iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 10. 2011
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

19 hlasů
52944
zhlédnutí

Retro

Pivo

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Retro

 • 00:00:33 Život bez piva si my Češi
  nedokážeme představit.
 • 00:00:36 Stejně tomu bylo
  i za socialismu.
 • 00:00:38 Přesto toto průmyslové odvětví
  nemělo na růžích ustláno.
 • 00:00:41 Dnešní Retro bude o tom,
 • 00:00:44 jak fungovaly československé
  pivovary a jaké pivo vařily.
 • 00:00:50 Začátek dnešního Retra bude
  patřit exportním pivovarům.
 • 00:00:55 Měli jsme jednodušší přístup
  ke kvalitním surovinám.
 • 00:00:59 Měli jsme taky možnost získat
  některé technologické
 • 00:01:02 a technické celky z dovozu.
 • 00:01:05 Také vám prozradíme,
  kdo rozhodoval o ceně piva.
 • 00:01:10 Cena piva za totáče byla
  vysoké politikum,
 • 00:01:13 protože to přímo ovlivňovalo
  náladu pracujících.
 • 00:01:16 Nakonec se dozvíte,
  jak se žilo zaměstnancům pivovarů.
 • 00:01:19 Ještě bych mohl říci
  jednu takovou kuriozitu,
 • 00:01:22 že jsme se vždycky dost těšili,
  když bude nějaká amnestie.
 • 00:01:28 Československé pivo popíjeli
  západní Němci i Angličani.
 • 00:01:32 Pivovary, které vyvážely
  do kapitalistických zemí,
 • 00:01:35 přinášely státu
  cenné devizové prostředky
 • 00:01:38 a měly za to nejrůznější výhody,
  třeba žatecký chmel.
 • 00:01:42 Když jsme jeli do Žatce
  nakupovat chmel,
 • 00:01:46 tak jel podnikový ředitel,
  hlavní inženýr a sládek.
 • 00:01:54 A my tři jsme jeli do Žatce
  vybírat chmel.
 • 00:01:57 Ten chmelařský odborník,
  ten ředitel a ti jeho technologové
 • 00:02:00 to měli už připravené,
  řekli ty šarže,
 • 00:02:03 jaké mají hodnoty,
  a my jsme řekli ano, ten bereme,
 • 00:02:06 ten bereme, ten bereme.
 • 00:02:08 První štoky spadly
  a první věrtele se začaly plnit.
 • 00:02:12 Ano, zelené zlato už proudí
  do skladů.
 • 00:02:15 Zdá se tedy, že pivovary budou
  mít o letošní várku postaráno.
 • 00:02:19 Prazdroj měl určitou prestiž.
 • 00:02:22 Oni to používali
  i jako reklamu,
 • 00:02:26 že ten Prazdroj bere
  jejich surovinu.
 • 00:02:31 Třeba chmel začali brát Japonci,
  když ho bere Prazdroj.
 • 00:02:38 Tehdy sice byla
  celková plocha chmelnic prakticky
 • 00:02:45 dvojnásobná proti dnešní době,
 • 00:02:47 ale protože i tenkrát
  se většina chmele exportovala,
 • 00:02:50 pro české pivovary se dostávalo
  jenom menšinové množství.
 • 00:02:54 Ostatní pivovary musely
  svařovat to,
 • 00:02:57 co bylo na státním přídělu,
  to znamená ty chmele,
 • 00:03:00 které se dovážely
 • 00:03:02 například ze sousedního Německa
  nebo také z Číny.
 • 00:03:06 Právě ten čínský chmel míval
  tenkrát slabší pověst.
 • 00:03:15 Ten pivovar byl
  exportním pivovarem,
 • 00:03:19 takže celou dobu dostával,
  dalo by se říci,
 • 00:03:22 špičkové luxusní suroviny,
  jako je slad,
 • 00:03:24 ten jsme si dělali pořád sami,
  jako je žatecký chmel.
 • 00:03:28 Samozřejmě vodu nám nikdo nevzal,
  tu jsme měli pořád stejnou.
 • 00:03:34 A pokud se týče techniky,
  kterou jsme používali,
 • 00:03:36 tak zase díky tomu,
  že jsme byli exportním pivovarem,
 • 00:03:40 tak jsme měli trošičku náskok
  v té technice a byli jsme
 • 00:03:43 trošičku modernější než ostatní
  pivovary v Československu.
 • 00:03:50 Na druhé straně jsme museli mít
  daleko přísnější systém
 • 00:03:55 kontroly kvality a jakosti výroby
  a v neposlední řadě vlastně
 • 00:03:58 i náš pivovar byl dozorován
  orgány Veřejné bezpečnosti
 • 00:04:02 nebo Státní bezpečnosti, protože
  pokud by zboží bylo reklamováno,
 • 00:04:06 tak se zjišťovalo, zda nebylo
  poškozeno devizové hospodářství
 • 00:04:10 Československé socialistické
  republiky.
 • 00:04:12 Saúdská Arábie neváhá
  a dováží lahve
 • 00:04:16 dobrého plzeňského dokonce letadly.
  Teplé země Středního východu
 • 00:04:20 jsou dobrými zákazníky
  pro náš tekutý chléb.
 • 00:04:23 Tak dobrými, že napříště nebudeme
  už posílat lahve, nýbrž sudy piva,
 • 00:04:26 pro které zařídíme
  stáčírny na místě.
 • 00:04:31 Piva, která se mohla prodávat
  po celém Československu,
 • 00:04:35 v první fázi to bylo pivo
  Pilsner Urquell.
 • 00:04:39 Později se přidal Budvar.
 • 00:04:41 To byla piva, která se taky
  začala exportovat
 • 00:04:45 do kapitalistických zemí.
 • 00:04:50 Nejvíce vyvážel Budvar
  do Německa,
 • 00:04:55 do Velké Británie,
  Rakouska, Švýcarska.
 • 00:05:00 To byly takové klíčové trhy
  z hlediska kapitalistických států.
 • 00:05:04 Českobudějovický Budvar ve snaze
  obohatit náš vánoční stůl
 • 00:05:08 vyrobil 10 000 kolekcí piva.
 • 00:05:15 Jsou v nich exportní dvanáctky
  a patnáctky.
 • 00:05:19 A tak si milovníci piva pochutnají
  i na našem exportním budvaru.
 • 00:05:25 V roce 1911 společnost
  Anheuser-Busch a náš pivovar
 • 00:05:29 jednaly poprvé o tom,
  jak si přerozdělit světové trhy.
 • 00:05:35 Pokud se podíváme na značku
  americkou, Budweiser,
 • 00:05:39 tak to není nic jiného
  než že němečtí přistěhovalci
 • 00:05:44 se nechali inspirovat
  originálním budějovickým pivem
 • 00:05:48 a začali vařit
  originální budějovický ležák
 • 00:05:51 Budweiser Lager Beer
  v Sant Louis.
 • 00:05:54 Budějovický Budvar
  je v městě Budějovice.
 • 00:05:57 V němčině se Budějovice
  řeknou Budweis.
 • 00:06:00 Zcela logicky pivo,
  které se vařilo v Budějovicích
 • 00:06:03 a prodávalo se do teritorií,
  kde se mluvilo německy,
 • 00:06:06 tak se označovalo jako
  Budweiser Beer po dlouhá staletí.
 • 00:06:10 To byl vlastně začátek
  celé té peripetie,
 • 00:06:14 kterou v letošním roce můžeme
  datovat už téměř stoletým výročím.
 • 00:06:21 Československý stát nechtěl
  utrácet devizy za soudní spory,
 • 00:06:25 protože pro Československou
  socialistickou republiku
 • 00:06:27 by to znamenalo placení právníků
  v zahraničí,
 • 00:06:31 takže v tehdejších dobách skutečně
 • 00:06:33 jsme tu míru úspěchu
  v těch sporech měli nižší.
 • 00:06:40 Budějovické pivo, které se vařilo
  v královském městě
 • 00:06:43 dávno před objevením Ameriky,
  má své odběratele
 • 00:06:46 ve více než 25 zemích Evropy,
  Asie a Afriky.
 • 00:06:49 Pijí ho nejen na Kypru,
  v Afghánistánu a v Sýrii,
 • 00:06:53 ale i v Japonsku a Srí Lance.
 • 00:06:56 K radostné povinnosti každého
  pivovarníka patří ochutnávat.
 • 00:07:01 A nejlepší, kde ochutnávat, tak to
  je jednoznačně v ležáckém sklepu.
 • 00:07:09 Takže první věc je vůně.
  Pivo musí mít čistou vůni.
 • 00:07:14 Musí být cítit po sladu,
  po chmelu a jemná vůně kvasnic.
 • 00:07:19 Když jsme vyhodnotili pivo
  čichem,
 • 00:07:23 tak můžeme přistoupit
  k vlastní degustaci.
 • 00:07:35 Je to výborné.
 • 00:07:42 Paní profesorko, přes 50 let
  se pohybujete v pivovarském oboru,
 • 00:07:46 což je hodně mužská záležitost.
  Proč jste si ho vybrala?
 • 00:07:50 Proč jste mezi chlapy
  do toho pivovaru šla?
 • 00:07:54 Abych řekla pravdu,
  já jsem Plzeňačka.
 • 00:07:59 Měli jsme na gymnáziu
  výborného kantora na chemii,
 • 00:08:02 takže už na gymnáziu jsem věděla,
  že chci dělat chemii.
 • 00:08:05 Abych si trošku o tom udělala
  obrázek,
 • 00:08:08 tak jsem procházela
  plzeňské laboratoře.
 • 00:08:11 Tak co je v Plzni? Začala jsem
  ve výzkumném ústavu Škody.
 • 00:08:14 Tam se mi moc nelíbilo,
  protože to je samá anorganika.
 • 00:08:17 Pak jsem byla ve vodárně,
  v lihovaru,
 • 00:08:20 v Marile Rokycany a v pivovaře.
  V tom pivovaře mě to okouzlilo.
 • 00:08:23 To prostředí,
  taková ta láska k tomu řemeslu
 • 00:08:26 -a i zajímavost celého toho oboru.
  -Takže jste byla v pivovaru.
 • 00:08:29 Jak jste se mezi těmi chlapy
  cítila?
 • 00:08:32 Bylo to ze začátku horší.
  Když mi dali vedení laboratoří,
 • 00:08:35 tak tam byli samí muži
  a měli ve zvyku,
 • 00:08:38 že vždycky připravili
  nějaké vzorky na odvoz
 • 00:08:42 na státní inspekci, pak si sedli,
  přinesli si desetilitrovou báň
 • 00:08:47 a celý den popíjeli.
  Když jsem se stala vedoucí,
 • 00:08:51 tak mi nezbylo než to nějak
  zlikvidovat, tak jsem k nim šla.
 • 00:08:55 Oni říkali:
  Paní inženýrka spadla z velké výše,
 • 00:08:58 ona se jde s námi napít.
  Já jsem tu báň vzala nad kanálek,
 • 00:09:01 vypustila a říkám:
  Pánové, tady jste dopili.
 • 00:09:04 Od té doby se tam nepilo
  a musím říci,
 • 00:09:06 že dneska na to vždycky
  staří pánové, pokud ještě žijí,
 • 00:09:09 vzpomínají a říkají:
  Ty jsi nás tenkrát úplně utnula.
 • 00:09:11 Čím vás zaujal ten socialistický
  plzeňský pivovar,
 • 00:09:14 -když jste tam přišla?
  -Já musím říci,
 • 00:09:17 že v pivovarech se nějak
  v socialismu nevěnovala
 • 00:09:21 taková pozornost, ale nemůžu říci,
  že by se to tam nějak profanovalo.
 • 00:09:26 Naopak si myslím, že ti pivovarští
  s tím měli problémy.
 • 00:09:29 Víte, v každém pivovaru ve varně
  byl krucifix.
 • 00:09:32 To byl takový kříž.
  Ne že by to bylo nějak náboženské,
 • 00:09:35 ale bylo to zvykem.
  Nebo když se vypouštěla várka,
 • 00:09:38 tak se říkalo spánembohem.
  Samozřejmě že za socialismu
 • 00:09:41 jim nařizovali,
  aby se ty kříže odstraňovaly,
 • 00:09:44 což pivovarští dělali neradi,
  protože to brali jako svůj symbol,
 • 00:09:48 takže se objevovaly různé nápisy
  pod tím křížem,
 • 00:09:51 že tam byl kříž a pod tím bylo
  Se Sovětským svazem na věčné časy.
 • 00:09:55 To byly krásné paradoxy.
 • 00:09:57 Měl ten kříž nějaké zvláštní místo
  v pivovarech, nebo byl kdekoliv?
 • 00:10:02 Bylo to většinou ve varnách.
  Varna je srdce pivovaru.
 • 00:10:06 Pivovarský pozdrav dej bůh štěstí,
  to znamená opravdu obecně,
 • 00:10:11 že se přeje štěstí, dneska se
  k tomu zase pivovarští vrátili.
 • 00:10:16 Jaká značka piva
  vám tehdy chutnala?
 • 00:10:19 Upřímně řečeno i některé malé
  pivovary měly dobré pivo.
 • 00:10:22 Vzpomínám si, že bylo velmi
  slušné pivo v Železné Rudě.
 • 00:10:25 Zase byly pivovary,
  nebudu je radši jmenovat,
 • 00:10:28 z těch čtrnácti, co měl Prazdroj,
  že to pivo nebylo zrovna dobré.
 • 00:10:31 Řekněte o jednom.
 • 00:10:35 Tak třeba ne že by bylo špatné,
  ale i moji příbuzní,
 • 00:10:38 protože z otcovy strany
  jsem z Chodska,
 • 00:10:40 neměli moc rádi domažlické pivo,
  říkali, že je tvrdé jako kámen.
 • 00:10:46 Podmínky, za kterých se vyrábělo
  pivo v Plzni a Budějovicích,
 • 00:10:49 byly pro desítky dalších podniků
  zcela nedostupné.
 • 00:10:52 Pivovarnictví u nás totiž trpělo
  chronickým nedostatkem
 • 00:10:55 peněz i zaměstnanců.
  Přesto mnohé pivovary
 • 00:10:58 vařily vynikající pivo,
  i když třeba vydrželo jen týden.
 • 00:11:08 Tenkrát vlastně
  pasterizačním zařízením disponovaly
 • 00:11:12 jenom exportující pivovary.
  Všechny ostatní pivovary
 • 00:11:19 prodávaly lahvová piva
  s pěti až sedmidenní garancí.
 • 00:11:23 To samozřejmě byl
  velký handicap.
 • 00:11:25 Vždycky když jste přišli tehdy
  do obchodu a viděli jste tam,
 • 00:11:30 že u těch beden s lahvemi piva
  postávají lidé
 • 00:11:33 a obracejí lahve dnem vzhůru,
  aby viděli,
 • 00:11:36 jestli je tam zákal,
  tak to je třeba doba,
 • 00:11:40 kterou si dnešní zákazníci
  nedokážou vybavit
 • 00:11:44 nebo ji velmi brzo zapomněli,
  protože oni říkají,
 • 00:11:47 tenkrát to bylo pivo,
  ale nikdo si už nevybavuje tu dobu,
 • 00:11:51 kdy šel do obchodu
  a obracel lahev,
 • 00:11:53 jestli už není kalná,
  když se přivezla.
 • 00:11:56 Tehdy jsem objel, dalo by se říci,
  skoro všechny české pivovary.
 • 00:12:00 Když jste přišla do sklepa
  toho pivovaru,
 • 00:12:03 tak všude bylo pivo výborné,
 • 00:12:05 ale potom na cestě k zákazníkovi
  se mnohdy pokazilo.
 • 00:12:12 Pivovary obecně byly
  ve strašlivě špatném,
 • 00:12:16 podinvestovaném stavu.
  Hygiena, sanitace trpěla.
 • 00:12:23 Energetika strašlivá,
  trvanlivost opravdu,
 • 00:12:26 to byl zázrak dodržet
  těch sedm a deset dní.
 • 00:12:30 Musím říci, že hlubokou úctu jsem
  získal k sládkům a podsládkům,
 • 00:12:35 že za těchto strašlivých podmínek
  byli schopni vyrábět pivo
 • 00:12:40 relativně vysoké kvality.
 • 00:12:45 Všechny pivovary
  nebo všechny výrobní jednotky
 • 00:12:48 v určitém kraji patřily
  do jednoho podniku.
 • 00:12:52 Vlastně každý ten pivovar,
  bylo to zdůvodňováno
 • 00:12:55 dovozovými náklady
  a úspornými opatřeními,
 • 00:12:59 měl svůj odbytový rajon, který
  byl přesně na mapě vykreslený,
 • 00:13:04 a tam směl dodávat jenom
  ten dotyčný pivovar a žádný jiný.
 • 00:13:10 Kapitán, Admirál, Kormorán.
  Tahle série zařadila
 • 00:13:14 v loňském roce děčínský pivovar
  mezi pět nejlepších na světě.
 • 00:13:18 Zatím jen v soutěži etiket,
  ale nové značky by měly
 • 00:13:22 reprezentovat i chutnější pivo.
  Na svět přišly proto,
 • 00:13:25 že bývalé pivo
  už prostě nechutnalo.
 • 00:13:28 Stálou kvalitu by teď měl zaručit
  pravidelný průzkum trhu.
 • 00:13:32 Jeden pomocník proto začal
  fungovat.
 • 00:13:35 V Děčíně jako první v kraji
  otevřeli
 • 00:13:38 vlastní průzkumovou prodejnu.
 • 00:13:40 Začalo se kazit pivo.
  Zjistilo se,
 • 00:13:43 že spory těch mikroorganismů,
  které to pivo kazí,
 • 00:13:48 jsou v omítce ve spilce
  a padaly do toho piva.
 • 00:13:53 Takže jediná šance byla omlátit
  omítku na cihlu,
 • 00:13:57 to se stalo ve Velkých Popovicích,
  a znova nahodit a vykachlíčkovat.
 • 00:14:02 Protože vůbec nebyla šance,
  že by na to byly peníze,
 • 00:14:05 tak nezbylo než naložit
  do auta sudy,
 • 00:14:08 zajet za velitelem
  nejbližší vojenské posádky,
 • 00:14:11 domluvit si brigády vojáků.
  Velitelé byli happy
 • 00:14:14 a vojáci jakbysmet,
  protože čtrnáct dní
 • 00:14:17 nebo tři neděle nebyli na vojně
  a byli v pivovaru.
 • 00:14:20 Momentálně není
  nijak zvlášť kvalitní.
 • 00:14:21 Bývá o hodně lepší.
 • 00:14:24 Ta desítka, když není jedenáctka,
  to je špatné.
 • 00:14:27 Udržuje si stálou kvalitu
  a chutná mi.
 • 00:14:30 Je velice špatná.
 • 00:14:31 Není pravda,
  že to pivo bylo lepší.
 • 00:14:35 Je pravda,
  že bylo různorodější.
 • 00:14:38 Dneska, protože všichni mají
  špičkovou techniku
 • 00:14:41 a suroviny mají
  také všichni stejné,
 • 00:14:45 tak prakticky automaticky
  potom to pivo musí být stejnější.
 • 00:14:53 V té době se vyrábělo
  pivo českého typu.
 • 00:14:57 Víme, že převážné množství
  se vyrábělo takzvané desítky,
 • 00:15:02 dneska výčepního piva,
  a menší podíl byl dvanáctky
 • 00:15:07 a ještě výrazně menší podíly
  byly těch ostatních piv.
 • 00:15:14 Byla dvě taková období,
  kdy rázem skokově vzrostl
 • 00:15:19 zájem o tmavé pivo,
  každý pivovar se snažil
 • 00:15:22 vyrábět tmavé pivo v 70. letech,
  ale potom tak rychle,
 • 00:15:26 jak ta obliba přišla,
  tak zase ten zájem poklesl.
 • 00:15:30 Pito je nápoj,
  který prožívá renesanci zájmu,
 • 00:15:33 a to nejen u nás,
  ale i v zahraničí.
 • 00:15:36 Správný termín je kvasný nápoj
  ze sladu a chmelu.
 • 00:15:39 Podstatné je,
  že neobsahuje alkohol.
 • 00:15:42 Nealkoholické pivo se objevilo
  na konci 70. let.
 • 00:15:45 První reakce byly rozpačité,
  protože skutečně chuť
 • 00:15:48 nealkoholického piva je odlišná,
  je to úplně jiný výrobek
 • 00:15:52 než běžné pivo a řada lidí
  tehdy taky nevěřila tomu,
 • 00:15:57 že pokud se napijí tohoto nápoje,
  že skutečně budou čistí,
 • 00:16:02 co se týče alkoholu.
 • 00:16:09 Do Plzně se nejezdí
  jen za výborným pivem,
 • 00:16:12 ale také na výstavu Ex Bier Hobby
  a výměnné burzy pivních etiket,
 • 00:16:16 tácků, korků, skleniček
  a dalších kuriozit.
 • 00:16:19 Lahve byly zelené a hnědé.
  Znalci dávali přednost
 • 00:16:24 lahvím hnědým se zdůvodněním,
  že hnědou barvou skla pronikají
 • 00:16:32 méně ultrafialové paprsky
  a že se pivo méně kazí.
 • 00:16:37 Ve všech pivovarech
  v českých zemích se stáčelo
 • 00:16:41 pivo pouze do těchto lahví.
 • 00:16:45 Etikety a tácky od roku 1948
  do roku 1989 byly výtvarně
 • 00:16:51 velmi chudé, i když některé
  velké pivovary měly
 • 00:16:56 své vlastní výtvarníky,
 • 00:16:59 přesto tito výtvarníci byli
  tiskárnou tlačeni k tomu,
 • 00:17:04 aby vytvářeli drobnou pivovarskou
  reklamu co nejjednodušší.
 • 00:17:10 Typickou ukázkou
  nejjednodušší pivovarské reklamy
 • 00:17:14 je tácek pivovaru Prazdroj Plzeň,
 • 00:17:17 pro českého spotřebitele velmi
  jednoduchý oboustranný tácek.
 • 00:17:22 Druhým táckem potom je exportní,
 • 00:17:26 který byl exportován zároveň
  s výrobky pivovaru
 • 00:17:31 přes importéra do státu Nový York
  do Spojených států amerických.
 • 00:17:38 K usměrnění spotřeby piva
  a pro plynulé zásobování
 • 00:17:42 vnitřního trhu nealkoholickými
  nápoji bylo rozhodnuto zvýšit
 • 00:17:46 od 15. října 1984 jejich ceny.
 • 00:17:49 Na tabulce je podrobnější přehled
  o zvýšení cen piva.
 • 00:17:54 Cena piva za totáče byla
  vysoké politikum,
 • 00:17:58 protože to přímo ovlivňovalo
  náladu pracujících.
 • 00:18:07 Já jsem za svoji kariéru zažil
  asi dvě nebo tři cenové změny.
 • 00:18:13 Obvykle jsem dostal příkaz
  někdy ve středu:
 • 00:18:16 V pondělí nastupujete do Kolodějí.
 • 00:18:18 Tam mě zavřeli
  a nesměl jsem odejít,
 • 00:18:20 dokud to nebylo hotové.
  Bylo to tajné šíleně.
 • 00:18:24 Všichni hospodští to věděli,
  předzásobovali se,
 • 00:18:26 což ovšem moc nešlo, protože
  pivo mělo trvanlivost sedm dní,
 • 00:18:30 takže kdyby to přehnali,
 • 00:18:32 tak by jim zkyslo ve sklepě
  a nikdo by jim nic nedal.
 • 00:18:34 Udělal jsem cenu.
 • 00:18:37 Takže třeba desítka
  koruna sedmdesát,
 • 00:18:39 lahvová půllitrovka v sámošce,
  dvanáctka dvě koruny osmdesát.
 • 00:18:44 Plzeň tři šedesát,
  flekovské šest korun.
 • 00:18:47 Když jsem to takhle udělal,
  tak náměstek předsedy
 • 00:18:50 Federálního cenového úřadu,
  což byl jakoby náměstek ministra,
 • 00:18:54 sebral tu tabulku,
  do které jsem to všecko udělal,
 • 00:18:58 se všemi souvztažnostmi,
  a odnesl ji někam.
 • 00:19:01 A druhý den přijel
  a tam to bylo tužtičkou předělané.
 • 00:19:04 Flekovské místo šest
  mělo šest korun deset.
 • 00:19:08 Já jsem začal říkat,
  který blb tady do toho,
 • 00:19:11 co to je za pitomost?
 • 00:19:13 Ježíšmarjá,
  to napsal soudruh Jakeš.
 • 00:19:16 Tak takhle to bylo politické.
  Soudruzi přímo rozhodovali
 • 00:19:19 ve finále,
  jaké ty ceny konkrétně budou.
 • 00:19:22 PÍSEŇ
 • 00:19:24 Pivečka se napijem, napijem,
  však světa nepřežijem.
 • 00:19:28 Pivo je dobrota,
  nejlepší nápoj světa.
 • 00:19:32 Pivo je dobrota,
  nejlepší nápoj světa.
 • 00:19:42 Chuť piva závisí
  nejen na kvalitě surovin,
 • 00:19:45 ale také na šikovnosti sládka.
  V mnoha socialistických pivovarech
 • 00:19:49 působili uznávaní sládkové,
  v jejichž rodinách
 • 00:19:52 se toto povolání dědilo
  z generace na generaci.
 • 00:19:56 Následující minuty teď budou
  patřit právě jim.
 • 00:20:23 Můj nástupní plat na sklonku totáče
  byl, dejme tomu,
 • 00:20:27 dva tisíce dvě stě
  pro studenta, pro vysokoškoláka.
 • 00:20:32 A průměrný plat v pivovarství
  včetně generálního ředitele
 • 00:20:35 generálního ředitelství
  byl osmnáct set,
 • 00:20:39 takže pivovary braly kohokoliv,
  kdo byl ochoten nastoupit.
 • 00:20:47 Tím pádem zvlášť
  na těch nekvalifikovaných
 • 00:20:52 a hůře placených místech
  se potom uplatňovali lidé,
 • 00:20:56 které bychom rozhodně
  nenazvali
 • 00:20:59 zajímavými nebo perspektivními
  pracovníky.
 • 00:21:06 Ještě bych mohl říci
  takovou kuriozitu,
 • 00:21:09 že jsme se vždycky dost těšili,
  až bude nějaká amnestie,
 • 00:21:12 protože přišla spousta lidí,
 • 00:21:14 kteří měli alespoň krátkodobě
  chuť pracovat.
 • 00:21:22 Co já si pamatuji,
  a to ještě přede mnou,
 • 00:21:27 když jsem chodil za svým otcem,
  tady nikdy nebyly píchačky
 • 00:21:30 a všichni se spoléhali na to,
  že přijdou včas.
 • 00:21:33 Ono taky dost často chodili
  do té práce,
 • 00:21:36 protože už třeba měli žízeň.
 • 00:21:38 Vedoucí směny, když se dělalo
  od šesti, ranní směna,
 • 00:21:41 tak musel přijít
  do pivovaru tak v pět,
 • 00:21:44 v půl šesté, všecko proběhnout,
  připravit si, co se má udělat,
 • 00:21:48 a jak ti lidé přišli
  v šest hodin do práce,
 • 00:21:51 tak na ně vlítnout a okamžitě
  je nahnat do práce
 • 00:21:54 a rozdělit jim úkoly, protože
  v jedenáct hodin už byli nalití.
 • 00:22:07 Štěstím bylo,
  že z té staré doby přežili,
 • 00:22:11 a já jsem je ještě pamatoval tady,
  někteří z kmenových zaměstnanců,
 • 00:22:16 ti, kteří mezitím vystoupali
  na ta vyšší místa
 • 00:22:20 nebo lépe placené funkce,
  ti byli naštěstí schopni
 • 00:22:25 předat tu tradici nové generaci
  a byli schopni zaručit,
 • 00:22:30 že průmysl neupadl
  do úplného zmaru.
 • 00:22:40 Ta čepice je znak
  pro toho sládka,
 • 00:22:43 že s ní chodil do provozu.
 • 00:22:46 Vyjadřovala určitý kult
  sladovnického řemesla.
 • 00:22:51 Ty čepice jsme si kupovali sami.
 • 00:22:55 Měli jsme krejčího
  tady v jedné vesnici,
 • 00:22:59 který je šil každému na míru.
 • 00:23:01 Každý jsme byli vybaveni
  tou čepicí,
 • 00:23:04 takže se chodilo do provozu
  v těchto čepicích v Prazdroji.
 • 00:23:12 To, co teď předvádím,
  je přidávání chmele.
 • 00:23:16 Je to jedna z těch málo prací,
  která tady zůstala úplně stejná
 • 00:23:21 od doby založení pivovaru
  nebo od 60. a 70. let,
 • 00:23:26 protože v té době byla
  celá varna manuálně řízená.
 • 00:23:31 Dneska je varna computerizovaná,
  řízená počítačem,
 • 00:23:36 ale přidávání chmele,
  protože používáme hlávkový chmel
 • 00:23:41 a ten nejde dávkovat jinak,
  tak jako jeden z mála pivovarů,
 • 00:23:46 vlastně jediný z velkých pivovarů
  v České republice,
 • 00:23:51 dávkujeme chmel do várky
  ručně.
 • 00:23:59 Když jsme měřili objem piva
  dřevěným klackem
 • 00:24:03 a dneska ho měříme
  několika digitálními sondami
 • 00:24:07 a automatickými měřáky, tak
  dneska jsme mnohem dál v tom,
 • 00:24:12 jak jsme schopni řídit
  celý ten proces.
 • 00:24:20 Dneska ti vařiči tam sedí,
 • 00:24:22 mají před sebou obrazovky
  a mačkají jednotlivé knoflíky.
 • 00:24:30 Vidíte, tady je hladina piva.
  Takhle jsem dělal inventuru.
 • 00:24:34 Bylo tady přes tři a půl tisíce
  sudů.
 • 00:24:36 To pivo, o kterém jsem hovořil,
  že je potřeba ochutnávat,
 • 00:24:40 tak se muselo prohlédnout,
  přivonět.
 • 00:24:48 Jo, tohle by šlo,
  to už můžeme dneska narazit.
 • 00:24:52 Kromě toho, co řekli moji kolegové,
  všechno je.
 • 00:24:57 Mně chybí akorát pivo k obědu.
 • 00:25:24 Jaká byla vaše oblíbená značka
  piva za socialismu?
 • 00:25:27 A co myslíte, bylo tehdejší pivo
  lepší než to dnešní?
 • 00:25:30 Napište nám
  na www.retromanie.cz.
 • 00:25:35 Mějte se hezky, dej bůh štěstí
  a na viděnou.
 • 00:25:54 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2011

Související