iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 2. 2013
17:27 na ČT24

1 2 3 4 5

11 hlasů
22345
zhlédnutí

Retro

Rok 1950

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Retro

 • 00:00:20 Vítejte v roce 1950,
  v roce,
 • 00:00:23 kdy budovatelské nadšení už plně
  prostupuje i do filmu a literatury,
 • 00:00:27 v roce, kdy vznikají
  pomocné technické prapory
 • 00:00:31 a také se poprvé jede
  Velká cena silničních motocyklů.
 • 00:00:35 A právě těmto tématům věnujeme
  dnešní Retro.
 • 00:00:39 Pokud vezmeme kulturní produkci
  roku 1950,
 • 00:00:43 tak on je to všechno
  víceméně balast.
 • 00:00:48 Toto je dědova bunda,
  kterou nosil v 60. letech,
 • 00:00:51 kdy už skončil se závoděním,
  ale pořád jezdil
 • 00:00:55 na Velkou cenu Československa
  do Brna.
 • 00:00:58 Tam nikdy nesměl chybět.
 • 00:01:00 Velká cena Československa
  v roce 1950 měla velký význam,
 • 00:01:04 ale bohužel jenom pro nás.
 • 00:01:06 Já si myslím, že pokud hovoříme
  o nějakých přelomových letech
 • 00:01:10 v poválečném období, rok 1950
  pro armádu je naprosto klíčový.
 • 00:01:15 Důvodem mého zařazení k PTP
  byl kulacký původ.
 • 00:01:20 V roce 1950 naplno vypukla euforie
  budovatelského nadšení,
 • 00:01:25 která pronikla i do literatury
  a filmu,
 • 00:01:28 a tak si na začátku připomeňme,
 • 00:01:31 kdo a co se vlastně
  tehdy oslavovalo.
 • 00:01:34 Buď, země naše, jedna velká dílna.
 • 00:01:38 Tvoř, buduj, plánuj.
  Směle dál, jen dál.
 • 00:01:41 Jen dál,
  jen dál traktory našich polí.
 • 00:01:44 Dál pece našich hutí,
  stroje továren.
 • 00:01:47 Jen dál vpřed,
  hluboké naše doly.
 • 00:01:50 Nejkrásnější dům,
  bývalé sídlo vesnického boháče,
 • 00:01:54 vybrali si pro Kulturní jizbu.
  Umístili tam kancelář družstva
 • 00:01:59 a zakládají tu také
  družstevní knihovnu.
 • 00:02:05 Rok 1950 bych viděl jako první rok,
  kdy se naplno projevuje
 • 00:02:08 nové pojetí literatury a kultury.
  To je ten rok,
 • 00:02:12 kdy už je dokončena
  institucionalizace celého provozu.
 • 00:02:17 Naplno už se začnou projevovat
  takové akce,
 • 00:02:22 kterými nový režim chce změnit
  fungování literatury a kultury.
 • 00:02:27 V Kunčicích u Ostravy vyrůstá
  první velká stavba socialismu,
 • 00:02:31 Nové hutě Klementa Gottwalda.
  Jsou středem pozornosti
 • 00:02:35 všech pracujících
  a také našich umělců.
 • 00:02:38 Jedním z nich je laureát Státní
  ceny, mladý spisovatel Jiří Marek.
 • 00:02:43 Pobývá často na ostravské stavbě,
  kde sbírá materiál
 • 00:02:46 pro novou knihu
  o současném životě.
 • 00:02:49 Spisovatel dneška se musí
  dokonale obeznámit s lidmi,
 • 00:02:52 o nichž píše, musí znát
  jejich práci, jejich problémy.
 • 00:02:56 V roce 1950 se projeví akce
  Pracující se hlásí do literatury,
 • 00:03:01 což je obměna stávajících tvůrců.
  Dosavadní tvůrci
 • 00:03:06 spojení často už s první republikou
  jsou upozaděni
 • 00:03:10 a naopak nastupují do literatury
  dělnické kádry.
 • 00:03:16 Je to bitva jako břitva,
  práci nikdo nelechtá.
 • 00:03:20 Dnešek zlomí všechny normy,
  výše letí procenta.
 • 00:03:25 Kde se zdvihla v nás ta síla?
  Údernická směno, vpřed!
 • 00:03:30 Rytmus práce zaburácel,
  brány zítřku otevřel.
 • 00:03:36 Inteligence jde do fabrik
  a zároveň někdo z fabrik začíná
 • 00:03:40 nebo zkouší psát sonety,
  reportáže a další věci.
 • 00:03:44 Jedním z nejlepších představení
  letošní přehlídky
 • 00:03:48 byl Jiráskův Jan Hus
  hraný závodními kluby ROH Jaroměř.
 • 00:03:52 Hlavní roli Jana Husa hraje
  Jaroslav Novotný,
 • 00:03:56 úderník a zlepšovatel závodu
  Antonína Zápotockého v Jaroměři.
 • 00:04:00 Víš, jaký trest tě čeká?
  Jaká hrozná smrt?
 • 00:04:04 Vím.
 • 00:04:06 Ty výsledky jsou kuriózní,
  protože oni pochopitelně
 • 00:04:10 málokdy měli nějaký talent
  a hlavně neměli ani povědomí
 • 00:04:14 o stávající
  nebo dosavadní literatuře.
 • 00:04:18 Rozmachem bohatýrským hydře
  utínáte z atomu chapadlo.
 • 00:04:23 Před tvář té smečky dusící se
  zlatem stavíte zrcadlo.
 • 00:04:32 Oni se dozvěděli
  někde na tom učilišti
 • 00:04:37 nebo na reálce o tom, jak se
  psala poezie v éře Vrchlického,
 • 00:04:42 takže oni si odnesli
  takové to školské pojetí,
 • 00:04:45 že hlavně aby se to rýmovalo,
  a pokud se náhodou povede,
 • 00:04:49 že je tam
  i nějaký rytmický půdorys,
 • 00:04:52 tak tím to jakoby stačí.
 • 00:04:54 Čeká milená,
  na náklady čeká země vydrancovaná.
 • 00:04:58 Na muže a ženy čeká
  jarní domovina.
 • 00:05:02 Na stožárech rudá vlajka
  světem vlála nám.
 • 00:05:06 Kladiva a traktory
  teď rodným krajinám
 • 00:05:10 stachanovsky rozehraje
  dobrovolná dřina.
 • 00:05:18 Rok 1950 je pro vývoj
  kinematografie,
 • 00:05:21 respektive státního filmu
  dost podstatný,
 • 00:05:24 protože v té době doformulovala
  komunistická strana,
 • 00:05:28 respektive ten stranický aparát,
  svou představu,
 • 00:05:32 co by ten státní film
  měl produkovat za filmy.
 • 00:05:36 Ten film měl přispívat
  k převýchově občanů
 • 00:05:40 k novému ideálu společenskému
  a všechny ty filmy
 • 00:05:44 k tomu měly být
  nějakým způsobem směrovány.
 • 00:05:47 Takže třeba zanikla detektivka,
  místo toho byl špionážní film.
 • 00:05:52 Z veselohry se stala agitka.
 • 00:05:55 Ten koncept propagandistický,
  vychovatelský,
 • 00:06:00 taková ta rétorika mentorská
  z propagandistických pozic,
 • 00:06:05 ta se vlastně dostávala
  úplně do všech typů filmů.
 • 00:06:11 Ten rok 1950 je právě tím rokem,
  kdy to tam naplno nastupuje.
 • 00:06:19 Vítězný únor nám pomohl
  splnit dvouletý plán.
 • 00:06:25 A teď všichni s chutí do práce,
 • 00:06:28 abychom splnili a překročili
  Gottwaldovu pětiletku.
 • 00:06:32 Vznikl třeba film
  Karhanova parta.
 • 00:06:35 Je to budovatelské drama,
  to znamená, že téma je práce a to,
 • 00:06:40 jak to proniká do rodinných vztahů
  a mezigeneračních vztahů.
 • 00:06:49 A tak soudruh Karhan mladší
  svým zlepšovacím návrhem
 • 00:06:52 nového upínání na fréze
  může být příkladem
 • 00:06:55 všem zaměstnancům našeho závodu.
 • 00:06:57 -Dobré je to, Jarko.
  -Menší technický zázrak.
 • 00:07:02 Vždyť já vás vlastně
  tímto připravil o chleba.
 • 00:07:05 V roce 1950 vznikl také film
  Slepice a kostelník.
 • 00:07:12 U nás to bylo také tak.
  Nejlepší půdu měl velkostatkář.
 • 00:07:16 Je to v těch polích
  všechno zapsané.
 • 00:07:20 Dřina i nespravedlnost.
  Jak v knížce.
 • 00:07:24 Berme ho jako jednu z ukázek
  dobové produkce,
 • 00:07:28 ve které se vrátil k filmu
  po několika letech věznění
 • 00:07:33 Vlasta Burian,
 • 00:07:35 což je takový hrozně smutný příklad
  mezinárodní hvězdy,
 • 00:07:41 kterou poválečný český svět
  jako symbol minulé éry odmítl.
 • 00:07:47 Burian měl zákaz
  a ten film Slepice a kostelník
 • 00:07:52 je první film,
  ve kterém se mohl objevit.
 • 00:07:58 Než že tak, přede všeckýma
  musí toto přečíst. Čti!
 • 00:08:02 Já,
  v úctu podepsaný Josef Kodýtek,
 • 00:08:10 dávám tímto na vědomost,
  že všeci drobní ludé
 • 00:08:15 by byli hlúpí,
  kdyby do družstva nešli.
 • 00:08:25 Pane Dvořáku,
  vzpomínáte si na roli,
 • 00:08:27 kterou jste v Černých baronech
  hrál?
 • 00:08:32 No jasně.
  Nadporučík Mazurek.
 • 00:08:34 Ostravštinu jsem nachytal
  na Ostravě.
 • 00:08:36 Som tam bol s divadlem.
 • 00:08:38 Tak je to správne,
  tak to má byť, súdruzi.
 • 00:08:40 Pořádek musí byť.
  To bylo hezké, to bylo pěkné.
 • 00:08:44 A nyní vám představuji koho?
 • 00:08:46 Nyní vám představuji
  nového velitele roty
 • 00:08:49 soudruha nadporučíka Pavla Mazurku,
  kterému předávám slovo.
 • 00:08:54 Soudruzi, já doufám,
  že když se to vyžaduje,
 • 00:08:58 že my všeci uděláme tak,
  jak má byť,
 • 00:09:02 protože tak je to správné,
  soudruzi, tak to má byť.
 • 00:09:06 Tak tím bych, soudruzi, skončil.
 • 00:09:08 Tenkrát jsem dostal
  dokonce na vybranou.
 • 00:09:11 Zdeněk Sirový mi nechal vybírat
  z těch lampasáků.
 • 00:09:15 Já jsem si vybral tohoto nešiku,
  tohoto chudáka,
 • 00:09:19 protože jak jsem na vojně poznal
  ty lampasáky,
 • 00:09:23 to byli takoví nešťastníci,
  utrápení.
 • 00:09:26 Doma byli tak,
  jak jsem ho předvedl já
 • 00:09:30 nebo jak jsem si představoval,
  že vypadají s těmi brejličkami,
 • 00:09:35 kulicha naraženého,
  jak rozvěšuje dámské kalhotky,
 • 00:09:39 a všichni se mu chechtají.
 • 00:09:42 Ty šmejdi, Voňavka s Cimlem
  se mi postavili.
 • 00:09:45 Tím pádem se postavili
  všem politickým pracovníkům,
 • 00:09:48 což znamená celému
  socialistickému táboru.
 • 00:09:51 -Já jim zarazím vycházky.
  -Co?
 • 00:09:54 Já žádám exemplární potrestání,
  každému minimálně dva roky.
 • 00:09:57 Kázeň musí byť,
  tak je to správné.
 • 00:10:02 A držel se režisér Sirový
  striktně toho scénáře,
 • 00:10:05 nebo jste měli možnost
  nějaké improvizace?
 • 00:10:09 Určitě ve scénáři byla volnost.
 • 00:10:12 Zdeněk Sirový měl tento příběh rád,
  tu knížku.
 • 00:10:16 Vždyť si vezměte Donutila.
 • 00:10:19 Tahle báječná figura,
  kterou on si tam udělal
 • 00:10:24 s těmi svými výlety fantaskními,
  to by byl k pomilování
 • 00:10:29 takový lampasák,
  takového bych chtěl mít.
 • 00:10:33 To bych se nachechtal.
 • 00:10:35 Kontrolní otázka.
  Teď by mě zajímalo,
 • 00:10:38 jestlipak víte, soudruzi,
  jakou má takový samopal kadenci?
 • 00:10:44 Nevíte, co?
 • 00:10:46 Podívejte se, já vám to řeknu
  naprosto přesně, soudruzi.
 • 00:10:50 Takový samopal vzor 24 má kadenci
  tatatatatata.
 • 00:10:56 Někdy ještě mnohem rychlejší.
 • 00:11:02 Ve stejné době, kdy u nás bylo
  opěvováno budovatelské úsilí,
 • 00:11:07 vznikla také tradice, která se
  dala prokazatelně měřit.
 • 00:11:11 Poprvé se totiž u nás jela
 • 00:11:14 Velká cena Československa
  silničních motocyklů.
 • 00:11:22 V roce 1950 se jel
  první ročník závodu,
 • 00:11:27 který byl nazván
  Velká cena Československa.
 • 00:11:30 Byl to závod, pravda,
  tehdy to byly velké problémy
 • 00:11:34 se zahraniční účastí,
 • 00:11:36 takže startovali především jezdci
  ze satelitních sovětských států,
 • 00:11:40 a proto také ten závod byl nazván
  Závodem družby národů.
 • 00:11:44 Nikoliv tedy
  Velká cena Československa.
 • 00:11:47 Ale Velká cena Československa
  se tomu říkalo prakticky vždycky.
 • 00:11:52 Motocyklový Závod družby národů,
  Velká cena Československa,
 • 00:11:55 na známém brněnském okruhu.
 • 00:12:00 V roce 1950 to měla být
  taková demonstrace síly
 • 00:12:03 československých strojů
  a československých jezdců
 • 00:12:06 a zároveň to měla být taková
  demonstrace nástupu nových tváří,
 • 00:12:11 nových socialistických
  a komunistických tváří.
 • 00:12:16 Tyto závody,
 • 00:12:18 tyto sportovní podniky byly
  režimu nesmírně poplatné.
 • 00:12:21 Ony musely být,
  protože jinak by nebyly.
 • 00:12:24 Ten závod probíhal krátce po tom,
  co byla popravena Milada Horáková.
 • 00:12:28 Tam ta atmosféra byla
  opravdu zvláštní.
 • 00:12:31 Ta Velká cena se třeba startovala
  pod obřími plakáty
 • 00:12:34 Klementa Gottwalda
  a Josefa Stalina.
 • 00:12:39 Na začátku toho závodu se hrála
  sovětská hymna,
 • 00:12:42 ačkoliv tam žádný Rus nestartoval,
 • 00:12:45 takže to mělo
  silný politický podtext.
 • 00:12:49 Jenže co se nestalo.
 • 00:12:51 Tam nastoupila předválečná generace
  závodníků.
 • 00:12:57 V roce 1950 naprosto deklasovali
 • 00:13:00 jak československé značky,
  tak nové tváře.
 • 00:13:05 Děda Antonín Vitvar se na start
  postavil ve svých 46 letech.
 • 00:13:10 On si pořídil z Anglie
  motocykl Norton.
 • 00:13:13 S nortonem se postavil
  na start velké ceny.
 • 00:13:18 S naprostým přehledem vyhrál
  oba dva závody
 • 00:13:21 do 350 a 500 kubických centimetrů.
  Zajímavé bylo,
 • 00:13:26 že ve všech třídách zvítězily
  právě anglické stroje.
 • 00:13:33 Pro komunistickou propagandu,
  která chtěla ukázat,
 • 00:13:37 že na to předválečné je nutné
  zapomenout a začít znova,
 • 00:13:41 tak to byla drtivá prohra,
  jawy totálně propadly.
 • 00:13:44 Upřímně řečeno
  my jsme závodní speciály
 • 00:13:47 v té době moc nevyráběli,
  spíš naopak.
 • 00:13:51 Hlavní důraz se kladl
  na sériovou výrobu.
 • 00:13:54 Národní podnik Jawa montuje
  nové motocykly dvěstěpadesátky,
 • 00:13:58 které jdou do celého světa.
 • 00:14:01 Takže v podstatě naši jezdci,
  i kdyby chtěli,
 • 00:14:04 tak by v podstatě
  neměli na čem jet.
 • 00:14:07 Byla to právě doba,
  kdy ti lidé hledali i od hrůz,
 • 00:14:12 které se tady konaly,
  tak jak se to vždycky
 • 00:14:15 v každém totalitním režimu dělá,
  hledali nějaký únik.
 • 00:14:19 V obtížném lesním úseku jedou
  závodníci opatrně.
 • 00:14:22 A ten únik byly právě
  motocyklové závody,
 • 00:14:26 kde najednou mohli vidět
  ty západní stroje
 • 00:14:28 a kde se tak trochu nadechli
  té atmosféry.
 • 00:14:32 I když soudruzi nám vyprávěli,
  že nejdůležitější
 • 00:14:35 u motocyklového sportu
  jsou branné sporty,
 • 00:14:38 to znamená motocyklové soutěže,
  terénní závody motocyklů,
 • 00:14:42 tedy nyní enduro a motokros,
  tak přece jenom silniční závody
 • 00:14:46 hrály vždycky
  v motocyklovém sportu prim.
 • 00:14:50 Z toho pohledu
  Velká cena Československa
 • 00:14:54 na okruhu v Brně byla
  významným počinem
 • 00:14:57 a založilo to
  nesmírně dlouhou tradici,
 • 00:15:00 která trvá až do dnešních dnů.
 • 00:15:03 A my blahopřejeme nestárnoucímu
  Vitvarovi k dalšímu úspěchu.
 • 00:15:12 Vy máte nějakou osobní zkušenost
  s pomocnými technickými prapory?
 • 00:15:16 Já jsem byl v Havlíčkově Brodě
  na letišti, byl jsem u radistů.
 • 00:15:23 Měli jsme společnou kuchyň,
  společnou jídelnu.
 • 00:15:28 Naši oficíři si zakládali na tom,
  že my jsme bojová jednotka.
 • 00:15:34 My jsme na jídlo, třeba na oběd,
  běhali přes celá kasárna
 • 00:15:38 přes silnici do jídelny klusem.
  Spořádaný útvar.
 • 00:15:42 Jenomže dveře do jídelny
  byly zamčené
 • 00:15:46 a tam stála parta pétépáků,
  měli na sobě oblečení,
 • 00:15:50 to jenom tak připomínalo
  uniformu, co kdo měl,
 • 00:15:54 aby mu bylo pohodlně,
  aby mu bylo teplo.
 • 00:15:58 Čepici měli akorát ti,
  kteří se báli nachlazení.
 • 00:16:02 Oni se nemohli dostat do kuchyně,
  my jsme přiběhli,
 • 00:16:06 museli jsme se zastavit a náš
  poručíček chtěl zjednat pořádek.
 • 00:16:10 Říká:
  Buďte tak laskavi, odstupte.
 • 00:16:14 Soudruzi, tady přišli soudruzi
  z bojových jednotek.
 • 00:16:18 My jsme říkali: Kdo je u tebe
  soudruh, ty pitomče? Vypadni!
 • 00:16:23 On říkal: Podívejte se na hodnost,
  kdo já jsem.
 • 00:16:26 Teď tam začal dělat randál.
  My jsme říkali: Chceš přes držku?
 • 00:16:31 Jenom se tak ptáme:
  Chceš přes držku?
 • 00:16:34 Můžeš klidně dostat.
 • 00:16:36 On se otočil a říkal:
  Soudruzi, počkáme, že?
 • 00:16:39 Rozumný ustoupí, že?
  Dáme si chvilku oddech.
 • 00:16:43 Běžte! Běžte! Běžte na oběd.
  Oni z nich měli vítr.
 • 00:16:51 Rok 1950, to nebylo pouze
  budování, opěvování nebo závodění.
 • 00:16:56 Rok 1950 pro mnohé znamenal
  i trest za jejich původ,
 • 00:17:01 vzdělání nebo pracovní zařazení.
 • 00:17:05 Vznikly pomocné technické prapory
  známé pod zkratkou PTP.
 • 00:17:12 Do Mostu přijeli první vojáci
  Československé lidové armády,
 • 00:17:15 kteří nastoupí práci v dolech.
  Československá vláda
 • 00:17:18 se jednomyslně usnesla uložit
  ministru národní obrany,
 • 00:17:21 aby přiděloval vojenské osoby
  na nutné práce.
 • 00:17:24 Toto výjimečné opatření
  je nutné
 • 00:17:27 ke zdárnému splnění
  budovatelského plánu.
 • 00:17:30 Toto je socha,
  pokud se tomu dá říkat socha,
 • 00:17:34 je to postava pétépáka.
  Ty uniformy jsou autentické.
 • 00:17:39 V takových hadrech,
  ale podstatně horších jsme chodili.
 • 00:17:47 Jsem ze selského rodu.
 • 00:17:50 Naše rodina byla jednak selská
  a také jsme byli členem Sokola.
 • 00:17:55 Já jsem byl dále členem
  selské jízdy.
 • 00:17:58 To všechno stačilo k tomu,
  abychom byli poznamenáni,
 • 00:18:02 celá naše rodina,
  byli jsme vystěhováni,
 • 00:18:08 statek byl zabrán,
  byli jsme vystěhováni.
 • 00:18:12 Já jsem byl povolán do Karviné
  do dolů do PTP.
 • 00:18:31 Pomocné technické prapory vznikly
  k 1. říjnu roku 1950.
 • 00:18:37 Jejich účelem bylo, aby lidé,
 • 00:18:40 kterým režim z různých důvodů
  nevěřil nebo které chtěl potrestat,
 • 00:18:45 se nevyvlékli
  z vojenské základní služby.
 • 00:18:53 Pocházím ze zemědělské rodiny.
 • 00:18:56 Hospodářství nám zabrali.
 • 00:19:04 Mě okamžitě poslali do hutí.
 • 00:19:07 Když jsem měl nastoupit
  vojenskou prezenční službu,
 • 00:19:11 tak to byla celkem automatika,
  protože i můj bratr
 • 00:19:14 už tam sloužil třetím rokem,
  tak takhle nás tam byla většina,
 • 00:19:18 kteří se tam tímto způsobem
  dostali.
 • 00:19:24 Pomocné technické prapory
  měly v podstatě trojí funkci.
 • 00:19:28 Ta první funkce byla, aby lidé,
  kterým režim z různých důvodů
 • 00:19:32 nevěřil, prošli základní
  vojenskou službou,
 • 00:19:35 ale nedostali výcvik ve zbrani,
 • 00:19:38 aby se z nich nestali
  potenciální nepřátelé státu.
 • 00:19:43 Druhý smysl byl v tom,
  že tito lidé měli být převychováni
 • 00:19:48 pomocí různých ideologických
  školení a dalších forem k tomu,
 • 00:19:54 aby se z nich stali hrdí občané
  tehdy lidovědemokratické vlasti.
 • 00:20:00 A konečně třetí smysl byl v tom,
  že armáda,
 • 00:20:04 která v té době pomáhala
  v hornictví především,
 • 00:20:10 a to se promítalo do útvarů,
  kde stále byl nízký počet,
 • 00:20:15 tak aby získala pracovní sílu,
  která by vojáky od bojových útvarů,
 • 00:20:20 kteří museli být stále odvelováni
  na tzv. národohospodářské výpomoci,
 • 00:20:25 nahradila
  touto masou vojáků z PTP.
 • 00:20:32 S příchodem Alexeje Čepičky
  v dubnu roku 1950 přichází
 • 00:20:35 zadání z Moskvy armádu připravit
  na válečný konflikt,
 • 00:20:38 který hrozí prakticky
  každým okamžikem.
 • 00:20:41 To zadání bylo jednoznačné.
 • 00:20:46 Armádu prakticky přebudovat
  na válečnou,
 • 00:20:48 navýšit obrovským způsobem
  její počty.
 • 00:20:50 To navýšení bylo z 155 000 vojáků
  téměř na 300 000.
 • 00:20:53 Tady na té mapě vidíme,
  kde všude byli pétépáci umístěni.
 • 00:20:58 Je to celkem 557 pracovišť.
 • 00:21:02 Pokud jde o vlastní zřízení
  jednotek PTP,
 • 00:21:06 to tehdejší politické vedení
  má zcela jasno.
 • 00:21:10 Je to záležitost, za kterou
  zodpovídá ministr obrany.
 • 00:21:14 Vychází to z iniciativy skutečně
  velice úzkého okruhu lidí
 • 00:21:18 ve vedení Komunistické strany
  Československa
 • 00:21:21 a jejího politického vedení,
  do kterého samozřejmě v té době
 • 00:21:24 už Alexej Čepička jako zeť
  Klementa Gottwalda patřil.
 • 00:21:28 A stejně jako on se chopil
  s takovou svojí iniciativností
 • 00:21:33 řešení jako v předchozích úkolech,
  řešení politických procesů,
 • 00:21:37 zapojení do politických procesů
  včetně procesu
 • 00:21:40 se svými bývalými spolupracovníky,
  tak on s manažerskými schopnostmi
 • 00:21:44 se pouští i na pole práce s vojáky,
  politicky nespolehlivými,
 • 00:21:49 tedy pomocnými technickými prapory
  a jejich zřízením a nasazením.
 • 00:21:54 Voják Československé lidové armády
  slouží svému lidu
 • 00:21:57 a vítá každý úkol,
 • 00:21:59 jehož plněním přispívá
  k budovatelskému úsilí státu.
 • 00:22:03 Toto byl účel,
  aby nás shromáždili,
 • 00:22:07 aby nás izolovali
  dříve ještě od civilu,
 • 00:22:11 ale i potom od ostatní armády,
  abychom svým přesvědčením
 • 00:22:16 tu lidovou demokratickou armádu
  nenakazili svým přesvědčením,
 • 00:22:21 takže nás izolovali.
 • 00:22:27 Myslím si, že to bylo to nejlepší,
  co pro nás mohli udělat,
 • 00:22:31 protože oni si mysleli,
  že tím budeme trošičku poníženi,
 • 00:22:36 že nebudeme mít zbraně.
  My jsme naopak na to byli hrdí,
 • 00:22:41 že nás nezařadili mezi možné
  přisluhovače bolševického režimu.
 • 00:22:49 Snažili se nás převychovat
  hlavně politickým školením.
 • 00:22:53 Vypadalo to sice kolikrát směšně,
  protože ten,
 • 00:22:56 co nám to předčítal, poddůstojník,
  neuměl kolikrát ani dobře číst,
 • 00:23:02 natož aby věděl,
  co vlastně říká.
 • 00:23:10 Ti, kteří byli vzdělaní,
  se ho vždycky zeptali,
 • 00:23:16 že něčemu nerozumí,
  on blekotal, nevěděl nic,
 • 00:23:22 tak z toho politického školení
  byla vždycky víceméně fraška.
 • 00:23:27 V roce 1952,
  když měla první várka pétépáků,
 • 00:23:31 kteří nastoupili v roce 1950,
  odcházet do civilu,
 • 00:23:34 tak se zjistilo,
  že v podstatě armádě
 • 00:23:38 a tedy i národnímu hospodářství
  zmizí obrovské množství
 • 00:23:42 už kvalifikovaných,
  zapracovaných pracovních sil.
 • 00:23:45 Proto se hledal způsob, jak tyto
  lidi nějakým způsobem udržet.
 • 00:23:50 Přišlo se tenkrát s řešením,
 • 00:23:52 které bylo z hlediska
  těch lidí strašné,
 • 00:23:56 že se jim prodlužuje
  jejich vojenská služba na neurčito.
 • 00:24:00 To znamená, že oni kolikrát
  je nechali nastoupit,
 • 00:24:04 obléknout dokonce do civilu,
  a pak jim přečetli,
 • 00:24:08 že se z vojny nepouští,
  že budou sloužit dál.
 • 00:24:13 Pamatuji si, to už můj tatínek
  byl těžce nemocný, měl rakovinu,
 • 00:24:18 já jsem se snažil
  nebo naši se snažili,
 • 00:24:23 abych se ještě dostal domů
  se na něj podívat.
 • 00:24:26 Tak muselo být potvrzení
  jednak od lékaře,
 • 00:24:30 že tatínek umírá,
  jednak od národního výboru,
 • 00:24:34 že je to pravda, a ještě potvrzené
  SNB, Veřejnou bezpečností.
 • 00:24:39 Tohle všechno tehdy sestra
  nějak zjistila nebo zařídila.
 • 00:24:44 Poslali mi to tam,
  tak jsem přijel za velitelem,
 • 00:24:49 že bych potřeboval dva dny volna.
 • 00:24:53 Proč? Tatínek umírá.
  Tak on umře i bez vás.
 • 00:25:06 Vzpomínky jsou různé,
  ale můžu říci,
 • 00:25:08 že to byla určitá škola života.
  Tam jsme se setkali
 • 00:25:13 s lidmi různých procesí,
  různého vzdělání a s lidmi,
 • 00:25:18 s kterými by se člověk
  za normálních okolností nesetkal.
 • 00:25:25 Na jednu stranu musím říci také,
  že jsme měli štěstí,
 • 00:25:30 že jsme byli včas odchyceni
  v 50. letech,
 • 00:25:35 protože by pravděpodobně
  mnozí z nás skončili
 • 00:25:40 jako političtí vězni v Jáchymově,
  kde to bylo podstatně horší.
 • 00:25:50 Černí baroni od Švandrlíka je
  v podstatě humoristický román.
 • 00:25:55 Není to nějaké svědectví
  o té době.
 • 00:25:59 Vzhledem k tomu,
  že pan Švandrlík u pétépáků
 • 00:26:03 opravdu nesloužil ani jediný den,
  tak pétépákům značně ublížil.
 • 00:26:08 On je problém i v tom,
  že Černí baroni Švandrlíka,
 • 00:26:13 ale i potom později filmové podoby
  byly brány právě jako dokument.
 • 00:26:19 A když bývalí pétépáci po roce 1990
  začali žádat o rehabilitaci,
 • 00:26:25 tak když začali říkat,
  že by chtěli toto nebo ono,
 • 00:26:30 tak jim dokonce i někteří poslanci,
  ale i další začali říkat:
 • 00:26:36 Prosím vás, co vy chcete?
  Vždyť my ty Černé barony známe.
 • 00:26:42 Vždyť my víme,
  jak jste tam trpěli takzvaně.
 • 00:26:48 Doma v kůlně jsem udělal
  takovou hlavu,
 • 00:26:53 vysochal vlastníma rukama,
  ačkoliv nikdy jsem nebyl sochař,
 • 00:26:58 a z toho vznikla taková postava
  pétépáka, inteligenta,
 • 00:27:03 protože má moje staré brýle.
 • 00:27:07 Takže to jste vlastně vy.
 • 00:27:10 Takže bych to mohl být já.
 • 00:27:19 I takový byl rok 1950.
  Příště se můžete těšit
 • 00:27:22 třeba na sovětské experimenty
  v československém zemědělství,
 • 00:27:27 módu nebo Pohraniční stráž.
  To už ale bude rok 1951.
 • 00:27:32 Mějte se hezky.
 • 00:27:35 Bojovný, dynamický dějepis
  v našich hlavách.
 • 00:27:38 Otázky leninismu,
  traktoru síla dravá.
 • 00:27:41 Krátký kurz našich dějin
  a bolševická kázeň,
 • 00:27:45 úvodník v Rudém právu,
  koncert, sport, horká lázeň.
 • 00:27:50 To vše je pětiletka.
 • 00:27:53 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2013

Související