iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 8. 2009
18:25 na ČT1

1 2 3 4 5

60 hlasů
20071
zhlédnutí

Služby v našich službách

Komunikace ve službách

14 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Služby v našich službách - Komunikace ve službách

 • 00:00:23 Víte, co je to komunikace?
 • 00:00:26 Proces předávání informací
  od zdroje k příjemci.
 • 00:00:29 Promiňte, ale vy jste teď
  zdroj, nebo příjemce?
 • 00:00:32 -O mě nejde.
  -A o co tedy?
 • 00:00:34 Měli bychom se společně podívat,
  jakou roli hraje komunikace
 • 00:00:38 ve službách,
  které nabízí cestovní ruch.
 • 00:00:42 -A kde začneme?
  -U dveří.
 • 00:00:44 -Tak jdeme.
  -Prosím, až po vás.
 • 00:00:52 Komunikace je v podstatě způsob,
 • 00:00:54 kterým si lidé
  předávají informace.
 • 00:00:57 Cesty, jimiž to lidé dělají,
  jsou různé.
 • 00:01:00 Podobně jako zvířata používáme
  všechny smysly k tomu,
 • 00:01:03 abychom informace předávali,
 • 00:01:06 takže máme komunikaci
  zrakovou, sluchovou a tak dále.
 • 00:01:09 V oblasti sluchové komunikace
  je lidská specialita, a to je řeč.
 • 00:01:12 Řeč je založena na použití slova,
  proto je to verbální komunikace.
 • 00:01:16 Stejně důležitá je komunikace
  nonverbální.
 • 00:01:30 My totiž jako lidé
  máme potřebu komunikovat,
 • 00:01:33 aniž bychom sledovali
  nějaký zvláštní cíl.
 • 00:01:36 Tomu se říká
  spontánní komunikace.
 • 00:01:39 A kromě toho máme,
  a to velmi často,
 • 00:01:42 potřebu sdělit nějakou
  konkrétní informaci,
 • 00:01:44 a to je komunikace cílená.
  Cílem je sdělit tu informaci,
 • 00:01:47 ale občas také někým manipulovat,
  přesvědčovat, získat a podobně.
 • 00:01:51 Na vhodně zvoleném způsobu
  komunikace v cestovním ruchu
 • 00:01:55 hodně záleží to,
  jaký obraz si vytvoříme
 • 00:01:58 o konkrétním hotelu,
  o nějaké službě nebo personálu.
 • 00:02:02 Jak to ale udělat,
  aby ten obraz byl dobrý
 • 00:02:05 a vryl se nám do paměti
  dlouhodobě?
 • 00:02:17 -Vidíte to taky?
  -Vidím.
 • 00:02:20 Pan recepční asi zapomněl,
  kde je.
 • 00:02:23 -Chová se jako vy...
  -No dovolte?
 • 00:02:26 Jako vyloženě
  nevychovaný člověk.
 • 00:02:29 Ach tak, to ano.
  Bude se muset ještě hodně učit.
 • 00:02:34 Přejete si?
 • 00:02:39 Dobrý den,
  co pro vás mohu udělat?
 • 00:02:42 -Mám u vás rezervaci.
  -Na jaké jméno prosím?
 • 00:02:45 -Karel Novotný.
  -Vydržte momentík.
 • 00:02:47 Tady to máme.
 • 00:02:50 Novotný Karel, rezervace apartmá,
  dvě osoby, od 4. do 6.5. Nekuřácká.
 • 00:02:56 Jak vidíte, už na recepci
  může recepční způsobem komunikace
 • 00:03:01 navodit příjemnou atmosféru
  nebo naopak klienta odradit.
 • 00:03:05 Aby k chybám nedocházelo,
  má mnoho hotelových,
 • 00:03:08 gastronomických
  nebo lázeňských zařízení
 • 00:03:11 takzvané komunikační standardy.
 • 00:03:14 Ty jsou pro všechny zaměstnance
  společnosti závazné.
 • 00:03:17 -Mohu vám ještě nějak pomoci?
  -Ne, děkujeme, v pořádku.
 • 00:03:20 Výtahy jsou vpravo,
  přeji příjemný pobyt.
 • 00:03:23 Děkujeme. Na shledanou.
 • 00:04:00 A dědo, mají tady župan?
 • 00:04:04 Já nevím, máš tam telefon,
  tak tam zavolej.
 • 00:04:20 Zatím je všechno
  v nejlepším pořádku.
 • 00:04:23 Pokojská předtím,
  než vstoupila do pokoje,
 • 00:04:26 dvakrát krátce
  po sobě zaklepala
 • 00:04:29 a recepční nabídl další služby,
  které jsou tu k dispozici.
 • 00:04:32 Vypadá to, že tady budou
  klienta nosit na rukou.
 • 00:04:35 Tady je podobný obchod zakázán.
 • 00:04:38 -Nemusíte nic kupovat.
  -Tak co tady vlastně chcete?
 • 00:04:42 Já tady totiž budu bydlet.
  Opatrně, aby se to neodřelo.
 • 00:04:47 Podívejte se, tenhle hotel
  je pro vás stejně drahý.
 • 00:04:51 Jděte dolů do vesnice,
  tam jsou lacinější hostince.
 • 00:04:54 A to ne, to já tady
  budu bydlet levněji.
 • 00:04:56 Tak mě nenuťte,
  abych na vás zavolal podomka.
 • 00:04:59 Prosím vás, mohl bych si odtud
  zatelefonovat firmě Bárta?
 • 00:05:02 Že bych si na vás
  trošku stěžoval.
 • 00:05:05 Totiž já jsem vyhrál
  druhou cenu soutěže,
 • 00:05:08 deset dní pobyt tady,
  stravu a celé zaopatření.
 • 00:05:11 Úspěch hotelového
  nebo lázeňského zařízení
 • 00:05:14 v náročných konkurenčních
  podmínkách
 • 00:05:20 je podmíněn vysokou kvalitou
  poskytovaných služeb.
 • 00:05:23 Součástí profesionálního přístupu
  ke klientům
 • 00:05:26 je i používání standardů
  profesionálního přístupu,
 • 00:05:29 které používá mnoho hotelových
  i lázeňských společností.
 • 00:05:32 Jedná se o souhrn pravidel,
  nařízení či doporučení,
 • 00:05:35 která jsou závazná pro všechny
  zaměstnance společnosti
 • 00:05:39 a jsou významnou součástí
  firemní kultury.
 • 00:05:42 Barva livrejí se mi nelíbí. Je málo
  živá, střih je málo efektní.
 • 00:05:46 Zítra vzorky, pozítří musí být
  nové livreje hotovy.
 • 00:05:55 Jé, to je od vás opravdu hezké.
  Děkuji vám.
 • 00:06:09 Komunikaci bych rozdělil
  na dvě základní věci.
 • 00:06:12 Směrem k zaměstnancům
  a směrem k hostům.
 • 00:06:15 Hotel, protože to je poměrně
  složitý organismus,
 • 00:06:19 který je v různých odděleních,
 • 00:06:21 které se starají
  ať už o stravování, ubytování,
 • 00:06:24 úklid hotelu nebo
  technické zabezpečení,
 • 00:06:27 je důležité, abychom se sešli,
 • 00:06:30 abychom spolu komunikovali,
  pracovali jako tým.
 • 00:06:33 Ke komunikaci k hostům bych řekl,
  že můžeme využít mnoho nástrojů,
 • 00:06:37 ať už je to informace, kterou
  bychom jim dávali při příjezdu,
 • 00:06:42 při registraci hosta v recepci,
 • 00:06:45 ale i potom ve výtazích,
  v jídelních lístcích,
 • 00:06:48 na pokoji,
  kde mají informační desky
 • 00:06:52 s informacemi ohledně bezpečnosti,
  ohledně televize,
 • 00:06:56 služeb, které hotel nabízí,
  a podobně.
 • 00:07:02 To jako že tu mladou slečnu
  budou obskakovat?
 • 00:07:05 A chudáka starého pána
  nechají čekat?
 • 00:07:08 Ale ne, jde o to, za jakým účelem
  tam lidé přijeli.
 • 00:07:12 Jestli to jsou turisté
  nebo obchodníci.
 • 00:07:15 Dobře, tak já jsem turistka
  a vy obchodní zástupce.
 • 00:07:18 Jaký bude mezi námi rozdíl?
 • 00:07:21 -Na vás si jistě udělají víc času.
  -Ale jděte.
 • 00:07:24 Zvolí osobní přístup,
 • 00:07:27 nabídnou možnosti výletu
  nebo kulturních akcí, poradí.
 • 00:07:30 Tak to si dám líbit. A vám taky
  budou radit, kam máte jít?
 • 00:07:34 To já jako obchodní zástupce
  předem vím.
 • 00:07:38 Spíš budu náročný
  na vybavení pokoje.
 • 00:07:40 Mám rád věci na svém místě,
  funkční.
 • 00:07:43 CNN program v televizi,
  bezdrátový internet
 • 00:07:46 a taky chci rychlou obsluhu
  a žádné dlouhé čekání při placení.
 • 00:07:50 S vámi bych tedy
  chtěla někam jet...
 • 00:07:54 Ti pstruzi byli příliš drobní.
  Doutník! Lepší sortu nemáš?
 • 00:07:58 -Tady je Havana.
  -Tak to řeknu hned. No oheň!
 • 00:08:10 My jedeme do Dánska a do Švédska.
 • 00:08:12 Každý Čech chce asi k moři.
 • 00:08:15 -Na Slapy.
  -Na Slapy.
 • 00:08:17 -V zimě do Alp, někam na hory.
  -Po České republice.
 • 00:08:21 Mně se líbí Evropa.
 • 00:08:26 Chování je důležité,
  ovlivňuje to celý zážitek.
 • 00:08:28 Člověk se pak chce vrátit tam,
  kde se k němu chovali dobře.
 • 00:08:33 Problémy ne,
  spíš takový zvláštní přístup.
 • 00:08:37 Já nevím, někteří nemluví dobře
  anglicky, a pak je těžká domluva.
 • 00:08:50 Teď kdybych chtěl,
  tak do toho pokoje proklouznu,
 • 00:08:53 a pokojská si ničeho nevšimne.
 • 00:08:56 -To je váš pokoj?
  -Ne. -Tak co byste tam dělal?
 • 00:08:59 -Třeba kradl.
  -To nemůžete, to se nesmí!
 • 00:09:02 Říkám kdybych chtěl.
 • 00:09:05 Aby to nebylo tak jednoduché,
  má být vozík mezi dveřmi.
 • 00:09:08 To patří také ke standardům.
 • 00:09:11 To víte, příležitost dělá zloděje.
  A co pak?
 • 00:09:14 Takhle ne.
 • 00:09:18 Takhle ano.
 • 00:09:21 Manager on duty
  je jeden z manažerů hotelu,
 • 00:09:24 který je v hotelu
  například o víkendu,
 • 00:09:27 kdy zde nejsem přítomen já
  jako ředitel,
 • 00:09:31 a ten zabezpečuje nestandardní
  situace, ke kterým může dojít.
 • 00:09:35 Pro bezpečnost používáme
  kamerový systém.
 • 00:09:38 Kamerami máme pokryté
  naše veřejně přístupné prostory,
 • 00:09:41 především kavárnu, restauraci,
  přístup do hotelu, recepci.
 • 00:09:48 Tyto kamery a záběry z nich
  sleduje recepční na monitoru.
 • 00:09:56 -Mě snad někdo okradl.
  -Ale to je blbost.
 • 00:09:58 -Blbost, vždyť ji nemám!
  -Já nevím, kam sis ji dal.
 • 00:10:03 -Já nevím, tak mě okradli asi.
  -Prosím, pojď se vrátit.
 • 00:10:07 Jen aby to mělo smysl.
 • 00:10:14 -Prosím.
  -Jé, děkuju, děkuju!
 • 00:10:17 Aneb jak pravil
  Michelangelo Buonarroti:
 • 00:10:20 Tam, kde nestačí slova,
  pomohou skutky.
 • 00:10:26 V hotelnictví byly nároky
  na jazykové vybavení vždycky.
 • 00:10:29 Vstupem do Evropské unie
  se zvýšili, což skutečně vítáme.
 • 00:10:32 A vzhledem k tomu,
  že hotel nahrazuje domov,
 • 00:10:35 tak všichni pracovníci,
  kteří jsou ve styku s hostem,
 • 00:10:38 by měli být jazykově vybaveni.
 • 00:10:41 Nároky jsou jiné v Praze,
  hlavním městě,
 • 00:10:45 a něco jiného to je v regionech.
  Záleží, o který region se jedná.
 • 00:10:55 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:10:58 Prosil bych
  dvoulůžkový pokoj.
 • 00:11:01 -Bohužel momentálně je vše
  obsazeno. -Tak vám děkuju.
 • 00:11:07 (MLUVÍ ANGLICKY)
 • 00:11:15 Tak vidíš, že něco mají.
 • 00:11:19 Podmínkou pro práci v cestovním
  ruchu je znalost cizích jazyků.
 • 00:11:23 Absolventi škol přicházejí poměrně
  dobře připraveni na praxi v oboru.
 • 00:11:27 Nicméně každý obor
  lidského konání
 • 00:11:30 má svou specifickou
  slovní zásobu.
 • 00:11:33 Tu je možné načerpat
  ve specializovaných kursech
 • 00:11:36 nebo každodenní praxí.
 • 00:11:39 Cesta ke skutečné profesionalitě
  je dlouhá a náročná.
 • 00:11:42 V podstatě se jedná
  o celoživotní proces.
 • 00:11:55 Takhle to vypadá krásně,
  ale pořád si nedovedu představit...
 • 00:11:59 -Asi vám chybí fantazie.
  -Nechte mě domluvit.
 • 00:12:02 Kdyby takhle skákali
  do řeči hostům
 • 00:12:05 zaměstnanci v hotelu,
  to by to vypadalo.
 • 00:12:07 Tak prosím, mluvte.
 • 00:12:10 Chtěla bych vidět, co by se dělo,
  kdyby se třeba zasekl výtah.
 • 00:12:16 -Co je?
  -Haló!
 • 00:12:21 (ZVONÍ TELEFON)
  Ahoj, miláčku, už jsi doma?
 • 00:12:25 Tak přijde někdo,
  nebo co se děje?
 • 00:12:28 -Ale klídek, dědo.
  -No klídek... -Haló!
 • 00:12:35 Tak takhle ne
  a prosím ještě jednou.
 • 00:12:40 Prosím, recepce.
 • 00:12:47 -No konečně!
  -Dobrý den, moc se omlouváme.
 • 00:12:49 -Všechno v pořádku?
  -Jo, všechno v pořádku.
 • 00:12:57 Všechno nakonec dobře dopadlo
 • 00:12:59 a já konečně mohu prozradit,
  kdo to je mystery shopper.
 • 00:13:03 Doslova přeloženo
  je to tajný nákupčí.
 • 00:13:06 Jinak jde o jakéhosi revizora,
 • 00:13:09 který inkognito kontroluje,
  jak fungují hotelové služby
 • 00:13:13 a zda jsou dodržovány
  některé správné zásady.
 • 00:13:16 A tak nezapomeňte, že host
  je vždycky na prvním místě,
 • 00:13:20 že služba je posláním
 • 00:13:23 a že přístup profesionála musí být
  za všech okolností profesionální.
 • 00:13:27 Tak už víte, kam pojedete?
 • 00:13:30 Jistě, přece tam, kde se mnou budou
  dobře a korektně zacházet.
 • 00:13:34 Tak to se tam brzy sejdeme.
 • 00:14:01 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2009

Související