iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 12. 2009
21:55 na ČT2

1 2 3 4 5

34 hlasů
23949
zhlédnutí

Zašlapané projekty

Osud restaurátora Makeše

Husákův režim vypudil věhlasného odborníka až do komnat královského zámku.

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zašlapané projekty - Osud restaurátora Makeše

 • 00:00:19 Je to jako v pohádce.
 • 00:00:21 Tak jako si králové zvali prince,
  aby spasili jejich dcery
 • 00:00:24 před draky, tak si švédský panovník
  pozval restaurátory z celého světa,
 • 00:00:28 aby zachránili královské
  umělecké sbírky.
 • 00:00:33 A jako v pohádce se to podařilo
  jen jednomu.
 • 00:00:42 Je škoda, že se pan Makeš
  u nás neuplatnil,
 • 00:00:48 ale podmínky, z kterých odešel,
  by mu dodnes neumožnily to,
 • 00:00:54 co dosáhl ve Švédsku.
 • 00:00:58 Naučil nás dívat se na umění
  jiným způsobem
 • 00:01:06 a zachránil tolik
  našich obrazů.
 • 00:01:09 Jeho restaurátorská metoda nemá
  ve světě obdobu
 • 00:01:13 a vznikla na zámku Skokloster.
 • 00:01:18 Ve své profesi má velké jméno.
 • 00:01:22 Jeho technika je tak specifická,
  že se pan Makeš nedá obejít.
 • 00:01:32 Jezdil jsem po světě přednášet
  a diskutovat s odborníky
 • 00:01:38 v jiných státech.
 • 00:01:40 Z Česka bych nemohl jet,
  za komunismu nikdo nesměl jet ven.
 • 00:01:46 Budu vám vyprávět příběh
  Františka Makeše,
 • 00:01:48 objevitele unikátní
  restaurátorské metody.
 • 00:01:51 Pracoval ve Švédsku,
  když ho Husákův režim vyzval
 • 00:01:55 k předčasnému návratu.
 • 00:01:57 Neuposlechl, a tak mu komunisté
  zabavili majetek
 • 00:02:00 a prohlásili ho za emigranta.
 • 00:02:21 V Praze jsem vystudoval
  Akademii výtvarných umění
 • 00:02:24 v ateliéru profesora Holého.
 • 00:02:26 6 let jsem tam byl,
  skončil jsem jako akademický malíř.
 • 00:02:31 Dostal jsem pak 3 čestné roky
  u profesora Sláveckého,
 • 00:02:36 kde jsem dělal hlavně kopie
  Teodorika a gotických malířů.
 • 00:02:42 Františka Makeše jsem poznala dávno,
  byla to má 1. kunsthistorická práce.
 • 00:02:49 První zaměstnání byl průzkum archivní
  a restaurátorský
 • 00:02:54 obrazárny Pražského hradu,
  která se připravovala k otevření,
 • 00:02:59 a pan Makeš byl jediný restaurátor.
 • 00:03:03 Měli jsem dobrou restaurátorskou
  školu ještě na začátku 60. let.
 • 00:03:11 Ale tím, že byl odstřižen příliv
  informací i nových trendů
 • 00:03:19 v restaurování, tak zůstalo pořád
  na klasickém typu restaurování,
 • 00:03:26 který se udržuje dodnes.
 • 00:03:32 František Makeš, na rozdíl
  od klasických restaurátorských
 • 00:03:34 metod, přišel na způsob konzervace
  obrazů pomocí enzymů.
 • 00:03:39 Zajímalo ho nejen výtvarné umění,
  ale i chemie a medicína.
 • 00:03:46 Zaujalo ho například, jak působí
  enzymy při léčbě bércových vředů.
 • 00:03:51 Po studiích na akademii byl nějaký
  čas na stáži na univerzitní klinice.
 • 00:03:55 Tam se seznámil s polarografií.
 • 00:04:01 To je polarografie, kde jsem se
  seznámil s profesorem Heyrovským.
 • 00:04:06 Docházel na Karlově univerzitě
  do nemocnice,
 • 00:04:09 kde jsem dělal výzkum
  u profesorky Skaličkové.
 • 00:04:15 Tam je laboratoř,
  kde mám spektrofotometr
 • 00:04:20 a od profesora Heyrovského
  polarograf.
 • 00:04:24 Je to moderní polarograf.
 • 00:04:27 Jsou to vynikající metody.
 • 00:04:28 Na omylu jsou lidé,
  kteří si myslí,
 • 00:04:30 že polarografie je mrtvá věda.
  Není to pravda.
 • 00:04:48 Švédská akademie mě vyzvala,
  abych jim pomohl zastavit plísně
 • 00:04:54 na obrazech, protože pozvali
  restaurátory z celého světa.
 • 00:05:00 Když to ti restaurátoři udělali,
  začalo plesnivět vše.
 • 00:05:04 Nevěděl jsem, jak na to,
  chodil jsem po lese,
 • 00:05:07 izoloval jedy z muchomůrky
  a vše možné
 • 00:05:10 ale nic nepomáhalo,
  nešlo to.
 • 00:05:13 Přihlásil jsem se do Göteborgu
  na univerzitu
 • 00:05:17 a vystudoval jsem doktorát na to,
  abych to mohl dělat.
 • 00:05:22 Lišilo se to v tom,
  že všichni ještě dnes se snaží
 • 00:05:28 mikroorganismy zabít.
 • 00:05:30 Já se snažím pochopit a zabít
  jejich enzymy.
 • 00:05:35 Oni pak chcípnou.
 • 00:05:41 2cm rak z Antarktidy má velmi silné
  proteolytické enzymy.
 • 00:05:47 Rak, když žije v moři, tak štěpí
  plankton a ostatní látky,
 • 00:05:53 a z toho žije.
 • 00:05:55 Když rak umře, tak enzym obrátí
  své schopnosti a rozpustí raka.
 • 00:06:02 Na bércové vředy je to fantastické,
  že vyčistí ihned hnilobu
 • 00:06:07 a pro mne je to taky fantastické,
  protože enzymy zabiji
 • 00:06:11 jakýmkoliv organickým rozpouštědlem
  a pak je ten enzym rozpustí
 • 00:06:15 a já je vymyju.
 • 00:06:18 Je to jediná možnost,
  jak to dát pryč,
 • 00:06:20 ne to tam nechat a použít jedy,
  protože zjedovatělé látky
 • 00:06:24 se stanou substrátem pro příští
  mikroorganismy a navíc jsou
 • 00:06:29 rezistentní a pak je těžké
  s tím něco dělat,
 • 00:06:32 protože začnou napadat berevnou
  vrstvu a stanou se
 • 00:06:36 barvnou substancí barevné vrstvy.
 • 00:06:42 Jeho metoda byla převratná,
  vznikla až tady ve Švédsku.
 • 00:06:47 Seznámil jsem se s Františkem
  až ve Skoklosteru,
 • 00:06:50 do té doby jsem o něm slyšel
  jen od pedagogů
 • 00:06:52 univerzity v Goteborgu.
 • 00:06:54 Mohl jsem denně sledovat
  jeho restaurátorské výsledky.
 • 00:07:00 Dnes je zde hodně obrazů z Čech,
  ale i lustry, skříně.
 • 00:07:06 Přišli sem restaurátoři
  z celého světa,
 • 00:07:09 al ti tomu ublížili.
 • 00:07:11 Používali škrobová lepidla,
  každý ví, že na škrobu to roste
 • 00:07:16 jako blázen.
 • 00:07:18 Teplota kolísá podle ročního počasí,
 • 00:07:20 v zimě tady bývala na obraze
  jinovatka.
 • 00:07:23 Ta na jaře roztála
  a voda tekla po obrazech.
 • 00:07:27 V létě 1968 měl F. Makeš
  za sebou 1. rok prací
 • 00:07:32 na záchraně zámecké sbírky.
 • 00:07:34 Obrazy sem před staletími přivezli
  švédští generálové
 • 00:07:38 jako válečnou kořist ze svých tažení
  po Evropě.
 • 00:07:44 Švédská vláda chtěla,
  aby Makeš prodloužil svůj pobyt
 • 00:07:47 ještě o rok.
 • 00:07:49 Mezitím ale Československo napadla
  vojska Varšavské smlouvy.
 • 00:07:54 Ne dlouho poté přišla normalizace.
 • 00:08:11 Měl jsem povolení na 2 roky
  od ministerstva zahraničí.
 • 00:08:15 Odjel jsem na pozvání,
  nic jsem neskrýval.
 • 00:08:19 Myslel jsem, že se vrátím
  zpět za 2 roky.
 • 00:08:24 V 1. roce mi prezident Husák napsal,
  že jsem emigrantem,
 • 00:08:27 tak jsem tady musel zůstat.
 • 00:08:29 V Praze mi zabavili ateliér
  a všechny věci, obrazy,
 • 00:08:34 tak jsem tady zůstal
  a pracoval zde až do penze.
 • 00:08:38 Pracuji ještě dnes.
 • 00:08:43 Československý komunistický režim
  postupoval důsledně.
 • 00:08:46 Na rozdíl od 50. let, kdy většinou
  ani v soudních dokumentech
 • 00:08:53 nenajdeme stopu po tom,
  že někdo emigroval po r. 1968,
 • 00:08:57 kdy se snažil dovést věci
  před soud.
 • 00:09:01 Ti lidé byli většinou odsouzeni
  v nepřítomnosti k trestu
 • 00:09:05 a propadnutí majetku.
 • 00:09:08 Většinou o majetek přišli.
 • 00:09:17 Jeho metoda není aplikovatelná
  na všechno.
 • 00:09:21 Kdo ji používá,
  musí být zodpovědný
 • 00:09:26 a musí se pečlivě připravit,
  aby mohl zásah udělat způsobem,
 • 00:09:31 který navrhuje pan Makeš.
 • 00:09:34 Tady nefungovaly
  restaurátorské metody.
 • 00:09:36 Bylo potřeba jako v medicíně
  vyvinout diagnózu obrazu,
 • 00:09:40 jako v medicíně vyvinout
  diagnózu pacienta.
 • 00:09:43 V medicíně léčí pacienta,
  my jsme léčili obrazy.
 • 00:09:47 Je to jiný přístup
  k restaurování obrazů.
 • 00:09:53 On je schopen vše spočítat předem
  a udělat si malou zkoušku,
 • 00:09:59 kdy zjistí, zda to funguje,
  nebo ne,
 • 00:10:02 a pak pracovat kousek po kousku
  a zjišťovat,
 • 00:10:06 že třeba v polovině plátna musí
  změnit metodu.
 • 00:10:12 To nikdo z restaurátorů
  není schopen udělat.
 • 00:10:17 Když se podíváte odsud, uvidíte,
  jak to začíná opadávat.
 • 00:10:22 Podívejte se.
 • 00:10:25 Opadává barva, zboulovatí se to,
  něco by se mělo s tím začít dělat.
 • 00:10:31 Vybíral jsem obrazy
  velmi poškozené plísní.
 • 00:10:40 Toto se jmenuje HRAJÍCÍ SI DĚTI.
 • 00:10:47 Jsou udělány enzymem.
  Má to krásnou studenou barevnost.
 • 00:10:53 Někdy to vypadá spíš
  jako pastel.
 • 00:10:56 Podívejte se na obraz vedle.
  Ten je nažehlený.
 • 00:10:59 Tak je známe z galerií.
 • 00:11:00 Je to hnědá placka a portrét je tam
  jako vyříznutý na plechu.
 • 00:11:11 Mechanické čištění způsobuje ještě
  větší degradaci plátna
 • 00:11:16 než při jeho metodě, která plátno
  vyčistí a zvláční.
 • 00:11:22 Tento velký obraz
  byl nažehlený.
 • 00:11:28 Problém byl v tom,
  že začal hnědnout.
 • 00:11:31 Substance hnědé, které tam vznikají
  rozpouštěním restaurátorských
 • 00:11:39 materiálů z pryskyřic, mouky ?
  ty jdou těžce odstranit.
 • 00:11:45 Organickými rozpouštědly nejdou.
 • 00:11:47 Vyvinul jsem enzym, odstranil jsem
  to, nic jsem neretušoval.
 • 00:11:53 Teď se podívejte na obraz vedle,
  jaký je to rozdíl v koloritu,
 • 00:11:58 jak reaguje na vlhkost,
  je zboulovatělý.
 • 00:12:01 Podle toho, jak je vlhko,
  tak se povoluje,
 • 00:12:05 když je horko, natahuje.
 • 00:12:07 Všude jsem to reprezentoval
  jako ukázku.
 • 00:12:14 To je vzorek ve velikosti 1x1 mm,
  odebraný z obrazu.
 • 00:12:20 Potřebuji se podívat,
  jak vypadá průřez vrstev
 • 00:12:28 a určit enzym, který by rozpustil
  jen vrstvu, kterou chci odstranit.
 • 00:12:34 Tady to vidíte.
  To restaurovali Italové.
 • 00:12:38 Tohle je původní plíseň.
 • 00:12:42 Pak to restauroval státní
  mikrologický ústav tady
 • 00:12:46 a tohle je už plíseň rezistentní.
 • 00:12:50 Plíseň se stala součástí
  barevné vrstvy.
 • 00:12:54 Teď bude problém
  to dostat pryč.
 • 00:12:58 Takto vypadaly obrazy,
  když jsem se přišel,
 • 00:13:01 jeden za druhým.
 • 00:13:02 Je to velký malíř, umělec
  a vynikající odborník.
 • 00:13:12 I když pro běžnou veřejnost
  není snadné pochopit jeho metodu,
 • 00:13:16 proniknout do její podstaty,
  přesto jsou výsledky evidentní.
 • 00:13:25 František Makeš se na 30 let stal
  hlavním restaurátorem
 • 00:13:28 švédských královských sbírek.
 • 00:13:30 Enzymatickou metodu si nechal
  patentovat
 • 00:13:33 a o své práci přednášel
  po celém světě.
 • 00:13:36 Oni mě prezentovali jako Švéda,
  ale když mě ve Washingtonu
 • 00:13:39 prezentovali jako Čecha,
  podali protest.
 • 00:13:43 První přednáška, kterou jsem
  měl v Anglii,
 • 00:13:46 tak řekli, že tam nepojedu,
  protože jsem ještě byl
 • 00:13:50 český občan.
 • 00:13:52 "Nepojedeš tam, vyvinul jsi to
  ve Švédsku a to musí být jako..."
 • 00:13:57 -"Tak mi dejte občanství."
  -"Tak si pro něj ráno přijď."
 • 00:14:02 Druzí čekali 7 let, já jsem ho
  měl se ženou ráno připravené
 • 00:14:06 na odlet do Anglie
  a byli jsme Švédové.
 • 00:14:17 U nás by nikdy nedosáhl toho,
  co ve Švédsku,
 • 00:14:21 protože tam mu připravili
  ideální podmínky.
 • 00:14:26 Pracoval v královských sbírkách,
  a tak přístup institucí k němu
 • 00:14:32 byl jiný, než jakého by se mu
  dostalo u nás.
 • 00:14:38 Řada lidí, kteří byli přinuceni
  zůstat v cizině,
 • 00:14:43 na to byla spíš praktická politika.
 • 00:14:46 Režim vnímal, že v 60. letech ztratil
  kontrolu
 • 00:14:51 nad důležitými segmenty
  společenského života
 • 00:14:54 a následujících 20 let se důsledně
  snažil tuto chybu neopakovat.
 • 00:15:02 Mrzelo mě to, nemohl jsem vidět
  rodiče, bratr měl potíže,
 • 00:15:06 jeho děti nesměly studovat,
  co chtěly.
 • 00:15:10 Byl to nesmysl,
  všude jsem se choval jako Čech.
 • 00:15:15 Dělal jsem České republice
  jen jméno.
 • 00:15:28 Až sametová revoluce otevřela
  Františku Makešovi cestu zpátky
 • 00:15:32 do Československa a k několika
  zaslouženým oceněním.
 • 00:15:35 V r. 2005 dostal cenu Gratias agit
  za šíření dobrého jména
 • 00:15:40 naší země v zahraničí.
 • 00:15:43 Tuto kouli jsem dostal
  od ministra Svobody za rozvíjení
 • 00:15:46 umělecké činnosti.
 • 00:15:48 Toto je medaile švédského krále
  za propagaci kultury v restaurování.
 • 00:15:57 Je to významné ocenění,
  král neoceňuje každého cizince,
 • 00:16:04 i když on už je domácí cizinec,
  žije tam řadu let.
 • 00:16:09 Tuto medaili jsem dostal
  od prezidenta Havla
 • 00:16:14 za tu samou činnost.
 • 00:16:18 František Makeš byl jediný,
  kdo vymyslel a zdokonalil
 • 00:16:24 tuto metodu.
 • 00:16:26 Potřeboval ale někoho,
  kdo by kontroloval měření
 • 00:16:29 a hodnoty 24 hodin denně.
 • 00:16:33 Velkou oporu měl v manželce Jiřině,
  která byla do konce života
 • 00:16:37 jeho nejbližší spolupracovnicí
  v laboratoři i obrazárnách
 • 00:16:41 po celém Švédsku.
 • 00:16:44 Moje paní pro mne znamenala vše.
 • 00:16:52 Žili jsme spolu a pracovali.
  Já o tom nemůžu mluvit.
 • 00:17:02 Mám švédské i české občanství,
  ale cítím se jako Čech.
 • 00:17:06 V Česku jsem vyrostl,
  mám tam bratra,
 • 00:17:10 studoval jsem tam kulturu,
  miluji Teodorika a české umění
 • 00:17:17 a vždy se tam rád vracím.
 • 00:17:21 František Makeš mohl své objevy
  realizovat až v zahraničí.
 • 00:17:25 Podobně jako stovky dalších
  českých mozků,
 • 00:17:29 které komunistický režim
  vyhnal do emigrace.
 • 00:17:35 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2009

Související