iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 1. 2011
08:35 na ČT2

1 2 3 4 5

65 hlasů
6610
zhlédnutí

Žijeme s vírou

Jednota v různosti, rozmanitosti a barevnosti

60 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Žijeme s vírou

 • 00:00:21 Žít neznamená prostě jen trvat.
 • 00:00:23 Žít znamená žít vztahy.
 • 00:00:25 Vztahy se žijí, vztahy se pěstují
  a vztahy se slaví.
 • 00:00:29 Vítejte ve slavnostní
  geometrické harmonii a jednotě
 • 00:00:33 brněnského svatojakubského chrámu.
 • 00:00:39 Jakou hudbou hraje
  současná mnohonárodnostní Evropa?
 • 00:00:43 A jak dokáže do své hudby
  vkomponovat přistěhovalecké prvky?
 • 00:00:49 A jak se dokáží sladit
  domácí různorodé církve?
 • 00:00:52 Sám zakladatel křesťanství
  hovořil o jednotě.
 • 00:00:56 Jak zůstat korektní k druhým
  a zároveň svébytným?
 • 00:00:59 To budou zhruba úvahy
  dnešní neděle.
 • 00:01:02 Chcete - li, oslavte ji s námi
  v následující hodince.
 • 00:01:06 A to ve společnosti Hany Tonzarové
  z Církve československé husitské,
 • 00:01:11 expertky na ekumenu,
 • 00:01:12 také ve společnosti Pavla Jajtnera,
  bývalého diplomata,
 • 00:01:16 velvyslance u Svatého stolce,
  tedy politika,
 • 00:01:19 a také Kataríny Klamkové
  ze sdružení IQ Roma servis.
 • 00:01:25 A později také prostřednictvím
  krátkého dokumentu
 • 00:01:28 ve společnosti mladých manželů,
  malířů, Věrky a Jana.
 • 00:01:32 Hostiteli jsou Jan Hanák
  a Igor Dostálek.
 • 00:01:40 Jakými prostředky dosahuje jednoty
  politik nebo politika?
 • 00:01:45 To je otázka historie.
 • 00:01:48 Protože jinak tomu bylo
  před staletími
 • 00:01:52 a jinak je tomu dneska.
 • 00:01:54 Před staletími to bylo jednoduché:
  vladař rozhodl a bylo to tak.
 • 00:02:00 Dneska máme to,
  čemu se říká demokracie,
 • 00:02:03 máme pluralitu názorů
 • 00:02:05 a musíme se sjednotit
  na základě toho,
 • 00:02:08 že ti,
  kteří chtějí jednoty dosáhnout,
 • 00:02:12 chtějí dosáhnout politické podpory,
 • 00:02:15 tak musí získat
  hlasy a argumenty těch,
 • 00:02:20 které přesvědčují.
 • 00:02:23 Takže to je složitější,
  zvlášť v tomto světě,
 • 00:02:26 kde každý sedí u svého počítače,
  dívá se na internet
 • 00:02:30 a svět je tak strašně atomizován.
 • 00:02:32 Je strašlivě individualizován,
 • 00:02:35 takže je to
  nesmírně složité a obtížné.
 • 00:02:38 Není to vlastně nemístný pojem,
  jednota?
 • 00:02:41 Neusiluje politika
  jen o přesvědčení ve svůj prospěch?
 • 00:02:49 I tak se to dá říci.
 • 00:02:51 Navenek to ale
  musí působit jako jednota.
 • 00:02:55 Má-li se třeba dospět
  k vytvoření nového zákona,
 • 00:03:00 tak se musí dospět
  k nějaké jednotě.
 • 00:03:03 Musí se dosáhnout toho,
 • 00:03:05 že většina se sjednotí
  na nějakém názoru
 • 00:03:07 a ten se pak prosadí.
 • 00:03:09 Takže ať už je to jednota
  z přesvědčení nebo z pragmatismu,
 • 00:03:12 vždycky tam musí být něco,
 • 00:03:14 na čem se sjednocuje
  určitá skupina lidí.
 • 00:03:19 Ona ta jednota z pragmatismu...
 • 00:03:21 Mě vždycky fascinuje,
  že všichni ve sněmovně vědí,
 • 00:03:24 že je ten zákon špatný,
  ale je potřeba ho přijmout.
 • 00:03:27 To je jako
  namalovat špatný obraz...
 • 00:03:30 Neměl jste takové pocity?
 • 00:03:31 Nejste parlamentní politik, ale...
 • 00:03:34 Taky jsem tam byl.
 • 00:03:36 Já jsem byl ještě
  ve federálním parlamentu.
 • 00:03:39 To se ještě na Hradě jezdilo
  na koloběžce a věřili jsme, že...
 • 00:03:44 Vláda jezdila autobusem.
 • 00:03:46 ...že pravda a láska
  zvítězí nad lží a nenávistí.
 • 00:03:49 Dokonce jsme měli před sebou
  obrovský úkol,
 • 00:03:52 jistou jednotu rozbíjet, že.
 • 00:03:55 Protože my jsme byli ti,
 • 00:03:57 kteří rozhodovali
  o rozbití Československa.
 • 00:04:00 A teď postupně
  ten pragmatismus ukazuje,
 • 00:04:03 že zase jdeme pomalinku k sobě.
 • 00:04:07 Nejenom Češi a Slováci,
  Česko a Slovensko,
 • 00:04:10 ale celá Evropa, dá se říci.
 • 00:04:14 K čemu je vůbec dobré
  dosahovat jednoty?
 • 00:04:17 Není na místě,
  aby si každý žil podle svého?
 • 00:04:22 Určitě je to tak.
 • 00:04:23 V politice je všechno otázkou míry.
 • 00:04:27 Na jedné straně
  je jednota hodnotou,
 • 00:04:30 protože jedině sjednocením lze
  na politickém názoru něco prosadit,
 • 00:04:36 na druhé straně
  je tu ale individuální svoboda.
 • 00:04:39 A je třeba najít rovnovážný stav
  mezi těmito dvěma hodnotami.
 • 00:04:46 Jde to vůbec nějak obecně?
 • 00:04:49 Není to velice individuální?
  Ta míra.
 • 00:04:52 Já se domnívám,
  že to určitě individuální je,
 • 00:04:55 ale obecně je to možné
  právě z praktických důvodů.
 • 00:05:01 Sjednotit se třeba na tom,
  kdy budou lidé odcházet do důchodu,
 • 00:05:06 to je potřebné.
 • 00:05:11 Samozřejmě ti, kterých se to týká,
  by chtěli odejít co nejdřív,
 • 00:05:15 a pak je tam
  celá druhá skupina těch,
 • 00:05:18 kteří to potom mají zaplatit
  a ti zase mají jiný názor.
 • 00:05:22 Protože rozhodnout je třeba,
  není tady žádný osvícený vladař,
 • 00:05:25 který by to rozsekl
  a který by určil, jak to má být.
 • 00:05:29 Je třeba dospět
  k nějakému společnému stanovisku.
 • 00:05:34 Jestli lze to společné stanovisko
  nazvat jednotou...
 • 00:05:38 No právě - osvícený vladař.
 • 00:05:40 Já myslím, že jste v parlamentu
  nerozbíjeli jen jednotu státní,
 • 00:05:44 ale předtím jsme tak nějak všichni
  rozbíjeli jednotu totalitní.
 • 00:05:49 Je to jednota?
 • 00:05:51 Jednota uniformity.
 • 00:05:53 Určitě, to byla jednota vnucená.
 • 00:05:55 Tam lidé, ačkoli uvnitř určitě měli
  svá individuální stanoviska,
 • 00:06:00 tak je navenek neprojevovali
 • 00:06:03 a kdo se postavil proti
  všeobecnému proudu, ten tím trpěl.
 • 00:06:11 Takže tam se dosahovalo jednoty
  zastrašováním,
 • 00:06:15 mocenskými prostředky.
 • 00:06:17 Je to tedy jednota,
  je-li toho takto dosahováno?
 • 00:06:20 Navenek to tak působí.
 • 00:06:22 Jako armáda,
  ta taky působí jednotně.
 • 00:06:25 Má stejné uniformy,
  rozkaz je rozkaz,
 • 00:06:28 a také je to jednota.
 • 00:06:31 Teď je otázka, jestli toho vojáci
  dosahují dobrovolně nebo ne.
 • 00:06:35 Vy směřujete k ideálnímu stavu
  a tím je určitě dobrovolnost.
 • 00:06:41 Rozhodování většiny v demokracii
  taky není nic dobrovolného,
 • 00:06:44 protože co ta menšina,
  která byla přehlasována?
 • 00:06:46 Taky se musí cítit nějak poškozená.
 • 00:06:49 Nicméně - je to cesta.
 • 00:06:52 Ne náhodou se o politice mluví
  jako o umění možného.
 • 00:06:55 Ano, jistě, z tohoto pohledu ano.
 • 00:06:58 A není potom snazší
 • 00:07:00 dosahovat této jednoty
  skrze osvíceného panovníka?
 • 00:07:05 Než skrze drahou demokracii?
 • 00:07:09 Možná že k tomu dospějeme.
 • 00:07:11 To je otázka politické zralosti.
 • 00:07:13 Jestliže lidé budou schopni
  dosahovat jednotného názoru
 • 00:07:18 v určitých fundamentálních otázkách
  lidské existence dobrovolně,
 • 00:07:23 tak to bude v pořádku.
 • 00:07:25 Ale možná ta atomizace
  a individuace dospěje tak daleko,
 • 00:07:29 že lidé budou sami volat
  po osvíceném vladaři.
 • 00:07:34 Koneckonců máme soudní moc.
  Co to je?
 • 00:07:37 To jsou 2 názory proti sobě
  a ten třetí, soudce,
 • 00:07:40 je musí nějak rozsoudit.
 • 00:07:44 Takže při absenci jednoty
  je tu moc, je tu síla.
 • 00:07:51 Takže i tyto prostředky
  v demokratické společnosti fungují.
 • 00:07:57 Prahnutí po osvíceném vladaři...
 • 00:08:00 To může být osvícený lídr, tak
  osvícený vladař.
 • 00:08:05 Ale ta pravděpodobnost,
  že je někdo osvícený,
 • 00:08:08 ta je velice nízká.
 • 00:08:09 A naopak prahnutí
  po osvíceném velikánovi
 • 00:08:12 znovu vede k nejednotě.
 • 00:08:14 Protože to je všeobecné spoléhání
  se na někoho osvíceného,
 • 00:08:18 na někoho moudrého,
  kdo umí rozhodovat za mě.
 • 00:08:21 Podle mého v tom je problém
  individuálních voleb a tužeb,
 • 00:08:24 individuálních rozhodování.
 • 00:08:27 Takže podle mého je to vlastně
  strašně těžká cesta.
 • 00:08:30 Určitě, ale není vyloučeno, že lidé
  budou po něčem takovém volat.
 • 00:08:36 Jestliže jejich názory budou
  natolik atomizované a roztříštěné,
 • 00:08:40 že nebudou třeba schopni
  sestavit žádnou vládu.
 • 00:08:44 To je stejné jako s tou většinou.
 • 00:08:46 Politik usiluje o to, že většina
  se sjednotí a přijme zákon.
 • 00:08:51 Ten obraz je jednodušší,
 • 00:08:53 protože ten obraz
  je v podstatě individuální volba.
 • 00:08:56 Pokud mi tento obraz
  nedají do obýváku,
 • 00:08:57 protože já ošklivý obraz nechci.
 • 00:09:00 Ale s tím zákonem je to tak,
 • 00:09:01 že mi dají ošklivý obraz do obýváku
  a já s ním musím žít.
 • 00:09:05 Takže to je jednota většiny
  a v tom je frustrace nespokojených.
 • 00:09:11 A jakou roli při tvorbě jednoty
  nebo při jejím pěstování
 • 00:09:16 hraje respekt většiny k menšině?
 • 00:09:20 Tady podle mého
  zase existuje většina.
 • 00:09:24 Možná existuje respekt mocnějších
  nebo respekt "mainstreamu?.
 • 00:09:29 Nějaká civilizace nebo výchova
  si vytvořila určité hodnoty,
 • 00:09:33 které mohou být trochu povrchnější
  než hodnoty prapůvodní.
 • 00:09:36 Ale tak nějak se jimi žije.
 • 00:09:38 To může být úspěch,
  to může být životní zabezpečení,
 • 00:09:41 to může být dobré vzdělání dětí.
 • 00:09:43 Dejme tomu,
 • 00:09:44 že toto jsou civilizační,
  mainstreamové hodnoty.
 • 00:09:48 Ale pochybuji o tom,
  že to je jednotná většina.
 • 00:09:52 Někteří lidé
  si takto zjednodušují život,
 • 00:09:55 od pondělí do pátku,
 • 00:09:57 od pondělí do neděle,
  aby měli nějakou strukturu.
 • 00:10:00 Aby vnímali logiku toho,
  proč vstávají z postele,
 • 00:10:02 proč jdou spát,
  nějaký smysl života.
 • 00:10:05 Respekt většiny k menšině
  je tedy spíše jakousi iluzí.
 • 00:10:08 Pořád jsou to prostě
  lidské bytosti s nějakými touhami,
 • 00:10:11 civilizační mainstreamová kultura,
  jim uspokojuje jejich potřeby.
 • 00:10:17 Určití jednotlivci ve většině
 • 00:10:19 mají pochopení
  pro jednotlivce v menšině
 • 00:10:22 a jedná se o to,
 • 00:10:23 jestli se nějakou empatií
  propojí nebo nepropojí.
 • 00:10:30 Já myslím, že tady zaznělo
  důležité slovo empatie.
 • 00:10:33 Ale není důležitý
  jenom cit a empatie,
 • 00:10:35 ale taky hledání cest
  k pochopení a porozumění
 • 00:10:39 mezi jednotlivými skupinami.
 • 00:10:42 A to není úplně automatické.
 • 00:10:44 A už vůbec ne ve společnosti,
  ve které žijeme.
 • 00:10:47 A už vůbec ne
  mezi tzv. "mainstreamem?
 • 00:10:49 a skupinami,
  které jsou tzv. "okrajové?.
 • 00:10:52 Takže já si myslím, že je to cesta,
  které je potřeba se učit, a vědomě.
 • 00:10:57 A nalézat nové způsoby
  spolu s novými impulsy,
 • 00:11:01 které ze společnosti přicházejí.
 • 00:11:04 Ještě k té emaptii:
 • 00:11:05 podle mého empatie
  vychází z určité pokory.
 • 00:11:09 Čím více patří
  člověk do mainstreamu,
 • 00:11:11 čím je šikovnější,
 • 00:11:13 čím více má pocit,
  že je akceptován,
 • 00:11:16 tím se cítí pyšnější,
  má pocit, že má vlastní pravdu,
 • 00:11:20 a o to méně je empatický.
 • 00:11:22 Čím více těžkostí člověk zažívá,
  oč více je zraněný,
 • 00:11:26 tím je citlivější k potřebám
  ostatních lidí.
 • 00:11:30 Čili já bych řekla,
 • 00:11:31 že životní rány a slabosti
  vedou k jednotě mnohem spíš,
 • 00:11:36 než schopnosti a síla.
 • 00:11:39 Aha, já jsem to špatně pochopil,
  chtěl jsem se zeptat,
 • 00:11:41 jestli blahobyt automaticky
  vede k jednotě.
 • 00:11:44 Jestli když člověk není zraňován,
  tak má blíže k empatii...
 • 00:11:47 K optické, dočasné, falešné jednotě
  ano, ale ne k té vnitřní,
 • 00:11:53 která by byla trvalá, podle mě.
 • 00:11:57 V dějinách je to dokazatelné
  právě na touze
 • 00:12:01 po evropském sjednocení,
 • 00:12:04 která přišla
  po hrozné ničivé válce,
 • 00:12:07 ktará naučila lidi odříkání
  a poznání pravých hodnot.
 • 00:12:16 Takže evropská myšlenka jednoty
  byla daleko kompaktnější,
 • 00:12:21 daleko jasnější,
  protože byla transcendentálnější,
 • 00:12:24 než je dnes.
 • 00:12:26 Dnes žijeme
  ve společnosti blahobytu
 • 00:12:29 a ty otázky jsou více technické,
 • 00:12:31 zabývají se ekonomickými
  záležitostmi...
 • 00:12:35 Integrací s Bruselem...
 • 00:12:38 A už nejde k těm kořenům.
 • 00:12:42 Není-li jednota, jsou rozpory,
  čím méně jednoty, tím více rozporů,
 • 00:12:47 tím více živné půdy
  pro všelijaké konflikty.
 • 00:12:51 A to si lidé,
  kteří si prošli tou hrůzou,
 • 00:12:54 tou obrovskou kolektivní zkouškou,
 • 00:12:57 i když existují
  i zkoušky individuální,
 • 00:12:59 jsou to zkoušky lidí,
 • 00:13:01 kteří jsou třeba zraněním
  odsouzeni na vozíček
 • 00:13:04 a svět se jim tou bolestí změní.
 • 00:13:07 Ve smyslu směrem k empatii.
 • 00:13:09 Sami trpí,
  takže rozumí těm, kteří trpí.
 • 00:13:13 Ale já si nemyslím,
 • 00:13:15 že by čistě jenom utrpění
  mohlo vést k umění naslouchat.
 • 00:13:19 Určitě to je důležitý moment
  v životě člověka,
 • 00:13:21 když prochází utrpením
  a snad nikdo se nevyhne tomu,
 • 00:13:25 aby utrpením neprocházel.
 • 00:13:27 Ale nemyslím si,
 • 00:13:28 že by to byl jediný zdroj
  oné schopnosti naslouchat.
 • 00:13:32 Jaké jsou další zdroje?
 • 00:13:34 Výchova, nepochybně.
 • 00:13:35 V rodině, ve školách,
 • 00:13:38 myslím si, že co velice chybí,
  je etická výchova ve školách,
 • 00:13:42 aby se to naučily děti.
 • 00:13:44 Protože jak jsme se tady
  o tom bavili,
 • 00:13:46 jedná se
  o osobní zážitky z dětství.
 • 00:13:49 Já třeba jsem byl
  nejmenší ze třídy.
 • 00:13:52 A to jsem hned vnímal,
  že když někdo koktá,
 • 00:13:56 tak ta většina
  není schopna empatie.
 • 00:14:03 A tu a tam se najde jedinec,
 • 00:14:05 který se šikanovaného
  nebo posmívaného dítěte zastane.
 • 00:14:09 Ale ta je nutná výchova, je nutné,
  aby rodiče a učitelé řekli:
 • 00:14:13 toto ne, protože do podobné situace
  ty se můžeš dostat také.
 • 00:14:19 Pokud má někdo zdravé jádro
  v psychologickém slova smyslu,
 • 00:14:25 tak v tom momentě
  se lépe naslouchá,
 • 00:14:28 lépe se vnímá
  ta jednota s druhým.
 • 00:14:31 Pokud ale mám
  nějaké vnitřní zranění,
 • 00:14:33 které může být dáno výchovou atd.,
 • 00:14:36 tak pak to vnímám o mnoho hůře.
 • 00:14:39 Pokud to druhá strana vnímá tak,
 • 00:14:42 že ty jsi takový, jaký jsi
  a takový jsi v pořádku,
 • 00:14:44 tak to otvírá i druhou stranu,
  která v sobě může mít kus utrpení.
 • 00:14:48 Ještě odpověď na vaši otázku,
  co přispívá umění naslouchat.
 • 00:14:54 Kromě utrpení
  transformovaného do zdravého jádra,
 • 00:14:58 jak jste říkala,
  už jsme se teď dostali k toleranci.
 • 00:15:03 A kromě výchovy,
  o níž jste hovořil,
 • 00:15:06 jde také o to,
 • 00:15:07 že člověk začne vnímat sám sebe
  a okolí na základě impulsů,
 • 00:15:16 nebojím se teď říci
  třeba na základě toho,
 • 00:15:20 že člověk uvěří.
 • 00:15:21 Najednou se před ním ta skutečnost
  předestře úplně jinak,
 • 00:15:25 než ji třeba doposud vnímal.
 • 00:15:27 A pak je schopen mnohem hlubší
  tolerance a empatie než předtím.
 • 00:15:32 Myslím si, že moment víry,
  uvěření, může být hodně silný.
 • 00:15:36 Kde se v člověku bere
  potřeba jednoty?
 • 00:15:39 Lidé individuálně cítí,
  že jednota je totéž co dokonalost.
 • 00:15:45 Vnímáme, cítíme harmonii.
 • 00:15:47 Touha po jednotě je přirozená touha
  člověka zpět po dokonalosti.
 • 00:15:55 Pokud má nějaké životní hodnoty
  a chce něčeho v životě dosáhnout,
 • 00:16:01 tak spěje k dokonalosti.
 • 00:16:05 Teď jsme třeba měli u nás vnoučata
  a babička dělala perníčky.
 • 00:16:17 A oni nebudou jen přihlížet,
  to pro ně není dostatečný způsob.
 • 00:16:22 Oni se na tom musejí podílet,
  vzít válek a dělat těsto.
 • 00:16:26 Čili oni také chtějí
  dosáhnout dokonalosti,
 • 00:16:30 protože jejich vzory jsou dospělí,
  které vidí.
 • 00:16:35 Oni chtějí něčeho dosáhnout.
 • 00:16:37 Čili člověk to má přirozeně v sobě,
  že tíhne k dokonalosti.
 • 00:16:41 Jakousi touhu po jednotě,
  touhu po dokonalosti.
 • 00:16:45 Po mém soudu.
 • 00:16:46 Tak se těšíme z jednoty
  při pečení vánočního cukroví,
 • 00:16:50 ale co jednota a rozmanitost?
 • 00:16:52 Není to protimluv?
 • 00:16:54 Naopak.
 • 00:16:56 To je naprostý ideál, řekl bych.
 • 00:16:58 Tak jste se shodli.
 • 00:17:00 SMÍCH
 • 00:17:01 Zase vánoční příběh: orchestr.
 • 00:17:03 To je krásná
  jednota v rozmanitosti, harmonie.
 • 00:17:07 Když všichni budou zpívat
  jen jeden tón, jedno komorní "a?,
 • 00:17:11 tak to není ono.
 • 00:17:12 Ale když už se zazpívá
  rozložený akord
 • 00:17:15 a je do toho ještě bas,
  tak je to nádherné.
 • 00:17:19 Dokonce i chvilková disharmonie
  zvyšuje pocit uspokojení jednoty.
 • 00:17:24 Zvlášť v 21. století.
 • 00:17:26 Závěrem zazní dlouhá dominanta
  a pak se to všechno uklidní.
 • 00:17:31 Takže i tam
  je rozmanitost harmonie.
 • 00:17:36 Můj osobní názor je,
  že jednota existuje v různosti.
 • 00:17:41 Jednota je spojení v různosti tak,
 • 00:17:45 že vzájemné interakce
  jsou harmonické
 • 00:17:48 a nikoli konfliktní, to je všechno.
 • 00:17:49 Protože každý jsme individuum,
  každá maličkost je shluk atomů,
 • 00:17:54 které jsou podle mého jedinečné.
 • 00:17:56 Takže je bláznovstvím si myslet,
 • 00:17:59 že bude někdo úplně stejný jako já,
  se stejnými myšlenkami a tužbami.
 • 00:18:02 Tzn. jednota existuje
  jedině v různosti a je otázka,
 • 00:18:06 jak se tato různost
  propojí různými interakcemi,
 • 00:18:09 jestli budou otevřené,
  pozitivní, akceptující
 • 00:18:13 nebo jestli budou konfliktní.
 • 00:18:15 Rozmanitost a jednota
  mohou být de facto synonymy,
 • 00:18:19 ale uniformita a jednota
  je protimluv.
 • 00:18:24 Takový příklad
  úspěšně dosažené harmonie a jednoty
 • 00:18:28 je i tento chrám.
 • 00:18:30 To jsou vlastně
  velmi těžké kamenné bloky,
 • 00:18:33 ale jsou na sebe tak nasazené,
 • 00:18:36 že nás vedou k pohledům vzhůru
  a je to velmi vzdušná gotika.
 • 00:18:46 HUDBA
 • 00:20:21 Kostel je do značné míry
  o geometrické jednotě,
 • 00:20:24 ten, ve kterém se nacházíme,
 • 00:20:26 ale samozřejmě jeho primární účel
  je to bohoslužebný prostor.
 • 00:20:30 My jsme si tady povídali o tom,
  co jednotě odporuje,
 • 00:20:33 co naopak jednotu podporuje
 • 00:20:36 a vy jste zrovna zmiňovala, že to,
  co jednotu podporuje, je víra.
 • 00:20:39 Myslím si, že v naší společnosti
  je spousta lidí,
 • 00:20:43 možná i většina, přesvědčena o tom,
  že právě víra je to, co rozděluje.
 • 00:20:47 Že pod praporem nějakého vyznání
  docházelo k velkým nejednotám.
 • 00:20:53 Jasně, je to ohromný stereotyp,
 • 00:20:55 ale na tomto stereotypu
  přece jen kus pravdy je.
 • 00:20:58 Jak se to vezme.
 • 00:20:59 Já si myslím,
 • 00:21:01 že je potřeba odlišit od sebe
  víru a fanatismus.
 • 00:21:05 To jsou ne zcela kompatibilní věci,
 • 00:21:09 protože víra
  by nikdy neměla vést k fanatismu,
 • 00:21:12 který by stál proti tomu druhému.
 • 00:21:16 Víra naopak
  vede člověka k tomu druhému,
 • 00:21:19 a to vždycky cestou lásky.
 • 00:21:23 Záleží na tom,
  jak víru interpetujeme.
 • 00:21:26 Protože pokud ji budeme brát
  jako ideologii,
 • 00:21:28 která nás vede
  do nějakých svatých válek,
 • 00:21:31 tak je ten stereotyp podporován.
 • 00:21:33 Ale víra je žitý vztah s Bohem,
 • 00:21:36 který se posléze promítá
  do žitých vztahů s lidmi kolem.
 • 00:21:40 Nemůže tedy přinášet
  ve své podstatě
 • 00:21:43 nic špatného tomu druhému.
 • 00:21:46 S tím souhlasím,
  ale znamená to tedy,
 • 00:21:47 že naši předkové byli fanatici?
 • 00:21:50 Když vedli náboženské války?
 • 00:21:53 A lze evropské války
  označit za náboženské?
 • 00:21:56 Očima 21. století
  nemůžeme vůbec hodnotit
 • 00:21:59 historii dejme tomu
  století 15. nebo 13.,
 • 00:22:03 kdy perspektiva pohledu na život
  a na jeho hodnoty
 • 00:22:08 byla úplně odlišná
  od dnešního vnímání.
 • 00:22:12 Co třeba dnes,
  když se někdo ověsí dynamitem,
 • 00:22:16 ale přitom je to člověk
  upřímně věřící?
 • 00:22:18 A chová se velmi nenávistně.
 • 00:22:21 Na základě náboženství.
 • 00:22:22 Já myslím, že je to vždycky souhrn
  nejen náboženských,
 • 00:22:27 ale i kulturních
  a politických aspektů,
 • 00:22:30 které hrají do jisté míry roli.
 • 00:22:32 A ti,
  kteří se ověšují těmi dynamity,
 • 00:22:35 tak to určitě
  není skupina věřících,
 • 00:22:38 kteří jsou...
 • 00:22:44 To je těžko říct, co?
 • 00:22:46 SMÍCH
 • 00:22:47 Já mám mimochodem jednu známou,
  která žije v Belfastu,
 • 00:22:51 v Severním Irsku,
 • 00:22:52 která si samozřejmě zažila svoje v
  něčem,
 • 00:22:54 čemu se říkalo náboženský konflikt.
 • 00:22:56 A ona tam mimochodem
 • 00:22:58 zakládala komunity
  pozůstalých po obětech válek.
 • 00:23:03 A ty komunity byly společně
  katolické i protestantské.
 • 00:23:06 To jsou tzv. komunity "Corimilla".
 • 00:23:08 Já jsem v těchto komunitách byla,
 • 00:23:11 kde se snaží navázat dialog
  mezi tzv. katolíky a protestanty.
 • 00:23:16 Tzv. říkám proto,
 • 00:23:17 že ten aspekt politický
  tam hrál možná silnější roli
 • 00:23:20 než ten aspekt náboženský.
 • 00:23:22 Já jsem toto centrum
  přímo navštívila
 • 00:23:25 a byla jsem svědkem diskusí,
 • 00:23:27 které se tam vedou.
 • 00:23:28 Myslím, že to je
  jeden z podpůrných prostředků,
 • 00:23:30 pokud jsme hovořili
  o podpůrných prostředcích jednoty.
 • 00:23:34 My jsme totiž nezmínili dialog.
 • 00:23:37 Přesně tak.
 • 00:23:38 Mně se teď vybavuje celá historie
  mého nástupu do Maroka,
 • 00:23:44 tedy do islámské země.
 • 00:23:46 Já jsem si z pilnosti přečetl Korán
  a pohoršoval jsem se,
 • 00:23:50 jako katolík, jako křesťan,
 • 00:23:53 a ke správnému názoru
  jsem dospěl teprve ve chvíli,
 • 00:23:58 kdy jsem se setkal
  se španělským misionářem,
 • 00:24:01 donem Antoniem, a ten mi řekl:
 • 00:24:05 my se nemůžeme dívat
  na vztah křesťanství a islámu
 • 00:24:09 ve spektru toho, co nás rozděluje,
  nýbrž toho, co nás spojuje.
 • 00:24:16 Máme 3 věci, které nás spojují:
 • 00:24:19 víra v jednoho Boha,
  snaha o to, aby lidé žili v míru,
 • 00:24:25 protože islám sám o sobě
  toto obsahuje
 • 00:24:29 a pokud na sebe někdo dá bomby,
 • 00:24:32 tak je to
  špatně interpretovaný islám
 • 00:24:34 a pak je tam snaha o to,
  aby lidé nebyli chudí.
 • 00:24:39 Aby žili v důstojnosti.
 • 00:24:41 Takže to ten Pasqual Martin,
  který tam žil několik desítek let,
 • 00:24:45 mi toto vysvětlil.
 • 00:24:49 Tím jsem získal správný pohled
  na vztah křesťanství a islámu.
 • 00:24:53 A taky jsem viděl ty misionáře,
  kteří se nesnaží přesvědčovat,
 • 00:24:58 ale kteří tam konají dobré věci.
 • 00:25:00 Jsou tam bratři trapisté,
 • 00:25:02 kteří mají v marockých horách
  ordinaci a léčí tam zadarmo,
 • 00:25:06 jsou tam sestry františkánky,
 • 00:25:09 které učí berberské ženy tkát
  a starat se o děti
 • 00:25:13 a děti učí číst a psát.
 • 00:25:17 Čili tím, že konají dobro
  a prokazují lásku...
 • 00:25:20 Světlo lásky
  je ten nejlepší dialog.
 • 00:25:23 Já znám podobný příklad
  mých známých z Libanonu a Sýrie
 • 00:25:26 z komunit s lidmi
  s mentálním handicapem
 • 00:25:29 a tam samozřejmě existují komunity,
  které jsou smíšené,
 • 00:25:32 jsou křesťansko - muslimské.
 • 00:25:34 Dokonce muslimové
  si váží křesťanů právě proto,
 • 00:25:37 že vidí, že ta práce je dobrá
  a že jim prospívá.
 • 00:25:44 Podle mého má víra
  potenciálně výbušný princip.
 • 00:25:46 Protože pokud si myslím,
  že je něco pravda,
 • 00:25:48 tak mohu propadnout té pravdě
  v nějakém fanatismu.
 • 00:25:52 Protože věřím tomu,
  že to je pravda.
 • 00:25:54 A tam je úloha nejen kazatelů,
  ale i rodiny v tom,
 • 00:25:59 jakým způsobem tu pravdu otvírají.
 • 00:26:01 Jestli ji otvírají otevřeně,
  to jest že pravda je cesta
 • 00:26:04 a vy jste na cestě,
  takže rozhovor s muslimem
 • 00:26:07 nebo rozhovor s tím a s tím
  bude pro vás jen útržek mozaiky
 • 00:26:12 na nějaké cestě, kterou neznáte
  a poznáte ji až v okamžiku smrti.
 • 00:26:16 Ale já mám největší problém
  s křesťanskými komunitami,
 • 00:26:19 které jsou pro mě
  principielně roztříštěné.
 • 00:26:22 To, co jste říkali o Belfastu,
  o katolících a protestantech,
 • 00:26:25 tak to je paradox nad paradoxy.
 • 00:26:27 To prostě demonstruje, že už to má
  pramálo společného s vírou.
 • 00:26:31 Že je to spojené pouze s mocí,
  s pýchou...
 • 00:26:35 Já totiž nedokážu
  z principu pochopit,
 • 00:26:37 jak v rámci jedné křesťanské víry,
  která má naprosto totožný princip,
 • 00:26:42 může nastat takový chaos.
 • 00:26:45 To je pro mě největší paradox.
 • 00:26:48 Zaznělo tady,
 • 00:26:50 že na cestě k jednotě
  je důležitá empatie, a také dialog.
 • 00:26:54 A proč je to tak těžké,
 • 00:26:55 že to mohou být
  teprve komunity pozůstalých,
 • 00:26:58 zraněných po atentátech
  v Severním Irsku,
 • 00:27:01 že teprve lidé v Libanonu,
  jejichž dítě má Downův syndrom,
 • 00:27:05 musí tedy začít přemýšlet
  o životě jinak,
 • 00:27:08 že je tedy teprve toto dovede
  k dialogu?
 • 00:27:11 Proč je to tak těžké?
 • 00:27:13 To je lidská nepoučitelnost.
 • 00:27:14 SMÍCH
 • 00:27:15 To je úplně jasné.
 • 00:27:17 Já už jsem pomalu zapomněl,
  jak vyrůstaly naše děti,
 • 00:27:19 kterým už je přes 30.
 • 00:27:21 Ale teď vidíte ta vnoučata:
  nesahej na to, je to teplé.
 • 00:27:25 Musím si sáhnout.
 • 00:27:28 To je individuální nepoučitelnost,
  ale i kolektivní nepoučitelnost.
 • 00:27:32 Proč se pořád opakují války?
 • 00:27:35 Vždyť mohla jedna stačit!
 • 00:27:37 Mohla stačit ta první,
  v níž zahynulo 10 milionů lidí!
 • 00:27:40 Ale 20 let na to přišla další!
 • 00:27:43 Ale na druhou stranu
  je potřeba říci,
 • 00:27:44 že jsou tu pokusy to překonat.
 • 00:27:47 Jinak bychom 20. století
  neprožili jako století ekumenismu,
 • 00:27:51 kdy se všechny církve snaží
  nalézt v dialogu cestu k jednotě,
 • 00:27:57 nikoli k uniformní jednotě.
 • 00:27:59 Musí se stát velká katastrofa,
  aby vznikla velká snaha.
 • 00:28:03 Potom to vyprchá
  a je zase velká katastrofa.
 • 00:28:06 Já bych chtěl říct,
  že je to nepřenosné.
 • 00:28:08 Člověk musí sám sebe přesvědčit.
 • 00:28:10 Ne že mi nějaká autorita řekne,
  že toto je správná cesta.
 • 00:28:14 Já sám se musím přesvědčit.
 • 00:28:16 Já nás všechny teď pozvu
  k tomu, abychom chvíli mlčeli
 • 00:28:19 a vstoupili do příběhu.
 • 00:28:21 Protože já jsem před několika dny
  navštívil své kamarády - malíře,
 • 00:28:26 manžele, kteří k mnoha aspektům,
  o nichž jsme tu mluvili,
 • 00:28:31 mají co říct, zároveň mají ateliér
  v bývalé Zbrojovce,
 • 00:28:35 v braunfíldu bývalé továrny,
  ve čtvrti zábrdovické,
 • 00:28:39 která je velikánskou
  romskou enklávou.
 • 00:29:06 Honzíku, budeš mít klíčky u sebe?
 • 00:29:09 Já je mám někde zaharaburděné.
 • 00:29:12 Tak tady to je.
 • 00:29:13 Tady?
 • 00:29:14 Tady všude.
 • 00:29:16 SMÍCH
 • 00:29:19 Prosím.
 • 00:29:20 Děkuju.
 • 00:29:23 Ty jo.
 • 00:29:26 Tady je zmalováno.
 • 00:29:31 Chceš pomoct?
 • 00:29:33 Ne, díky, já si to uklidím stranou,
  aby se tu dalo vůbec hnout.
 • 00:29:37 Věruško, proč jsi to tady
  včera neuklidila, prosím tě?
 • 00:29:39 Já jsem tady nebyla, prosím tě.
 • 00:29:43 Honzi, tak se posaď.
 • 00:29:44 Kam?
 • 00:29:44 Kamkoli, kam libo.
 • 00:29:46 Tady mám nějaké věci, promiň.
 • 00:29:50 Byl jsi včera v tom Krumlově?
 • 00:29:52 Byl jsem tam,
  mám z toho docela dobrý pocit...
 • 00:30:01 Nevím, jak to dopadne, říkali,
  že bych mohl nastoupit v lednu...
 • 00:30:08 Tak výhoda by byla, že bychom
  s Věruškou bydleli na zámku
 • 00:30:13 a Věruška chce pořád
  do toho Krumlova,
 • 00:30:16 protože tam je babička,
  strejda Honza,
 • 00:30:17 rodiče, ale i krajina.
 • 00:30:21 Ty jsi říkala,
  že potřebuješ tajemství hor a vody,
 • 00:30:25 něco, co člověka přesahuje...
 • 00:30:28 Tady ti to prý připadá fádní,
  nemáš tu inspiraci.
 • 00:30:34 Tady to bylo hezké, těch 10 let.
 • 00:30:37 Člověk poznal různé lidi,
  různé kamarády a tak,
 • 00:30:40 ale asi se to chce
  trošku už někam hnout.
 • 00:30:43 Uvidíme prostě.
 • 00:30:47 Ale hlavně by to byla
  zajímavá práce.
 • 00:30:50 Já bych pracoval
  v nově vznikajícím hradním muzeu.
 • 00:30:53 Takže to by mě zajímalo,
  to by byla taková pestrá práce.
 • 00:30:58 Nevýhoda je,
  že bychom teď byli oddělení,
 • 00:31:01 aspoň měsíc, dva,
  protože Věruška musí dát vypověď...
 • 00:31:07 A Věrko, ty bys dělala co?
 • 00:31:09 Já bych podnikala.
 • 00:31:12 Podnikala bys.
 • 00:31:14 Já bych dělala věnečky,
  houby sbírala...
 • 00:31:19 Honzi, není to tak úplně jisté
  na tu práci.
 • 00:31:24 To asi ne.
 • 00:31:27 S tím,
  že nějaký ateliér bychom si našli.
 • 00:31:30 I když tam je strašně těžké
  najít ateliér,
 • 00:31:33 protože ceny jsou jako v Brně,
  ale nabídky minimální.
 • 00:31:37 Možná že z toho bude
  jenom další hořkost.
 • 00:31:40 Já mám strach,
 • 00:31:42 že Věruška už by tam
  úplně přestala malovat...
 • 00:31:46 Protože jsme tam byli celé léto
  a Věrušku strašně semlelo
 • 00:31:50 takové to utírání nádobí,
  starání se o babičku...
 • 00:31:54 To musí jít ale jedno s druhým.
 • 00:31:58 No já jenom
  že jsi za půl rok neudělala čárku.
 • 00:32:04 Ale zase třeba kdybychom se
  odstěhovali někam jinam...
 • 00:32:07 Tady v Brně je to cizí,
  skoro nikoho tu neznáme...
 • 00:32:11 Jenom ti chci říct, jak jsme na
  tom.
 • 00:32:14 Že je možná dobré, že tam půjdeme,
  i když je to bolestné,
 • 00:32:18 musíme bý nějaký čas od sebe,
  nebude to tak finančně náročné,
 • 00:32:21 ale nějaký smysl to bude mít.
 • 00:32:25 Tady bychom to tak přežívali.
 • 00:32:28 Abychom měli nějakou rodinu,
  nemáme...
 • 00:32:33 Takže teď musím zavolat
  tomu panu Slavkovi, jestli...
 • 00:32:36 Počkej, Honzíku, teď ještě nevolej.
 • 00:32:38 Jestli ano nebo ne,
 • 00:32:40 protože dneska mám podepsat smlouvu
  v Moravské galerii,
 • 00:32:43 tam mám zase možnost
  dělat strážníka.
 • 00:32:46 To je dobrá práce,
  byla by to spousta volného času,
 • 00:32:49 jistý plat,
  nějakých 7, 8 000 čistého,
 • 00:32:53 a to je dilema, viď?
 • 00:32:55 Teď se zdá být jistotou
  ta Moravská galerie.
 • 00:32:59 Věrka by měla práci, já práci,
  tento teplý ateliér...
 • 00:33:05 Musíš se vlastně rozhodnout teď,
  ne?
 • 00:33:07 Teď, no, během dopoledne.
 • 00:33:11 Jste rozhodnutý sem jít?
 • 00:33:13 Jo, jsem za to vděčný.
 • 00:33:16 Ale on se mi ozval z toho Krumlova
  předevčírem.
 • 00:33:21 To je takový vabank.
 • 00:33:23 Když to teď pustíš,
  tu Moravskou galerii,
 • 00:33:26 tak se může stát,
  že pan kastelán zavolá,
 • 00:33:30 že je sice všechno dobré, ale ne.
 • 00:33:33 A teď my nemáme žádné úspory,
  vůbec nic, to je konec.
 • 00:33:37 Nebo si můžu hodit korunou,
  o tom jsem také přemýšlel.
 • 00:33:41 To říkal náš pan profesor:
  běžte, kam vás srdce táhne.
 • 00:33:45 A hlavně přitom malujte.
 • 00:33:49 My máme babičku.
 • 00:33:51 Tady je babička.
 • 00:33:56 Tak vždycky, když babičce toto
  ukážu...
 • 00:33:58 Ona už nemá zoubky,
  ale pořád je to fešanda...
 • 00:34:01 Tamhle ji máme na dveřích...
 • 00:34:04 Ona vždycky nadhodí tu vlnu...
 • 00:34:07 Babička je ve Větřní.
 • 00:34:09 A jak je to daleko od Krumlova?
 • 00:34:10 Dá se říct,
  je to skoro předměstí Krumlova.
 • 00:34:12 Je to za zeleným kopcem.
 • 00:34:14 To Větřní je docela známé v tom,
 • 00:34:17 že tam, když řeknu, že jsem z
  Větřní,
 • 00:34:20 jak jsou jihočeské papírny,
 • 00:34:22 tak řeknou: ty jo...
 • 00:34:24 Ono je tam hodně cikánů tam dole.
 • 00:34:28 Jenomže tam dole to není moc dobré.
 • 00:34:31 Já když jsem mluvila
  s jedním starým pánem,
 • 00:34:36 ona je to opravdu "Romstrasse?,
  taková vybydlená ulice,
 • 00:34:42 tak on říkal,
  žili tam bílí s černýma
 • 00:34:50 a výborně se snášeli.
 • 00:34:53 A jak je tam teď více mladých
  a jiná doba, už tam nikdo nechce.
 • 00:35:00 Tam se prodávají domečky
  za docela nízké ceny,
 • 00:35:03 ale nikdo se tam nechce nastěhovat.
 • 00:35:06 Takže vždycky si řeknu: z Větřní?
 • 00:35:11 My jsme teď sháněli domeček,
  byli jsme se na jeden podívat,
 • 00:35:15 ten majitel tady v Brně je
  hudebník,
 • 00:35:20 takový bohém, nějaký starý pán
  mu to hlídal,
 • 00:35:24 a když tam přijel taťka,
  takový krásný černý cikán,
 • 00:35:28 teď já, Honzík a mamka.
 • 00:35:30 Dva bílí a dva černí.
 • 00:35:33 Teď on se na nás podíval
  a říkal:
 • 00:35:35 víte, ale oni tu jednou
  byli takoví cikáni, z Kutné Hory,
 • 00:35:41 a pak jsme zjistili, že to byl
  nějaký ten,
 • 00:35:43 kterého vystěhovali!
 • 00:35:45 Tak takoví lidi já ne!
 • 00:35:48 Tak taťka na něj tak koukal...
 • 00:35:50 Vykulil oči a byl ticho...
 • 00:35:52 On taťka jinak vždycky tak povídá,
  dělá si srandu různě...
 • 00:35:56 No a když se potom procházeli,
  tak se ke mně pán přitočil a říká:
 • 00:35:59 víte, já bych nechtěl,
  kdybyste tady byli,
 • 00:36:02 abyste ty svoje příbuzný přivedli.
 • 00:36:04 Aby tady dělali
  nějaký fatry veliký!
 • 00:36:08 A třeba taky neměl dobrou
  zkušenost, no.
 • 00:36:10 Takže je těžko říct,
  jestli to byl rasista nebo ne.
 • 00:36:14 Třeba jsou to jenom špatné
  zkušenosti.
 • 00:36:20 Ono se to nedá sáčkovat:
  černý špatný, bílý dobrý,
 • 00:36:25 katolík dobrý, nekatolík špatný...
 • 00:36:29 Musí se to prostě
  člověk po člověku.
 • 00:36:33 Hele, jak to bylo,
  když se potkaly vaše rodiny?
 • 00:36:36 Jak se potkaly naše rodiny?
 • 00:36:38 Já jsem Honzíkovi říkala,
  aby mamince naznačil,
 • 00:36:42 že nejsem úplně bílá.
 • 00:36:44 A potom
  - Honzíku, ty jsi to řekl komu?
 • 00:36:47 Ne, že mám taťku tmavého
  a maminka že je bílá?
 • 00:36:58 Že jsem po taťkovi cikánka?
 • 00:37:01 Cikánečka malá...
 • 00:37:03 Taťkovi jsi to říkal, ne?
 • 00:37:08 Oni tě přece viděli.
 • 00:37:10 No oni mě viděli, ale říkali,
  že si mysleli, že jsem Maďarka.
 • 00:37:14 Všichni, kterým jsem tě představil,
  i kamarádi ve škole,
 • 00:37:18 tak si mysleli,
  že jsi někde z Jugoslávie.
 • 00:37:24 Srbka nebo tak, protože...
 • 00:37:26 Protože vypadáš jako z jiné země.
 • 00:37:30 Jako Italka, Španělka nebo tak.
 • 00:37:33 A jak jsi to řekl doma?
 • 00:37:35 Vždyť tě sami viděli, ne?
 • 00:37:37 Já vím, ale ty jsi jim to potom
  taky řekl, ne?
 • 00:37:39 Že jsem cikánečka malá?
 • 00:37:41 SMÍCH
 • 00:37:45 Já si to už nepamatuju,
  ale určitě jsem jim to řekl.
 • 00:37:48 Mám pocit, že se ptali...
 • 00:37:49 Ona tak zvláštně vypadá,
  má rodiče odkud?
 • 00:37:53 Jestli nemá rodiče z ciziny
  nebo tak nějak.
 • 00:37:56 A nic, normálně, já nevím.
 • 00:38:00 Já si pamatuju, že jsi mi řekl,
  že ti taťka řekl:
 • 00:38:04 a proč mi to vůbec říkáš?
 • 00:38:06 Buď taťka nebo mamka ti řekli:
  proč mi to jako říkáš?
 • 00:38:10 Tam nebyl problém vůbec.
 • 00:38:15 Ale stejně byly asi rodiny,
  ze kterých vycházíte, odlišné.
 • 00:38:20 Jak jste se potkali?
 • 00:38:23 Protože vy svatbou
  přijímáte druhého do rodiny, že.
 • 00:38:29 Naši jsou takoví hodně kontaktní.
 • 00:38:32 Třeba ta hudba, takové to...
 • 00:38:42 Já když přijedu do Prahy,
  tak tam je milo, ale je tam ticho.
 • 00:38:48 A když přijedu tam k nám,
 • 00:38:51 tak tam je takové jiné teplo zase.
 • 00:39:00 Jak to cítíš ty, Honzíku, když
  přijedeš k vám a když jsi u nás?
 • 00:39:04 Bohoušek přijde, hned mě poplácá,
  opusujem se...
 • 00:39:08 Je to takové fajn,
  to prostě u nás není.
 • 00:39:11 Jinak vůbec žádný rozdíl nevidím.
 • 00:39:14 Ještě možná jeden:
 • 00:39:17 ty máš radši velký oheň, otevřený,
 • 00:39:23 tvůj táta postavil
  velikánský kamenitý krb,
 • 00:39:27 a to máte hrozně rádi.
 • 00:39:31 Velký oheň a u něho se sejít.
 • 00:39:33 Zatímco mému bráchovi nebo mámě
  stačí si něco ugrilovat na uhlíčku.
 • 00:39:41 Nějaké masíčko
  a oheň není tak důležitý.
 • 00:39:45 Kdo z vás maluje na záclonu?
 • 00:39:48 Na tom jsme něco sušili...
 • 00:39:53 Ale je to výborná metoda.
 • 00:39:57 Mě napadlo, že bychom mohli
  malovat na záclonu,
 • 00:39:59 když to mám napnuté.
 • 00:40:00 SMÍCH
 • 00:40:01 To je blbost.
 • 00:40:03 Kdybychom měli děti,
  tak bych jim přál,
 • 00:40:05 aby měly aspoň nějakou zahrádku.
 • 00:40:08 Nepřál bych jim vyrůstat v nějakém
  brněnském činžáku.
 • 00:40:12 Když si vzpomenu,
 • 00:40:14 jak jsme dělali bunkry
  nebo jsme blbli v lese
 • 00:40:18 nebo i ty ohýnky...
 • 00:40:21 Stavěli jsme si domečky na
  zahrádce...
 • 00:40:24 Bahnili jsme se v tom bahně...
 • 00:40:27 Někde ve městě na sídlišti,
  to by bylo zoufalé.
 • 00:40:32 Sice bych si maloval...
 • 00:40:35 Na balkoně v paneláku...
 • 00:40:41 To je tedy dilema, no.
 • 00:40:44 U toho malování jde o to,
  aby člověk šel někam dál,
 • 00:40:47 aby pořád něco objevoval.
 • 00:40:49 Protože jak ustrneš
  a děláš si jen nějaká zátišíčka,
 • 00:40:53 takové to nedělní malování,
 • 00:40:55 tak to je jako
  starat se o zahrádku.
 • 00:40:58 To už není to, proč jsme studovali.
 • 00:41:01 Někdy to trápení musí být, no.
 • 00:41:06 Ty jsi dělala 4 měsíce na obraze,
  pořád jsi to přemalovávala,
 • 00:41:11 a nakonec jsi to vzala a rozdupala.
 • 00:41:13 Ale pak jsi to téma
  začala dělat znovu,
 • 00:41:18 namalovala jsi ten obraz
  během pár dní...
 • 00:41:22 A bylo to lepší než ten předešlý.
 • 00:41:37 A maloval tě, Honzi, už někdo?
 • 00:41:41 Když jsme byli s dětmi v Oseku,
  tak tam jsou obrazy vážných pánů.
 • 00:41:45 Takové ty...
 • 00:41:47 Až po ty mladší, kteří už mají
  takový přívětivější výraz.
 • 00:41:51 SMÍCH
 • 00:41:52 Už to není takový ten
  ostrý pohled...
 • 00:41:54 Ale ty bys byl úplné sluníčko!
 • 00:41:56 To jo.
 • 00:41:58 Takže ne? Ještě ne.
 • 00:42:05 A tady máme sezení...
 • 00:42:09 To je jen na léto, taková terasa.
 • 00:42:11 Posezení, no.
 • 00:42:13 Na kafíčko.
 • 00:42:15 Ono je to teď takové opuštěné.
 • 00:42:17 Tady má Jirka ateliérek...
 • 00:42:18 Tam má demo...
 • 00:42:20 Tak na shledanou.
 • 00:42:21 Nashle.
 • 00:42:25 A jsme venku
  ze zbrojováckého města.
 • 00:42:28 Zase v jiném městě.
 • 00:42:29 Tady jsme se potkali poprvé.
 • 00:42:31 Ale kdy to bylo?
 • 00:42:32 To už je hodně dlouho, viď?
 • 00:42:33 Nevím vůbec...
 • 00:42:35 Ale bylo to tady.
 • 00:42:40 Tak když se to podepíše,
  vždycky se potom dá říct ne.
 • 00:42:43 Já vím, že je to blbé,
  ale asi je to ta možnost,
 • 00:42:47 kterou bych udělala.
 • 00:42:48 Ale podpis je závazný,
  to by po mně mohli chtít pokutu...
 • 00:42:54 To já nevím, asi jo.
 • 00:42:57 Že jsem nenastoupil,
  to bych měl "áčka?.
 • 00:43:01 Já jsem mu to chtěl říct dneska.
 • 00:43:03 On z toho pak
  bude mít těžkou hlavu...
 • 00:43:05 Má taky zodpovědnost...
 • 00:43:08 Pár let před důchodem, chudák...
 • 00:43:11 To je krásné, ano.
 • 00:43:17 Takže se prostě musíš rozhodnout.
 • 00:43:19 Musím udělat rozhodnutí.
 • 00:43:22 To já musím ale nechat na tobě.
 • 00:43:25 A proč?
 • 00:43:26 Protože je to tvoje.
 • 00:43:27 Srdíčko...
 • 00:43:30 Pěkné.
 • 00:43:33 Tak já bych tam nastoupil
  a ty máš 3-měsíční výpovědní lhůtu.
 • 00:43:37 Já si myslím,
 • 00:43:38 že oni by asi neměli problém
  někoho sehnat.
 • 00:43:45 To je otázka.
 • 00:43:49 Tak tady by to bylo stejně
  provizorní,
 • 00:43:50 stejně by nám to nestačilo.
 • 00:43:52 Já už tu práci hledám několik let
  a tohle je nejlepší, co zatím bylo.
 • 00:43:56 Za víc peněz
  jsem nic zatím nemohl sehnat.
 • 00:43:59 Ale zvaž, Honzíku, to,
  že máš tady tu práci,
 • 00:44:03 která by byla za nějaké peníze,
 • 00:44:06 ale máš spoustu času na malování.
 • 00:44:10 V tomto je to dobré, no.
 • 00:44:12 A to je asi nejdůležitější.
 • 00:44:14 Ono se to nějak krystalizuje
  a toto je první věc.
 • 00:44:21 Ty to teď, zlatíčko, máš tak,
  že počítáš s tím,
 • 00:44:25 co je jakoby lepší.
 • 00:44:26 Ale v tuto chvíli, teď, tady,
 • 00:44:29 je asi lepší tu ještě být.
 • 00:44:33 Ale ty pořád říkáš,
  že chceš odejít z Brna,
 • 00:44:35 že se ti tady nelíbí,
 • 00:44:36 že chceš za babičkou
  a za rodinou...
 • 00:44:38 Já vím...
 • 00:44:39 Každý den.
 • 00:44:40 To ne, to neříkám každý den.
 • 00:44:42 Ale vezmi si:
  když jsme to teď takto rozebrali,
 • 00:44:45 tak vidím, že by asi bylo lepší,
  když máš tady...
 • 00:44:50 Už můžeme?
 • 00:44:52 Když máš tady možnost malovat...
 • 00:44:54 Je fakt, že by se to zaseklo.
 • 00:44:55 A potom by do toho přišlo:
  tohle musíš zařídit, tohle...
 • 00:44:59 2 měsíce na to nesáhneš
  a jsi jako malé děcko.
 • 00:45:03 Musíš si to jakoby
  znova omakat všechno...
 • 00:45:05 Aby ses do toho mohl dostat.
 • 00:45:09 A co bys tam dělala ty,
  v tom Krumlově?
 • 00:45:13 No uklízela.
 • 00:45:14 Ne, já si dělám srandu.
 • 00:45:19 A jsme tu.
 • 00:45:26 Já bych to podepsala, asi tak.
 • 00:45:28 Je za deset 1.
 • 00:45:30 Ještě máš 10 minut.
 • 00:45:32 To se musíš rozhodnout ty sám.
 • 00:45:33 Abys potom neříkal:
  ty jsi mně řekla..já jsem udělal..
 • 00:45:38 Musíš ty sám.
 • 00:45:40 Já ti nic nechci nutit.
 • 00:45:41 Jak to cítíš,
  tak to asi bude dobře, srdíčko.
 • 00:45:44 Jak říkal kamarád: kam tě srdce
  táhne.
 • 00:45:48 A co táhne tvoje srdce kromě...
 • 00:45:53 K tobě mě táhne srdce.
 • 00:45:55 To jsem potřebovala slyšet.
 • 00:45:57 SMÍCH
 • 00:45:58 Já myslím, že už je to jasné.
 • 00:46:00 Já nemyslím.
 • 00:46:03 To je těžké.
 • 00:46:04 Je to těžké.
 • 00:46:06 Krumlov, Brno, děti, malování,
  práce...
 • 00:46:12 Spousta věcí, které se prolínají
  mezi sebou,
 • 00:46:14 to není tak jasné rozhodnutí.
 • 00:46:17 To je zajímavé,
 • 00:46:18 teď se možná projevuje
  to moje cikánské myšlení,
 • 00:46:22 protože oni žijí ze dne na den!
 • 00:46:24 SMÍCH
 • 00:46:26 Jenom jestli ty peníze
  budou nebo nebudou!
 • 00:46:29 Člověk je takový šťastný pořád...
 • 00:46:31 SMÍCH
 • 00:46:35 To je dobré.
 • 00:46:50 Tak co myslíte, jak se rozhodli?
 • 00:46:53 No, mě by lákaly ty jižní Čechy.
 • 00:46:56 Já si tipuji jižní Čechy,
  protože malovat mohou vždycky.
 • 00:47:01 Získají nějaké nové impulsy,
 • 00:47:03 bude to příležitost
  k nějaké nové manželské jednotě.
 • 00:47:09 Já spíš tipuji, že zůstali tady,
 • 00:47:12 jižní Čechy mám velmi ráda,
 • 00:47:14 můj dědeček
  pocházel z jižních Čech,
 • 00:47:16 můj manžel
  pochází z jižních Čech...
 • 00:47:19 Ale tipuji spíš, že zůstali tady,
  aby mohli pokračovat v malování.
 • 00:47:24 Katarína?
 • 00:47:25 Já si myslím,
  že půjdou do Českého Krumlova,
 • 00:47:27 protože malovat mohou i tam.
 • 00:47:29 To je otázka, no.
 • 00:47:30 SMÍCH
 • 00:47:31 Malovat můžete vždycky.
 • 00:47:34 Český Krumlov, Egon Schiele,
  krásné obrazy, krásné prostředí...
 • 00:47:39 Já si spíš myslím,
 • 00:47:40 že v tom je otázka
  zajištěnosti nebo nezajištěnosti,
 • 00:47:42 ochoty riskovat třeba
  i nějakou finanční nezajištěnost,
 • 00:47:45 existenční nezajištěnost,
  to je biblické,
 • 00:47:49 proto je mi to tak nějak bližší.
 • 00:47:52 Tam je ještě jeden moment:
 • 00:47:54 najednou musí v manželském svazku
  jeden trošičku sloužit druhému.
 • 00:48:01 Nebo to lze i jinak?
 • 00:48:04 Manželství, to je soužití 2 lidí,
  ze začátku, než přijdou děti...
 • 00:48:08 SMÍCH
 • 00:48:11 Takže buď je to absolutní shoda
  nebo absolutní rozpor.
 • 00:48:15 Někdy ta zamilovanost pomáhá,
 • 00:48:17 že je člověk ochoten
  vstupovat nebo ustupovat,
 • 00:48:20 je ochoten se podřídit...
 • 00:48:22 Jednota skrze růžové brýle?
 • 00:48:24 SMÍCH
 • 00:48:25 Je to tak!
 • 00:48:27 Já si myslím, že cesta k jednotě
  je spíš dialogem.
 • 00:48:31 Jistě, to zrání.
 • 00:48:32 Dneska jsem ustoupil já,
  zítra ustoupíš ty...
 • 00:48:36 Já si myslím,
  že to není cesta ústupků!
 • 00:48:39 Je čas vám prozradit, jak to
  dopadlo...
 • 00:48:41 Mohl bys, jsme zvědaví.
 • 00:48:43 SMÍCH
 • 00:48:45 To už trošku teoretizujeme.
 • 00:48:47 Honza tu smlouvu v Moravské galerii
  podepsal,
 • 00:48:51 takže to znamená,
  že se rozhodli pro Brno,
 • 00:48:54 ale měli tady teď být a nejsou tu,
 • 00:48:57 protože jsou zrovna teď
  v jižních Čechách.
 • 00:49:00 SMÍCH
 • 00:49:00 Takže možná je to otevřený konec.
 • 00:49:07 Však podepsat smlouvu v galerii
  ještě nic neznamená.
 • 00:49:10 SMÍCH
 • 00:49:13 Člověk musí být konzistentní, ne,
  aby budoval nějakou jednotu.
 • 00:49:16 Když se rozhodnu, tak jdu,
 • 00:49:17 nebo je čas každý den
  revidovat svá rozhodnutí?
 • 00:49:22 Podle toho jaká,
 • 00:49:23 ale člověk určitě
  konzistentní být nemůže.
 • 00:49:25 Protože to znamená,
  že se zavře do své pravdy
 • 00:49:28 a tím je konec, hotovo.
 • 00:49:30 Podle mého musí člověk
  neustále revidovat své drobnosti,
 • 00:49:32 nuance, rozhodně ale musí být
  někdy konzistentní.
 • 00:49:39 Člověk vždycky musí umět
  i revidovat.
 • 00:49:42 Protože pokud konzistentně
  nespěje k danému cíli,
 • 00:49:45 tak tím ztrácí schopnost revize.
 • 00:49:50 Člověk sám se ale taky vyvíjí,
  sbírá nové poznatky,
 • 00:49:53 nové zkušenosti.
 • 00:49:55 To ho dostává do nových situací
 • 00:49:57 a dává mu to možnost
  dívat se na věci z jiného pohledu.
 • 00:50:01 Přehodnocovat.
 • 00:50:03 Takže to je vývoj.
 • 00:50:08 Ale abychom jenom neteoretizovali:
 • 00:50:11 jak žijete jednotu doma,
  v osobním životě?
 • 00:50:17 SMÍCH
 • 00:50:19 Já jsem paradoxně
  asi taky silnější osobnost,
 • 00:50:23 nebo, jak se říká, taková ryzejší.
 • 00:50:27 Pro mě je těžké,
  že jako osobnost narážím,
 • 00:50:30 irrituji plno jiných osobností.
 • 00:50:33 A někdy bych se i chtěla
  sjednocovat...
 • 00:50:37 Prostě člověk otevře,
  ale druhá strana k tomu má daleko.
 • 00:50:42 Pro mě je velice těžké
  být tak zralá, tak integrovaná,
 • 00:50:47 mít takový nadhled,
  takové pochopení a pokoru,
 • 00:50:53 že si věci, které mě zraňují
  z druhé strany,
 • 00:50:58 od rodičů, od sestry,
 • 00:51:02 abych je dokázala přijmout tak,
  aniž by mě vytočily.
 • 00:51:05 Abych nezačala přemýšlet emocemi,
  ale rozumem.
 • 00:51:08 Vy jste žila v Itálii,
 • 00:51:10 kde se musí před obědem
  všichni pohádat...
 • 00:51:12 Ano, u mě by to takto fungovalo.
 • 00:51:14 Jenomže u mě je problém ten,
  že nežiju v Itálii.
 • 00:51:19 Žiju tam, kde žiju
 • 00:51:22 a například
  některé své blízké nezměním.
 • 00:51:25 Spoustu věcí přinese věk.
 • 00:51:27 Sám o sobě.
 • 00:51:29 Člověk musí postupně
  odhazovat přítěž,
 • 00:51:33 aby plnohodnotně žil,
  tudíž zjišťuje,
 • 00:51:37 že prosazování svých vlastních
  názorů
 • 00:51:40 není až tak důležité.
 • 00:51:43 Že daleko důležitější je pokora,
 • 00:51:45 přijetí a schopnost přemýšlení
  o názoru toho druhého.
 • 00:51:49 Anebo pokora aspoň do té míry,
  že třeba vnitřně nesouhlasím,
 • 00:51:53 ale nedávám to najevo.
 • 00:51:55 Čili to je taky
  určitý způsob spění k jednotě.
 • 00:52:00 Čili neotvírat témata, u nichž vím,
  že ta jednota není.
 • 00:52:08 A naopak vyhledávat ta témata,
  kde ta jednota nastat může.
 • 00:52:13 Nějaké to minimum sjednocení,
 • 00:52:17 kde ten nejmenší
  společný jmenovatel je.
 • 00:52:23 Toto je taková moje zkušenost.
 • 00:52:24 Vyhýbat se konfliktům.
 • 00:52:26 Člověk, jak mu přibývá věku,
  na konflikty inuitivně nemá.
 • 00:52:29 Já se ale obávám,
 • 00:52:31 že potom některé ty věci
  mohou zůstat pod kobercem,
 • 00:52:34 pod pokličkou,
  a pak mohou kulminovat o to hůře
 • 00:52:37 nebo o to intenzivněji.
 • 00:52:40 Protože pokud člověk hledá
  pro dosažení jednoty
 • 00:52:43 pouze společný jmenovatel,
  to, co nás spojuje,
 • 00:52:46 tak právě neotvírá otázky,
  které jsou kontroverzní
 • 00:52:50 a potom dojde k vědomí jednoty
  pouze povrchnějšího typu.
 • 00:52:54 K pocitu jednoty.
 • 00:52:57 Any bych to nenazývala jednotou.
 • 00:53:00 Poněvadž pokud ji
  nebudeme vnímat staticky,
 • 00:53:04 ale jako žitý vztah, tak to nejde.
 • 00:53:13 V dnešní společnost často
  člověk odmítá to,
 • 00:53:15 co je nějak kontroverzní,
  co je špatné,
 • 00:53:17 co se ho nějak nepříjemně dotýká.
 • 00:53:19 Ale já si myslím,
  že tudy cesta nevede.
 • 00:53:22 Už na to upozornil známý teolog
  Karafiát.
 • 00:53:25 On nenapsal jenom ty Broučky,
 • 00:53:26 které jsme většinou četli
  nebo známe večerníčky,
 • 00:53:30 ale on právě přišel s teorií,
 • 00:53:32 že jednoty nelze docílit
  hledáním společného jmenovatele,
 • 00:53:37 ale že se k ní spěje
  cestou vzájemného pokání,
 • 00:53:42 vzájemného odpuštění právě
  v nejkonfliktnějších situacích.
 • 00:53:48 To je potom ta platforma,
 • 00:53:50 na které můžeme hledat
  společného jmenovatele.
 • 00:53:53 Já mám velmi osobní zkušenost,
  u níž mám pocit,
 • 00:53:55 že právě bolest toho rozdělení,
  jiných názorů,
 • 00:53:59 jiných postojů v podstatných věcech
 • 00:54:01 je pro mě cestou
  setkávání se s druhým člověkem.
 • 00:54:05 Já mám třeba
  velmi nepříjemnou zkušenost
 • 00:54:10 z většiny ekumenických bohoslužeb,
  na kterých jsem kdy byl.
 • 00:54:14 Protože jsem měl pocit,
  že jsme se vždycky nějak sešli,
 • 00:54:18 a abychom se náhodou neurazili.
 • 00:54:20 Takže o Marii a o svatých
  se nemluvilo,
 • 00:54:23 písničky se zpívaly do r. 1400...
 • 00:54:26 SMÍCH
 • 00:54:28 A takové všelijaké věci.
 • 00:54:30 A říkal jsem si: k čemu to je?
 • 00:54:33 Vždyť to nějak odplyne
  a nic to s nikým neudělá.
 • 00:54:36 Oproti tomu mám více zkušeností,
 • 00:54:38 ale jednu velice osobní z komunit
  z lidí s mentálním handicapem,
 • 00:54:43 kde máme v Česku takovou míchanici,
 • 00:54:46 většinou katolicko-evangelicko
  -českobratrskou.
 • 00:54:49 Což je poměrně vělká míchanice,
 • 00:54:51 protože ortodoxní katolická církev
  a ortodoxní protestantská církev
 • 00:54:56 a protože nás katolíků je víc,
  tak dost často,
 • 00:54:59 když jsme se v neděli
  nebo přes víkend setkávali,
 • 00:55:02 byly tam různé bohoslužby,
  samozřejmě,
 • 00:55:03 ale v neděli byla ta katolická.
 • 00:55:06 A českobratrští evangelíci
  se museli nějak podřídit.
 • 00:55:08 A jednou jsme to udělali
  záměrně naopak.
 • 00:55:11 V neděli, v privilegovaný den,
  nebyla mše, ale byla Večeře Páně,
 • 00:55:15 a my jsme se jí jako katolíci
  nějak zúčastnili, jak jsme mohli.
 • 00:55:18 Samozřejmě i s tím, že jsem
  pochopitelně nešel k přijímání,
 • 00:55:22 protože moje vnímání eucharistie
  je jiné.
 • 00:55:24 Samozřejmě že jsem
  s farářkou Martou,
 • 00:55:27 blízkou kamarádkou,
  nekoncelebroval.
 • 00:55:29 Ale byl jsem přítomen.
 • 00:55:32 A najednou jsem měl šanci zažít tu
  ohromnou bolest z rozdělení,
 • 00:55:36 že se nemůžeme sjednotit
  na tak zásadní věci,
 • 00:55:39 jako je eucharistie.
 • 00:55:40 Ale paradoxně skrze tuto bolest
  jsem měl mnohem blíž k člověku,
 • 00:55:45 kterého mám rád.
 • 00:55:47 A já si myslím,
  že dosahovat jednoty tím,
 • 00:55:49 že si řekneme,
  že ty bolesti nejsou,
 • 00:55:51 je falešná cesta.
 • 00:55:53 Já myslím,
  že tam zazněla jedna důležitá věc:
 • 00:55:54 poznávání druhého.
 • 00:55:56 Skrze prožitek rozdělení
  má člověk touhu poznávat druhého.
 • 00:56:02 A to platí jak mezi církvemi,
  tak mezi lidmi, tak mezi etniky,
 • 00:56:05 mezi skupinami obyvatel...
 • 00:56:08 V církvích
  je trend posledních několika let,
 • 00:56:12 že se ustupuje od ?tradičních?
  ekumenických bohoslužeb,
 • 00:56:17 kde každý musel udělat ústupek,
 • 00:56:20 ale tvar, který z toho vznikl,
  nebyl vlastně blízký nikomu.
 • 00:56:26 Ale tím nechci říct,
  že by takový tvar neměl smysl.
 • 00:56:30 Na druhou stranu může
  přivádět věřící k tomu jádru,
 • 00:56:35 tzn. k bohoslužbě slova,
  které máme pořád všichni stejné.
 • 00:56:42 A jsme dokonce schopni
  se stále ještě společně modlit,
 • 00:56:46 aspoň co se týče křesťanů.
 • 00:56:48 Máme stejnou Bibli,
  stejné evangelium
 • 00:56:51 a věříme v jednoho Boha.
 • 00:56:53 A to je jádro,
  u kterého se setkáváme.
 • 00:56:56 Pokud se setkáváme v lásce,
  pak i to má smysl.
 • 00:56:59 Ale ten trend současnosti směřuje,
  alespoň co se týče mladší generace,
 • 00:57:03 abychom se společně poznávali
  ve všech svých projevech.
 • 00:57:08 Praktických,
  liturgických i bohoslužebných.
 • 00:57:12 Není tedy na závadu,
 • 00:57:13 aby šel husita
  na bohoslužbu ke katolíkům
 • 00:57:16 nebo katolík k evangelíkům
  nebo někam jinam.
 • 00:57:20 Jde o to, abychom se poznávali
  ve své podstatě, i bohoslužebné.
 • 00:57:24 A já myslím, že toto platí
  i v mezilidských vztazích.
 • 00:57:28 Pokud jsme tu hovořili
  o konfliktech a jejich překonávání,
 • 00:57:30 o nezametání věcí pod koberec,
 • 00:57:33 tak si myslím,
  že k tomu vede schopnost
 • 00:57:36 poznávat druhého člověka
  v jeho podstatě.
 • 00:57:39 A to nelze bez toho,
  aniž bych toho druhého měl rád.
 • 00:57:43 Člověk v jednotě roste.
 • 00:57:46 Takže pokud není nějaký šok
  nebo něco nového,
 • 00:57:49 něco ryzího a pravdivého,
  tak já k jednotě nedorostu.
 • 00:57:53 Všechno to, na co si to hraje,
  mě nikam neposune.
 • 00:57:57 Podle mého je to tak,
  že jednota je rovněž proces.
 • 00:58:00 Já se musím dostávat výš a výš,
  abych také více vnímala.
 • 00:58:06 Musím něco nového dostat.
 • 00:58:09 A k tomu je zapotřebí šok
  a ryzost něčeho, co není moje.
 • 00:58:14 Je to určitě otázka míry,
 • 00:58:16 protože na jedné straně
  je žádoucí ta jednota,
 • 00:58:20 na druhé straně je žádoucí
  individuální svoboda.
 • 00:58:24 Ale politická korektnost
 • 00:58:26 příliš upřednostňuje
  individuální svobodu,
 • 00:58:32 abych někoho neirritoval
  a nenarušoval jeho integritu,
 • 00:58:37 jeho individuální svobody,
 • 00:58:41 tak nebudu
  o určitých tématech mluvit,
 • 00:58:44 to je přehnané.
 • 00:58:46 Já si myslím, že je nutné
  být mírně politicky nekorektní,
 • 00:58:50 protože jenom tak lze něco otevřít.
 • 00:58:54 V tom vám dávám za pravdu.
 • 00:58:56 Nemluvit o něčem je možná dobré,
  protože konflikt nevznikne,
 • 00:59:01 ale taky se nic neposune.
 • 00:59:03 Nic se nevyřeší.
 • 00:59:05 V pouti k jednotě
  zkrátka další krok nenastane.
 • 00:59:08 Chirurgický řez je možná
  užitečnější.
 • 00:59:11 K jednotě se spíš putuje,
  než že by se někde kupovala.
 • 00:59:15 Ale putování,
  to už je téma příští neděle.
 • 00:59:18 Já vám chci poděkovat
  za dnešní strávenou hodinku,
 • 00:59:20 za oslavenou neděli
 • 00:59:22 a neděle je také příští týden,
 • 00:59:25 a to už jste vy zváni,
  abyste ji strávili s námi,
 • 00:59:29 v jiné besedě s jinými hosty.
 • 00:59:31 Putování není jen
  přesun z bodu A do bodu B,
 • 00:59:35 ale měla by to být
  také duchovní skutečnost.
 • 00:59:38 Duchovní děj.
 • 00:59:40 Ale to je až na příště.
 • 00:59:42 Těšíme se na shledanou.
 • 00:59:44 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:59:59 .

Související