iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 9. 2012
18:26 na ČT24

1 2 3 4 5

22 hlasů
35701
zhlédnutí

Retro

Internet

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Retro

 • 00:00:20 Vítejte v dalším Retru
  z devadesátých let.
 • 00:00:22 Internet je pro většinu z nás
  dnes už takovou samozřejmostí,
 • 00:00:25 že bychom si bez něj nedokázali
  svět už ani představit,
 • 00:00:29 a tak se dnes vrátíme
  do raných devadesátých let,
 • 00:00:31 kdy byl u nás internet
  ještě v plenkách
 • 00:00:34 a kdy se k němu tehdejší
 • 00:00:36 Československá federativní
  republika teprve připojovala.
 • 00:00:39 Podíváme se do pionýrských dob
  československého internetu.
 • 00:00:43 Po dokončení všech technických
  prací jsme na 13. února 1992
 • 00:00:48 uspořádali slavnostní připojení
  Československa k Internetu.
 • 00:00:53 To znamená, že toto je den,
  kdy bylo Československo
 • 00:00:57 oficiálně připojeno
  ke globální síti Internet.
 • 00:01:01 O internetu se budeme bavit
 • 00:01:03 s autorem sci-fi románů
  Ondřejem Neffem.
 • 00:01:06 Já tvrdím odjakživa,
  že internet není věc. To je stav.
 • 00:01:12 Při šíření internetu do domácností
  sehrál
 • 00:01:15 velmi důležitou roli
  první český vyhledávač.
 • 00:01:19 Seznam sehrál obrovskou roli
  v rychlém rozšíření internetu
 • 00:01:23 pro běžné uživatele,
  pro domácnosti, pro malé firmy
 • 00:01:27 především proto,
  že byl český, mluvil česky.
 • 00:01:35 Supersíť počítačových sítí
  propojená telefonními linkami,
 • 00:01:39 satelity a optickými vlákny.
  Možná tak nějak by se dala
 • 00:01:43 charakterizovat síť Internet
  nebo taky úplně jinak,
 • 00:01:46 ale to už je jedna z prvních otázek
  pro mého dnešního hosta
 • 00:01:49 -doktora Tomáše Svobodu.
  Dobrý den. -Dobrý den.
 • 00:01:53 Pane doktore, Internet,
  co to tedy vlastně je?
 • 00:01:56 Internet je obrovská celosvětová
  soustava telekomunikačních linek,
 • 00:01:59 počítačových zařízení
  a také milionů uživatelů.
 • 00:02:03 Tato síť svým uživatelům umožňuje
  bez ohledu na vzdálenosti
 • 00:02:09 spolu komunikovat
  nebo sdílet různé informace.
 • 00:02:12 Vážená kolegyně, vážený kolego,
  psal roku 1992
 • 00:02:15 otec československého internetu
  Jan Gruntorád.
 • 00:02:18 Dovoluji si vás pozvat
  na oficiální zahájení provozu
 • 00:02:21 počítačové sítě Internet v ČSFR,
 • 00:02:24 které se bude konat ve čtvrtek
  13. února v posluchárně
 • 00:02:27 Elektrotechnické fakulty ČVUT
  v Praze.
 • 00:02:30 Jaká cesta vedla k této pozvánce,
  zjišťovala Aneta Vojtěchová.
 • 00:02:38 My se momentálně nacházíme
  v prostorách
 • 00:02:44 v podstatě tehdy
  výpočetního centra ČVUT.
 • 00:02:47 Dneska ty prostory
  si pronajímá sdružení CESNET.
 • 00:02:50 Ale konkrétně do těchto lokalit
  byl zaveden ten mezinárodní okruh
 • 00:02:55 z Lince do Prahy
  a tady byl umístěn tehdy
 • 00:02:59 ještě střediskový počítač, který
  byl poprvé připojen na internet.
 • 00:03:11 Datové přenosy mezi různými
  středisky univerzitními
 • 00:03:15 v naší zemi probíhaly od poloviny
  80. let minulého století.
 • 00:03:20 Ta základní příprava,
  přenos dat, tady byla.
 • 00:03:26 Mnichovský COM-M-TEX předvedl
  speciální faxové a telexové karty,
 • 00:03:30 které umožňují uživateli
  osobního počítače kategorie PC,
 • 00:03:35 XT, AT proměnit svůj přístroj
  v telex či fax.
 • 00:03:39 Znamená to, že s poměrně nízkými
  náklady a jednoduchou úpravou
 • 00:03:44 lze uvedené počítače využít zároveň
  jako telekomunikační prostředky,
 • 00:03:49 navíc se všemi výhodami
  osobního počítače.
 • 00:03:52 A tak bychom mohli
  k naší malé radosti
 • 00:03:55 ve výčtu zajímavých,
  ale hlavně ve vyspělých zemích
 • 00:03:58 nutných a normálně fungujících
  zařízení pokračovat.
 • 00:04:01 Ani tvrzení, že právě tady jsme
  snad nejvíce zaspali,
 • 00:04:05 není nic objevného,
  a protože naše zpoždění
 • 00:04:08 je tak obrovské,
  máme možná jen jedinou šanci.
 • 00:04:11 Tou je vzájemná spolupráce
  s předními světovými výrobci.
 • 00:04:15 Já jsem měl to štěstí,
  že jsem v roce 1988 vyhrál konkurz.
 • 00:04:20 Byl jsem na čtyřměsíční stáži
  na Technické univerzitě v Dánsku
 • 00:04:25 a dělal jsem tam vývoj
  v oblasti modemu pro přenos dat.
 • 00:04:30 Tam jsem se poprvé v podstatě
  dozvěděl o internetu.
 • 00:04:34 Byl jsem se na něj podívat.
 • 00:04:37 Byla řada lidí, asi patnácti, velmi
  intenzivně bušili do klávesnic.
 • 00:04:42 Já jsem se ptal,
  co ti lidi dělají.
 • 00:04:45 A oni řekli:
  Ti lidé mailují.
 • 00:04:48 Já jsem se ptal,
  co to je a k čemu to je dobré,
 • 00:04:51 protože skutečně jsem viděl poprvé
  něco jako elektronická pošta,
 • 00:04:55 takže mně zkrátka vysvětlili,
  že to je systém,
 • 00:04:58 který slouží k přenosu souborů.
  To bylo pro mě
 • 00:05:02 první fyzické setkání
  v podstatě se službami internetu.
 • 00:05:08 E-mail, electronic mail,
  česky říkáme elektronická pošta.
 • 00:05:13 Ale to můžeme poslat jenom
  těm divákům, kteří e-mail vlastní.
 • 00:05:18 Nejenom těm,
  kteří e-mail vlastní,
 • 00:05:21 ale jejichž adresu
  v e-mail známe.
 • 00:05:24 Například moje adresa
  je už velice známá.
 • 00:05:28 To je Mannová,
  to je vaše jméno.
 • 00:05:31 -Pak je tam taková ta motanina.
  -Tomu říkáme správně at,
 • 00:05:35 ale programoví odborníci
  tomu někdy říkají zavináč.
 • 00:05:39 CS bude Československo,
  EARN asi název té sítě.
 • 00:05:43 CS je skutečně Československo
  a EARN je označení sítě.
 • 00:05:46 Je to evropská síť
  a je to zkratka
 • 00:05:49 European Academic
  and Research Network,
 • 00:05:53 což znamená Evropská univerzitní
  výzkumná síť.
 • 00:05:57 Ještě před Internetem
  byla síť takzvaná EARN
 • 00:06:00 European Academic
  and Research Network,
 • 00:06:04 která byla v podstatě dostupnější
  a rozšířenější.
 • 00:06:08 Díky osobním kontaktům
  na pracovníky univerzity v Linci
 • 00:06:13 jsme požádali tu správu sítě EARN.
 • 00:06:16 Bohužel nám odpověděli,
  že země za železnou oponou
 • 00:06:21 se z technologických důvodů
  nemůžou do té sítě připojit.
 • 00:06:26 V roce 1989 jsme poslali
  tu žádost znova.
 • 00:06:30 ČVUT se připojilo.
 • 00:06:33 Tak jsme se rozhodli zorganizovat
  právě to oficiální otevření
 • 00:06:38 služeb Internetu na 13. února právě
  na elektrofakultu ČVUT v Praze,
 • 00:06:45 kde jsme udělali setkání
  u příležitosti
 • 00:06:48 slavnostního připojení tehdy ještě
  Československa do Internetu.
 • 00:06:54 Po přestávce jsme účastníky
  rozdělili na dvě skupiny
 • 00:06:59 zhruba po padesáti lidech,
  kteří se šli právě podívat
 • 00:07:04 do těchto prostor,
  kde to připojení bylo
 • 00:07:08 a kde byly právě ty terminály,
  kde jsme lidem ukazovali,
 • 00:07:12 co je elektronická pošta,
  jak se pošle mail,
 • 00:07:15 jak je možno v podstatě
  přenést nějaký soubor.
 • 00:07:19 Co bylo nejzajímavější
  a co právě ta počítačová síť
 • 00:07:22 neumožňovala,
  byl vzdálený přístup.
 • 00:07:26 Velké počítače mohou pracovat
  současně na několika úlohách
 • 00:07:30 a také si mohou předávat
  informace.
 • 00:07:33 Počítače mohou být spolu
  také propojeny.
 • 00:07:36 Nejenom to. Počítače mohou
  informace i vzájemně sdílet.
 • 00:07:40 Jestlipak víte,
  co to znamená sdílení?
 • 00:07:43 To znamená,
  když já s Františkem
 • 00:07:45 budeme třeba jíst
  jednu svačinu společně.
 • 00:07:48 I tak to můžeme říci.
 • 00:07:50 On ten internet v roce 1992
  a těsně poté vypadal
 • 00:07:56 dost jinak než dneska
  a řada služeb,
 • 00:07:58 které dneska používáme,
  v něm ještě nebyla,
 • 00:08:01 takže ten internet byl
  hlavně o psaní e-mailů,
 • 00:08:03 o elektronickém
  korespondenčním styku,
 • 00:08:06 o stahování souborů,
  o nějakých textech.
 • 00:08:08 Určitě to nebylo o hraní her
  nebo nějakém sdílení videí
 • 00:08:11 nebo takových věcech.
  To přišlo mnohem později.
 • 00:08:14 V těch pionýrských dobách
  řada činností na internetu
 • 00:08:17 se dělala úplně jinak než dnes,
  mnohem složitěji.
 • 00:08:20 Třeba když jste potřebovali
  najít nějaký soubor,
 • 00:08:22 tak to nebylo jako dnes,
  že zadáte jméno souboru do Googlu
 • 00:08:26 a on vám najde jeho výskyty.
  Tehdy jste museli použít
 • 00:08:29 specializovanou službu,
  která hledala právě soubory.
 • 00:08:32 Museli jste poměrně přesně říci
  dopředu,
 • 00:08:34 kde konkrétně chcete
  ten soubor hledat,
 • 00:08:36 na jakém konkrétním místě,
  konkrétním úložišti.
 • 00:08:39 Každý uživatel musel
  umět s tou službou pracovat.
 • 00:08:42 Dneska mu stačí pracovat
  s jednou službou, s webem.
 • 00:08:50 Internet tvoří miliony počítačů
  propojených pavoučí sítí kabelů.
 • 00:08:55 Internet roste tak rychle,
  že se k němu budeme moci
 • 00:09:00 připojit stejně snadno,
  jako si teď naladíme televizi.
 • 00:09:04 Všechno, co k napojení na soustavu
  Internetu potřebujeme, je počítač,
 • 00:09:09 modemová propojení na telefonní síť
 • 00:09:12 a připojení na některou společnost
  Internetu.
 • 00:09:19 Na závěr pořadu jsem si pozval
  hned celou redakci
 • 00:09:23 českých internetových novin,
 • 00:09:25 prvních českých
  internetových novin.
 • 00:09:28 Skládá se z Ondřeje Neffa,
  spisovatele,
 • 00:09:31 a z Tomáše Vilda.
 • 00:09:34 Kdo byl vlastně čtenář v roce 1996
  Neviditelného psa
 • 00:09:37 a jak rychle se i ten váš server
  vyvíjel a proměňoval?
 • 00:09:41 Tehdy samozřejmě převažovala
  studentská komunita
 • 00:09:46 nebo vůbec lidi, kteří byli
  spojeni s vysokými školami,
 • 00:09:53 protože tam ten internet
  byl implementován jako první.
 • 00:09:57 Dlouho trvalo, než to začalo
  pronikat do domácností.
 • 00:10:02 Z mnoha důvodů.
 • 00:10:04 Jeden z důvodů velmi závažných
  byla zabedněnost
 • 00:10:09 tehdejšího Telecomu, který nastavil
  tak absurdní cenovou politiku,
 • 00:10:14 že pro normálního člověka
 • 00:10:17 ten internet byl
  prakticky nedostupný luxus.
 • 00:10:21 Organizátoři protestu
  proti monopolu Telecomu
 • 00:10:24 dosáhli prvního úspěchu.
  Telecom ustoupil
 • 00:10:26 a připravil plán snížení
  některých poplatků za internet.
 • 00:10:29 Protestujícím ale návrh
  SPT nestačí.
 • 00:10:32 Jedna z pasáží totiž znovu
  počítá se zdražením.
 • 00:10:35 Tam je stále ještě zdražení
  dosti podstatné z 80 haléřů
 • 00:10:41 na korunu, to je 20 procent
  a o tom se nedá diskutovat.
 • 00:10:44 Na které stránky vy jste se tady
  v češtině začal dívat
 • 00:10:48 jako na ty první,
  které vás bavily,
 • 00:10:51 nebo co vůbec tady v českém jazyce
  bylo tehdy dostupné?
 • 00:10:56 V té době přišel Ivo Lukačovič
  se Seznamem,
 • 00:11:00 ale to skutečně v té době
  byl holý Seznam,
 • 00:11:05 to znamená de facto adresář
  existujících stránek na internetu.
 • 00:11:10 Potom agentura Mia
  překlápěla obsahy novin.
 • 00:11:15 Já vím, že jedno z prvních
  bylo, myslím, Právo,
 • 00:11:20 ne-li první,
  pokud mě paměť neklame.
 • 00:11:24 Lidové noviny a Fronta
  tam do toho taky přišla.
 • 00:11:29 To bylo v podstatě všechno.
  Tam toho opravdu moc nebylo.
 • 00:11:35 Toto je Bart,
  aktuálně můj pes,
 • 00:11:39 který je určitým partnerem
  mého internetového deníku.
 • 00:11:43 Barte, žádné kraviny.
  Barte, k noze! Šup!
 • 00:11:48 Ovšem skutečný Neviditelný pes,
  to je tento zelený.
 • 00:11:53 To je jakási idealizovaná podoba
  Bartova předchůdce,
 • 00:11:58 německého ovčáka Gordona.
  Ten ve vypjatých chvílích,
 • 00:12:03 kdy měl být za nějaké mimořádné
  zločiny exemplárně ztrestán,
 • 00:12:08 tak předstíral neviditelnost
  a zakrýval si packami oči.
 • 00:12:13 Vzpomenete si ještě, jaké bylo vaše
  hardwarové vybavení počítače,
 • 00:12:18 na čem jste vlastně pracoval
  a jak rychlé bylo to připojení?
 • 00:12:21 Kdybych si to měl vybavit,
  tak tady zezelenám a omdlím,
 • 00:12:26 protože to bylo šílené,
  poněvadž to souviselo taky
 • 00:12:30 se stavem telefonní sítě,
  protože ten internet pochopitelně
 • 00:12:35 šel přes telefon, my jsme měli
  se sousedem podvojnou linku.
 • 00:12:39 To bylo šílené,
  protože stačilo,
 • 00:12:43 aby on zvedl telefon,
  a mně okamžitě to spojení spadlo.
 • 00:12:49 Abych já mohl dělat
  Neviditelného psa,
 • 00:12:52 tak jsem musel vstávat
  ve čtyři hodiny ráno a bušit to,
 • 00:12:56 dokud on se nevzbudí.
  On se vzbouzel po čertech brzy.
 • 00:13:00 Já jsem asi po dvou letech
  strašného úsilí získal
 • 00:13:05 takzvanou pevnou linku,
  která byla drahá.
 • 00:13:11 Já mám dojem, že jsem platil
  asi pět tisíc měsíčně.
 • 00:13:15 Ale pozor!
  To bylo za hubičku,
 • 00:13:19 protože co já vím,
  tak takzvaná leaseline stála
 • 00:13:23 firmu tehdy asi 40 000 korun,
  to bylo nějak ze známosti
 • 00:13:27 a že mě měli rádi,
  protože všichni lidi
 • 00:13:31 od telekomunikačních firem,
  to jsou všechno scifisti,
 • 00:13:34 takže tomu fandili, ale zase se mi
  to zadarmo nemohlo dát,
 • 00:13:38 takže jsem vždycky platil
  nějak okolo těch pěti tisíc.
 • 00:13:45 Zpočátku internet sloužil
  jen akademickým účelům.
 • 00:13:48 Jeho rychlost a objem
  přenesených dat se samozřejmě
 • 00:13:52 s dnešními parametry
  vůbec nedají srovnávat.
 • 00:13:55 Přesto se ale jednalo
  o technologickou revoluci,
 • 00:13:58 která svět změnila už navždy.
 • 00:14:02 Ptáte se,
  co můžete na internetu dělat?
 • 00:14:06 Pojďte se podívat dovnitř.
 • 00:14:12 Teď letíme uvnitř optického kabelu
  v síti Internetu.
 • 00:14:16 Je to,
  jako když jedete chodbou
 • 00:14:19 a otvíráte dveře
  do různých místností.
 • 00:14:23 Všechno je tu možné. Můžete
  vstoupit do skvělých knihoven
 • 00:14:27 nebo se podívat
  do neskutečných světů.
 • 00:14:31 Můžete si popovídat s vědci,
  kteří pracují na raketách,
 • 00:14:35 nebo zakládat tajné společnosti.
 • 00:14:39 Ze začátku se o rozvoj sítě
  starala parta
 • 00:14:44 v jistém směru nadšenců z ČVUT
  i z ostatních vysokých škol.
 • 00:14:48 Ten uzel Internetu provazovalo
 • 00:14:51 České vysoké učení technické
  v Praze.
 • 00:14:54 V rámci roku 1992
  jsme internet rozvedli
 • 00:14:58 do všech nejvýznamnějších pracovišť
  vysokých škol v republice.
 • 00:15:03 To znamená,
  že ti první uživatelé
 • 00:15:06 byli skutečně akademičtí uživatelé.
 • 00:15:10 Někdy kolem roku 1994 a 1995
  se parta pracovníků
 • 00:15:15 vysokých škol odtrhla,
  založila v podstatě firmu
 • 00:15:20 a začali poskytovat internet
  na komerční bázi.
 • 00:15:26 Byla tady snaha utvořit
  nějaký subjekt,
 • 00:15:30 který adekvátně reprezentuje
  všechny vysoké školy
 • 00:15:34 a Akademie věd,
  což byl v podstatě impuls k tomu,
 • 00:15:38 že jsme v březnu 1996 založili
  sdružení všech veřejných
 • 00:15:43 vysokých škol a Akademie věd
  a dali mu název CESNET.
 • 00:15:52 Síť CESNET krátce
  po svých počátcích začala fungovat
 • 00:15:55 jako první provider internetový
  v České republice.
 • 00:16:02 Telekomunikační společnosti
  se k tomu stavěly
 • 00:16:05 ze začátku velmi pesimisticky.
  Řekly, že to je věc,
 • 00:16:08 která z jejich pohledu
  nemá budoucnost,
 • 00:16:11 a nehodlaly se tomu věnovat.
  Postupně změnily názor
 • 00:16:15 a i Český Telecom začal
  asi v roce 1996
 • 00:16:19 poskytovat internetové služby.
 • 00:16:22 V době, kdy se u nás
  ještě používaly
 • 00:16:25 analogové telefonní ústředny,
  což bylo před rokem 2000,
 • 00:16:30 tak tyto ústředny neuměly
  měřit délku připojení,
 • 00:16:33 takže tam jste vlastně platili
  za vytočení toho spojení
 • 00:16:36 nebo za navázání toho spojení
  nějakou jednorázovou sazbu,
 • 00:16:40 což tehdy byla většinou
  jedna koruna.
 • 00:16:42 Pak ten uživatel mohl zůstat
  připojen libovolně dlouhou dobu,
 • 00:16:46 než mu to spadlo,
  než o to spojení přišel.
 • 00:16:49 V začátcích 90. let byla
  telefonní síť v tak strašném stavu,
 • 00:16:57 že hrozila kolapsem,
  nedokázala pojmout nová volání.
 • 00:17:00 Víte, že po politických změnách
  ekonomika rostla,
 • 00:17:03 všichni potřebovali volat.
 • 00:17:05 Tam proběhla velká modernizace
  v 90. letech.
 • 00:17:08 První, co se udělalo,
  byly páteřní sítě,
 • 00:17:11 dálkové sítě optické, digitální,
  pak se začala vyměňovat
 • 00:17:14 přístupová síť,
  takže hodně investic do toho šlo.
 • 00:17:17 Jsou to desítky miliard.
  I díky tomu dneska ta síť
 • 00:17:20 je schopna poskytovat internet
  a připojení k internetu.
 • 00:17:23 Tito lidé pokládají kabel
  z optických vláken,
 • 00:17:26 zvláštní kabel pro přenos signálu
  pomocí světelných impulsů
 • 00:17:30 namísto elektrickým proudem.
 • 00:17:33 Podívejte,
  jak je ten optický kabel malý.
 • 00:17:37 Ale může přenášet
  tisíckrát více informací
 • 00:17:42 než starší elektrické kabely.
 • 00:17:45 Přidáme-li techniku počítačů,
  mohou se informace šířit
 • 00:17:49 po celém světě stisknutím knoflíku.
  Tento systém se jmenuje Internet.
 • 00:17:55 V České republice se internet
  rozvíjel trošku nepříjemně
 • 00:17:59 do poloviny roku 1995,
  protože do té doby mohl
 • 00:18:03 být pouze akademický.
  Existoval monopol
 • 00:18:06 na připojování k internetu,
  který byl tehdy klasifikován
 • 00:18:09 jako veřejná služba přenosu dat,
  a to mohl poskytovat
 • 00:18:13 pouze tehdejší Eurotel.
  Ta exkluzivita padla
 • 00:18:16 v polovině roku 1995,
  takže od té doby vznikají
 • 00:18:19 komerční internetoví provideři,
  kteří připojili kohokoliv.
 • 00:18:23 Nicméně ještě relativně
  dlouhou dobu
 • 00:18:26 ten internet byl poměrně drahý.
 • 00:18:28 SPT Telecom začal poskytovat
  možnosti datového připojení.
 • 00:18:32 Internet jako takový vznikal
  pak prostřednictvím poskytovatelů,
 • 00:18:37 kteří zajišťovali připojení
  k internetu jak světovému
 • 00:18:40 nebo lokálnímu
  tady v České republice.
 • 00:18:42 Možná z pudu sebezáchovy byla
  na dnešní den vyhlášena akce
 • 00:18:47 Internet proti monopolu,
 • 00:18:49 tedy proti plánovanému zdražení
  od 1. ledna příštího roku.
 • 00:18:54 Ten problém, který je
  s internetovou komunitou, je ten,
 • 00:18:58 že je tam velmi dlouhá doba
  provozu.
 • 00:19:03 Ten dopad by byl ve většině
  případů šedesátiprocentní.
 • 00:19:06 Půl roku vidíme inzeráty,
  kampaň Telecomu pro internet,
 • 00:19:11 což je pozitivní,
  ale na druhé straně
 • 00:19:15 je ohromné pokrytectví,
  protože zároveň zdražují
 • 00:19:18 a ten internet vzdalují
  od lidí.
 • 00:19:20 Tady velmi pozitivní roli
  sehrála Evropská komise,
 • 00:19:24 která dala striktní požadavek
  na deregulaci telekomunikací,
 • 00:19:28 ke které došlo v roce 1996.
  To znamená, že začala konkurence.
 • 00:19:33 Ceny se dostaly
  do reálnějších oblastí.
 • 00:19:42 Telecom tehdy pouštěl tzv. dial-up,
  což je vytáčené připojení
 • 00:19:45 známé jako jedna
  z prvních masivních možností,
 • 00:19:48 jak se připojit k internetu.
 • 00:19:50 To mělo
  takové charakteristické zvuky.
 • 00:19:52 Když ten modem se připojoval,
  tak se vlastně domlouval
 • 00:19:55 s tím modemem
  na protější straně
 • 00:19:57 u toho internetového providera,
  ty modemy si jakoby pískaly
 • 00:20:01 proti sobě, ona to byla
  taková jejich domluva na tom,
 • 00:20:04 jaké parametry přenosu
  budou používat,
 • 00:20:06 jakou rychlostí
  budou komunikovat.
 • 00:20:08 To byl
  takový charakteristický zvuk,
 • 00:20:10 který dnešní uživatelé internetu
  už neslyší.
 • 00:20:20 Ať se nám to líbí nebo ne,
  ten nový podivný svět je tu.
 • 00:20:24 A my se před ním neschováme.
 • 00:20:27 Otázkou je,
  jak ho nejlépe využít.
 • 00:20:35 Vy samozřejmě patříte k největším
  popularizátorům internetu u nás,
 • 00:20:39 ale dokázal jste si vy
  i jako autor sci-fi představit,
 • 00:20:43 kam se vlastně internet
  za těch dvacet let až dostane?
 • 00:20:47 Dokázal.
  Já jsem o tom i psal.
 • 00:20:52 Já jsem vlastně internet,
  ještě dřív než vznikl,
 • 00:20:56 popsal ve svých románech,
  zejména v románu Millenium,
 • 00:21:01 Měsíc mého života,
  kde vlastně popisuji de facto
 • 00:21:06 informačně nebo hardwarově
  rozptýlené médium,
 • 00:21:11 s kterým se komunikuje
  přes nějaké vzdálené terminály
 • 00:21:16 a získávají se z toho informace,
 • 00:21:20 takže po této stránce
  mám svědomí čisté.
 • 00:21:25 Myslím si,
  že jsem tohle předvídal správně.
 • 00:21:29 Jak si myslíte, že internet
  jako vynález lidstvu změnil život?
 • 00:21:33 Internet vlastně souvisí
  s takovým velmi obecným trendem
 • 00:21:38 rušení prostoru.
 • 00:21:40 Člověk, který má dvě nohy
  a má určitou tělesnou výbavu,
 • 00:21:46 je vlastně předurčen operovat
  v okruhu, já nevím,
 • 00:21:52 dvou kilometrů od místa,
  kde se zrodil nebo kam ho přenesli.
 • 00:22:03 Vlastně všechny ty civilizační
  prvky od vynálezu koňského sedla
 • 00:22:09 a kola a vozů vedou k rozšíření
  okruhu působnosti člověka.
 • 00:22:22 Internet v polovině 90. let pronikl
  i do českých domácností.
 • 00:22:26 Jaké služby lidé tehdy využívali?
 • 00:22:29 Jak vypadal design
  webových stránek?
 • 00:22:31 Jak vznikl první český vyhledávač?
  To se dozvíte v další reportáži.
 • 00:22:35 Mezi nejznámější vyhledávače
  patří asi Alta Vista nebo Yahoo,
 • 00:22:40 ale na začátek bych
  asi spíše doporučil
 • 00:22:43 české vyhledávače
  Atlas nebo Seznam.
 • 00:22:46 Určitě nejznámějším českým
  vyhledávacím serverem je Seznam.
 • 00:22:50 Najdete ho na adrese
  www.seznam.cz.
 • 00:22:53 S velkou pravděpodobností
  je Seznam vstupenkou
 • 00:22:56 do internetu pro začátečníky.
 • 00:22:58 Seznam vznikl v roce 1996
  jako katalog internetových stránek,
 • 00:23:05 protože tenkrát nebyla
  žádná služba,
 • 00:23:08 která by někde shromažďovala
  obsah na internetu,
 • 00:23:11 jaký se tam dá dohledat,
  takže z toho důvodu vznikl
 • 00:23:15 Seznam v hlavě
  Iva Lukačoviče.
 • 00:23:18 Já jsem do Seznamu přišel
  někdy na přelomu let 1997 a 1998.
 • 00:23:23 V tu dobu měl Seznam
  pořád jenom tu jednu službu,
 • 00:23:28 což byl Seznam s vyhledávačem.
  Těsně po mém nástupu
 • 00:23:32 jsme spouštěli e-mail, Novinky,
  Seznam dnes a další služby,
 • 00:23:38 jak je víceméně už znáte dnes.
 • 00:23:41 Pokud hledáte informace
  na českých zdrojích,
 • 00:23:44 je poněkud nepraktické k tomu
  používat vyhledávače
 • 00:23:47 jako Alta Vista nebo Yahoo,
  které pracují
 • 00:23:50 s obrovskými databázemi
  s celosvětovým záběrem.
 • 00:23:53 To si jako první uvědomil
  jeden 22letý student ČVUT
 • 00:23:56 a vytvořil vlastní
  vyhledávací službu
 • 00:23:59 známou jako Seznam
  českého internetu.
 • 00:24:02 Ta patří dnes u nás
  k nejoblíbenějším.
 • 00:24:06 Především bylo potřeba
  mít ten nápad.
 • 00:24:11 Když jsem začínal tu firmu dělat,
  tak jsem zjistil,
 • 00:24:13 že na internetu je spousta
  českých stránek,
 • 00:24:15 které uživatelé nemají kde najít.
  Chybí nějaká služba,
 • 00:24:17 která by jim umožnila
  tyto stránky najít.
 • 00:24:20 Proto jsem tuto díru na trhu
  nebo spíš díru v českém internetu
 • 00:24:23 zaplnil a doufám,
  že jsem ji zaplnil dobře.
 • 00:24:24 Když jsem přišel já do Seznamu,
  tak Seznam už nesídlil
 • 00:24:29 doma u Ivových rodičů,
  ale měli jsme pronajatý malý byt
 • 00:24:34 v takové vilce u nemocnice
  pod Homolkou.
 • 00:24:38 Vybavení znamenalo jeden modem,
  kterým jsme byli všichni
 • 00:24:42 připojeni k internetu,
  to znamená nejpomalejší připojení
 • 00:24:45 na světě,
  jaké si dovedete představit,
 • 00:24:48 a za ním čtyři lidé.
  V té vilce vznikalo všechno.
 • 00:24:50 Tam se programovalo,
  administrovalo.
 • 00:24:53 Měli jsme tam i jednoho obchodníka,
  na tu dobu už nevídaná věc.
 • 00:24:58 Pokračovat můžeme třeba Atlasem,
  nikoliv zeměpisným,
 • 00:25:01 ale tím na adrese
  www.atlas.cz.
 • 00:25:04 Atlas překvapí
  propracovaným systémem,
 • 00:25:06 který vám mimo běžného pátrání
  umožní zřídit si
 • 00:25:10 vlastní e-mailovou schránku.
  Relativně novým vyhledávačem
 • 00:25:13 na českém trhu je Zmije
  www.zmije.cz.
 • 00:25:16 Zmije má zajímavou úpravu,
 • 00:25:18 a pokud ji vyzkoušíte,
  nebudete zklamáni.
 • 00:25:22 Role Seznamu je zajímavá.
 • 00:25:24 On ve své době nebyl
  zdaleka jediný.
 • 00:25:27 Takových podobných projektů
  bylo více.
 • 00:25:30 Byl třeba portál u zdroje
  a byla řada dalších.
 • 00:25:35 Tam bylo důležité,
  že on u toho pan Lukačovič
 • 00:25:38 vydržel hodně dlouhou dobu,
  byl schopen do toho investovat,
 • 00:25:42 byl schopen ten svůj portál,
  on už to nebyl
 • 00:25:45 jenom ten katalog, rozvíjet,
  takže nakonec v tom
 • 00:25:49 jakoby dlouhodobém souboji
  s ostatními on vyhrál.
 • 00:25:52 Byla to hrozně důležitá služba
  v tom,
 • 00:25:55 že v roce 1996 neexistovala
  žádná jiná služba,
 • 00:26:00 která by uceleně v sobě shromáždila
  veškerý obsah českého internetu,
 • 00:26:05 takže v tomto byl Seznam výjimečný.
 • 00:26:09 Česká republika
  je jedna z mála zemí,
 • 00:26:12 kde se národní vyhledávač
  drží vůči Googlu.
 • 00:26:15 Vůbec to není jednoduchá situace.
 • 00:26:18 Já si myslím,
  že Seznam si vede velmi dobře.
 • 00:26:22 Je v rámci vyhledávání
  v České republice často
 • 00:26:27 efektivnější než Google,
  který má globální rozměr.
 • 00:26:33 Doteď nám někteří uživatelé
  na helpdesk telefonují s tím,
 • 00:26:37 že jim nefunguje internet
  ve chvíli,
 • 00:26:40 kdy se jim v prohlížeči
  neobjeví Seznam,
 • 00:26:43 takže pořád internet a Seznam
 • 00:26:46 tady pro spoustu uživatelů
  je synonymum.
 • 00:26:53 Náš seriál o v současnosti
  nejrychleji rostoucím
 • 00:26:56 informačním médiu, internetu,
  dnes končí.
 • 00:27:00 Kdy jste se na internet
  připojili vy?
 • 00:27:03 Jaké služby na síti
  jste tehdy využívali?
 • 00:27:06 Jak internet změnil váš život?
  Pište nám to, kam jinam,
 • 00:27:10 než na vaše webové stránky
  www.retromanie.cz.
 • 00:27:13 Příští týden na viděnou
  u dalšího Retra z 90. let.
 • 00:27:33 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2012

Související