iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 10. 2011
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

15 hlasů
23632
zhlédnutí

Retro

Potápění

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Retro

 • 00:00:20 Kdysi hodili svatého Jana
  z Karlova mostu do Vltavy,
 • 00:00:23 protože nechtěl promluvit.
  O 300 let později
 • 00:00:27 pankráčtí gestapáci hodili
  tam své nástroje,
 • 00:00:30 protože příliš mnoho mluvily.
  Tak se pražský potápěč
 • 00:00:33 pan Slepička vypravil
  na dno Vltavy,
 • 00:00:36 aby odtud vynesl součásti
  popravčí sekery,
 • 00:00:39 kterou gestapáci popravili
  na Pankráci 1 087 Čechů.
 • 00:00:44 PÍSEŇ
 • 00:00:46 Zčistajasna měl jsem křeč,
  já jsem totiž potápěč.
 • 00:00:49 Skafandr šitý na míru
  jak fráček.
 • 00:00:51 Běží vlna za vlnou,
  trčím tu i s harpunou
 • 00:00:55 a vy se ptáte,
  proč potápěč pláče.
 • 00:00:59 Hej, hej, kdo mě uslyší?
  Hej, hej, ať si pospíší.
 • 00:01:05 Podvodní svět mě odmalička
  přitahoval.
 • 00:01:08 Když mi strejda asi v deseti letech
  přivezl ze západního Německa
 • 00:01:11 časopis o potápění,
  byla jsem v sedmém nebi.
 • 00:01:14 Textu jsem sice vůbec nerozuměla,
  ale fotky žabích mužů a ryb,
 • 00:01:18 tak ty mě nadchly a později
  jsem si udělala kurzy potápění.
 • 00:01:22 Dnešní Retro nás zavede
  za potápěči v dobách socialismu.
 • 00:01:29 Povíme vám, jakým vývojem
  u nás potápění prošlo.
 • 00:01:32 Podařilo se dovézt omezené množství
  techniky ze západních zemí,
 • 00:01:38 které znamenaly špičkovou kvalitu
 • 00:01:41 a zase inspirovaly
  československé potápěče,
 • 00:01:46 aby podle toho vyráběli
  některé další věci.
 • 00:01:50 Zavzpomínáme na práci a úspěchy
 • 00:01:53 profesionálních
  i sportovních potápěčů.
 • 00:01:56 My jsme vlastně pro tu šachtu
  dělali takový servis,
 • 00:01:59 když došlo třeba k zatopení chodeb.
 • 00:02:01 Úspěchy sportovního potápění
  z velké většiny tvoří
 • 00:02:05 výsledky právě této orientace,
 • 00:02:08 přestože nejsme přímořský stát
  a každý se tomu diví.
 • 00:02:11 A vezmeme vás
  do někdejších nejkrásnějších
 • 00:02:14 potápěčských lokalit
  v Československu.
 • 00:02:17 Nejbližší lom kolem Prahy
  byl hříměždický lom.
 • 00:02:20 To byl tradiční lom.
  Snad každý český potápěč
 • 00:02:22 znal Hříměždice.
  Já jsem tam taky vyrostl.
 • 00:02:27 Tady v lomu v Hříměždicích
  to vlastně všechno začalo.
 • 00:02:30 Byly tady ideální podmínky
  pro potápění.
 • 00:02:33 Pod hladinu tu šly
  generace nadšenců,
 • 00:02:36 kterým navíc při vynoření
  učarovala i zdejší krajina.
 • 00:02:39 Jak se potápění v Československu
  vyvíjelo, zjišťoval T. Voženílek.
 • 00:02:48 Jsme na Slapské přehradě.
  Dokončovacích prací se účastní
 • 00:02:51 i potápěči pražského
  požárního sboru.
 • 00:02:54 Přívod vzduchu
  do dvacetimetrové hloubky
 • 00:02:57 zajišťují spolupracovníci
  u čerpadla.
 • 00:03:00 Vzájemné dorozumívání umožňuje
  telefonické spojení.
 • 00:03:05 Tak se podílejí i potápěči
  na dobudování přehrady ve Slapech.
 • 00:03:12 Poptávka po potápěčích vznikla
  nejvíc po válce,
 • 00:03:15 a to zejména kvůli potřebě oprav
  na vodních dílech na našich řekách.
 • 00:03:18 Zajistit měli přehrady
  či plavební komory.
 • 00:03:21 Pokud se týká potápěčské techniky,
  tak v té době se mohla
 • 00:03:28 používat technika,
  která byla kořistní materiál
 • 00:03:32 po německé armádě,
  a potom v rámci akce UNRA
 • 00:03:37 sem byly dovezeny skafandry
  z Velké Británie.
 • 00:03:42 Potápěči vypadali tak, jak si je
  mnozí představujeme dodnes.
 • 00:03:47 Měděná přilba na hlavě s okny,
  těžký gumový oblek a pořádné boty.
 • 00:03:52 Tohle tu fungovalo až do první
  poloviny 50. let minulého století,
 • 00:03:58 kdy se o potápěčskou techniku,
  respektive o její obnovu
 • 00:04:04 začala zajímat
  československá armáda,
 • 00:04:09 která potřebovala potápěčské
  vybavení pro své ženijní vojsko.
 • 00:04:15 Na základě této potřeby
  byl zahájen vývoj
 • 00:04:20 v tehdejším podniku Chirana,
  přičemž byl požadavek,
 • 00:04:26 aby byla využita ta nejmodernější
  potápěčská technika,
 • 00:04:32 kterou v té době byly akvalungy.
 • 00:04:36 Představuje to první autonomní
  potápěčský přístroj,
 • 00:04:42 který umožňoval člověku pohybovat
  se volně pod vodou
 • 00:04:47 a plavat pod vodou
  s dýchacím přístrojem,
 • 00:04:51 aniž by byl zatížen
  takovou technikou,
 • 00:04:54 jakou představovaly
  ty přilbové skafandry.
 • 00:05:09 Začaly vznikat kluby.
  Takový největší klub,
 • 00:05:12 který byl tady v Praze,
  byla Tesla Hloubětín.
 • 00:05:15 S tím souvisela i výroba
  potápěčské techniky a pomůcek,
 • 00:05:19 takže masky jako takové
  se třeba vyráběly
 • 00:05:22 z dětských plastových kyblíčků.
  To se vyrábělo z duší, z pneumatik.
 • 00:05:27 Ploutve se vyráběly taky
  s pomocí nějakých desek z pryže.
 • 00:05:32 A co se týká automatik,
  tak v té době,
 • 00:05:35 protože automatiky se buď začínaly
  vyrábět svépomocí,
 • 00:05:39 nebo se hodně začaly používat
  automatiky z letadel,
 • 00:05:43 z dýchacích přístrojů leteckých.
 • 00:05:46 To jsou první automatiky,
 • 00:05:51 které jsme tady vyráběli
  v podniku Technoplyn v roce 1956.
 • 00:05:55 Je to víc než půl století staré.
  Toto už je o pár let později,
 • 00:06:00 kde už jsme ty automatiky
  trochu vylepšili,
 • 00:06:05 než se začaly dělat ty náústkové.
 • 00:06:09 Pak přišla výroba
  těch profesionálních
 • 00:06:12 na tehdejší úroveň automatik,
 • 00:06:15 které přišly ze skladu
  armády do Svazarmu.
 • 00:06:18 Po roce 1968 se podařilo dovézt
  omezené množství techniky
 • 00:06:25 ze západních zemí,
  které znamenaly špičkovou kvalitu.
 • 00:06:30 A zase inspirovaly
  československé potápěče,
 • 00:06:34 aby podle toho vyráběli
  některé další věci.
 • 00:06:38 Takový potápěčský přístroj
  se nemůže dát do užívání
 • 00:06:42 jen tak beze všeho.
 • 00:06:44 Vždyť na jeho funkci
  závisí lidský život.
 • 00:06:47 Proto byla před třemi roky ustavena
  v Praze státní zkušebna 212,
 • 00:06:51 která povinně schvaluje
  všechna potápěčská zařízení
 • 00:06:55 včetně výstroje určená pro použití
  v Československé socialistické
 • 00:06:59 republice z hlediska zdravotní
  nezávadnosti a bezpečnosti.
 • 00:07:04 S jejím posláním nás seznámí vedoucí
  technik zkušebny Pavel Katz.
 • 00:07:08 Prosím vás, tady je
  takových hejblátek všelijakých.
 • 00:07:12 -Co tady teď zkoušíte zrovna?
  -Teď se tu zrovna zkouší
 • 00:07:16 plicní automatika
  u dýchacích přístrojů.
 • 00:07:20 Konkrétně toto je zkouška
  laboratorní vdechových odporů
 • 00:07:24 při kontinuálním průtoku,
  to znamená,
 • 00:07:27 že to napodobuje funkci
  lidských plic při nádechu.
 • 00:07:31 Možnosti potápění
  před rokem 1989 byly omezené,
 • 00:07:34 a tak se nadšenci pouštěli
  do vod vnitrozemských.
 • 00:07:37 Příležitost nabízely zatopené lomy.
 • 00:07:40 Prostřednictvím podvodní kamery
  jsme vás zavedli
 • 00:07:43 do zatopeného lomu v Hříměždicích,
  vlastně přesněji řečeno
 • 00:07:47 nás všechny tam zavedl potápěč
  Jiří Trpík.
 • 00:07:50 Vy ovládáte potápění jak pod vodou,
  tak i pod ledem.
 • 00:07:53 Pod ledem to bude
  asi o mnoho obtížnější.
 • 00:07:56 Jistě, potápění pod ledem
  má svoje zvláštnosti, už v tom,
 • 00:08:00 že vlastně po celou dobu pobytu
  pod vodou se potápěč nemůže
 • 00:08:04 vůbec vynořit, může se vynořit
  zase v tom stejném otvoru,
 • 00:08:07 kterým se do té vody dostal.
 • 00:08:10 Nejkrásnější lom tehdy byly
  Hříměždice, dneska už bohužel ne.
 • 00:08:14 Potom to byla Bořená Hora.
  Jezdilo se na Ameriku,
 • 00:08:18 když to bylo možné,
  než ji zavřeli.
 • 00:08:21 Slapy, nádherné. Slapy,
  ty jsou bezvadné na potápění,
 • 00:08:25 dá se říci, pořád,
  protože ta voda je tam
 • 00:08:29 opravdu docela dobrá
  a poměrně čistá.
 • 00:08:33 A kudy ven?
 • 00:08:34 K moři,
  přesněji pod jeho hladinu.
 • 00:08:38 Autobusem na Jadran, tam,
  kde je moře u skalnatých břehů
 • 00:08:42 průzračné po samé dno.
 • 00:08:44 To byla právě vždycky ta meta,
  na kterou se všichni těšili,
 • 00:08:50 že se jim možná jednou za čas
  podaří získat
 • 00:08:53 devizový příslib
  a výjezdní doložku.
 • 00:08:55 Všichni se těšili na to, jak jednou
  pojedou do Chorvatska se potápět.
 • 00:08:59 Naše akvalungy tady budily závist.
 • 00:09:05 Množstvím i kvalitou.
 • 00:09:08 Stejně jako sud plzeňského.
 • 00:09:12 V 70. letech jsem se dostal
  poprvé k moři tak,
 • 00:09:15 že jsme si s kamarádem koupili
  zájezd.
 • 00:09:18 Ten zájezd byl na ostrov Vis,
  jeli jsme vlakem a pak trajektem.
 • 00:09:23 Jako dneska si pamatuji,
  že jsme si s sebou vzali
 • 00:09:27 jednu osmilitrovou láhev,
  osmilitrový zásobník vzduchu,
 • 00:09:31 který jsme měli tady
  naplněný vzduchem stlačeným
 • 00:09:35 na 150 atmosfér,
  a neměli jsme možnost ho doplnit,
 • 00:09:39 takže pobyt pod vodou trval
  dvacet až pětadvacet minut.
 • 00:09:43 A s tím jsme tam jeli
  na dovolenou na tři týdny
 • 00:09:46 a kvůli tomu jsme si tam
  vlastně brali celou výstroj,
 • 00:09:49 která k tomu patřila.
 • 00:09:51 Ostatní nepotápěči, já bych řekl,
  že říkali, že jsme blázni,
 • 00:09:54 protože v té době, když se
  nachomýtl nějaký nepotápěč,
 • 00:10:00 který s tou partou a s tím
  klubem neměl nic společného,
 • 00:10:05 tak viděl takové opravdu exoty,
  kteří se na břehu lomu
 • 00:10:11 v desetistupňovým mrazu polévají
  vodou ohřátou na vařiči.
 • 00:10:19 Pak teprve 80. léta postupně
  přinesla uvolňování
 • 00:10:24 těchto rigidních situací
  a po roce 1989 nastal
 • 00:10:29 úplně totální zvrat.
 • 00:10:32 Tím se získaly možnosti navštívit
  různá moře a jiné destinace,
 • 00:10:37 o kterých jsme do té doby
  četli jenom v knížkách.
 • 00:10:48 Znovu na vodě.
 • 00:10:50 Bude tentokrát pokořena?
 • 00:10:55 Josefem Dvořáčkem,
  nebo Zdeňkem Sokolem?
 • 00:11:00 Oba jsou zkušenými potápěči.
 • 00:11:09 Pepek má o čem vyprávět.
  Krása hlubin,
 • 00:11:12 i když bez nejmenších stop
  života a pohybu stojí za to.
 • 00:11:16 Pane Dvořáčku, v kolika letech
  jste začal s potápěním?
 • 00:11:19 Co vás k tomuto sportu přivedlo?
 • 00:11:21 Ve svých sedmnácti letech,
  ale to bylo takové to potápění,
 • 00:11:25 kde nás bylo pár
  a nic jsme neměli,
 • 00:11:28 ale takové to organizované, to
  se vlastně stalo až po roce 1957,
 • 00:11:38 kdy v roce 1957 byli pozváni
  čtyři naši instruktoři
 • 00:11:43 na potápěčský kurz do Německa.
 • 00:11:47 Na tom potápěčském kurze,
  který trval týden
 • 00:11:51 a pořádala to tehdy organizace GST,
  což bylo něco podobného,
 • 00:11:55 jako byl Svazarm u nás, a tím,
  že Němci měli moře,
 • 00:11:59 takže tam se to považovalo
  za sport,
 • 00:12:03 který je vlastně zapotřebí
  k vojsku,
 • 00:12:06 tak tam se ti čtyři instruktoři
  vyškolili.
 • 00:12:10 Rok nato,
  to znamená v roce 1958,
 • 00:12:13 byl potom ústřední kurz v Mšeně,
  kde vznikli první instruktoři,
 • 00:12:18 a další rok už potom byl
  kurz tady.
 • 00:12:22 My jsme vlastně byli
  první skupina,
 • 00:12:25 bylo nás zde asi pětadvacet
  v té době,
 • 00:12:28 a během toho týdne ti instruktoři,
  co vznikli v Německu,
 • 00:12:32 nám tady poskytli
  všechny svoje znalosti
 • 00:12:35 a tady nás v té vodě trápili,
  abychom zvládli ty základní věci
 • 00:12:39 a prokázali potom na závěr toho
  kurzu, že to známe, že to umíme.
 • 00:12:43 Jak to tady vypadalo,
  když jste tady byl v roce 1959?
 • 00:12:48 Byla to krásná průzračná voda.
  Proto to taky bylo voleno zde.
 • 00:12:54 Navíc mimo nás
  zde vlastně nikdo nebyl,
 • 00:12:57 takže ani neměl tu vodu kdo zkalit.
 • 00:13:00 Byla hodně studená?
 • 00:13:02 Jo. I po hodině pobytu v té vodě
  už bylo zapotřebí jít ven,
 • 00:13:08 protože každému husí kůže
  vyskakovala.
 • 00:13:12 Navíc v té době žádné neopreny
  nebyly.
 • 00:13:16 Ta technika nebyla taková,
  jako je dneska.
 • 00:13:20 V té naší skupině
  nikdo neměl neopren.
 • 00:13:22 Všechno se to dělalo
  na holé tělo.
 • 00:13:28 Tohle je maska.
 • 00:13:30 Tímto se pod vodou dýchá.
 • 00:13:37 A toto je neopren.
  Ten by měl chránit proti chladu.
 • 00:13:40 Když jste si toto všechno
  chtěli před listopadem 1989
 • 00:13:43 obléci a jít pod hladinu,
 • 00:13:45 tak jedině organizovaně
  se Svazarmem.
 • 00:13:48 Teď se vypravíme
  za sportovními potápěči,
 • 00:13:51 kteří hlavně soutěžili
  a taky vítězili.
 • 00:13:58 V bazénu v Praze Košířích
  můžeme při tréninku vidět
 • 00:14:02 28 medailistů z mistrovství Evropy
  a republiky.
 • 00:14:05 Také důkaz dobré práce svazarmovců
  z akvacentra.
 • 00:14:12 Proč věnujete každý měsíc
  desítky hodin svazarmovcům?
 • 00:14:16 Protože to už je kůň,
  to není koníček.
 • 00:14:19 Ono totiž nejde jenom o ty hodiny
  na bazénu, jde i o další hodiny,
 • 00:14:23 protože když jdeme z bazénu domů,
  vezmeme si papíry
 • 00:14:26 a děláme pak na nich
  dlouho do noci.
 • 00:14:29 To už bez velkého kusu fandovství
  nejde.
 • 00:14:32 Zasloužilá mistryně sportu
  inženýrka Hana Skružná
 • 00:14:36 a její manžel Zdeněk propadli
  potápění už před lety.
 • 00:14:40 Dnes vedou
  nejmenší svazarmovský potěr.
 • 00:14:43 My jsme začínali
  s orientačním potápěním.
 • 00:14:48 To je jedna
  z těch druhých základních.
 • 00:14:50 První je plavání v bazénu,
  což jsou dejme tomu klasické tratě
 • 00:14:53 jako v klasickém plavání.
  A druhá čistě potápěčská potom je
 • 00:14:57 orientace pod vodou, kdy závodník
  má kompasové zařízení, dálkoměr.
 • 00:15:02 Ze břehu si naměří určitou trať,
  která je na té vodě postavená,
 • 00:15:07 a pak by ji měl v předepsaném směru
  a předepsaným způsobem
 • 00:15:12 a v co nejlepším čase
  a s co největší přesností uplavat.
 • 00:15:16 Mladí potápěči v České Lípě mají
  už desetiletou tradici.
 • 00:15:19 I když se každý
  z těchto mladých potápěčů
 • 00:15:23 nestane špičkovým sportovcem,
  získá alespoň jednu velkou výhodu.
 • 00:15:27 Absolutní jistotu pohybu ve vodě.
 • 00:15:30 Potápění jako branný sport se
  provádělo pod hlavičkou Svazarmu.
 • 00:15:33 To byla branná organizace,
 • 00:15:35 takže jsme občas museli
  jít do průvodu.
 • 00:15:38 To jsme jim záhy vymluvili,
  když si jeden důstojník vymyslel,
 • 00:15:41 že bychom ťapali po té dlažbě
  v ploutvích.
 • 00:15:44 Když jsem řekl,
  že by to vypadalo
 • 00:15:47 spíš jako nějaká demonstrace
  neumění,
 • 00:15:50 protože chodit v ploutvích
  dost dobře nejde,
 • 00:15:53 tak od toho nás oprostil.
 • 00:15:55 Já jsem tady viděla i děvčata.
  To z nich budou potápěčky?
 • 00:16:00 Ta děvčata, to je asi v České Lípě
  velká tradice ženského potápění.
 • 00:16:05 Máme tam i zasloužilou mistryni
  potápěčského sportu Hanu Skružnou.
 • 00:16:10 Ta je dvojnásobnou mistryní
  Evropy.
 • 00:16:13 Když třeba přišlo
  k nějakým dobrým výsledkům,
 • 00:16:16 konkrétně když moje žena
  tenkrát vyhrála dvakrát
 • 00:16:20 mistrovství Evropy v roce 1972,
 • 00:16:23 to byly první zlaté medaile
  v tomhle sportu,
 • 00:16:26 tak nás pozvali v roce 1973
  na Světový pohár do Švýcarska.
 • 00:16:30 Samozřejmě my jsme tam jeli
  načerno.
 • 00:16:33 A teď byl perfektní zážitek,
  že jsme se ještě museli
 • 00:16:36 vrátit z hranice, protože jsme
  měli nějakou malou chybu
 • 00:16:39 ve výjezdní doložce,
  takže jsme přijeli doslova
 • 00:16:43 v momentu startu.
  Teď tam ten kolega říká:
 • 00:16:46 Tak se honem zapište,
  za chvilku se startuje.
 • 00:16:49 Tak jsme nahlásili jména.
  Říká: No a klub?
 • 00:16:53 Já říkám:
  My jsme tady soukromě.
 • 00:16:56 Ono by nebylo dobré,
  kdybychom to...
 • 00:16:59 Takže poznamenal, tak klub,
  říká seson privé, jo?
 • 00:17:02 Jsou tady soukromě.
 • 00:17:04 Takže ve výsledcích Světového
  poháru z toho roku je naše jméno
 • 00:17:08 a klubová příslušnost CSP.
  Takže jsme takhle ožulili Svazarm,
 • 00:17:12 protože to se nesmělo
  bez povolení někde startovat.
 • 00:17:16 Ale zase na druhé straně můžu říci,
  že když jsme ty výsledky nosili,
 • 00:17:20 tak nám relativně dávali klid,
 • 00:17:23 protože oni se těmi výsledky
  chlubili.
 • 00:17:26 A jedno vítězství mimo sport,
  ale pod vodou také.
 • 00:17:29 Zasloužila se o něj skupina lidí
  kolem potápěčské kabiny Xenie.
 • 00:17:34 Je to kabina,
  která posloužila k realizaci
 • 00:17:38 prvního experimentu bydlení
  pod vodou
 • 00:17:42 realizovaného
  československými potápěči.
 • 00:17:46 Inženýr Pavel Gross v moři
  u Portorože v Jugoslávii strávil
 • 00:17:52 v této kabině tři dny pod vodou
  v hloubce šest metrů.
 • 00:17:57 Během toho experimentu
  samozřejmě vyplouval z té kabiny
 • 00:18:04 a plnil úkoly,
  které měl zadané
 • 00:18:08 od vědeckých pracovníků
  místního oceánografického ústavu.
 • 00:18:14 Experiment je významný v tom,
  že nejenom že byl první
 • 00:18:19 v Československu,
  ale také první v zemi,
 • 00:18:23 která není spojena s mořem.
 • 00:18:26 Z pohledu celosvětového
  to byl třetí experiment na světě.
 • 00:18:38 Já jsem dělal jako záchranář
  na Dole Šverma.
 • 00:18:41 To nebylo moje hlavní zaměstnání.
  Byl jsem dobrovolný záchranář,
 • 00:18:44 ale byl jsem také potápěč
  a samozřejmě jsem se snažil
 • 00:18:48 to potápění do záchranné služby
  na té Švermě dostat.
 • 00:18:52 A to opravdu se dá dostat
  potápění pod zem?
 • 00:18:56 Pod zemí ano.
 • 00:18:59 A tak se to podařilo,
  bylo to schválené, toto družstvo.
 • 00:19:04 My jsme vlastně pro tu šachtu
  dělali takový servis,
 • 00:19:08 když šlo došlo
  třeba k zatopení chodeb
 • 00:19:11 a ta čerpací zařízení byla umístěna
  v těch místech,
 • 00:19:14 kde to bylo zatopené,
  tak tam jsme potom se potápěli
 • 00:19:17 nebo jsme dělali kontrolu
  žumpovních chodeb,
 • 00:19:20 pouštěli jsme ty mechanismy,
  které byly na stlačený vzduch,
 • 00:19:23 pod tou vodou,
  aby se to odčerpalo
 • 00:19:26 a ti lidé tam mohli zase nastoupit
  na to pracoviště,
 • 00:19:29 protože když to pracoviště je
  zaplavené, tak tam se nedá dělat.
 • 00:19:32 Pane Dvořáčku, když dáváte
  dohromady historii potápění,
 • 00:19:35 narazil jste
  na nějakou skutečnou raritu?
 • 00:19:37 Narazil a poměrně dost hodně.
  Jedna z takových věcí,
 • 00:19:42 na kterou si vzpomínám,
  byla akce,
 • 00:19:46 kterou dělali karlovarští potápěči,
  kteří si touto prací vydělali
 • 00:19:52 na celý autobus.
  Když v roce 1968 tady jsme byli
 • 00:19:58 okupováni a přijeli sem Sověti
  na tancích,
 • 00:20:03 tak přijeli k mostu,
  na kterém bylo písmeno 5 t.
 • 00:20:08 A oni s třemi tanky
  na ten most vjeli
 • 00:20:13 a ten most se s nimi zřítil.
  Když se potom dělaly protokoly
 • 00:20:18 a zjišťovalo se,
  proč to udělali,
 • 00:20:21 tak oni si mysleli,
  že to je pro pět tanků.
 • 00:20:24 Těch pět tun znamenalo pro ně
  pět tanků.
 • 00:20:27 Ale to jsou takové věci,
  oni tam na tom dělali
 • 00:20:30 ti karlovarští potápěči pomalu
  dva půl měsíce,
 • 00:20:33 než se jim podařilo
  ten most rozřezat,
 • 00:20:36 protože byla obava,
  že když přijdou jarní vody,
 • 00:20:40 že by to zacpalo to koryto.
 • 00:20:43 A bylo tam i těch pět tanků dole?
 • 00:20:46 Ne, tanky už byly pryč,
  ale most bohužel zůstal.
 • 00:20:50 Ten se musel rozřezat.
  Já jsem třeba velice pečlivě
 • 00:20:54 studoval přechody potápěčů
  přes státní hranice.
 • 00:20:58 Byl jsem v muzeu policie,
  kde mi byla poskytnuta
 • 00:21:03 kronika pohraniční stráže,
  a tam jsem četl řadu případů,
 • 00:21:09 kdy pomocí potápěčské výstroje
  se snažili lidé dostat do Rakouska.
 • 00:21:15 Zaujal mě jeden případ,
  kdy u jedenácté brigády
 • 00:21:20 bratislavského pluku četař Chudor
  zadržel nějakého příslušníka,
 • 00:21:26 kterého začali šacovat,
  našli u něho 176 hodinek,
 • 00:21:32 větší množství nějakého zlata,
  byl to sovětský státní příslušník,
 • 00:21:38 který se přes naše území snažil
  dostat na jinou stranu.
 • 00:21:48 Kromě rekreačního
  a sportovního potápění existovali
 • 00:21:51 také pracovní potápěči,
  kteří se podíleli na opravách
 • 00:21:54 vodohospodářských děl
  a taky na záchranných akcích.
 • 00:21:57 Všechny stmelovalo
  obrovské nadšení pro věc
 • 00:22:00 a svět pod vodou.
  Je tomu tak i dnes?
 • 00:22:15 Až teprve tam dole
  v momentech krize se prý pozná
 • 00:22:18 opravdové přátelství,
  říkávají s oblibou ti,
 • 00:22:21 kdo se pod hladinu a zpět nad ni
  vracejí třeba už půl století.
 • 00:22:25 Byla to prostě parta nadšenců,
  která věděla o sobě všechno.
 • 00:22:32 Prostě mohl člověk stát za každým.
  A také když se někam vyjelo,
 • 00:22:37 tak to byla vždycky
  taková oddychová záležitost.
 • 00:22:42 Myslím tím, když byly
  klubové zájezdy a podobně.
 • 00:22:47 Nebyly to nějaké akce, takové hr,
  někam jedeme nebo něco takového.
 • 00:22:52 Ale nevím. Dneska se mi zdá,
  že jsou to spíš,
 • 00:22:56 jak je ta komerce,
  tak je to otázka peněz,
 • 00:23:00 a i pokud má na to člověk peníze,
  tak se vlastně dostane kamkoliv.
 • 00:23:08 Ve Svazarmu to bylo hodně
  o té elitě a o tom,
 • 00:23:11 že to byl podstatně užší kruh lidí,
  kteří k tomu měli nějak blíž,
 • 00:23:15 možná že i technicky a fyzicky.
  V dnešní době,
 • 00:23:18 kdy to potápění je blíž lidem
  a to vybavení už umožňuje
 • 00:23:23 v podstatě potápění komukoliv,
  tak už ta skupina třeba
 • 00:23:28 není tak stmelená
  jako dříve za Svazarmu.
 • 00:23:33 Nicméně stále se potápí v klubech.
  Stále se vytvářejí skupinky lidí,
 • 00:23:37 které to baví,
  které sdílejí ten koníček společně,
 • 00:23:43 společně cestují,
  společně nakupují,
 • 00:23:47 baví se tím, fotí,
  vytvářejí různá fóra.
 • 00:23:52 Už to není třeba o tom,
  že by se muselo to vybavení
 • 00:23:56 třeba vyrábět nebo nějakým způsobem
  obcházet, vymýšlet,
 • 00:24:00 kde se koupí, jak se koupí.
 • 00:24:03 Dneska je to mnohem snazší
  pro tyto skupinky.
 • 00:24:07 Potápění v minulém režimu mělo roli
  něčeho mimořádného, neobvyklého,
 • 00:24:14 co nemůže dělat každý.
 • 00:24:20 Většina lidí v té době hledala
  únik někam,
 • 00:24:23 aby co nejméně pociťovala tlak
  toho režimu, ve kterém žijí.
 • 00:24:31 To potápění, to byla úžasná
  příležitost, jak uniknout.
 • 00:24:35 Tenkrát jezdily tramvaje otevřené.
 • 00:24:38 Samozřejmě všichni znají
  starší lidi.
 • 00:24:41 První neoprenové obleky,
  které jsme na sobě měli,
 • 00:24:44 byly z velmi neprůtažného
  rigidního materiálu.
 • 00:24:48 Když se do toho obleku
  člověk dostával,
 • 00:24:51 tak jsme používali, nečesky se tomu
  říká "federweissklouzek,
 • 00:24:55 že se člověk naklouzkoval,
  vlezl do toho obleku.
 • 00:24:58 Jeli jsme tramvají,
  měli jsme s sebou ty láhve,
 • 00:25:01 jeli jsme do Vltavy,
  tam jste se ponořili,
 • 00:25:04 tam jsme strávili tu dobu
  ve strašně studené vodě
 • 00:25:07 a pak jsme se domů vraceli
  a tekly z nás ty bílé čůrky
 • 00:25:11 toho "federweissu.
 • 00:25:14 A bylo to velmi romantické,
  teda musím říci, pro nás.
 • 00:25:18 Nevím, jak se na to koukali lidé,
  ale to bylo romantické.
 • 00:25:24 Potápěli jste se
  před listopadem 1989?
 • 00:25:27 Jaké z té doby máte zážitky?
  A potápíte se i dnes?
 • 00:25:30 Napište nám
  na www.retromanie.cz.
 • 00:25:34 Krásný týden a na viděnou.
 • 00:25:54 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2011

Související