iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 3. 2011
09:30 na ČT2

1 2 3 4 5

35 hlasů
5158
zhlédnutí

Žijeme s vírou

Celému světu navzdory

59 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Žijeme s vírou

 • 00:00:20 Žít není totéž co trvat.
 • 00:00:22 Skutečně žije ten, kdo slaví
  a co jiného slavit, než vztahy?
 • 00:00:27 Možná to někoho překvapí,
  ale pojem autorita
 • 00:00:31 patří i do těch nejtěsnějších,
  nejosobnějších vztahů.
 • 00:00:34 O autoritě se většinou hovoří,
  když přijde řeč
 • 00:00:38 na téma "společnost?,
 • 00:00:39 "stát", "komunita", "církev",
  "obec", "pracovní kolektiv"...
 • 00:00:44 Ale s autoritou
  je třeba se popasovat
 • 00:00:45 a v rámci toho nejelementárnějšího
 • 00:00:48 sociálního jevu, jakým je rodina.
 • 00:00:52 Oslavte s námi neděli
  spolu s Romanou Špačkovou.
 • 00:00:54 Dobrý den.
 • 00:00:55 Farářkou
  českobratrské církve evangelické
 • 00:00:58 v Brně-Židenicích,
 • 00:00:59 a taky farářkou a učitelkou
  na Evangelické akademii v Brně.
 • 00:01:04 Neděli oslavíme také ve společnosti
  s Pavlem Kosorinem,
 • 00:01:07 spisovatelem a ředitelem
  Centra sociálních služeb
 • 00:01:10 Armády spásy v Brně.
 • 00:01:12 Dobrý den.
 • 00:01:13 A později také skrze
  jeden dokument ve společnosti
 • 00:01:16 s Romanem Dragounem, muzikantem,
  a jeho synem Davidem.
 • 00:01:20 S nimi se uvidíme poté i osobně.
 • 00:01:23 Dnešní beseda
  se odehraje v prostoru
 • 00:01:26 nejstaršího brněnského kostela
  sv. Jiljí,
 • 00:01:29 a to konkrétně v presbytáři,
  tedy kněžišti, u "sedes?,
 • 00:01:33 což je zjednodušeně řečeno
  sedadlo místního faráře,
 • 00:01:36 odkud řídí bohoslužby.
 • 00:01:38 Hostiteli jsou Igor Dostálek
  a Jan Hanák.
 • 00:01:44 Jak se ve vašich životech,
  ve vašich povoláních,
 • 00:01:48 potkáváte s pojmem "autorita??
 • 00:01:51 Vy to máte na denním pořádku, ne?
 • 00:01:53 SMÍCH
 • 00:01:57 Já se s autoritou
  skutečně setkávám denně,
 • 00:02:00 jednak když chodím do školy
  a vyučuji,
 • 00:02:03 to stojím před třídou studentů,
 • 00:02:06 a pak také řeším autoritu
  ve svém druhém povolání,
 • 00:02:10 povolání farářky,
 • 00:02:13 kde jsem v podstatě
  formální autoritou celému sboru.
 • 00:02:21 U této práce
  je jedna taková zajímavá věc,
 • 00:02:24 když jsem o tom tématu přemýšlela.
 • 00:02:28 Já jsem v podstatě autoritou
  pro věřící lidi,
 • 00:02:31 ale zároveň mnoho věřících lidí
  je přirozenou autoritou pro mě.
 • 00:02:38 Jejich názory, jejich moudrost,
  jejich zkušenost,
 • 00:02:42 to, že jsou na té cestě víry dál,
  než já, je pro mě velmi důležité
 • 00:02:48 a v podstatě oni jsou pro mě
  tou autoritou.
 • 00:02:54 Je to zvláštní zkušenost
  být farářem nebo farářkou,
 • 00:02:57 to jsme na tom podobně.
 • 00:02:59 Vnímám to taky podobně.
 • 00:03:01 Ředitel centra sociálních služeb...
 • 00:03:04 Už to první slovo: ředitel.
 • 00:03:06 Čili vy tu autoritu
  máte dánu razítkem,
 • 00:03:08 nemusíte se o ni starat,
  ona tam prostě je?
 • 00:03:10 Jak se vám žije vaše autorita,
  pane řediteli?
 • 00:03:13 Mám plnou moc od národního ředitele
  Armády spásy,
 • 00:03:17 kde je jasně definováno,
  jaké mám kompetence,
 • 00:03:21 čili ano, nějakou autoritu
 • 00:03:24 danou pdopisem a razítkem
  nadřízeného mám,
 • 00:03:28 ale ta je v šanonu.
 • 00:03:31 SMÍCH
 • 00:03:32 Neopustí šanon.
 • 00:03:34 Ta je v šanonu a používám ji pouze
  když jdu na úřady,
 • 00:03:37 na magistrát nebo
  na Jihomoravský kraj nebo jinam.
 • 00:03:42 Ve skutečnosti člověk
  samozřejmě potřebuje
 • 00:03:45 mít neformální autoritu.
 • 00:03:49 A tu má, a to si já myslím,
  že tu autoritu má, neformální,
 • 00:03:54 před druhými lidmi, ten, kdo sám
  respektuje nějakou autoritu.
 • 00:04:03 O tom jsem hluboce přesvědčen,
  a je to Nejvyšší, je to Hospodin,
 • 00:04:08 takže tam začínám.
 • 00:04:11 Začínám nahoře,
  Písmo nás k tomu vede,
 • 00:04:14 abychom začinali nahoře a ne dole.
 • 00:04:17 Tak nějak to mám.
 • 00:04:21 Na druhou stranu,
  vaše každodenní skutky,
 • 00:04:24 to je to "dole?,
 • 00:04:25 kde vzniká nebo nevzniká autorita.
 • 00:04:30 Jak "utíká"
  autorita ve vašich povoláních?
 • 00:04:34 Může vám někde
  "protéct mezi prsty??
 • 00:04:38 Nepochybně.
 • 00:04:41 Nepochybně můžete autoritu ztratit.
 • 00:04:45 Pokud vám lidé, které máte vést,
  přestanou věřit,
 • 00:04:49 tak prostě tu autoritu nemáte,
  kamsi se "vypaří",
 • 00:04:54 takže to,
  co by si měl člověk hlídat,
 • 00:04:58 se snažím hlídat si sám,
 • 00:05:01 aby nebyl velký rozdíl mezi tím,
  co myslím, co chci,
 • 00:05:07 a tím, co opravdu dělám.
 • 00:05:13 Pokud to tak je, tak si myslím,
  že tu nějaká autorita vždycky bude.
 • 00:05:20 A jak jsem říkal,
  že se snažím něco odpozorovat
 • 00:05:24 od autority Nejvyšší,
 • 00:05:28 tak pokud Kristus mohl říct,
  že největší je ten, kdo slouží,
 • 00:05:36 tak se snažím být ve službě
  a umožnit těm,
 • 00:05:43 kterým mám být autoritou,
  aby předvedli, co umí,
 • 00:05:48 aby uplatnili svoje schopnosti,
  svoje dary a myslím si,
 • 00:05:55 že to je ten nejlepší způsob,
  jak být autoritou.
 • 00:06:01 Umožnit druhým,
  aby byli tím, kým jsou.
 • 00:06:09 A je to nutné s autoritou?
 • 00:06:11 Bez autority to nejde?
 • 00:06:13 Lidská přirozenost se nevyvine sama
  do předem předurčené tvůrčí podoby?
 • 00:06:19 Proč kolem nás krouží autority?
 • 00:06:22 V čem je potřebujeme?
 • 00:06:24 Já myslím,
  že autority jsou potřeba proto,
 • 00:06:27 aby řekly,
  kde jsou "hranice pískoviště?,
 • 00:06:31 kde je "kyblíček?,
  kde je "lopatička?...
 • 00:06:36 Tam to začíná.
 • 00:06:38 Aby stanovily pravidla hry a pak
  je v tvůrčích schopnostech těch,
 • 00:06:45 které ta autorita vede,
  stavěli to, co je potřeba
 • 00:06:51 nebo to, co umí nebo to,
  co je krásné.
 • 00:06:55 Tak takhle já vnímám autoritu.
 • 00:06:58 Že vymezí "hřiště?, určí pravidla
  a hlídá "fair play?.
 • 00:07:02 Soudcuje.
 • 00:07:04 Už poněkolikáté tu zaznělo
  slovo "autorita? ve dvojím významu:
 • 00:07:08 jedna autorita,
  která se buduje a je přirozená
 • 00:07:11 a druhá, ta formální.
 • 00:07:13 Jsem tedy v nějaké pozici
  nezávisle na tom,
 • 00:07:16 jesli jsem k ní nějak dorostl.
 • 00:07:19 Není to tak přímo s tím spojené?
 • 00:07:21 Už to tady naznačujete
  tím "pískovištěm".
 • 00:07:24 Když chceme,
  aby "pískoviště" fungovalo,
 • 00:07:26 aby to nebyla anarchie,
 • 00:07:27 tak je třeba,
  aby tam někdo držel ten řád,
 • 00:07:30 aby tam někdo autoritou byl...
 • 00:07:33 To je docela obtížná věc.
 • 00:07:35 Koho vůbec tou autoritou ustanovit?
 • 00:07:40 Kdo by jí měl být,
  v té společnosti?
 • 00:07:45 Tak vidíme to před každými volbami,
  kdy strany hledají lídra.
 • 00:07:50 S autoritou je to podobně
  jako s těmi lídry.
 • 00:07:54 Lídr se těžko volí,
  autorita se těžko volí,
 • 00:07:57 ustanovuje,
 • 00:07:58 může se zvolit lídr,
  může se ustanovit autorita,
 • 00:08:02 ale ve skutečnost ten lídr
  buď je nebo není.
 • 00:08:06 A já bych hlavně chtěl říct,
  že být autoritou
 • 00:08:11 není žádné vítězství,
 • 00:08:14 není to žádné štěstí,
  není to žádný cíl.
 • 00:08:17 Jak si oba faráři povzdechli,
  že ví, o čem mluvíte.
 • 00:08:22 Já jsem v Armádě spásy
  byl spoustu let
 • 00:08:25 úplně obyčejným pečovatelem,
 • 00:08:28 který se zajímal
  o ty nejobyčejnější záležitosti
 • 00:08:33 těch úplně posledních lidí
  na této zemi,
 • 00:08:37 což jsou bezdomovci,
  a byl jsem takto šťastný.
 • 00:08:41 Úplně stejně,
  jako jsem šťastný dnes,
 • 00:08:43 kdy mám zase jinou pozici.
 • 00:08:47 Já mám osobní zkušenost
  ze své formální autority,
 • 00:08:50 jako farář v katolické církvi.
 • 00:08:54 Já jsem tedy celibátník, jsem sám.
 • 00:08:56 A je to někdy obtížná věc,
  když člověk nemá korektiv manželky,
 • 00:09:01 která mu řekne:
  hele, Jeníku, to trošku přeháníš.
 • 00:09:05 To už je trošku moc, blbneš,
  nebo něco takového.
 • 00:09:08 A člověk může,
  pokud se nehlídá sám,
 • 00:09:11 velice snadno skončit na té faře
 • 00:09:14 jako člověk,
  odosobněný od těch lidí,
 • 00:09:18 který je tou autoritou,
 • 00:09:21 nikdo mu moc neřekne:
  hele, tudy ne, tady toto je špatně.
 • 00:09:28 Cizím se to nelíbí,
  ale ti tradiční se moc neozývají.
 • 00:09:33 Jak se tomuto bránit?
 • 00:09:36 Stýkáte se s lidmi,
  kteří vám dávají zpětnou vazbu,
 • 00:09:40 ať už to jsou farníci,
  lidé ve sboru nebo přátelé.
 • 00:09:45 A taky si myslím, že člověk,
  který se rozhodl
 • 00:09:50 a vydal
  k následování Ježíše Krista,
 • 00:09:54 tak se orientuje
  podle Božího slova.
 • 00:10:00 A když třeba něco udělá špatně
  nebo neudělá něco dobře,
 • 00:10:05 tak to jeho svědomí vnitřní
  je takový určitý korektiv.
 • 00:10:14 Tady se dá skoro položit rovnítko:
  autorita a svědomí, obé se pěstuje.
 • 00:10:19 A může být nějaká situace,
  domácí, farní, celospolečenská,
 • 00:10:24 městská,
  na kterou zbožní věřící lidé,
 • 00:10:28 dělající dobré věci,
  mají různý názor.
 • 00:10:33 Ale musí přijít další krok:
  kdo rozhodne?
 • 00:10:39 Teď všichni koukají na vás:
  paní farářko, jak to bude?
 • 00:10:43 Evangeličtí faráři
  mají jednu výhodu,
 • 00:10:46 a to tu, že ten sbor nevedou sami,
 • 00:10:49 ale mají ještě staršovstvo,
  mají kurátora.
 • 00:10:52 Když je někde takovýto problém,
  tak se mohou poradit s ostatními.
 • 00:10:58 Já někdy zlobím Honzu,
  když slyším jeho kázání.
 • 00:11:03 On samozřejmě nevystupuje
  z pozice autority vůči těm,
 • 00:11:08 ke kterým mluví,
  ale na druhou stranu on je ten,
 • 00:11:13 kdo v té chvíli mluví
  a ostatní mlčí.
 • 00:11:16 A já ho někdy zlobím:
  to je hezké, že mi říkáš svůj názor,
 • 00:11:19 ale já bych někdy v tom kostele
  chtěl slyšet, jak to je,
 • 00:11:21 a ne "já si myslím?.
 • 00:11:23 Když někdo řekne "já si myslím?
  a mluví z pozice autority,
 • 00:11:27 tak já zpozorním.
 • 00:11:28 A neměl by říct: a dost?
 • 00:11:31 Mě tak napadá, že ta autorita,
  jak říkáte:
 • 00:11:34 Honza mluví a všichni mlčí,
  tak ano.
 • 00:11:38 Jeden ze znaků autority
  je např. to,
 • 00:11:41 že on mluví a všichni mlčí.
 • 00:11:44 SMÍCH
 • 00:11:45 To znám z porad taky, nicméně...
 • 00:11:49 Týden mluví a všichni spí,
  ale to neznáte z porad.
 • 00:11:52 To znám z porad,
  když ji mám moc dlouhou,
 • 00:11:55 ale já chci říct to,
 • 00:11:57 že autorita není ten, kdo mluví
  v situaci, kdy ostatní mlčí,
 • 00:12:02 protože musí mlčet,
  ať už na poradě nebo na mši,
 • 00:12:06 ale autorita je ten, kdo mluví
  a jeho slova něco říkají těm,
 • 00:12:16 kteří poslouchají.
 • 00:12:19 V tom případě
  se možná jedná o autoritu.
 • 00:12:22 Ale jako nefarář si mohu dovolit
  komentovat s trochou nadsázky,
 • 00:12:27 co jste říkal o té samotě.
 • 00:12:32 Kdo chce skutečně sloužit lidem
  v duchovní oblasti,
 • 00:12:36 tak to je tak vrcholová disciplína,
 • 00:12:40 že se to neobejde
  bez docela velkého sebeovládání,
 • 00:12:47 nasazení, a myslím si,
  že to tak docela odpovídá.
 • 00:12:57 Ten stav, kdy nemáte 4 děti
  a 5. na cestě jako já.
 • 00:13:01 Já vám někdy docela závidím,
  že to takhle máte
 • 00:13:07 a že vám Mařenka neříká:
  Jeníčku, tos neměl, nebo bys měl.
 • 00:13:14 A co jsi to a co jsi ne to...
 • 00:13:19 Já osobně se snažím
  před tím utíkat, jak jenom to jde.
 • 00:13:25 Samozřejmě je to míněno v žertu,
  pěstuju jogging, běhám maratony,
 • 00:13:29 zvláště maraton mám hrozně rád,
  protože tam to znamená...
 • 00:13:35 Že vás rodina nedostihne.
 • 00:13:36 Přesně tak, 4 hodiny mám jistotu,
  že budu jenom sám.
 • 00:13:41 Já mám rád samotu.
 • 00:13:42 A já si klidně mohu dovolit
  tuto noc nespat a něco dělat,
 • 00:13:47 co se mi zrovna chce,
 • 00:13:49 kdežto v rodině
  by to asi dost dobře nešlo.
 • 00:13:52 Ale to je třeba zase odlehčení k
  tomu.
 • 00:13:55 Mám na to určitý recept,
  jak se neodosobnit jako autorita
 • 00:14:00 od farníků, od lidí ve farnosti.
 • 00:14:03 Mám lidi kolem sebe a velice pevně
  a jasně si je udržuji.
 • 00:14:08 Jsou mi velice blízko
  a jsou ochotní,
 • 00:14:11 protože já jsem taky ochotný
  to slyšet,
 • 00:14:13 říct mi: hele, tady blbneš,
  to je jinak,
 • 00:14:16 nebo něco takového.
 • 00:14:21 Já mám spíš jiný problém v tom,
  že sice naslouchám, dobře,
 • 00:14:26 ale někdy přijít a říct:
  bude to tak a tak.
 • 00:14:29 My nemáme staršostvo,
  my máme farní rady.
 • 00:14:32 Tím už se trochu přibližujeme...
 • 00:14:36 A to není špatné mít blízké,
  zvolené lidi,
 • 00:14:39 kteří pomáhají při vedení farnosti.
 • 00:14:43 A já si uvědomuju,
  že už někdy chci o všem diskutovat,
 • 00:14:46 ale že nastane situace,
  kdy bychom diskutovali věčně.
 • 00:14:49 A můžou to být opravdu "hlouposti?,
  jako okna v kostele nebo něco.
 • 00:14:54 Něco praktického.
 • 00:14:55 A uvědomuju si, že nastává situace:
 • 00:14:58 teď musím říct: bude to tak a tak.
 • 00:14:59 A je to pro mě hodně těžké.
 • 00:15:01 Ale myslím si, že toto je
  nesmírně důležitá role autority.
 • 00:15:03 A jestli mohu doplnit:
 • 00:15:05 ano, toto je výsada autority,
  že řekne:
 • 00:15:08 bude to tak a tak.
 • 00:15:09 Ale současně bych taky
  já očekával od skutečných autorit,
 • 00:15:14 že vezmou odpovědnost za to,
  když se mýlí.
 • 00:15:18 Když říkají: bude to tak a tak,
  a ono se ukáže, že to je špatně.
 • 00:15:23 Tím nevolám
  po nějakém suspendování farářů...
 • 00:15:29 Je nás málo...
 • 00:15:30 SMÍCH
 • 00:15:32 Ale spíše naopak.
 • 00:15:34 Jen jsou prostě oblasti
  ve společnosti,
 • 00:15:37 kde by bylo velice žádoucí,
 • 00:15:39 aby volené i nevolené autority,
  jmenované,
 • 00:15:42 měly sebereflexi a byly ochotné
  vyvodit důsledky z toho,
 • 00:15:47 když se skutečně zmýlí.
 • 00:15:51 Igor tady už na začátku zmínil,
 • 00:15:53 že slovo "autorita? má své místo
  v natolik základní věci,
 • 00:16:00 jako je rodina.
 • 00:16:02 A my bychom vás teď rádi pozvali
  do jedné rodiny,
 • 00:16:05 a to do rodiny muzikanta
  Romana Dragouna,
 • 00:16:08 ovšem jak ta rodina vypadala
  před 13 lety.
 • 00:16:11 Jedná se o archivní dokument.
 • 00:16:19 HUDBA ZPĚV
 • 00:16:22 Ze zdroje, odkud světy srší,
 • 00:16:26 a do věčnosti rotují,
 • 00:16:34 varhany bouří,
 • 00:16:37 jásej, duše,
  všech svých hříchů lituji.
 • 00:16:49 Ze zdroje, odkud život září,
 • 00:16:55 východy sluncí ve zlatě,
 • 00:17:00 čiň vše s láskou,
 • 00:17:04 ať se ti daří
 • 00:17:09 a tvoje dílo pozná tě.
 • 00:17:15 ZPĚV LATINSKY
 • 00:17:22 SMÍCH
 • 00:17:25 Ty seš strašná, Báro.
 • 00:17:27 Tak znova.
 • 00:17:28 Já to nedám ze začátku.
 • 00:17:29 Dáš.
 • 00:17:30 Dáš to.
 • 00:17:31 Co bys to nedala?
 • 00:17:32 SMÍCH
 • 00:17:33 Mám 4 děti,
 • 00:17:36 nejstarší Romana bude teď mít 23,
 • 00:17:40 David má 21,
 • 00:17:41 Bára 17 a Kristýna 15.
 • 00:17:44 A co s tou novou deskou?
 • 00:17:47 No tak vybírám teď věci na to...
 • 00:17:49 To nevíš, jo?
 • 00:17:51 No desku teď budu dělat, no.
 • 00:17:56 Když jsem přišel do Brna,
 • 00:17:58 tak už jsme měl za sebou
  nějaké hraní
 • 00:17:59 a když jsem se dostal k Progres,
  což bylo až v r. 1980,
 • 00:18:04 tak ještě mezitím
  jsem hrál s Milošem Morávkem
 • 00:18:08 v Regeneraci, a s Vildou Majtnerem.
 • 00:18:11 Převzaté věci i vlastní.
 • 00:18:13 A potom samozřejmě ta popularita
  v Progres, taková kapela velká...
 • 00:18:19 To všechno začalo až s Progres.
 • 00:18:24 A potom Futurum, které jsme dali
  doteď ještě 2x dohromady,
 • 00:18:30 když dá Pánbůh,
  tak teď bych měl točit novou desku.
 • 00:18:37 HUDBA ZPĚV
 • 00:18:40 Noc příměří vykouzlí,
 • 00:18:44 ani dravci v spánku nejsou zlí,
 • 00:18:50 a v hloubkách polí, vnitřních
  pevninách,
 • 00:18:59 jsou tišší zátiší,
 • 00:19:05 tam svůj hlas nikdo nezvýší,
 • 00:19:11 tam mluví k sobě pouze každý sám.
 • 00:19:22 Tam v hájích nadějí,
 • 00:19:26 sny rostou i těm, co už nechtějí,
 • 00:19:32 noc právě znova říká: vyplouvám.
 • 00:19:42 Vyplouvám, vyplouvám...
 • 00:19:56 Co si cením na svém otci?
 • 00:19:58 Je to můj táta, takže to,
  co si cení všichni.
 • 00:20:01 Ale myslím, si, že mi po něm
  hodně zůstalo z muziky,
 • 00:20:07 že jdu, dejme tomu,
  v jeho šlépějích.
 • 00:20:10 Aniž bych se třeba nutil nebo něco,
  ale zvednu telefon, někdo volá:
 • 00:20:15 ahoj Romane, copak atd.,
  tak pracně vysvětluju,
 • 00:20:19 že to jsem já, že to není táta,
  takže prostě hlas
 • 00:20:22 a všechny možné věci máme společné.
 • 00:20:25 Nevím, jdeme spolu někam na pivo
  a oni nám říkají,
 • 00:20:27 že jsme bráchové a tak.
 • 00:20:30 A cením si toho,
  že i když s námi moc nebyl,
 • 00:20:34 protože hodně hrával a tak,
  tak když přijel,
 • 00:20:38 tak jsme chodili na výlety,
  do kostela
 • 00:20:41 a zažil jsme s ním
  spoustu dobrých věcí.
 • 00:20:46 Ale samozřejmě díky tomu,
  že jsem prožil 20 let s dětmi,
 • 00:20:50 tak v tomto baráku
  dobrý pocit nemám.
 • 00:20:53 Je to tady sice trochu předělané,
  ale v podstatě je to tady tak,
 • 00:20:57 jako když jsme tu byli s dětmi.
 • 00:21:00 Člověk ale z toho nemá dobrý pocit,
  protože rozbil rodinu,
 • 00:21:05 která si to nezasloužila
  a mohlo to být všechno v pohodě.
 • 00:21:11 Nebýt mojí sobeckosti,
  chlastu a lenosti
 • 00:21:16 mohlo být všechno v pohodě.
 • 00:21:21 To jsou ty scénky,
  které se u toho hrajou?
 • 00:21:25 Ne, to jsou staré věci
  od Albrechta Dürera.
 • 00:21:29 A je to z knížky "Apokalypsa?.
 • 00:21:38 Mamka, to je...
 • 00:21:40 Nevím, jak bych to řekl.
 • 00:21:43 Svého času to bylo doma v pohodě,
 • 00:21:46 mamka vařila a uklízela,
  byla to nejhodnější mamka na světě,
 • 00:21:51 protože táta byl věčně pryč,
 • 00:21:53 takže se o nás starala a většinu
  dětství jsme prožili s ní.
 • 00:21:58 Až vlastně byl přelom,
  kdy to přestalo klapat,
 • 00:22:03 naši se rozvedli a teďka bydlí se
  ségrama tady na Lesné v paneláku.
 • 00:22:09 A já jsem zůstal tady,
 • 00:22:10 protože táta jezdí do Prahy
  a je u rodičů v Písku,
 • 00:22:14 tak nějak různě korzuje,
 • 00:22:16 a já tu jsem se svojí přítelkyní
  a nějak to tu udržujem.
 • 00:22:21 HUDBA ZPĚV
 • 00:22:37 Opouštím dům jak pták svou klec,
 • 00:22:43 můj nerozum - má nejdražší věc,
 • 00:22:52 touha být sám, svou oblohu mít,
 • 00:22:59 vím, odlétám a v křídlech mám cit.
 • 00:23:07 Otče náš, jsme ptáci,
  ptáci vesmíru,
 • 00:23:15 a každý křídla přesně na míru,
 • 00:23:22 srdce jít dál.
 • 00:23:24 Mám tady známé, přátele,
  je tu krásná příroda
 • 00:23:28 a doma jsem taky v pohodě,
  s maminkou a s tatínkem.
 • 00:23:36 Tak trošičku se můžete tak jako...
 • 00:23:39 Tak, teď je to,
  teď je to nesmrtelné.
 • 00:23:43 A vtip je vždycky v tom
  uvidět to všecko najednou.
 • 00:23:47 Takže když dělám oko,
  zároveň už cítím tu bradu a všecko.
 • 00:23:53 Já jsem ho nechával
  docela volně žít.
 • 00:23:56 I když i mně říkali rodiče,
  abych studoval a já nevímco,
 • 00:24:02 tak jsem kreslil a říkal jsem si:
 • 00:24:04 co je tomu profesorovi do toho,
  jestli to vím anebo nevím?
 • 00:24:08 Takže od svých 12 let
  jsem dělal portréty olejem.
 • 00:24:13 A ten můj otec
  byl takový patriarchální zjev.
 • 00:24:16 Tak trošku jako Masaryk,
  měl cvikr a z něho takto šňůrku.
 • 00:24:21 To je ze Šumavy,
  tam jsem taky jezdíval.
 • 00:24:24 Byli jsme tam taky někdy spolu?
 • 00:24:25 Kde?
 • 00:24:26 Na té Šumavě, nevíš?
 • 00:24:28 Asi jo, že jo.
 • 00:24:31 Táta o mě neměl starost,
  protože asi věděl,
 • 00:24:34 že mně dali duchovní základ
 • 00:24:37 a že se člověk asi musí vybouřit
  a čím dřív se vybouří, tím líp.
 • 00:24:44 Zkrátka si myslím, no.
 • 00:24:46 A já jsem svým dětem
  taky dal tuto volnost a myslím si,
 • 00:24:50 že se to vyplatí,
 • 00:24:52 protože jestli jsou děti
  moc držené zkrátka,
 • 00:24:55 tak je to prostě špatné.
 • 00:24:59 Myslím, že měl až moc volnosti.
 • 00:25:02 Lítal jako volný pták.
 • 00:25:09 Teď už tě nebudeme moc vázat,
  teď by ti to nebylo nic platné.
 • 00:25:14 Když už to nebylo těch 41 let,
  tak teď už těžko.
 • 00:25:20 Tady vidíte
  dvojportrét před 50 lety.
 • 00:25:25 A to je ta výhoda,
  že na obraze člověk nestárne.
 • 00:25:30 Ale tím pádem se zdá,
  čím je člověk starší,
 • 00:25:33 tak ti lidé na obrazech
  jsou čím dál mladší a mladší.
 • 00:25:42 Vždycky radši namaluju 5 obrazů
  než jeden napnu.
 • 00:25:48 Tak.
 • 00:25:52 Pojďme se ještě vrátit k Romanovi.
 • 00:25:55 Jak byste ho charakterizoval?
 • 00:25:57 Kdo je to Roman Dragoun?
 • 00:26:01 Předně můj syn, to opravdu.
 • 00:26:06 On má těch autoportrétů
  aspoň 200, 300.
 • 00:26:11 Z čehož bych mu chtěl někdy udělat
  nějakou pořádnou, ulítlou výstavu.
 • 00:26:16 Protože to taky není
  úplně normální.
 • 00:26:19 Tady máte zase jiný obraz,
 • 00:26:21 jak se říkalo ve středověku:
  votivní obrazy.
 • 00:26:25 To byl vždycky nějaký panovník,
  kněz nebo arcibiskup,
 • 00:26:29 obyčejně u kříže
  nebo u sochy nějakého svatého.
 • 00:26:36 Tak já jsem se tady namaloval
  se svým vnukem Jiříčkem.
 • 00:26:41 A toto jsou jeho bratranci.
 • 00:26:44 A to vzadu jsem maloval zpaměti.
 • 00:26:47 Takže vpředu je to skutečnost
  a vzadu je to sen.
 • 00:26:52 HUDBA ZPĚV
 • 00:26:54 Jaký otec, takový je syn,
 • 00:26:59 já tě, Otče, vroucně poprosím,
 • 00:27:07 zbav mě mých vin, už nikam neletím.
 • 00:27:14 První krůčky v lese, když dělal,
  tak to bylo něco,
 • 00:27:17 pak tam chodil denodenně,
  my jsme bydleli blízko lesa.
 • 00:27:22 A on chodil do lesa a tam zpíval.
 • 00:27:27 A ještě dnes tam jezdí
  buď na kole nebo autem.
 • 00:27:30 A vždycky jezdíváme autem
  podívat se na západ slunce.
 • 00:27:34 A z toho máme všichni velikánskou
  radost.
 • 00:27:40 Takže příroda a náboženství,
  to je pro Romana veliká inspirace.
 • 00:27:47 HUDBA ZPĚV
 • 00:27:49 Nekonečně konečný,
  nejasný i jasný,
 • 00:27:54 první jako poslední,
  bohatě plný ztrát.
 • 00:28:00 Rytmus lehce taneční,
  slova na dně básní,
 • 00:28:06 všechno, co mám aspoň trochu rád.
 • 00:28:14 Já jsem rád,
  že můžu spolupracovat s tátou,
 • 00:28:17 který píše nádherné věci.
 • 00:28:23 On toho má stovky a tisíce
  a já to chci dát nějak dohromady.
 • 00:28:28 Bude to šílená práce, protože
  různé věci jsou třeba podobné.
 • 00:28:31 Skoro každý den totiž něco napíše,
  takže se různě opakuje.
 • 00:28:36 Ale nápady jsou tam nádherné,
  jsou tam skvělé slovní obraty
 • 00:28:40 a má to obrovskou hloubku a váhu.
 • 00:28:43 Chtěl bych z toho udělat,
 • 00:28:47 kromě další desky,
  kterou teď dělám
 • 00:28:50 a kde bude několik textů,
 • 00:28:51 tak bych chtěl udělat
  vyloženě věci od táty.
 • 00:28:54 Já jsem vůbec nevěděl o tom,
  že on si to vezme na muziku.
 • 00:28:57 HUDBA ZPĚV
 • 00:28:59 Ještě cítím doteky,
 • 00:29:01 tvou podobu a vůni,
 • 00:29:05 chvíle, co jsme věřili,
 • 00:29:08 že přežijem i čas.
 • 00:29:12 Nic netrvá navěky,
 • 00:29:15 vůně střídá únik,
 • 00:29:19 zbývá jen poslední vlas.
 • 00:29:23 Člověk se nesmí brát...
 • 00:29:25 Dělat ze sebe
  nějakého umělce nebo hrdinu,
 • 00:29:28 ale musí dělat, co je potřeba.
 • 00:29:30 Se synem, s Davidem, jsme dělali
  střechy, s Honzou Seidlů...
 • 00:29:36 Prostě byla legrace a ještě
  jsme vydělali nějakou korunu.
 • 00:29:40 HUDBA ZPĚV
 • 00:29:42 Jen to je krása, že tisíc let,
 • 00:29:44 nevystačí na přelet...
 • 00:29:49 Paradoxem bylo, že ve chvíli,
  kdy jsem tedy hrál se Stromboli,
 • 00:29:53 tak jsem krumpáčem boural baráky,
  ale to je jedno.
 • 00:29:57 Když člověk prostě nemá práci,
  myslím tím hraní, musí jít dělat.
 • 00:30:05 Třeba okna jsem umýval dlouho.
 • 00:30:07 To je krásná práce,
 • 00:30:08 když po člověku
  zůstane čistá výloha
 • 00:30:11 nebo čisté okno.
 • 00:30:13 HUDBA ZPĚV
 • 00:30:16 Tisíc let mi stačí na přelet,
 • 00:30:20 je pevný řád a platí napořád,
 • 00:30:29 tři roky v srdci, ve vesmíru,
 • 00:30:36 že máme všeho hojnou míru
 • 00:30:40 a ještě větší tisíckrát.
 • 00:30:47 Ale ta muzika je to,
  co by člověk měl,
 • 00:30:50 pokud tam nějaký talent je,
 • 00:30:52 měl dělat.
 • 00:30:53 Protože tou muzikou
  můžu dát lidem víc než tím,
 • 00:30:57 že někde myju okno.
 • 00:30:58 Asi tak nějak.
 • 00:31:01 Já si myslím,
  že to je jeden z mála,
 • 00:31:03 kteří tady tu muziku
  dobře zvládají.
 • 00:31:06 Kteří by lidem tady mohli něco dát.
 • 00:31:07 No a co ty,
  jak to máš s tím hraním nebo co?
 • 00:31:10 Já nevím, no,
  začínáme zkoušet trochu...
 • 00:31:14 Spíš jamujeme zatím...
 • 00:31:16 Zatím nemám žádné hotové věci...
 • 00:31:20 Natáčíme
  jakési nekonečně jamy zatím
 • 00:31:23 a pak se z toho něco asi vybere.
 • 00:31:27 Základy, na kterých budeme dělat.
 • 00:31:29 S Pepou teda, a s Poldou...
 • 00:31:31 A s Rupim.
 • 00:31:33 S Rupim na kytaru?
 • 00:31:34 Ale jo, dobrý.
 • 00:31:35 HUDBA ZPĚV
 • 00:31:38 A co když v solný sloup,
 • 00:31:40 se změní čas,
  který zpět se ohlédne...
 • 00:31:48 Ze zdroje prýští světlo denní,
 • 00:31:54 hlava, co život dílem mění,
 • 00:31:58 z bavln spících v poledne.
 • 00:32:07 Ty i já i já i ty,
 • 00:32:10 i my, i vy, se můžem moře vzdát,
 • 00:32:20 i ty, i já, i ty, i my, i vy,
  my můžem lásku dát...
 • 00:32:39 Z nědávné historie, 13 let staré,
  zpět do současnosti,
 • 00:32:43 zpět do presbytáře
 • 00:32:45 nejstaršího brněnského kostela
  sv. Jiljí a zpátky k našeu povídání
 • 00:32:49 na téma autorita.
 • 00:32:51 Tentokrát už tady máme
  i protagonisty dokumentu,
 • 00:32:54 Romana, ahoj.
 • 00:32:55 Ahoj.
 • 00:32:56 A Davida, oba dva Dragounovi.
 • 00:32:58 Ahoj.
 • 00:33:00 SMÍCH
 • 00:33:01 Já nevím, jestli souhlasíš s tím,
  že to je nedávná historie,
 • 00:33:03 ono přece jen v určitém věku,
 • 00:33:05 když se člověk vidí
  13 let zpátky...
 • 00:33:07 Uteklo to rychleji, než jsem čekal.
 • 00:33:09 Dokument nebo těch 13 let?
 • 00:33:10 Těch 13 let.
 • 00:33:11 Fakt, jo?
 • 00:33:13 Změnilo se něco u tebe?
 • 00:33:16 Ani bych neřekl, že je to 13 let.
 • 00:33:18 Ono se toho zase tolik nezměnilo.
 • 00:33:23 Krom toho tedy, že jsem se oženil,
  mám 2 děti a takové zásadní věci,
 • 00:33:28 ale co se týče víry a muziky,
  tak to pro mě zůstává stejné.
 • 00:33:34 Co otec?
 • 00:33:37 Otec, jestli jste si všimli,
  tak jsme si vyměnili vousy,
 • 00:33:41 trošku taková šedivá hlava,
  ale jinak si myslím,
 • 00:33:45 že enrgie pořád ještě nějaká je
 • 00:33:47 a tak, jak říkal David,
  samozřejmě muzika je obrovská věc,
 • 00:33:51 která člověku pořád dává energii,
  v podstatě hraju s mladýma lidma...
 • 00:34:01 Paní farářko, pane řediteli,
  zní ve vás to, co jsme teď viděli?
 • 00:34:07 Ve mně to zní velice.
 • 00:34:09 Já jsem dnes při joggingu v lese
  meditoval nad tím,
 • 00:34:13 že můj otec má právě dnes 70 let,
  což je krásné.
 • 00:34:19 Což je krásné.
 • 00:34:21 Na tom je krásné to,
  že člověk vůbec má otce.
 • 00:34:27 Uvědomil jsem si, že je spousta
  lidí, kteří otce nemají.
 • 00:34:32 Kteří o něho přišli
  nebo ho nikdy nepoznali.
 • 00:34:35 Anebo jsou s ním v nějaké při.
 • 00:34:39 Není vůbec samozřejmé mít otce,
  mít ho dlouho
 • 00:34:42 a být s ním
  v nějakém harmonickém vztahu.
 • 00:34:46 To jsou velké věci.
 • 00:34:47 Takže když jsem viděl Dragounovi,
  v jak harmonickém vztahu jsou,
 • 00:34:52 jak jsou spolu schopni zajít na
  pivo
 • 00:34:56 a současně jsem tam viděl
  u Romanova syna respekt,
 • 00:35:01 tak to mě obrovsky bavilo.
 • 00:35:07 To je vynikající.
 • 00:35:10 Ještě k tomu dokumentu:
 • 00:35:12 Tak co se změnilo,
 • 00:35:13 samozřejmě rodiče už nejsou naživu,
  v r. 2005 zemřela nejdřív maminka,
 • 00:35:19 přestože tatínek byl v nemocnici
  a bylo to s ním špatné,
 • 00:35:22 tak ona když viděla,
  jak je na tom špatně,
 • 00:35:24 tak jí potom puklo srdíčko,
  a za měsíc nato zemřel tatínek.
 • 00:35:28 Takže oni byli spolu skoro 60 let
  a nakonec spolu i takto odešli.
 • 00:35:36 Samozřejmě jezdím do Písku na hrob,
  vždycky si to vyfotím,
 • 00:35:40 takže mám plný mobil fotografií.
 • 00:35:44 Ale samozřejmě mám doma obrazy,
  mám krásný dvojportrét našich
 • 00:35:49 a zpívám tátovy texty.
 • 00:35:53 Když hraju ten "Zdroj",
 • 00:35:55 tak je to taky
  pro naše přátele a známé,
 • 00:35:58 kteří už tady nejsou.
 • 00:36:00 Je to všechno takové propojené.
 • 00:36:02 A cítím, že jsou rodiče se mnou.
 • 00:36:05 Normálně to takto cítím.
 • 00:36:09 My jsme tu už
  před tímto dokumentem zmiňovali
 • 00:36:12 to téma autority.
 • 00:36:13 Člověk se o něm baví
  třeba ve státě, v církvi a tak.
 • 00:36:17 Nepřipadne nám divné
  bavit se o autoritě.
 • 00:36:20 Ale když se začneme bavit o rodině,
  tak to slovo autorita zní divně.
 • 00:36:27 Radši se asi říká "otec? nebo
  "matka?.
 • 00:36:32 Jak se má podle vás
  vůbec realizovat autorita?
 • 00:36:36 Protože společenství v rodině je.
 • 00:36:39 Když já jsem byl malý,
  tak tatínek taky jezdil pryč.
 • 00:36:43 Jezdil malovat a maminka byla
  s námi doma, se mnou a bratrem.
 • 00:36:48 Tenkrát mě dali nějak do družiny,
  jako že bych chodil,
 • 00:36:51 já sjem tam snědl oběd a řekl jsem:
  toto jíst nebudu.
 • 00:36:53 A bylo to, byl jsem doma.
 • 00:36:55 Takže tou autoritou
  byla více méně maminka,
 • 00:36:58 protože byla s námi, takže od ní
  jsem těch pár facek dostal.
 • 00:37:02 A u nás to v podstatě
  bylo taky tak,
 • 00:37:04 když byl David malý.
 • 00:37:06 Mamka to spíš nějak...
 • 00:37:09 Ale taky jsem dostal řemenem
  párkrát.
 • 00:37:11 A od táty.
 • 00:37:12 A prospělo mu to.
 • 00:37:16 Ale zpětně, když se na to dívám,
  tak děkuju Pánubohu za to,
 • 00:37:19 že mu Pánbůh dal tu sílu,
  aby mě seřezal.
 • 00:37:22 Když dneska vidím,
  co z těch dětí roste,
 • 00:37:25 protože tam ta autorita chybí,
 • 00:37:28 tak si myslím,
  že to pak přeroste přes hlavu
 • 00:37:31 a když jsem byl i jako teenager
  svědkem toho,
 • 00:37:34 že kámoš,
  který celou noc nepřišel domů,
 • 00:37:38 mamka mu vyhubovala
  a když mu chtěla dát facku,
 • 00:37:42 tak on jí chytil ruku
  a začal se s ní prát,
 • 00:37:45 tak toto já bych si v životě
  nedovolil!
 • 00:37:47 I kdybych věděl,
  že jsem stokrát v právu,
 • 00:37:48 tak vůči těm rodičům,
  musí být nějaká úcta.
 • 00:37:52 No právě, já si myslím,
  že autorita je vlastně úcta.
 • 00:37:57 Protože jestliže nemám
  k tomu člověku úctu,
 • 00:38:00 tak jakou mám mít k němu autoritu?
 • 00:38:04 Co když třeba otec
  je opravdu takový a chová se tak,
 • 00:38:07 že ve mně přirozeně úctu
  nevyvolává?
 • 00:38:11 Pro mě musel být
  dědeček i táta nějakým vzorem.
 • 00:38:18 Musel jsem si vážit toho,
  co třeba dokázali,
 • 00:38:21 musel jsem k nim mít nějakou úctu.
 • 00:38:24 Ty jsi to měl jednoduché, já taky.
 • 00:38:26 SMÍCH
 • 00:38:27 Já vždycky když jsem chodil
  po Písku,
 • 00:38:30 tak tatínek
  všechny jenom zdravil...
 • 00:38:34 Takže já jsem viděl, že má respekt.
 • 00:38:40 A zase třeba Davida
  jsem bral na koncerty,
 • 00:38:43 když byl malý,
 • 00:38:45 tak chodily holky, teď podpisy...
 • 00:38:47 Takže nějaká úcta tam byla.
 • 00:38:51 Což taky udělá své,
  taková ta úcta k tátovi,
 • 00:38:54 přijít pro něj...
 • 00:38:56 Což děti občas chodily,
  když jsem pil.
 • 00:38:59 Pokud jdou do hospody, tak to potom
  velká autorita není, že.
 • 00:39:03 Ale ne každé dítě
  má rodiče špičkovými umělci,
 • 00:39:06 špičkovými odborníky ve svém oboru.
 • 00:39:09 A přesto se autorita
  musí nějak zrodit.
 • 00:39:14 Ta se zrodí třeba tím,
  že je tatínek šikovný.
 • 00:39:17 Nebo maminka je šikovná.
 • 00:39:19 Myslím si,
  že úcta, obdiv a autorita,
 • 00:39:22 že by to tak mělo fungovat.
 • 00:39:28 Nejde mít autoritu jenom tak,
  že prásknu do stolu.
 • 00:39:33 Mě doma nikdy nemlátili,
  tak jsem si vždycky myslel:
 • 00:39:36 mít otce, který by mě zmlátil...
 • 00:39:38 Nebo tchána, říkal jsem si.
 • 00:39:39 Dostanu nějakého tchána,
  který mě přizabije.
 • 00:39:43 SMÍCH
 • 00:39:45 Nechtěl bych jako tchána
  třeba Paroubka.
 • 00:39:48 SMÍCH
 • 00:39:49 Už tady zaznělo, že otec, matka,
  nebo maminka a tatínek...
 • 00:39:53 Ale to jsou vlastně dvě autority...
 • 00:39:58 Kdekdo o tom uvažuje,
  ale já jsem profesionál,
 • 00:40:01 pokud jde o přípravu na manželství,
  to víš.
 • 00:40:03 SMÍCH
 • 00:40:05 Když se bavíme o autoritě v rodině,
  tak je jasné,
 • 00:40:07 že děti
  samozřejmě nemohou rozhodovat.
 • 00:40:10 To je jasné,
  měli by rozhodovat rodiče.
 • 00:40:13 Ale tam se těžko uplatňuje
  demokracie,
 • 00:40:14 protože je to 50:50.
 • 00:40:15 Když je to matka a otec
  a nedohodnou se
 • 00:40:18 a přesto je jasné,
  že se rozhodnout musí,
 • 00:40:21 musí se někam posunout
  a oba to vědí,
 • 00:40:24 tak podle jakého klíče,
  já ženatý nejsem, se rozhoduje,
 • 00:40:27 jestli to bude po mámě
  nebo po tátovi?
 • 00:40:32 Asi záleží na tom,
  jaké jsou to osobnosti.
 • 00:40:35 Ti dva.
 • 00:40:37 Jestli jsou schopní se domluvit
  anebo jestli jsou domluvení,
 • 00:40:40 že když je krize,
 • 00:40:41 tak se prostě práskne do stolu
  a "táta má pravdu?.
 • 00:40:45 Nebo máma, já nevím...
 • 00:40:48 My jsme to neřešili,
  já mám takovou ženu,
 • 00:40:51 že my souzníme.
 • 00:40:52 SMÍCH
 • 00:40:55 Ale je fakt,
  že jsme na začátku celé cesty,
 • 00:40:58 takže zatím nebyly případy,
  kdy by to bylo potřeba tak řešit
 • 00:41:03 a malá je tak malá, že je ráda,
  že ji přebalíme, a to stačí.
 • 00:41:06 SMÍCH
 • 00:41:07 Abychom to nezamluvili, taky jste
  se dívala na ten dokument.
 • 00:41:12 Co vám běželo hlavou?
 • 00:41:14 Mě tam velice zaujala
 • 00:41:16 postava vašeho otce
  a vašeho dědečka.
 • 00:41:19 Já jsem si hrozně uvědomila, jak
  jsou v autoritě důležití prarodiče.
 • 00:41:24 Protože během života si člověk
  přestává v určité fázi
 • 00:41:30 rozumět s rodiči
  a ti prarodiče hrají,
 • 00:41:34 pokud jsou, velmi důležitou roli.
 • 00:41:38 Já třeba s velikou vděčností
 • 00:41:40 vzpomínám
  na svoji babičku a dědečka,
 • 00:41:43 protože to byli právě lidi,
  kteří mě jaksi přivedli k víře,
 • 00:41:47 kteří mě učili modlitbu Páně,
  a to, že jsem se stala farářkou,
 • 00:41:52 tak za to může můj dědeček,
  který mi jednou řekl,
 • 00:41:56 ať jdu na teologii.
 • 00:41:58 A já jsem ho poslechla.
 • 00:42:00 Takže chci zdůraznit,
 • 00:42:02 že skutečně autorita prarodičů
  je nesmírně důležitá.
 • 00:42:07 Já jsem měl, pokud jde o prarodiče,
  štěstí jenom na babičky.
 • 00:42:11 Protože jeden dědeček umřel,
  když mi byly 3
 • 00:42:14 a druhý dřív, než jsem se narodil.
 • 00:42:16 Takže já zase vracím zpátky
  to mateřství a otcovství.
 • 00:42:18 SMÍCH
 • 00:42:20 Takže pokud jde o prarodiče,
  já to mám jen z ženské stránky.
 • 00:42:26 Dědečka neznám, ale zkusím nadhodit
  jednu takovou metodu:
 • 00:42:30 já jsem ji slyšel
  u jednoho psychologa,
 • 00:42:33 který říkal,
  že když nastane taková situace,
 • 00:42:36 že se matka a otec baví, diskutují,
  co je třeba nejlepší udělat,
 • 00:42:40 různými způsoby,
  nemusí o tom jenom mluvit,
 • 00:42:44 mají rozdílné názory
  a nedojdou k tomu,
 • 00:42:46 že by našli společné řešení,
  tak někdo musí rozhodnout.
 • 00:42:49 A ten psycholog
  mluvil o autoritě kompetencí.
 • 00:42:53 On říkal, že v té chvíli
  by měl rozhodnout ten,
 • 00:42:55 který v té věci, o které se mluví,
  je kompetentnější.
 • 00:43:00 Pokud se dokážou shodnout,
  kdo je kompetentnější.
 • 00:43:02 No právě!
 • 00:43:03 Já jsem si právě říkal,
  že pokud je moje manželka učitelka
 • 00:43:07 a budeme se bavit o vzdělávacím
  systému pro naše děti,
 • 00:43:12 tak ona má
  objektivně větší kompetence.
 • 00:43:15 Ale co když učitelé nejsme?
 • 00:43:17 Nevím, já jsem teoretik.
 • 00:43:19 Co vy praktici?
 • 00:43:20 Vy jste všichni praktici, vy 4, že?
 • 00:43:23 Já jsem ještě svobodná.
 • 00:43:24 Vy jste svobodná!
 • 00:43:25 Tak to jsme tu 3 na 3.
 • 00:43:27 SMÍCH
 • 00:43:29 Věci v životě jdou málokdy
  podle nějaké teorie.
 • 00:43:34 Teorie jsou fajn,
 • 00:43:36 člověk může konfrontovat to,
  co žije, s nějakým ideálem,
 • 00:43:41 ale v životě všichni víme,
  že věci jdou tak, jak jdou.
 • 00:43:47 Když by to člověk
  zrovna nejmíň čekal.
 • 00:43:50 Ale člověk dělá v každé chvíli
  to nejlepší, co umí.
 • 00:43:56 A teprve potom, na konci dne,
  na konci roku, po 13 letech
 • 00:44:01 se to prostě promítne a zjistí,
  jestli to bylo dobré nebo třeba ne.
 • 00:44:12 Naštěstí já věřím tomu,
 • 00:44:14 že na ten náš krátký rozum
  Duch svatý stačí
 • 00:44:19 a když jsme prostě v koncích,
  a to jsme často,
 • 00:44:23 normální lidé jsou často v koncích,
  tak na to já prostě věřím.
 • 00:44:30 Na neviditelný svět,
  na Ducha svatého,
 • 00:44:32 který, když jsou lidé v koncích,
 • 00:44:35 tak je vede
  a umožňuje jim znovu začít.
 • 00:44:39 Nebo vycouvat ze slepé uličky,
  protože život je strašně složitý...
 • 00:44:46 Myslím,
  že právě proto je to ten život.
 • 00:44:49 A to je ten život, samozřejmě.
 • 00:44:52 Asi zřejmě, tak nějak.
 • 00:44:57 Pokud se ti manželé,
  rodiče, neshodnou,
 • 00:45:00 tak do toho může vstoupit
  buď dědeček nebo babička,
 • 00:45:04 nebo nějaká teta či strýc,
  kteří to mohou laskavě rozřešit.
 • 00:45:14 Já si taky myslím, jak to mám takto
  odkoukané od druhých,
 • 00:45:18 že v manželství to bývá tak,
  že jeden se podřídí druhému.
 • 00:45:24 Myslím si to.
 • 00:45:26 Viděla jsem to.
 • 00:45:30 A možná by to tak mělo být.
 • 00:45:33 Ale zase rodině vládne muž,
  žena se podřídí a zajímavé je,
 • 00:45:37 že jim to třeba vyhovuje.
 • 00:45:41 A co když jim to nevyhovuje
  a jsou tam 2 výrazné osobnosti?
 • 00:45:45 Teď to nejde se podřídit.
 • 00:45:47 Já mám pocit, že to nevydrží.
 • 00:45:49 Děkuju.
 • 00:45:51 Zatím to tak vždycky bylo, no.
 • 00:45:53 Samý rozvod...
 • 00:46:03 HUDBA
 • 00:47:24 Stále ještě sedíme,
  nezvedli jsme se,
 • 00:47:26 neodešli jsme z prostoru
 • 00:47:28 nejstaršího brněnského kostela
  sv. Jiljí.
 • 00:47:31 A nejsme na tomto místě náhodou.
 • 00:47:33 Tady za námi je "sedes?, což je
  sedadlo kněze, autority církve.
 • 00:47:38 Ale pozor, nejenom.
 • 00:47:40 Kněz není autoritou církve
  v pravém slova smyslu,
 • 00:47:44 ale autoritou, jejímž symbolem
  je právě tento sedes,
 • 00:47:49 je samozřejmě Bůh.
 • 00:47:53 A o Bohu taky říkáme, že je Otec,
  protože je,
 • 00:47:57 má Syna a tvoří společenství
  s Duchem svatým.
 • 00:48:00 Jaká je autorita Boha?
 • 00:48:04 Pro mě je to zúčtování
  s celým mým konáním,
 • 00:48:13 ať už to někdo vidí,
  ať už to nikdo nevidí,
 • 00:48:17 je to pro mě autorita v tom smyslu,
 • 00:48:19 že se mu jednou budu zpovídat
  za to,
 • 00:48:22 co člověk udělal
 • 00:48:24 a udělal toho spoustu špatného.
 • 00:48:26 Ale věřím taky v milosrdenství Boží
 • 00:48:30 a snažím se ho na svých koncertech
  nějak oslavit.
 • 00:48:39 Ne že bych to chtěl vykompenzovat,
  ale v životě přichází věci,
 • 00:48:45 které prostě člověk pokazí
  strašným způsobem,
 • 00:48:49 a tak je zapotřebí
  nějaké rovnováhy.
 • 00:48:54 Rovnováha existuje v přírodě,
  fyzika, chemie,
 • 00:48:57 a v tom lidském životě,
  i když člověk napáchá nějaké věci,
 • 00:49:01 tak by se je měl snažit
  nějakým způsobem vyvážit,
 • 00:49:05 a to kvůli té Boží autoritě,
  která to všechno vnímá,
 • 00:49:10 všechno to vidí a je všude.
 • 00:49:15 Takže takhle.
 • 00:49:19 Boží láska je schopná zahladit
  mnoho špatných věcí,
 • 00:49:23 které člověk udělá.
 • 00:49:25 Ale musí se snažit.
 • 00:49:27 Ale musí se pochopitelně snažit.
 • 00:49:30 My jsme tady mluvili
  o dvojí definici autority:
 • 00:49:33 autorita je formální,
 • 00:49:35 někdo je ustanovený být autoritou
  v nějaké společnosti,
 • 00:49:39 a pak je autorita, která se buduje.
 • 00:49:42 Že někoho vnímám jako autoritu
  pro něho samého.
 • 00:49:45 Jak byste tyto dvě polohy
  spojili u Boha?
 • 00:49:50 Mně se na Hospodinu líbí jedna věc:
 • 00:49:53 on, i když je Stvořitelem světa
  a všechno to, co vidíme,
 • 00:49:57 vytvořil on,
  ale zůstává to v pozadí.
 • 00:50:07 A hrozně moc na něm obdivuju,
  že na to, jaký je suverén,
 • 00:50:11 tak není ani vidět.
 • 00:50:16 Aspoň já jsem ho ještě neviděl.
 • 00:50:19 A to, že je v pozadí,
  se v běžném životě projevuje i tak,
 • 00:50:23 že mluví k lidem
  prostřednictvím jiných lidí.
 • 00:50:28 Což je zase ohromně decentní.
 • 00:50:31 Takže ke mně hodně mluvil Bůh,
  Bůh Otec, skrze mého otce.
 • 00:50:38 A můj vztah k Bohu jako autoritě
  je i o tom, že, jak jsem říkal:
 • 00:50:44 dnes má můj otec 70 let,
  chci, aby tady byl co nejdéle,
 • 00:50:49 ale vím, že tady jednou nebude.
 • 00:50:54 A Bůh je moje jistota,
  že nebeský Otec tady bude vždycky.
 • 00:50:59 A to pokládám za úžasné,
 • 00:51:02 že tu nejsme
  jeden velký dětský domov,
 • 00:51:06 prostě na Zemi,
 • 00:51:08 ale že je tady vždycky možnost
  komunikovat s někým,
 • 00:51:15 kdo je naprosto úžasný,
  dokonalý, láskyplný
 • 00:51:20 a rozumí nám.
 • 00:51:24 Já si na to občas
  taky tak odpovídám.
 • 00:51:27 SMÍCH
 • 00:51:28 Říkám si: kdo to vlastně Bůh je?
 • 00:51:30 Teď myslím čistě teoreticky,
  nebo jak to říct.
 • 00:51:34 Samozřejmě vím, kdo je Bůh pro mě.
 • 00:51:37 Ale když se řeklo to slovo "Bůh?:
 • 00:51:39 aby někdo byl Bohem,
  musí být absolutní, dokonalý,
 • 00:51:43 musí být příčinou tohoto světa,
  jinak to není Bůh, samozřejmě.
 • 00:51:47 Takový bůh může být třeba tyran.
 • 00:51:50 Demiurg nebo co já vím.
 • 00:51:52 A to je ta formální autorita,
  s tím se holt nedá nic dělat.
 • 00:51:55 Prostě je to bůh, no.
 • 00:51:57 Ale to, jestli Boha
  ctím jako autoritu,
 • 00:52:00 je taky proto, že o něm říkám:
 • 00:52:06 je milosrdný, je spravedlivý,
  je láskyplný
 • 00:52:09 a co je pro mě nejpodstatnější,
 • 00:52:11 je ochotný jít
  i do takové šílenosti,
 • 00:52:14 jako vstoupit do tohoto světa
 • 00:52:16 jako jeden z nás,
  jako někdo mně blízký.
 • 00:52:20 A navíc nám
  v podstatě ještě slouží.
 • 00:52:24 Když se bratři Zebedeové
  chtěli dostat na první místa,
 • 00:52:28 tak jim Ježíš říká: "kdo chce být
  první, buď služebníkem všech".
 • 00:52:33 A v podstatě sám Ježíš
  je takovým služebníkem nás všech.
 • 00:52:40 Bohoslovci mezi sebou rádi říkají:
  studium teologie - zkouška víry.
 • 00:52:45 Člověk se toho dozví až moc
  o historii vlastní církve,
 • 00:52:49 o přemýšlení o Bohu.
 • 00:52:51 Bylo pro vás studium teologie
  zkouškou víry, Boží autority?
 • 00:52:56 Jak se proměňovalo vnímání?
 • 00:53:01 Každý bohoslovec musí projít tím,
  že se to mění
 • 00:53:06 a že přijdou pochybnosti,
 • 00:53:08 kdy člověk přemýšlí,
  jestli ještě věří nebo nevěří.
 • 00:53:15 Pochybnosti k víře patří.
 • 00:53:18 Ale já jsem do toho šla s tím,
  že je to dobrodružství
 • 00:53:22 a pořád si to ještě myslím.
 • 00:53:26 Já musím vrátit do hry,
  že Pavel Kosorin je nejen ředitel
 • 00:53:30 a všechno možné, nyní besedník,
  ale taky spisovatel.
 • 00:53:33 Dal dohromady
  ohromnou spoustu aforismů.
 • 00:53:35 A já tady mám pár vypsaných.
 • 00:53:38 A ten jeden už tu nějakou dobu
  "proznívá?.
 • 00:53:41 Moc se mi líbí.
 • 00:53:43 Schválně, jestli víte, který to je.
 • 00:53:44 SMÍCH
 • 00:53:45 No netuším.
 • 00:53:48 "Přirovnávat Boha
  k hodnému dědečkovi
 • 00:53:51 se mi nezdá úplně špatné.
 • 00:53:53 Děda byl jediný,
  kdo si na mne dovedl udělat čas."
 • 00:53:56 SMÍCH
 • 00:53:58 Co vás k tomu dovedlo to napsat?
 • 00:54:00 No děda.
 • 00:54:02 Můj děda byl obdivuhodný muž,
  námořník,
 • 00:54:05 podíval se kolem zeměkoule,
  v 50. letech...
 • 00:54:14 Nežil moc dlouho, protože kouřil.
 • 00:54:17 To neměl.
 • 00:54:20 Opravdu, ten děda na mě měl čas.
 • 00:54:22 To není kritika rodičů,
  protože ti to prostě tak mají.
 • 00:54:27 Musí stihnout spoustu věcí
  a dnes vidím, že to děti vnímají.
 • 00:54:35 Že ti prarodiče mají jiné tempo
  a jsou pro komunikaci přístupnější.
 • 00:54:43 Takže můj děda,
  byť jsem s ním strávil jen pár let,
 • 00:54:49 pro mě hodně znamenal.
 • 00:54:51 Navíc babička a dědeček
  jsou svědky toho,
 • 00:54:54 že ta současná vládnoucí autorita,
  maminka nebo tatínek,
 • 00:54:59 byli malí a pod kuratelou, jakoby.
 • 00:55:02 Což je pro náctiletého člověka
  někdy osvobozující, ne?
 • 00:55:07 Já si taky ještě myslím,
 • 00:55:09 že prarodiče berou docela vážně
  názory a myšlenky mladých lidí.
 • 00:55:13 A to si myslím,
 • 00:55:15 že je pro respektování a autoritu
  taky moc důležité.
 • 00:55:22 Aby brala děti a vnoučata vážně.
 • 00:55:26 A ti prarodiče to dělají.
 • 00:55:28 Já jsem říkal,
  že jsem své dědečky nezažil,
 • 00:55:30 jenom babičky,
 • 00:55:31 protože dědečci umřeli příliš brzo,
  ale vlastně si teď uvědomuju,
 • 00:55:35 že jsem dědečka zažil.
 • 00:55:36 Ale jinak.
 • 00:55:38 Když jsem byl
  na prvním kaplanském místě
 • 00:55:40 jako mladičký kněz po škole,
  tak to bylo v Křižanově na Moravě.
 • 00:55:45 Přišel jsem tam a byl tam farář,
  kterému bylo skoro 90.
 • 00:55:49 A když jsem tam přišel,
  tak on mě důsledně oslovoval
 • 00:55:53 "důstojný pane?.
 • 00:55:55 Což bylo docela vtipné,
  ten starý pán...
 • 00:55:59 Já jsem mu říkal "pane faráři?.
 • 00:56:01 Ale on to "důstojný pane? říkal
  s laskavou, jemnou ironií v hlase,
 • 00:56:05 což bylo moc pěkné.
 • 00:56:07 A pak se stalo, že rok poté
  bylo ve farnosti biřmování
 • 00:56:11 a přijel generální vikář,
 • 00:56:13 což je v diecézi
  autorita hned po biskupovi veliká,
 • 00:56:17 a tomu kdysi dávno
  příslušel titul "milost?.
 • 00:56:22 "Jeho milost?.
 • 00:56:24 A když jsem viděl, jak pan farář
  u oběda oslovoval vikáře
 • 00:56:29 "milosti, dáte si kafe??
 • 00:56:32 a byla tam stejná jemná ironie,
  jako u mého "důstojný pane?...
 • 00:56:36 Tak to bylo krásné.
 • 00:56:39 Já na to navážu,
 • 00:56:41 protože probíráme
  mezigenerační výměnu autorit.
 • 00:56:44 Záložní autorita, současná
  autorita, budoucí autorita.
 • 00:56:48 A my vás tu máme dva,
 • 00:56:50 vy jste sám naznačil,
  že oproti dokumentu,
 • 00:56:53 který jsme viděli,
  jste si vyměnili vousy.
 • 00:56:56 A že je to takový zank
  předání autority: teď ty.
 • 00:56:59 A já vím, že vy občas hrajete
  v synově kapele.
 • 00:57:02 A vedoucí té kapely je kdo?
 • 00:57:04 Vy, předpokládám.
 • 00:57:06 No tak samozřejmě.
 • 00:57:08 Čili vy musíte pracovat na tom,
  abyste posílil jeho autoritu.
 • 00:57:12 Jak se to děje, kde to drhne,
  kde se objevujete jinak?
 • 00:57:17 Když vy musíte poslouchat otce,
  ale zároveň mu říkáte:
 • 00:57:19 tati, trošku jinak ty synkopy,
  tak jsem to nemyslel.
 • 00:57:23 David je Střelec, tak to vždycky
  řekne tak, jak to je.
 • 00:57:28 Jak to má být,
  a já to v pořádku přijmu.
 • 00:57:31 Jsou to samozřejmě jeho věci.
 • 00:57:34 Anebo se domluvíme.
 • 00:57:36 My nemáme problém.
 • 00:57:38 Když se hrajou tátovy skladby,
  tak se domluvíme,
 • 00:57:41 kdo bude hrát které party,
  nepleteme se do sebe,
 • 00:57:45 já mám úctu k jeho sólům,
  hraní, zpěvu, všemu.
 • 00:57:48 Takže hraju v podstatě na něj
  a když je to naopak,
 • 00:57:52 tak si řekneme,
  jaké tam máme akordy my
 • 00:57:55 a on hraje ty "druhé housle?.
 • 00:57:57 My se prostě doplňujeme.
 • 00:57:59 A nikdy to tam neskřípalo.
 • 00:58:02 V každém kolektivu musí být úcta,
  jak není, tak je "hotovo?.
 • 00:58:07 To jsou kapely, kdy se sejdou 2,
  pomlouvají třetího, jak blbě hraje.
 • 00:58:11 A pak zase ten s tím dohromady...
 • 00:58:13 To musí být v pořádku.
 • 00:58:16 Já myslím, že v muzice je autorita
  úplně jiná než v zaměstnání.
 • 00:58:21 Jestliže mám šéfa, který mě platí,
 • 00:58:23 tak nevím,
  jestli se tomu dá říct autorita,
 • 00:58:26 ale smekám, abych ty peníze dostal.
 • 00:58:29 A už to je jinak.
 • 00:58:31 Už si ho nevážím proto,
  že je ředitel.
 • 00:58:34 Můžu si o něm klidně myslet,
  že je...
 • 00:58:36 SMÍCH
 • 00:58:38 Ale protože ten post má...
 • 00:58:41 Jsou v tom ty peníze.
 • 00:58:43 Kdežto v muzice to tak není.
 • 00:58:46 Aspoň v naší spolupráci.
 • 00:58:49 Bývá to tak,
  že nejhorší je kapelník.
 • 00:58:51 To bylo za bolševika, přehrávky.
 • 00:58:56 Teď měl ještě aparaturu
  a byl kapelník.
 • 00:58:59 Nejhorší muzikant,
  ale všichni ho museli poslouchat.
 • 00:59:03 A ještě mohl ostatní vyhodit.
 • 00:59:06 A vy buďte rádi, že vás tady mám.
 • 00:59:10 Já jsem rád, že to vyvolává
  víc otázek než odpovědí,
 • 00:59:13 to naše dnešní téma,
 • 00:59:14 díky za pobesedování.
 • 00:59:17 A vám přejeme pěknou jarní neděli.
 • 00:59:21 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:59:43 .

Související