iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 7. 2009
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

80 hlasů
16124
zhlédnutí

Tudy kráčeli bratři Soluňané aneb „my sme se vézli“

Dokumentární pohlednice ze Slovácka definuje cyrilometodějskou tradici na základě putování a hledání stop věrozvěstů nejen z archeologických nalezišť, ale i z víry, umění a přístupu k životu tamních obyvatel.

35 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tudy kráčeli bratři Soluňané aneb "my sme se vézli"

 • 00:00:47 Narodila jsem se na Moravském
  Slovácku v Ostrožské Nové Vsi,
 • 00:00:52 roku 1921,
  v rodině menšího zemědělce.
 • 00:00:56 Dominantou Nové Vsi je zvonice,
  kaplička s oltáříkem Panny Marie.
 • 00:01:02 Roku 2007 neustála náraz kamionu
  a zřítila se.
 • 00:01:07 Její stáří bylo asi 231 roků.
 • 00:01:12 Nad touto zkázou
  zabolela srdce mnoha občanů.
 • 00:01:16 Roku 2008 byla znovu postavena
  a slavnostně vysvěcena.
 • 00:01:22 Velehrad jsem
  navštívala několikrát.
 • 00:01:25 Chodívalo tam od nás procesí.
 • 00:01:27 Na biřmování mě tam s kmotřenkou
  vezl na voze s párem koní stařeček.
 • 00:01:33 Čtyřikrát jsem tam byla
  při uzavírání sňatku.
 • 00:01:36 Celkem jsem tam byla desetkrát.
 • 00:01:40 Roku 1942 jsem navštívila Velehrad
  za účelem duchovního cvičení.
 • 00:01:46 Kázání několika pánů duchovních
  nás povzbuzovala
 • 00:01:50 k hlubšímu poznání víry.
 • 00:01:53 Vzpomínám, že jsem se částečně
  změnila k svému prospěchu.
 • 00:01:58 Kde myslíte,
  že je kraj Cyrila a Metoděje?
 • 00:02:01 Tuš kolem Velehradu no.
 • 00:02:04 Od nás tam chodívalo procesí,
  ale to šlo zkratků na les.
 • 00:02:10 Já jsem nikdy procesím ale nešla.
 • 00:02:19 Jedním z center říše Velkomoravské
  byl Velehrad známý.
 • 00:02:24 Většina lidí samozřejmě
  si ho představuje
 • 00:02:27 pod tím dnešním Velehradem,
  ale ono to bylo jinak.
 • 00:02:31 Jak říkáme my archeologové
  a historici,
 • 00:02:33 ten Velehrad byl prostě zde
  na půdě současného Starého města
 • 00:02:38 a Uherského Hradiště.
 • 00:02:39 Tady vlastně na ploše
  více než několika set hektarů,
 • 00:02:43 žilo v tom vrcholném období
  za knížete Svatopluka,
 • 00:02:46 někdy v 2. polovině 9. století
  možná i několik tisíc lidí.
 • 00:02:50 Ta velká pohřebiště to dokládají.
 • 00:02:53 Stejně tak nám ta
  velká pohřebiště dokládají,
 • 00:02:56 že tu byla velká
  diferenciace společnosti.
 • 00:02:59 Žili tu otroci,
  lidé svobodní,
 • 00:03:01 ale i ty absolutní
  špičky společnosti.
 • 00:03:04 To znamená knížata, velmoži.
 • 00:03:06 Takže Velkomoravský Velehrad dnešní
  Staré město a Uherské hradiště.
 • 00:03:13 Hoši pojďme jo, pojďme.
 • 00:03:19 Víš co promíchej to prvně.
 • 00:03:24 A můžete, zpomalte hoši.
 • 00:03:32 Já jsem vždycky chtěl být
  na Velehradě,
 • 00:03:35 protože mi to připadalo,
  když jsem bral rozum ne,
 • 00:03:39 tak já jsem chodil na Velehrad
  jako ze střední školy
 • 00:03:42 jaksi na pochodová cvičení.
 • 00:03:44 To vy mladší už nevíte co to bylo.
 • 00:03:47 Pochodová cvičení
  na Velehrad jo,
 • 00:03:49 to skončilo v hospodě
  samozřejmě na Stojanově
 • 00:03:53 a já jsem chodil třeba tady byl
  takový zvláštní dům,
 • 00:03:57 je to bazilika.
 • 00:03:59 Solidní barák je to no.
 • 00:04:01 16 mě bylo nebo 17 ne.
 • 00:04:03 Pak je tady kostelíček na Modré
  půdorys Velkomoravský.
 • 00:04:08 Jsem nevěděl co to je,
  jsem tam tak jakoby seděl
 • 00:04:11 a nutně jsem potřeboval
  porozumět historii jo.
 • 00:04:15 A sedě na tom půdorysu toho
  Velkomoravského
 • 00:04:18 kostelík je to, pravda.
 • 00:04:20 Říkám tady jsou
  takový zvláštní suky.
 • 00:04:23 Takový zvláštní uzly jakoby,
  který je potřeba,
 • 00:04:27 jakoby do sebe zpracovat.
 • 00:04:29 Nějak jakoby pojednat,
  jako vnitřně je uchopit.
 • 00:04:33 Čoveče a já jsem v Praze potkal
  holku a to pole ji patřilo.
 • 00:04:40 Na kterým je ten kostelíček,
  tak jsem prostě uchopil,
 • 00:04:48 já to slovo nesnáším,
  genius loci tím,
 • 00:04:51 že jsem se s ní prostě oženil ne.
 • 00:04:54 Tak 6 dětí ne, slévárnička.
 • 00:04:56 Tady můžeme dělat věci,
  který snad mají trvalou hodnotu.
 • 00:05:00 To je jedinej požadavek,
  co mám sám na sebe,
 • 00:05:03 aby ty věci měly trvalou hodnotu.
 • 00:05:07 Dobrý.
 • 00:05:19 Mám jenom základní školu.
 • 00:05:21 Chybí mi znalost cizích řečí.
 • 00:05:23 Luštím křížovky
  pro bystření paměti.
 • 00:05:27 Mluvím dialektem.
 • 00:05:28 Kdo se za svůj jazyk stydí,
  je hoden potupy všech lidí,
 • 00:05:33 jsem si říkala.
 • 00:05:34 Nemám hudební sluch.
  Špatně slyším.
 • 00:05:37 Píši si vzpomínky a pravdivé
  historky pro svoji radost.
 • 00:05:41 Náboženství su římskokatolického.
 • 00:05:44 Jeden můj koníček je vyšívání,
  hlavně krojových vzorů.
 • 00:05:48 Navštívila jsem
  hodně různých výstav.
 • 00:05:51 Každý den je mi krátký,
  celý život.
 • 00:05:54 Čtení, pokud jsem měla čas,
  bylo mým potěšením.
 • 00:05:58 Žádná práce mi nebyla težká.
 • 00:06:00 Zdravím neoplývám,
  ale těší mě život.
 • 00:06:04 Chybí mi popovídání o mých zájmech.
 • 00:06:06 Svoje zápisky si znovu předčítám.
 • 00:06:10 Zapomínání je moje
  nejhorší vlastnost.
 • 00:06:17 Narodila jsem sa u zvonice,
  u té kapličky,
 • 00:06:21 ale my jsme říkali zvonica.
 • 00:06:24 Potom jsem sa provdala
  za Červenáka.
 • 00:06:27 Měli číslo 24, my 34, takže jsme
  nebyli tak daleko od sebe.
 • 00:06:35 No a potom jsme začali,
  on zdědil tady tento dům
 • 00:06:39 a tak jsme tady začali hospodařit.
 • 00:06:42 Všecko nám vzali.
 • 00:06:43 Můj manžel měl jiné názory
  na to než komunistické,
 • 00:06:48 takže chtěl hospodařit pořád.
 • 00:06:51 Byl vzorný hospodář,
  prostě měl to v krvi.
 • 00:06:55 Byl to jeho koníček no.
 • 00:06:57 Jeho koníček ještě byly
  včely a vinohrad.
 • 00:07:00 Měli jsme vinohradů 1300 hlav
  a všecko nám to komunisté vytrhali.
 • 00:07:06 Můj sa tam šel jednou podívat
  a víckrát tam už nikdy nešel,
 • 00:07:10 protože si to vysadil,
  když mu bylo 18 roků.
 • 00:07:15 Počítal už s rodinů,
  aby mohl tu rodinu lepší zaopatřit.
 • 00:07:43 Údajně když stavěli Cyril
  s Metodějem tady ten chrám
 • 00:07:47 na hoře sv. Klimenta,
  tak se tady začali rojit čerti
 • 00:07:51 a chtěli tan zámeček
  nebo ten kostelík
 • 00:07:54 a ten chrám zbořit.
 • 00:07:56 Nesli sebou tyto velké balvany
  a protože jaksi Cyril a Metoděj
 • 00:08:01 byli svatí,
  tak se jich ti čerti lekli,
 • 00:08:04 upustili balvany
  a tady tyto balvany se
 • 00:08:07 po celých Chřibech nachází.
 • 00:08:09 Největší ten balvan má být
  údajně skalisko Kozel,
 • 00:08:13 které je tady kousek
  pod námi od Cimburku.
 • 00:08:28 V roce 863 přichází
  do prostředí Moravy,
 • 00:08:32 tedy na Velkou Moravu,
  na pozvání knížete Rostislava
 • 00:08:36 věrozvěsti z byzantské Soluně
  Konstantin Filosof a Metoděj.
 • 00:08:40 Ten příchod těch Byzantinců
  znamenal mnohé.
 • 00:08:43 Znamenal to,
  že se zde objevuje nové písmo,
 • 00:08:47 nový liturgický jazyk.
 • 00:08:49 Tím jazykem byla staroslověnština.
 • 00:08:53 Je známo,
  že Konstantin vytvořil základy
 • 00:08:57 tohoto jazyka už v Soluni,
  kde použil makedonský dialekt
 • 00:09:01 tamnějších Slovanů
  a rozšířil ho.
 • 00:09:03 Potom, když přišel
  na Velkou Moravu,
 • 00:09:06 tak do tohoto jazyka zapracoval
  zdejší liturgické termíny.
 • 00:09:11 Už zde používané
  z latinského jazyka.
 • 00:09:14 No a pro tento jazyk liturgický
  pak vytvořil abecedu o 36 znacích,
 • 00:09:19 kterou dnes známe
  pod termínem hlaholica.
 • 00:09:23 Víme, že ta liturgie používaná
  tehdy byla pravděpodobně
 • 00:09:27 místními Slovany srozumitelnější
  a možná tak trošku i atraktivnější.
 • 00:09:32 Protože podstatná část liturgie
  prostě byla taková zpívaná.
 • 00:09:36 Nebyla tak monotónní,
  jak ta dříve používaná latinská.
 • 00:09:40 Ne, ne to rozhodně ne.
 • 00:09:42 Během bohoslužby se určitě
  žádný nástroj nepoužíval.
 • 00:09:46 V té době a to myslím,
  jak u západní liturgie,
 • 00:09:49 tak u východní
  se zpívalo výhradně
 • 00:09:52 a kapela, výhradně.
 • 00:09:55 HUDBA, ZPĚV.
 • 00:10:26 Dnes je hora sv. Klimenta
  především poutním místem.
 • 00:10:29 Konají se tady poutě
  římskokatolické jednou do roka.
 • 00:10:33 Hojnost účastníků je velká.
 • 00:10:36 Všichni jsou zde velmi spokojeni,
  pokud je dobré počasí.
 • 00:10:40 Je tady spousta stánků
  s občerstvením,
 • 00:10:43 pečeme tady bramboráky,
  točíme pivo,
 • 00:10:46 je to tady vždycky fajn.
 • 00:11:38 Tady to hradiště toho sv. Klimenta
  to vlastně byla taková
 • 00:11:42 jako chráněná oblast.
 • 00:11:43 Kde Cyril s tím Metodějem
  mohli v klidu,
 • 00:11:46 relativním klidu teda,
  pracovat, takže...
 • 00:11:49 Je teda doloženo, že tady byli?
 • 00:11:52 Doloženo, doloženo to je jako...
 • 00:11:55 Traduje se to.
 • 00:11:56 Oni totiž přinesli
  ostatky sv. Klimenta.
 • 00:11:59 Konstantin s Metodějem,
  takže tehdy tomu asi dali to jméno.
 • 00:12:03 Vlastně hradiště sv. Klimenta
  nebo podle těch ostatků.
 • 00:12:07 Ten reálný základ prostě tady toho,
  že tady ten Konstantin s Metodějem
 • 00:12:12 jako byl určitě,
  jako určitě je.
 • 00:12:39 30.4. je den čarodějnic,
  27.5. se slaví sousedsý den.
 • 00:12:47 Měsíc květen je pro křesťany
  měsícem matky Boží Panny Marie.
 • 00:12:52 22.dubna se slaví den Země.
 • 00:12:56 27. června je den památky
  obětí komunistického režimu.
 • 00:13:02 2.července je den UFO.
 • 00:13:05 5.července den slovanských
  věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
 • 00:13:12 Cyrilů tady bylo víc,
  ale Metoděje co si pamatuju
 • 00:13:17 tady byli jenom dva.
 • 00:13:19 Jeden sa narodil v domě číslo 30,
  ale ten zemřel hned malý.
 • 00:13:24 Jeden byli tady
  na Kopanicách Metoděj
 • 00:13:27 a ten vysazovali lípy svobody
  po 1. světové válce.
 • 00:13:32 U jejich byla taková stráň,
  kde sa pásavaly jenom husy
 • 00:13:38 a oni to všecko zvelebili.
 • 00:13:41 Říkalo sa tomu Metodůj ráj
  a chodívali jsme tam ze školy,
 • 00:13:45 podívat sa do ráju.
 • 00:13:50 Jedna tetička tady naproti
  z domku to ošetřovala,
 • 00:13:54 vždycky to nalíčila
  pěkně nažluto, nevěděla,
 • 00:13:57 že takové věci sa nelíčijů.
 • 00:14:00 Myslím, že to oškrábali potom
  a trochu to popravili,
 • 00:14:04 ale jak je vidět
  toš moc to není popravené.
 • 00:14:29 Všimli jste si,
  jak plavalo železo v bronzu?
 • 00:14:32 Jak korek, to je úžasný.
 • 00:14:36 Je to kov a plave to nahoře.
 • 00:14:40 Chlapci já bych si sedl, můžu?
 • 00:14:47 Tys už seděl.
 • 00:14:49 Já už jsem sice seděl.
 • 00:14:52 Myslím, že to stačilo ne?
 • 00:15:05 Bylo to pro mě lehčí za totáče,
  když se tady scházeli kamarádi.
 • 00:15:10 Chodili jsme prostě na tu pouť
  a honili nás ti policajti
 • 00:15:15 a to všechno.
 • 00:15:16 My jsme v té takové
  zvláštní poloilegalitě
 • 00:15:20 a v takovým zvláštním nebezpečí,
  jsme se jakoby přibližovali
 • 00:15:26 více tomu jádru,
  ale my nevíme dodnes jak.
 • 00:15:32 Já to nevím.
 • 00:15:37 Pro mě to je poselství jejich
  a ta jejich pouť k nám
 • 00:15:49 je mě čím dál nečitelnější.
 • 00:15:51 Pro mě to není jasný,
  jakej to má vliv na nás.
 • 00:15:56 Na dnešní svět, na dnešní Evropu,
  na dnešní rozdělení
 • 00:16:00 nebo naopak scelení, já to nevím.
 • 00:16:03 Pro mě je důležitý,
  že hrob sv. Cyrila
 • 00:16:06 je hodně hluboko v Klimentu.
 • 00:16:10 On je ve 3. podlaží toho chrámu.
 • 00:16:13 Čili pro mě zase, mě se nabízí,
  že musíme jít hodně hluboko,
 • 00:16:21 ale hodně hluboko,
  strašně hluboko ty vrstvy ne.
 • 00:16:34 Jedním z velice významných míst,
  kde byl hledán a kde se
 • 00:16:38 i předpokládá hrob arcibiskupa
  Metoděje je právě zdejší lokalita.
 • 00:16:43 Tedy Uherské Hradiště Sady,
  tady na Špitálkách.
 • 00:16:46 Tím oním místem je právě
  tady tato rekonstruovaná část,
 • 00:16:50 řekli bychom základu apsidy,
  kde skutečně archeologický výzkum
 • 00:16:55 v roce 1964 odhalil
  do stěny vysekávanou dutinu,
 • 00:17:01 která byla potom ještě
  upravována maltou.
 • 00:17:05 Nicméně musíme otevřeně říci,
  že při tom výzkumu nebyly nalezeny
 • 00:17:10 žádné kosterní pozůstatky,
  ani jiné nálezy,
 • 00:17:13 které by jasně dokázaly,
  že to byl hrob
 • 00:17:15 arcibiskupa Metoděje.
 • 00:17:17 Musíme také zároveň říci,
 • 00:17:19 že lepší místo
  v současnosti nemáme.
 • 00:17:26 Jak možná víte,
  tak se zde nachází lokalita Hroby.
 • 00:17:30 Je zhruba nalevo od nás,
  kde údajně podle vdovy Maštalířové
 • 00:17:36 ze Stupavy,
  která měla vnuknutí
 • 00:17:38 byl pohřben sv. Metoděj.
 • 00:17:41 Ve 30. letech minulého století
  jeho pala byla úspěšná.
 • 00:17:45 Byly nalezeny náhrobní kameny.
 • 00:17:48 Jak se časem ukázalo,
  byly to falza.
 • 00:17:51 Autorem těchto falz byl jeden domka
  z Osvětimanských pasek
 • 00:17:55 jménem Vaďura.
 • 00:17:57 S tímto dotyčným se váže
  i tato Zikmundova skála,
 • 00:18:00 protože se říká,
  že tady konkrétně na tom místě
 • 00:18:04 v 19. století měl ležení nějaký
  aristokrat Zikmund se svým vojskem
 • 00:18:09 a ukrýval se tady.
 • 00:18:11 Je tady dole
  na tom kameni vytesán
 • 00:18:13 takový pamětní nápis
  kvůli tady tomuto.
 • 00:18:17 Ovšem opět místní pamětnící
  mě naznačili,
 • 00:18:21 že je to taky práce zdejšího,
  šikovného kameníka Vaďury.
 • 00:18:26 Takhle se dělá turistická atrakce.
 • 00:18:53 Tak já to zakrývám,
  protože tady bydlím s vlašotvkama
 • 00:18:57 a ony sedí na tom drátě
 • 00:18:59 a v podstatě mě serou na umění.
 • 00:19:04 Nejlíp se padělá
  Boží slovo skrze kýč.
 • 00:19:07 To je problém dneška víte,
  že to slovo
 • 00:19:11 i to cyrilometodějský se třeba
  změní v takovou prázdnou floskuli.
 • 00:19:18 Což pozoruju velmi masivně u nás,
  že se změní v nicotu
 • 00:19:23 a pak už se není čeho chytit.
 • 00:19:27 Pak musíme jaksi znovu jít do sebe
  a znovu se vrátit k těm kořenům.
 • 00:19:32 To bysme měli právě teďka dělat.
 • 00:19:34 Víte právě teďka by to mělo
  furt být jo a ono to není.
 • 00:19:38 Zůstáváme u těch floskulí
  a to mě strašně trápí.
 • 00:19:47 Je to kraj,
  kde jako v žádném jiném není
 • 00:19:50 tak silná cyrilometodějská tradice.
 • 00:19:53 Stačí pohlédnout na horizont
  do Chřibů a zjistíme,
 • 00:19:58 že každý 2. tamní kopec
  se jmenuje Svatolukova mohyla.
 • 00:20:04 Je tam Metodějova studánka,
  Gorazdova studánka a tak dál.
 • 00:20:13 K Cyrilovi a Metodějovi
  se vztahuje asi akorát ten
 • 00:20:16 Klimentek tady u nás,
  dejme tomu ta kazatelna no.
 • 00:20:21 Potom ještě možná v okolí
  ten Králův stůl, Kalíšek, Kozel,
 • 00:20:28 Malý kozel,
  ale jestli se to váže přímo
 • 00:20:31 k Cyrilu a Metodějovi
  nelze přímo říct.
 • 00:20:34 Rozhodně tedy ta
  hora sv. Klimenta ano,
 • 00:20:37 ale ostatní věci jsou dílem
  naší fantazie a je tady krásně.
 • 00:20:53 Ta řeka to prostě byla
  životodárná tepna dalo by se říct
 • 00:20:57 nebo taky to lze přirovnat k páteři
  celého Velkomoravského útvaru.
 • 00:21:02 Spojovala vlastně tu
  Velkou Moravu se světem,
 • 00:21:05 že se dalo vlastně
  po řece Moravě doplout do Dunaje.
 • 00:21:09 Na Dunaji se dalo plout buďto teda
  po proudu jako na Balkán,
 • 00:21:13 dalo by se říct
  nebo proti proudu
 • 00:21:16 do prostoru Karolínské říše.
 • 00:21:18 To jsou ty hlavní zdroje,
  které ji kulturně
 • 00:21:21 i utvářely do jisté míry.
 • 00:21:23 SLOVENŠTINA
 • 00:21:24 Teď jedeme přes kritické místo
  právě přesně tady vlastně.
 • 00:21:28 Nevím jestli to nechytíme,
  chytáme to.
 • 00:21:32 Tady jsou zbytky kolových
  konstrukcí, které jsou viditelné
 • 00:21:36 za nižšího stavu řeky Moravy.
 • 00:21:40 Zůstali jsme viset dokonce.
 • 00:21:42 Původně jsme je považovali
  za zbytky starých mostů
 • 00:21:47 přes řeku Moravu.
 • 00:21:48 Se nám to podařilo.
 • 00:21:52 Tam asi bude ten motor
  potřeba zvednout nebo.
 • 00:21:57 Je zajímavé třeba vzpomenout,
  jaká byla možná ona cesta
 • 00:22:01 Cyrila a Metoděje
  v tom roce 864 k nám.
 • 00:22:04 Nemohli jít rovno,
  žádná letadla neexistovala.
 • 00:22:07 Museli samozřejmě přicházet
  podél významných řek.
 • 00:22:11 To znamená ze Soluně podél Dunaje
  a podél řeky Moravy,
 • 00:22:15 potom dál až sem do těchto míst.
 • 00:22:18 Že zde skutečně působili,
  zde na Sadech, misionáři
 • 00:22:22 i z té oblasti Byzantské řekněme
  nebo řecké kulturní sféry,
 • 00:22:28 to nám jasně dokládá jeden významný
  nález, drobný, olověný křížek.
 • 00:22:33 Na něm se nachází
  nápis psaný v řečtině.
 • 00:22:39 Je ne něm vyryto
  v překladu volně přeloženo
 • 00:22:45 Ježíš Kristus
  světlo, stín, vítězství.
 • 00:22:50 Těžko by si ho asi dal
  na krk příslušník nějakého kléru
 • 00:22:54 z oblasti Itálie
  nebo Říma nebo ze západu.
 • 00:22:58 Svědčí to skutečně o tom,
  že zde na Sadech opravdu
 • 00:23:01 působili Byzantinci,
  když to tak řekneme.
 • 00:23:04 Takový odraz té inspirace
  velkomoravské nacházíme
 • 00:23:08 dodnes v umění.
 • 00:23:09 Křížek z Uherského Hradiště
  kovolitec Otmar Oliva zde
 • 00:23:13 z Velehradu použil několikrát.
 • 00:23:15 Také při výzdobě
  nového stolce papežského
 • 00:23:19 pro Jana Pavla II.
  do jednoho z kostelů v Římě.
 • 00:23:23 Takže je vidět,
  že to povědomí o Velké Moravě
 • 00:23:26 a ta inspirace tou Velkou Moravou
  vlastně přetrvávají dodnes
 • 00:23:31 a my tomu můžeme být jenom rádi.
 • 00:23:36 To, že jsme to mohli dělat
  na Velehradě, tu výzdobu té kaple,
 • 00:23:40 tak to je mimo veškerý pomyšlení
  do dneška jsem to nepochopil,
 • 00:23:45 že to jaksi člověk mohl dělat.
 • 00:23:48 To je, když se v noci probudím
  a říkám si dělali jsme to nebo ne.
 • 00:23:52 Ovšem co se stalo
  nemůže se odestát.
 • 00:23:55 Ta věc tam je.
 • 00:23:56 Tak jsem dělal,
  zakázka zněla:
 • 00:23:58 Tvar církve východní a západní
  na přelomu tisíciletí.
 • 00:24:03 Tak znělo zadání
  od svatýho otce Jana Pavla II.
 • 00:24:07 a trůn jo,
  papež neměl trůn.
 • 00:24:10 Papež má trůn
  od Berniniho naposledy
 • 00:24:12 ve sv. Petru.
 • 00:24:14 Tak člověk musel jaksi...
 • 00:24:17 Co to je papežství pro nás?
 • 00:24:19 Co to je Jan Pavel II. pro nás?
 • 00:24:22 Pro nás je zásadní.
 • 00:24:23 On změnil Evropu,
  změnil nám život, to je bez diskuze
 • 00:24:28 Tak to se jakoby nabízelo,
  ten slovanskej...
 • 00:24:31 On je Slovan že jo,
  ten slovanskej kříž.
 • 00:24:34 Ten velkomoravskej mu dát tak,
  aby ne jenom on,
 • 00:24:38 ale nyní už ten 2. papež
  a každý papež potom,
 • 00:24:41 že se bude dotýkat,
  pravou rukou se bude dotýkat
 • 00:24:45 toho našeho tady místního,
  ne velkomoravskýho, univerzálního,
 • 00:24:50 katolickýho, nerozdělenýho kříže.
 • 00:24:53 Mě to připadá jako senzační frk.
 • 00:24:56 Člověk to dělá, jak to cítí.
 • 00:24:59 Třeba v tom oltáři,
  v kapli je hlína z Velehradu.
 • 00:25:03 Moje žena nasbírala hlínu
  a šupli jsme to do toho oltáře.
 • 00:25:08 Papež to věděl,
  že tam je hlína z Velehradu.
 • 00:25:13 On řekl jako Velehrad, Velehrad.
 • 00:25:22 Byl jsem u toho.
 • 00:25:28 Takže tady byl
  Jan Pavel II. v 90. roce.
 • 00:25:31 To bylo jaksi zázračný,
  proto ta věc je dodnes
 • 00:25:35 řádně nepochopena.
 • 00:25:38 My jsme to ještě nepřijali
  proč tady chtěl být,
 • 00:25:41 proto jsou ty potíže.
 • 00:25:43 Velehrad těžko přijímá sám sebe
  a ta papežská návštěva to byla
 • 00:25:47 taková zkouška, jak to bude dál.
 • 00:25:53 Jak budeme to
  cyrilometodějský poselství
 • 00:25:56 z těch kořenů hlubokejch
  jaksi tahat.
 • 00:26:00 Jestli vůbec to má pro nás cenu
  nebo ne, to nevíme,
 • 00:26:05 ale sv. Jan Pavel nám nasadil
  brouka do hlavy tou návštěvou.
 • 00:26:13 Ta byla zázračná.
 • 00:26:21 Byl jsem v bazilice
  v době těsně před tou mší,
 • 00:26:25 kdy Svatý otec tam klečel
  u oltáře a modlil se.
 • 00:26:28 V bazilice nebyl nikdo než pár
  těch italských bodyguardů a já.
 • 00:26:33 Tak vlastně nevznikla moje jedna
  z nejkrásnějších fotek,
 • 00:26:37 protože ji nosím jenom v hlavě.
 • 00:26:40 Já jsem mířil na papeže tak dlouho,
  až jsem neměl srdce to zmáčknout,
 • 00:26:45 protože by ta zrcadlovka udělala
  hrozný kravál v tom tichém kostele.
 • 00:26:50 On se fakt upřímně modlil
  a to je fotka,
 • 00:26:53 kterou si už nikdy nevyvolám jinak
  než v mozku nebo v srdci možná.
 • 00:27:11 SLOVENŠTINA
 • 00:27:13 Stojíme v interiéru
  kostela sv. Margity v Kopčanech,
 • 00:27:17 který je považovaný
  za nejstarší známou,
 • 00:27:19 stojící, církevní stavbu
  na uzemí Slovenska.
 • 00:27:23 Čili na území
  historické Velké Moravy.
 • 00:27:25 K nejvzácnějším
  architektonickým detailům kostela
 • 00:27:29 patří původní okna,
  která se zachovala
 • 00:27:32 v původním rozsahu
  na severní straně.
 • 00:27:34 Velmi zajímavá je informace o tom,
  že kostel neměl strop.
 • 00:27:38 Církevníci, kteří v kostele byli,
  získali, myslím si mimořádně
 • 00:27:43 zajímavý a sugestivní pocit
  při pohladu do podkroví.
 • 00:27:46 Právě díky té malé šířce stavby
  a velké výšce.
 • 00:27:50 Jako jedna ze známych 13ti
  církevních staveb
 • 00:27:53 na území Mikulčického hradiště
  pravděpodobně byla předmětem zájmu
 • 00:27:57 i Cyrila a Metoděje,
  respektive Metoděje.
 • 00:28:00 Nepochybně tuto stavbu navštívil,
  aby si prohlídnul svoje statky.
 • 00:28:06 Mikulčice byly ostrovním hradem,
  rozkládaly se na několika říčních
 • 00:28:11 ostrovech uprostřed řeky Moravy,
  což dneska už není vidět
 • 00:28:15 neboť ta krajina se
  od té doby zcela změnila.
 • 00:28:18 Původní řečištní ramena zanikla
  a my v podstatě jenom
 • 00:28:22 na některých ojedinělých místech
  můžeme dokumentovat původní
 • 00:28:26 reliéf krajiny v okolí hradiště.
 • 00:28:31 Je pravděpodobné,
  že kroky Cyrila a Metoděje
 • 00:28:34 vedly i těmito místy.
 • 00:28:36 Je pravděpodobné,
  že i z těchto míst možná
 • 00:28:39 kníže Rostislav právě
  připravoval to poselství,
 • 00:28:42 které žádalo o zaslání biskupa
  na naše území.
 • 00:28:46 My nejsme schopni Metodějův hrob
  doložit nikde na Moravě spolehlivě
 • 00:28:52 v dnešní době.
 • 00:28:53 To jsou všechno pouze pokusy
  a hypotézy a možná,
 • 00:28:57 že je to tak správně,
  protože aspoň si Metoděje
 • 00:29:01 nikdo nemůže přisvojovat.
 • 00:29:03 Ani Mikulčané, ani Staroměští,
  ani Moraváci respektive Češi,
 • 00:29:09 ani Slováci,
  ani středoevropští Slované,
 • 00:29:12 ani jížní, Bulhaři například.
 • 00:29:14 Opravdu patří všem dá se říct.
 • 00:29:28 Tady jsme autenticky
  ve středu chrámu.
 • 00:29:31 To nám ukazuje tato olovnice.
 • 00:29:40 Jestli něco z toho
  cyrilometodějství je,
 • 00:29:43 tak to je žitá kultura.
 • 00:29:45 Žitá kultura je tvorba.
 • 00:29:47 Nevím jak pro koho,
  ale pro mě je jaksi důkazem
 • 00:29:50 té kulturnosti,
  toho dědictví nebo života
 • 00:29:53 je tento rozpracovaný chrám.
 • 00:29:57 I Když je rozpracovaný,
  vidíme v něm všechny
 • 00:30:02 atributy chrámu.
 • 00:30:04 Cyril a Metoděj jsou v jednotě.
 • 00:30:07 Jsou v jednotě
  a mají ten kříž sevřenej,
 • 00:30:11 vymezují kříž,
  nesvírají, vymezují.
 • 00:30:20 Jedna věž je dozajista Cyril
  a druhá je tím pádem Metoděj.
 • 00:30:25 Mě napadá, že to je správně,
  že nevíme kterej je kterej.
 • 00:30:29 My stojíme u toho opačně,
  to bude asi takhle.
 • 00:30:33 Můj život nebyl
  žádná procházka růžovým sadem,
 • 00:30:36 ale dodnes je mi každý den krátký.
 • 00:30:39 Když nás minulý režim zbavil všeho,
  i zaměstnání nám bylo odpíráno,
 • 00:30:44 chodili jsme já, 15ti letá dcera
  a manžel po těžké operaci dělat
 • 00:30:49 do lesa dříví.
 • 00:30:51 S dcerou jsme podřezávaly
  širokou pilou určité suché stromy,
 • 00:30:55 klestili, řezali na metry
  a snášeli do stanovených kvádrů.
 • 00:31:01 Pan hajný nám za to dal
  v lese dílek na brambory.
 • 00:31:05 Když přečkali jsme 40 těžkých let
  i dále žíti chcem a žíti budem.
 • 00:31:11 Mě sa tady žilo vždycky dobře.
 • 00:31:15 Nikde jinde bych žít nechtěla,
  ale kdyby manžel řekl,
 • 00:31:19 že pojedeme někde kácet pralesy
  do Ameriky,
 • 00:31:23 tak bych určitě s ním jela.
 • 00:31:26 Jinak mám ráda svůj rodný kraj.
 • 00:31:57 Pravděpodobně bych si ani nedovedl
  představit existovat někde jinde.
 • 00:32:02 Už jsem si tady zvykl,
  mě se tady líbí.
 • 00:32:05 Je tady pěkný kraj.
 • 00:32:07 Jezdil jsem třeba
  po světě hodně pracovně.
 • 00:32:12 Všude dobře, doma nejlíp.
 • 00:32:20 A já půjdu pěšky jo?
  To je dobrý.
 • 00:32:43 Když sem šli ti 2 chlapci,
  tak oni museli žít v důvěře
 • 00:32:47 a ve velké odvaze, což souvisí.
 • 00:32:50 To co k nám sem přinesli,
  přinesli z oblastí,
 • 00:32:54 kde církev
  a kultura tvořily jednotu,
 • 00:32:57 protože nic jiného nebylo
  než tohle.
 • 00:33:00 Čili dá se říct,
  že oni nám sem donesli
 • 00:33:03 i způsob čtení kultury,
  čtení znaků, barev, tvarů.
 • 00:33:10 To že duch oživuje hmotu
  a takový ty základní principy
 • 00:33:14 a slovo.
 • 00:33:18 Z principů té struktury
  bysme měli čerpat i dnes.
 • 00:33:26 Tak bych to rád viděl.
 • 00:33:34 Jak si vždycky čteme
  na svátek sv. Cyrila a Metoděje
 • 00:33:38 v červenci, což bude včil.
 • 00:33:41 Poklad víry máme v nádobě hliněné.
 • 00:33:44 Já jsem to dlouho nemohl pochopit,
  co je tím míněno.
 • 00:33:48 Teď když vidím,
  do jakejch mnohdy sraček padáme,
 • 00:33:52 tak už jsem to pochopil co to je.
 • 00:33:59 Já si myslím,
  že se setkáváme se svatejma
 • 00:34:01 dnes a denně.
 • 00:34:03 Myslím, dnes a denně s živejma,
  ale dnes a denně i s mrtvejma.
 • 00:34:07 Protože narážím na situace,
  který musíme nějak řešit
 • 00:34:12 a ti hoši všichni nám pomáhají.
 • 00:34:16 Já to cítím velmi živě
  v rodině a vztazích a vůbec,
 • 00:34:21 protože jinak
  bez toho by nebylo nic.
 • 00:34:25 Jednak by byl život děsně placatej,
  mnohdy zbytečnej,
 • 00:34:34 ale hlavně strašně prázdnej.
 • 00:34:37 Strašně prázdnej.
 • 00:35:04 .

Související