlíně
  na nápravy, pluhy a panty
 • 00:08:23 povídalo široko daleko.
 • 00:08:26 A za pár let se pro ni fárá
  desítky metrů pod zem.
 • 00:08:33 Těžba tuhy ve velkém začala být
  pro majitele půdy
 • 00:08:36 zajímavá až ve chvíli,
  kdy se zjistila
 • 00:08:39 její výjimečná tepelná odolnost
  umožňující využití
 • 00:08:43 při výrobě železa a oceli,
  v keramickém i sklářském průmyslu.
 • 00:08:48 A také ve výrobě tužek.
 • 00:08:52 Již v roce 1830 se ji z dolů
  v Černé vytěžilo téměř 3 tis. tun
 • 00:08:58 a toto množství
  se rok od roku zvyšovalo.
 • 00:09:04 Z původních několika desítek horníků
  bylo zanedlouho několik stovek.
 • 00:09:10 Stali se z nich jedni
  z nejcennějších pracovníků v kraji.
 • 00:09:20 10 let ti trvalo
  než se z tebe stal horník.
 • 00:09:24 Tuhové doly,
  to nebyla práce pro každého.
 • 00:09:27 Náročná a nešla dělat bezhlavě.
 • 00:09:30 Člověk musel poznat různé druhy tuhy
  jeden od druhého.
 • 00:09:35 Synovec mi o tom vykládal.
 • 00:09:39 Teď je z něho pomocný dělník.
 • 00:09:41 Na havíře má ještě pár let,
  ale je to jistá práce,
 • 00:09:45 slušně placená.
 • 00:09:47 A není jen na léto jako ta naše.
 • 00:09:51 Počtu horníků ale velmi zdatně
  sekundovali pracovníci
 • 00:09:55 na rašelinových polích.
 • 00:09:58 Dostatek paliva byl pro provoz
  tuhových závodů nezbytný.
 • 00:10:02 Mezi Horní a Dolní Borkovou
  se v těžební sezóně
 • 00:10:05 pohybovaly přes 400 dělníků,
  kteří speciálním dlouhým nožem
 • 00:10:10 vyřezávali rašelinové cihly - borky,
  které ženy rovnaly do hranic,
 • 00:10:16 aby uschly.
 • 00:10:18 Práce to byla namáhavá,
  závislá na počasí i roční době.
 • 00:10:23 Ale pro mnohé místní
  to byl jediný možný výdělek.
 • 00:10:29 A týkala se celého Mayersbachu
  i Fleissheimu
 • 00:10:33 a ještě hromady přespolních.
 • 00:10:36 Ti nejlepší chlapi,
  kterým většinou pomáhala celá rodina,
 • 00:10:39 zvládli i 6 tis. cihel za den.
 • 00:10:43 Bylo za to pár krejcarů, ale lepší,
  než sedět se založenýma rukama
 • 00:10:47 a čekat na smilování.
 • 00:10:51 A když takhle maká
  několik stovek lidí,
 • 00:10:53 asi si ani nedovedeš představit
  ty hromady, co se tu sušily.
 • 00:11:01 Těžba rašeliny začínala
  obvykle v květnu
 • 00:11:04 a během několika měsíců
  dlouhé pracovní sezóny
 • 00:11:08 se ze Schlachova luhu vytěžilo
  několik tisíc tun
 • 00:11:11 vysušeného fosilního paliva.
 • 00:11:15 Pochopitelně doprava do 8 km
  vzdálené Černé
 • 00:11:19 byla pro provoz tuhových dolů
  stejně důležitá
 • 00:11:23 jako dostatek vytěženého paliva.
 • 00:11:25 Proto došlo na konci 19. století
  ke zbudování úzkorozchodné železnice,
 • 00:11:30 která borky,
  rašelinové cihly,
 • 00:11:33 odvážela nejen do tuhových závodů,
  ale také do místního pivovaru.
 • 00:11:44 Změny v krajině
  byly nepřehlédnutelné.
 • 00:11:47 Po pár letech dělníci přešli
  rozsáhlé rašeliniště,
 • 00:11:51 které intenzivní těžbou
  znatelně snížili.
 • 00:11:55 A chystali se ke 2. kolu.
 • 00:12:01 Vykácíš les, zbude mýtina,
  vytěžíš trochu rašeliny, bude jí míň.
 • 00:12:08 Nic na tom přece není
  a jinak to nikdy nebylo.
 • 00:12:12 I když ten pohled
  byl někdy posmutnělý.
 • 00:12:16 Poté, co se na luhu všecko vypálilo,
  co na něm rostlo, tu zbyla jen pláň,
 • 00:12:22 na které kmitaly stovky lidí.
 • 00:12:24 Ale dejte tomu pár let
  a příroda se vrátí, kam patří.
 • 00:12:30 Lidi to tu měli vždycky těžší
  než příroda.
 • 00:12:38 Většina dětí z obou Borkových
  chodila do školy
 • 00:12:42 do několik kilometrů
  vzdálené Dolní Vltavice.
 • 00:12:46 Od roku 1886
  již ve 2 třídách a tanečním sále,
 • 00:12:51 se jich schází na 250.
 • 00:12:56 Vyučováno tedy mohlo být
  jen to nejnutnější.
 • 00:12:59 Podobně početné jsou návštěvy
  místního kostela,
 • 00:13:04 ten byl zasvěcen svatému Leonhardovi,
  patronovi oráčů a dobytka.
 • 00:13:11 Byl proto častým cílem zemědělců
  ze širokého okolí.
 • 00:13:18 Vlastní školy a kostela
  se v Borkové nikdy nedočkali,
 • 00:13:23 a to zde na přelomu století
  bydlelo přes 500 lidí.
 • 00:13:30 Další domy ani stavět nešlo.
 • 00:13:33 Kus pole by jen tak někdo nedal,
  takže u nás kromě manžela a dětí,
 • 00:13:39 bydlel i švagr s rodinou
  a nějaký Franz Perfahl.
 • 00:13:45 Dům byl jednopatrový,
  ke spočítání místností k bydlení
 • 00:13:49 jsi nepotřeboval
  ani všechny prsty na ruce.
 • 00:13:53 V zimě tu bylo dost plno,
  a v létě u nás ve stodole
 • 00:13:56 ještě přespávali přespolní,
  co si sem chodili přivydělat.
 • 00:14:02 Když přišla velká voda nebo sníh,
  tak se člověk nikam nedostal i týdny.
 • 00:14:08 Na jaře se pak Vltava
  nezřídka rozlila do širokého okolí,
 • 00:14:12 plovoucí ledové kry strhávaly mosty
  a do Vltavice se nikdo nedostal
 • 00:14:17 ani do školy ani na bohoslužbu.
 • 00:14:22 Pouze nový most z Dolní Borkové
  do Radslavy,
 • 00:14:25 dlouhý přes 200 m, záplavám odolával,
  neboť se klenul
 • 00:14:29 přes celou zaplavovanou oblast.
 • 00:14:36 Voda ale nikdy u nás ve Fleissheimu
  moc škodu neudělala.
 • 00:14:40 Člověk byl na ni zvyklý.
 • 00:14:43 Když ale v létě 1887 přišel
  velký požár,
 • 00:14:48 lehlo popelem 20 domů ze 30,
  co tu máme.
 • 00:14:52 Vyhořel i Honza Perfahl,
  bratr našeho Franze
 • 00:14:56 a to měl dům hned vedle nás.
 • 00:15:02 Možná se budeš divit,
  ale nebylo čím hasit.
 • 00:15:06 Museli jsme vykopat koryto
  nového potoka až od Pestřic,
 • 00:15:11 abychom měli na příště dost vody
  na hašení.
 • 00:15:18 Vyhořelé domy však byly velmi rychle
  opraveny či znovu postaveny
 • 00:15:22 a Horní Borková
  se na pohled téměř nezměnila.
 • 00:15:27 Těžba tuhy měla poslední vrchol
  za 1. sv. války,
 • 00:15:30 poté již jen uvadala.
 • 00:15:34 Ložiska se vyčerpala, potíže s vodou,
  která doly zaplavovala,
 • 00:15:39 byly stále častější.
 • 00:15:41 S klesající těžbou tuhy
  pak poklesla i poptávka po rašelině.
 • 00:15:48 Už jsem se toho nedožila,
  ale všechno se tady vrátilo
 • 00:15:51 zase zpátky, do dob,
  kdy byla naše rašelina jen pro nás.
 • 00:15:57 Přepychovalo se sice pořád,
  pivo se pořád vařilo
 • 00:16:00 a rašelinou se pořád topilo.
 • 00:16:03 Ale zlaté časy koncem mého století
  už byly nenávratně pryč.
 • 00:16:10 Všechno se vrátilo
  do klidných zajetých kolejí.
 • 00:16:16 Krávy se vyháněly na pastvu,
  sel se a sklízel ječmen, žito,
 • 00:16:20 pěstovaly se brambory.
 • 00:16:23 Někdy se urodilo, někdy přišly mrazy
  a nebylo co do úst.
 • 00:16:27 Ale lidi tu přečkali i 40°C mrazivé
  peklo krizového roku 1929.
 • 00:16:35 Ale pak zas bylo líp.
 • 00:16:38 Potom přišla válka.
 • 00:16:42 A pak si všichni vzali
  svých pár švestek a šli pryč,
 • 00:16:46 však to znáš.
 • 00:16:51 Nedlouho poté, co se do vylidněných
  šumavských vesnic začal vracet život,
 • 00:16:56 bylo rozhodnuto, že se záplavám
  na Vltavě učiní přítrž.
 • 00:17:00 Stavbou velké přehradní nádrže.
 • 00:17:08 Domy v Horní i Dolní Borkové
  byly spáleny,
 • 00:17:12 těžba rašeliny na Schlachově luhu
  ustala docela.
 • 00:17:18 Samotná hráz přehrady v Lipně
  byla delší
 • 00:17:21 než ten nás nejdelší dřevěný most
  z Mayersbachu do Radslavy.
 • 00:17:26 Ale i když Fleissheim
  zůstal nad naše očekávání na břehu,
 • 00:17:31 naše domy už tam nebyly.
 • 00:17:36 Potoky, které kdysi protékaly
  Horní a Dolní Borkovou
 • 00:17:40 dnes pomáhají Vltavě napájet
  největší přehradu v ČR.
 • 00:17:46 Většina Schlachova luhu
  byla zatopena.
 • 00:17:49 Ze zbytku rašeliniště,
  již se dnes zve Borková,
 • 00:17:54 se stala CHKO.
 • 00:18:01 Dejte tomu pár let
  a příroda se vrátí kam patří,
 • 00:18:05 i když člověk svede i velké věci,
  však to znáš.
 • 00:18:41 Skryté titulky: Jarmila Garbová
  Čeká televize 2012

Související